No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Project 2 Game
.gitattributes
.gitignore
.project
.pydevproject
Project 2 Game_IRON.rar
README.md

README.md

Project2Game

Github page for Project 2: Game INF1A - Group 4

Dit project is tot stand gekomen met: Jacky Fong, Iron Nicolaas, Wouter Lindeboom & Bunyamin Sakar

Het doel van dit project is om een game te ontwikkelen gebaseerd op een bestaand bordspel. In feite kan je dit project zien als de digitale versie van het bordspel, het is mogelijk om tot en met 4 personen te spelen.

Indien er geen 4 menselijke spelers zijn, worden die vervangen door AI die wij geschreven hebben. Dit beslissen hun eigen stappen, wat elke keer anders is.

Hieronder valt de hoofdscherm te zien, dit is het eerste scherm wat de gebruiker te zien krijgt.

Nadat de gebruiker new game of load game heeft gedrukt zal het scherm veranderen naar het kunnen kiezen van de spelers.

Als het spel aan de gang is, ziet het bordspel er grotendeels zo uit. Het is mogelijk om op een ander vecht scherm terecht te komen, dit gebeurd na een bepaalde actie zoals wanneer er twee spelers zijn die op hetzelfde veld terecht komen en dus op dat moment tegen elkaar gaan vechten.