Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1367 lines (913 sloc) 37.5 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: fi
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:05.790
tervetuloa takaisin uuteen uuteen jaksoon
00:00:02.310 --> 00:00:07.440
<c.colorCCCCCC>jokapäiväinen niin iloinen, että viritit ja </c><c.colorE5E5E5>olen niin </c>
00:00:05.790 --> 00:00:09.719
<c.colorCCCCCC>saadessamme </c><c.colorE5E5E5>isäni takaisin showssa </c>
00:00:07.440 --> 00:00:14.610
Rob web ja me <c.colorE5E5E5>puhumme myös </c>
00:00:09.719 --> 00:00:15.949
Jeesus väittää jumaluudelle, niin me olemme
00:00:14.610 --> 00:00:19.130
innoissaan puhua tästä <c.colorE5E5E5>ja </c>
00:00:15.949 --> 00:00:19.130
pysy kanavalla
00:00:42.600 --> 00:00:48.100
sinulla on hullut taidot nyt hioa niitä
00:00:45.850 --> 00:00:49.750
oppia uusia taitoja tai paranna
00:00:48.100 --> 00:00:51.910
olemassa olevat videot
00:00:49.750 --> 00:00:55.120
opetukset Lindan työssä
00:00:51.910 --> 00:00:58.810
kautta erityinen linkki kissan viiden pisteen
00:00:55.120 --> 00:01:01.060
TV <c.colorE5E5E5>/ Linda oppivat ohjelmistotekniikkaa </c>
00:00:58.810 --> 00:01:02.620
luovia <c.colorE5E5E5>ja liike-elämän taitoja, joita voit käyttää </c>
00:01:01.060 --> 00:01:05.680
tänään auttaa sinua <c.colorE5E5E5>saavuttamaan </c>
00:01:02.620 --> 00:01:07.510
ammatilliset tavoitteet liittyvät tänään ja alkavat
00:01:05.680 --> 00:01:09.820
oppiminen <c.colorE5E5E5>antaa sinulle tämän mahdollisuuden </c>
00:01:07.510 --> 00:01:13.120
kokeile <c.colorE5E5E5>sitä täysin ilmaiseksi rajoittamattomana </c>
00:01:09.820 --> 00:01:19.210
pääsy <c.colorE5E5E5>kaikkiin kursseihin rekisteröidy nyt </c>
00:01:13.120 --> 00:01:22.090
vapaa kissa viiden pisteen TV <c.colorE5E5E5>/ Linda </c><c.colorCCCCCC>kunnossa </c>
00:01:19.210 --> 00:01:24.210
tervetuloa takaisin kiitos <c.colorE5E5E5>isä lähdettäessä </c>
00:01:22.090 --> 00:01:26.410
näyttelyssä ja juttelemassa kanssani ja
00:01:24.210 --> 00:01:28.420
Katsotaanpa <c.colorCCCCCC>vain, missä lähdimme </c>
00:01:26.410 --> 00:01:30.490
me puhuimme viranomaisesta
00:01:28.420 --> 00:01:33.160
Raamatun ja kuinka puhumme
00:01:30.490 --> 00:01:34.900
muille ja sanomme hyvin <c.colorE5E5E5>tunnet </c>
00:01:33.160 --> 00:01:37.119
Raamattu <c.colorCCCCCC>sanoo tämän tämän </c><c.colorE5E5E5>Jumalan tuntemuksen </c>
00:01:34.900 --> 00:01:39.820
pelastuksesta, koska Raamattu
00:01:37.119 --> 00:01:43.780
koska <c.colorE5E5E5>se sanoo niin miten </c><c.colorCCCCCC>voimme olla varmoja </c>
00:01:39.820 --> 00:01:45.340
että Raamatulla on valtuudet sanoa
00:01:43.780 --> 00:01:47.650
että se on Jumalan sana ja <c.colorCCCCCC>sinä </c>
00:01:45.340 --> 00:01:53.370
korosti jo joitakin asioita
00:01:47.650 --> 00:01:56.830
mainitsitte, mutta käytät usein <c.colorE5E5E5>vähän </c>
00:01:53.370 --> 00:02:00.810
Muistin temppu muistaa mitä <c.colorE5E5E5>helposti </c>
00:01:56.830 --> 00:02:04.090
<c.colorE5E5E5>lisää isäsi kädelläsi okei tämä on </c>
00:02:00.810 --> 00:02:06.700
tapa <c.colorE5E5E5>muistaa viranomaisen </c>
00:02:04.090 --> 00:02:09.489
Raamattu ja sen alueet, jotka antavat
00:02:06.700 --> 00:02:13.269
meille syitä <c.colorE5E5E5>uskoa ja sain tämän </c>
00:02:09.489 --> 00:02:15.670
Gregistä <c.colorCCCCCC>kaakao on hyvä syy </c>
00:02:13.269 --> 00:02:20.440
verkkosivuilla suuri palvelus, jota hän tekee
00:02:15.670 --> 00:02:23.170
<c.colorE5E5E5>joten ajatus on, että meillä on vähän </c>
00:02:20.440 --> 00:02:25.209
pinky se alkaa P: n kanssa profetiasta
00:02:23.170 --> 00:02:26.950
josta puhuimme <c.colorE5E5E5>viime viikolla, niin me </c>
00:02:25.209 --> 00:02:28.239
on <c.colorE5E5E5>todisteita </c>
00:02:26.950 --> 00:02:31.180
<c.colorCCCCCC>Raamattu koska profetia </c><c.colorE5E5E5>on </c>
00:02:28.239 --> 00:02:33.459
täytetty ennustettu ja täytetty kuin me
00:02:31.180 --> 00:02:35.440
puhui <c.colorE5E5E5>viime viikolla ja sitten meillä on </c>
00:02:33.459 --> 00:02:38.350
meidän seuraava sormi, joka on meidän päämme
00:02:35.440 --> 00:02:40.590
etusormi ja tämä sormi on <c.colorE5E5E5>kanssa </c>
00:02:38.350 --> 00:02:43.930
sormella, jossa meillä on rengas <c.colorE5E5E5>ja se </c>
00:02:40.590 --> 00:02:46.570
se <c.colorE5E5E5>on osoitus yhtenäisyydestä, </c><c.colorCCCCCC>joka on yksikkö </c>
00:02:43.930 --> 00:02:48.190
olivat yhdistyneet avioliitossa ja <c.colorE5E5E5>siellä </c>
00:02:46.570 --> 00:02:50.560
<c.colorE5E5E5>laitamme renkaan sinne, jotta se osoittaisi niin </c>
00:02:48.190 --> 00:02:53.680
tämä sormi muistuttaa <c.colorE5E5E5>meitä yhtenäisyydestä ja </c>
00:02:50.560 --> 00:02:54.670
se muistuttaa meitä siitä, <c.colorCCCCCC>että me </c>
00:02:53.680 --> 00:02:56.590
käytä tätä muistaa
00:02:54.670 --> 00:02:58.660
ne, jotka <c.colorE5E5E5>ovat vähän muistamme </c>
00:02:56.590 --> 00:03:02.260
Muistuta tämä muistaa
00:02:58.660 --> 00:03:04.690
syyt <c.colorCCCCCC>uskoa, että meillä on rengas </c>
00:03:02.260 --> 00:03:06.130
sormi, joka on osoitettu, <c.colorE5E5E5>se muistuttaa meitä </c>
00:03:04.690 --> 00:03:09.010
<c.colorE5E5E5>pyhien kirjoitusten yhtenäisyydestä </c>
00:03:06.130 --> 00:03:12.310
66 kirjaa on kaikki sidottu yhteen
00:03:09.010 --> 00:03:14.080
meille johdonmukainen esitys Jumalan <c.colorE5E5E5>suunnitelmasta </c>
00:03:12.310 --> 00:03:17.620
pelastukseen heti <c.colorE5E5E5>alusta alkaen </c>
00:03:14.080 --> 00:03:19.600
lopettaa progressiivinen ilmestys
00:03:17.620 --> 00:03:22.540
vaikka meillä on nämä 66 kirjaa
00:03:19.600 --> 00:03:24.190
yli 1500 vuotta yli 40 eri
00:03:22.540 --> 00:03:25.870
kirjailijoita on olemassa yhtenäisyys
00:03:24.190 --> 00:03:28.450
ei voida kieltää, kun käydään läpi
00:03:25.870 --> 00:03:31.450
kirjat, joten se on toinen syy
00:03:28.450 --> 00:03:33.850
usko ja sitten kolmannen sormellasi
00:03:31.450 --> 00:03:35.410
on suurin käyttämäsi sormi
00:03:33.850 --> 00:03:37.959
että <c.colorE5E5E5>muistaa, että se vastaa suuriin </c>
00:03:35.410 --> 00:03:39.819
kysymykset elämän suurimmista sormen vastauksista
00:03:37.959 --> 00:03:41.500
suuri kysymys on niin <c.colorCCCCCC>hyvä </c>
00:03:39.819 --> 00:03:43.930
nyt tiedät, että meillä on profetia
00:03:41.500 --> 00:03:46.000
saimme yhtenäisyyden, saimme profetiat
00:03:43.930 --> 00:03:47.650
Pyhien <c.colorE5E5E5>kirjoitusten Raamatun yhtenäisyys kaikki </c>
00:03:46.000 --> 00:03:50.739
<c.colorE5E5E5>meillä on suuria kysymyksiä </c>
00:03:47.650 --> 00:03:53.799
suuret kysymykset ovat minne tulin
00:03:50.739 --> 00:03:55.420
siitä on olemassa tapa <c.colorCCCCCC>elää elämääni </c>
00:03:53.799 --> 00:03:57.280
siellä <c.colorE5E5E5>on tarkoitus olla </c>
00:03:55.420 --> 00:03:59.769
moraalinen tapa on <c.colorE5E5E5>elämässäni </c><c.colorCCCCCC>merkitys </c>
00:03:57.280 --> 00:04:02.440
ja <c.colorCCCCCC>minne menen niin sen alkuperään </c>
00:03:59.769 --> 00:04:05.140
tarkoitetaan <c.colorE5E5E5>moraalia ja kohtaloa ja </c>
00:04:02.440 --> 00:04:08.380
Raamatulla <c.colorCCCCCC>on johdonmukainen esitys </c>
00:04:05.140 --> 00:04:10.269
nämä <c.colorCCCCCC>1500 </c><c.colorE5E5E5>vuotta Raamatussa </c>
00:04:08.380 --> 00:04:13.140
<c.colorE5E5E5>66 kirjasta on johdonmukainen </c>
00:04:10.269 --> 00:04:16.030
näiden näkökulmien esittämistä
00:04:13.140 --> 00:04:19.510
mistä olen tullut merkityksestä
00:04:16.030 --> 00:04:21.970
millainen on moraali siellä?
00:04:19.510 --> 00:04:24.550
minun täytyy elää elämääni kyllä
00:04:21.970 --> 00:04:26.530
ehdottomasti ja kohtalosta, mitä tapahtuu milloin
00:04:24.550 --> 00:04:29.500
Minä kuolen, että Raamattu vastaa kaikkiin niihin
00:04:26.530 --> 00:04:31.720
kysymyksiä johdonmukaisesti
00:04:29.500 --> 00:04:34.479
kanssa todellisuutta, että elämme samankaltaisia
00:04:31.720 --> 00:04:36.280
<c.colorE5E5E5>mitään muuta, joten meillä on nämä kolme </c><c.colorCCCCCC>ja </c>
00:04:34.479 --> 00:04:38.710
Sitten neljäs sormi kanssa <c.colorCCCCCC>sen </c><c.colorE5E5E5>oman </c>
00:04:36.280 --> 00:04:41.050
etusormi, joten käytämme sitä indeksinä
00:04:38.710 --> 00:04:43.380
historia muistaa <c.colorE5E5E5>, että Raamattu on </c>
00:04:41.050 --> 00:04:46.289
historiallisesti tarkka ja sitä käytetään oh
00:04:43.380 --> 00:04:48.520
ja sitä on <c.colorCCCCCC>käyttänyt </c>
00:04:46.289 --> 00:04:51.370
arkeologit ja tutkijat
00:04:48.520 --> 00:04:53.169
todisteiden historiallinen ja ja ja ja
00:04:51.370 --> 00:04:55.360
<c.colorE5E5E5>niin se seisoo se on testattu ja </c>
00:04:53.169 --> 00:04:56.889
sitä käytetään koko ajan historiallisena
00:04:55.360 --> 00:04:59.169
<c.colorE5E5E5>viittaus on aina löydetty </c>
00:04:56.889 --> 00:05:00.850
olla sataprosenttinen, joten se on
00:04:59.169 --> 00:05:02.830
historiallisesti tarkka, joten se on toinen
00:05:00.850 --> 00:05:05.620
asia <c.colorE5E5E5>pyhien kirjoitusten todistamiseen </c>
00:05:02.830 --> 00:05:07.780
<c.colorE5E5E5>Okei niin, että saimme profetian yhtenäisyyden </c>
00:05:05.620 --> 00:05:08.740
<c.colorE5E5E5>pyhissä kirjoituksissa se vastaa suuriin kysymyksiin </c>
00:05:07.780 --> 00:05:10.630
alkuperän merkitys
00:05:08.740 --> 00:05:12.099
todellisuutta ja kohtaloa se <c.colorE5E5E5>yhdistää </c>
00:05:10.630 --> 00:05:14.050
<c.colorE5E5E5>historiaindeksi ja sitten mikä on meidän </c>
00:05:12.099 --> 00:05:15.430
peukalo hyvin tämä on <c.colorCCCCCC>indeksin indeksointi </c>
00:05:14.050 --> 00:05:17.319
historia ja katsomme sen läpi niin
00:05:15.430 --> 00:05:18.910
sormi muistuttaa meitä siitä, että se on hänen hyvä
00:05:17.319 --> 00:05:20.710
historiallinen se on <c.colorE5E5E5>suuri historiallinen </c>
00:05:18.910 --> 00:05:24.580
viittaus, koska Jumala sai historiansa
00:05:20.710 --> 00:05:26.740
oikeassa ja lopulta peukalossamme
00:05:24.580 --> 00:05:29.620
peukalo kuten se ja se, että Raamattu
00:05:26.740 --> 00:05:31.300
muuttaa elämää, jos teemme Raamatun
00:05:29.620 --> 00:05:33.240
<c.colorE5E5E5>kertoo meille tehdä ja elää elämäämme </c>
00:05:31.300 --> 00:05:35.500
sellaisenaan ja vastaanottaa Kristuksen Vapahtajamme
00:05:33.240 --> 00:05:39.340
Muista, että sanoimme Raamatun teemaa
00:05:35.500 --> 00:05:41.759
on Jeesus Kristus <c.colorE5E5E5>ja sen tarkoitus </c>
00:05:39.340 --> 00:05:44.580
Raamattu, jonka luemme <c.colorE5E5E5>toisessa Timoteuksessa 3 15, on </c>
00:05:41.759 --> 00:05:48.190
että me olisimme <c.colorCCCCCC>viisaat pelastukseen </c>
00:05:44.580 --> 00:05:50.560
Jeesuksen Kristuksen kautta, kun siirrymme ja
00:05:48.190 --> 00:05:53.530
ja tee niin kuin Raamattu sanoo, että elämä on
00:05:50.560 --> 00:05:55.599
muutettu <c.colorCCCCCC>Voi Jumala muuttaa meidät oikein </c>
00:05:53.530 --> 00:05:59.860
<c.colorCCCCCC>olemme kuin me menemme kuolemasta elämään </c>
00:05:55.599 --> 00:06:01.659
oikeassa pidän siitä, että <c.colorCCCCCC>oi okei ja niin voimme </c>
00:05:59.860 --> 00:06:03.250
käytä kättämme, koska se on vain <c.colorE5E5E5>kanssamme </c>
00:06:01.659 --> 00:06:04.509
nopea tapa muistaa <c.colorE5E5E5>kuin olemme </c>
00:06:03.250 --> 00:06:07.599
keskustella näistä asioista jonkun kanssa
00:06:04.509 --> 00:06:08.860
<c.colorCCCCCC>Okei niin, ettei todisteita </c><c.colorE5E5E5>ole </c>
00:06:07.599 --> 00:06:12.250
välitä, miten <c.colorCCCCCC>tulet ulos Raamatusta </c>
00:06:08.860 --> 00:06:13.570
nyt halusit murtaa meidät
00:06:12.250 --> 00:06:15.610
jotkut pyhät kirjoitukset pitävät <c.colorE5E5E5>sen mielessä </c>
00:06:13.570 --> 00:06:19.210
kuten me olemme sellaisia ​​kuin rakennamme
00:06:15.610 --> 00:06:21.070
todisteita näiden tukemiseksi, jos olemme
00:06:19.210 --> 00:06:23.909
olemme perustaneet
00:06:21.070 --> 00:06:26.740
<c.colorE5E5E5>pyhien kirjoitusten kautta näillä keinoilla joo sitten </c>
00:06:23.909 --> 00:06:28.990
kun katsomme, mitä <c.colorE5E5E5>Jeesus sanoi </c>
00:06:26.740 --> 00:06:31.419
itse koska tämä kysymys <c.colorE5E5E5>Jeesuksen </c>
00:06:28.990 --> 00:06:34.120
jumaluus, että jotkut ihmiset <c.colorE5E5E5>kertovat sinulle </c>
00:06:31.419 --> 00:06:36.070
<c.colorE5E5E5>hyvin hän koskaan väittänyt </c><c.colorCCCCCC>olevansa</c><c.colorE5E5E5> Jumala oh ja </c>
00:06:34.120 --> 00:06:39.099
että <c.colorE5E5E5>ihmiset kertovat minulle, että joo ja </c>
00:06:36.070 --> 00:06:41.050
silloin ja mitä <c.colorE5E5E5>haluaisin </c><c.colorCCCCCC>näyttää nyt </c>
00:06:39.099 --> 00:06:43.840
on vain kaksi paikkaa <c.colorE5E5E5>pyhissä kirjoituksissa </c>
00:06:41.050 --> 00:06:46.870
missä hän on <c.colorE5E5E5>kunnossa väittää olevansa Jumala ja </c>
00:06:43.840 --> 00:06:51.659
siellä on monia ja niin edelleen
00:06:46.870 --> 00:06:55.719
toinen luku <c.colorCCCCCC>ja Jeesus ei vain sano </c>
00:06:51.659 --> 00:06:58.060
Uskokaa minua, että <c.colorE5E5E5>Jumala on kunnossa kuin luotan </c>
00:06:55.719 --> 00:07:01.300
<c.colorE5E5E5>minulle lapsia, kun puhuimme viime viikolla </c>
00:06:58.060 --> 00:07:03.729
sain olla todisteita uskomme tukemiseksi
00:07:01.300 --> 00:07:05.620
ja kun uskomme jotain <c.colorE5E5E5>ja </c>
00:07:03.729 --> 00:07:07.599
todisteet <c.colorE5E5E5>ovat riittävän vahvoja, kun siirrymme </c>
00:07:05.620 --> 00:07:09.370
tämä suunta sijoittaa itsemme
00:07:07.599 --> 00:07:11.680
se, mitä me uskomme ja se on usko
00:07:09.370 --> 00:07:17.349
<c.colorE5E5E5>se on usko toimintaan </c>
00:07:11.680 --> 00:07:19.539
on oikeassa niin merkki luvussa <c.colorE5E5E5>2 Jeesus on </c>
00:07:17.349 --> 00:07:22.100
saarnaten talossa ja hän sanoo <c.colorCCCCCC>tämän </c>
00:07:19.539 --> 00:07:24.510
Raamattu sanoo tämän
00:07:22.100 --> 00:07:26.130
hän tuli <c.colorE5E5E5>Kapernaumiin ja muutaman päivän kuluttua </c>
00:07:24.510 --> 00:07:28.080
se oli hän, <c.colorCCCCCC>että hän oli talossa </c>
00:07:26.130 --> 00:07:30.060
välittömästi monet kokoontuivat niin
00:07:28.080 --> 00:07:32.550
että ei ollut enää tilaa vastaanottaa
00:07:30.060 --> 00:07:34.590
he eivät edes <c.colorE5E5E5>lähellä ovea ja hän </c>
00:07:32.550 --> 00:07:36.180
saarnasi heille sanaa, niin he tulivat
00:07:34.590 --> 00:07:38.520
hän toi paralyyttisen, joka oli
00:07:36.180 --> 00:07:40.260
neljä miestä ja milloin he voisivat
00:07:38.520 --> 00:07:42.480
<c.colorCCCCCC>älä tule hänen lähelle väkijoukon takia </c>
00:07:40.260 --> 00:07:44.520
he löysivät katon, jossa hän oli ja
00:07:42.480 --> 00:07:46.770
<c.colorE5E5E5>kun he olivat murtuneet heidät </c>
00:07:44.520 --> 00:07:49.530
alas sängyssä, johon paralyyttinen oli
00:07:46.770 --> 00:07:50.820
kun Jeesus näki heidän uskonsa nyt
00:07:49.530 --> 00:07:53.460
huomaa, että sana hän näki heidän uskonsa
00:07:50.820 --> 00:07:56.160
heidän uskonsa oli se, mitä <c.colorE5E5E5>heidän arvellaan </c>
00:07:53.460 --> 00:07:58.860
toiminta tarkasti he uskoivat Jeesuksen olevan
00:07:56.160 --> 00:08:01.470
paranna heidän ystävänsä ja niin heidän uskonsa oli
00:07:58.860 --> 00:08:03.810
heidän uskomuksensa <c.colorE5E5E5>alentaa häntä </c>
00:08:01.470 --> 00:08:07.230
läpi katon <c.colorCCCCCC>ok perusvakaus </c>
00:08:03.810 --> 00:08:09.660
toiminta on usko <c.colorCCCCCC>ok, kun hän näki heidän </c>
00:08:07.230 --> 00:08:12.960
usko hän sanoi paralyyttiselle pojalle
00:08:09.660 --> 00:08:14.850
Synnit anteeksi annetaan nyt jakeelle 6, mutta
00:08:12.960 --> 00:08:16.740
<c.colorE5E5E5>jotkut kirjanoppineet, jotka istuivat </c>
00:08:14.850 --> 00:08:19.260
<c.colorCCCCCC>siellä ja syyt perusteluissa </c>
00:08:16.740 --> 00:08:21.450
sydämet miksi tämä mies puhuu jumalanpilkkaa
00:08:19.260 --> 00:08:23.850
kuten tämä, joka voi antaa anteeksi syntejä kuin Jumala
00:08:21.450 --> 00:08:25.650
yksin ja heti, kun Jeesus
00:08:23.850 --> 00:08:27.330
katsotaan henkeä, jonka <c.colorCCCCCC>he perustelivat </c>
00:08:25.650 --> 00:08:29.610
näin hän itse sanoi heille
00:08:27.330 --> 00:08:31.979
miksi sinä syyt <c.colorE5E5E5>näistä asioista </c>
00:08:29.610 --> 00:08:34.349
sydämesi on helpompi <c.colorCCCCCC>sanoa </c>
00:08:31.979 --> 00:08:38.580
paralyyttisille synneille annetaan anteeksi
00:08:34.349 --> 00:08:44.820
tai nousta nukkua ja kävele jakeessa
00:08:38.580 --> 00:08:47.190
10 Jeesus <c.colorCCCCCC>sanoo, mutta te tiedätte sen </c>
00:08:44.820 --> 00:08:50.640
<c.colorCCCCCC>että te tiedätte, että Ihmisen Poika </c>
00:08:47.190 --> 00:08:52.950
sillä on valta maan päällä anteeksi syntejä hän
00:08:50.640 --> 00:08:54.930
sanoi paralyyttiselle, mitä sanon teille
00:08:52.950 --> 00:08:56.940
ota <c.colorE5E5E5>sänkysi </c><c.colorCCCCCC>ja mene sinuun </c>
00:08:54.930 --> 00:08:58.500
<c.colorE5E5E5>tiedä, että </c><c.colorCCCCCC>jeesus todella sanoo sinulle </c>
00:08:56.940 --> 00:09:00.900
Tiedän, että olet oikeassa <c.colorE5E5E5>, minulle on helppoa </c>
00:08:58.500 --> 00:09:03.930
sanokaa tämä <c.colorE5E5E5>teidän anteeksi meidän syntisi syntijämme </c>
00:09:00.900 --> 00:09:06.930
anteeksi, mutta <c.colorE5E5E5>Jeesus sanoo niin </c>
00:09:03.930 --> 00:09:08.640
<c.colorCCCCCC>tiedät täällä todisteet </c>
00:09:06.930 --> 00:09:10.080
kannattaa teidän <c.colorE5E5E5>aion </c><c.colorCCCCCC>näyttää </c><c.colorE5E5E5>sinulle </c>
00:09:08.640 --> 00:09:13.020
jotain <c.colorE5E5E5>fyysisessä niin </c>
00:09:10.080 --> 00:09:15.540
ymmärtää, että henkisesti
00:09:13.020 --> 00:09:18.360
seuraukset ovat <c.colorE5E5E5>, että </c>
00:09:15.540 --> 00:09:20.370
ihmisellä on valtuudet antaa anteeksi syntejä
00:09:18.360 --> 00:09:22.320
ja he jopa <c.colorE5E5E5>sanoivat ainoan henkilön </c>
00:09:20.370 --> 00:09:25.800
vain <c.colorE5E5E5>yksi, joka voi antaa syntejä anteeksi </c>
00:09:22.320 --> 00:09:27.900
Jumala sanoo <c.colorCCCCCC>heille, että olen </c><c.colorE5E5E5>jumala, jonka voin tehdä kyllä </c>
00:09:25.800 --> 00:09:31.260
<c.colorE5E5E5>hän antaa todisteita tueksi </c>
00:09:27.900 --> 00:09:33.930
mitä hän on sanonut ja niin se on
00:09:31.260 --> 00:09:35.870
että kaikki periaatteet on vahvistettu
00:09:33.930 --> 00:09:38.839
Pyhissä kirjoituksissa Jumala ei ole
00:09:35.870 --> 00:09:40.430
tiedätte, että meillä on uskomme
00:09:38.839 --> 00:09:42.589
<c.colorE5E5E5>Jumalan antamat todisteet </c>
00:09:40.430 --> 00:09:44.330
se on yleisen ilmoituksen kautta
00:09:42.589 --> 00:09:47.029
luominen ja se on erityistä
00:09:44.330 --> 00:09:49.670
<c.colorE5E5E5>Raamatun ilmestys ja Jeesus ja me </c>
00:09:47.029 --> 00:09:51.560
meillä on henkilökohtainen ilmoituksemme
00:09:49.670 --> 00:09:53.839
tule <c.colorCCCCCC>tuntemaan Herran ja hän </c><c.colorE5E5E5>asui </c>
00:09:51.560 --> 00:09:55.790
<c.colorCCCCCC>Jumalan keihäs elää </c><c.colorE5E5E5>meissä ja niin se on </c>
00:09:53.839 --> 00:09:58.250
vain yksi paikka, jossa Jeesus <c.colorCCCCCC>on </c>
00:09:55.790 --> 00:10:00.770
epäsuora väite jumaluudesta, mikä on
00:09:58.250 --> 00:10:03.529
mielenkiintoinen, että hän sanoo mikä on
00:10:00.770 --> 00:10:05.660
<c.colorE5E5E5>helpompi sanoa, että syntisi annetaan anteeksi tai </c>
00:10:03.529 --> 00:10:08.690
sanoa nousta ota <c.colorE5E5E5>vuoteesi</c><c.colorCCCCCC> ja käy </c>
00:10:05.660 --> 00:10:10.790
joo <c.colorE5E5E5>yhdelle fyysisessä maailmassa </c>
00:10:08.690 --> 00:10:13.010
<c.colorE5E5E5>on mahdotonta saada vain halvaantunut </c>
00:10:10.790 --> 00:10:14.750
ja kävele kyllä, joten molemmat ovat yhtä
00:10:13.010 --> 00:10:16.850
mahdotonta, mutta tämä voi olla vain
00:10:14.750 --> 00:10:19.570
Jumala tekee oikean ja tunnustaa
00:10:16.850 --> 00:10:23.150
että se, että <c.colorE5E5E5>hän voi parantaa tämän miehen </c>
00:10:19.570 --> 00:10:25.520
on <c.colorCCCCCC>myös todiste siitä, että </c><c.colorE5E5E5>hän on Jumala kyllä ​​ja </c>
00:10:23.150 --> 00:10:27.770
hän ottaa haasteen oikein hän on kunnossa
00:10:25.520 --> 00:10:29.450
se on <c.colorCCCCCC>oikeudenmukainen haaste, mutta </c><c.colorE5E5E5>se tarttui minut </c>
00:10:27.770 --> 00:10:30.950
sanoa sen ja hän antaa hänelle
00:10:29.450 --> 00:10:33.830
todisteet, jotka tukevat sitä, mitä sanoitte
00:10:30.950 --> 00:10:36.440
todisteet asioista, joita ei ole nähty täsmälleen a
00:10:33.830 --> 00:10:38.900
minuutin syntien <c.colorE5E5E5>anteeksianto on näkymätön </c>
00:10:36.440 --> 00:10:42.410
todisteet <c.colorE5E5E5>syntini anteeksi anteeksi </c>
00:10:38.900 --> 00:10:44.270
oma elämä on ilmeistä ja miten
00:10:42.410 --> 00:10:46.640
<c.colorCCCCCC>ihmiset näkevät, kuinka elän kyllä </c><c.colorE5E5E5>ja </c>
00:10:44.270 --> 00:10:48.320
muutokset sydämessä kyllä ​​joo ja
00:10:46.640 --> 00:10:51.080
että <c.colorE5E5E5>Kristus on mennyt ristiin ja </c>
00:10:48.320 --> 00:10:54.740
kuoli meille ja teki meidät vanhurskaiksi
00:10:51.080 --> 00:10:56.630
Jumala ja että olemme <c.colorCCCCCC>hänen joo niin </c>
00:10:54.740 --> 00:10:59.270
vain yksi paikka pyhissä kirjoituksissa oli me
00:10:56.630 --> 00:11:00.950
katso, että Jeesus väittää epäsuorasti
00:10:59.270 --> 00:11:02.870
jumaluus tapahtumien kautta
00:11:00.950 --> 00:11:05.330
hän tekee sen uudelleen ja <c.colorCCCCCC>yhden </c>
00:11:02.870 --> 00:11:10.040
<c.colorE5E5E5>se on yksi suosikkini Matthew </c>
00:11:05.330 --> 00:11:14.089
Luku 12 jae 1 <c.colorE5E5E5>aloitamme siellä näemme </c>
00:11:10.040 --> 00:11:16.339
Matteuksen Jeesuksessa se on sapatti ja niin
00:11:14.089 --> 00:11:18.350
lukenut luvusta 12 jakeesta 1
00:11:16.339 --> 00:11:20.089
<c.colorCCCCCC>Matteuksen aikaan </c><c.colorE5E5E5>Jeesus meni </c>
00:11:18.350 --> 00:11:22.970
<c.colorCCCCCC>sabbatin viljakenttien läpi </c>
00:11:20.089 --> 00:11:24.589
<c.colorCCCCCC>ja hänen opetuslapsensa olivat nälkäisiä </c>
00:11:22.970 --> 00:11:27.950
ja alkoi tuhota viljan päätä ja
00:11:24.589 --> 00:11:30.200
syö, mutta kun fariseukset näkivät sahan
00:11:27.950 --> 00:11:31.790
he sanoivat hänelle: <c.colorE5E5E5>katso teidän opetuslapsiasi </c>
00:11:30.200 --> 00:11:35.029
tekevät mitä ei ole laillista tehdä
00:11:31.790 --> 00:11:36.529
Silloin hän sanoi heille
00:11:35.029 --> 00:11:39.170
Jeesus sanoi heille, ettekö ole lukeneet
00:11:36.529 --> 00:11:41.120
mitä David mitä David teki, kun hän
00:11:39.170 --> 00:11:43.820
hän oli nälkäinen <c.colorCCCCCC>ja ne, jotka ovat hänen kanssaan </c>
00:11:41.120 --> 00:11:45.560
kuinka hän astui Jumalan <c.colorE5E5E5>huoneeseen ja söi </c>
00:11:43.820 --> 00:11:47.690
showbread, joka ei ollut laillista
00:11:45.560 --> 00:11:49.550
hän ei syö eikä niille, jotka olivat
00:11:47.690 --> 00:11:52.220
mutta vain <c.colorE5E5E5>papille </c>
00:11:49.550 --> 00:11:54.200
tai etkö ole lukenut lakia, joka on voimassa
00:11:52.220 --> 00:11:55.970
sapatti pappi <c.colorE5E5E5>ja </c><c.colorCCCCCC>temppelin </c>
00:11:54.200 --> 00:11:57.529
häpäistä <c.colorE5E5E5>sapattia ja ovat virheettömiä </c>
00:11:55.970 --> 00:11:59.660
miksi <c.colorCCCCCC>se sanoo sen, </c><c.colorE5E5E5>koska he ovat </c>
00:11:57.529 --> 00:12:01.519
pappien työskentely on todella tekemässä
00:11:59.660 --> 00:12:03.260
kaikki papin tehtävät siellä
00:12:01.519 --> 00:12:04.490
työskentelevät ja silti <c.colorE5E5E5>he uhkaavat </c>
00:12:03.260 --> 00:12:05.930
Sapatti, koska he työskentelevät
00:12:04.490 --> 00:12:09.140
sen pitäisi olla lepopäivä ja tämä on
00:12:05.930 --> 00:12:12.410
ja Jeesus vain naulaa sen täällä, mutta <c.colorE5E5E5>sanon </c>
00:12:09.140 --> 00:12:15.110
teille, että <c.colorE5E5E5>tässä paikassa on </c>
00:12:12.410 --> 00:12:17.540
<c.colorCCCCCC>yksi suurempi </c><c.colorE5E5E5>kuin temppeli, mutta </c><c.colorCCCCCC>jos sinä </c>
00:12:15.110 --> 00:12:19.700
oli tiennyt, mitä tämä tarkoittaa, että haluan armoa
00:12:17.540 --> 00:12:22.399
eikä uhrausta, jota et olisi
00:12:19.700 --> 00:12:25.420
tuomitsi nämä syyllisiksi
00:12:22.399 --> 00:12:29.060
Ihmisen Poika on Herran sapatti
00:12:25.420 --> 00:12:31.220
niin hän tekee viittauksen kuin hän teki kaiken
00:12:29.060 --> 00:12:33.649
sen kautta Uuden testamentin
00:12:31.220 --> 00:12:35.329
<c.colorE5E5E5>Evankeliumit Jeesus viittaa itseään a </c>
00:12:33.649 --> 00:12:37.640
ihmisen poika, miksi hän tekee sen
00:12:35.329 --> 00:12:41.300
sillä hän on ihmisen poika, koska hän on
00:12:37.640 --> 00:12:45.140
on helppoa ihmisen kyllä ​​ja hän on Jumala
00:12:41.300 --> 00:12:48.529
tuli mies ottamaan syntiämme meiltä, ​​joka
00:12:45.140 --> 00:12:50.899
alkoi Aadamilla ja niin hän <c.colorE5E5E5>on Pojan poika </c>
00:12:48.529 --> 00:12:53.269
mies, mutta hän on myös Jumalan poika
00:12:50.899 --> 00:12:56.589
hän <c.colorE5E5E5>sanoo täällä, että Ihmisen Poika on </c>
00:12:53.269 --> 00:13:01.779
Sabbatin Herra oli hyvin sapatti
00:12:56.589 --> 00:13:05.690
<c.colorE5E5E5>alkoi, kun tiedät, kun yksi luominen </c>
00:13:01.779 --> 00:13:09.320
täsmälleen luomisessa, joten hän sanoo että olen
00:13:05.690 --> 00:13:11.660
Sabbatin herra olen luoja
00:13:09.320 --> 00:13:14.959
Jumala olen herra, kuinka <c.colorCCCCCC>se voi olla sen </c><c.colorE5E5E5>Herra </c>
00:13:11.660 --> 00:13:18.050
jos hän on luotu täsmälleen niin, että tämä on
00:13:14.959 --> 00:13:20.990
suora vaatimus, jotta tiedätte tämän
00:13:18.050 --> 00:13:23.480
todistaa, että hän on tämä etäisyys
00:13:20.990 --> 00:13:25.790
todistettu vaikka se on <c.colorCCCCCC>todistettu, että hän </c>
00:13:23.480 --> 00:13:28.190
sanoi, <c.colorCCCCCC>että hän on jumala oikeat ihmiset sanovat oi </c>
00:13:25.790 --> 00:13:30.290
Hän ei koskaan sanonut sitä hän tämä <c.colorE5E5E5>tämä on </c>
00:13:28.190 --> 00:13:32.300
suora vaatimus joo päivämäärä täällä
00:13:30.290 --> 00:13:35.270
me näemme, että <c.colorE5E5E5>Herra antaa </c>
00:13:32.300 --> 00:13:38.029
todiste siitä, <c.colorE5E5E5>että se on ok ja jos olemme tehneet meidän </c>
00:13:35.270 --> 00:13:39.920
tutkimuksemme siitä, <c.colorE5E5E5>miksi meidän pitäisi luottaa </c>
00:13:38.029 --> 00:13:43.579
Raamatun auktoriteetti, kun Jeesus
00:13:39.920 --> 00:13:46.730
<c.colorCCCCCC>puhuu voimme uskoa niitä, koska </c>
00:13:43.579 --> 00:13:48.230
<c.colorCCCCCC>tämän sanan auktoriteetti ja niin </c>
00:13:46.730 --> 00:13:49.699
<c.colorE5E5E5>se ei ole pyöreä päättely </c>
00:13:48.230 --> 00:13:51.290
todisteita sisä - ja ulkopuolella
00:13:49.699 --> 00:13:54.410
<c.colorCCCCCC>Pyhät kirjoitukset osoittavat arvovaltaista </c>
00:13:51.290 --> 00:13:57.649
pyhiä kirjoituksia ja <c.colorE5E5E5>todellisuutta </c>
00:13:54.410 --> 00:14:00.680
Jeesus on Jumala ja tuli <c.colorE5E5E5>syntiä </c>
00:13:57.649 --> 00:14:02.790
uhrata meille ja mitä <c.colorE5E5E5>se sanoo </c>
00:14:00.680 --> 00:14:05.880
Jumalan luonteesta ja armosta
00:14:02.790 --> 00:14:07.590
ja kuka hän on hänen ominaisuutensa
00:14:05.880 --> 00:14:10.980
kun puhumme Jumalan <c.colorCCCCCC>armosta, joka on </c>
00:14:07.590 --> 00:14:13.590
<c.colorE5E5E5>Jumalan suuri tarina on Hänen armonsa </c>
00:14:10.980 --> 00:14:17.130
koko kirja, jonka hän antoi meille <c.colorCCCCCC>sanansa </c>
00:14:13.590 --> 00:14:18.450
me kaikki sanomme nyt, että olemme
00:14:17.130 --> 00:14:22.140
<c.colorE5E5E5>aika kirkossa ja on aika </c>
00:14:18.450 --> 00:14:25.620
armo on se armo hänen armostaan
00:14:22.140 --> 00:14:29.730
antoi <c.colorCCCCCC>meille kaiken sanansa ja se on se </c>
00:14:25.620 --> 00:14:31.800
onko <c.colorCCCCCC>se </c><c.colorE5E5E5>täynnä ilmaisua </c>
00:14:29.730 --> 00:14:34.530
<c.colorE5E5E5>Hänen rakkautensa ja armonsa </c><c.colorCCCCCC>ja armonsa </c>
00:14:31.800 --> 00:14:37.320
kohti meitä ja armoa voittaa
00:14:34.530 --> 00:14:39.380
tuomari ja Jumala eivät ole halukkaita
00:14:37.320 --> 00:14:42.390
pitäisi kadota, mutta kaikkien pitäisi tulla
00:14:39.380 --> 00:14:44.010
parannus ja pelastus Jeesuksen kautta
00:14:42.390 --> 00:14:45.990
Kristus, jota hän ei halua
00:14:44.010 --> 00:14:47.880
hukkuu ja <c.colorE5E5E5>niin hän on mennyt näihin suuriin </c>
00:14:45.990 --> 00:14:51.060
pituudet ja osoittavat meille hänen rakkautensa
00:14:47.880 --> 00:14:54.300
ilmaistuna <c.colorCCCCCC>uhrin kautta </c>
00:14:51.060 --> 00:14:56.460
Jeesus Kristus puolestamme on hämmästyttävää
00:14:54.300 --> 00:14:58.800
<c.colorE5E5E5>ja se on hyvä uutinen </c>
00:14:56.460 --> 00:15:00.960
hyvä uutinen, joka <c.colorE5E5E5>on hieno uutinen joo </c>
00:14:58.800 --> 00:15:05.580
suuri kyllä ​​se on <c.colorCCCCCC>ja </c><c.colorE5E5E5>todisteet siitä </c>
00:15:00.960 --> 00:15:07.950
tukee sitä, että hieno uutinen on hienoa
00:15:05.580 --> 00:15:10.950
ja siksi se on elämää muuttava kyllä
00:15:07.950 --> 00:15:14.700
kyllä ​​kyllä ​​tiedän, että se on ollut <c.colorCCCCCC>elämässäni ja </c>
00:15:10.950 --> 00:15:17.400
<c.colorE5E5E5>myös sinun ja kyllä ​​kyllä ​​niin, kun sinä </c>
00:15:14.700 --> 00:15:18.870
<c.colorE5E5E5>lukea </c><c.colorCCCCCC>Raamattua ja tiedät olet </c>
00:15:17.400 --> 00:15:20.190
tule, <c.colorE5E5E5>että olet asettanut sinut </c>
00:15:18.870 --> 00:15:22.380
valtuuta pyhiä kirjoituksia nyt kun sinä
00:15:20.190 --> 00:15:25.290
lue se <c.colorE5E5E5>ja näet, mitä Jumala sanoo </c>
00:15:22.380 --> 00:15:28.680
<c.colorE5E5E5>siitä, kuka hän </c><c.colorCCCCCC>on ja kuka olet </c>
00:15:25.290 --> 00:15:30.330
Hän ja hänen armonsa ja me katsomme, että hän sanoo
00:15:28.680 --> 00:15:32.100
II tiedä alusta loppuun ja
00:15:30.330 --> 00:15:33.480
näemme koko <c.colorE5E5E5>Raamatun läpi </c>
00:15:32.100 --> 00:15:36.270
<c.colorE5E5E5>Ilmestyskirjan loppuun asti </c>
00:15:33.480 --> 00:15:39.600
Jumalan armon Jumalan armo ja se on
00:15:36.270 --> 00:15:41.100
tuomion pidättäminen, mutta meidän <c.colorE5E5E5>täytyy </c>
00:15:39.600 --> 00:15:43.200
ymmärrä, että <c.colorE5E5E5>tiedät, että olemme </c><c.colorCCCCCC>kaikki </c>
00:15:41.100 --> 00:15:46.350
ja kaikki olemme rikkoneet Jumalan
00:15:43.200 --> 00:15:49.470
moraalinen laki ja hän on antanut meille keinon
00:15:46.350 --> 00:15:51.950
että älä ota rangaistus, joka <c.colorCCCCCC>on </c>
00:15:49.470 --> 00:15:54.960
oikeutetusti meidän rikkomalla <c.colorE5E5E5>hänen lakiaan </c>
00:15:51.950 --> 00:15:57.750
Jeesuksen Kristuksen kautta hän on antanut <c.colorE5E5E5>tavan </c>
00:15:54.960 --> 00:16:00.750
<c.colorE5E5E5>pakenemaan Jeopardy, joka on siellä </c>
00:15:57.750 --> 00:16:04.050
<c.colorE5E5E5>me kaikki joo ja niin ne, jotka saavat </c>
00:16:00.750 --> 00:16:06.720
Kristus on hänen ja me olemme vanhurskaita
00:16:04.050 --> 00:16:09.750
ennen häntä, koska <c.colorE5E5E5>emme tehneet mitään </c>
00:16:06.720 --> 00:16:13.110
ei yeah ei emme ansainneet autoja
00:16:09.750 --> 00:16:15.150
mahtava hän <c.colorCCCCCC>on mahtava, joten hän on </c>
00:16:13.110 --> 00:16:18.060
<c.colorCCCCCC>mahtava tämä on </c><c.colorE5E5E5>hänen sanansa </c>
00:16:15.150 --> 00:16:21.990
ja me vain naarmuimme pinnan ja me
00:16:18.060 --> 00:16:23.670
vain syödä se on kaikki siellä <c.colorE5E5E5>wow se on enemmän </c>
00:16:21.990 --> 00:16:30.180
siellä on niin paljon <c.colorE5E5E5>vain se vain </c>
00:16:23.670 --> 00:16:32.520
se on ihana ja tiedän <c.colorE5E5E5>joskus </c>
00:16:30.180 --> 00:16:34.260
jakaminen kavereidesi kanssa <c.colorCCCCCC>käytin </c>
00:16:32.520 --> 00:16:36.150
<c.colorE5E5E5>saada hermostunut isä ja vielä joskus </c>
00:16:34.260 --> 00:16:39.030
<c.colorCCCCCC>Jumalan kanssa mielestäni se auttaa minua </c>
00:16:36.150 --> 00:16:40.770
Kaupan oh minun täytyy jakaa i kinda nopeasti
00:16:39.030 --> 00:16:42.390
anna syy siihen, miksi <c.colorE5E5E5>uskon sen </c>
00:16:40.770 --> 00:16:45.120
koska se on niin mahtavaa, voinko tietää hänen
00:16:42.390 --> 00:16:47.490
armo minua kohtaan ja niin mahtava ja <c.colorE5E5E5>minä </c>
00:16:45.120 --> 00:16:49.470
täytyy muistaa Jesajan ja minä päivä
00:16:47.490 --> 00:16:53.580
täytyy muistaa kaikki nämä asiat, mutta minä
00:16:49.470 --> 00:16:56.670
totesi <c.colorE5E5E5>, että se ei ole väliä niin paljon </c>
00:16:53.580 --> 00:16:58.410
sillä se on Jumala, joka työskentelee teissä
00:16:56.670 --> 00:17:01.740
tulee <c.colorE5E5E5>voimaan hänen tarkoituksensa mukaisesti </c>
00:16:58.410 --> 00:17:04.500
ehdottomasti ja <c.colorE5E5E5>hän tekee työn ja hän </c>
00:17:01.740 --> 00:17:07.860
haluaa kuka tahansa puhutko
00:17:04.500 --> 00:17:10.770
se on teidän puolisosi lapsesi teidän
00:17:07.860 --> 00:17:12.270
Vanhempien ystävillesi hän haluaa <c.colorE5E5E5>niiden </c>
00:17:10.770 --> 00:17:15.240
<c.colorE5E5E5>suhde hänen kanssaan </c>
00:17:12.270 --> 00:17:17.070
jopa enemmän <c.colorE5E5E5>kuin haluamme heidät </c><c.colorCCCCCC>ja niin hän </c>
00:17:15.240 --> 00:17:19.650
hänen rakkaudessaan hän vetää hänet johdolla
00:17:17.070 --> 00:17:21.720
<c.colorCCCCCC>rakastava ystävällisyys sanoo hänen sanansa ja </c>
00:17:19.650 --> 00:17:23.910
Pysyn vain <c.colorE5E5E5>siihen, että joskus kävelen </c>
00:17:21.720 --> 00:17:26.450
Minun olisi pitänyt <c.colorE5E5E5>sanoa, että minä </c>
00:17:23.910 --> 00:17:29.310
ei olisi pitänyt sanoa <c.colorCCCCCC>sitä vaan </c><c.colorE5E5E5>lopulta </c>
00:17:26.450 --> 00:17:31.370
se on hänen käsissään <c.colorE5E5E5>ja hän rakastaa heitä </c>
00:17:29.310 --> 00:17:34.080
kyllä ​​ja se ei ole oikeudenmukainen asia
00:17:31.370 --> 00:17:35.790
ymmärrystä älyllisesti oikein
00:17:34.080 --> 00:17:37.500
se on työtä <c.colorE5E5E5>henki </c>
00:17:35.790 --> 00:17:40.020
ne, jotka <c.colorE5E5E5>ovat Jumalan sydämessä, piirtyvät </c>
00:17:37.500 --> 00:17:41.400
itse ja niin kyllä ​​todisteet tarvitsevat
00:17:40.020 --> 00:17:43.920
Olkaa siellä ja se on niin paljon
00:17:41.400 --> 00:17:46.950
meitä, jotka tuntevat Herran niille, jotka
00:17:43.920 --> 00:17:48.960
älä anna meille se rakentaa uskoamme
00:17:46.950 --> 00:17:51.870
oikeassa se vahvistaa oman kyllä ​​ja
00:17:48.960 --> 00:17:55.590
vahvistaa päättäväisyyttämme kävellä ja kävellä
00:17:51.870 --> 00:17:58.050
palvella Häntä ja tietää, että <c.colorE5E5E5>me olemme tämä </c>
00:17:55.590 --> 00:18:01.200
on totta ja silloin, kun todisteet ovat
00:17:58.050 --> 00:18:03.330
vaati sitä, että meillä on se meillä <c.colorCCCCCC>on </c>
00:18:01.200 --> 00:18:05.160
se <c.colorE5E5E5>joo ja se voi olla asia </c>
00:18:03.330 --> 00:18:07.320
osoittaa henkilön <c.colorCCCCCC>velan suuntaan </c>
00:18:05.160 --> 00:18:09.630
ja kun he liikkuvat tähän suuntaan, se on
00:18:07.320 --> 00:18:12.300
<c.colorE5E5E5>tarkoitan Jumalan Henkeä, joka johtaa heitä </c>
00:18:09.630 --> 00:18:14.730
jotkut kasvit vettä, jonka Jumala aiheuttaa
00:18:12.300 --> 00:18:17.780
Lisää <c.colorE5E5E5>hei niin hyvin, miksi emme </c>
00:18:14.730 --> 00:18:20.310
rukoiltaisit rukoilemaan uudelleen isää
00:18:17.780 --> 00:18:22.140
isä kiittää teitä tästä ajasta <c.colorE5E5E5>ja me </c>
00:18:20.310 --> 00:18:25.680
kiitos <c.colorE5E5E5>sanastamme, jota kiitämme </c>
00:18:22.140 --> 00:18:26.910
Herra teidän armonne tähden meitä isää kohtaan
00:18:25.680 --> 00:18:28.770
rukoilkaa <c.colorE5E5E5>kaikkien kuuntelevien puolesta </c>
00:18:26.910 --> 00:18:31.290
katsomassa isää
00:18:28.770 --> 00:18:33.360
te olisitte vielä tällä hetkellä koskettamassa
00:18:31.290 --> 00:18:36.300
heidän sydämensä totuudella <c.colorE5E5E5>siitä, kuka sinä olet </c>
00:18:33.360 --> 00:18:38.220
ja armo, jota sinulla on <c.colorE5E5E5>heille </c>
00:18:36.300 --> 00:18:40.680
ja armo, joka on saatavilla
00:18:38.220 --> 00:18:44.130
Jeesus Kristus ja että etsit
00:18:40.680 --> 00:18:46.500
he kääntyvät sinulle <c.colorCCCCCC>ja pituudet </c>
00:18:44.130 --> 00:18:48.090
olet mennyt isään, kiitämme teitä
00:18:46.500 --> 00:18:52.520
Kiitos tästä <c.colorCCCCCC>ajasta jeesuksen nimessä </c>
00:18:48.090 --> 00:18:55.380
Aamen amen kiitos uudelleen <c.colorE5E5E5>virittämisestä </c>
00:18:52.520 --> 00:18:58.290
tutustu verkkosivustomme uuteen TV: hen
00:18:55.380 --> 00:19:00.720
voit myös löytää meidät <c.colorE5E5E5>Facebookista ja sinusta </c>
00:18:58.290 --> 00:19:02.490
voi <c.colorE5E5E5>kuunnella meitä myös stitcherissä ja </c>
00:19:00.720 --> 00:19:04.830
<c.colorE5E5E5>Toivomme, että virität ensi viikolla </c>
00:19:02.490 --> 00:19:06.750
ja <c.colorE5E5E5>että alat avata </c><c.colorCCCCCC>Sanan </c>
00:19:04.830 --> 00:19:09.060
<c.colorCCCCCC>Jumalan ja antaa hänelle puhua sinulle ja </c>
00:19:06.750 --> 00:19:11.040
se <c.colorE5E5E5>muuttaa elämäsi kiitos </c>
00:19:09.060 --> 00:19:13.430
<c.colorE5E5E5>jälleen isä ei näytä fuzzy </c><c.colorCCCCCC>alright on </c>
00:19:11.040 --> 00:19:13.430
suuri viikko
00:19:16.550 --> 00:19:18.610
sinä
00:19:28.890 --> 00:19:30.950
sinä
00:19:33.130 --> 00:19:35.190
sinä
You can’t perform that action at this time.