Simple android app
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
android
core
desktop
gradle/wrapper
.gitignore
README.md
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

RefPress

RefPress to aplikacja mobilna tworzona w ramach konkursu 'Daj się poznać'

O aplikacji

Prosta aplikacja mobilna, sprawdzająca refleks. Na ekranie pojawia się sygnał, gracz musi jak najszybciej nacisnąć na ekran . Z kilku prób będzie wyliczana średnia reakcji, reakcja najszybsza, najwolniejsza.

Założenia

  • Aplikacja działająca w urządzeniach z Androidem w wersjii 5.0.1 i wyższej
  • Gra całkowicie Free to Play

Technologie