Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1367 lines (913 sloc) 36.7 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: eo
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:05.790
bonvenon al nova epizodo
00:00:02.310 --> 00:00:07.440
<c.colorCCCCCC>ĉiutage tiel ĝojis, ke vi agordis kaj </c><c.colorE5E5E5>mi estas tiel </c>
00:00:05.790 --> 00:00:09.719
ekscitita, <c.colorCCCCCC>ke </c><c.colorE5E5E5>mia patro revenos al la spektaklo </c>
00:00:07.440 --> 00:00:14.610
Rob-rete kaj ni <c.colorE5E5E5>ankaŭ parolos </c>
00:00:09.719 --> 00:00:15.949
pri Jesuo pretendas diaĵon, do ni estas
00:00:14.610 --> 00:00:19.130
ekscitita parolante pri tio <c.colorE5E5E5>kaj </c>
00:00:15.949 --> 00:00:19.130
restu agordita
00:00:42.600 --> 00:00:48.100
vi havas frenezajn kapablojn nun perfektigas ilin
00:00:45.850 --> 00:00:49.750
lerni novajn kapablojn aŭ plibonigi vian
00:00:48.100 --> 00:00:51.910
ekzistantaj kun interreta video
00:00:49.750 --> 00:00:55.120
instruadoj pri trejnado de Linda trankvila
00:00:51.910 --> 00:00:58.810
pere de nia speciala ligilo ĉe katta punkto
00:00:55.120 --> 00:01:01.060
TV <c.colorE5E5E5>/ Linda lernas softvaron </c>
00:00:58.810 --> 00:01:02.620
kreivaj <c.colorE5E5E5>kaj komercaj kapabloj, kiujn vi povas uzi </c>
00:01:01.060 --> 00:01:05.680
hodiaŭ por helpi vin <c.colorE5E5E5>atingi vian </c>
00:01:02.620 --> 00:01:07.510
profesiaj celoj kuniĝas hodiaŭ kaj ekas
00:01:05.680 --> 00:01:09.820
lernado <c.colorE5E5E5>donos al vi ĉi tiun ŝancon </c>
00:01:07.510 --> 00:01:13.120
provu <c.colorE5E5E5>ĝin tute senlima </c>
00:01:09.820 --> 00:01:19.210
aliro al <c.colorE5E5E5>ĉiuj kursoj aliĝu nun </c>
00:01:13.120 --> 00:01:22.090
por libera kato kvin dot TV <c.colorE5E5E5>/ Linda </c><c.colorCCCCCC>bone </c>
00:01:19.210 --> 00:01:24.210
bonvenon, dankon denove, al mia <c.colorE5E5E5>patro </c>
00:01:22.090 --> 00:01:26.410
sur la spektaklo kaj babilado kun mi kaj
00:01:24.210 --> 00:01:28.420
ni <c.colorCCCCCC>nur elektu kie ni forlasis </c>
00:01:26.410 --> 00:01:30.490
ni parolis pri la aŭtoritato
00:01:28.420 --> 00:01:33.160
de Skribo kaj kiel ni parolas
00:01:30.490 --> 00:01:34.900
al aliaj kaj ni diras bone, ke <c.colorCCCCCC>vi konas </c><c.colorE5E5E5>la </c>
00:01:33.160 --> 00:01:37.119
Biblio <c.colorCCCCCC>diras ĉi tion ĉi mankas </c><c.colorE5E5E5>pri Dio </c>
00:01:34.900 --> 00:01:39.820
pri savo ĉar la Biblio
00:01:37.119 --> 00:01:43.780
ĉar <c.colorE5E5E5>ĝi diras tiel, kiel </c><c.colorCCCCCC>ni </c><c.colorE5E5E5>povas </c><c.colorCCCCCC>esti certaj </c>
00:01:39.820 --> 00:01:45.340
ke la Biblio havas aŭtoritaton diri
00:01:43.780 --> 00:01:47.650
ke ĝi estas la vorto de Dio kaj <c.colorCCCCCC>vi </c>
00:01:45.340 --> 00:01:53.370
emfazis kelkajn aferojn
00:01:47.650 --> 00:01:56.830
menciita sed vi ofte uzas <c.colorE5E5E5>iomete </c>
00:01:53.370 --> 00:02:00.810
memora lertaĵo por memori, kia <c.colorE5E5E5>facile </c>
00:01:56.830 --> 00:02:04.090
<c.colorE5E5E5>aldonu paĉjon uzante vian manon bone ĉi tio estas </c>
00:02:00.810 --> 00:02:06.700
maniero <c.colorE5E5E5>memori la aŭtoritaton de </c>
00:02:04.090 --> 00:02:09.489
Skribo kaj la areoj en ĝi, kiuj donas
00:02:06.700 --> 00:02:13.269
ni kialoj por <c.colorE5E5E5>kredi kaj mi ricevis ĉi tion </c>
00:02:09.489 --> 00:02:15.670
de Greg <c.colorCCCCCC>kakao eltenas la kialon bonega </c>
00:02:13.269 --> 00:02:20.440
retejo bonega ministerio, kiun li faras kaj
00:02:15.670 --> 00:02:23.170
<c.colorE5E5E5>do la ideo estas, ke ni havas nian malgrandan </c>
00:02:20.440 --> 00:02:25.209
pinky ĝi komencas per P por profetaĵo
00:02:23.170 --> 00:02:26.950
pri kiu ni parolis <c.colorE5E5E5>pasintsemajne, do ni </c>
00:02:25.209 --> 00:02:28.239
havas <c.colorE5E5E5>ateston pri la aŭtoritato de </c>
00:02:26.950 --> 00:02:31.180
<c.colorCCCCCC>Skribo ĉar la profetaĵo </c><c.colorE5E5E5>estas </c>
00:02:28.239 --> 00:02:33.459
plenumita antaŭdirita kaj plenumita kiel ni
00:02:31.180 --> 00:02:35.440
parolis <c.colorE5E5E5>pri pasinta semajno kaj tiam ni havas </c>
00:02:33.459 --> 00:02:38.350
nia sekva fingro, kiu estas nia fino
00:02:35.440 --> 00:02:40.590
ringa fingro kaj ĉi tiu fingro estas <c.colorE5E5E5>kun la </c>
00:02:38.350 --> 00:02:43.930
fingron, ke ni havas ringon sur <c.colorE5E5E5>kaj </c>
00:02:40.590 --> 00:02:46.570
ĝi estas <c.colorE5E5E5>signalo de unueco, </c><c.colorCCCCCC>kiu estas unuo </c>
00:02:43.930 --> 00:02:48.190
estis kunigitaj en geedzeco kaj <c.colorE5E5E5>estas kie </c>
00:02:46.570 --> 00:02:50.560
<c.colorE5E5E5>ni metis la ringon tie por signifi tion </c>
00:02:48.190 --> 00:02:53.680
ĉi ĉi tiu fingro memorigas <c.colorE5E5E5>nin pri unueco kaj </c>
00:02:50.560 --> 00:02:54.670
ĝi memorigas nin pri <c.colorCCCCCC>la Skribo, kiun ni </c>
00:02:53.680 --> 00:02:56.590
uzu ĉi tion por memori
00:02:54.670 --> 00:02:58.660
Kiuj <c.colorE5E5E5>estas niaj malgrandaj memoroj </c>
00:02:56.590 --> 00:03:02.260
memor-ekzercado ĉi tie por memori tion
00:02:58.660 --> 00:03:04.690
la kialoj <c.colorCCCCCC>por kredi, ke ni havas nian ringon </c>
00:03:02.260 --> 00:03:06.130
fingro, kiu pruvas <c.colorE5E5E5>, memorigas nin </c>
00:03:04.690 --> 00:03:09.010
pri <c.colorE5E5E5>la unueco de la Skriboj, kiun la </c>
00:03:06.130 --> 00:03:12.310
66 libroj estas ĉiuj ligitaj kaj donitaj
00:03:09.010 --> 00:03:14.080
ni kohera prezento de la <c.colorE5E5E5>plano de Dio </c>
00:03:12.310 --> 00:03:17.620
savon <c.colorE5E5E5>de la komenco </c>
00:03:14.080 --> 00:03:19.600
fini eĉ progreseman revelacion
00:03:17.620 --> 00:03:22.540
kvankam ni havas ĉi tiujn 66 ​​librojn skribitajn
00:03:19.600 --> 00:03:24.190
pli ol 1500 jarojn de pli ol 40 malsamaj
00:03:22.540 --> 00:03:25.870
aŭtoroj estas unueco tie
00:03:24.190 --> 00:03:28.450
ne povas esti neita dum vi trairas ĉi tiujn
00:03:25.870 --> 00:03:31.450
libroj do tio estas alia kialo
00:03:28.450 --> 00:03:33.850
kredu kaj poste vian trian fingron, kiun
00:03:31.450 --> 00:03:35.410
estas via plej granda fingro, kiun vi parolas, ni uzas
00:03:33.850 --> 00:03:37.959
<c.colorE5E5E5>memorigi, ke ĝi respondas al la granda </c>
00:03:35.410 --> 00:03:39.819
demandoj pri la plej grandaj fingroj respondas
00:03:37.959 --> 00:03:41.500
granda demando jes, tiel <c.colorCCCCCC>bone </c>
00:03:39.819 --> 00:03:43.930
nun vi scias, ke ni havas profetaĵon
00:03:41.500 --> 00:03:46.000
akiris unuecon ni ricevis la profetaĵojn en la
00:03:43.930 --> 00:03:47.650
Biblio unueco de la <c.colorE5E5E5>Skriboj ĉiuj </c>
00:03:46.000 --> 00:03:50.739
libroj <c.colorE5E5E5>kaj ni havas la grandajn demandojn </c>
00:03:47.650 --> 00:03:53.799
la grandaj demandoj estas kie mi venis
00:03:50.739 --> 00:03:55.420
de tie estas maniero <c.colorCCCCCC>vivi, mia vivo estas </c>
00:03:53.799 --> 00:03:57.280
tie <c.colorE5E5E5>celo estas tie estas </c>
00:03:55.420 --> 00:03:59.769
morala maniero estas <c.colorCCCCCC>signifo por </c><c.colorE5E5E5>mia vivo </c>
00:03:57.280 --> 00:04:02.440
kaj <c.colorCCCCCC>kien mi iros tiel ĝia origino </c>
00:03:59.769 --> 00:04:05.140
signifanta <c.colorE5E5E5>moralecon kaj destinon kaj la </c>
00:04:02.440 --> 00:04:08.380
Biblio <c.colorCCCCCC>havas koheran prezenton </c>
00:04:05.140 --> 00:04:10.269
ĉi tiuj <c.colorCCCCCC>1500 </c><c.colorE5E5E5>jaroj da libroj en la Biblio </c>
00:04:08.380 --> 00:04:13.140
de <c.colorE5E5E5>la 66 libroj havas koheran </c>
00:04:10.269 --> 00:04:16.030
prezento de tiuj ĉi perspektivoj
00:04:13.140 --> 00:04:19.510
origino de kie mi venis de signifo
00:04:16.030 --> 00:04:21.970
kio estas la celo, ke moraleco ekzistas
00:04:19.510 --> 00:04:24.550
mi bezonas vivi mian vivon jes
00:04:21.970 --> 00:04:26.530
absolute kaj destino, kio okazas kiam
00:04:24.550 --> 00:04:29.500
Mi mortas la Biblio respondas ĉiujn tiujn
00:04:26.530 --> 00:04:31.720
demandoj en kohera maniero
00:04:29.500 --> 00:04:34.479
kun la realo, kiel ni vivas
00:04:31.720 --> 00:04:36.280
<c.colorE5E5E5>nenio alia, do ni havas tiujn tri </c><c.colorCCCCCC>kaj </c>
00:04:34.479 --> 00:04:38.710
tiam la kvara fingro kun via <c.colorCCCCCC>gxin </c><c.colorE5E5E5>via </c>
00:04:36.280 --> 00:04:41.050
indeksa fingro do ni uzas ĝin kiel indekson al
00:04:38.710 --> 00:04:43.380
historio por memori, <c.colorE5E5E5>ke la Biblio estas </c>
00:04:41.050 --> 00:04:46.289
historie preciza kaj ĝi estas uzata oh
00:04:43.380 --> 00:04:48.520
kaj ĝi <c.colorCCCCCC>estis uzata de per </c>
00:04:46.289 --> 00:04:51.370
arkeologoj kaj sciencistoj enrigardas
00:04:48.520 --> 00:04:53.169
la historia de pruvoj kaj kaj kaj kaj
00:04:51.370 --> 00:04:55.360
<c.colorE5E5E5>do ĝi staras supren kaj estis provita </c>
00:04:53.169 --> 00:04:56.889
ĝi estas uzata ĉiam kiel historia
00:04:55.360 --> 00:04:59.169
<c.colorE5E5E5>referenco kaj estas ĉiam trovite al </c>
00:04:56.889 --> 00:05:00.850
esti precize centfaj, do ĝi estas
00:04:59.169 --> 00:05:02.830
historie precize tiel, ke estas alia
00:05:00.850 --> 00:05:05.620
afero por <c.colorE5E5E5>la atesto de la Skriboj </c>
00:05:02.830 --> 00:05:07.780
<c.colorE5E5E5>bone do ni ricevis profetaĵan unuecon de la </c>
00:05:05.620 --> 00:05:08.740
<c.colorE5E5E5>Skriboj respondas al la grandaj demandoj </c>
00:05:07.780 --> 00:05:10.630
de origino signifanta
00:05:08.740 --> 00:05:12.099
la realo kaj sorto ĝi <c.colorE5E5E5>aliĝas al la </c>
00:05:10.630 --> 00:05:14.050
indekso <c.colorE5E5E5>de historio kaj poste kio estas nia </c>
00:05:12.099 --> 00:05:15.430
thumb Ĉi tio estas <c.colorCCCCCC>la indekso de indico </c>
00:05:14.050 --> 00:05:17.319
historio kaj dum ni rigardas ĝin tiel
00:05:15.430 --> 00:05:18.910
fingro memorigas nin, ke ĝi estas lia bono
00:05:17.319 --> 00:05:20.710
historia ĝi estas <c.colorE5E5E5>granda historia </c>
00:05:18.910 --> 00:05:24.580
referenco ĉar Dio ricevis sian historion
00:05:20.710 --> 00:05:26.740
dekstra kaj fine la dikfingro ni metis
00:05:24.580 --> 00:05:29.620
dikfingro tiel kaj ĝi estas ke la Biblio
00:05:26.740 --> 00:05:31.300
ŝanĝas vivojn se ni faras tion, kion la Biblio
00:05:29.620 --> 00:05:33.240
<c.colorE5E5E5>diras ni fari kaj vivi niajn vivojn kiel </c>
00:05:31.300 --> 00:05:35.500
tia kaj ricevu Kriston kiel nian Savanton
00:05:33.240 --> 00:05:39.340
memoru, ke ni diris la temon de la Biblio
00:05:35.500 --> 00:05:41.759
estas Jesuo Kristo <c.colorE5E5E5>kaj la celo de la Kristo </c>
00:05:39.340 --> 00:05:44.580
Biblio, kiun ni legas en <c.colorE5E5E5>dua Timoteo 3 15, estas </c>
00:05:41.759 --> 00:05:48.190
ke ni estus <c.colorCCCCCC>saĝaj por savo </c>
00:05:44.580 --> 00:05:50.560
pere de Jesuo Kristo, kiam ni movas nin
00:05:48.190 --> 00:05:53.530
kaj faru kiel la Biblio diras, ke vivoj estas
00:05:50.560 --> 00:05:55.599
transformita <c.colorCCCCCC>Oh Dio transformas nin ĝuste </c>
00:05:53.530 --> 00:05:59.860
<c.colorCCCCCC>ni similas al ni iri de morto al vivo </c>
00:05:55.599 --> 00:06:01.659
ĝuste mi ŝatas tion, <c.colorCCCCCC>ĉio bonkora kaj ni povas </c>
00:05:59.860 --> 00:06:03.250
uzu nian manon ĉar ĝi estas nur <c.colorE5E5E5>kun ni </c>
00:06:01.659 --> 00:06:04.509
kiel rapida maniero memori <c.colorE5E5E5>ĉar ni estas </c>
00:06:03.250 --> 00:06:07.599
diskutante ĉi tiujn aferojn kun iu
00:06:04.509 --> 00:06:08.860
<c.colorCCCCCC>bone do la atestoj </c><c.colorE5E5E5>estas tie, mi ne scias </c>
00:06:07.599 --> 00:06:12.250
zorgu, kiel <c.colorCCCCCC>vi eliras la Biblion </c>
00:06:08.860 --> 00:06:13.570
nun vi volis rompi kun ni
00:06:12.250 --> 00:06:15.610
iuj skriboj konservos tion <c.colorE5E5E5>en menso </c>
00:06:13.570 --> 00:06:19.210
kiel ni ŝatas konstrui la
00:06:15.610 --> 00:06:21.070
evidenteco por subteni ĉi tiujn, se ni havos se
00:06:19.210 --> 00:06:23.909
ni starigis la aŭtoritaton de la
00:06:21.070 --> 00:06:26.740
<c.colorE5E5E5>Skriboj per tiuj rimedoj jes, tiam </c>
00:06:23.909 --> 00:06:28.990
kiam ni rigardas, pri kio <c.colorE5E5E5>Jesuo diris </c>
00:06:26.740 --> 00:06:31.419
mem pro ĉi tiu demando <c.colorCCCCCC>pri </c><c.colorE5E5E5>Jesuo </c>
00:06:28.990 --> 00:06:34.120
diaĵo, kiun iuj homoj <c.colorE5E5E5>diros al vi </c>
00:06:31.419 --> 00:06:36.070
<c.colorE5E5E5>bone li neniam asertis </c><c.colorCCCCCC>esti</c><c.colorE5E5E5> Dio ho kaj </c>
00:06:34.120 --> 00:06:39.099
ke <c.colorE5E5E5>homoj diras tion, jes, kaj </c>
00:06:36.070 --> 00:06:41.050
tiam kaj kion mi volas <c.colorCCCCCC>montri </c><c.colorE5E5E5>al </c><c.colorCCCCCC>vi nun </c>
00:06:39.099 --> 00:06:43.840
estas nur du lokoj en <c.colorE5E5E5>la Skriboj </c>
00:06:41.050 --> 00:06:46.870
kie li faras <c.colorE5E5E5>bone pretendi esti Dio kaj </c>
00:06:43.840 --> 00:06:51.659
estas multaj tie kaj tiel estas en marko
00:06:46.870 --> 00:06:55.719
Ĉapitro <c.colorCCCCCC>du kaj Jesuo ne nur diras </c>
00:06:51.659 --> 00:06:58.060
kredu, ke mi estas <c.colorE5E5E5>Dio, kiel fido </c>
00:06:55.719 --> 00:07:01.300
<c.colorE5E5E5>mi infanoj dum ni parolis pasintsemajne </c>
00:06:58.060 --> 00:07:03.729
Devis esti evidenteco por subteni nian kredon
00:07:01.300 --> 00:07:05.620
kaj iam ni kredas je io kaj <c.colorE5E5E5>la </c>
00:07:03.729 --> 00:07:07.599
evidenteco <c.colorE5E5E5>estas sufiĉe forta, ni enmiksiĝas </c>
00:07:05.620 --> 00:07:09.370
tiu direkto investas nin
00:07:07.599 --> 00:07:11.680
tio, kion ni kredas kaj tio estas fido
00:07:09.370 --> 00:07:17.349
<c.colorE5E5E5>ĝi estas kredo pri agado, kio fido </c>
00:07:11.680 --> 00:07:19.539
pravas tiel markite ĉapitro <c.colorE5E5E5>2 Jesuo estas </c>
00:07:17.349 --> 00:07:22.100
predikante en domo kaj diras <c.colorCCCCCC>tion ĉi </c>
00:07:19.539 --> 00:07:24.510
la Skribo diras ĉi tion
00:07:22.100 --> 00:07:26.130
kaj li venis en <c.colorE5E5E5>Kapernaumon kaj poste kelkajn tagojn </c>
00:07:24.510 --> 00:07:28.080
ŝi estis, <c.colorCCCCCC>ke li estis en domo </c>
00:07:26.130 --> 00:07:30.060
tuj multaj kunvenis tiel
00:07:28.080 --> 00:07:32.550
ke ne plu estis loko por ricevi
00:07:30.060 --> 00:07:34.590
ili eĉ ne <c.colorE5E5E5>proksime al la pordo kaj li </c>
00:07:32.550 --> 00:07:36.180
ili predikis la vorton, kaj poste ili venis
00:07:34.590 --> 00:07:38.520
Li alportis al li paralizulon
00:07:36.180 --> 00:07:40.260
portitaj de kvar viroj kaj kiam ili povis
00:07:38.520 --> 00:07:42.480
<c.colorCCCCCC>ne alproksimiĝu al li pro la amaso </c>
00:07:40.260 --> 00:07:44.520
ili malkovris la tegmenton, kie li estis kaj
00:07:42.480 --> 00:07:46.770
<c.colorE5E5E5>kiam ili rompis, ili lasis </c>
00:07:44.520 --> 00:07:49.530
laŭ la lito, sur kiu estis la paralizulo
00:07:46.770 --> 00:07:50.820
mensogante kiam Jesuo vidis sian fidon nun
00:07:49.530 --> 00:07:53.460
rimarku tiun vorton, li vidis ilian fidon
00:07:50.820 --> 00:07:56.160
ilia fido estis tio, kion mi supozas, ke <c.colorE5E5E5>ili </c>
00:07:53.460 --> 00:07:58.860
ago precize ili kredis, ke Jesuo povis
00:07:56.160 --> 00:08:01.470
sanigu iliajn amikojn kaj tial ilia fido estis
00:07:58.860 --> 00:08:03.810
ilia kredo je ago <c.colorE5E5E5>de malaltigo </c>
00:08:01.470 --> 00:08:07.230
tra la tegmento <c.colorCCCCCC>bone baza kredo </c>
00:08:03.810 --> 00:08:09.660
ago estas bona fido <c.colorCCCCCC>kiam li vidis ilin </c>
00:08:07.230 --> 00:08:12.960
Fido li diris al via paralizulo
00:08:09.660 --> 00:08:14.850
pekoj estas pardonitaj nun verson 6, sed la
00:08:12.960 --> 00:08:16.740
<c.colorE5E5E5>iuj el la skribistoj, kiuj sidis </c>
00:08:14.850 --> 00:08:19.260
<c.colorCCCCCC>tie kaj kialo rezonado en ilia </c>
00:08:16.740 --> 00:08:21.450
koroj, kial ĉi tiu viro parolas blasfemojn
00:08:19.260 --> 00:08:23.850
kaj tiel povas pardoni pekojn krom Dio
00:08:21.450 --> 00:08:25.650
sola kaj tuj kiam Jesuo
00:08:23.850 --> 00:08:27.330
perceptis en spirito, ke <c.colorCCCCCC>ili argumentis </c>
00:08:25.650 --> 00:08:29.610
tiel inter si li diris al ili
00:08:27.330 --> 00:08:31.979
kial vi diskutas <c.colorE5E5E5>pri ĉi tiuj aferoj? </c>
00:08:29.610 --> 00:08:34.349
viaj koroj, kiuj estas pli facile <c.colorCCCCCC>direblaj </c>
00:08:31.979 --> 00:08:38.580
al la paralizulo viaj pekoj estas pardonitaj
00:08:34.349 --> 00:08:44.820
aŭ leviĝu prenu vian liton kaj piediru
00:08:38.580 --> 00:08:47.190
10 Jesuo <c.colorCCCCCC>diras, ke vi eble scias tion </c>
00:08:44.820 --> 00:08:50.640
<c.colorCCCCCC>por ke vi sciu, ke la Filo de homo </c>
00:08:47.190 --> 00:08:52.950
Li havas potencon sur la tero pardoni pekojn
00:08:50.640 --> 00:08:54.930
diris al la paralizulo, mi diras, leviĝu
00:08:52.950 --> 00:08:56.940
prenu <c.colorE5E5E5>vian liton </c><c.colorCCCCCC>kaj iru vian vojon </c>
00:08:54.930 --> 00:08:58.500
<c.colorE5E5E5>scias, ke </c><c.colorCCCCCC>Jesuo vere diras vin </c>
00:08:56.940 --> 00:09:00.900
scias, ke vi pravas, estas facile <c.colorE5E5E5>por mi </c>
00:08:58.500 --> 00:09:03.930
diru tion <c.colorE5E5E5>via pardonas viajn pekojn </c>
00:09:00.900 --> 00:09:06.930
estas pardonitaj, sed <c.colorE5E5E5>Jesuo diras tiel </c>
00:09:03.930 --> 00:09:08.640
vi <c.colorCCCCCC>scios ĉi tie </c>
00:09:06.930 --> 00:09:10.080
subtenas vian <c.colorE5E5E5>gonna </c><c.colorCCCCCC>mi tuj montros al </c><c.colorE5E5E5>vi </c>
00:09:08.640 --> 00:09:13.020
io en <c.colorE5E5E5>la fizika do vi </c>
00:09:10.080 --> 00:09:15.540
kompreni tion spirite
00:09:13.020 --> 00:09:18.360
implikaĵoj estas <c.colorE5E5E5>tio, ke la Filo de </c>
00:09:15.540 --> 00:09:20.370
homo havas la aŭtoritaton pardoni pekojn
00:09:18.360 --> 00:09:22.320
kaj ili eĉ <c.colorE5E5E5>diris, ke la sola persono estas la </c>
00:09:20.370 --> 00:09:25.800
nur <c.colorE5E5E5>unu, kiu povas pardoni pekojn estas </c>
00:09:22.320 --> 00:09:27.900
Dio li diras al <c.colorCCCCCC>ili Mi estas </c><c.colorE5E5E5>dio mi povas fari jes </c>
00:09:25.800 --> 00:09:31.260
ĝuste <c.colorE5E5E5>li donas ateston </c>
00:09:27.900 --> 00:09:33.930
kion li diris kaj tiel estas
00:09:31.260 --> 00:09:35.870
ke principoj entute daŭris
00:09:33.930 --> 00:09:38.839
la Skriboj ne estas Dio
00:09:35.870 --> 00:09:40.430
vi scias, ke ni havas nian fidon surbaze
00:09:38.839 --> 00:09:42.589
la pruvoj, ke <c.colorE5E5E5>Dio donis al ni kaj </c>
00:09:40.430 --> 00:09:44.330
ĝi estas tra ĝenerala revelacio
00:09:42.589 --> 00:09:47.029
kreo kaj ĝi estas tra specialaĵo
00:09:44.330 --> 00:09:49.670
revelacio <c.colorE5E5E5>de la Biblio kaj Jesuo kaj ni </c>
00:09:47.029 --> 00:09:51.560
havu nian personan revelacion kiel ni
00:09:49.670 --> 00:09:53.839
<c.colorCCCCCC>ekkoni la Sinjoron kaj li </c><c.colorE5E5E5>vivis </c>
00:09:51.560 --> 00:09:55.790
La lanco <c.colorCCCCCC>de Dio vivas en </c><c.colorE5E5E5>ni kaj tiel estas </c>
00:09:53.839 --> 00:09:58.250
nur unu loko kie Jesuo ĉi <c.colorCCCCCC>tio estas </c>
00:09:55.790 --> 00:10:00.770
nerekta pretendo al diaĵo jes, kio estas
00:09:58.250 --> 00:10:03.529
interesas min, ke li diras, kio estas
00:10:00.770 --> 00:10:05.660
<c.colorE5E5E5>pli facile diri viajn pekojn estas pardonitaj aŭ </c>
00:10:03.529 --> 00:10:08.690
diri ellitiĝi prenu <c.colorE5E5E5>vian</c><c.colorCCCCCC> liton kaj iru </c>
00:10:05.660 --> 00:10:10.790
jes <c.colorE5E5E5>por unu en la fizika mondo ĝi estas </c>
00:10:08.690 --> 00:10:13.010
<c.colorE5E5E5>neebla por paralizo nur akiri </c>
00:10:10.790 --> 00:10:14.750
supren kaj marŝu jes do ambaŭ estas egale
00:10:13.010 --> 00:10:16.850
neebla sed ĉi tiu unua povas esti nur
00:10:14.750 --> 00:10:19.570
farite de Dio ĝuste kaj li agnoskas
00:10:16.850 --> 00:10:23.150
ke la fakto, ke <c.colorE5E5E5>li povas sanigi ĉi tiun homon </c>
00:10:19.570 --> 00:10:25.520
estas <c.colorCCCCCC>ankaŭ pruvo, ke </c><c.colorE5E5E5>li estas Dio jes kaj </c>
00:10:23.150 --> 00:10:27.770
li prenas la defion ĝuste, ŝi bone
00:10:25.520 --> 00:10:29.450
Tio estas <c.colorCCCCCC>justa defio tamen </c><c.colorE5E5E5>ĝi kaptis min </c>
00:10:27.770 --> 00:10:30.950
diri tion kaj li donas al li la
00:10:29.450 --> 00:10:33.830
indikaĵoj por subteni, kion vi diris
00:10:30.950 --> 00:10:36.440
pruvo de aferoj nevidataj ekzakte al
00:10:33.830 --> 00:10:38.900
minuto neesprimas la pardonon <c.colorE5E5E5>de pekoj </c>
00:10:36.440 --> 00:10:42.410
evidenteco de <c.colorE5E5E5>miaj pekoj pardonitaj en mia </c>
00:10:38.900 --> 00:10:44.270
propra vivo manifestiĝas kaj kiel
00:10:42.410 --> 00:10:46.640
<c.colorCCCCCC>homoj vidas kiel mi vivas jes kaj </c><c.colorE5E5E5>la </c>
00:10:44.270 --> 00:10:48.320
Transformoj en la koro jes jes
00:10:46.640 --> 00:10:51.080
ke <c.colorE5E5E5>Kristo iris al la kruco kaj </c>
00:10:48.320 --> 00:10:54.740
mortis por ni kaj antaŭe faris nin justaj
00:10:51.080 --> 00:10:56.630
Dio kaj ke ni <c.colorCCCCCC>estas lia jes, do estas tiel </c>
00:10:54.740 --> 00:10:59.270
nur unu loko en la Skriboj estis ni
00:10:56.630 --> 00:11:00.950
vidu Jesuo fari nerektan pretendon
00:10:59.270 --> 00:11:02.870
diaĵo tra la eventoj, kiuj estas
00:11:00.950 --> 00:11:05.330
okazanta li faras ĝin denove kaj <c.colorCCCCCC>unu </c>
00:11:02.870 --> 00:11:10.040
<c.colorE5E5E5>tio estas unu el miaj preferataj Mateo </c>
00:11:05.330 --> 00:11:14.089
ĉapitro 12 verso 1 <c.colorE5E5E5>ni komencas tie ni vidas </c>
00:11:10.040 --> 00:11:16.339
en Mateo Jesuo ĝi estas la sabato
00:11:14.089 --> 00:11:18.350
ĉe la lego de ĉapitro 12 verso 1
00:11:16.339 --> 00:11:20.089
<c.colorCCCCCC>en tiu tempo </c><c.colorE5E5E5>Jesuo foriris </c>
00:11:18.350 --> 00:11:22.970
tra la grenkampoj en <c.colorCCCCCC>sabato </c>
00:11:20.089 --> 00:11:24.589
<c.colorCCCCCC>kaj liaj disĉiploj malsatis </c>
00:11:22.970 --> 00:11:27.950
kaj komencis kolekti kapojn kaj grenkampojn
00:11:24.589 --> 00:11:30.200
sed mangxu la Fariseoj, kiam ili vidis la segilon
00:11:27.950 --> 00:11:31.790
ĝi diris al li, ke vi <c.colorE5E5E5>rigardu viajn disĉiplojn </c>
00:11:30.200 --> 00:11:35.029
faras tion, kio ne rajtas fari
00:11:31.790 --> 00:11:36.529
en la sabato li respondis al ili
00:11:35.029 --> 00:11:39.170
Jesuo diris al ili, ke vi ne legis
00:11:36.529 --> 00:11:41.120
kion David kion David faris kiam li
00:11:39.170 --> 00:11:43.820
Li malsatis <c.colorCCCCCC>kaj tiuj, kiuj estas kun li </c>
00:11:41.120 --> 00:11:45.560
kiel li eniris en la <c.colorE5E5E5>domon de Dio, kaj manĝis </c>
00:11:43.820 --> 00:11:47.690
la spektaklokurbon por kiu ne estis laŭleĝa
00:11:45.560 --> 00:11:49.550
lin manĝi nek por tiuj, kiuj estis kun ili
00:11:47.690 --> 00:11:52.220
lin nur por <c.colorE5E5E5>la pastro </c>
00:11:49.550 --> 00:11:54.200
aŭ ĉu vi ne legis en la leĝo?
00:11:52.220 --> 00:11:55.970
la sabato la pastro kaj <c.colorE5E5E5>la </c><c.colorCCCCCC>templo </c>
00:11:54.200 --> 00:11:57.529
malsanktigu la <c.colorE5E5E5>sabaton kaj estas senkulpaj </c>
00:11:55.970 --> 00:11:59.660
kial <c.colorCCCCCC>ĝi diras tion </c><c.colorE5E5E5>ĉar ili estas? </c>
00:11:57.529 --> 00:12:01.519
laboranta la pastroj fakte faras
00:11:59.660 --> 00:12:03.260
ĉiuj pastraj rajtoj tie
00:12:01.519 --> 00:12:04.490
laborante kaj tamen <c.colorE5E5E5>ili profanas la </c>
00:12:03.260 --> 00:12:05.930
Sabato ĉar ili laboras
00:12:04.490 --> 00:12:09.140
supozeble esti tago da ripozo kaj ĉi tio estas
00:12:05.930 --> 00:12:12.410
kaj Jesuo nur najlas ĝin ĉi tie, sed <c.colorE5E5E5>mi diras </c>
00:12:09.140 --> 00:12:15.110
al vi, ke <c.colorE5E5E5>en ĉi tiu loko estas </c>
00:12:12.410 --> 00:12:17.540
<c.colorCCCCCC>unu pli granda </c><c.colorE5E5E5>ol la templo sed </c><c.colorCCCCCC>se vi </c>
00:12:15.110 --> 00:12:19.700
mi sciis, kion tio signifas, ke mi deziras kompaton
00:12:17.540 --> 00:12:22.399
kaj ne oferon, kiun vi ne havus
00:12:19.700 --> 00:12:25.420
kondamnis tiujn senkulpajn por la
00:12:22.399 --> 00:12:29.060
Filo de homo estas Sinjoro de la sabato
00:12:25.420 --> 00:12:31.220
do li faras referencon, kiel li faris ĉion
00:12:29.060 --> 00:12:33.649
tra tiu la Nova Testamento en la
00:12:31.220 --> 00:12:35.329
<c.colorE5E5E5>Evangelioj Jesuo referencas kiel si mem </c>
00:12:33.649 --> 00:12:37.640
filo de viro jes kial li faras tion
00:12:35.329 --> 00:12:41.300
ĉar li estas la Filo de homo, ĉar li estas
00:12:37.640 --> 00:12:45.140
Estas facile en homa jes kaj li estas Dio
00:12:41.300 --> 00:12:48.529
fariĝis homo por forpreni nian pekon, kiu
00:12:45.140 --> 00:12:50.899
komencis kun Adam kaj tiel li <c.colorE5E5E5>estas la filo de </c>
00:12:48.529 --> 00:12:53.269
viro sed ŝi estas ankaŭ filo de dio kaj tiel
00:12:50.899 --> 00:12:56.589
Li <c.colorE5E5E5>diras ĉi tie, ke la Filo de homo estas </c>
00:12:53.269 --> 00:13:01.779
Nu, sinjoro de la sabato estis sabato
00:12:56.589 --> 00:13:05.690
<c.colorE5E5E5>komencis kiam vi scias, kiam unu kreaĵo </c>
00:13:01.779 --> 00:13:09.320
ĝuste en kreado do li diras, ke mi estas
00:13:05.690 --> 00:13:11.660
sinjoro de la sabato, mi estas la kreinto, mi estas
00:13:09.320 --> 00:13:14.959
dio mi estas sinjoro de kiel ĝi povas <c.colorCCCCCC>esti </c><c.colorE5E5E5>Sinjoro de ĝi </c>
00:13:11.660 --> 00:13:18.050
se li estas kreita ĝuste tiel lia estas
00:13:14.959 --> 00:13:20.990
rekta aserto por scii tion
00:13:18.050 --> 00:13:23.480
pruvi, ke li estas tiel, ke la distanco estas
00:13:20.990 --> 00:13:25.790
pruvita, ke ĝi estas <c.colorCCCCCC>pruvita, ke li </c>
00:13:23.480 --> 00:13:28.190
diris, <c.colorCCCCCC>ke li estas dio, ĝuste homoj diras </c>
00:13:25.790 --> 00:13:30.290
li neniam diris, ke li faris ĉi <c.colorE5E5E5>tion </c>
00:13:28.190 --> 00:13:32.300
rekta pretendo jes por dati la daton ĉi tie
00:13:30.290 --> 00:13:35.270
markite ni vidas la <c.colorE5E5E5>Sinjoron doni la </c>
00:13:32.300 --> 00:13:38.029
atestoj <c.colorE5E5E5>pri ĝi, kaj se ni faris nian </c>
00:13:35.270 --> 00:13:39.920
nia studo de <c.colorE5E5E5>kial ni fidas </c>
00:13:38.029 --> 00:13:43.579
la aŭtoritato de Skriboj kiam Jesuo
00:13:39.920 --> 00:13:46.730
<c.colorCCCCCC>parolas ni povas kredi ilin pro </c>
00:13:43.579 --> 00:13:48.230
<c.colorCCCCCC>la aŭtoritato de ĉi tiu vorto kaj tiel estas </c>
00:13:46.730 --> 00:13:49.699
<c.colorE5E5E5>ne estas cirkla rezonado </c>
00:13:48.230 --> 00:13:51.290
evidenteco ene kaj ekster la
00:13:49.699 --> 00:13:54.410
<c.colorCCCCCC>Skriboj indikante la aŭtoritaton </c>
00:13:51.290 --> 00:13:57.649
Skriboj kaj kaj la <c.colorE5E5E5>realo </c>
00:13:54.410 --> 00:14:00.680
Jesuo estas Dio kaj venis kiel <c.colorE5E5E5>senkulpa </c>
00:13:57.649 --> 00:14:02.790
ofero por ni kaj tio, kio <c.colorE5E5E5>diras </c>
00:14:00.680 --> 00:14:05.880
pri la karaktero kaj graco de Dio
00:14:02.790 --> 00:14:07.590
kaj kiu li estas liaj atributoj fakte
00:14:05.880 --> 00:14:10.980
kiam ni parolas pri la Dia graco, <c.colorCCCCCC>kiu estas </c>
00:14:07.590 --> 00:14:13.590
<c.colorE5E5E5>la granda rakonto pri Dio estas ĉi tiu Lia graco </c>
00:14:10.980 --> 00:14:17.130
tutan libron, kiun li donis al ni <c.colorCCCCCC>sian vorton </c>
00:14:13.590 --> 00:14:18.450
estas ĉio gracia ni diras nun ni estas en la
00:14:17.130 --> 00:14:22.140
<c.colorE5E5E5>tempo de la preĝejo kaj estas la tempo de </c>
00:14:18.450 --> 00:14:25.620
graco estas ĉia graco por lia graco
00:14:22.140 --> 00:14:29.730
Li donis al <c.colorCCCCCC>ni sian tutan vorton kaj estas ĝi </c>
00:14:25.620 --> 00:14:31.800
estas <c.colorCCCCCC>ĝi estas </c><c.colorE5E5E5>ĝi estas plena de la esprimo de </c>
00:14:29.730 --> 00:14:34.530
<c.colorE5E5E5>Lia amo kaj Lia graco </c><c.colorCCCCCC>kaj Lia kompato </c>
00:14:31.800 --> 00:14:37.320
al ni kaj mizerikordo triumfas
00:14:34.530 --> 00:14:39.380
juĝo kaj Dio ne volas tion
00:14:37.320 --> 00:14:42.390
devus perei sed ĉiuj devus veni
00:14:39.380 --> 00:14:44.010
pento kaj savo per Jesuo
00:14:42.390 --> 00:14:45.990
Kristo li ne volas, ke iu ajn faru tion
00:14:44.010 --> 00:14:47.880
pereu kaj <c.colorE5E5E5>tial li iris al ĉi tiuj bonegaj </c>
00:14:45.990 --> 00:14:51.060
longa kaj montras al ni sian amon
00:14:47.880 --> 00:14:54.300
esprimita per la <c.colorCCCCCC>ofero farita de </c>
00:14:51.060 --> 00:14:56.460
Jesuo Kristo por ni estas mirinda
00:14:54.300 --> 00:14:58.800
<c.colorE5E5E5>kaj jen la bona novaĵo, kiu estas la </c>
00:14:56.460 --> 00:15:00.960
bonaj novaĵoj <c.colorE5E5E5>estas bonegaj novaĵoj jes, tio estas </c>
00:14:58.800 --> 00:15:05.580
granda jes estas <c.colorCCCCCC>kaj la </c><c.colorE5E5E5>atesto </c>
00:15:00.960 --> 00:15:07.950
subtenas, ke granda novaĵo estas mirinda
00:15:05.580 --> 00:15:10.950
kaj tial ĝi ŝanĝas la vivon jes
00:15:07.950 --> 00:15:14.700
jes, jes, mi scias, ke ĝi estis <c.colorCCCCCC>en mia vivo kaj </c>
00:15:10.950 --> 00:15:17.400
<c.colorE5E5E5>en via ankaŭ kaj jes jes, do kiam vi </c>
00:15:14.700 --> 00:15:18.870
legu <c.colorE5E5E5>vian </c><c.colorCCCCCC>Biblion kaj vi konas vin </c>
00:15:17.400 --> 00:15:20.190
venu, <c.colorE5E5E5>ke vi jam ekloĝis </c>
00:15:18.870 --> 00:15:22.380
aŭtoritato la Skribo nun kiam vi
00:15:20.190 --> 00:15:25.290
legu ĝin <c.colorE5E5E5>kaj vi vidas, kion diras Dio </c>
00:15:22.380 --> 00:15:28.680
<c.colorE5E5E5>pri kiu li </c><c.colorCCCCCC>estas kaj pri kiu vi estas </c>
00:15:25.290 --> 00:15:30.330
li kaj lia graco kaj ni rigardas lin diras
00:15:28.680 --> 00:15:32.100
Mi scias la komencon de la fino kaj
00:15:30.330 --> 00:15:33.480
ni vidas la tutan vojon tra <c.colorE5E5E5>la Biblio </c>
00:15:32.100 --> 00:15:36.270
<c.colorE5E5E5>ĝuste tra la fino de Revelacio </c>
00:15:33.480 --> 00:15:39.600
La graco de Dio kaj la graco de Dio
00:15:36.270 --> 00:15:41.100
rifuzo de juĝo, sed ni <c.colorE5E5E5>devas </c>
00:15:39.600 --> 00:15:43.200
komprenu, ke <c.colorE5E5E5>vi scias, ke ni </c><c.colorCCCCCC>ĉiuj estas </c>
00:15:41.100 --> 00:15:46.350
pekuloj kaj ni ĉiuj malobeis Dion
00:15:43.200 --> 00:15:49.470
morala leĝo kaj li provizis manieron por ni
00:15:46.350 --> 00:15:51.950
ne preni la punon, kiu <c.colorCCCCCC>estas </c>
00:15:49.470 --> 00:15:54.960
juste nia por malobservi <c.colorE5E5E5>sian leĝon </c>
00:15:51.950 --> 00:15:57.750
per Jesuo Kristo li donis <c.colorE5E5E5>manieron </c>
00:15:54.960 --> 00:16:00.750
<c.colorE5E5E5>eskapi de la Ĉapitro tie </c>
00:15:57.750 --> 00:16:04.050
ni ĉiuj <c.colorE5E5E5>jes, kaj do tiuj, kiuj ricevas </c>
00:16:00.750 --> 00:16:06.720
Kristo fariĝis lia kaj ni estas justaj
00:16:04.050 --> 00:16:09.750
antaŭ li, ĉar <c.colorE5E5E5>ni nenion faris </c>
00:16:06.720 --> 00:16:13.110
ne jes, ne ni meritis ĝin aŭtoj
00:16:09.750 --> 00:16:15.150
timinda li <c.colorCCCCCC>estas timinda, tiel li estas </c>
00:16:13.110 --> 00:16:18.060
<c.colorCCCCCC>timinda ĉi tiu estas </c><c.colorE5E5E5>lia vorto </c>
00:16:15.150 --> 00:16:21.990
kaj ni nur gratis la surfacon kaj ni
00:16:18.060 --> 00:16:23.670
nur manĝu ĉio tie, <c.colorE5E5E5>ĝi estas pli </c>
00:16:21.990 --> 00:16:30.180
estas nur tiom, <c.colorE5E5E5>ke ĝi estas nur </c>
00:16:23.670 --> 00:16:32.520
Ĝi estas mirinda kaj mi scias kelkfoje <c.colorE5E5E5>en </c>
00:16:30.180 --> 00:16:34.260
kunhavanta kun homoj, kiujn vi konas, mi <c.colorCCCCCC>kutimis </c>
00:16:32.520 --> 00:16:36.150
<c.colorE5E5E5>akiri nervan paĉjon kaj ankoraŭ foje fari </c>
00:16:34.260 --> 00:16:39.030
kun <c.colorCCCCCC>dio mi pensas helpas min pri tio </c>
00:16:36.150 --> 00:16:40.770
interkonsento ho, mi devas dividi i iom rapide
00:16:39.030 --> 00:16:42.390
donu kialon, kial <c.colorE5E5E5>mi kredas ĝin </c>
00:16:40.770 --> 00:16:45.120
ĉar ĝi estas tiel timinda, ĉu mi povas scii lian
00:16:42.390 --> 00:16:47.490
graco al mi kaj tiel timinda kaj <c.colorE5E5E5>mi </c>
00:16:45.120 --> 00:16:49.470
devas memori la daton de Jesaja kaj mi
00:16:47.490 --> 00:16:53.580
devas memori ĉiujn tiujn aferojn, sed mi
00:16:49.470 --> 00:16:56.670
trovis <c.colorE5E5E5>, ke tio ne gravas tiom </c>
00:16:53.580 --> 00:16:58.410
ĉar Dio laboras en vi
00:16:56.670 --> 00:17:01.740
<c.colorE5E5E5>leĝos laŭ lia bona celo </c>
00:16:58.410 --> 00:17:04.500
absolute kaj <c.colorE5E5E5>li faras la laboron kaj li </c>
00:17:01.740 --> 00:17:07.860
volas, kiu ajn vi parolas, ĉu
00:17:04.500 --> 00:17:10.770
estas via edzino via viaj infanoj
00:17:07.860 --> 00:17:12.270
gepatroj viaj amikoj li deziras <c.colorE5E5E5>ilin </c>
00:17:10.770 --> 00:17:15.240
eniĝu <c.colorE5E5E5>bone kun li </c>
00:17:12.270 --> 00:17:17.070
eĉ pli <c.colorE5E5E5>ol ni volas ilin </c><c.colorCCCCCC>kaj tiel li </c>
00:17:15.240 --> 00:17:19.650
en sia amo li altiras lin per ŝnuroj
00:17:17.070 --> 00:17:21.720
<c.colorCCCCCC>Aminda bonkoreco ĝi diras en lia vorto kaj </c>
00:17:19.650 --> 00:17:23.910
Mi nur <c.colorE5E5E5>tenas tion, mi kelkfoje marŝas </c>
00:17:21.720 --> 00:17:26.450
for, ho, mi <c.colorE5E5E5>dirus, ke mi </c>
00:17:23.910 --> 00:17:29.310
ne devus diri <c.colorCCCCCC>tion, sed </c><c.colorE5E5E5>fine </c>
00:17:26.450 --> 00:17:31.370
ĝi estas en liaj manoj <c.colorE5E5E5>kaj li amas ilin </c>
00:17:29.310 --> 00:17:34.080
jes kaj ne temas pri justa
00:17:31.370 --> 00:17:35.790
komprenante intelekte, sed ĝuste
00:17:34.080 --> 00:17:37.500
ĝi estas la laboro de la <c.colorCCCCCC>spirito en </c><c.colorE5E5E5>la </c>
00:17:35.790 --> 00:17:40.020
koro de tiuj, kiuj <c.colorE5E5E5>estas Dio, desegnas </c>
00:17:37.500 --> 00:17:41.400
mem kaj jes la indikaĵoj bezonas
00:17:40.020 --> 00:17:43.920
estu tie por ĝi
00:17:41.400 --> 00:17:46.950
ni, kiuj konas la Sinjoron kiel por tiuj, kiuj
00:17:43.920 --> 00:17:48.960
ne donu al ni, konstruas nian fidon
00:17:46.950 --> 00:17:51.870
ĝuste asertas niajn jes kaj
00:17:48.960 --> 00:17:55.590
plifortigas nian volon iri kaj marŝi
00:17:51.870 --> 00:17:58.050
servi Lin kaj scii, ke <c.colorE5E5E5>ni estas ĉi tio </c>
00:17:55.590 --> 00:18:01.200
estas vera kaj tiel kiam la atesto estas
00:17:58.050 --> 00:18:03.330
demandis, ke vi havas ĝin ni <c.colorCCCCCC>havas </c>
00:18:01.200 --> 00:18:05.160
ĝi <c.colorE5E5E5>jes kaj eble la afero </c>
00:18:03.330 --> 00:18:07.320
indikas la personon en la <c.colorCCCCCC>ŝuldodirekto </c>
00:18:05.160 --> 00:18:09.630
kaj dum ili moviĝas en tiun direkton ĝi estas
00:18:07.320 --> 00:18:12.300
la <c.colorE5E5E5>Spirito de Dio, kiu gvidas ilin </c>
00:18:09.630 --> 00:18:14.730
iuj plantas iom da akvo Dio kaŭzas la
00:18:12.300 --> 00:18:17.780
pligrandigu <c.colorE5E5E5>bonege, kial ni ne </c>
00:18:14.730 --> 00:18:20.310
ferma preĝo volus ree preĝi paĉjon
00:18:17.780 --> 00:18:22.140
patro dankas vin pro ĉi tiu tempo <c.colorE5E5E5>kaj ni </c>
00:18:20.310 --> 00:18:25.680
dankon <c.colorE5E5E5>pro via vorto, ni dankas vin </c>
00:18:22.140 --> 00:18:26.910
Sinjoro pro via graco al ni patro mi
00:18:25.680 --> 00:18:28.770
preĝu <c.colorE5E5E5>por ĉiuj, kiuj aŭskultas </c>
00:18:26.910 --> 00:18:31.290
rigardante patron
00:18:28.770 --> 00:18:33.360
vi eĉ nun tuŝus ĉi tion
00:18:31.290 --> 00:18:36.300
iliaj koroj kun la vero <c.colorE5E5E5>pri kiu vi </c>
00:18:33.360 --> 00:18:38.220
estas kaj la graco, kiun vi havas por <c.colorE5E5E5>ili </c>
00:18:36.300 --> 00:18:40.680
kaj la kompatemo disponebla
00:18:38.220 --> 00:18:44.130
Jesuo Kristo kaj vi sopiras
00:18:40.680 --> 00:18:46.500
ili turni al vi <c.colorCCCCCC>kaj la longeco tio </c>
00:18:44.130 --> 00:18:48.090
vi iris al patro, ni dankas vin
00:18:46.500 --> 00:18:52.520
dankon pro ĉi tiu <c.colorCCCCCC>tempo en nomo de Jesuo </c>
00:18:48.090 --> 00:18:55.380
Amen amen dankon denove <c.colorE5E5E5>pro agordado </c>
00:18:52.520 --> 00:18:58.290
kontrolu nian retejon nova ĉiutaga televido
00:18:55.380 --> 00:19:00.720
vi ankaŭ povas trovi nin ĉe <c.colorE5E5E5>Facebook kaj vi </c>
00:18:58.290 --> 00:19:02.490
ni povas <c.colorE5E5E5>aŭskulti nin ankaŭ sur stitcher </c>
00:19:00.720 --> 00:19:04.830
ni <c.colorE5E5E5>esperas, ke vi agordos en la venonta semajno </c>
00:19:02.490 --> 00:19:06.750
kaj <c.colorE5E5E5>ke vi komencos malfermi la </c><c.colorCCCCCC>Vorton </c>
00:19:04.830 --> 00:19:09.060
de <c.colorCCCCCC>Dio kaj lasante lin paroli al vi kaj </c>
00:19:06.750 --> 00:19:11.040
ĝi <c.colorE5E5E5>transformos vian vivon dankon </c>
00:19:09.060 --> 00:19:13.430
<c.colorE5E5E5>denove paĉjo ne aspektas nebula </c><c.colorCCCCCC>bone havi </c>
00:19:11.040 --> 00:19:13.430
bonega semajno
00:19:16.550 --> 00:19:18.610
vi
00:19:28.890 --> 00:19:30.950
vi
00:19:33.130 --> 00:19:35.190
vi
You can’t perform that action at this time.