No description, website, or topics provided.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Sad Ball
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Unity - SadBall

Gra opublikowana na GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=pBogd.SadBall&hl=en

Gra również jest omawiana w ramach cyklu SadBall na blogu Devmight.pl: https://www.devmight.pl/category/unity/sadball/

SadBall do gra na platformę Android napisana z wykorzystaniem silnika Unity, język programowania to C#.

SadBall jest wymagającą grą logiczną, w której użytkownik musi wykazać się w układaniu przedmiotów na mapie tak, aby puszczona swobonie piłeczka doleciała do celu. Piłeczka wykorzystuje jedynie siłę grawitacji i specjalne umiejętności, nie można nią sterować. Dlatego też, umieszczenie przedmiotów w odpowiednich miejchach jest wymagane, to ukończenie poziomu.

Gra posiada 30 poziomów trudności oraz kilka piłeczek do wyboru, każda piłeczka to inna umiejętność.