Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Performante Vianiste Server

API

Dacă nu este menționat altfel, răspunsul este gol. In caz de eroare, răspunsul conține eroarea și codul HTTP corespunzător.

Toate căile care încep cu /admin necesită autentificare.

POST /admin/start

Pornește concursul.

POST /admin/stop

Termină concursul.

PUT /admin/team/{id}/special

In body primește un singur întreg, numărul problemei care va fi setată ca specială.

Setează pentru echipa {id} problema data ca fiind specială.

POST /admin/team/{id}/submit/{problem_no}

In body primește un singur întreg, răspunsul la problemă.

Trimite răspunsul la problema {problem_no} din partea echipei {id}.

POST /admin/team/{id}/fine

In body primește un singur întreg, numărul de puncte pentru sancțiune.

Sancționează echipa {id} cu un număr de puncte.

DELETE /admin/team/{id}?forget=bool

Descalifică ireversibil echipa din concurs. Daca parametrul forget este setat cu valoarea true, atunci se consideră ca echipa nu a participat deloc.

GET /admin/log

Returnează jurnalul evenimentelor.

DELETE /admin/log/{id}

Șterge intrarea {id} din jurnal și recalculează scorurile.

GET /admin/ok

Returnează ok.

GET /status

Returnează starea concursului.

GET /ok

Returnează ok.

About

Server-ul de scoruri pentru concursul Performanțe Vianiste, edițiile 2018-2019

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages