No description, website, or topics provided.
Clone or download
Piotr Burdyło
Piotr Burdyło wersja 1.0.1
Latest commit 735bed7 Jan 18, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dist wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
src wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
.env-sample wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
.gitignore wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
AUTHORS wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
LICENSE wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
README.md wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
composer.json wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
composer.lock wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
config.json wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
gulpfile.js pierwszy commit Aug 21, 2018
package-lock.json wersja 1.0.1 Jan 18, 2019
package.json wersja 1.0.1 Jan 18, 2019

README.md

Szlaki Tułaczy

Szlaki Tułaczy to projekt stworzony przez Pracownię Otwierania Kultury przy współpracy z Ośrodkiem Karta. Pokazuje w wizualnej formie losy osób deportowanych w latach 1940-41 z Kresów wgłąb ZSRR.

Za projekt graficzny, UX, implementację wersji 1.0 odpowiedzialny był Superskrypt.

Architektura

Projekt zrealizowany został jako motyw WordPress CMS.

Zależności

Zależności PHP

Timber (MIT License) Twig (new BSD license) Carbon Fields (GPL) superskrypt/wp-theme-base (The 2-Clause BSD License)

Zależności JS

Siema (MIT License) @superskrypt/sutils (The 2-Clause BSD License)

Zależności JS (Dev)

composer (MIT License) npm (The Artistic License 2.0) gulp (MIT License) @superskrypt/gulp-tasks (The 2-Clause BSD License)

Kompilacja

  1. composer install
  2. npm install
  3. gulp build