Skip to content
betulhaykir edited this page Dec 30, 2021 · 2 revisions

Welcome to ThinCloud Mobile Client Mobile Application Developement Testing Project

Project Description

ThinCloud, as the next cloud-connected and integrated system of the existing 'Thin-Client' and 'Zero-Client' systems, is an advanced step and project in this technology. For this purpose, it is essential for our country to have quality and performance-oriented software, both as the only platform and project in this field, and especially as the only project on virtualization infrastructures (Hypervisors). ThinCloud Cloud Computing Client Project gathers computer systems (Desktop, Mobile, Laptop) that can exist in an organization in a single cloud-based center. It enables organizations to access the entire information architecture over the Remote Data Center with just a network client card (ThinCloud) without purchasing a computer and server system. It aims to manage all its operations through this system. This document details the Mobile Application Phase of the ThinCloud Cloud Computing Client Project. With this project, organizations will be able to minimize their IT expenditures and IT systems maintenance and management costs.

ThinCloud, sektörde var olan ‘Thin-Client’ ve ‘Zero-Client’ sistemlerin bir sonraki bulut ile bağlı ve bütünleşik sistemi olarak, bu teknoloji içerisinde gelişmiş bir adım ve proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaç ile, hem ülkemizin bu alandaki tek platformu ve projesi, hem de özellikle sanallaştırma altyapıları (Hypervisors) konusunda tek proje olarak, kalite ve performans odaklı yazılımlara sahip olabilmesi elzemdir. ThinCloud Bulut Bilişim İstemcisi Projesi, bir kuruluşta var olabilecek bilgisayar sistemlerini (Desktop, Mobile, Laptop) bulut tabanlı tek bir merkezde merkezileştirerek; kuruluşların bir bilgisayar ve server sistemi satın almadan, sadece bir ağ istemci devre kartı (ThinCloud) ile tüm bilişim mimarisine uzak veri merkezi üzerinden erişebilmesini ve tüm operasyonlarını bu sistem üzerinden yönetebilmesini amaçlar. Bu belgede, ThinCloud Bulut Bilişim İstemcisi Projesi'nin Mobil Uygulama Basamağı’nın detaylarına yer verilmektedir. Bu proje kuruluşların, bilişim harcamasını ve bilişim sistemleri bakım ve yönetim masraflarını minimuma çekmesini sağlayacaktır.

Project Webpage : https://thincloudmapp.mobirisesite.com

Group Members

  • 201711035 Betül HAYKIR
  • 201711020 Batuhan DEMİRBAĞ
  • 201711408 Cem GÜVENBAŞ
  • 201711070 Burak YAVUZ

Contents

  • Work Plan
  • Literature Review
  • Software Requirements Specification(SRS)
  • Webpage
  • Software Design Documentation(SDD)