Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
etc
 
 
res
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straw Backup

Straw Backup je jednoduchý prográmek na zálohování složek. Běží na pozadí a v nastavených intervalech zálohuje vybrané složky na zvolené destinace. Program umí i po určitou dobu uchovávat historii změn souborů.

Instalačka k dispozici zde: https://straw-solutions.cz/?/ke-stazeni

Zříkám se jakékoli odpovědnosti za vaše soubory.

English version

Straw Backup is a simple file backup utility. It runs from tray and copies files from selected folders onto specified destinations. The application can also keep history of file changes for a specified period of time.

There is currently no english translation. Feel free to make one or try to motivate me.

paypal

Screenshot

About

Jednoduchý prográmek na zálohování složek | Simple file backup utility

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published