HTML R
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
BetaBit
UniwersytetDzieci
Zdjecia
proton
protonENG
stats
.gitignore
README.md
proton_0.9.tar.gz
proton_1.0.tar.gz

README.md

Zagraj w grę 'Włam do Protona'

Zainstaluj i włącz pakiet proton a następnie podążaj za instrukcjami. Czy uda Ci się złamać hasło Pietraszki?

if (!require(devtools)) {
    install.packages("devtools")
    require(devtools)
}
install_github("BetaAndBit/PieczaraPietraszki/proton")

# Start gry
library(proton)

The English version

Install and run the game with just three commands.

library(devtools)
install_github("BetaAndBit/PieczaraPietraszki/protonENG")

# Start the game
library(proton)

Here: http://davetang.org/muse/2015/12/06/learning-r-through-a-mini-game/ you can find step-by-step instructions how to pass this game. But first, try to solve these puzzles just by yourself.

Opowiadanie Pieczara Pietraszki

Gra jest częścią opowiadania ,,Pieczara Pietraszki''. Całe opowiadanie jest dostępne pod adresem http://biecek.pl/BetaBit/Warszawa

Okładka z www

Autor

Gra: Przemysław Biecek, przemyslaw.biecek@gmail.com

Opowiadanie: Magda Chudzian, Przemysław Biecek