Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
cache
php
sabloane
.gitignore
.htaccess
LICENSE.md
README.md
index.php
versiune_script

README.md

Salutare tuturor!

Acesct script PHP depinde de un cont pe Platforma de Dedicatii pentru a functiona!

Am luat aceasta masura pentru a face complet inutila orice incercare de a pirata acest script!

Despre script

  • Scriptul NU necesita o baza de date.
  • Scriptul este unul de dimensiuni reduse considerabil.

Necesitati script

  • Un cont pe Platforma de Dedicatii.
  • Din contul de pe Platforma de Dedicatii sa aveti activata functia 'Utilizare script pe site propriu' in sectiunea Magazin.
  • Functia curl activa pe gazduirea proprie (incepand cu versiunea 1.0.2 nu mai este necesara functia, dar este recomandat sa fie activata pentru cele mai optime rezultate).
  • Functia file_get_contents activa pe gazduirea proprie.
  • O viteza de internet rezonabila atat pentru server cat si pentru client.