Skip to content
Permalink
Browse files

#743 - Trying to fix this.

 • Loading branch information
CCOSTAN committed May 21, 2020
1 parent cf3764e commit 5c7334bc054bf54c0dacdfd74f95464b99f2283b
Showing with 859 additions and 509 deletions.
 1. +5 −3 .gitignore
 2. +1 −1 config/.HA_VERSION
 3. +34 −5 config/custom_components/hacs/.translations/da.json
 4. +34 −5 config/custom_components/hacs/.translations/de.json
 5. +119 −0 config/custom_components/hacs/.translations/en.json
 6. +30 −1 config/custom_components/hacs/.translations/es.json
 7. +33 −4 config/custom_components/hacs/.translations/hu.json
 8. +124 −5 config/custom_components/hacs/.translations/nb.json
 9. +31 −1 config/custom_components/hacs/.translations/nn.json
 10. +25 −0 config/custom_components/hacs/.translations/pl.json
 11. +12 −39 config/custom_components/hacs/__init__.py
 12. +6 −13 config/custom_components/hacs/config_flow.py
 13. +17 −26 config/custom_components/hacs/configuration_schema.py
 14. +3 −3 config/custom_components/hacs/const.py
 15. +2 −45 config/custom_components/hacs/constrains.py
 16. +1 −0 config/custom_components/hacs/globals.py
 17. +17 −24 config/custom_components/hacs/hacsbase/__init__.py
 18. +3 −3 config/custom_components/hacs/hacsbase/configuration.py
 19. +62 −30 config/custom_components/hacs/hacsbase/data.py
 20. +4 −4 config/custom_components/hacs/hacsbase/task_factory.py
 21. +2 −2 config/custom_components/hacs/handler/template.py
 22. +1 −1 config/custom_components/hacs/helpers/download.py
 23. +5 −4 config/custom_components/hacs/helpers/get_defaults.py
 24. +11 −6 config/custom_components/hacs/helpers/information.py
 25. +20 −20 config/custom_components/hacs/helpers/install.py
 26. +24 −13 config/custom_components/hacs/helpers/register_repository.py
 27. +16 −16 config/custom_components/hacs/helpers/validate_repository.py
 28. +0 −18 config/custom_components/hacs/http.py
 29. +7 −20 config/custom_components/hacs/iconset.js
 30. +21 −23 config/custom_components/hacs/manifest.json
 31. +4 −6 config/custom_components/hacs/repositories/appdaemon.py
 32. +2 −4 config/custom_components/hacs/repositories/integration.py
 33. +2 −4 config/custom_components/hacs/repositories/netdaemon.py
 34. +2 −30 config/custom_components/hacs/repositories/plugin.py
 35. +2 −5 config/custom_components/hacs/repositories/python_script.py
 36. +44 −55 config/custom_components/hacs/repositories/repository.py
 37. +64 −24 config/custom_components/hacs/repositories/repositorydata.py
 38. +2 −5 config/custom_components/hacs/repositories/theme.py
 39. +2 −2 config/custom_components/hacs/sensor.py
 40. +4 −7 config/custom_components/hacs/setup.py
 41. +12 −2 config/custom_components/hacs/store.py
 42. +49 −30 config/custom_components/hacs/ws_api_handlers.py
@@ -18,6 +18,9 @@ home-assistant_v2.db
*.sqlite
deps
__pycache__
hacs
alexa_media
custom_components
tts
secrets.yaml
secrets
@@ -30,6 +33,5 @@ nest.conf
ipchange.yaml
ip_bans.yaml
production_auth.json
hacs
alexa_media
custom_components


@@ -1 +1 @@
0.110.0
0.110.1
@@ -2,25 +2,35 @@
"common": {
"about": "Om",
"appdaemon_apps": "AppDaemon-apps",
"appdaemon_plural": "AppDaemon-apps",
"background_task": "Baggrundsopgave kører. Denne side vil genindlæses automatisk.",
"check_log_file": "Tjek din logfil for flere detaljer.",
"continue": "Fortsæt",
"disabled": "Deaktiveret",
"documentation": "Dokumentation",
"element": "element",
"hacs_is_disabled": "HACS er deaktiveret",
"installed": "installeret",
"integration": "Integration",
"integration_plural": "Integrationer",
"integrations": "Integrationer",
"lovelace": "Lovelace",
"lovelace_element": "Lovelace-element",
"lovelace_elements": "Lovelace-elementer",
"manage": "administrer",
"netdaemon": "NetDaemon",
"netdaemon_apps": "NetDaemon-apps",
"plugin": "Plugin",
"plugins": "Plugins",
"netdaemon_plural": "NetDaemon-apps",
"plugin": "Lovelace",
"plugin_plural": "Lovelace-elementer",
"plugins": "Lovelace-elementer",
"python_script": "Python-script",
"python_script_plural": "Python-scripts",
"python_scripts": "Python-scripts",
"repositories": "Repositories",
"settings": "indstillinger",
"theme": "Tema",
"theme_plural": "Temaer",
"themes": "Temaer",
"version": "Version"
},
@@ -90,7 +100,7 @@
"integration_not_loaded": "Denne integration er ikke indlæst i Home Assistant.",
"no_restart_required": "Ingen genstart påkrævet",
"not_loaded": "Ikke indlæst",
"plugin_not_loaded": "Dette plugin er ikke føjet til dine Lovelace-ressourcer.",
"plugin_not_loaded": "Dette element er ikke føjet til dine Lovelace-ressourcer.",
"restart": "Du skal genstarte Home Assistant.",
"restart_pending": "Afventer genstart"
},
@@ -111,15 +121,15 @@
"installed": "Installeret",
"lovelace_copy_example": "Kopiér eksemplet til din Udklipsholder",
"lovelace_instruction": "Tilføj dette til din lovelace-konfiguration",
"lovelace_no_js_type": "Kunne ikke afgøre typen af dette plugin, tjek venligst repository.",
"lovelace_no_js_type": "Kunne ikke afgøre typen af dette element, tjek venligst repository'et.",
"newest": "nyeste",
"note_appdaemon": "Du skal stadig føje den til filen 'apps.yaml'",
"note_installed": "Når det er installeret, vil dette være placeret i",
"note_integration": "du skal stadig føje den til filen 'configuration.yaml'",
"note_plugin": "du skal stadig tilføje det til din lovelace-konfiguration ('ui-lovelace.yaml' eller Tekstbaseret redigering)",
"note_plugin_post_107": "du skal stadig tilføje det til din lovelace-konfiguration ('configuration.yaml' eller ressourceeditoren '\/config\/lovelace\/resources')",
"open_issue": "Opret issue",
"open_plugin": "Åbn plugin",
"open_plugin": "Åbn element",
"reinstall": "Geninstaller",
"repository": "Repository",
"restart_home_assistant": "Genstart Home Assistant",
@@ -128,6 +138,25 @@
"update_information": "Opdater oplysninger",
"upgrade": "Opdater"
},
"sections": {
"about": {
"description": "Vis information om HACS",
"title": "Om"
},
"automation": {
"description": "Det er her, du finder python_scripts, AppDaemon-apps og NetDaemon-apps",
"title": "Automatisering"
},
"frontend": {
"description": "Det er her, du finder temaer, brugerdefinerede kort og andre elementer til lovelace",
"title": "Frontend"
},
"integrations": {
"description": "Det er her, du finder brugerdefinerede integrationer (custom_components)",
"title": "Integrationer"
},
"pending_repository_upgrade": "Du kører version {installed}, version {available} er tilgængelig"
},
"settings": {
"add_custom_repository": "TILFØJ ET BRUGERDEFINERET REPOSITORY",
"adding_new_repo": "Tilføjer nyt repository '{repo}'",
@@ -3,25 +3,35 @@
"about": "Über",
"appdaemon": "AppDaemon",
"appdaemon_apps": "AppDaemon Apps",
"appdaemon_plural": "AppDaemon Apps",
"background_task": "Hintergrundprozess läuft. Diese Seite lädt neu, sobald dieser fertig ist.",
"check_log_file": "Überprüfe die Logdatei für weitere Informationen.",
"continue": "Fortfahren",
"disabled": "Deaktiviert",
"documentation": "Dokumentation",
"element": "Element",
"hacs_is_disabled": "HACS ist deaktiviert",
"installed": "Installiert",
"integration": "Integration",
"integration_plural": "Integrationen",
"integrations": "Integrationen",
"lovelace": "Lovelace",
"lovelace_element": "Lovelace-Element",
"lovelace_elements": "Lovelace-Elemente",
"manage": "verwalten",
"netdaemon": "NetDaemon",
"netdaemon_apps": "NetDaemon Apps",
"plugin": "Plugin",
"plugins": "Plugins",
"netdaemon_plural": "NetDaemon Apps",
"plugin": "Lovelace",
"plugin_plural": "Lovelace-Elemente",
"plugins": "Lovelace-Elemente",
"python_script": "Python Skript",
"python_script_plural": "Python Skripte",
"python_scripts": "Python Skripte",
"repositories": "Repositories",
"settings": "Einstellungen",
"theme": "Theme",
"theme_plural": "Themes",
"themes": "Themes",
"version": "Version"
},
@@ -93,7 +103,7 @@
"integration_not_loaded": "Diese Integration ist in Home Assistant nicht geladen.",
"no_restart_required": "Kein Neustart erforderlich",
"not_loaded": "Nicht geladen",
"plugin_not_loaded": "Dieses Plugin wurde deinen Lovelace-Ressourcen nicht hinzugefügt.",
"plugin_not_loaded": "Dieses Element wird nicht zu Ihren Lovelace-Ressourcen hinzugefügt.",
"restart": "Du musst Home Assistant neu starten.",
"restart_pending": "Neustart ausstehend"
},
@@ -114,15 +124,15 @@
"installed": "Installiert",
"lovelace_copy_example": "Beispiel in die Zwischenablage kopieren",
"lovelace_instruction": "Zum Hinzufügen zu deinen Lovelace-Einstellungen, benutze Folgendes",
"lovelace_no_js_type": "Konnte die Art dieses Plugins nicht erkennen. Prüfe das Repository.",
"lovelace_no_js_type": "Der Typ dieses Elements konnte nicht ermittelt werden. Überprüfen Sie das Repository.",
"newest": "neueste",
"note_appdaemon": "du musst es dann noch in die Datei 'apps.yaml' hinzufügen",
"note_installed": "Wird installiert nach",
"note_integration": "du musst es dann noch in die Datei 'configuration.yaml' hinzufügen",
"note_plugin": "du musst es dann noch in deine Lovelace-Einstellungen ('ui-lovelace.yaml' oder im Raw-Konfigurationseditor) hinzufügen",
"note_plugin_post_107": "Du musst es noch zu deiner Lovelace-Konfiguration hinzufügen ('configuration.yaml' oder der Ressourceneditor '\/config\/lovelace\/resources')",
"open_issue": "Problem melden",
"open_plugin": "Plugin öffnen",
"open_plugin": "Element öffnen",
"reinstall": "Neu installieren",
"repository": "Repository",
"restart_home_assistant": "Home Assistant neu starten",
@@ -131,6 +141,25 @@
"update_information": "Aktualisierungsinformationen",
"upgrade": "Aktualisieren"
},
"sections": {
"about": {
"description": "Informationen zu HACS anzeigen",
"title": "Über"
},
"automation": {
"description": "Hier finden Sie python_scripts, AppDaemon-Apps und NetDaemon-Apps",
"title": "Automatisierung"
},
"frontend": {
"description": "Hier finden Sie Themen, individuelle Karten und andere Elemente für Lovelace",
"title": "Frontend"
},
"integrations": {
"description": "Hier finden Sie benutzerdefinierte Integrationen (custom_components)",
"title": "Integrationen"
},
"pending_repository_upgrade": "Sie verwenden Version {installed}, Version {available} ist verfügbar"
},
"settings": {
"add_custom_repository": "BENUTZERDEFINIERTES REPOSITORY HINZUFÜGEN",
"adding_new_repo": "Hinzufügen eines neuen Repository '{repo}'",
@@ -1,28 +1,43 @@
{
"common": {
"about": "About",
"add": "add",
"appdaemon": "AppDaemon",
"appdaemon_apps": "AppDaemon Apps",
"appdaemon_plural": "AppDaemon Apps",
"background_task": "Background task running, this page will reload when it's done.",
"check_log_file": "Check your log file for more details.",
"continue": "Continue",
"disabled": "Disabled",
"documentation": "Documentation",
"element": "element",
"hacs_is_disabled": "HACS is disabled",
"install": "Install",
"installed": "installed",
"integration": "Integration",
"integration_plural": "Integrations",
"integrations": "Integrations",
"lovelace": "Lovelace",
"lovelace_element": "Lovelace element",
"lovelace_elements": "Lovelace elements",
"manage": "manage",
"netdaemon": "NetDaemon",
"netdaemon_apps": "NetDaemon Apps",
"netdaemon_plural": "NetDaemon Apps",
"plugin": "Plugin",
"plugin_plural": "Lovelace elements",
"plugins": "Plugins",
"python_script": "Python Script",
"python_script_plural": "Python Scripts",
"python_scripts": "Python Scripts",
"repositories": "Repositories",
"repository": "Repository",
"settings": "settings",
"theme": "Theme",
"theme_plural": "Themes",
"themes": "Themes",
"uninstall": "Uninstall",
"update": "Update",
"version": "Version"
},
"config": {
@@ -70,6 +85,74 @@
"upgrade_all": "This will upgrade all of these repositories, make sure that you have read the release notes for all of them before proceeding.",
"yes": "Yes"
},
"dialog_about": {
"frontend_version": "Frontend version",
"installed_repositories": "Installed repositories",
"integration_version": "Integration version",
"useful_links": "Useful links"
},
"dialog_add_repo": {
"limit": "Only the first 100 repositories are shown, use the search to filter what you need",
"no_match": "No repositories found matching your filter",
"title": "Add repository"
},
"dialog_custom_repositories": {
"category": "Category",
"no_category": "Missing category",
"no_repository": "Missing repository",
"title": "Custom repositories",
"url_placeholder": "Add custom repository URL"
},
"dialog_info": {
"author": "Author",
"downloads": "Downloads",
"install": "Install this repository in HACS",
"loading": "Loading information...",
"no_info": "The developer has not provided any more information for this repository",
"open_issues": "Open issues",
"open_repo": "Open repository",
"stars": "Stars",
"version_installed": "Version installed"
},
"dialog_install": {
"select_version": "Select version",
"show_beta": "Show beta versions",
"type": "Type",
"url": "URL"
},
"dialog_update": {
"available_version": "Available version",
"changelog": "Changelog",
"installed_version": "Installed version",
"title": "Update pending"
},
"entry": {
"information": "Information",
"intro": "Updates and important messages will show here if there are any",
"messages": {
"disabled": {
"content": "Check your log file for more details",
"title": "HACS is disabled"
},
"has_pending_tasks": {
"content": "Some repositories might not show untill this is completed",
"title": "Background tasks pending"
},
"startup": {
"content": "HACS is starting up, during this time some information might be missing or incorrect",
"title": "HACS is starting up"
}
},
"pending_updates": "Pending updates"
},
"menu": {
"about": "About HACS",
"clear": "Clear all new",
"custom_repositories": "Custom repositories",
"documentation": "Documentation",
"open_issue": "Open issue",
"reload": "Reload window"
},
"options": {
"step": {
"user": {
@@ -97,6 +180,17 @@
"restart": "You need to restart Home Assistant.",
"restart_pending": "Restart pending"
},
"repository_card": {
"hide": "Hide",
"information": "Information",
"new_repository": "New repository",
"open_issue": "Open issue",
"open_source": "Open source",
"pending_update": "Pending update",
"reinstall": "Reinstall",
"report": "Report for removal",
"update_information": "Update information"
},
"repository": {
"add_to_lovelace": "Add to Lovelace",
"authors": "Authors",
@@ -131,6 +225,28 @@
"update_information": "Update information",
"upgrade": "Update"
},
"search": {
"placeholder": "Search for repository"
},
"sections": {
"about": {
"description": "Show information about HACS",
"title": "About"
},
"automation": {
"description": "This is where you find python_scripts, AppDaemon apps and NetDaemon apps",
"title": "Automation"
},
"frontend": {
"description": "This is where you find themes, custom cards and other elements for lovelace",
"title": "Frontend"
},
"integrations": {
"description": "This is where you find custom integrations (custom_components)",
"title": "Integrations"
},
"pending_repository_upgrade": "You are running version {installed}, version {available} is available"
},
"settings": {
"add_custom_repository": "ADD CUSTOM REPOSITORY",
"adding_new_repo": "Adding new repository '{repo}'",
@@ -162,6 +278,9 @@
"last_updated": "Last updated",
"name": "Name",
"new_repositories": "New Repositories",
"no_repositories": "No repositories",
"no_repositories_desc1": "It seems like you don't have any repositories installed in this section yet.",
"no_repositories_desc2": "Click on the + in the bottom corner to add your first!",
"pending_upgrades": "Pending upgrades",
"placeholder_search": "Please enter a search term...",
"sort": "sort",

0 comments on commit 5c7334b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.