Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2135 lines (1425 sloc) 60.1 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: nl
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:06.420
Hallo en welkom terug <c.colorE5E5E5>naar het nieuws </c><c.colorCCCCCC>elke dag </c>
00:00:02.429 --> 00:00:07.649
mijn naam is <c.colorCCCCCC>Kerry en Jen is weer weg </c>
00:00:06.420 --> 00:00:13.620
deze week doet ze eigenlijk camp
00:00:07.649 --> 00:00:16.080
ministerie in centraal Canada en we <c.colorCCCCCC>hebben </c>
00:00:13.620 --> 00:00:18.810
Carmen is dan <c.colorE5E5E5>deze week </c><c.colorCCCCCC>terug bij </c><c.colorE5E5E5>ons </c>
00:00:16.080 --> 00:00:21.510
om meer te praten <c.colorE5E5E5>over psychische aandoeningen en </c>
00:00:18.810 --> 00:00:23.939
Jezus en hoe de Heer daarin past
00:00:21.510 --> 00:00:26.060
hele foto, dus houd het in de gaten
00:00:23.939 --> 00:00:26.060
omhoog
00:00:43.890 --> 00:00:50.620
heb gekke vaardigheden nu onze nieuwe vaardigheden of
00:00:48.610 --> 00:00:52.570
verbeter uw bestaande online
00:00:50.620 --> 00:00:55.450
video-tutorials en training <c.colorE5E5E5>van Linda </c>
00:00:52.570 --> 00:00:59.110
kalm door onze speciale link op kat
00:00:55.450 --> 00:01:01.270
five dot <c.colorE5E5E5>TV / Linda leert software </c>
00:00:59.110 --> 00:01:03.640
technologie creatieve <c.colorE5E5E5>en zakelijke vaardigheden </c>
00:01:01.270 --> 00:01:06.280
u kunt vandaag gebruiken <c.colorCCCCCC>om u te helpen </c><c.colorE5E5E5>bereiken </c>
00:01:03.640 --> 00:01:08.350
je professionele doelen komen vandaag en vandaag
00:01:06.280 --> 00:01:10.900
beginnen met <c.colorCCCCCC>leren geeft je deze kans </c>
00:01:08.350 --> 00:01:14.320
om <c.colorE5E5E5>het helemaal gratis te proberen met onbeperkt </c>
00:01:10.900 --> 00:01:19.899
toegang tot <c.colorE5E5E5>alle </c><c.colorCCCCCC>cursussen schrijf je nu in </c>
00:01:14.320 --> 00:01:25.130
gratis <c.colorCCCCCC>cat5 dot TV / </c><c.colorE5E5E5>linda </c>
00:01:19.899 --> 00:01:26.509
welkom terug <c.colorCCCCCC>bij onze </c><c.colorE5E5E5>20e aflevering van nieuw </c>
00:01:25.130 --> 00:01:29.270
<c.colorCCCCCC>elke dag kan ik niet geloven </c><c.colorE5E5E5>dat het al is </c>
00:01:26.509 --> 00:01:30.860
al <c.colorE5E5E5>20 afleveringen bedankt </c><c.colorCCCCCC>voor </c>
00:01:29.270 --> 00:01:33.740
degenen die degenen zijn van <c.colorCCCCCC>jullie die zijn geweest </c>
00:01:30.860 --> 00:01:36.740
getrouw afstemmen is gewoon zo geweest
00:01:33.740 --> 00:01:39.560
een geweldige ervaring Ik voel me als ik
00:01:36.740 --> 00:01:41.569
heb <c.colorCCCCCC>elke keer dat ik een a heb iets nieuws geleerd </c>
00:01:39.560 --> 00:01:43.759
show en ik weet dat Jen hetzelfde zegt
00:01:41.569 --> 00:01:45.679
en ik heb zeker veel van je geleerd
00:01:43.759 --> 00:01:49.130
<c.colorE5E5E5>Carmen, heel erg bedankt </c><c.colorCCCCCC>voor je terugkomst </c>
00:01:45.679 --> 00:01:51.079
voor mij <c.colorE5E5E5>was het geweldig om te horen </c>
00:01:49.130 --> 00:01:54.490
jouw verhaal en wat God als laatste doet
00:01:51.079 --> 00:01:56.599
week deelde Carmen over haar verhaal
00:01:54.490 --> 00:01:58.729
worstelen met geestesziekte in
00:01:56.599 --> 00:02:02.840
bepaalde <c.colorE5E5E5>obsessief-compulsieve stoornis </c>
00:01:58.729 --> 00:02:05.090
en hoe God haar daar doorheen bracht <c.colorCCCCCC>en </c>
00:02:02.840 --> 00:02:07.189
ze zocht ook professionele hulp en
00:02:05.090 --> 00:02:11.269
hij heeft haar gebracht waar ze nu is
00:02:07.189 --> 00:02:12.470
en ze is zo'n geweldige persoon die <c.colorE5E5E5>ik wens </c>
00:02:11.269 --> 00:02:20.420
ze kon <c.colorE5E5E5>haar persoonlijk ontmoeten, zag ze </c>
00:02:12.470 --> 00:02:24.079
een of andere mooie zo zo zo Karmin dat <c.colorE5E5E5>ik gewoon was </c>
00:02:20.420 --> 00:02:25.730
met haar delen dat ze haar <c.colorCCCCCC>hier heeft </c>
00:02:24.079 --> 00:02:29.269
en <c.colorE5E5E5>ik </c><c.colorCCCCCC>dacht hier </c><c.colorE5E5E5>net </c><c.colorCCCCCC>aan </c><c.colorE5E5E5>voordat we </c>
00:02:25.730 --> 00:02:31.040
kwam op God verhoorde mijn gebed in het hebben
00:02:29.269 --> 00:02:34.940
haar komt hier <c.colorE5E5E5>omdat ik werk </c>
00:02:31.040 --> 00:02:38.359
afdeling spoedeisende hulp als verpleegkundige en <c.colorCCCCCC>wij </c>
00:02:34.940 --> 00:02:39.709
<c.colorCCCCCC>vaak omgaan met of proberen zorg te bieden </c>
00:02:38.359 --> 00:02:42.079
voor mensen die worstelen <c.colorE5E5E5>met mentaal </c>
00:02:39.709 --> 00:02:44.420
ziekte en ze zijn vaak in de smaak gevallen
00:02:42.079 --> 00:02:46.700
einde of ze hebben gewoon een nieuw begin
00:02:44.420 --> 00:02:48.980
sommige symptomen zoals je beschrijft en
00:02:46.700 --> 00:02:51.470
ze weten gewoon dat hun wereld <c.colorE5E5E5>is </c>
00:02:48.980 --> 00:02:53.060
uit elkaar vallen en we proberen het zeker
00:02:51.470 --> 00:02:55.819
ons allerbeste om hen te voorzien
00:02:53.060 --> 00:02:57.889
professionele hulp en medicatie en krijgen
00:02:55.819 --> 00:03:01.850
ze begonnen misschien op het circuit
00:02:57.889 --> 00:03:04.940
wat counseling en therapie, maar wat is dat wel
00:03:01.850 --> 00:03:09.650
zo duidelijk is de afwezigheid <c.colorE5E5E5>van de hoop </c>
00:03:04.940 --> 00:03:13.190
van Christus en <c.colorE5E5E5>Parma misschien kun je gewoon </c>
00:03:09.650 --> 00:03:15.650
deel daar meer <c.colorE5E5E5>over over hoe het </c>
00:03:13.190 --> 00:03:18.819
Heer heeft je ontmoet. Misschien <c.colorE5E5E5>kan je het gewoon delen </c>
00:03:15.650 --> 00:03:22.760
over wat de counselor tegen je zei
00:03:18.819 --> 00:03:25.760
nou ik had een <c.colorCCCCCC>niet-christelijke psycholoog </c>
00:03:22.760 --> 00:03:30.110
voor een aantal jaren <c.colorE5E5E5>denk ik dat het was </c>
00:03:25.760 --> 00:03:33.079
vier jaar en er kwam een ​​moment waarop
00:03:30.110 --> 00:03:33.920
ze bewoog haar praktijk elders
00:03:33.079 --> 00:03:38.390
en dat <c.colorE5E5E5>zou ik doen </c>
00:03:33.920 --> 00:03:42.920
langer om haar haar klanten te zijn en als zij
00:03:38.390 --> 00:03:45.080
ging weg zei ze dat je weet <c.colorE5E5E5>dat zij </c>
00:03:42.920 --> 00:03:50.060
geloofde het niet <c.colorE5E5E5>zoals zij dat niet deed </c>
00:03:45.080 --> 00:03:53.510
geloof <c.colorE5E5E5>in Jezus maar wow </c><c.colorCCCCCC>dat deze God </c>
00:03:50.060 --> 00:03:56.000
dingen die zeker voor <c.colorCCCCCC>mij hadden gewerkt , zei ze </c>
00:03:53.510 --> 00:03:57.800
<c.colorCCCCCC>dat voor </c><c.colorE5E5E5>jou jij en je ja ja zij </c>
00:03:56.000 --> 00:04:01.670
zegt dat <c.colorCCCCCC>psycholoog ja a </c>
00:03:57.800 --> 00:04:05.060
niet-christelijke um maar ze had het
00:04:01.670 --> 00:04:07.850
verschil <c.colorCCCCCC>dat het had gemaakt in mijn </c>
00:04:05.060 --> 00:04:12.549
leven <c.colorCCCCCC>en in de behandeling die ze was </c>
00:04:07.850 --> 00:04:15.680
ja gezien dus dat was geweldig en ik alleen ik
00:04:12.549 --> 00:04:17.419
schreeuwde naar God, dit is hoe
00:04:15.680 --> 00:04:20.239
God heeft mijn gebed verhoord en zelfs jij
00:04:17.419 --> 00:04:24.680
zeggen dat ik <c.colorCCCCCC>die professional was </c>
00:04:20.239 --> 00:04:27.020
zeg god, ik wil <c.colorE5E5E5>zien hoe je helpt </c>
00:04:24.680 --> 00:04:29.810
mensen met een psychische aandoening omdat het is
00:04:27.020 --> 00:04:32.660
<c.colorE5E5E5>niet iets dat ik noodzakelijkerwijs kan gaan </c>
00:04:29.810 --> 00:04:36.410
en help een cast op te zetten of je weet wel
00:04:32.660 --> 00:04:39.940
sepia hard water, maar we hebben God nodig
00:04:36.410 --> 00:04:42.979
interventie Ik was gewoon zo cool dat zij
00:04:39.940 --> 00:04:45.020
de psycholoog <c.colorCCCCCC>herkende dat in jouw </c>
00:04:42.979 --> 00:04:47.810
leven en Jezus zei dat <c.colorCCCCCC>ik ben gekomen dat jij </c>
00:04:45.020 --> 00:04:52.070
kan leven en leven ten volle hebben en
00:04:47.810 --> 00:04:54.860
en ik een van <c.colorE5E5E5>de verzen die we aan het praten waren </c>
00:04:52.070 --> 00:04:57.500
<c.colorE5E5E5>ongeveer eerder was omdat ik niet heb gegeven </c>
00:04:54.860 --> 00:05:01.310
je bent een geest <c.colorCCCCCC>van angst maar van kracht van </c>
00:04:57.500 --> 00:05:03.410
liefde en een gezonde geest en hoe heeft God dat gedaan
00:05:01.310 --> 00:05:08.300
gebruikte Schriftuur in je leven om je te helpen
00:05:03.410 --> 00:05:11.300
met die Carmen, ik zeg de Schrift
00:05:08.300 --> 00:05:13.880
<c.colorCCCCCC>is als een echt onderdeel van </c><c.colorE5E5E5>de lijm </c>
00:05:11.300 --> 00:05:19.280
mijn leven samenhouden toen het <c.colorE5E5E5>was </c>
00:05:13.880 --> 00:05:24.860
echt uit elkaar vallen mijn <c.colorE5E5E5>moeder was een dame </c>
00:05:19.280 --> 00:05:27.470
van het woord absoluut en zij zou
00:05:24.860 --> 00:05:31.130
vertel me altijd tegen troost
00:05:27.470 --> 00:05:36.590
toen ik er een worstelde, zou ze dat doen
00:05:31.130 --> 00:05:39.830
breng vaak zijn Jesaja aan 41 10 niet doen
00:05:36.590 --> 00:05:43.099
wees bang <c.colorE5E5E5>frame met jou niet </c>
00:05:39.830 --> 00:05:45.620
doodsbang omdat ik <c.colorCCCCCC>je God ben die ik wil </c>
00:05:43.099 --> 00:05:47.930
Ik zal je <c.colorE5E5E5>helpen, dat zal ik </c>
00:05:45.620 --> 00:05:53.810
houd je vast aan mijn recht
00:05:47.930 --> 00:05:56.270
gewoon de rechterhand dus vrees God terreur
00:05:53.810 --> 00:05:59.650
spreekt die dingen aan zoals er is
00:05:56.270 --> 00:06:02.300
velen zijn niet bang in de bijbel
00:05:59.650 --> 00:06:04.220
schrift is geladen met hen en
00:06:02.300 --> 00:06:06.800
daarom is <c.colorE5E5E5>er een reden voor God </c>
00:06:04.220 --> 00:06:08.180
wist dat we ze nodig hebben, vooral <c.colorE5E5E5>wanneer </c>
00:06:06.800 --> 00:06:12.460
je hebt te maken <c.colorE5E5E5>met geestesziekten </c>
00:06:08.180 --> 00:06:16.639
dat hij zo eng is, dat is iets <c.colorCCCCCC>dat </c>
00:06:12.460 --> 00:06:20.180
God kan en wil en wil ons troosten
00:06:16.639 --> 00:06:27.169
in ja en hij doet hij zeker
00:06:20.180 --> 00:06:33.410
hij neemt het misschien niet van je af
00:06:27.169 --> 00:06:37.009
um magisch, niet magisch, maar misschien
00:06:33.410 --> 00:06:40.490
<c.colorCCCCCC>niet meteen genezen van dat </c><c.colorE5E5E5>oh ja </c>
00:06:37.009 --> 00:06:42.460
hij zou het misschien <c.colorE5E5E5>niet leuk vinden dat ik zeker zou doen </c>
00:06:40.490 --> 00:06:47.900
heb genomen dat je daarmee worstelt
00:06:42.460 --> 00:06:54.080
zoals vragen stellen over waarom je ervaart
00:06:47.900 --> 00:06:56.030
dat ik mijn moeder deed zou ze zeggen
00:06:54.080 --> 00:06:59.330
Carmen, wat ga je goedmaken
00:06:56.030 --> 00:07:04.550
nu doet me denken aan werk en God niet
00:06:59.330 --> 00:07:09.320
vertel opdracht alle <c.colorE5E5E5>redenen waarom haar maar God </c>
00:07:04.550 --> 00:07:12.770
gebruikte het en hij gebruikte het krachtig iedereen
00:07:09.320 --> 00:07:16.520
lijdende door een baan die ze <c.colorCCCCCC>kunnen </c>
00:07:12.770 --> 00:07:19.970
heb gewoon helemaal het gevoel alsof <c.colorE5E5E5>ze een hebben </c>
00:07:16.520 --> 00:07:23.659
klinkend verveeld met <c.colorCCCCCC>Jobe omdat hij </c>
00:07:19.970 --> 00:07:25.759
<c.colorE5E5E5>het leven zoog op dat punt </c><c.colorCCCCCC>sommigen veel </c>
00:07:23.659 --> 00:07:29.210
<c.colorE5E5E5>punten die het zoog ja je niet </c><c.colorCCCCCC>wist </c>
00:07:25.759 --> 00:07:32.560
waarom nee <c.colorCCCCCC>je wist niet waarom </c><c.colorE5E5E5>we de </c>
00:07:29.210 --> 00:07:35.810
proloog van God en Satan praten en
00:07:32.560 --> 00:07:38.930
<c.colorCCCCCC>had niet dat recht dat hij net had </c>
00:07:35.810 --> 00:07:41.210
Plotseling zijn kinderen dood hij is
00:07:38.930 --> 00:07:44.570
bedekt <c.colorE5E5E5>met zweren en hij is verloren </c>
00:07:41.210 --> 00:07:47.930
alles <c.colorE5E5E5>zoals hij weet niet waarom, maar </c>
00:07:44.570 --> 00:07:49.849
hij is in de Schrift en zo ook <c.colorCCCCCC>zijn God </c>
00:07:47.930 --> 00:07:56.680
zijn zijn vragen over waarom God was
00:07:49.849 --> 00:07:56.680
dit doen en dat het
00:07:56.800 --> 00:08:03.470
een ding dat ik heb geleerd, is vragen
00:08:01.550 --> 00:08:07.220
waarom is niet altijd de beste vraag om
00:08:03.470 --> 00:08:11.450
vraag God wat hij waarschijnlijk niet zal zeggen
00:08:07.220 --> 00:08:16.700
in Detroit <c.colorE5E5E5>vraag je hem waarom, maar </c>
00:08:11.450 --> 00:08:20.380
hij kan je laten <c.colorE5E5E5>zien hoe je wat kunt gebruiken </c>
00:08:16.700 --> 00:08:22.700
je bent door gegaan om andere mensen te helpen
00:08:20.380 --> 00:08:26.110
voor mij heeft het me veel sympathie gegeven
00:08:22.700 --> 00:08:30.440
ja tegen mensen die ziek zijn
00:08:26.110 --> 00:08:32.690
we worstelen met angst en jij
00:08:30.440 --> 00:08:34.970
moet <c.colorCCCCCC>dat in sommige klanten zien </c>
00:08:32.690 --> 00:08:40.280
dat je <c.colorE5E5E5>absoluut </c><c.colorCCCCCC>in je </c><c.colorE5E5E5>kaak </c><c.colorCCCCCC>helpt </c>
00:08:34.970 --> 00:08:44.630
ja absoluut <c.colorE5E5E5>en het geeft echt </c>
00:08:40.280 --> 00:08:47.000
mensen een veilige plek die ze kunnen voelen
00:08:44.630 --> 00:08:49.610
lastig als je dat niet had
00:08:47.000 --> 00:08:52.210
veiligheid over u dat u uw die krijgt
00:08:49.610 --> 00:08:55.580
<c.colorE5E5E5>oke ik weet precies wat je gaat doen </c>
00:08:52.210 --> 00:08:59.660
waarschijnlijk was je dat niet omdat je <c.colorE5E5E5>niet zo bent </c>
00:08:55.580 --> 00:09:01.850
slecht als ik <c.colorE5E5E5>zo ja ben, kan God </c>
00:08:59.660 --> 00:09:04.430
gebruik zeker dat het zo strip is
00:09:01.850 --> 00:09:07.730
Ik hoop dat ik zelfs maar hiermee akkoord ga
00:09:04.430 --> 00:09:10.160
iemand die ik geloof dat <c.colorCCCCCC>God dit gebruikt </c>
00:09:07.730 --> 00:09:12.050
om iemand te troosten of aan te moedigen
00:09:10.160 --> 00:09:16.640
daar moet je echt worstelen
00:09:12.050 --> 00:09:19.880
met misschien depressie of angst of wat dan ook
00:09:16.640 --> 00:09:22.640
moet je laten zien dat <c.colorCCCCCC>je weet dat je bent </c>
00:09:19.880 --> 00:09:25.160
niet alleen dat God je niet heeft verlaten
00:09:22.640 --> 00:09:28.880
zelfs als het helemaal zo <c.colorE5E5E5>voelt omdat </c>
00:09:25.160 --> 00:09:30.650
geloof is geen <c.colorE5E5E5>gevoel dat geloof een keuze is </c>
00:09:28.880 --> 00:09:36.920
en God voelt <c.colorE5E5E5>God niet als een </c>
00:09:30.650 --> 00:09:40.130
de werkelijkheid klopt ja ja het is een het is a
00:09:36.920 --> 00:09:42.850
goed, je praat over het hebben van <c.colorCCCCCC>een veilige plek </c>
00:09:40.130 --> 00:09:46.460
om erover te praten <c.colorE5E5E5>en we willen het zeker </c>
00:09:42.850 --> 00:09:49.840
voorzien dat zelfs op onze <c.colorCCCCCC>Facebook-pagina </c>
00:09:46.460 --> 00:09:52.970
<c.colorE5E5E5>als je elke dag gewoon nieuw kunt zoeken en </c>
00:09:49.840 --> 00:09:54.170
ik zal wat discussievragen plaatsen en
00:09:52.970 --> 00:09:56.060
misschien als je je wilt posten
00:09:54.170 --> 00:09:59.990
ervaring <c.colorE5E5E5>en we nodigen je uit voor carmen </c>
00:09:56.060 --> 00:10:01.250
om daar commentaar op te geven als je alleen maar <c.colorCCCCCC>wilt </c>
00:09:59.990 --> 00:10:03.590
een ruimte creëren waar we kunnen praten <c.colorE5E5E5>over </c>
00:10:01.250 --> 00:10:06.230
<c.colorE5E5E5>deze kwesties vind ik het echt goed </c>
00:10:03.590 --> 00:10:08.910
nu dat gezegd <c.colorE5E5E5>Carmen wat advies </c>
00:10:06.230 --> 00:10:12.990
heb je voor andere christenen of
00:10:08.910 --> 00:10:15.270
je kent <c.colorE5E5E5>kerkfamilies hoe te steunen </c>
00:10:12.990 --> 00:10:18.990
mensen <c.colorCCCCCC>met mentale is of zelfs misschien als </c>
00:10:15.270 --> 00:10:23.820
jij een familielid is goed, <c.colorE5E5E5>zoals jij </c>
00:10:18.990 --> 00:10:26.850
<c.colorE5E5E5>kunnen we ze het best ondersteunen? </c>
00:10:23.820 --> 00:10:29.520
situatie verandert het het zou afhangen
00:10:26.850 --> 00:10:35.400
over hoe ernstig de situatie moet zijn
00:10:29.520 --> 00:10:37.860
eerlijk als iemand een gevaar voor is
00:10:35.400 --> 00:10:42.990
zichzelf of aan andere mensen die ik <c.colorCCCCCC>zou willen </c>
00:10:37.860 --> 00:10:44.280
krijg zeker meteen hulp
00:10:42.990 --> 00:10:49.800
je kunt het niet alleen met <c.colorE5E5E5>jezelf doen </c>
00:10:44.280 --> 00:10:53.880
kan ik niet zeggen voor mensen die dat wel zijn
00:10:49.800 --> 00:10:57.930
worstelen met dingen <c.colorE5E5E5>zoals de een heel </c>
00:10:53.880 --> 00:11:02.520
irrationele gedachten of depressies is het
00:10:57.930 --> 00:11:05.310
heel erg <c.colorE5E5E5>handig om niet te proberen het probleem op te lossen </c>
00:11:02.520 --> 00:11:07.680
probleem de hele tijd zoals <c.colorCCCCCC>in uw vrachtwagen </c>
00:11:05.310 --> 00:11:10.950
<c.colorE5E5E5>de mensen proberen behulpzaam te zijn en proberen het </c>
00:11:07.680 --> 00:11:12.780
oplossingen bieden en dat is een goede zaak
00:11:10.950 --> 00:11:16.050
maar vaak wanneer mensen dat nodig hebben
00:11:12.780 --> 00:11:19.920
op deze donkere plaatsen is iemand gewoon om
00:11:16.050 --> 00:11:21.870
luister en iemand <c.colorCCCCCC>om </c><c.colorE5E5E5>er </c><c.colorCCCCCC>gewoon te zijn </c>
00:11:19.920 --> 00:11:27.420
<c.colorE5E5E5>Banen vrienden voordat ze hun openen </c>
00:11:21.870 --> 00:11:31.740
monden om daar te zijn en te zijn
00:11:27.420 --> 00:11:33.990
drukte sympathiseren hmm en niet aan
00:11:31.740 --> 00:11:35.370
laat ze in de steek en laat ze niet aanvoelen
00:11:33.990 --> 00:11:39.420
ze worden verlaten zoals je misschien <c.colorE5E5E5>niet bent </c>
00:11:35.370 --> 00:11:41.340
<c.colorCCCCCC>in staat om </c><c.colorE5E5E5>een situatie </c><c.colorCCCCCC>te </c><c.colorE5E5E5>veranderen of te repareren </c>
00:11:39.420 --> 00:11:43.920
wat er ook in hun hoofd aan de hand is, maar
00:11:41.340 --> 00:11:46.410
je kunt er <c.colorCCCCCC>voor hen zijn en ze </c><c.colorE5E5E5>vertellen </c>
00:11:43.920 --> 00:11:49.920
de goden daar ook voor hen en dat
00:11:46.410 --> 00:11:54.180
<c.colorE5E5E5>Ik denk dat het een heel erg krachtig iets is </c>
00:11:49.920 --> 00:11:56.160
<c.colorE5E5E5>natuurlijk </c><c.colorCCCCCC>ja medicatie als dat zo is </c>
00:11:54.180 --> 00:11:58.830
wat de dokter zegt dat je gaat doen
00:11:56.160 --> 00:12:01.230
<c.colorCCCCCC>om </c><c.colorE5E5E5>je </c><c.colorCCCCCC>te </c><c.colorE5E5E5>helpen </c><c.colorCCCCCC>erbij te </c><c.colorE5E5E5>nemen </c><c.colorCCCCCC>is er </c><c.colorE5E5E5>geen schaamte </c>
00:11:58.830 --> 00:12:02.700
dat je niet gelukkig zult worden als een meer
00:12:01.230 --> 00:12:05.090
om te eten met een bril op je nodig hebt
00:12:02.700 --> 00:12:10.130
een bril als jij ziet er <c.colorCCCCCC>geweldig uit in een bril </c>
00:12:05.090 --> 00:12:10.130
Ik ben een beetje een geweldige <c.colorE5E5E5>wereld met ze op </c>
00:12:11.000 --> 00:12:16.260
maar mensen kunnen zich soms schamen
00:12:13.500 --> 00:12:18.540
medicatie nemen zeker en ik ging
00:12:16.260 --> 00:12:20.700
<c.colorE5E5E5>door die serie een deel daarvan </c>
00:12:18.540 --> 00:12:22.560
waar ik <c.colorE5E5E5>was, oh ja dat deed je gewoon niet </c>
00:12:20.700 --> 00:12:25.020
willen <c.colorE5E5E5>omdat we het leuk vinden </c>
00:12:22.560 --> 00:12:26.340
een beetje alsof ik gebroken ben, is het net als ik
00:12:25.020 --> 00:12:31.470
Ik moet <c.colorE5E5E5>medicijnen nemen omdat ik dat ben </c>
00:12:26.340 --> 00:12:33.360
gebroken en <c.colorCCCCCC>hij kwam nogal ter zake </c>
00:12:31.470 --> 00:12:35.820
waar het is alsof je <c.colorE5E5E5>weet wat dit </c><c.colorCCCCCC>is </c>
00:12:33.360 --> 00:12:40.680
iets <c.colorCCCCCC>dat God </c><c.colorE5E5E5>mij </c><c.colorCCCCCC>heeft gegeven </c><c.colorE5E5E5>, zodat ik het kan </c>
00:12:35.820 --> 00:12:44.880
leef een vol leven, zodat ik een kans heb
00:12:40.680 --> 00:12:49.529
om niet op <c.colorCCCCCC>deze plek te blijven </c>
00:12:44.880 --> 00:12:51.990
alsof er <c.colorCCCCCC>waren er </c><c.colorE5E5E5>een punt in binnen was </c>
00:12:49.529 --> 00:12:54.779
mijn <c.colorE5E5E5>leven waar mijn ouders bang voor waren </c>
00:12:51.990 --> 00:12:56.520
Ik kan nooit <c.colorE5E5E5>een baan als ik hebben </c>
00:12:54.779 --> 00:13:00.089
misschien niet ooit kunnen <c.colorE5E5E5>trouwen </c>
00:12:56.520 --> 00:13:05.279
<c.colorE5E5E5>en ik heb momenteel beide </c>
00:13:00.089 --> 00:13:07.020
dingen dank u yay God maar is dat
00:13:05.279 --> 00:13:11.990
iets dat God gaat gebruiken
00:13:07.020 --> 00:13:11.990
u helpen om <c.colorCCCCCC>daar </c><c.colorE5E5E5>weg </c><c.colorCCCCCC>te nemen het als </c>
00:13:12.680 --> 00:13:17.310
Ik <c.colorE5E5E5>vraag dat dat iemand is die ik zou willen </c>
00:13:14.940 --> 00:13:23.339
zeker dat is dat één Avenue dat
00:13:17.310 --> 00:13:25.230
God kan gebruiken om je heel erg te helpen
00:13:23.339 --> 00:13:34.200
een bepaalde situatie situatie zou ik zeggen
00:13:25.230 --> 00:13:38.010
ook in de kerk om openhartig te zijn en
00:13:34.200 --> 00:13:40.920
als je een veilige plek hebt of een volk
00:13:38.010 --> 00:13:44.640
dat je vertrouwt dat ze gewoon openhartig zijn
00:13:40.920 --> 00:13:49.339
erover en zoals je niet gaat doen
00:13:44.640 --> 00:13:51.300
krijg hulp als je het verbergt als in in
00:13:49.339 --> 00:13:53.580
<c.colorE5E5E5>college Ik ging door een moeilijke tijd </c>
00:13:51.300 --> 00:13:55.530
en ik wist dat ik <c.colorE5E5E5>hard doorging </c>
00:13:53.580 --> 00:13:57.350
tijd mentaal en ik vroeg een vriend hey
00:13:55.530 --> 00:14:00.210
kun je <c.colorE5E5E5>ervoor </c><c.colorCCCCCC>zorgen dat ik naar beneden ga en eet </c>
00:13:57.350 --> 00:14:02.460
maaltijden <c.colorE5E5E5>want dat zou ik doen </c>
00:14:00.210 --> 00:14:05.010
gewoon niet eten als ik op een slechte plaats was
00:14:02.460 --> 00:14:07.620
ja dus ze klopte op mijn deur en
00:14:05.010 --> 00:14:09.540
zeg hey vergeet niet te eten wil komen
00:14:07.620 --> 00:14:12.480
<c.colorE5E5E5>naar de eetzaal met mij en zij </c>
00:14:09.540 --> 00:14:14.670
zou dat doen <c.colorE5E5E5>en dat was heel liefdevol </c>
00:14:12.480 --> 00:14:17.610
begrip dat ze zou doen
00:14:14.670 --> 00:14:18.750
dat <c.colorE5E5E5>zij als zij dat deed ze graag deed </c>
00:14:17.610 --> 00:14:20.730
maar zij zou het niet gedaan hebben zij
00:14:18.750 --> 00:14:22.529
wist niet <c.colorCCCCCC>dat ik het nodig had, dus je </c><c.colorE5E5E5>had het </c>
00:14:20.730 --> 00:14:25.890
om een ​​beetje daar te reiken
00:14:22.529 --> 00:14:27.690
ja en <c.colorE5E5E5>wees daar eerlijk mee en als </c>
00:14:25.890 --> 00:14:32.280
je kunt mensen vinden zoals jij
00:14:27.690 --> 00:14:34.980
<c.colorE5E5E5>kan alleen maar zeggen hoi kun je me bellen als om </c>
00:14:32.280 --> 00:14:36.420
zorg ervoor dat ik de <c.colorE5E5E5>hele dag niet slaap </c>
00:14:34.980 --> 00:14:39.660
met blinds naar beneden
00:14:36.420 --> 00:14:41.220
ja, <c.colorE5E5E5>want dat is iets dat is als </c>
00:14:39.660 --> 00:14:43.290
je <c.colorE5E5E5>gaat door een moeilijke tijd </c>
00:14:41.220 --> 00:14:46.110
vaak als mensen aangetrokken worden tot Ik ben rechtvaardig
00:14:43.290 --> 00:14:48.839
<c.colorE5E5E5>gaan </c><c.colorCCCCCC>slapen in een donkere grot en het </c>
00:14:46.110 --> 00:14:51.720
gekoppeld en werkt niet <c.colorE5E5E5>goed is het vaak </c>
00:14:48.839 --> 00:14:53.339
zoals het ergste <c.colorCCCCCC>voor jou maar misschien </c>
00:14:51.720 --> 00:14:56.519
<c.colorE5E5E5>je </c><c.colorCCCCCC>zou </c><c.colorE5E5E5>een vriend moeten oproepen en zeggen </c>
00:14:53.339 --> 00:14:59.220
hey heb je vandaag gegeten heb je het gekregen
00:14:56.519 --> 00:15:01.769
vandaag uit bed en dat duurt wat
00:14:59.220 --> 00:15:03.660
moed voor iemand om uit te reiken en
00:15:01.769 --> 00:15:05.850
zeg eigenlijk dat ik je nodig <c.colorCCCCCC>heb om dit voor te </c><c.colorE5E5E5>doen </c>
00:15:03.660 --> 00:15:08.880
mij en <c.colorE5E5E5>wat ik </c><c.colorCCCCCC>daarvan weghaal. Carmen </c>
00:15:05.850 --> 00:15:13.139
wil ik het type vriend zijn en
00:15:08.880 --> 00:15:15.329
zoals een zus van iemand zoals in de
00:15:13.139 --> 00:15:16.889
kerkfamilie waarvan zij weten dat <c.colorCCCCCC>zij dat zijn </c>
00:15:15.329 --> 00:15:20.100
kan me een aanwinst vinden <c.colorCCCCCC>en dat ben ik niet </c>
00:15:16.889 --> 00:15:21.779
ze gaan er <c.colorCCCCCC>voor oordelen, ik </c><c.colorE5E5E5>zeg oke </c><c.colorCCCCCC>als </c>
00:15:20.100 --> 00:15:23.610
dat is wat je <c.colorCCCCCC>nodig hebt Ik wil Christus zijn </c>
00:15:21.779 --> 00:15:28.260
voor jou wil <c.colorE5E5E5>ik zijn handen en voeten zijn </c>
00:15:23.610 --> 00:15:30.000
en <c.colorE5E5E5>hou gewoon zo goed van en misschien hebben we dat nodig </c>
00:15:28.260 --> 00:15:33.300
om te bidden dat God ons laat zien hoe het moet
00:15:30.000 --> 00:15:36.149
hou van andere mensen goed op specifieke manieren
00:15:33.300 --> 00:15:38.100
zoals jij zegt ja en <c.colorCCCCCC>ik weet het misschien </c>
00:15:36.149 --> 00:15:41.690
het is een kaart sturen zoals je vriend deed
00:15:38.100 --> 00:15:45.829
voor jou ja, het was <c.colorCCCCCC>heel nuttig en </c>
00:15:41.690 --> 00:15:49.860
Natuurlijk heb ik je hierin geleid
00:15:45.829 --> 00:15:53.519
<c.colorE5E5E5>ja het is verbazingwekkend wat God kan leiden </c>
00:15:49.860 --> 00:15:56.310
jij om je open stad op te tillen en het is a
00:15:53.519 --> 00:15:58.699
<c.colorE5E5E5>prachtig ding wanneer mensen wanneer je </c>
00:15:56.310 --> 00:16:02.820
help dan kun <c.colorE5E5E5>je andere mensen helpen </c>
00:15:58.699 --> 00:16:05.630
er is een vers dat waarschijnlijk niet perfect is
00:16:02.820 --> 00:16:08.399
in mijn gedachten nu, maar we troosten
00:16:05.630 --> 00:16:13.649
anderen met het comfort dat we hebben
00:16:08.399 --> 00:16:15.600
ontvangen <c.colorE5E5E5>van Christus, zodat we getroost worden </c>
00:16:13.649 --> 00:16:17.459
we komen <c.colorE5E5E5>voor andere mensen met de </c>
00:16:15.600 --> 00:16:18.779
troost die Christus ons is gegeven <c.colorE5E5E5>en </c>
00:16:17.459 --> 00:16:21.720
soms is <c.colorE5E5E5>dat via andere mensen </c>
00:16:18.779 --> 00:16:23.880
zelf ja dat klopt, het is <c.colorE5E5E5>vaak zo </c>
00:16:21.720 --> 00:16:28.140
waar je bent zoals Jezus me alsjeblieft helpen
00:16:23.880 --> 00:16:30.300
en vaak zal een vriend ja komen, God
00:16:28.140 --> 00:16:32.819
<c.colorCCCCCC>gebruikt vaak andere mensen of uw telefoon </c>
00:16:30.300 --> 00:16:34.889
belt en dat iemand gewoon belt
00:16:32.819 --> 00:16:37.889
om te zeggen hey hoe gaat het met je <c.colorCCCCCC>en het is a </c>
00:16:34.889 --> 00:16:41.339
echt waar <c.colorE5E5E5>doe je het niet alleen voor </c>
00:16:37.889 --> 00:16:44.310
vertel <c.colorCCCCCC>me dat het goed gaat, ja echt </c><c.colorE5E5E5>niet </c>
00:16:41.339 --> 00:16:46.110
wil luisteren ja dus ook ware God
00:16:44.310 --> 00:16:49.540
<c.colorE5E5E5>maakt vaak gebruik van andere mensen en gewoon om </c>
00:16:46.110 --> 00:16:56.019
herken <c.colorCCCCCC>dat en </c><c.colorE5E5E5>ik dank God daarvoor </c>
00:16:49.540 --> 00:16:57.279
dat is <c.colorE5E5E5>zo waar ja, dus God nam je mee </c>
00:16:56.019 --> 00:17:00.399
daardoor ben je in je tienerjaren
00:16:57.279 --> 00:17:02.079
en dan door college en dan <c.colorCCCCCC>jij </c>
00:17:00.399 --> 00:17:04.870
kan het brengen ons op de hoogte brengen met
00:17:02.079 --> 00:17:07.179
waar je nu bent, dus je hebt Joel ontmoet hoe
00:17:04.870 --> 00:17:08.589
gebeurt dat en dan als je kunt
00:17:07.179 --> 00:17:10.299
vertel <c.colorCCCCCC>ons een beetje over u de </c>
00:17:08.589 --> 00:17:13.750
begin van <c.colorCCCCCC>je huwelijk </c><c.colorE5E5E5>en wat God deed </c>
00:17:10.299 --> 00:17:16.390
daar voor jou heb ik Joel op jeugdige leeftijd ontmoet
00:17:13.750 --> 00:17:20.410
groep <c.colorE5E5E5>we waren allebei te oud om echt te zijn </c>
00:17:16.390 --> 00:17:24.220
<c.colorE5E5E5>hangend uit </c><c.colorCCCCCC>haar was hij 20 Ik </c><c.colorE5E5E5>was 19 </c>
00:17:20.410 --> 00:17:26.380
Dank je, ik was eigenlijk naar huis gestuurd
00:17:24.220 --> 00:17:31.419
van school vroeg voor Kerstmis omdat
00:17:26.380 --> 00:17:33.730
Ik ben niet mentaal ziek geweest, maar
00:17:31.419 --> 00:17:36.760
dat is sowieso een goed verhaal
00:17:33.730 --> 00:17:40.929
kan <c.colorCCCCCC>hieruit komen zodat je hem ontmoette ik </c>
00:17:36.760 --> 00:17:44.410
ontmoette mijn man en <c.colorCCCCCC>het was gewoon het was gewoon </c>
00:17:40.929 --> 00:17:47.890
zoals hoi hoe gaat het met je <c.colorCCCCCC>en wij wij </c>
00:17:44.410 --> 00:17:49.840
waren opgezet door een mooie dame die wij
00:17:47.890 --> 00:17:52.660
allebei wisten het en zij wist <c.colorCCCCCC>dat wij allebei </c>
00:17:49.840 --> 00:17:58.059
wilde een goddelijke echtgenoot ja ze was <c.colorCCCCCC>net </c>
00:17:52.660 --> 00:17:59.710
hey en ik weet <c.colorCCCCCC>dat je niet bent geraakt </c>
00:17:58.059 --> 00:18:03.370
meteen ging ik terug naar de <c.colorE5E5E5>universiteit </c>
00:17:59.710 --> 00:18:07.240
alberta en ontario oh wauw Zweden eten
00:18:03.370 --> 00:18:10.380
elkaar voor een jaar en <c.colorE5E5E5>ja </c>
00:18:07.240 --> 00:18:14.049
vrijwel verloren contact hebben we weer ontmoet
00:18:10.380 --> 00:18:18.730
en <c.colorCCCCCC>ik had onlangs gebroken met </c>
00:18:14.049 --> 00:18:21.880
iemand die een ander verhaal is maar we hebben elkaar ontmoet
00:18:18.730 --> 00:18:23.650
<c.colorE5E5E5>alweer een jongvolwassen groep ben jij </c>
00:18:21.880 --> 00:18:27.100
afgestudeerd aan de jeugdgroep <c.colorE5E5E5>ja </c>
00:18:23.650 --> 00:18:31.659
afstuderen aan gebruikersgroep en dat was <c.colorE5E5E5>ik ook </c>
00:18:27.100 --> 00:18:36.580
daar en hij besefte <c.colorCCCCCC>dat ik vrijgezel was </c>
00:18:31.659 --> 00:18:39.610
opnieuw en in de <c.colorE5E5E5>loop van een beetje </c>
00:18:36.580 --> 00:18:42.490
terwijl hij zei gewoon <c.colorE5E5E5>om er altijd te zijn </c>
00:18:39.610 --> 00:18:46.179
alsof we uit zouden gaan voor <c.colorE5E5E5>McDonald's </c>
00:18:42.490 --> 00:18:47.919
na na de jonge <c.colorE5E5E5>IELTS-groep en </c>
00:18:46.179 --> 00:18:54.640
hij zou altijd <c.colorE5E5E5>naast me zitten </c>
00:18:47.919 --> 00:18:57.970
een of andere reden hoe dan ook, um we begonnen te daten
00:18:54.640 --> 00:19:01.179
of hof wat heb <c.colorE5E5E5>je mm-hmm dating </c>
00:18:57.970 --> 00:19:02.740
met <c.colorCCCCCC>het doel van het huwelijk als wat dan ook </c>
00:19:01.179 --> 00:19:06.610
je wilt het <c.colorE5E5E5>ok noemen </c>
00:19:02.740 --> 00:19:09.130
en ik <c.colorE5E5E5>moest natuurlijk eerlijk zijn </c>
00:19:06.610 --> 00:19:13.750
<c.colorCCCCCC>hem over mijn geestesziekte en nu hoe </c>
00:19:09.130 --> 00:19:15.370
ontving <c.colorE5E5E5>hij dat hij had dat hij had </c>
00:19:13.750 --> 00:19:18.370
ervaring met iedereen die moeite heeft
00:19:15.370 --> 00:19:21.400
daarmee had <c.colorE5E5E5>hij echt iemand gehad </c>
00:19:18.370 --> 00:19:23.800
dicht bij hem die had gehad
00:19:21.400 --> 00:19:28.870
iets dat zij hetzelfde is als <c.colorCCCCCC>ik </c>
00:19:23.800 --> 00:19:34.840
had Wow en hij moest hij moest behandelen
00:19:28.870 --> 00:19:36.760
met <c.colorCCCCCC>dat voor heel vier jaar dus hij had </c>
00:19:34.840 --> 00:19:39.070
had toen ik hem vertelde dat ik worstelde met
00:19:36.760 --> 00:19:41.890
OCD met angst, hij wist precies <c.colorE5E5E5>wat ik </c>
00:19:39.070 --> 00:19:44.950
had het over Wow en hij was <c.colorE5E5E5>zoals oh </c>
00:19:41.890 --> 00:19:48.130
<c.colorCCCCCC>oke ik weet precies wat je </c><c.colorE5E5E5>zegt </c>
00:19:44.950 --> 00:19:50.470
<c.colorE5E5E5>over dat is vervelend dat was dat was </c>
00:19:48.130 --> 00:19:53.490
<c.colorE5E5E5>een </c><c.colorCCCCCC>ding dat me daar </c><c.colorE5E5E5>echt aan deed </c><c.colorCCCCCC>denken </c>
00:19:50.470 --> 00:19:57.070
dit <c.colorCCCCCC>kan </c><c.colorE5E5E5>eigenlijk mijn echtgenoot zijn </c>
00:19:53.490 --> 00:20:00.400
<c.colorE5E5E5>omdat ik altijd goed had gedacht </c>
00:19:57.070 --> 00:20:05.050
Ik ben er niet veel <c.colorE5E5E5>christelijke jongens </c>
00:20:00.400 --> 00:20:07.990
ongeveer zo slank om je christen te plukken
00:20:05.050 --> 00:20:11.500
<c.colorCCCCCC>kerel is geen </c><c.colorE5E5E5>schijf voor jou, het was gewoon in mijn </c>
00:20:07.990 --> 00:20:13.690
bedacht hoe ik ook zat te denken <c.colorCCCCCC>dat ik iemand nodig heb </c>
00:20:11.500 --> 00:20:17.290
dat zal <c.colorCCCCCC>kunnen omgaan met en </c>
00:20:13.690 --> 00:20:19.900
accepteer me ja en mijn specifieke worstelingen
00:20:17.290 --> 00:20:21.850
en ze zijn niet altijd gemakkelijk te <c.colorCCCCCC>behandelen </c>
00:20:19.900 --> 00:20:24.700
dus ik was zoals ja waarschijnlijk <c.colorE5E5E5>niet </c>
00:20:21.850 --> 00:20:28.420
laat hem me maar een <c.colorE5E5E5>zendeling vergezellen </c>
00:20:24.700 --> 00:20:33.190
ergens wat <c.colorCCCCCC>oke, dat maakt dat uit </c>
00:20:28.420 --> 00:20:35.830
was mijn 19 jaar oude plan <c.colorE5E5E5>oke um maar hij </c>
00:20:33.190 --> 00:20:38.410
hij kan een relatie aangaan die <c.colorE5E5E5>zich absoluut aanpast </c>
00:20:35.830 --> 00:20:42.670
dus accepteerde hij en we besloten oke
00:20:38.410 --> 00:20:45.910
we <c.colorCCCCCC>zullen vooruitgaan en we deden en wij </c>
00:20:42.670 --> 00:20:50.230
waren erg ondersteunend hij was <c.colorE5E5E5>erg </c>
00:20:45.910 --> 00:20:53.440
ondersteunend van mij en een goede zeer kalm
00:20:50.230 --> 00:20:56.410
persoonlijkheid mm-hmm als je worstelt met
00:20:53.440 --> 00:20:58.420
angst of irrationele gedachten is het heel
00:20:56.410 --> 00:21:01.179
leuk om een ​​rustig persoon om je heen te hebben
00:20:58.420 --> 00:21:04.510
wie accepteert jou en kan het gewoon soort van
00:21:01.179 --> 00:21:08.860
praat je neer terwijl je wordt geaccepteerd, ja
00:21:04.510 --> 00:21:11.410
het zijn heel logische mensen als ze dat niet zijn
00:21:08.860 --> 00:21:13.240
voorzichtig kan tegenkomen koud en dat
00:21:11.410 --> 00:21:15.460
kan je je afgewezen voelen als je dat bent
00:21:13.240 --> 00:21:16.540
worstelen met <c.colorE5E5E5>deze dingen, behalve met mijn </c>
00:21:15.460 --> 00:21:18.900
man hij is erg lang
00:21:16.540 --> 00:21:21.940
jacoba is ook erg warm hij is ook erg
00:21:18.900 --> 00:21:26.560
zachtaardig en acceptabel ja dat was gewoon
00:21:21.940 --> 00:21:28.600
een perfecte mix Ik ben zo goed, dat deed ik ook
00:21:26.560 --> 00:21:31.990
<c.colorE5E5E5>je krijgt een pistoolmeter om verloofd te raken </c>
00:21:28.600 --> 00:21:34.720
<c.colorE5E5E5>oke </c><c.colorCCCCCC>en goed verbaal je was zoals wij </c>
00:21:31.990 --> 00:21:35.980
<c.colorCCCCCC>ja, </c><c.colorE5E5E5>we hebben donorlijsten geschreven van wat </c>
00:21:34.720 --> 00:21:39.340
we <c.colorCCCCCC>wilden een echtgenoot, we waren zoals ja </c>
00:21:35.980 --> 00:21:41.200
<c.colorE5E5E5>oké, controleer of dit werkt, laat me halen </c>
00:21:39.340 --> 00:21:43.390
getrouwd <c.colorCCCCCC>we hadden er </c><c.colorE5E5E5>was geen ring </c>
00:21:41.200 --> 00:21:46.120
betrokken maar we waren <c.colorE5E5E5>zoals yeah we zijn </c>
00:21:43.390 --> 00:21:49.800
trouwen en twee weken na <c.colorCCCCCC>ons </c>
00:21:46.120 --> 00:21:55.150
besloot dat Joel me belde voor
00:21:49.800 --> 00:22:00.160
Facebook mij en <c.colorE5E5E5>hij zei hey de dokter </c>
00:21:55.150 --> 00:22:04.030
vond een stuk knobbeltje in mijn longen
00:22:00.160 --> 00:22:08.970
en ze gaan het screenen omdat
00:22:04.030 --> 00:22:12.910
het kan <c.colorE5E5E5>kanker zijn en hoe ik was </c>
00:22:08.970 --> 00:22:14.980
op geen enkele manier <c.colorCCCCCC>Ja, goede </c><c.colorE5E5E5>mensen denken altijd </c>
00:22:12.910 --> 00:22:18.340
<c.colorE5E5E5>het is kanker, want je zult het zwart maken </c>
00:22:14.980 --> 00:22:23.220
blah blah um en het bleek dat het
00:22:18.340 --> 00:22:26.680
was het een stadium <c.colorE5E5E5>2 Hodgkin lymfoom </c>
00:22:23.220 --> 00:22:30.850
in <c.colorE5E5E5>zijn longen drukken Wauw en inpakken </c>
00:22:26.680 --> 00:22:36.750
om zijn hart wow zo en hij is hij was
00:22:30.850 --> 00:22:39.310
wat 20 hij was 20 22 22 keer 2023 sorry
00:22:36.750 --> 00:22:41.170
en je was nog niet getrouwd, dat waren we niet
00:22:39.310 --> 00:22:42.670
maar getrouwd waren we niet eens officieel
00:22:41.170 --> 00:22:45.820
verloofd maar we waren <c.colorE5E5E5>net begonnen aan </c>
00:22:42.670 --> 00:22:48.430
plan onze manier van haar ouders dat was zo
00:22:45.820 --> 00:22:55.390
zoals wat doen <c.colorE5E5E5>jullie, zelfs gay shit </c>
00:22:48.430 --> 00:22:57.700
hoe dan ook, zo eh <c.colorE5E5E5>oké, dat was zoals november </c>
00:22:55.390 --> 00:23:00.490
eerst dat we dat deden, ontdekten we dat hij een had
00:22:57.700 --> 00:23:03.010
bult en toen twee weken later begon hij
00:23:00.490 --> 00:23:05.530
chemotherapie slechts twee <c.colorCCCCCC>weken later was </c>
00:23:03.010 --> 00:23:08.050
verbazingwekkend snel zoals de dokter kwam
00:23:05.530 --> 00:23:10.150
zijn huis <c.colorE5E5E5>die avond dat hij / zij de </c>
00:23:08.050 --> 00:23:12.610
scan en vond de klomp deed een huisbezoek
00:23:10.150 --> 00:23:15.790
<c.colorCCCCCC>ik weet dat ik zelfs weet dat dat nog steeds is gebeurd </c>
00:23:12.610 --> 00:23:18.880
zelden deed dat zoals dat <c.colorE5E5E5>was </c>
00:23:15.790 --> 00:23:21.910
<c.colorCCCCCC>absoluut fantastisch en ze liet het hem zien </c>
00:23:18.880 --> 00:23:23.530
de thoraxfoto rechts en het was zo
00:23:21.910 --> 00:23:24.700
ja er is een reden waarom je tekortschiet
00:23:23.530 --> 00:23:25.930
adem
00:23:24.700 --> 00:23:27.190
oké, omdat hij <c.colorE5E5E5>had gehad </c>
00:23:25.930 --> 00:23:30.010
ademhalingsproblemen en hij was <c.colorE5E5E5>erg </c>
00:23:27.190 --> 00:23:31.600
sloom en viel in slaap alle
00:23:30.010 --> 00:23:34.960
tijd en ze <c.colorCCCCCC>dachten gewoon dat hij uit was </c>
00:23:31.600 --> 00:23:36.400
vorm en hij bleef <c.colorE5E5E5>terug gaan zoals </c>
00:23:34.960 --> 00:23:39.940
<c.colorCCCCCC>nee er is </c><c.colorE5E5E5>iets mis en zij </c>
00:23:36.400 --> 00:23:45.580
<c.colorE5E5E5>te vinden in een thoraxfoto dus ja dat was </c>
00:23:39.940 --> 00:23:47.680
eng het was dat er <c.colorE5E5E5>iets onwerkelijks was </c>
00:23:45.580 --> 00:23:51.430
over kanker iets heel surrealistisch
00:23:47.680 --> 00:23:53.170
erover, <c.colorCCCCCC>vooral als je 22 bent en </c>
00:23:51.430 --> 00:23:55.000
Als je 20 bent, maak je een grapje
00:23:53.170 --> 00:23:57.910
ik sta op het punt om aan dit nieuwe leven te beginnen
00:23:55.000 --> 00:24:04.440
samen en dan is de boom achterblijvende druppels
00:23:57.910 --> 00:24:06.880
ja het was heel <c.colorCCCCCC>triest maar eerlijk gezegd </c>
00:24:04.440 --> 00:24:12.820
op de een of andere manier heeft God ons daardoor gesteund
00:24:06.880 --> 00:24:15.130
dat we het niet waren was niet zo <c.colorCCCCCC>erg als </c><c.colorE5E5E5>het </c>
00:24:12.820 --> 00:24:19.240
zou <c.colorCCCCCC>kunnen zijn als we, ik denk het niet </c>
00:24:15.130 --> 00:24:21.220
ging <c.colorE5E5E5>door veel angst helemaal omdat we </c>
00:24:19.240 --> 00:24:24.940
wist dat <c.colorCCCCCC>God daar was en dat wisten we </c>
00:24:21.220 --> 00:24:27.420
<c.colorE5E5E5>hij steunde ons en wij waren het gewoon </c>
00:24:24.940 --> 00:24:29.890
had een paar ruige plekken maar over het algemeen was het dat wel
00:24:27.420 --> 00:24:32.860
God heeft ons echt echt gesteund door de
00:24:29.890 --> 00:24:34.720
mensen <c.colorE5E5E5>in onze kerk en door als in </c>
00:24:32.860 --> 00:24:37.210
<c.colorCCCCCC>hoe kan ik mensen van uw kerk </c>
00:24:34.720 --> 00:24:42.070
er waren mensen waarvan je weet dat we dat zijn
00:24:37.210 --> 00:24:44.800
altijd vragen altijd daar te bidden
00:24:42.070 --> 00:24:47.260
waren mensen van u die kanker hadden
00:24:44.800 --> 00:24:50.080
het is verbazingwekkend hoeveel mensen dat <c.colorE5E5E5>jij bent </c>
00:24:47.260 --> 00:24:54.010
weet dat je kanker hebt gehad, maar dat <c.colorE5E5E5>weet je niet </c>
00:24:50.080 --> 00:24:57.430
over <c.colorE5E5E5>het echt ja, dus ze zeiden </c>
00:24:54.010 --> 00:25:00.640
hey II had ook kanker <c.colorCCCCCC>in mijn longen en </c>
00:24:57.430 --> 00:25:02.740
was echt helemaal niet zo, <c.colorCCCCCC>zo ook </c>
00:25:00.640 --> 00:25:05.500
bemoedigend om te zien he, je weet <c.colorE5E5E5>dat het dat niet is </c>
00:25:02.740 --> 00:25:09.730
<c.colorE5E5E5>een doodvonnis zoals het was niet zoals de </c>
00:25:05.500 --> 00:25:12.730
<c.colorCCCCCC>eindigt zoals kanker overleeft is dus hij </c>
00:25:09.730 --> 00:25:15.550
begon chemotherapie en mensen waren
00:25:12.730 --> 00:25:19.420
heel erg bemoedigend en
00:25:15.550 --> 00:25:21.370
ondersteunend maar het was nog steeds redelijk
00:25:19.420 --> 00:25:25.180
stressvol zeker was hij behoorlijk ziek
00:25:21.370 --> 00:25:27.310
met dat ja hij kreeg het <c.colorCCCCCC>was een soort van </c>
00:25:25.180 --> 00:25:31.900
alsof hij het leven langzaam uitlekte
00:25:27.310 --> 00:25:35.350
hem was het <c.colorE5E5E5>een heel trieste </c><c.colorCCCCCC>zaak </c>
00:25:31.900 --> 00:25:37.779
zie maar zo moeilijk voor jou <c.colorCCCCCC>om </c><c.colorE5E5E5>dat te zien </c>
00:25:35.350 --> 00:25:40.840
is vooral <c.colorE5E5E5>sinds </c>
00:25:37.779 --> 00:25:45.309
en wanneer je van iemand houdt waar je een hekel aan hebt
00:25:40.840 --> 00:25:48.609
<c.colorCCCCCC>zie ze ziek, maar God heeft ons gesteund </c>
00:25:45.309 --> 00:25:51.489
erdoorheen en we hebben <c.colorCCCCCC>besloten dat je weet dat we zijn </c>
00:25:48.609 --> 00:25:53.349
gaat nog steeds een bruiloft plannen die <c.colorE5E5E5>we zijn </c>
00:25:51.489 --> 00:25:59.379
gaat nog steeds <c.colorCCCCCC>trouwen, stelde hij voor </c>
00:25:53.349 --> 00:26:01.239
ik met zijn haar uitgevallen maar het was
00:25:59.379 --> 00:26:04.929
nog steeds goed, hij heeft zijn haar niet verloren
00:26:01.239 --> 00:26:07.450
zo <c.colorE5E5E5>gelukkig werd ik echt heel erg hahaha ik </c>
00:26:04.929 --> 00:26:13.749
ik bedoel, het <c.colorE5E5E5>kwam krullen terug en het is zo schattig </c>
00:26:07.450 --> 00:26:15.729
nu oh het was zo goed en dat is het
00:26:13.749 --> 00:26:19.299
echt <c.colorE5E5E5>alsof ik was alsof ik geluk had hij is </c>
00:26:15.729 --> 00:26:24.219
de schattigste Harris, het is toch leuk ik
00:26:19.299 --> 00:26:28.210
hou van je Joel um we zeiden dat ik had voorgesteld
00:26:24.219 --> 00:26:30.609
u voorgesteld om mij en we besloten <c.colorE5E5E5>we </c>
00:26:28.210 --> 00:26:32.950
waren niet zeker hoe de sleutel hoe het hoe te
00:26:30.609 --> 00:26:34.960
een <c.colorE5E5E5>bruiloft plannen zoals hij niet kon </c>
00:26:32.950 --> 00:26:40.330
<c.colorE5E5E5>werk waarvoor hij een jaar nodig had </c>
00:26:34.960 --> 00:26:42.179
school <c.colorE5E5E5>Wow Ik was aan het werk maar dat waren we niet </c>
00:26:40.330 --> 00:26:45.549
zeker zelfs waar we zouden gaan wonen
00:26:42.179 --> 00:26:47.080
omdat we ik <c.colorCCCCCC>niet was met mijn ouders hij </c>
00:26:45.549 --> 00:26:48.879
woonde samen met mijn ouders bij mijn ouders
00:26:47.080 --> 00:26:50.979
Rechts ziet waren niet van plan <c.colorE5E5E5>om </c><c.colorCCCCCC>in </c><c.colorE5E5E5>te wonen </c>
00:26:48.879 --> 00:26:54.729
ofwel hun kelders want dat is gewoon
00:26:50.979 --> 00:26:56.289
niet iets dat we je willen <c.colorE5E5E5>inslikken </c>
00:26:54.729 --> 00:26:58.779
wilde je eigen ruimte, ja absoluut
00:26:56.289 --> 00:27:00.669
<c.colorE5E5E5>oké dus we bleven maar doorgaan </c>
00:26:58.779 --> 00:27:02.950
<c.colorE5E5E5>oke je weet wat als God niet wil </c>
00:27:00.669 --> 00:27:06.429
deze bruiloft zal dit jaar dan gebeuren
00:27:02.950 --> 00:27:07.239
zal niet <c.colorE5E5E5>goed gaan, alleen wij kwamen tot a </c>
00:27:06.429 --> 00:27:11.019
punt waarop we <c.colorCCCCCC>een beslissing moesten nemen </c>
00:27:07.239 --> 00:27:14.080
en we hebben net besloten dat we ervoor gaan
00:27:11.019 --> 00:27:16.359
Wauw, omdat we niet zeker wisten dat dit kon
00:27:14.080 --> 00:27:18.279
zijn chemo is geweest, heeft Kimo misschien
00:27:16.359 --> 00:27:20.289
is <c.colorE5E5E5>verlengd oke afhankelijk van de </c>
00:27:18.279 --> 00:27:23.529
resultaten en hel ja, ik heb er op gereageerd
00:27:20.289 --> 00:27:25.779
ja hij had <c.colorE5E5E5>te ziek kunnen zijn hij </c>
00:27:23.529 --> 00:27:31.749
kan zelfs <c.colorE5E5E5>nog een ronde chemo krijgen </c>
00:27:25.779 --> 00:27:38.820
de hemel verhoede maar we besloten dat we ervoor gaan
00:27:31.749 --> 00:27:38.820
het toch en hij <c.colorE5E5E5>beëindigde zijn behandeling </c>
00:27:40.259 --> 00:27:47.980
drie maanden <c.colorCCCCCC>voor de bruiloft Wow </c>
00:27:44.370 --> 00:27:52.270
dus dat was interessant hij had
00:27:47.980 --> 00:27:54.520
chemotherapie en bestraling en wij
00:27:52.270 --> 00:27:56.919
besloot dat <c.colorE5E5E5>je </c><c.colorCCCCCC>weet wat we </c><c.colorE5E5E5>gewoon gaan doen </c>
00:27:54.520 --> 00:27:58.330
<c.colorCCCCCC>om dit huwelijk te maken is als we dat niet kunnen </c>
00:27:56.919 --> 00:28:01.059
veroorloven iets dat we <c.colorCCCCCC>niet zullen hebben </c>
00:27:58.330 --> 00:28:04.350
het en we <c.colorCCCCCC>willen gewoon goed trouwen </c>
00:28:01.059 --> 00:28:07.809
perspectief ja en het was geweldig, zoals
00:28:04.350 --> 00:28:10.990
hoe God ons voorzag om een ​​te hebben
00:28:07.809 --> 00:28:15.520
mooie bruiloft, ook al hadden we nee
00:28:10.990 --> 00:28:18.910
geld de fotograaf die <c.colorE5E5E5>we hadden was een </c>
00:28:15.520 --> 00:28:21.840
Christian en zij hoorde ons verhaal en
00:28:18.910 --> 00:28:24.309
na een ontmoeting <c.colorCCCCCC>met ons eens ze zei dat ik </c>
00:28:21.840 --> 00:28:27.130
wil je deze fotografie geven voor
00:28:24.309 --> 00:28:30.340
gratis trouwfoto <c.colorE5E5E5>'s ja de bruiloft </c>
00:28:27.130 --> 00:28:32.740
foto's <c.colorE5E5E5>Wow die was zoals dat is zo </c>
00:28:30.340 --> 00:28:35.830
duur en geweldig <c.colorE5E5E5>ik weet dat we waren </c>
00:28:32.740 --> 00:28:39.309
houd je me voor de gek, dat is zo
00:28:35.830 --> 00:28:42.010
geweldig dat de dames in mijn kerk waren
00:28:39.309 --> 00:28:43.809
alsof we <c.colorE5E5E5>van plan waren een potje te doen </c>
00:28:42.010 --> 00:28:47.500
en ze waren als geen <c.colorE5E5E5>potluck doen </c>
00:28:43.809 --> 00:28:49.270
het zal vreselijk zijn om het te organiseren
00:28:47.500 --> 00:28:53.020
dus ze hebben <c.colorCCCCCC>echt een receptie gegeven </c>
00:28:49.270 --> 00:28:56.860
avondmaal voor ons hebben ze de bonen gekocht
00:28:53.020 --> 00:29:01.120
bulk en dingen zoals die <c.colorE5E5E5>um dus we waren </c>
00:28:56.860 --> 00:29:03.760
in staat <c.colorE5E5E5>om dat te doen, hadden we een van hem de zijne </c>
00:29:01.120 --> 00:29:07.390
ouders <c.colorE5E5E5>vrienden lieten ons hun huisje gebruiken </c>
00:29:03.760 --> 00:29:09.880
voor onze huwelijksreis cuz we waren alsof we zijn
00:29:07.390 --> 00:29:13.150
<c.colorE5E5E5>waarschijnlijk ga ik niet op huwelijksreis </c>
00:29:09.880 --> 00:29:15.850
waren in staat om er een te hebben en ik kreeg een
00:29:13.150 --> 00:29:18.190
tweedehands kleding die nooit was geweest
00:29:15.850 --> 00:29:20.049
gedragen voordat <c.colorE5E5E5>ik een dame was </c>
00:29:18.190 --> 00:29:23.140
bestelde het van overzee en zij niet
00:29:20.049 --> 00:29:24.929
leuk <c.colorE5E5E5>en weinig wist </c><c.colorCCCCCC>ze in het midden </c>
00:29:23.140 --> 00:29:29.200
wist je dat ze het voor mij kocht?
00:29:24.929 --> 00:29:30.700
van God van God dus het was zoals ik <c.colorCCCCCC>denk </c>
00:29:29.200 --> 00:29:33.280
Ik heb tweehonderd dollar voor mijn betaald
00:29:30.700 --> 00:29:35.230
moeder betaalde tweehonderd dollar en dat was het
00:29:33.280 --> 00:29:38.350
net alsof het geen zeg ja tegen <c.colorCCCCCC>de was </c>
00:29:35.230 --> 00:29:41.110
<c.colorCCCCCC>kleed achttienduizend vijftien was het </c>
00:29:38.350 --> 00:29:45.730
het <c.colorE5E5E5>was prachtig, je weet nooit </c><c.colorCCCCCC>dat ik </c>
00:29:41.110 --> 00:29:47.350
heb <c.colorE5E5E5>het super super goedkoop, geweldig, </c><c.colorCCCCCC>dus </c>
00:29:45.730 --> 00:29:49.660
je hebt een prachtige bruiloft uit een
00:29:47.350 --> 00:29:52.270
Bloedige wond en toen heb je een plek gevonden
00:29:49.660 --> 00:29:54.700
om te <c.colorE5E5E5>blijven zoals drie maanden eerder </c>
00:29:52.270 --> 00:29:56.590
de bruiloft zoals we God bidden
00:29:54.700 --> 00:29:58.040
behoefte aan een plek om te verblijven en we waren allebei <c.colorE5E5E5>te </c>
00:29:56.590 --> 00:30:01.160
ga voor <c.colorCCCCCC>deze andere plaats </c>
00:29:58.040 --> 00:30:03.080
en mijn moeder was <c.colorCCCCCC>zoals Carmen waar ze naar kijkt </c>
00:30:01.160 --> 00:30:06.710
kijiji en ze zag je broer
00:30:03.080 --> 00:30:08.840
voeg haar toe omdat ze een christelijk verblijf Jake wil
00:30:06.710 --> 00:30:13.220
heb je dit gezien en vind je dat niet leuk
00:30:08.840 --> 00:30:16.310
was er gisteren niet, we zijn er heen gegaan en
00:30:13.220 --> 00:30:20.570
keek naar <c.colorCCCCCC>de plaats en we zijn zoals ja </c>
00:30:16.310 --> 00:30:23.510
dit is geweldig en dus ben ik in tweeën gaan wonen
00:30:20.570 --> 00:30:26.450
maanden voor <c.colorCCCCCC>de bruiloft ja en ja </c>
00:30:23.510 --> 00:30:29.660
het <c.colorCCCCCC>was geweldig omdat we ons niet </c><c.colorE5E5E5>wisten </c>
00:30:26.450 --> 00:30:31.490
gingen leven of er waren er zoveel
00:30:29.660 --> 00:30:34.190
<c.colorCCCCCC>dingen die eruit zien alsof we er zullen komen </c>
00:30:31.490 --> 00:30:35.600
als we daar aankomen en <c.colorCCCCCC>jij net op het punt staat </c>
00:30:34.190 --> 00:30:38.930
we waren als zorgen voor de details
00:30:35.600 --> 00:30:41.630
voor <c.colorCCCCCC>jou en hij deed het absoluut </c>
00:30:38.930 --> 00:30:43.010
zoals <c.colorE5E5E5>flauwvallen nu als er dingen gebeuren </c>
00:30:41.630 --> 00:30:44.600
en we zijn zoals oh mijn god wat is
00:30:43.010 --> 00:30:47.630
het zal <c.colorE5E5E5>net zo gaan als God het heeft gekregen </c>
00:30:44.600 --> 00:30:52.100
ons tot <c.colorCCCCCC>nu toe zal hij </c><c.colorE5E5E5>waarschijnlijk niet gaan </c>
00:30:47.630 --> 00:30:53.690
laat de bal nu vallen en je weet het
00:30:52.100 --> 00:30:57.710
die lijnen die je me noemde
00:30:53.690 --> 00:30:59.150
<c.colorCCCCCC>eerder dat wanneer je </c><c.colorE5E5E5>het wanneer krijgt </c>
00:30:57.710 --> 00:31:02.420
iemand in jouw buurt krijg kanker
00:30:59.150 --> 00:31:04.430
diagnose jouw wereld verschuift ja jij
00:31:02.420 --> 00:31:05.870
nog steeds weet <c.colorCCCCCC>dat God om u geeft maar </c>
00:31:04.430 --> 00:31:08.600
je wereld verschuift nog steeds en dus hoe is het gegaan
00:31:05.870 --> 00:31:10.790
God deed <c.colorE5E5E5>je vanuit jouw </c><c.colorCCCCCC>perspectief </c>
00:31:08.600 --> 00:31:13.960
verander je <c.colorE5E5E5>de woorden die God gebruikt </c>
00:31:10.790 --> 00:31:17.600
concentreert je wat <c.colorE5E5E5>je bedoelde met dat ik </c>
00:31:13.960 --> 00:31:23.270
zou zeggen <c.colorCCCCCC>dat je stopt met dingen te nemen </c>
00:31:17.600 --> 00:31:26.330
zo vanzelfsprekend oke u als jij
00:31:23.270 --> 00:31:32.420
stop het soort herinnert je eraan dat van jezelf
00:31:26.330 --> 00:31:37.510
<c.colorCCCCCC>sterfelijkheid zeker en </c><c.colorE5E5E5>je concentreert je meer op </c>
00:31:32.420 --> 00:31:42.110
oke leven is niet voor altijd zoals dit is
00:31:37.510 --> 00:31:44.360
dit is niet voor altijd dus het <c.colorCCCCCC>focust echt </c>
00:31:42.110 --> 00:31:49.690
jij ik <c.colorE5E5E5>denk aan dingen die belangrijk zijn </c>
00:31:44.360 --> 00:31:52.340
en het <c.colorE5E5E5>verandert je prioriteiten denk ik </c>
00:31:49.690 --> 00:31:55.730
sommige mensen kunnen zeer negatief op reageren
00:31:52.340 --> 00:31:58.580
een diagnose van kanker en dat gebeurt
00:31:55.730 --> 00:32:04.070
maar ik denk dat de betere manier om het te doen is
00:31:58.580 --> 00:32:06.440
om het te nemen ja het is rot maar neem het en
00:32:04.070 --> 00:32:09.020
neem God er gewoon doorheen. God zal het doen
00:32:06.440 --> 00:32:11.210
neem je er doorheen en hij zal je veranderen
00:32:09.020 --> 00:32:12.029
erdoorheen en op dit moment ken je
00:32:11.210 --> 00:32:14.279
kan betrekking hebben
00:32:12.029 --> 00:32:16.469
mensen anders zie je <c.colorCCCCCC>mensen </c>
00:32:14.279 --> 00:32:18.239
anders vooral de mensen die
00:32:16.469 --> 00:32:21.749
kanker hebben gehad of hebben ervaren
00:32:18.239 --> 00:32:24.690
het omdat je je kunt verhouden <c.colorCCCCCC>tot hen in een </c>
00:32:21.749 --> 00:32:28.109
manier waarop veel mensen dat kunnen
00:32:24.690 --> 00:32:30.119
Wat ik zou zeggen, is dat de shift ja is
00:32:28.109 --> 00:32:31.619
vooral <c.colorE5E5E5>als je jong bent, voel je je </c>
00:32:30.119 --> 00:32:34.979
alsof je voor altijd in een leven bent en <c.colorE5E5E5>dat is het ook </c>
00:32:31.619 --> 00:32:36.840
als nee kun je op 22 je kanker krijgen
00:32:34.979 --> 00:32:38.999
een beetje <c.colorE5E5E5>een realiteitscontrole absoluut een </c>
00:32:36.840 --> 00:32:40.259
reality check dus nu zie ik mijn man
00:32:38.999 --> 00:32:43.590
en ik heb het gevoel dat ik hem niet neem
00:32:40.259 --> 00:32:45.179
<c.colorE5E5E5>graniet hmm omdat ik ben zoals ik kon </c>
00:32:43.590 --> 00:32:49.200
heb je verloren voordat we gelijk waren
00:32:45.179 --> 00:32:53.879
getrouwd dus het is echt een zegen om te <c.colorCCCCCC>zijn </c>
00:32:49.200 --> 00:32:57.210
met <c.colorCCCCCC>hem getrouwd </c><c.colorE5E5E5>Wow ja dank je wel </c>
00:32:53.879 --> 00:32:59.789
<c.colorE5E5E5>veel ja, onze tijd is op deze </c><c.colorCCCCCC>aarde </c>
00:32:57.210 --> 00:33:03.149
gewoon een oogwenk
00:32:59.789 --> 00:33:05.460
vergeleken met de eeuwigheid weet je of je
00:33:03.149 --> 00:33:06.749
waren om de eeuwigheid uit te strekken zoals <c.colorCCCCCC>je bent </c>
00:33:05.460 --> 00:33:08.519
een <c.colorE5E5E5>beetje blip dat zou blijven krijgen </c>
00:33:06.749 --> 00:33:10.379
kleiner en kleiner in het licht van het leven
00:33:08.519 --> 00:33:13.229
dat het daarna zal <c.colorE5E5E5>komen met </c>
00:33:10.379 --> 00:33:15.210
genade maar ik voel wanneer je gaat
00:33:13.229 --> 00:33:19.109
door die dingen zit het er gewoon <c.colorE5E5E5>in </c>
00:33:15.210 --> 00:33:24.059
je gezicht <c.colorCCCCCC>eh ja maar absoluut mijn </c>
00:33:19.109 --> 00:33:27.450
de eeuwigheid is lang <c.colorE5E5E5>, het leven van de mens is dat niet </c>
00:33:24.059 --> 00:33:29.849
het leven is niet anders dan God belooft daar te zijn
00:33:27.450 --> 00:33:32.299
absoluut zelfs door de <c.colorE5E5E5>bloedlood </c>
00:33:29.849 --> 00:33:37.379
in de blip, wat de blip inhoudt
00:33:32.299 --> 00:33:40.039
mm-hmm Wow ja we doen het goed hij is
00:33:37.379 --> 00:33:43.339
<c.colorE5E5E5>goed aan het doen deze kinderen zijn gratis ja hij </c>
00:33:40.039 --> 00:33:43.339
had net zijn
00:33:45.099 --> 00:33:50.269
hij is een <c.colorE5E5E5>kat, hij is klaar met de behandeling </c>
00:33:47.449 --> 00:33:53.239
voor meer dan een jaar dus hij had net zijn laatste
00:33:50.269 --> 00:33:54.589
afspraak <c.colorCCCCCC>omstreeks vorige week en zes </c>
00:33:53.239 --> 00:33:57.079
<c.colorE5E5E5>maanden vanaf nu gaan ze zo terug </c>
00:33:54.589 --> 00:34:00.979
dingen zijn nog steeds goed dus dank <c.colorE5E5E5>je God </c>
00:33:57.079 --> 00:34:04.249
ja godzijdank maar in mijn <c.colorCCCCCC>gedachten is het dat </c>
00:34:00.979 --> 00:34:06.199
hoofdstukken gesloten ja, ik denk dat ik hem voed
00:34:04.249 --> 00:34:11.659
en ik zal <c.colorE5E5E5>goed voor hem zorgen en hij zal het doen </c>
00:34:06.199 --> 00:34:13.879
blijf een tijdje bij mij, hopelijk en
00:34:11.659 --> 00:34:16.899
ben je goed koken ja <c.colorE5E5E5>oké dat is het </c>
00:34:13.879 --> 00:34:19.129
goed en hij is een goede eter Oh perfect
00:34:16.899 --> 00:34:21.019
geweldig dank je <c.colorE5E5E5>wel </c><c.colorCCCCCC>voor het delen </c>
00:34:19.129 --> 00:34:23.779
dat <c.colorE5E5E5>Carmen waar je loopt zo goed </c><c.colorCCCCCC>voor is </c>
00:34:21.019 --> 00:34:28.460
luister naar wat God heeft gedaan, hoe hij jou heeft ontmoet
00:34:23.779 --> 00:34:31.549
door verschillende beproevingen en goede dingen
00:34:28.460 --> 00:34:36.289
en sommige waarneembare slechte dingen, maar de mens
00:34:31.549 --> 00:34:39.139
elke worsteling Ik zie je gewoon dat je je <c.colorE5E5E5>kent </c>
00:34:36.289 --> 00:34:40.700
Christus in <c.colorE5E5E5>je leven en </c>
00:34:39.139 --> 00:34:42.769
nu als je een worsteling doormaakt en
00:34:40.700 --> 00:34:44.419
wordt geperst zijn Christus die naar buiten komt
00:34:42.769 --> 00:34:46.819
van jou is het een nieuwe <c.colorE5E5E5>kans voor jou </c>
00:34:44.419 --> 00:34:48.919
manifesteren wie hij is en zelfs jij en
00:34:46.819 --> 00:34:51.049
dit delen is <c.colorE5E5E5>net zoals en jij bent </c>
00:34:48.919 --> 00:34:53.629
<c.colorE5E5E5>zeggen dat </c><c.colorCCCCCC>God ondanks alles geweldig is </c>
00:34:51.049 --> 00:34:58.069
je bent door je heen gegaan, dat <c.colorCCCCCC>weet je </c>
00:34:53.629 --> 00:35:03.079
<c.colorE5E5E5>geweldig zo cool ja, dus dank je wel </c>
00:34:58.069 --> 00:35:05.299
veel om je weer in af te stemmen en voor
00:35:03.079 --> 00:35:06.619
degenen <c.colorCCCCCC>die </c><c.colorE5E5E5>trouw </c><c.colorCCCCCC>hebben geluisterd </c>
00:35:05.299 --> 00:35:08.299
of trouw kijken we willen bedanken
00:35:06.619 --> 00:35:10.490
je zoveel en <c.colorE5E5E5>dank aan onze </c>
00:35:08.299 --> 00:35:12.680
partners we hebben enkele nieuwe partners
00:35:10.490 --> 00:35:15.710
wie zich bij ons heeft aangesloten, kan gaan
00:35:12.680 --> 00:35:18.470
naar onze <c.colorCCCCCC>website nieuwe dagelijkse tv en klik </c>
00:35:15.710 --> 00:35:20.900
<c.colorE5E5E5>op onze partners link kunt u terecht </c>
00:35:18.470 --> 00:35:23.680
familie christelijke winkels eigenlijk <c.colorE5E5E5>is het </c>
00:35:20.900 --> 00:35:25.849
online christelijke <c.colorE5E5E5>boekwinkel kun je ook </c>
00:35:23.680 --> 00:35:28.220
koop veel verschillende christenen
00:35:25.849 --> 00:35:30.349
middelen daar dus ga naar onze website wij
00:35:28.220 --> 00:35:34.190
<c.colorE5E5E5>moedig je aan om onze website te gebruiken om te gaan </c>
00:35:30.349 --> 00:35:36.680
om toegang te krijgen tot onze partners worden links ook <c.colorCCCCCC>kapoor </c>
00:35:34.190 --> 00:35:38.660
sky is <c.colorE5E5E5>een </c><c.colorCCCCCC>antivirus en internet </c>
00:35:36.680 --> 00:35:40.819
beveiliging en u kunt <c.colorE5E5E5>een </c><c.colorCCCCCC>gratis 30-daagse krijgen </c>
00:35:38.660 --> 00:35:43.849
proef dus ga naar <c.colorE5E5E5>de link op onze website </c>
00:35:40.819 --> 00:35:47.720
en <c.colorE5E5E5>krijg een gratis proefversie van 30 dagen voor </c>
00:35:43.849 --> 00:35:48.549
<c.colorE5E5E5>antivirussoftware complimenten van koper </c>
00:35:47.720 --> 00:35:52.329
hemel
00:35:48.549 --> 00:35:53.739
zo en ook <c.colorE5E5E5>dank </c><c.colorCCCCCC>aan categorie 5 TV </c>
00:35:52.329 --> 00:35:56.349
en de Bobby Ferguson onze directeur en
00:35:53.739 --> 00:35:58.539
<c.colorE5E5E5>producer die deze show maakt wat het is </c>
00:35:56.349 --> 00:36:01.539
en laat de bijbelverzen <c.colorE5E5E5>verschijnen </c>
00:35:58.539 --> 00:36:03.219
magisch en doet al die leuke dingen zo
00:36:01.539 --> 00:36:04.719
heel erg bedankt, we <c.colorE5E5E5>hopen dat je je afstemt </c>
00:36:03.219 --> 00:36:07.119
volgende week hebben we weer een opwindende ervaring
00:36:04.719 --> 00:36:10.380
aflevering komt fandom hoop dat je hebt
00:36:07.119 --> 00:36:10.380
een geweldige gedachte
00:36:30.950 --> 00:36:33.010
u
You can’t perform that action at this time.