Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2135 lines (1425 sloc) 60.1 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: lv
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:06.420
Sveiki un laipni aicināti atgriezties <c.colorE5E5E5>jaunā </c><c.colorCCCCCC>dienā katru dienu </c>
00:00:02.429 --> 00:00:07.649
mans vārds ir <c.colorCCCCCC>kerijs, un Džen ir atkal </c>
00:00:06.420 --> 00:00:13.620
šonedēļ viņa faktiski veic nometni
00:00:07.649 --> 00:00:16.080
ministrija centrālajā Kanādā un mums <c.colorCCCCCC>ir </c>
00:00:13.620 --> 00:00:18.810
Tad Carmen <c.colorE5E5E5>šonedēļ </c><c.colorCCCCCC>atgriezās pie </c><c.colorE5E5E5>mums </c>
00:00:16.080 --> 00:00:21.510
runāt vairāk <c.colorE5E5E5>par garīgām slimībām un </c>
00:00:18.810 --> 00:00:23.939
Jēzus un tas, kā Tas Kungs iekļaujas tajā
00:00:21.510 --> 00:00:26.060
viss attēls, lai paliktu noregulēts, tas nāk
00:00:23.939 --> 00:00:26.060
uz augšu
00:00:43.890 --> 00:00:50.620
tagad ir mūsu jaunās prasmes vai
00:00:48.610 --> 00:00:52.570
uzlabot esošos ar tiešsaistē
00:00:50.620 --> 00:00:55.450
video konsultācijas un mācības <c.colorE5E5E5>no Lindas </c>
00:00:52.570 --> 00:00:59.110
klusums caur mūsu īpašo saiti pie kaķa
00:00:55.450 --> 00:01:01.270
pieci dot <c.colorE5E5E5>TV / Linda mācās programmatūru </c>
00:00:59.110 --> 00:01:03.640
tehnoloģiju radošās <c.colorE5E5E5>un uzņēmējdarbības prasmes </c>
00:01:01.270 --> 00:01:06.280
jūs varat izmantot šodien, lai <c.colorCCCCCC>palīdzētu jums </c><c.colorE5E5E5>sasniegt </c>
00:01:03.640 --> 00:01:08.350
Jūsu profesionālie mērķi pievienojas šodien un
00:01:06.280 --> 00:01:10.900
sākt <c.colorCCCCCC>mācīties dos jums šo iespēju </c>
00:01:08.350 --> 00:01:14.320
izmēģināt <c.colorE5E5E5>to pilnīgi bez maksas ar neierobežotu </c>
00:01:10.900 --> 00:01:19.899
piekļūt <c.colorE5E5E5>visiem </c><c.colorCCCCCC>kursiem tagad pierakstīties </c>
00:01:14.320 --> 00:01:25.130
par brīvu <c.colorCCCCCC>cat5 dot TV / </c><c.colorE5E5E5>linda </c>
00:01:19.899 --> 00:01:26.509
Laipni lūdzam atgriezties <c.colorCCCCCC>pie mūsu </c><c.colorE5E5E5>jaunās 20. epizodes </c>
00:01:25.130 --> 00:01:29.270
<c.colorCCCCCC>katru dienu es nevaru noticēt, ka </c><c.colorE5E5E5>tas jau ir </c>
00:01:26.509 --> 00:01:30.860
<c.colorE5E5E5>tik daudz </c><c.colorCCCCCC>par </c><c.colorE5E5E5>20 epizodēm </c>
00:01:29.270 --> 00:01:33.740
tie, kas ir tie, <c.colorCCCCCC>kas ir bijuši </c>
00:01:30.860 --> 00:01:36.740
Tikai tā ir bijusi tikpat precīza
00:01:33.740 --> 00:01:39.560
brīnišķīga pieredze, kā es
00:01:36.740 --> 00:01:41.569
<c.colorCCCCCC>katru reizi iemācījos kaut ko jaunu </c>
00:01:39.560 --> 00:01:43.759
parādīt, un es zinu, ka Džen saka to pašu
00:01:41.569 --> 00:01:45.679
un es noteikti esmu no jums daudz iemācījies
00:01:43.759 --> 00:01:49.130
<c.colorE5E5E5>Karmena tik ļoti pateicas </c><c.colorCCCCCC>par atgriešanos </c>
00:01:45.679 --> 00:01:51.079
par to, ka man <c.colorE5E5E5>bija laba dzirdēt </c>
00:01:49.130 --> 00:01:54.490
savu stāstu un to, ko Dievs dara pēdējo reizi
00:01:51.079 --> 00:01:56.599
nedēļa Karmena dalījās par savu stāstu
00:01:54.490 --> 00:01:58.729
cīnās ar garīgām slimībām. \ t
00:01:56.599 --> 00:02:02.840
īpaši <c.colorE5E5E5>obsesīvi-kompulsīvi traucējumi </c>
00:01:58.729 --> 00:02:05.090
un kā Dievs to ieveda caur <c.colorCCCCCC>to un </c>
00:02:02.840 --> 00:02:07.189
viņa arī lūdza profesionālu palīdzību un
00:02:05.090 --> 00:02:11.269
viņš to atveda uz tur, kur viņa ir
00:02:07.189 --> 00:02:12.470
un viņa ir tik brīnišķīga persona, kuru <c.colorE5E5E5>es vēlos </c>
00:02:11.269 --> 00:02:20.420
viņa varēja <c.colorE5E5E5>satikt viņu personīgi, ko viņa redzēja </c>
00:02:12.470 --> 00:02:24.079
daži jauki, tāpēc Karmin <c.colorE5E5E5>es biju tikko </c>
00:02:20.420 --> 00:02:25.730
dalīties ar viņu, ka viņai <c.colorCCCCCC>šeit ir </c>
00:02:24.079 --> 00:02:29.269
un <c.colorE5E5E5>es tikko </c><c.colorCCCCCC>domāju par </c><c.colorE5E5E5>to pirms mums </c>
00:02:25.730 --> 00:02:31.040
Atnāca uz Dievu atbildēja uz manu lūgšanu
00:02:29.269 --> 00:02:34.940
viņa ierodas šeit, <c.colorE5E5E5>jo es strādāju </c>
00:02:31.040 --> 00:02:38.359
neatliekamās palīdzības nodaļa kā medmāsa un <c.colorCCCCCC>mēs </c>
00:02:34.940 --> 00:02:39.709
<c.colorCCCCCC>bieži vien jārisina vai jācenšas nodrošināt aprūpi </c>
00:02:38.359 --> 00:02:42.079
cilvēkiem, kas cīnās <c.colorE5E5E5>ar garīgo </c>
00:02:39.709 --> 00:02:44.420
slimības, un viņi bieži vien ir viņu prātā
00:02:42.079 --> 00:02:46.700
beigas, vai arī tās ir tikai jaunas
00:02:44.420 --> 00:02:48.980
daži simptomi, piemēram, jūs aprakstāt un
00:02:46.700 --> 00:02:51.470
viņi tikai jūs zināt, ka viņu pasaule <c.colorE5E5E5>ir </c>
00:02:48.980 --> 00:02:53.060
sabrukt un mēs noteikti mēģinām
00:02:51.470 --> 00:02:55.819
mūsu labākais, lai nodrošinātu viņiem
00:02:53.060 --> 00:02:57.889
profesionāla palīdzība un medikamenti un saņemt
00:02:55.819 --> 00:03:01.850
varbūt tie sākās trasē
00:02:57.889 --> 00:03:04.940
dažas konsultācijas un terapija, bet kas ir
00:03:01.850 --> 00:03:09.650
tik acīmredzama ir <c.colorE5E5E5>cerības trūkums </c>
00:03:04.940 --> 00:03:13.190
Kristus un <c.colorE5E5E5>Parmas varbūt jūs varat vienkārši </c>
00:03:09.650 --> 00:03:15.650
dalīties vairāk <c.colorE5E5E5>par to, kā </c>
00:03:13.190 --> 00:03:18.819
Kungs tikās ar jums, varbūt <c.colorE5E5E5>jūs varat vienkārši dalīties </c>
00:03:15.650 --> 00:03:22.760
par to, ko konsultants jums teica
00:03:18.819 --> 00:03:25.760
labi man bija <c.colorCCCCCC>ne-kristiešu psihologs </c>
00:03:22.760 --> 00:03:30.110
vairākus gadus es <c.colorE5E5E5>domāju, ka tas bija </c>
00:03:25.760 --> 00:03:33.079
četrus gadus, un nāca punkts, kur
00:03:30.110 --> 00:03:33.920
viņa pārvietoja savu praksi citur
00:03:33.079 --> 00:03:38.390
un <c.colorE5E5E5>es gribētu </c>
00:03:33.920 --> 00:03:42.920
vairs nebūs viņas viņas klienti un kā viņa
00:03:38.390 --> 00:03:45.080
atstāja viņa teica, ka jūs zināt, <c.colorE5E5E5>ka viņa </c>
00:03:42.920 --> 00:03:50.060
neticēja <c.colorE5E5E5>, kā viņa to nedarīja </c>
00:03:45.080 --> 00:03:53.510
ticiet <c.colorE5E5E5>Jēzum, bet wow, </c><c.colorCCCCCC>ka šis Dievs </c>
00:03:50.060 --> 00:03:56.000
tas, kas bija pārliecināts, ka <c.colorCCCCCC>man bija strādājis, viņa teica </c>
00:03:53.510 --> 00:03:57.800
<c.colorCCCCCC>tas </c><c.colorE5E5E5>jums un tavam jā, jā </c>
00:03:56.000 --> 00:04:01.670
saka, ka <c.colorCCCCCC>psihologs jā </c>
00:03:57.800 --> 00:04:05.060
ne-kristietis, bet viņa bija redzējusi
00:04:01.670 --> 00:04:07.850
atšķirība, <c.colorCCCCCC>ko tā bija izdarījusi manā </c>
00:04:05.060 --> 00:04:12.549
dzīvē <c.colorCCCCCC>un ārstēšanā, ko viņa bija </c>
00:04:07.850 --> 00:04:15.680
redzējuši, lai tā būtu lieliska, un es tikai es
00:04:12.549 --> 00:04:17.419
Dievs to sauca, tas ir, kā tas ir
00:04:15.680 --> 00:04:20.239
Dievs atbildēja manai lūgšanai un pat jums
00:04:17.419 --> 00:04:24.680
sakot, ka es daru <c.colorCCCCCC>šo profesionālo </c>
00:04:20.239 --> 00:04:27.020
sakot, ka es gribu <c.colorE5E5E5>redzēt, kā tu palīdzi </c>
00:04:24.680 --> 00:04:29.810
cilvēkiem ar garīgām slimībām, jo ​​tas ir
00:04:27.020 --> 00:04:32.660
<c.colorE5E5E5>ne kaut ko, ko es noteikti varu iet </c>
00:04:29.810 --> 00:04:36.410
un palīdziet nodot lietošanu vai zināt
00:04:32.660 --> 00:04:39.940
sēpijas cietais ūdens, bet mums ir vajadzīgs Dieva
00:04:36.410 --> 00:04:42.979
iejaukšanās Es biju tikai tik foršs, ka viņa
00:04:39.940 --> 00:04:45.020
psihologs to <c.colorCCCCCC>atzina jūsu </c>
00:04:42.979 --> 00:04:47.810
dzīve un Jēzus teica, <c.colorCCCCCC>ka esmu atnācis </c>
00:04:45.020 --> 00:04:52.070
varētu būt pilnīga dzīvība un dzīve
00:04:47.810 --> 00:04:54.860
un es esmu viens no <c.colorE5E5E5>pantiem, par kuriem mēs runājām </c>
00:04:52.070 --> 00:04:57.500
<c.colorE5E5E5>par agrāk bija, jo es neesmu devis </c>
00:04:54.860 --> 00:05:01.310
jūs <c.colorCCCCCC>bailes gars , bet spēka spēks </c>
00:04:57.500 --> 00:05:03.410
mīlestība un labs prāts un kā Dievam
00:05:01.310 --> 00:05:08.300
jūsu dzīvē izmantoja rakstus, lai palīdzētu jums
00:05:03.410 --> 00:05:11.300
ar to Karmena labi es saku Rakstus
00:05:08.300 --> 00:05:13.880
ir <c.colorCCCCCC>bijusi kā īsta </c><c.colorE5E5E5>līmes daļa </c>
00:05:11.300 --> 00:05:19.280
turot savu dzīvi kopā, kad tā <c.colorE5E5E5>bija </c>
00:05:13.880 --> 00:05:24.860
tiešām krītot mana <c.colorE5E5E5>mamma bija dāma </c>
00:05:19.280 --> 00:05:27.470
vārda absolūti un viņa gribētu
00:05:24.860 --> 00:05:31.130
vienmēr stāstiet man pret komfortu
00:05:27.470 --> 00:05:36.590
man, kad man bija grūtības
00:05:31.130 --> 00:05:39.830
bieži izsauc savu Jesaju 41 10
00:05:36.590 --> 00:05:43.099
nebaidieties <c.colorE5E5E5>rāmis ar jums nav </c>
00:05:39.830 --> 00:05:45.620
es baidos, ka es esmu <c.colorCCCCCC>jūsu Dievs, es gribu </c>
00:05:43.099 --> 00:05:47.930
stiprinās jūs, es <c.colorE5E5E5>jums palīdzēšu </c>
00:05:45.620 --> 00:05:53.810
uzturēt jūs ar manu tiesībām
00:05:47.930 --> 00:05:56.270
tikai labā roka, lai baidītos no terora Dieva
00:05:53.810 --> 00:05:59.650
risina tādas lietas kā tur
00:05:56.270 --> 00:06:02.300
daudzi nebaidās Bībelē
00:05:59.650 --> 00:06:04.220
Raksti ir iekrauti ar viņiem un
00:06:02.300 --> 00:06:06.800
tāpēc <c.colorE5E5E5>tāpēc, ka Dievs </c>
00:06:04.220 --> 00:06:08.180
zināja, ka mums tie ir vajadzīgi, jo īpaši <c.colorE5E5E5>tad, kad </c>
00:06:06.800 --> 00:06:12.460
jūs nodarbojaties <c.colorE5E5E5>ar garīgām slimībām </c>
00:06:08.180 --> 00:06:16.639
ka viņš ir tik biedējoši, ka tas ir kaut <c.colorCCCCCC>kas </c>
00:06:12.460 --> 00:06:20.180
Dievs var un dara un vēlas, lai mierinātu mūs
00:06:16.639 --> 00:06:27.169
jā, un viņš to noteikti dara
00:06:20.180 --> 00:06:33.410
viņš viņš to neņems prom no jums
00:06:27.169 --> 00:06:37.009
burvīgi ne maģiski, bet var
00:06:33.410 --> 00:06:40.490
<c.colorCCCCCC>nav dziedēt jums uzreiz no tā </c><c.colorE5E5E5>oh yeah </c>
00:06:37.009 --> 00:06:42.460
viņš, iespējams, <c.colorE5E5E5>nepatīk, es noteikti gribētu </c>
00:06:40.490 --> 00:06:47.900
esat pieņēmuši, ka jūs cīnās ar to
00:06:42.460 --> 00:06:54.080
kā apšaubīt, kāpēc jūs piedzīvojat
00:06:47.900 --> 00:06:56.030
ka jā, es darīju mammu, ko viņa teica
00:06:54.080 --> 00:06:59.330
Karmena, ko tu iet pa labi
00:06:56.030 --> 00:07:04.550
tagad man atgādina darbu un Dievs to nedarīja
00:06:59.330 --> 00:07:09.320
pateikt darbu visiem <c.colorE5E5E5>iemesliem, kāpēc viņai, bet Dievam </c>
00:07:04.550 --> 00:07:12.770
to izmantoja, un viņš to izmantoja spēcīgi
00:07:09.320 --> 00:07:16.520
ciešanas, ko viņi <c.colorCCCCCC>var veikt </c>
00:07:12.770 --> 00:07:19.970
tikai pilnīgi justies kā <c.colorE5E5E5>viņiem ir </c>
00:07:16.520 --> 00:07:23.659
dzirdot garlaicīgi ar <c.colorCCCCCC>Jobe, jo viņa </c>
00:07:19.970 --> 00:07:25.759
<c.colorE5E5E5>dzīve iesūc tajā brīdī </c><c.colorCCCCCC>daži daudzās </c>
00:07:23.659 --> 00:07:29.210
<c.colorE5E5E5>punktus, kurus sūkāt, jūs </c><c.colorCCCCCC>nezināt </c>
00:07:25.759 --> 00:07:32.560
kāpēc ne <c.colorCCCCCC>jūs nezināt, kāpēc </c><c.colorE5E5E5>mums ir </c>
00:07:29.210 --> 00:07:35.810
Dieva un sātana prologs runā un
00:07:32.560 --> 00:07:38.930
<c.colorCCCCCC>nav taisnības, ko viņš vienkārši bija </c>
00:07:35.810 --> 00:07:41.210
pēkšņi bērni ir miruši, viņš ir
00:07:38.930 --> 00:07:44.570
<c.colorE5E5E5>viņš ir zaudēts </c>
00:07:41.210 --> 00:07:47.930
viss, <c.colorE5E5E5>kā viņš nezina, kāpēc </c>
00:07:44.570 --> 00:07:49.849
viņš ir Rakstos un tā ir arī <c.colorCCCCCC>Dievs </c>
00:07:47.930 --> 00:07:56.680
ir viņa šaubas par to, kāpēc Dievs bija
00:07:49.849 --> 00:07:56.680
to dara un to dara
00:07:56.800 --> 00:08:03.470
viena lieta, ko esmu iemācījusies, ir jautāt
00:08:01.550 --> 00:08:07.220
kāpēc ne vienmēr ir labākais jautājums
00:08:03.470 --> 00:08:11.450
lūdziet Dievu, ka viņš, iespējams, nesakās jums
00:08:07.220 --> 00:08:16.700
Detroitā jūs <c.colorE5E5E5>jautājat, kāpēc </c>
00:08:11.450 --> 00:08:20.380
viņš var parādīt <c.colorE5E5E5>, kā jūs varat izmantot to </c>
00:08:16.700 --> 00:08:22.700
jūs esat gājis cauri, lai palīdzētu citiem cilvēkiem
00:08:20.380 --> 00:08:26.110
man tas ir devis lielu līdzjūtību
00:08:22.700 --> 00:08:30.440
jā, pret cilvēkiem, kas ir slimi
00:08:26.110 --> 00:08:32.690
mēs cīnāmies ar trauksmi un jums
00:08:30.440 --> 00:08:34.970
tas ir jāsaprot <c.colorCCCCCC>dažos klientos </c>
00:08:32.690 --> 00:08:40.280
ka tu <c.colorCCCCCC>palīdzi savā </c><c.colorE5E5E5>žoklī absolūti </c>
00:08:34.970 --> 00:08:44.630
yeah absolūti <c.colorE5E5E5>un tas tiešām dod </c>
00:08:40.280 --> 00:08:47.000
cilvēkiem drošu vietu, ko viņi varētu justies
00:08:44.630 --> 00:08:49.610
neērti, ja jums to nebūtu
00:08:47.000 --> 00:08:52.210
drošība par jums, ka jūs esat jūsu
00:08:49.610 --> 00:08:55.580
<c.colorE5E5E5>labi, es precīzi zinu, ko jūs gatavojaties </c>
00:08:52.210 --> 00:08:59.660
visticamāk, jūs neesat <c.colorE5E5E5>tāds, kā jūs neesat </c>
00:08:55.580 --> 00:09:01.850
slikti, kā man ir <c.colorE5E5E5>tik jā, Dievs var </c>
00:08:59.660 --> 00:09:04.430
noteikti izmantojiet, lai tā būtu tik sloksne
00:09:01.850 --> 00:09:07.730
es tikai ceru, ka svētīšu tikai to, ka es to daru
00:09:04.430 --> 00:09:10.160
kāds es uzskatu, ka <c.colorCCCCCC>Dievs to izmanto </c>
00:09:07.730 --> 00:09:12.050
lai komfortu vai iedrošinātu kādu
00:09:10.160 --> 00:09:16.640
tur, kur tiešām ir vajadzīgs, kurš cīnās
00:09:12.050 --> 00:09:19.880
ar varbūt depresiju vai nemieru vai ko
00:09:16.640 --> 00:09:22.640
jums ir jāpierāda, ka <c.colorCCCCCC>jūs zināt, ka jūs esat </c>
00:09:19.880 --> 00:09:25.160
ne vien, ka Dievs tevi nav atstājis
00:09:22.640 --> 00:09:28.880
pat tad, ja tā pilnīgi <c.colorE5E5E5>patīk, jo </c>
00:09:25.160 --> 00:09:30.650
ticība nav <c.colorE5E5E5>sajūta ticība ir izvēle </c>
00:09:28.880 --> 00:09:36.920
un Dievs nav <c.colorE5E5E5>Dieva sajūta kā a </c>
00:09:30.650 --> 00:09:40.130
realitāte labi yeah yeah tas tas ir
00:09:36.920 --> 00:09:42.850
labi jūs runājat par <c.colorCCCCCC>drošu vietu </c>
00:09:40.130 --> 00:09:46.460
runāt par <c.colorE5E5E5>to un mēs noteikti vēlamies </c>
00:09:42.850 --> 00:09:49.840
nodrošina, ka pat mūsu <c.colorCCCCCC>Facebook lapā </c>
00:09:46.460 --> 00:09:52.970
<c.colorE5E5E5>ja jūs varat vienkārši meklēt katru dienu un </c>
00:09:49.840 --> 00:09:54.170
es publicēšu dažus diskusiju jautājumus un
00:09:52.970 --> 00:09:56.060
varbūt, ja vēlaties ievietot savu
00:09:54.170 --> 00:09:59.990
pieredze <c.colorE5E5E5>un mēs aicinām jūs carmen </c>
00:09:56.060 --> 00:10:01.250
komentēt tur, ja vēlaties <c.colorCCCCCC>tikai </c>
00:09:59.990 --> 00:10:03.590
radīt vietu, kur mēs varam runāt <c.colorE5E5E5>par </c>
00:10:01.250 --> 00:10:06.230
<c.colorE5E5E5>šie jautājumi, manuprāt, ir patiešām labi </c>
00:10:03.590 --> 00:10:08.910
tagad, kad teica <c.colorE5E5E5>Karmena, kādi padomi </c>
00:10:06.230 --> 00:10:12.990
vai jums ir citi kristieši vai
00:10:08.910 --> 00:10:15.270
jūs zināt <c.colorE5E5E5>baznīcas ģimenes, kā atbalstīt </c>
00:10:12.990 --> 00:10:18.990
cilvēki <c.colorCCCCCC>ar garīgo ir vai pat varbūt, ja </c>
00:10:15.270 --> 00:10:23.820
jūs esat ģimenes loceklis, <c.colorE5E5E5>ko jūs labi zināt </c>
00:10:18.990 --> 00:10:26.850
<c.colorE5E5E5>mēs varam vislabāk tos atbalstīt </c>
00:10:23.820 --> 00:10:29.520
situācija, ko tā maina, būtu atkarīga
00:10:26.850 --> 00:10:35.400
par to, cik nopietna ir situācija
00:10:29.520 --> 00:10:37.860
godīgi, ja kāds apdraud
00:10:35.400 --> 00:10:42.990
pašiem vai citiem cilvēkiem, kurus es <c.colorCCCCCC>gribētu </c>
00:10:37.860 --> 00:10:44.280
noteikti saņemsiet palīdzību uzreiz
00:10:42.990 --> 00:10:49.800
jūs nevarat darīt ar <c.colorE5E5E5>to pašu </c>
00:10:44.280 --> 00:10:53.880
es nevaru pateikt cilvēkiem, kas ir
00:10:49.800 --> 00:10:57.930
cīnās ar <c.colorE5E5E5>līdzīgām lietām </c>
00:10:53.880 --> 00:11:02.520
iracionālas domas vai depresija
00:10:57.930 --> 00:11:05.310
ļoti ļoti <c.colorE5E5E5>noderīgi, lai nemēģinātu labot </c>
00:11:02.520 --> 00:11:07.680
problēma visu laiku, tāpat <c.colorCCCCCC>kā jūsu kravas automašīnā </c>
00:11:05.310 --> 00:11:10.950
<c.colorE5E5E5>tās cilvēki cenšas būt noderīgi un mēģināt </c>
00:11:07.680 --> 00:11:12.780
dot risinājumus, un tā ir laba lieta
00:11:10.950 --> 00:11:16.050
bet bieži, kad cilvēkiem tas ir vajadzīgs
00:11:12.780 --> 00:11:19.920
šajās tumšajās vietās ir kāds
00:11:16.050 --> 00:11:21.870
klausieties un kāds <c.colorCCCCCC>vienkārši </c><c.colorE5E5E5>tur ir </c>
00:11:19.920 --> 00:11:27.420
<c.colorE5E5E5>pirms darba vietu atvēršanas </c>
00:11:21.870 --> 00:11:31.740
mutes tikai tur būt un būt
00:11:27.420 --> 00:11:33.990
nospiests simpātijas hmm un ne
00:11:31.740 --> 00:11:35.370
atteikties no viņiem neļauj viņiem justies kā
00:11:33.990 --> 00:11:39.420
viņi ir pamesti, kā jūs varētu <c.colorE5E5E5>nebūt </c>
00:11:35.370 --> 00:11:41.340
<c.colorCCCCCC>var </c><c.colorE5E5E5>mainīt situāciju vai noteikt </c>
00:11:39.420 --> 00:11:43.920
kas notiek viņu prātos, bet
00:11:41.340 --> 00:11:46.410
jūs varat būt tur <c.colorCCCCCC>viņiem un </c><c.colorE5E5E5>pateikt viņiem </c>
00:11:43.920 --> 00:11:49.920
tur arī dievi viņiem
00:11:46.410 --> 00:11:54.180
<c.colorE5E5E5>Es domāju, ka tā ir ļoti spēcīga lieta </c>
00:11:49.920 --> 00:11:56.160
<c.colorE5E5E5>acīmredzot </c><c.colorCCCCCC>jā medikamenti, ja tas ir </c>
00:11:54.180 --> 00:11:58.830
ko ārsts saka, ka tas notiek
00:11:56.160 --> 00:12:01.230
<c.colorCCCCCC>lai </c><c.colorE5E5E5>palīdzētu jums </c><c.colorCCCCCC>tas </c><c.colorE5E5E5>nav kauns </c>
00:11:58.830 --> 00:12:02.700
ka jūs neesat laimīgs kā vairāk
00:12:01.230 --> 00:12:05.090
jums ir nepieciešams ēst brilles
00:12:02.700 --> 00:12:10.130
glāzes, kā jūs izskatāties <c.colorCCCCCC>lieliski brilles </c>
00:12:05.090 --> 00:12:10.130
Es esmu zēns, vai tā ir lieliska <c.colorE5E5E5>pasaule ar viņiem </c>
00:12:11.000 --> 00:12:16.260
bet cilvēki dažkārt var būt kauns
00:12:13.500 --> 00:12:18.540
medikamentu lietošana pārliecināts, ka es devos
00:12:16.260 --> 00:12:20.700
<c.colorE5E5E5>caur šo sēriju daļa no tā </c>
00:12:18.540 --> 00:12:22.560
kur es <c.colorE5E5E5>biju kā oh yeah jūs vienkārši nav </c>
00:12:20.700 --> 00:12:25.020
vēlaties <c.colorE5E5E5>, jo mēs to zinām </c>
00:12:22.560 --> 00:12:26.340
tāds, kā es esmu bojāts, tas ir kā es
00:12:25.020 --> 00:12:31.470
nepieciešams <c.colorE5E5E5>lietot medikamentus, jo es esmu </c>
00:12:26.340 --> 00:12:33.360
salauzts un <c.colorCCCCCC>viņš nonāca pie punkta </c>
00:12:31.470 --> 00:12:35.820
kur tas ir kā jūs <c.colorE5E5E5>zināt, kas tas </c><c.colorCCCCCC>ir </c>
00:12:33.360 --> 00:12:40.680
kaut <c.colorCCCCCC>ko Dievs </c><c.colorE5E5E5>man </c><c.colorCCCCCC>ir devis </c><c.colorE5E5E5>, lai es varētu </c>
00:12:35.820 --> 00:12:44.880
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, lai man būtu iespēja
00:12:40.680 --> 00:12:49.529
lai nepaliktu <c.colorCCCCCC>šajā vietā </c>
00:12:44.880 --> 00:12:51.990
tāpat kā <c.colorCCCCCC>tur </c><c.colorE5E5E5>bija punkts </c>
00:12:49.529 --> 00:12:54.779
mana <c.colorE5E5E5>dzīve, kur mani vecāki baidījās, ja </c>
00:12:51.990 --> 00:12:56.520
Man nekad nevar <c.colorE5E5E5>būt tāds darbs kā es </c>
00:12:54.779 --> 00:13:00.089
iespējams, nekad nevarēs <c.colorE5E5E5>precēties </c>
00:12:56.520 --> 00:13:05.279
<c.colorE5E5E5>un man pašlaik ir abas </c>
00:13:00.089 --> 00:13:07.020
lietas paldies Dievam, bet tas ir
00:13:05.279 --> 00:13:11.990
kaut ko, ko Dievs izmantos
00:13:07.020 --> 00:13:11.990
jums palīdzēt <c.colorE5E5E5>izkļūt </c><c.colorCCCCCC>no turienes ņemt to, piemēram, </c>
00:13:12.680 --> 00:13:17.310
Es <c.colorE5E5E5>jautāju, ka tas būtu kāds, ko es gribētu </c>
00:13:14.940 --> 00:13:23.339
noteikti tas ir viens Avenue
00:13:17.310 --> 00:13:25.230
Dievs var izmantot, lai palīdzētu ļoti labi
00:13:23.339 --> 00:13:34.200
es teiktu situāciju situācijā
00:13:25.230 --> 00:13:38.010
arī baznīcā, lai būtu vaļsirdīgs un
00:13:34.200 --> 00:13:40.920
ja jums ir droša vieta vai cilvēki
00:13:38.010 --> 00:13:44.640
ka jūs ticat, ka viņi ir tikai vaļsirdīgi
00:13:40.920 --> 00:13:49.339
par to un kā jūs nedomājat
00:13:44.640 --> 00:13:51.300
saņemt jebkādu palīdzību, ja paslēpsiet to kā
00:13:49.339 --> 00:13:53.580
<c.colorE5E5E5>koledžā es gāju cauri grūts laiks </c>
00:13:51.300 --> 00:13:55.530
un es zināju, ka es eju cauri <c.colorE5E5E5>grūti </c>
00:13:53.580 --> 00:13:57.350
laiks garīgi un es jautāju draugam
00:13:55.530 --> 00:14:00.210
Jūs varat <c.colorE5E5E5>pārliecināties,</c><c.colorCCCCCC> ka man iet uz leju un ēst </c>
00:13:57.350 --> 00:14:02.460
maltītes cuz <c.colorE5E5E5>tas, ko es gribētu darīt </c>
00:14:00.210 --> 00:14:05.010
vienkārši neēd, ja es biju sliktā vietā
00:14:02.460 --> 00:14:07.620
jā, lai viņa pieklauvētu uz manām durvīm un
00:14:05.010 --> 00:14:09.540
teiksim, ka neaizmirstiet ēst vēlaties nākt
00:14:07.620 --> 00:14:12.480
<c.colorE5E5E5>uz mani un viņa līdz ēdamzālei </c>
00:14:09.540 --> 00:14:14.670
to darītu, <c.colorE5E5E5>un tas bija ļoti mīlošs </c>
00:14:12.480 --> 00:14:17.610
saprast, ko viņa darītu
00:14:14.670 --> 00:14:18.750
ka <c.colorE5E5E5>viņa, ja viņa darīja, bija priecīga </c>
00:14:17.610 --> 00:14:20.730
taču viņa to nebūtu darījusi
00:14:18.750 --> 00:14:22.529
nezināju, <c.colorCCCCCC>ka man tas </c><c.colorE5E5E5>bija </c><c.colorCCCCCC>vajadzīgs, lai jūs </c><c.colorE5E5E5>būtu </c>
00:14:20.730 --> 00:14:25.890
lai tur nokļūtu mazliet
00:14:22.529 --> 00:14:27.690
jā, un <c.colorE5E5E5>esiet godīgi ar to un, ja </c>
00:14:25.890 --> 00:14:32.280
jūs varat atrast tādus cilvēkus kā jūs
00:14:27.690 --> 00:14:34.980
<c.colorE5E5E5>var vienkārši teikt, vai jūs varat zvanīt man, ja </c>
00:14:32.280 --> 00:14:36.420
pārliecinieties, ka neesmu <c.colorE5E5E5>visu dienu guļ </c>
00:14:34.980 --> 00:14:39.660
ar žalūzijām
00:14:36.420 --> 00:14:41.220
jā, <c.colorE5E5E5>jo tas ir kaut kas, ja </c>
00:14:39.660 --> 00:14:43.290
tu <c.colorE5E5E5>iet cauri aptuvenam laikam </c>
00:14:41.220 --> 00:14:46.110
bieži, kad cilvēki pievērš uzmanību es esmu tikai
00:14:43.290 --> 00:14:48.839
<c.colorE5E5E5>iet </c><c.colorCCCCCC>gulēt tumšā alā, un tas </c>
00:14:46.110 --> 00:14:51.720
doksēts un nedarbojas <c.colorE5E5E5>pareizi, tas bieži ir </c>
00:14:48.839 --> 00:14:53.339
kā sliktākais <c.colorCCCCCC>jums, bet varbūt </c>
00:14:51.720 --> 00:14:56.519
<c.colorE5E5E5>jums </c><c.colorCCCCCC>vajadzētu būt </c><c.colorE5E5E5>draugam, lai izsauktu un pateiktu </c>
00:14:53.339 --> 00:14:59.220
Hei, vai esat šodien ēdis, vai esat guvis
00:14:56.519 --> 00:15:01.769
no gultas šodien un tas aizņem dažas
00:14:59.220 --> 00:15:03.660
drosme, lai kāds varētu sasniegt un
00:15:01.769 --> 00:15:05.850
tiešām teikt, man ir <c.colorCCCCCC>nepieciešams, lai jūs </c><c.colorE5E5E5>to </c><c.colorCCCCCC>izdarīt </c>
00:15:03.660 --> 00:15:08.880
man un <c.colorE5E5E5>ko es atņemu no </c><c.colorCCCCCC>šī Karmena </c>
00:15:05.850 --> 00:15:13.139
es gribu būt drauga un
00:15:08.880 --> 00:15:15.329
kā māsa kādam, piemēram,
00:15:13.139 --> 00:15:16.889
baznīcas ģimene, ka viņi zina, ka <c.colorCCCCCC>viņi </c>
00:15:15.329 --> 00:15:20.100
var nākt pie manis, <c.colorCCCCCC>un es neesmu </c>
00:15:16.889 --> 00:15:21.779
<c.colorCCCCCC>spriežot viņiem par to, es </c><c.colorE5E5E5>saku labi, </c><c.colorCCCCCC>ja </c>
00:15:20.100 --> 00:15:23.610
tas, kas jums <c.colorCCCCCC>nepieciešams, es gribu būt Kristus </c>
00:15:21.779 --> 00:15:28.260
jums es gribu <c.colorE5E5E5>būt viņa rokas un kājas </c>
00:15:23.610 --> 00:15:30.000
un <c.colorE5E5E5>vienkārši mīlu tik labi, un varbūt mums vajag </c>
00:15:28.260 --> 00:15:33.300
lūgt, lai Dievs mums parādītu, kā
00:15:30.000 --> 00:15:36.149
mīlēt citus cilvēkus labi konkrētos veidos
00:15:33.300 --> 00:15:38.100
kā jūs sakāt, jā, un <c.colorCCCCCC>es varbūt zinu </c>
00:15:36.149 --> 00:15:41.690
tas ir sūtīt karti, kā jūsu draugs
00:15:38.100 --> 00:15:45.829
jums jā, tas bija <c.colorCCCCCC>ļoti noderīgi un </c>
00:15:41.690 --> 00:15:49.860
acīmredzot, jums bija vadība, ka jūs to tu
00:15:45.829 --> 00:15:53.519
<c.colorE5E5E5>jā, tas ir pārsteidzošs, ko Dievs var radīt </c>
00:15:49.860 --> 00:15:56.310
jūs varat pacelt savu atklāto pilsētu un tas ir
00:15:53.519 --> 00:15:58.699
<c.colorE5E5E5>skaista lieta, kad cilvēki, kad jūsu </c>
00:15:56.310 --> 00:16:02.820
tad <c.colorE5E5E5>palīdziet citiem cilvēkiem </c>
00:15:58.699 --> 00:16:05.630
tur ir dzejolis, iespējams, nav ideāls
00:16:02.820 --> 00:16:08.399
manuprāt, tagad mēs labprāt
00:16:05.630 --> 00:16:13.649
citiem ar komfortu, kas mums ir
00:16:08.399 --> 00:16:15.600
saņemti <c.colorE5E5E5>no Kristus, lai mēs būtu mierināti </c>
00:16:13.649 --> 00:16:17.459
mēs nākam <c.colorE5E5E5>pie citiem cilvēkiem </c>
00:16:15.600 --> 00:16:18.779
mierinājums, ka Kristus <c.colorE5E5E5>mums ir dots </c>
00:16:17.459 --> 00:16:21.720
dažreiz <c.colorE5E5E5>tas ir caur citiem cilvēkiem </c>
00:16:18.779 --> 00:16:23.880
paši jā, tas ir taisnība, tas <c.colorE5E5E5>bieži ir </c>
00:16:21.720 --> 00:16:28.140
kur tu esi kā Jēzus man palīdzēt, lūdzu
00:16:23.880 --> 00:16:30.300
un bieži draugs nāks jā, Dievs
00:16:28.140 --> 00:16:32.819
<c.colorCCCCCC>bieži izmanto citus cilvēkus vai tālruni </c>
00:16:30.300 --> 00:16:34.889
zvana un ka kāds zvana tikai
00:16:32.819 --> 00:16:37.889
teikt hey, kā jūs darāt, <c.colorCCCCCC>un tas ir </c>
00:16:34.889 --> 00:16:41.339
reāls kā <c.colorE5E5E5>jūs darāt mmm ne tikai </c>
00:16:37.889 --> 00:16:44.310
pateikt, <c.colorCCCCCC>man viss ir kārtībā, jā es tiešām </c><c.colorE5E5E5>nav </c>
00:16:41.339 --> 00:16:46.110
vēlaties klausīties, jā, tā arī patiesais Dievs
00:16:44.310 --> 00:16:49.540
bieži <c.colorE5E5E5>izmanto citus cilvēkus un tikai to </c>
00:16:46.110 --> 00:16:56.019
atzīstiet <c.colorCCCCCC>to un </c><c.colorE5E5E5>es pateicos Dievam par to </c>
00:16:49.540 --> 00:16:57.279
tā tas ir <c.colorE5E5E5>tik taisnība, lai Dievs jūs aizveda </c>
00:16:56.019 --> 00:17:00.399
caur to jūs esat jūsu pusaudžu gados
00:16:57.279 --> 00:17:02.079
un tad caur koledžu un tad <c.colorCCCCCC>jūs </c>
00:17:00.399 --> 00:17:04.870
var dot to līdz pat ātrumam
00:17:02.079 --> 00:17:07.179
kur tu tagad esi, lai jūs satiktu Džoeli
00:17:04.870 --> 00:17:08.589
tas notiek un tad, ja jūs varat
00:17:07.179 --> 00:17:10.299
pastāstiet <c.colorCCCCCC>mums par jums zināmu </c>
00:17:08.589 --> 00:17:13.750
<c.colorCCCCCC>Jūsu laulības sākums </c><c.colorE5E5E5>un tas, ko Dievs darīja </c>
00:17:10.299 --> 00:17:16.390
tur jūs labi satiku Džoeli pie jaunības
00:17:13.750 --> 00:17:20.410
grupa, kurā <c.colorE5E5E5>mēs abi bija pārāk veci, patiešām būtu </c>
00:17:16.390 --> 00:17:24.220
<c.colorE5E5E5>piekārtiem </c><c.colorCCCCCC>matu viņš bija 20 man </c><c.colorE5E5E5>bija 19 </c>
00:17:20.410 --> 00:17:26.380
paldies, ka es patiesībā esmu nosūtīts mājās
00:17:24.220 --> 00:17:31.419
no koledžas agri Ziemassvētkos, jo
00:17:26.380 --> 00:17:33.730
Es neesmu slims nedaudz garīgi, bet
00:17:31.419 --> 00:17:36.760
tas ir vēl viens stāsts
00:17:33.730 --> 00:17:40.929
var iznākt <c.colorCCCCCC>no tā, lai jūs viņu satiktu </c>
00:17:36.760 --> 00:17:44.410
satika manu vīru, un <c.colorCCCCCC>tas bija tik labi </c>
00:17:40.929 --> 00:17:47.890
kā hey, kā jūs <c.colorCCCCCC>darāt, un mēs mēs </c>
00:17:44.410 --> 00:17:49.840
mēs izveidojām jauka dāma
00:17:47.890 --> 00:17:52.660
abi zināja, un viņa zināja, <c.colorCCCCCC>ka mēs abi </c>
00:17:49.840 --> 00:17:58.059
gribēja dievbijīgs laulātais, kas viņai bija <c.colorCCCCCC>patīk </c>
00:17:52.660 --> 00:17:59.710
hey, un es zinu, <c.colorCCCCCC>ka jūs to neizdarāt </c>
00:17:58.059 --> 00:18:03.370
uzreiz es atgriezos <c.colorE5E5E5>koledžā </c>
00:17:59.710 --> 00:18:07.240
alberta un Ontario oh wow sweden ēst
00:18:03.370 --> 00:18:10.380
viens otru par gadu un <c.colorE5E5E5>jā </c>
00:18:07.240 --> 00:18:14.049
diezgan daudz zaudēja kontaktu mēs tikāmies atkal
00:18:10.380 --> 00:18:18.730
un <c.colorCCCCCC>es nesen izjaucos </c>
00:18:14.049 --> 00:18:21.880
kāds ir cits stāsts, bet mēs tikāmies
00:18:18.730 --> 00:18:23.650
<c.colorE5E5E5>atkal jūs esat jauna pieaugušo grupa </c>
00:18:21.880 --> 00:18:27.100
absolvējis jauniešu grupas <c.colorE5E5E5>jā </c>
00:18:23.650 --> 00:18:31.659
beidzot ar lietotāju grupu un tāpēc <c.colorE5E5E5>es biju </c>
00:18:27.100 --> 00:18:36.580
tur viņš saprata, <c.colorCCCCCC>ka es esmu viens </c>
00:18:31.659 --> 00:18:39.610
atkal un <c.colorE5E5E5>mazliet </c>
00:18:36.580 --> 00:18:42.490
kamēr viņš teica, <c.colorE5E5E5>ka vienmēr ir tur </c>
00:18:39.610 --> 00:18:46.179
kā mēs varētu iet uz <c.colorE5E5E5>McDonald's </c>
00:18:42.490 --> 00:18:47.919
pēc jaunās <c.colorE5E5E5>IELTS grupas un </c>
00:18:46.179 --> 00:18:54.640
viņš <c.colorE5E5E5>vienmēr sēž blakus man vienmēr </c>
00:18:47.919 --> 00:18:57.970
kaut kāda iemesla dēļ mēs sākām līdz šim
00:18:54.640 --> 00:19:01.179
vai tiesa, ko <c.colorE5E5E5>jūs esat iepazinušies ar mm-hmm </c>
00:18:57.970 --> 00:19:02.740
ar <c.colorCCCCCC>laulības mērķi, ja tāds ir </c>
00:19:01.179 --> 00:19:06.610
jūs vēlaties to izsaukt <c.colorE5E5E5>labi </c>
00:19:02.740 --> 00:19:09.130
un man <c.colorE5E5E5>acīmredzot bija jābūt godīgam </c>
00:19:06.610 --> 00:19:13.750
<c.colorCCCCCC>viņam par manu garīgo slimību un tagad, kā </c>
00:19:09.130 --> 00:19:15.370
vai <c.colorE5E5E5>viņš saņēma, ka viņam bija </c>
00:19:13.750 --> 00:19:18.370
pieredze ar ikvienu, kurš cīnījās
00:19:15.370 --> 00:19:21.400
ar to viņš tiešām <c.colorE5E5E5>bija kāds </c>
00:19:18.370 --> 00:19:23.800
ļoti tuvu tam, kas bija
00:19:21.400 --> 00:19:28.870
kaut ko viņa to pašu, kas <c.colorCCCCCC>man bija </c>
00:19:23.800 --> 00:19:34.840
bija Wow un viņam bija jārisina
00:19:28.870 --> 00:19:36.760
ar <c.colorCCCCCC>to jau četrus gadus viņš bija </c>
00:19:34.840 --> 00:19:39.070
bija, kad es viņam pateicu, ka es cīnos
00:19:36.760 --> 00:19:41.890
OCD ar nemieru viņš precīzi zināja, <c.colorE5E5E5>ko es </c>
00:19:39.070 --> 00:19:44.950
runāja par Wow un viņš bija <c.colorE5E5E5>kā oh </c>
00:19:41.890 --> 00:19:48.130
<c.colorCCCCCC>labi, es precīzi zinu, ko tu </c><c.colorE5E5E5>runā </c>
00:19:44.950 --> 00:19:50.470
<c.colorE5E5E5>par to ir kaitinošas, ka tas bija </c>
00:19:48.130 --> 00:19:53.490
<c.colorE5E5E5>viena </c><c.colorCCCCCC>lieta, </c><c.colorE5E5E5>kas </c><c.colorCCCCCC>mani </c><c.colorE5E5E5>patiešām </c><c.colorCCCCCC>domāja </c>
00:19:50.470 --> 00:19:57.070
tas <c.colorCCCCCC>varētu </c><c.colorE5E5E5>būt mans vīrs </c>
00:19:53.490 --> 00:20:00.400
<c.colorE5E5E5>jo es vienmēr domāju, ka tas ir labi </c>
00:19:57.070 --> 00:20:05.050
Es neesmu pārāk daudz <c.colorE5E5E5>kristiešu </c>
00:20:00.400 --> 00:20:07.990
ap tik slaidiem jūsu kristiešiem
00:20:05.050 --> 00:20:11.500
<c.colorCCCCCC>puisis nav </c><c.colorE5E5E5>disks jums tas bija tikai manā </c>
00:20:07.990 --> 00:20:13.690
prātā, kā arī es domāju, ka <c.colorCCCCCC>man ir puisis </c>
00:20:11.500 --> 00:20:17.290
tas <c.colorCCCCCC>varēs tikt galā ar un </c>
00:20:13.690 --> 00:20:19.900
pieņemt mani, un manas īpašās cīņas
00:20:17.290 --> 00:20:21.850
un viņi ne vienmēr ir viegli tikt galā <c.colorCCCCCC>ar </c>
00:20:19.900 --> 00:20:24.700
tāpēc es biju kā jā, iespējams, <c.colorE5E5E5>nebūs </c>
00:20:21.850 --> 00:20:28.420
notikt viņam iet viens <c.colorE5E5E5>misionārs </c>
00:20:24.700 --> 00:20:33.190
kaut kur <c.colorCCCCCC>labi, kas rūpējas par to </c>
00:20:28.420 --> 00:20:35.830
bija mans 19 gadus vecais plāns <c.colorE5E5E5>labi, bet viņš </c>
00:20:33.190 --> 00:20:38.410
viņš varētu saistīt jebkuru absolūti <c.colorE5E5E5>pielāgojamu </c>
00:20:35.830 --> 00:20:42.670
tāpēc viņš pieņēma un mēs nolēmām labi
00:20:38.410 --> 00:20:45.910
mēs <c.colorCCCCCC>virzīsimies uz priekšu, un mēs un mēs </c>
00:20:42.670 --> 00:20:50.230
bija ļoti atbalstošs, viņš bija <c.colorE5E5E5>ļoti </c>
00:20:45.910 --> 00:20:53.440
atbalsta mani un labu ļoti mierīgu
00:20:50.230 --> 00:20:56.410
personība mm-hmm, ja cīnās ar
00:20:53.440 --> 00:20:58.420
nemiers vai neracionālas domas tas ir ļoti
00:20:56.410 --> 00:21:01.179
jauki, ka jums ir mierīga persona
00:20:58.420 --> 00:21:04.510
kas jūs pieņem un var vienkārši
00:21:01.179 --> 00:21:08.860
runājiet ar jums, pieņemot jūs
00:21:04.510 --> 00:21:11.410
tas ir ļoti loģiski cilvēki, ja viņi nav
00:21:08.860 --> 00:21:13.240
uzmanīgs var saskarties auksts un tas
00:21:11.410 --> 00:21:15.460
jūs varat justies noraidīti, ja jūs esat
00:21:13.240 --> 00:21:16.540
cīnās ar <c.colorE5E5E5>šīm lietām, bet mans </c>
00:21:15.460 --> 00:21:18.900
vīrs viņš ir ļoti garš
00:21:16.540 --> 00:21:21.940
Džakoba ir arī ļoti silts, viņš arī ir ļoti
00:21:18.900 --> 00:21:26.560
maigs un pieņemams, kas bija taisnība
00:21:21.940 --> 00:21:28.600
ideāls maisījums es esmu tik labs, ka tā darīja
00:21:26.560 --> 00:21:31.990
<c.colorE5E5E5>jūs saņemsiet kādu ieroča mērītāju, lai iesaistītos </c>
00:21:28.600 --> 00:21:34.720
<c.colorE5E5E5>labi </c><c.colorCCCCCC>un labi mutiski jūs bijāt kā mēs </c>
00:21:31.990 --> 00:21:35.980
<c.colorCCCCCC>jā jā, </c><c.colorE5E5E5>mēs rakstījām donoru sarakstus par to, kas </c>
00:21:34.720 --> 00:21:39.340
mēs <c.colorCCCCCC>vēlējāmies, lai laulātais, kā mēs, būtu jā </c>
00:21:35.980 --> 00:21:41.200
<c.colorE5E5E5>labi, pārbaudiet, vai šis darbs ļauj man nokļūt </c>
00:21:39.340 --> 00:21:43.390
precējies, <c.colorCCCCCC>mums nebija </c><c.colorE5E5E5>gredzena </c>
00:21:41.200 --> 00:21:46.120
vēl iesaistījāmies, bet mēs bijām <c.colorE5E5E5>kā jā, mēs esam </c>
00:21:43.390 --> 00:21:49.800
precēties un divas nedēļas pēc <c.colorCCCCCC>mums </c>
00:21:46.120 --> 00:21:55.150
nolēma, ka Džoels mani uzaicināja
00:21:49.800 --> 00:22:00.160
facebook mani un <c.colorE5E5E5>viņš teica, ka ārsts </c>
00:21:55.150 --> 00:22:04.030
manā plaušā konstatēts beisbola izmēra vienreizējs
00:22:00.160 --> 00:22:08.970
un viņi to pārbaudīs, jo
00:22:04.030 --> 00:22:12.910
tas varētu būt <c.colorE5E5E5>vēzis un labi man bija patīk </c>
00:22:08.970 --> 00:22:14.980
nekādā veidā <c.colorCCCCCC>Jā, labi </c><c.colorE5E5E5>cilvēki vienmēr domā </c>
00:22:12.910 --> 00:22:18.340
<c.colorE5E5E5>tas ir vēzis cuz jūs pārsteigs blah </c>
00:22:14.980 --> 00:22:23.220
blah blah um un izrādījās, ka tā
00:22:18.340 --> 00:22:26.680
tas bija <c.colorE5E5E5>2. posms Hodžkina limfoma </c>
00:22:23.220 --> 00:22:30.850
spiežot <c.colorE5E5E5>viņa plaušās Wow un wrapping </c>
00:22:26.680 --> 00:22:36.750
ap viņa sirdi wow, un viņš viņš bija
00:22:30.850 --> 00:22:39.310
20 viņš bija 20 22 22 laiks 2023 atvainojies
00:22:36.750 --> 00:22:41.170
un jūs vēl neesat precējies, mēs neesam
00:22:39.310 --> 00:22:42.670
vēl precējies, mēs neesam pat oficiāli
00:22:41.170 --> 00:22:45.820
vēl iesaistījāmies, mēs <c.colorE5E5E5>tikko sākām </c>
00:22:42.670 --> 00:22:48.430
plānot savu ceļu, kā tas bija vecākiem
00:22:45.820 --> 00:22:55.390
piemēram, ko <c.colorE5E5E5>jūs puiši darāt pat geju sūdi </c>
00:22:48.430 --> 00:22:57.700
vienalga, lai <c.colorE5E5E5>tas būtu tāpat kā novembris </c>
00:22:55.390 --> 00:23:00.490
vispirms, ka mēs atklājām, ka viņam bija a
00:22:57.700 --> 00:23:03.010
un pēc tam divas nedēļas vēlāk viņš sāka
00:23:00.490 --> 00:23:05.530
ķīmijterapija tikai divas <c.colorCCCCCC>nedēļas vēlāk </c>
00:23:03.010 --> 00:23:08.050
pārsteidzoši ātri, kā ārsts ieradās
00:23:05.530 --> 00:23:10.150
viņa nams <c.colorE5E5E5>tajā vakarā, ka viņš / viņa </c>
00:23:08.050 --> 00:23:12.610
skenēja un konstatēja, ka vienreizējais maksājums bija mājas zvans
00:23:10.150 --> 00:23:15.790
<c.colorCCCCCC>es zinu, ka es pat zinu, ka tas joprojām notika </c>
00:23:12.610 --> 00:23:18.880
reti to dara, kā tas <c.colorE5E5E5>bija </c>
00:23:15.790 --> 00:23:21.910
<c.colorCCCCCC>absolūti fantastiska un viņa parādīja viņu </c>
00:23:18.880 --> 00:23:23.530
krūškurvja rentgena taisni un tas bija līdzīgs
00:23:21.910 --> 00:23:24.700
jā, ir iemesls, kāpēc jums trūkst
00:23:23.530 --> 00:23:25.930
elpa
00:23:24.700 --> 00:23:27.190
labi, jo viņš <c.colorE5E5E5>bija </c>
00:23:25.930 --> 00:23:30.010
elpošanas problēmas un viņš bija <c.colorE5E5E5>ļoti </c>
00:23:27.190 --> 00:23:31.600
letarģisks un gulēja visu
00:23:30.010 --> 00:23:34.960
un viņi tikai <c.colorCCCCCC>domāja, ka viņš bija ārpus </c>
00:23:31.600 --> 00:23:36.400
un viņš turpināja <c.colorE5E5E5>atgriezties </c>
00:23:34.960 --> 00:23:39.940
<c.colorCCCCCC>nav </c><c.colorE5E5E5>kaut kas nepareizi un viņi </c>
00:23:36.400 --> 00:23:45.580
<c.colorE5E5E5>atrasts krūškurvja rentgenstaru, tāpēc jā, tas bija </c>
00:23:39.940 --> 00:23:47.680
biedējoši tas bija <c.colorE5E5E5>kaut kas sirreāls </c>
00:23:45.580 --> 00:23:51.430
par vēzi kaut kas ļoti sirreāls
00:23:47.680 --> 00:23:53.170
par to <c.colorCCCCCC>it īpaši, ja jūs esat 22 un </c>
00:23:51.430 --> 00:23:55.000
20 gadus vecs tu esi, piemēram, tu esi
00:23:53.170 --> 00:23:57.910
es esmu gatavs sākt šo jauno dzīvi
00:23:55.000 --> 00:24:04.440
kopā un tad uzplaukums atpaliek
00:23:57.910 --> 00:24:06.880
jā, tas bija ļoti <c.colorCCCCCC>skumji, bet es godīgi </c>
00:24:04.440 --> 00:24:12.820
kaut kā Dievs mūs atbalstīja
00:24:06.880 --> 00:24:15.130
ka mums tas nebija tik <c.colorCCCCCC>slikti kā </c><c.colorE5E5E5>tas </c>
00:24:12.820 --> 00:24:19.240
varētu <c.colorCCCCCC>būt bijis kā mēs, es nedomāju, ka es </c>
00:24:15.130 --> 00:24:21.220
mēs gājām <c.colorE5E5E5>cauri daudzai trauksmei </c>
00:24:19.240 --> 00:24:24.940
zināja, ka <c.colorCCCCCC>Dievs bija tur un mēs to zinājām </c>
00:24:21.220 --> 00:24:27.420
<c.colorE5E5E5>viņš mūs atbalstīja un tas bija tikai mēs </c>
00:24:24.940 --> 00:24:29.890
bija dažas aptuvenas vietas, bet kopumā tas bija
00:24:27.420 --> 00:24:32.860
Dievs tikai tiešām mūs atbalstīja
00:24:29.890 --> 00:24:34.720
cilvēki <c.colorE5E5E5>mūsu baznīcā un līdzīgi kā </c>
00:24:32.860 --> 00:24:37.210
<c.colorCCCCCC>kādā veidā es varu savās baznīcās dzīvot </c>
00:24:34.720 --> 00:24:42.070
tur bija cilvēki, kurus jūs zināt, mēs esam
00:24:37.210 --> 00:24:44.800
vienmēr lūdziet vienmēr lūgt tur
00:24:42.070 --> 00:24:47.260
bija cilvēki no jums, kuriem bija vēzis
00:24:44.800 --> 00:24:50.080
tas ir pārsteidzošs, cik daudz cilvēku <c.colorE5E5E5>jūs </c>
00:24:47.260 --> 00:24:54.010
zinu, ka ir bijis vēzis, bet jūs <c.colorE5E5E5>nezināt </c>
00:24:50.080 --> 00:24:57.430
par <c.colorE5E5E5>to tiešām jā, lai viņi teica </c>
00:24:54.010 --> 00:25:00.640
Hey II bija vēzis <c.colorCCCCCC>arī manā plaušās un </c>
00:24:57.430 --> 00:25:02.740
bija kā tiešām nekādā veidā <c.colorCCCCCC>ah tā bija </c>
00:25:00.640 --> 00:25:05.500
iepriecinoši redzēt hey jūs zināt, <c.colorE5E5E5>ka tas nav </c>
00:25:02.740 --> 00:25:09.730
<c.colorE5E5E5>nāvessods, piemēram, tas nebija kā </c>
00:25:05.500 --> 00:25:12.730
<c.colorCCCCCC>beidzas, piemēram, vēzis ir izdzīvojams, lai viņš </c>
00:25:09.730 --> 00:25:15.550
sākās ķīmijterapija un cilvēki bija
00:25:12.730 --> 00:25:19.420
ļoti vēl aizraujoši un
00:25:15.550 --> 00:25:21.370
atbalstošs, bet tas joprojām bija diezgan
00:25:19.420 --> 00:25:25.180
stresa pārliecināts, ka viņš bija diezgan slims
00:25:21.370 --> 00:25:27.310
ar to yeah, viņš dabūja to <c.colorCCCCCC>veids bija </c>
00:25:25.180 --> 00:25:31.900
kā viņš lēnām iztukšoja dzīvi
00:25:27.310 --> 00:25:35.350
viņam tas <c.colorE5E5E5>bija, tas bija ļoti skumji </c><c.colorCCCCCC>lieta </c>
00:25:31.900 --> 00:25:37.779
redzēt, bet tik <c.colorCCCCCC>grūti, lai jūs varētu </c><c.colorE5E5E5>skatīties, ka tā </c>
00:25:35.350 --> 00:25:40.840
ir <c.colorE5E5E5>īpaši, jo </c>
00:25:37.779 --> 00:25:45.309
un kad tu mīli kādu, ko jūs ienīstat
00:25:40.840 --> 00:25:48.609
<c.colorCCCCCC>redzēt viņus slimus, bet Dievs mūs atbalstīja </c>
00:25:45.309 --> 00:25:51.489
caur to un mēs <c.colorCCCCCC>nolēmām, ka jūs zināt </c>
00:25:48.609 --> 00:25:53.349
joprojām turpinās plānot kāzas <c.colorE5E5E5>mēs </c>
00:25:51.489 --> 00:25:59.379
joprojām <c.colorCCCCCC>apprecas, viņš ierosināja </c>
00:25:53.349 --> 00:26:01.239
mani ar viņa matiem krīt, bet tas bija
00:25:59.379 --> 00:26:04.929
joprojām labs, viņš nezaudēja savus matus
00:26:01.239 --> 00:26:07.450
tik <c.colorE5E5E5>laimīgs tikko ieguva ļoti plānu hahaha I </c>
00:26:04.929 --> 00:26:13.749
Tas nozīmē, ka tas <c.colorE5E5E5>atgriezās cirtaini un tas ir tik gudrs </c>
00:26:07.450 --> 00:26:15.729
tagad oh tas bija tik labi un tas ir
00:26:13.749 --> 00:26:19.299
patiešām, <c.colorE5E5E5>kā es biju, piemēram, es lucked out viņš ir </c>
00:26:15.729 --> 00:26:24.219
visvecākais Harriss tas ir jauki
00:26:19.299 --> 00:26:28.210
mīlu tevi Joel um, mēs teicām, ka es ierosināju
00:26:24.219 --> 00:26:30.609
Jums ierosināja man un mēs nolēmām <c.colorE5E5E5>mēs </c>
00:26:28.210 --> 00:26:32.950
nebija pārliecināts, kā galvenais, kā to izdarīt
00:26:30.609 --> 00:26:34.960
plānojiet <c.colorE5E5E5>kāzas, kādas viņš nevarēja </c>
00:26:32.950 --> 00:26:40.330
<c.colorE5E5E5>darbs, kas viņam bija jāpieņem no gada </c>
00:26:34.960 --> 00:26:42.179
skolā <c.colorE5E5E5>Wow es strādāju, bet mēs neesam </c>
00:26:40.330 --> 00:26:45.549
pat ja mēs dzīvojam
00:26:42.179 --> 00:26:47.080
jo mēs <c.colorCCCCCC>neesam kopā ar saviem vecākiem </c>
00:26:45.549 --> 00:26:48.879
dzīvoja kopā ar saviem vecākiem
00:26:47.080 --> 00:26:50.979
labi jums nav <c.colorE5E5E5>gatavojas </c><c.colorCCCCCC>dzīvot </c>
00:26:48.879 --> 00:26:54.729
vai nu viņu pagrabos cuz tas ir tikai
00:26:50.979 --> 00:26:56.289
nav lieta, ko mēs vēlamies <c.colorE5E5E5>norīt jums </c>
00:26:54.729 --> 00:26:58.779
vēlējās, lai jūsu pašu telpa būtu pilnīgi
00:26:56.289 --> 00:27:00.669
<c.colorE5E5E5>labi, tāpēc mēs turpinājām, kā mēs </c>
00:26:58.779 --> 00:27:02.950
<c.colorE5E5E5>labi, jūs zināt, kas, ja Dievs nevēlas </c>
00:27:00.669 --> 00:27:06.429
šī kāzas notiks šogad, tad tā
00:27:02.950 --> 00:27:07.239
nebūs <c.colorE5E5E5>hmm labi tikai mēs tā nāca uz </c>
00:27:06.429 --> 00:27:11.019
mums bija jāpieņem <c.colorCCCCCC>lēmums </c>
00:27:07.239 --> 00:27:14.080
un mēs tikko nolēmām, ka mēs to darīsim
00:27:11.019 --> 00:27:16.359
Wow, jo mēs neesam pārliecināti, ka tas varētu
00:27:14.080 --> 00:27:18.279
ir bijis viņa ķīmija ir kimo
00:27:16.359 --> 00:27:20.289
<c.colorE5E5E5>atkarībā no </c>
00:27:18.279 --> 00:27:23.529
rezultāti un ellē, es atbildēju
00:27:20.289 --> 00:27:25.779
jā, viņš varēja <c.colorE5E5E5>būt pārāk slims mmm </c>
00:27:23.529 --> 00:27:31.749
varētu pat <c.colorE5E5E5>iegūt vēl vienu kārtu </c>
00:27:25.779 --> 00:27:38.820
debesis aizliedz, bet mēs nolēmām, ka mēs ejam
00:27:31.749 --> 00:27:38.820
tas tomēr notika, un viņš <c.colorE5E5E5>pabeidza ārstēšanu </c>
00:27:40.259 --> 00:27:47.980
trīs mēnešus <c.colorCCCCCC>pirms kāzām Wow </c>
00:27:44.370 --> 00:27:52.270
tāpēc viņš bija interesants
00:27:47.980 --> 00:27:54.520
ķīmijterapija un starojums un mēs
00:27:52.270 --> 00:27:56.919
nolēma, ka <c.colorE5E5E5>jūs </c><c.colorCCCCCC>zināt, ko mēs </c><c.colorE5E5E5>tikko iet </c>
00:27:54.520 --> 00:27:58.330
<c.colorCCCCCC>to darīt, ja mēs nevaram </c>
00:27:56.919 --> 00:28:01.059
atļauties kaut ko, kas mums <c.colorCCCCCC>nebūs </c>
00:27:58.330 --> 00:28:04.350
un mēs vienkārši <c.colorCCCCCC>gribam būt precēti </c>
00:28:01.059 --> 00:28:07.809
perspektīva jā, un tas bija pārsteidzošs
00:28:04.350 --> 00:28:10.990
kā Dievs mums nodrošināja
00:28:07.809 --> 00:28:15.520
skaistas kāzas, pat ja mums nebija
00:28:10.990 --> 00:28:18.910
nauda, ​​ko <c.colorE5E5E5>mums bija fotogrāfs </c>
00:28:15.520 --> 00:28:21.840
Kristietis un viņa dzirdēja mūsu stāstu un
00:28:18.910 --> 00:28:24.309
pēc tikšanās <c.colorCCCCCC>ar mums, kad viņa teica, es </c>
00:28:21.840 --> 00:28:27.130
vēlaties, lai dotu jums šo fotogrāfiju
00:28:24.309 --> 00:28:30.340
bezmaksas kāzu <c.colorE5E5E5>bildes yeah kāzas </c>
00:28:27.130 --> 00:28:32.740
bildes <c.colorE5E5E5>Wow, kas tā bija </c>
00:28:30.340 --> 00:28:35.830
dārgi un brīnišķīgi <c.colorE5E5E5>es zinu, ka mēs esam </c>
00:28:32.740 --> 00:28:39.309
kā jūs kidding man wow tas ir
00:28:35.830 --> 00:28:42.010
pārsteidzošs, ka dāmas manā baznīcā bija
00:28:39.309 --> 00:28:43.809
kā mēs <c.colorE5E5E5>plānojām darīt pļāpu </c>
00:28:42.010 --> 00:28:47.500
un tie bija līdzīgi, kā nedarīt <c.colorE5E5E5>potluck </c>
00:28:43.809 --> 00:28:49.270
tas būs briesmīgs briesmīgs organizēt to
00:28:47.500 --> 00:28:53.020
tāpēc viņi <c.colorCCCCCC>faktiski uzņēma uzņemšanu </c>
00:28:49.270 --> 00:28:56.860
vakariņas mums viņi nopirka pupiņas
00:28:53.020 --> 00:29:01.120
<c.colorE5E5E5>mēs esam bijuši beztaras un tādas lietas kā </c>
00:28:56.860 --> 00:29:03.760
<c.colorE5E5E5>mēs varam darīt, ka mums bija viens no viņa </c>
00:29:01.120 --> 00:29:07.390
vecāki <c.colorE5E5E5>draugi ļauj mums izmantot savu māju </c>
00:29:03.760 --> 00:29:09.880
mūsu medusmēneša laikā mēs bijām kā mēs
00:29:07.390 --> 00:29:13.150
<c.colorE5E5E5>mēs, visticamāk, nebūsim honeymooner </c>
00:29:09.880 --> 00:29:15.850
bija iespēja, un es saņēmu a
00:29:13.150 --> 00:29:18.190
lietotu apģērbu, kas nekad nav bijis
00:29:15.850 --> 00:29:20.049
nēsā, pirms tas bija <c.colorE5E5E5>tikai man </c>
00:29:18.190 --> 00:29:23.140
piesprieda to no ārzemēm un viņa to nedarīja
00:29:20.049 --> 00:29:24.929
tāpat kā viņa <c.colorE5E5E5>un maz </c><c.colorCCCCCC>viņa zināja vidū </c>
00:29:23.140 --> 00:29:29.200
vai jūs zinājāt, ka viņa to pērk
00:29:24.929 --> 00:29:30.700
no Dieva no Dieva, tā tas bija kā es <c.colorCCCCCC>domāju </c>
00:29:29.200 --> 00:29:33.280
Es samaksāju divus simtus dolāru pret manu
00:29:30.700 --> 00:29:35.230
mamma maksāja divsimt dolāru, un tā bija
00:29:33.280 --> 00:29:38.350
tāpat kā tas bija nevis teikt jā <c.colorCCCCCC>uz </c>
00:29:35.230 --> 00:29:41.110
<c.colorCCCCCC>kleita astoņpadsmit tūkstoši piecpadsmit tas bija </c>
00:29:38.350 --> 00:29:45.730
tas <c.colorE5E5E5>bija skaisti, jūs nekad nezināt, </c><c.colorCCCCCC>ka es </c>
00:29:41.110 --> 00:29:47.350
ieguva <c.colorE5E5E5>to super super lēti apbrīnojamo </c><c.colorCCCCCC>um tā </c>
00:29:45.730 --> 00:29:49.660
jums ir skaistas kāzas no a
00:29:47.350 --> 00:29:52.270
asins brūces un tad jūs atradāt vietu
00:29:49.660 --> 00:29:54.700
<c.colorE5E5E5>palikt, piemēram, pirms trim mēnešiem </c>
00:29:52.270 --> 00:29:56.590
kāzas mums bija kā lūgšana Dievam, mēs
00:29:54.700 --> 00:29:58.040
nepieciešama vieta, kur palikt, un mums bija <c.colorE5E5E5>gan </c>
00:29:56.590 --> 00:30:01.160
dodieties uz <c.colorCCCCCC>šo citu vietu </c>
00:29:58.040 --> 00:30:03.080
un mana mamma bija <c.colorCCCCCC>kā Karmena, ko viņa skatās </c>
00:30:01.160 --> 00:30:06.710
kijiji atkal un viņa redzēja jūsu brāļa
00:30:03.080 --> 00:30:08.840
pievienojiet viņu, kas vēlas kristīgo īres līgumu Jake
00:30:06.710 --> 00:30:13.220
vai jūs to esat redzējuši un nē
00:30:08.840 --> 00:30:16.310
tur nebija vakar mēs devāmies tur un
00:30:13.220 --> 00:30:20.570
paskatījās <c.colorCCCCCC>uz vietu un mēs esam kā jā </c>
00:30:16.310 --> 00:30:23.510
tas ir pārsteidzošs, un tāpēc es pārvietojos divos
00:30:20.570 --> 00:30:26.450
mēnešus pirms <c.colorCCCCCC>kāzām jā un jā </c>
00:30:23.510 --> 00:30:29.660
tas <c.colorCCCCCC>bija lieliski, jo mēs </c><c.colorE5E5E5>nezinājām mēs </c>
00:30:26.450 --> 00:30:31.490
dzīvoja vai bija tik daudz
00:30:29.660 --> 00:30:34.190
<c.colorCCCCCC>lietas, kas bija tādas, kā mēs tur nokļūsim </c>
00:30:31.490 --> 00:30:35.600
kad mēs tur nokļūsim un <c.colorCCCCCC>jūs tikko gatavojaties </c>
00:30:34.190 --> 00:30:38.930
mēs bijām kā rūpēties par detaļām
00:30:35.600 --> 00:30:41.630
<c.colorCCCCCC>jums un viņš absolūti to darīja </c>
00:30:38.930 --> 00:30:43.010
kā <c.colorE5E5E5>ģībonis cilvēks tagad, kad lietas notiek </c>
00:30:41.630 --> 00:30:44.600
un mēs esam kā omi, kas ir
00:30:43.010 --> 00:30:47.630
notiks <c.colorE5E5E5>tas ir tāpat kā labi Dievs </c>
00:30:44.600 --> 00:30:52.100
mēs esam <c.colorCCCCCC>tik tālu, ka viņš, </c><c.colorE5E5E5>iespējams, nenāks </c>
00:30:47.630 --> 00:30:53.690
tagad nometiet bumbu tā, un jūs zināt kopā
00:30:52.100 --> 00:30:57.710
tās līnijas, kuras jūs man pieminējāt
00:30:53.690 --> 00:30:59.150
<c.colorCCCCCC>agrāk, ka tad, kad jums </c><c.colorE5E5E5>to, kad </c>
00:30:57.710 --> 00:31:02.420
kāds jums tuvu nonāk pie vēža
00:30:59.150 --> 00:31:04.430
diagnoze jūsu pasaules maiņas yeah you
00:31:02.420 --> 00:31:05.870
joprojām zina, <c.colorCCCCCC>ka Dievs rūpējas par jums, bet </c>
00:31:04.430 --> 00:31:08.600
jūsu pasaule joprojām mainās un kā tad
00:31:05.870 --> 00:31:10.790
Dievs darīja <c.colorE5E5E5>jūsu </c><c.colorCCCCCC>izskatu </c>
00:31:08.600 --> 00:31:13.960
mainīt jūs <c.colorE5E5E5>lietojat vārdus, ko Dievs </c>
00:31:10.790 --> 00:31:17.600
koncentrē jūs to, ko <c.colorE5E5E5>jūs domājāt ar to </c>
00:31:13.960 --> 00:31:23.270
teiktu, <c.colorCCCCCC>ka jūs pārtraucat lietot lietas </c>
00:31:17.600 --> 00:31:26.330
kā pašsaprotami tik labi
00:31:23.270 --> 00:31:32.420
apstāties tā veida atgādina jums par savu
00:31:26.330 --> 00:31:37.510
<c.colorCCCCCC>pārliecība par mirstību un </c><c.colorE5E5E5>vairāk uzmanības pievērsiet </c>
00:31:32.420 --> 00:31:42.110
labi, dzīve nav mūžīgi kā šī
00:31:37.510 --> 00:31:44.360
tas nav uz visiem laikiem, tāpēc tas tiešām <c.colorCCCCCC>koncentrējas </c>
00:31:42.110 --> 00:31:49.690
jūs <c.colorE5E5E5>domāju par svarīgām lietām </c>
00:31:44.360 --> 00:31:52.340
un tā <c.colorE5E5E5>maina jūsu prioritātes </c>
00:31:49.690 --> 00:31:55.730
daži cilvēki var ļoti negatīvi reaģēt uz
00:31:52.340 --> 00:31:58.580
vēža diagnoze un tas notiek
00:31:55.730 --> 00:32:04.070
bet es domāju, ka labāks veids, kā to izdarīt, ir
00:31:58.580 --> 00:32:06.440
to ņemt jā, tā sūkā, bet ņem to un
00:32:04.070 --> 00:32:09.020
vienkārši paņemiet Dievu caur to
00:32:06.440 --> 00:32:11.210
jūs to cauri, un viņš tevi nomainīs
00:32:09.020 --> 00:32:12.029
caur to un tieši tagad jūs pazīstat
00:32:11.210 --> 00:32:14.279
var attiekties
00:32:12.029 --> 00:32:16.469
cilvēki atšķirīgi redzat <c.colorCCCCCC>cilvēkus </c>
00:32:14.279 --> 00:32:18.239
atšķirīgi, īpaši cilvēki, kas
00:32:16.469 --> 00:32:21.749
ir bijuši vēzis vai kuriem ir bijusi pieredze
00:32:18.239 --> 00:32:24.690
to var <c.colorCCCCCC>izdarīt, jo jūs varat tos saistīt ar </c>
00:32:21.749 --> 00:32:28.109
tā, ka daudzi cilvēki to var darīt
00:32:24.690 --> 00:32:30.119
ko es teiktu, maiņa ir jā
00:32:28.109 --> 00:32:31.619
it īpaši, <c.colorE5E5E5>ja tu esi jauns, jūs jūtaties </c>
00:32:30.119 --> 00:32:34.979
kā jūs dzīvojat mūžīgi un <c.colorE5E5E5>tas ir </c>
00:32:31.619 --> 00:32:36.840
tāpat kā nē, jūs varat saņemt vēzi 22 gadu vecumā
00:32:34.979 --> 00:32:38.999
mazliet <c.colorE5E5E5>realitātes pārbaude absolūti a </c>
00:32:36.840 --> 00:32:40.259
realitātes pārbaude, tāpēc tagad es redzu savu vīru
00:32:38.999 --> 00:32:43.590
un es esmu tāpat kā es to neņemu
00:32:40.259 --> 00:32:45.179
<c.colorE5E5E5>granīts hmm, jo ​​es esmu kā es varētu </c>
00:32:43.590 --> 00:32:49.200
esat zaudējuši, pirms mēs bijām vienādi
00:32:45.179 --> 00:32:53.879
precējies tāpēc tas tiešām <c.colorCCCCCC>svētība </c>
00:32:49.200 --> 00:32:57.210
precējies ar <c.colorCCCCCC>viņu </c><c.colorE5E5E5>Wow jā, paldies jums </c>
00:32:53.879 --> 00:32:59.789
<c.colorE5E5E5>daudz jā, ir mūsu laiks šajā </c><c.colorCCCCCC>zemē </c>
00:32:57.210 --> 00:33:03.149
tikai acu mirklis
00:32:59.789 --> 00:33:05.460
salīdzinot ar mūžību, ko jūs zināt, ja jūs
00:33:03.149 --> 00:33:06.749
bija, lai izstieptu mūžību, ko <c.colorCCCCCC>jūs vienkārši esat </c>
00:33:05.460 --> 00:33:08.519
<c.colorE5E5E5>nedaudz blip, kas turpinās </c>
00:33:06.749 --> 00:33:10.379
mazāks un mazāks, ņemot vērā dzīvi
00:33:08.519 --> 00:33:13.229
ka tas <c.colorE5E5E5>notiks pēc tam </c>
00:33:10.379 --> 00:33:15.210
žēlastība, bet es jūtos, kad dodaties
00:33:13.229 --> 00:33:19.109
caur šīm lietām, tas ir, tas ir <c.colorE5E5E5>tieši </c>
00:33:15.210 --> 00:33:24.059
jūsu seja ir <c.colorCCCCCC>jā, bet pilnīgi mans </c>
00:33:19.109 --> 00:33:27.450
mūžība ir ilgs <c.colorE5E5E5>laiks, kad cilvēka dzīve nav </c>
00:33:24.059 --> 00:33:29.849
dzīve nav, bet Dievs sola būt tur
00:33:27.450 --> 00:33:32.299
absolūti pat caur <c.colorE5E5E5>asins svinu </c>
00:33:29.849 --> 00:33:37.379
jebkādā blipā
00:33:32.299 --> 00:33:40.039
mm-hmm Wow jā, mēs darām labu, viņš ir
00:33:37.379 --> 00:33:43.339
<c.colorE5E5E5>labi šie bērni ir brīvi, jā viņš </c>
00:33:40.039 --> 00:33:43.339
tikko bija viņa
00:33:45.099 --> 00:33:50.269
viņš ir <c.colorE5E5E5>kaķis, kuru viņš ir beidzis </c>
00:33:47.449 --> 00:33:53.239
vairāk nekā gadu, tāpēc viņš vienkārši bija pēdējais
00:33:50.269 --> 00:33:54.589
iecelšana <c.colorCCCCCC>aptuveni pagājušajā nedēļā un sešās </c>
00:33:53.239 --> 00:33:57.079
<c.colorE5E5E5>mēnešus pēc tam viņi atgriezīsies </c>
00:33:54.589 --> 00:34:00.979
viss ir labi, tāpēc paldies <c.colorE5E5E5>Dievam </c>
00:33:57.079 --> 00:34:04.249
jā, paldies Dievam, bet manuprāt, <c.colorCCCCCC>tas ir </c>
00:34:00.979 --> 00:34:06.199
nodaļas slēgtas jā, es skaitu es baroju viņu
00:34:04.249 --> 00:34:11.659
un es rūpēšos <c.colorE5E5E5>par viņu un viņš </c>
00:34:06.199 --> 00:34:13.879
palikt kopā ar mani, cerams un
00:34:11.659 --> 00:34:16.899
tu esi labs pavārs jā <c.colorE5E5E5>labi labi, tas ir </c>
00:34:13.879 --> 00:34:19.129
labi un viņš ir labs ēdējs
00:34:16.899 --> 00:34:21.019
awesome paldies <c.colorE5E5E5>tik </c><c.colorCCCCCC>daudz par dalīšanu </c>
00:34:19.129 --> 00:34:23.779
ka <c.colorE5E5E5>Carmen jūs ejot, ir tik </c><c.colorCCCCCC>labi </c>
00:34:21.019 --> 00:34:28.460
dzirdēt, ko Dievs darījis, kā viņš tikās ar jums
00:34:23.779 --> 00:34:31.549
izmantojot dažādus izmēģinājumus un labas lietas
00:34:28.460 --> 00:34:36.289
un daži uztverami slikti, bet cilvēks
00:34:31.549 --> 00:34:39.139
katra cīņa, ko es redzu, jūs <c.colorE5E5E5>pazīstat </c>
00:34:36.289 --> 00:34:40.700
ir saņēmuši Kristu <c.colorE5E5E5>jūsu dzīvē un </c>
00:34:39.139 --> 00:34:42.769
tagad, kad jūs iet cauri cīņai un
00:34:40.700 --> 00:34:44.419
saņemt izspiesto Kristu, kas nāk ārā
00:34:42.769 --> 00:34:46.819
no jums tas ir vēl viena <c.colorE5E5E5>iespēja jums </c>
00:34:44.419 --> 00:34:48.919
izpaust, kas viņš ir un pat jūs un
00:34:46.819 --> 00:34:51.049
tas ir <c.colorE5E5E5>tāpat kā un jūs esat </c>
00:34:48.919 --> 00:34:53.629
<c.colorE5E5E5>sakot, piemēram, </c><c.colorCCCCCC>Dievs ir awesome, neskatoties uz to </c>
00:34:51.049 --> 00:34:58.069
jūs esat izgājuši cauri, jūs <c.colorCCCCCC>zināt, ka tas ir </c>
00:34:53.629 --> 00:35:03.079
<c.colorE5E5E5>awesome tik foršs yeah tā paldies jums </c>
00:34:58.069 --> 00:35:05.299
daudz, lai atkal un vēl
00:35:03.079 --> 00:35:06.619
tie, <c.colorCCCCCC>kas ir </c><c.colorE5E5E5>uzticīgi </c><c.colorCCCCCC>klausījušies </c>
00:35:05.299 --> 00:35:08.299
vai patiesi skatoties, mēs gribam pateikties
00:35:06.619 --> 00:35:10.490
jūs tik daudz un <c.colorE5E5E5>paldies mūsu </c>
00:35:08.299 --> 00:35:12.680
mums ir daži jauni partneri
00:35:10.490 --> 00:35:15.710
faktiski, kas mums pievienojās, varat doties
00:35:12.680 --> 00:35:18.470
mūsu <c.colorCCCCCC>mājas lapā jaunais ikdienas TV un noklikšķiniet uz </c>
00:35:15.710 --> 00:35:20.900
<c.colorE5E5E5>mūsu partneru saitē varat doties uz </c>
00:35:18.470 --> 00:35:23.680
ģimenes kristiešu veikali patiesībā <c.colorE5E5E5>tas ir </c>
00:35:20.900 --> 00:35:25.849
online kristiešu <c.colorE5E5E5>grāmatnīca jūs varat arī </c>
00:35:23.680 --> 00:35:28.220
iegādāties daudz dažādu kristiešu
00:35:25.849 --> 00:35:30.349
resursus tur, lai dotos uz mūsu vietni
00:35:28.220 --> 00:35:34.190
<c.colorE5E5E5>mudināt jūs izmantot mūsu tīmekļa vietni, lai iet </c>
00:35:30.349 --> 00:35:36.680
piekļūt mūsu partneru saitēm arī <c.colorCCCCCC>kapoor </c>
00:35:34.190 --> 00:35:38.660
Debesis <c.colorE5E5E5>ir </c><c.colorCCCCCC>pretvīrusu un internets </c>
00:35:36.680 --> 00:35:40.819
drošību, un jūs varat saņemt <c.colorE5E5E5>bezmaksas</c><c.colorCCCCCC> 30 dienu </c>
00:35:38.660 --> 00:35:43.849
izmēģinājumu, lai dotos uz <c.colorE5E5E5>saiti mūsu mājas lapā </c>
00:35:40.819 --> 00:35:47.720
un <c.colorE5E5E5>saņemt bezmaksas 30 dienu izmēģinājumu </c>
00:35:43.849 --> 00:35:48.549
<c.colorE5E5E5>antivīrusu programmatūras komplimenti no vara </c>
00:35:47.720 --> 00:35:52.329
debesis
00:35:48.549 --> 00:35:53.739
tāpēc arī <c.colorE5E5E5>paldies </c><c.colorCCCCCC>5 kategorija TV </c>
00:35:52.329 --> 00:35:56.349
un Bobby Ferguson mūsu direktors un
00:35:53.739 --> 00:35:58.539
<c.colorE5E5E5>ražotājs, kas to pierāda, kas tas ir </c>
00:35:56.349 --> 00:36:01.539
un padara Bībeles pantus uz <c.colorE5E5E5>augšu </c>
00:35:58.539 --> 00:36:03.219
maģiski un dara visu, kas jautri
00:36:01.539 --> 00:36:04.719
paldies tik daudz, tāpēc mēs <c.colorE5E5E5>ceram, ka jūs nokļūsiet </c>
00:36:03.219 --> 00:36:07.119
nākamajā nedēļā mums ir vēl viens aizraujošs
00:36:04.719 --> 00:36:10.380
epizode nāk klajā ar fandom cerību jums ir
00:36:07.119 --> 00:36:10.380
awesome domāt
00:36:30.950 --> 00:36:33.010
jums
You can’t perform that action at this time.