Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Latest commit bda831d Dec 21, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
autosub New addicmapping and releasegroup Dec 21, 2018
cherrypy
interface Version 1.2.22 Mar 7, 2018
library Vesrion 1.1.16 Sep 29, 2017
.gitattributes
.gitignore
AddicMapping.json
AddicMapping.txt Preperation for next release Nov 4, 2017
AutoSub.py Version 1.2.20 Mar 6, 2018
ExamplePostProcess.py V1.0.0 Jan 3, 2017
Imdb_Addic_Mapping.json
README.txt
ReleaseGroups.txt
init.ubuntu V1.0.0 Jan 3, 2017

README.txt

README
Releasenotes voor autosub version 1.2.0

Uitbreidingen:
- The "Forced Search" pulldown negeert de time contrains en zoekt nu voor alle video's een sub. Alleen de scheduled Search past de time contrains voor oude video's toe.
- Als er op de commandline de optie -c wordt gebruikt om een andere path\config.properties te gebruiken wordt dat path ook al locatie gebruikt om de database en logfile neer te zetten
- Uitbreiding van de minmatch score met disto (e.g. amazon, netflix, hbo enz.)
- Mogelijkheid om de lees/schrijf rechten van de gedownloadde sub te setten (werkt niet onder Windows)
- Mogelijkheid om een "must match" tabel van releasegroepen op te nemen.
 Als autosub zo'n releasegroep tegenkomt moet zowel de sub als de video de desbetreffende releasegroep bevatten anders is er geen match.
- web, webrip en web-dl zijn nu aparte source qualifiers, dus web is niet meer gelijk aan web-dl
- Lijst met meer dan 3200 releasegroepen toegevoegd die automatisch wordt geupdate vanaf github.
 Dus als er een nieuwe releasegroep opduikt of als ik er een gemist heb hoor ik het graag dan voeg ik hem toe.
- Lijst met Addic Id's wordt ook automatisch vanaf github bijgewerkt dus hier hoor ik ook graag als er een gemist wordt.
- Voor oude video's wordt minder vaak naar subs gezocht, dat zie je doordat ze "greyed out"(plus een streepje in plaats van een vinkje) in de wanted lijst staan.
- Subs waar niet voldoende informatie voor aanwezig is om aan de minmatch score te voldoen staan vanaf nu "greyed out" in de wanted lijst.
- De layout van de home pagina is aangepast om efficienter met de ruimte om te gaan.
- De afkomst van de sub is aan de "Downloaded" lijst als kolom toegevoegd waardoor de hover functie komt te vervallen.
- Het zoeken van subs op Addic7ed is uitgebreid met een retry.
 Als je naar een oude sub zoekt blijkt addic7ed de eerste keer vaak geen resultaten te geven, maar na een retry wel.
- De analyse-functie van de video bestandsnamen is geheel herschreven mede door toevoeging van de distro functionaliteit van de minmatch score.
- Als er een disto (bijvoorbeeld AMZ) in de sub voorkomt zal hij matchen met alle video files waar het woord web in voorkomt als source.
 
Zoek schema voor oude video's is nu:
Tussen 0 en 4 weken wordt altijd gezocht naar de sub.
Tussen 4 en 16 weken wordt er een keer per week gezocht op een dag gezocht
Ouder dan 16 weken wordt er een keer per 4 weken gezocht op een dag gezocht.

Vervallen:
- De preview van de sub is vervallen.
 De manier waarop dat geimplementeerd was had tot gevolg dat alle subs die gedownload waren in memory gelezen werden.
 Dat maakte de zaak erg traag als je veel subs hebt gedownload.
- De hover functie van de "Downloaded" lijst is vervallen omdat alle informatie nu in de kolommen staat.
- Wanted First is vervallen. De layout van het Home scherm is nu fixed op eerst "Wanted" en daarna 'Downloaded" 

Autosub info:

Past developers:
  zyronix (script for website Bierdopje)
	 collincab (Changed from Bierdopje to SubtitleSeeker and Addic7ed)
  Donny (added bootstrap User interface)

Current developer:
   Benj (added Opensubtitle API en TVDB API 2.0 support)


+--- AutoSub
   |
   +--- Uses SubtitleSeeker API, supporting the following website:
   |  +--- Podnapisi
   |  +--- Subscene
   |
   +--- Opensubtitles support.
   |  +--- Requires account.
   |  \--- Limited downloads per 24 hours. (Regular: 200 - VIP: 1000)
   |
   +--- Addic7ed support.
   |  +--- Requires account.
   |  \--- Limited downloads per 24 hours. (Regular: 40 - VIP: 80)
	 |
	 +--- Tvdb API-V2 support (neccesary as of 1-10-2017)
	 |  \--- Requires account.
   |
   +--- Notifications
   |  +--- Windows & Windows Phone
   |  |  +--- Pushalot
   |  |  \--- Growl
   |  +--- Android
   |  |  +--- Notify My Android
   |  |  \--- Pushover
   |  +--- OSX & iDevices
   |  |  +--- Pushover
   |  |  +--- Growl
   |  |  +--- Prowl
   |  |  \--- Boxcar
   |  \--- Other
   |     +--- Email
   |     +--- Twitter
   |     +--- Telegram
	 |     +--- Kodi Media server
   |     \--- Plex Media Server
   |
   \--- Features
     +--- Mobile template, automatically detected.
     +--- Multiple folder support, separate folders with a comma. Example: D:\Series1,D:\Series2
     +--- Select which languages you want to allow(Dutch and/or English).
     +--- Select if you want a notification for a sub.
     +--- Select the suffix you want to use for the language (only one suffix can be empty)
     +--- Choose if you want to search for an other language if the dutch sub is not available
     +--- Remove English subtitle when the Dutch subtitle has been downloaded.
		 +--- Option to choose the minmatch score
		 +--- Option to also download hearing impaired subs (applies only for Addic7ed and Opensubtitles)
		 +--- Option to set the search interfall in hours (minimum is 6 hours)
		 +--- Option to automatically refresh the browser screen (choose 0 for not refreshing)
		 +--- Option to launch the default browser on strtup of autosub
		 +--- Option to skip hidden folders
		 +--- Filters for skipping strings and folders available
		 +--- Filters to skip shows, episodes or seasons
		 +--- Option to choose the codec for the stored sub (windows-1252 or utf-8)
     +--- Configure a custom post-process script.
		 +--- Check for available updates
		 +--- Updateable from pulldown menu
     +--- 
     \--- Home tables.
        +--- Both
        |  +--- Select 10, 25, 50, 100, All items to display. Options are stored using localStorage.
        |  +--- Search field, which allows you to search on show name.
			  |  +--- Selected minmatch items are shown in red coulor
			  |  +--- Preview of last part of subtitle available
			  |  \--- Addic7ed and ImdbId's listed are also link to those websites
        +--- Wanted
        |  +--- Option to skip show when clicking on the wrench symbol.
        |  +--- Red Color shows which match criteria is used (e.g. Source, Quality, Codec , Release Group)
        |  +--- Option to skip season when clicking on the season.
        |  +--- Show ImdbId and AddiceID which are also hyperlink tot those websites.
        +  \--- Display videofilename by hovering over the show name
        +--- Downloaded
          +--- Display original subtitle and website by hovering over the show name
          \--- Preview of the sub file

To use:

Ubuntu
Make sure you have python installed. Also you need the python-cheetah package:
 * sudo apt-get install python-cheetah
 * Download the zip file from our download section
 * Unzip the file, change to the directory where AutoSub.py is located
 * Start the script: "python AutoSub.py"
 * A webbrowser should now open
 * Go to the config page, check the settings, make sure you set atleast: path 
(Should point to the location where AutoSub.py is located. Seriespath (Should point to the root of your series folder)
 * Shutdown AutoSub and start it again
Enjoy your subtitles!

Requirements for running AutoSub:
- Install Cheetah : https://pypi.python.org/pypi/Cheetah/2.4.4
- Python2.7

For windows users you can use this cheetah versie which include the binary namemapper
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

Download the cheetah package from there and install it with pip like this:
Cheetah-2.4.4-cp27-none-win_amd64.whl for windows 64
or
Cheetah-2.4.4-cp27-none-win32 for 32 bits windows

pip install Cheetah-2.4.4-cp27-none-win_amd64

If you already have a python-only cheetah version installed you must uninstall it with pip first.

For Synology users: use python from the SynoCommunity this has cheetah already included

You can use a version lower than python2.7 but as an additional dependency, you have to install
the python html5lib module: https://pypi.python.org/pypi/html5lib/1.0b3

You can’t perform that action at this time.