Skip to content

BialJam/2016

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

BialJam 2016

The official repository for BialJam 2016. See the official website (in Polish).

Propozycje tematów

W tym roku uczestnicy konkursu sami proponują temat jamu, który zostanie wybrany spośród utworzonej puli w dniu rozpoczęcia. Każdy uczestnik podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego może zaproponować temat; zgłaszane drużyny mogą zaproponować do 4 tematów. Przed game jamem będzie głosowanie na najlepsze tematy (ok. 5), z których następnie zostanie wylosowany temat ostateczny. Dotychczasowo zgłoszone tematy:

 • Fale grawitacyjne
 • Przyciąganie
 • Grid based
 • Spodziewaj się niespodziewanego
 • Dziwo
 • Brak grawitacji
 • Nigdy nie ma końca
 • Do trzech razy sztuka
 • For your eyes only
 • Labirynt
 • One in, one out
 • Karma
 • Co jeśli?...
 • Zupka chińska
 • Alternatywne wymiary
 • Nie wymieraj
 • NES
 • LAN FPS
 • Gravity
 • Wild Bialystok
 • Let's make some noise...
 • Madness
 • Nieśmiertelność
 • Klątwa
 • Koszmar
 • Ostatni kawałek Pizzy
 • Podróż w czasie
 • Znajdź mnie
 • Nierzeczywistość
 • Jedność
 • Kokos
 • Hieronim Bosch
 • Beksiński
 • Dali
 • Nie ma złych tematów, są tylko zue gry
 • Zrób to sam
 • Ciemność, ciemność widzę
 • Dziel i rządź
 • KorpoWorld
 • The Deadline
 • Fear of Code
 • Useless superpowers
 • Back to the past
 • I like trains
 • Nothing
 • Matematyka
 • You stop, you die
 • Qake III Arena

Repozytoria drużyn

Każdemu zgłoszonemu zespołowi tworzone jest osobne repozytorium, do którego uczestnicy otrzymują pełne prawa. Przed korzystaniem z repozytorium warto sprawdzić oficjalny przykład. Jeżeli nie masz uprawnień do repozytorium swojej drużyny albo chcesz założyć własne, skontaktuj się z nami.

About

The official repository for BialJam'16.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published