burasını düzeltelim
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.DS_Store
README.md
SonMapReminder554.apk
SonMapReminder554.zip

README.md

reminder

RemindMe Android uygulamasi Android 2.3 v ustu versiyonlarda calismaktadir Cunku uygulamada Google maps Api v2 kullanilmaktadir. Uygulama Harita uzerinde kullanicinin belirledigi bolgeye girince hatirlatma yapan bir uygulamadir.Ek ozellik olarak konum arama ,harita gorunum degisikligi ve ayarlar kisminida bolgenin alani belirleme ozellikleri vardir.