Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #435 from OzancanKaratas/master

Turkish Update
  • Loading branch information...
bear101 committed Jun 29, 2019
2 parents 8e00955 + a74432f commit 4a081a8d8f8fe921441687a38f5fc157a2769952
@@ -37,6 +37,7 @@
<string name="pref_header_general">Genel</string>
<string name="pref_title_nickname">Takma Ad</string>
<string name="pref_default_nickname">Adsız</string>
<string name="pref_title_proximity_sensor">Yakınlık algılayıcısı</string>
<string name="pref_title_keep_screen_on">Bağlandığında ekranı açık tut</string>
<string name="pref_title_vibrate">Bas konuşta titret</string>
<string name="pref_show_log_messages">Sohbet geçmişinde günlük iletilerini göster</string>
@@ -77,6 +78,8 @@
<string name="pref_title_sub_mediafile">Ortam Dosyası</string>
<string name="pref_summary_sub_mediafile">Ortam dosyası akışlarına abone ol</string>
<string name="pref_header_tts">Metin Okuma</string>
<string name="pref_title_speech_engine">Metin okuma motoru seçimi</string>
<string name="pref_summary_speech_engine">Sistem ayarlarından farklı olarak kurulan konuşma motorlarının birini seçin</string>
<string name="pref_title_server_login">Kullanıcının sunucuda oturum açması</string>
<string name="pref_summary_server_login">Oturum açan kullanıcının adını duyur</string>
<string name="pref_title_server_logout">Kullanıcının sunucu oturumunu kapatması</string>
@@ -85,13 +88,18 @@
<string name="pref_summary_channel_join">Kanala katılan kullanıcının adını duyur</string>
<string name="pref_title_channel_leave">Kullanıcının kanaldan ayrılması</string>
<string name="pref_summary_channel_leave">Kanaldan ayrılan kullanıcının adını duyur</string>
<string name="pref_title_private_message">Kişisel iletiler</string>
<string name="pref_title_private_message">Özel iletiler</string>
<string name="pref_summary_private_message">Özel iletileri duyur</string>
<string name="pref_title_channel_message">Kanal iletileri</string>
<string name="pref_summary_channel_message">Kanal iletilerini duyur</string>
<string name="pref_title_broadcast_message">Yayınlanan iletiler</string>
<string name="pref_summary_message">Gönderenin adını duyur</string>
<string name="pref_summary_broadcast_message">Yayınlanan iletileri duyur</string>
<string name="pref_title_mute_speakers">İlet düğmesine basıldığında hoparlörleri sustur</string>
<string name="pref_summary_mute_speakers">Hoparlörlerden gelen yankıyı önlemek için bunu etkinleştirin</string>
<string name="pref_title_show_usernames">Kullanıcı adlarını göster</string>
<string name="pref_summary_show_usernames">Takma adların yerine kullanıcı adlarını göster</string>
<string name="pref_title_bearwareid">BearWare.dk Web Oturum Açma</string>
<string name="pref_summary_bearwareid">BearWare.dk Web Oturum Açma Ayarlaması</string>
<string name="pref_title_mediafile_volume">Ortam dosyası düzeyi</string>
<string name="pref_summary_mediafile_volume">Ortam dosyası-ses düzeyi oranı</string>
<string name="pref_title_speakerphone_checkbox">Hoparlörlü telefonu etkinleştir</string>
@@ -104,8 +112,9 @@
<string name="text_tts_loggedout">oturumu kapattı</string>
<string name="text_tts_joined_chan">kanala katıldı</string>
<string name="text_tts_left_chan">kanaldan ayrıldı</string>
<string name="text_tts_private_message">%1$s kullanıcısından kişisel ileti</string>
<string name="text_tts_broadcast_message">%1$s kullanıcısından yayınlanan ileti</string>
<string name="text_tts_private_message">%1$s kullanıcısından özel ileti - %2$s</string>
<string name="text_tts_channel_message">%1$s kullanıcısından kanal iletisi - %2$s</string>
<string name="text_tts_broadcast_message">%1$s kullanıcısından yayınlanan ileti - %2$s</string>
<string name="pref_header_soundsystem">Ses Sistemi</string>
<string name="title_activity_audio_codec">Ses Kodlayıcı/Çözücüsü</string>
<string name="title_activity_filepicker">Dosya Seçimi</string>
@@ -117,8 +126,8 @@
<string name="button_tx">İlet</string>
<string name="button_remove">Kaldır</string>
<string name="button_edit">Düzenle</string>
<string name="action_banchan">Geçerli kanaldan engelle</string>
<string name="action_bansrv">Sunucudan engelle</string>
<string name="action_banchan">Geçerli kanaldan yasakla</string>
<string name="action_bansrv">Sunucudan yasakla</string>
<string name="action_edit">Kanalı Düzenle</string>
<string name="action_join">Katıl</string>
<string name="action_kickchan">Geçerli kanaldan uzaklaştır</string>
@@ -222,7 +231,7 @@
<string name="remote_file_remove_confirmation">%1$s dosyasını sunucudan gerçekten kaldırmak istiyor musunuz?</string>
<string name="server_remove_confirmation">%1$s öğesini sunucu listesinden gerçekten kaldırmak istiyor musunuz?</string>
<string name="channel_remove_confirmation">%1$s kanalını gerçekten kaldırmak istiyor musunuz?</string>
<string name="ban_confirmation">%1$s kullanıcısını gerçekten engellemek istiyor musunuz?</string>
<string name="ban_confirmation">%1$s kullanıcısını gerçekten yasaklamak istiyor musunuz?</string>
<string name="kick_confirmation">%1$s kullanıcısını gerçekten uzaklaştırmak istiyor musunuz?</string>
<string name="version_update">Yeni TeamTalk sürümü kullanılabilir: %1$s?</string>
<string name="decvolume">Düzeyi azalt</string>
@@ -262,7 +271,7 @@
<string name="err_invalid_account">Geçersiz hesap</string>
<string name="err_max_server_users_exceeded">Sunucuda çok fazla kullanıcı var</string>
<string name="err_max_channel_users_exceeded">Kanalda çok fazla kullanıcı var</string>
<string name="err_server_banned">IP adresiniz engellendi</string>
<string name="err_server_banned">IP adresiniz yasaklandı</string>
<string name="err_not_authorized">Yetkili değil</string>
<string name="err_max_diskusage_exceeded">Yetersiz disk alanı</string>
<string name="err_incorrect_op_password">İşletmeci parolası yanlış</string>
@@ -290,4 +299,14 @@
<string name="permission_read_phone_state">Gelen telefon araması algılaması olanaksız olacak</string>
<string name="facebook_app_id">611833262539381</string>
<string name="fb_login_protocol_scheme">fb611833262539381</string>
<string name="title_activity_web_login">Web Oturum Açma Etkinliği</string>
<string name="weblogin_prop_title_bearwareid">Kullanıcı Adı</string>
<string name="weblogin_prop_title_bearwarepasswd">Parola</string>
<string name="weblogin_prop_title_login">Oturum Aç</string>
<string name="weblogin_prop_title_web_login_id">BearWare.dk Oturum Açma Kimliği</string>
<string name="weblogin_prop_title_create_web_login_id">BearWare.dk Oturum Açma Kimliği Oluştur</string>
<string name="weblogin_prop_title_reset_web_login_id">BearWare.dk Oturum Açma Kimliğini Sıfırla</string>
<string name="text_bearwarelogin_success">%1$s kullanıcı adınız %2$s doğrulandı</string>
<string name="text_bearwarelogin_failed">%1$s kullanıcı adı kimliğinin doğrulanması başarısız</string>
<string name="text_weblogin_authfailure">BearWare.dk web oturum açma kimliğinin doğrulanması başarısız</string>
</resources>
@@ -6,7 +6,7 @@
"%@ left channel" = "%@ kanaldan ayrıldı";

/* Web Login Controller */
"%@, your username \"%@\" has been validated" = "%1$@, your username \"%2$@\" has been validated";
"%@, your username \"%@\" has been validated" = "%@, \"%@\" kullanıcı adınız onaylandı";

/* preferences */
"%d %% - Default" = "%d %% - Varsayılan";
@@ -58,10 +58,10 @@
"Announce user leaving channel" = "Kullanıcının kanaldan ayrılmasını duyur";

/* preferences */
"Announce user logged onto server" = "Sunucuda oturum açan kullanıcıyı duyur";
"Announce user logged onto server" = "Kullanıcının sunucuda oturum açmasını duyur";

/* preferences */
"Announce user logged out of server" = "Sunucu oturumunu kapatan kullanıcıyı duyur";
"Announce user logged out of server" = "Kullanıcının sunucu oturumunu kapatmasını duyur";

/* text to speech */
"Announcements" = "Duyurular";
@@ -82,13 +82,14 @@
"Audio Codec" = "Ses Kodlayıcı/Çözücüsü";

/* Web Login Controller */
"Authenticate" = "Authenticate";
"Authenticate" = "Kimliğini Doğrula";

/* server entry */
/* server entry
Web Login controller */
"Authentication" = "Kimlik Doğrulama";

/* channel list */
"Ban user" = "Kullanıcıyı engelle";
"Ban user" = "Kullanıcıyı yasakla";

/* codec detail */
"Bitrate" = "Bit Hızı";
@@ -104,7 +105,7 @@
"Broadcast Messages" = "Yayınlanan İletiler";

/* preferences */
"Broadcast Text Message" = "Broadcast Text Message";
"Broadcast Text Message" = "Yayınlanan Metin İletisi";

/* channel list
server entry */
@@ -175,7 +176,7 @@
"Edit properties" = "Özellikleri düzenle";

/* server entry */
"Encrypted" = "Encrypted";
"Encrypted" = "Şifreli";

/* Dialog message */
"Enter Password" = "Parolayı Girin";
@@ -327,7 +328,8 @@
/* Dialog
Dialog message
message dialog
user detail */
user detail
Web Login Controller */
"OK" = "Tamam";

/* codec detail */
@@ -341,7 +343,8 @@

/* create channel
Dialog message
server entry */
server entry
Web Login Controller */
"Password" = "Parola";

/* channel list */
@@ -357,7 +360,7 @@
"Play sound when a user leaves the channel" = "Bir kullanıcı kanaldan ayrıldığında ses oynat";

/* preferences */
"Play sound when broadcast text message is received" = "Play sound when broadcast text message is received";
"Play sound when broadcast text message is received" = "Yayınlanan metin iletisi alındığında ses oynat";

/* preferences */
"Play sound when channel text message is received" = "Kanal metin iletisi alındığında ses oynat";
@@ -601,20 +604,21 @@
"User Messages" = "Kullanıcı İletileri";

/* server entry
user detail */
user detail
Web Login Controller */
"Username" = "Kullanıcı adı";

/* Web Login Controller */
"Username or password incorrect" = "Username or password incorrect";
"Username or password incorrect" = "Kullanıcı adı ya da parola yanlış";

/* preferences */
"Version Information" = "Sürüm Bilgileri";

/* channel list */
"View" = "Görüntüle";
"View" = "Gör";

/* channel list */
"View properties" = "Özellikleri görüntüle";
"View properties" = "Özellikleri gör";

/* preferences
user detail */
@@ -648,7 +652,7 @@
"Volume Controls" = "Düzey Denetimleri";

/* Web Login controller */
"Web Login ID" = "Web Login ID";
"Web Login ID" = "Web Oturum Açma Kimliği";

/* preferences
user detail */
@@ -21,16 +21,16 @@
"4RU-K7-Yga.normalTitle" = "Kullanıcıya ileti";

/* Class = "UITableViewController"; title = "Text To Speech Events"; ObjectID = "5K7-Hd-4h7"; */
"5K7-Hd-4h7.title" = "Text To Speech Events";
"5K7-Hd-4h7.title" = "Metin Okuma Olayları";

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "Login"; ObjectID = "5YA-rx-tGz"; */
"5YA-rx-tGz.normalTitle" = "Login";
"5YA-rx-tGz.normalTitle" = "Oturum Aç";

/* Class = "UINavigationItem"; title = "Text-to-Speech Voice"; ObjectID = "79c-sV-yxb"; */
"79c-sV-yxb.title" = "Metin Okuma Sesi";

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "Create Web Login ID"; ObjectID = "8Ls-H9-lri"; */
"8Ls-H9-lri.normalTitle" = "Create Web Login ID";
"8Ls-H9-lri.normalTitle" = "Web Oturum Açma Kimliği Oluştur";

/* Class = "UITextView"; text = "Blank"; ObjectID = "9GN-82-2nL"; */
"9GN-82-2nL.text" = "Boş";
@@ -48,7 +48,7 @@
"B8t-mo-k8g.text" = "Boş";

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "Reset Web Login ID"; ObjectID = "baE-IB-ajD"; */
"baE-IB-ajD.normalTitle" = "Reset Web Login ID";
"baE-IB-ajD.normalTitle" = "Web Oturum Açma Kimliğini Sıfırla";

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "Connect"; ObjectID = "bDf-Jp-1l5"; */
"bDf-Jp-1l5.normalTitle" = "Bağlan";
@@ -57,7 +57,7 @@
"BLM-fs-qcG.title" = "Geri";

/* Class = "UILabel"; text = "Setup Sound Events"; ObjectID = "bua-Pf-Vpn"; */
"bua-Pf-Vpn.text" = "Setup Sound Events";
"bua-Pf-Vpn.text" = "Ses Olaylarını Ayarla";

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "Use Speex Codec"; ObjectID = "cGm-Jp-0zI"; */
"cGm-Jp-0zI.normalTitle" = "Speex Kodlayıcı/Çözücüsünü Kullan";
@@ -78,7 +78,7 @@
"EHj-xt-HhD.text" = "Boş";

/* Class = "UILabel"; text = "Choose events to playback"; ObjectID = "eJb-Cn-ciJ"; */
"eJb-Cn-ciJ.text" = "Choose events to playback";
"eJb-Cn-ciJ.text" = "Kayıttan yürütmek için olayları seç";

/* Class = "UILabel"; text = "Blank"; ObjectID = "Fu9-tA-eYj"; */
"Fu9-tA-eYj.text" = "Boş";
@@ -87,7 +87,7 @@
"gA8-TJ-0RU.title" = "Sohbet Kanalı";

/* Class = "UILabel"; text = "BearWare.dk Web Login"; ObjectID = "Hcv-zz-riB"; */
"Hcv-zz-riB.text" = "BearWare.dk Web Login";
"Hcv-zz-riB.text" = "BearWare.dk Web Oturum Açma";

/* Class = "UITableViewCell"; accessibilityHint = "Double tap to expand options for this channel."; ObjectID = "hqu-CX-Vn4"; */
"hqu-CX-Vn4.accessibilityHint" = "Bu kanala özgü seçenekleri genişletmek için çift dokunun.";
@@ -105,10 +105,10 @@
"kRp-LE-RFh.text" = "Boş";

/* Class = "UITableViewController"; title = "Setup Sound Events"; ObjectID = "Ksa-x9-2Mq"; */
"Ksa-x9-2Mq.title" = "Setup Sound Events";
"Ksa-x9-2Mq.title" = "Ses Olaylarını Ayarla";

/* Class = "UILabel"; text = "Choose sounds events to play"; ObjectID = "KsW-VX-Rtb"; */
"KsW-VX-Rtb.text" = "Choose sounds events to play";
"KsW-VX-Rtb.text" = "Oynatmak için ses olayları seç";

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "Join Channel"; ObjectID = "l6D-Hs-MdG"; */
"l6D-Hs-MdG.normalTitle" = "Kanala Katıl";
@@ -132,7 +132,7 @@
"nVj-7w-Sta.text" = "Boş";

/* Class = "UITableViewController"; title = "BearWare.dk Web Login"; ObjectID = "o7z-cC-U4w"; */
"o7z-cC-U4w.title" = "BearWare.dk Web Login";
"o7z-cC-U4w.title" = "BearWare.dk Web Oturum Açma";

/* Class = "UIButton"; accessibilityLabel = "Connect button"; ObjectID = "PaV-2Q-pt4"; */
"PaV-2Q-pt4.accessibilityLabel" = "Bağlan button";
@@ -147,7 +147,7 @@
"pQJ-c1-GEL.title" = "Sunucu Listesi";

/* Class = "UILabel"; text = "Setup Annoucements"; ObjectID = "Q0w-pu-giG"; */
"Q0w-pu-giG.text" = "Setup Annoucements";
"Q0w-pu-giG.text" = "Duyuruları Ayarla";

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "Use No Audio"; ObjectID = "rNU-2J-hMO"; */
"rNU-2J-hMO.normalTitle" = "Ses Yok'u Kullan";
@@ -156,7 +156,7 @@
"Rrg-2O-NzF.normalTitle" = "OPUS Kodlayıcı/Çözücüsünü Kullan";

/* Class = "UILabel"; text = "Login ID from BearWare.dk"; ObjectID = "SmF-8J-cWK"; */
"SmF-8J-cWK.text" = "Login ID from BearWare.dk";
"SmF-8J-cWK.text" = "BearWare.dk'dan gelen oturum açma kimliği";

/* Class = "UILabel"; text = "Blank"; ObjectID = "Uc0-gP-wr1"; */
"Uc0-gP-wr1.text" = "Boş";
@@ -189,7 +189,7 @@
"WFB-kl-uoS.normalTitle" = "Kullanıcıyı Uzaklaştır";

/* Class = "UIButton"; normalTitle = "Kick and Ban User"; ObjectID = "WRa-tI-lpY"; */
"WRa-tI-lpY.normalTitle" = "Kullanıcıyı Uzaklaştır ve Engelle";
"WRa-tI-lpY.normalTitle" = "Kullanıcıyı Uzaklaştır ve Yasakla";

/* Class = "UIBarButtonItem"; title = "Disconnect"; ObjectID = "Y9o-rs-HCe"; */
"Y9o-rs-HCe.title" = "Bağlantıyı kes";

0 comments on commit 4a081a8

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.