Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Forslag til Meetup-tema #29

Open
mikaelbr opened this issue Oct 10, 2016 · 6 comments
Open

Forslag til Meetup-tema #29

mikaelbr opened this issue Oct 10, 2016 · 6 comments

Comments

@mikaelbr
Copy link
Member

@mikaelbr mikaelbr commented Oct 10, 2016

For å gjøre det enklere å rekruttere speakers til BartJS-meetups kan vi her samle en liste med forskjellige temaer som folk kan snakke om. Dette er bare veiledende for å hjelpe til for å finne tema, og hvem som helst kan komme med forslag her og/eller "ta" et tema som man ønsker å snakke om. Det hadde vært supert om vi kunne utvidet informasjonen til det under og potensielt skrevet forslag til hva som kunne vært Abstracts. Slik kan vi gjøre det enklere å ta tema.

Vi har og tenkt å lage en ressurs med tips og triks for å bidra til Meetups. Hva kreves av en (hint: ikke veldig mye)? Hvordan blir ting vanligvis gjennomført? Er det bare for erfarne folk (hint: nei)? Dersom du ønsker å hjelpe til med en slik artikkel: Ta kontakt!

Tenker du at du ikke kan bidra eller er usikker på noe rundt hvordan man kan gå frem for å presentere på BartJS? Les Hvordan bidra på Meetups eller konferanser nå.

Lurer du på noe eller ønsker hjelp til å strukturere en presentasjon eller abstracts? Ta kontakt via Slack på bartjs#presentasjonshjelp. Dersom du ikke er medlem kan du automatisk melde deg inn her: http://slack.bartjs.io/

Forslag til tema

Språk

 • Typed JavaScript. Fordeler og ulemper. Flow, TypeScript (snakket om tidligere og).
 • Transpiled JavaScript. Typed JavaScript men bare litt større steg: Elm, PureScript, Fable?
 • ES2016 and Beyond. Hva er det som kommer fremover? Er det noe man skal kaste seg over nå?

Browser

 • Web Components: Har det fått et lite oppløft igjen? Interoperability
 • Rammeverk (erfaringsdeling som ofte er flott å starte med om man er ny med å holde foredrag)
 • Browser API-er. File API? Canvas/GL? Web Audio? Web Animations?
 • Internasjonalisering i JS.
 • Bygging av frontend-kode. WebPack? Rollup? Babel?
 • react-relay/GraphQL vs REST (fra @sigurdga)

Node.js

 • Nye modulhåndtering. Hvordan fungerer det egentlig?
 • Strukturering av større Node.js apps.
 • Node.js i Norge. Brukes det og brukes det i Trondheim?

Generelt

 • Testing: Hvordan kan testing gjennomføres. Hva burde man ha fokus på?
 • Avhengigheter. Har det sin pris? Er det bare rett frem? Hvordan skal man bruke det?
 • Hvordan lage nye NPM-moduler?
 • Hvordan drive med Open Source.
 • FRP/F&RP/(F)RP/RP. Funksjonell og reaktiv programmering.
 • Debugging 101: Hvordan bruke Web Inspector/Firebug/Whatnot til å feilsøke i kode. Node.js? Sourcemaps?

Call to action

Er det noe her som ser interessant ut? Hjelp til å rafinere listen ved å ta et tema og utdyp eller aller helst: ta et tema og hold en presentasjon om det. Er det noe tema som burde stått her? Kom med forslag i kommentarene.

Nervøs for å holde presentasjon? Tror det bare er for eksperter? Det er helt feil! BartJS er en perfekt plass å holde sin første presentasjon. Og man trenger ikke være ekspert innen det man skal snakke om eller i JavaScript generelt. Husk at uansett hvor fersk man føler seg kan man sitte på erfaringer som er uvurderlig for selv den mest erfarne utvikler.

Om dette ser interessant ut, men du vil ha mer informasjon, husk å se på Hvordan bidra på Meetups eller konferanser.

@sigurdga
Copy link

@sigurdga sigurdga commented Oct 14, 2016

Mulig presentasjon (og jeg er ikke flink nok til å ta den selv): React-relay versus Rest, eventuelt litt dypere om Relay.

@mikaelbr
Copy link
Member Author

@mikaelbr mikaelbr commented Oct 14, 2016

Takk for forslaget! Jeg fører den opp på listen, selv om det ikke stemmer at du ikke er "flink nok" til å ta den selv. Dersom du er interessert i å holde en presentasjon om det så hjelper BartJS deg gjerne med scope og retning. Ta kontakt om du lurer på noe.

@eiriksm
Copy link
Member

@eiriksm eiriksm commented Oct 24, 2016

Jeg har et forslag til "nybegynner session": Hva med enkel debugging 101? Kunne startet med veldig basic debugging av en js fil, via sourcemaps, og til node-debug med breakpoints i browseren, for eksempel?

@mikaelbr
Copy link
Member Author

@mikaelbr mikaelbr commented Oct 24, 2016

👍 Tenker du presentasjon eller workshop?

@eiriksm
Copy link
Member

@eiriksm eiriksm commented Oct 24, 2016

Jeg tenkte vel presentasjon, men det kunne forsåvidt være begge deler.

Og sånn for the record, når jeg skrev "nybegynner session" så tenkte jeg egentlig både på at det kanskje er greit for en nybegynner å presentere, samt et greit tema for folk som også er nybegynnere å høre om. Så det er absolutt et tema som er "up for grabs", selv om jeg sikkert godt kan snakke om det selv :)

@mikaelbr
Copy link
Member Author

@mikaelbr mikaelbr commented Oct 24, 2016

Jeg skriver det opp og prøver å rekruttere noen. Om det er ingen takers så stemmer jeg for at du tar den 😄

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
3 participants
You can’t perform that action at this time.