UNIX Manual Page Editor with Ruby & GTK
Ruby JavaScript Perl
Switch branches/tags
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin Etiket buldurmadaki hata çözüldü Jun 26, 2013
images
lib
po/tr Dil ayarı için kullanıcın programı kendisinin yeniden başlatması sağl… Feb 18, 2013
AUTHORS AUTHORS dosyası eklendi Jan 15, 2013
Changelog
LICENSE
README.md İngilizce readme eklendi Jun 25, 2013
README_tr.md
TRANSLATORS
constants dil ve sihirbaz dosya yolunu gem içinde çalışması sağlandı Jun 21, 2013
install dil dosyası yerleştirilemesi install dosyasından çıkarıldı Jun 25, 2013
rmanedit.gemspec
rmanedit.po Dosya menüsündeki New Tab kaldırıldı, rmanedit çalıştırılabilir dosya… Feb 23, 2013

README.md

RManEdit

UNIX Manual Page Editor with Ruby & GTK

Author

Ebru Akagündüz ebru.akagunduz@gmail.com

Installation

You should run below commands on your sytstem:

sudo apt-get install ruby1.9.1-dev ruby-gtk2 libmagic-dev libwebkitgtk-3.0-dev ruby-gettext man2html libghc-webkit-dev
gem build rmanedit.gemspec
sudo gem install RManEdit-1.0.0.gem
sudo chmod +x install
./install

Usage

You can run "rmanedit" on terminal, it will work.

##LICENSE RManEdit is available under the GPLv3

Project Website

You can access project website here.