Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1367 lines (913 sloc) 38.1 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: nl
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:05.790
welkom terug bij een nieuwe aflevering van nieuw
00:00:02.310 --> 00:00:07.440
<c.colorCCCCCC>elke dag zo blij dat je bent afgestemd en </c><c.colorE5E5E5>dat doe ik ook </c>
00:00:05.790 --> 00:00:09.719
opgewonden <c.colorCCCCCC>om </c><c.colorE5E5E5>mijn vader terug op de show te hebben </c>
00:00:07.440 --> 00:00:14.610
Rob web en we gaan <c.colorE5E5E5>ook praten </c>
00:00:09.719 --> 00:00:15.949
over Jezus beweert dat God zo is
00:00:14.610 --> 00:00:19.130
opgewonden om daarover te praten <c.colorE5E5E5>en </c>
00:00:15.949 --> 00:00:19.130
blijf kijken
00:00:42.600 --> 00:00:48.100
je hebt gekke vaardigheden nu ze aan het scherpen
00:00:45.850 --> 00:00:49.750
nieuwe vaardigheden leren of je verbeteren
00:00:48.100 --> 00:00:51.910
bestaande met online video
00:00:49.750 --> 00:00:55.120
tutorials in training van Linda kalm
00:00:51.910 --> 00:00:58.810
via onze speciale link op cat five dot
00:00:55.120 --> 00:01:01.060
TV <c.colorE5E5E5>/ Linda leert softwaretechnologie </c>
00:00:58.810 --> 00:01:02.620
creatieve <c.colorE5E5E5>en zakelijke vaardigheden die u kunt gebruiken </c>
00:01:01.060 --> 00:01:05.680
vandaag om u te helpen uw te <c.colorE5E5E5>bereiken </c>
00:01:02.620 --> 00:01:07.510
professionele doelen komen vandaag en beginnen
00:01:05.680 --> 00:01:09.820
leren <c.colorE5E5E5>geeft je deze kans om </c>
00:01:07.510 --> 00:01:13.120
probeer <c.colorE5E5E5>het absoluut gratis met onbeperkt </c>
00:01:09.820 --> 00:01:19.210
toegang tot <c.colorE5E5E5>alle cursussen schrijf je nu in </c>
00:01:13.120 --> 00:01:22.090
voor gratis cat five dot TV <c.colorE5E5E5>/ Linda </c><c.colorCCCCCC>oke </c>
00:01:19.210 --> 00:01:24.210
welkom terug nogmaals bedankt dat <c.colorE5E5E5>je komt </c>
00:01:22.090 --> 00:01:26.410
op de show en chatten met mij en
00:01:24.210 --> 00:01:28.420
laten we <c.colorCCCCCC>gewoon doorgaan waar we vertrokken </c>
00:01:26.410 --> 00:01:30.490
We hadden het over de autoriteit
00:01:28.420 --> 00:01:33.160
van de Schrift en hoe wanneer we spreken
00:01:30.490 --> 00:01:34.900
voor anderen en we zeggen wel, <c.colorCCCCCC>je kent </c><c.colorE5E5E5>het </c>
00:01:33.160 --> 00:01:37.119
Bijbel <c.colorCCCCCC>zegt dit dit deze missen </c><c.colorE5E5E5>over God </c>
00:01:34.900 --> 00:01:39.820
over redding omdat de Bijbel
00:01:37.119 --> 00:01:43.780
omdat <c.colorE5E5E5>het zegt hoe kunnen </c><c.colorCCCCCC>we zeker zijn </c>
00:01:39.820 --> 00:01:45.340
dat de Bijbel autoriteit heeft om te zeggen
00:01:43.780 --> 00:01:47.650
dat het het woord van God en <c.colorCCCCCC>jou is </c>
00:01:45.340 --> 00:01:53.370
heeft al een aantal dingen gemarkeerd
00:01:47.650 --> 00:01:56.830
genoemd maar waar je vaak een <c.colorE5E5E5>beetje gebruik van maakt </c>
00:01:53.370 --> 00:02:00.810
geheugentruc om <c.colorE5E5E5>gemakkelijk te onthouden </c>
00:01:56.830 --> 00:02:04.090
<c.colorE5E5E5>voeg vader toe met je hand oke dit is a </c>
00:02:00.810 --> 00:02:06.700
manier <c.colorE5E5E5>om de autoriteit van te onthouden </c>
00:02:04.090 --> 00:02:09.489
De Schrift en de gebieden erin die geven
00:02:06.700 --> 00:02:13.269
ons redenen om te <c.colorE5E5E5>geloven en ik heb dit </c>
00:02:09.489 --> 00:02:15.670
van Greg <c.colorCCCCCC>cacao staan ​​de reden geweldig </c>
00:02:13.269 --> 00:02:20.440
website geweldige bediening die hij doet en
00:02:15.670 --> 00:02:23.170
<c.colorE5E5E5>dus het idee is dat we onze kleine hebben </c>
00:02:20.440 --> 00:02:25.209
pink, het begint met P voor profetie
00:02:23.170 --> 00:02:26.950
waar we <c.colorE5E5E5>vorige week over spraken, dus wij </c>
00:02:25.209 --> 00:02:28.239
<c.colorE5E5E5>bewijs hebben van het gezag van </c>
00:02:26.950 --> 00:02:31.180
<c.colorCCCCCC>De Schrift omdat de profetie </c><c.colorE5E5E5>is </c>
00:02:28.239 --> 00:02:33.459
vervuld voorzegd en vervuld zoals wij
00:02:31.180 --> 00:02:35.440
<c.colorE5E5E5>over vorige week gesproken en dan hebben we </c>
00:02:33.459 --> 00:02:38.350
onze volgende vinger die ons einde is
00:02:35.440 --> 00:02:40.590
ringvinger en deze vinger is <c.colorE5E5E5>bij de </c>
00:02:38.350 --> 00:02:43.930
vinger dat we een ring op hebben <c.colorE5E5E5>en het </c>
00:02:40.590 --> 00:02:46.570
het is <c.colorE5E5E5>een bewijs van eenheid </c><c.colorCCCCCC>dat een eenheid is </c>
00:02:43.930 --> 00:02:48.190
waren verenigd in het huwelijk en <c.colorE5E5E5>het is waar </c>
00:02:46.570 --> 00:02:50.560
<c.colorE5E5E5>we plaatsen de ring daar om aan te geven dat zo </c>
00:02:48.190 --> 00:02:53.680
dit deze vinger herinnert <c.colorE5E5E5>ons aan eenheid en </c>
00:02:50.560 --> 00:02:54.670
het herinnert ons aan <c.colorCCCCCC>de Schrift die wij </c>
00:02:53.680 --> 00:02:56.590
gebruik dit om te onthouden
00:02:54.670 --> 00:02:58.660
degenen die <c.colorE5E5E5>onze kleine herinnering zijn </c>
00:02:56.590 --> 00:03:02.260
geheugenoefening hier om dat te onthouden
00:02:58.660 --> 00:03:04.690
de redenen <c.colorCCCCCC>om te geloven dat we onze ring hebben </c>
00:03:02.260 --> 00:03:06.130
vinger waarvan wordt bewezen dat <c.colorE5E5E5>het ons eraan herinnert </c>
00:03:04.690 --> 00:03:09.010
van <c.colorE5E5E5>de eenheid van de Schriften dat het </c>
00:03:06.130 --> 00:03:12.310
66 boeken zijn allemaal met elkaar verbonden en geven
00:03:09.010 --> 00:03:14.080
ons een coherente presentatie van Gods <c.colorE5E5E5>plan </c>
00:03:12.310 --> 00:03:17.620
voor redding <c.colorE5E5E5>vanaf het begin </c>
00:03:14.080 --> 00:03:19.600
om zelfs een progressieve openbaring te beëindigen
00:03:17.620 --> 00:03:22.540
hoewel we deze 66 boeken hebben geschreven
00:03:19.600 --> 00:03:24.190
meer dan 1500 jaar met meer dan 40 verschillende
00:03:22.540 --> 00:03:25.870
auteurs er is daar een eenheid
00:03:24.190 --> 00:03:28.450
kan niet worden ontkend als je deze doorloopt
00:03:25.870 --> 00:03:31.450
boeken dus dat is nog een reden
00:03:28.450 --> 00:03:33.850
geloof en dan je derde vinger die
00:03:31.450 --> 00:03:35.410
is je grootste vinger die je spreekt die we gebruiken
00:03:33.850 --> 00:03:37.959
dat <c.colorE5E5E5>om te onthouden dat het de grote beantwoordt </c>
00:03:35.410 --> 00:03:39.819
vragen over de grootste vingerreacties van het leven
00:03:37.959 --> 00:03:41.500
een grote vraag ja, zo <c.colorCCCCCC>oké dus </c>
00:03:39.819 --> 00:03:43.930
nu weet je het, dus we hebben profetie die we hebben
00:03:41.500 --> 00:03:46.000
kreeg eenheid we hebben de profetieën in de
00:03:43.930 --> 00:03:47.650
Bijbeleenheid van de <c.colorE5E5E5>Schriften alle </c>
00:03:46.000 --> 00:03:50.739
boeken <c.colorE5E5E5>en we hebben de grote vragen </c>
00:03:47.650 --> 00:03:53.799
de grote vragen waren waar ik ben gekomen
00:03:50.739 --> 00:03:55.420
van is er een manier <c.colorCCCCCC>om te leven mijn leven is </c>
00:03:53.799 --> 00:03:57.280
daar is <c.colorE5E5E5>een doel, daar is er een </c>
00:03:55.420 --> 00:03:59.769
morele manier is er <c.colorCCCCCC>een betekenis in </c><c.colorE5E5E5>mijn leven </c>
00:03:57.280 --> 00:04:02.440
en <c.colorCCCCCC>waar zal ik heen gaan, zo zijn oorsprong </c>
00:03:59.769 --> 00:04:05.140
betekenis <c.colorE5E5E5>moraliteit en bestemming en de </c>
00:04:02.440 --> 00:04:08.380
Bijbel <c.colorCCCCCC>heeft een coherente presentatie over </c>
00:04:05.140 --> 00:04:10.269
deze <c.colorCCCCCC>1500 </c><c.colorE5E5E5>jaar boeken in de Bijbel </c>
00:04:08.380 --> 00:04:13.140
van <c.colorE5E5E5>de 66 boeken heeft een samenhangend </c>
00:04:10.269 --> 00:04:16.030
presentatie van die perspectieven
00:04:13.140 --> 00:04:19.510
oorsprong waar kom ik uit de betekenis
00:04:16.030 --> 00:04:21.970
wat is de doelmoraliteit daar is a
00:04:19.510 --> 00:04:24.550
Ik moet mijn leven goed leven, ja
00:04:21.970 --> 00:04:26.530
absoluut en lot wat gebeurt er wanneer
00:04:24.550 --> 00:04:29.500
Ik sterf, de Bijbel beantwoordt al die
00:04:26.530 --> 00:04:31.720
vragen op een coherente manier die lijnen
00:04:29.500 --> 00:04:34.479
omhoog met de realiteit waarin we leven zoals
00:04:31.720 --> 00:04:36.280
<c.colorE5E5E5>niets anders, dus we hebben die drie </c><c.colorCCCCCC>en </c>
00:04:34.479 --> 00:04:38.710
dan is de vierde vinger met je <c.colorCCCCCC>het </c><c.colorE5E5E5>je </c>
00:04:36.280 --> 00:04:41.050
wijsvinger dus we gebruiken het als een index voor
00:04:38.710 --> 00:04:43.380
geschiedenis om te onthouden <c.colorE5E5E5>dat de Bijbel is </c>
00:04:41.050 --> 00:04:46.289
historisch accuraat en het wordt gebruikt oh
00:04:43.380 --> 00:04:48.520
en het <c.colorCCCCCC>is gebruikt door </c>
00:04:46.289 --> 00:04:51.370
archeologen en wetenschappers om naar binnen te kijken
00:04:48.520 --> 00:04:53.169
het historische van bewijzen en en en en
00:04:51.370 --> 00:04:55.360
<c.colorE5E5E5>dus het staat op en het is getest en </c>
00:04:53.169 --> 00:04:56.889
het wordt de hele tijd gebruikt als een historisch
00:04:55.360 --> 00:04:59.169
<c.colorE5E5E5>referentie en het is altijd al gevonden </c>
00:04:56.889 --> 00:05:00.850
honderd procent nauwkeurig zijn, dus dat is het
00:04:59.169 --> 00:05:02.830
historisch accuraat dus dat is een andere
00:05:00.850 --> 00:05:05.620
ding voor <c.colorE5E5E5>het bewijs van de Schriften </c>
00:05:02.830 --> 00:05:07.780
<c.colorE5E5E5>oke dus we hebben de profetie eensgezindheid van de </c>
00:05:05.620 --> 00:05:08.740
<c.colorE5E5E5>Schriften het beantwoordt de grote vragen </c>
00:05:07.780 --> 00:05:10.630
van oorsprong betekenis
00:05:08.740 --> 00:05:12.099
werkelijkheid en bestemming komt het overeen <c.colorE5E5E5>met de </c>
00:05:10.630 --> 00:05:14.050
index <c.colorE5E5E5>van geschiedenis en dan wat is ons </c>
00:05:12.099 --> 00:05:15.430
goed, dit is <c.colorCCCCCC>de indexindexering </c>
00:05:14.050 --> 00:05:17.319
geschiedenis en terwijl we er doorheen kijken, dus de
00:05:15.430 --> 00:05:18.910
vinger herinnert ons eraan dat het een zijn goed is
00:05:17.319 --> 00:05:20.710
historisch is het een <c.colorE5E5E5>geweldige geschiedenis </c>
00:05:18.910 --> 00:05:24.580
referentie omdat God zijn geschiedenis kreeg
00:05:20.710 --> 00:05:26.740
goed en uiteindelijk de duim die we onze zetten
00:05:24.580 --> 00:05:29.620
zo een duim en dat is de Bijbel
00:05:26.740 --> 00:05:31.300
verandert levens als we doen wat de Bijbel
00:05:29.620 --> 00:05:33.240
<c.colorE5E5E5>vertelt ons om ons leven te doen en te leven </c>
00:05:31.300 --> 00:05:35.500
en ontvang Christus als onze Redder
00:05:33.240 --> 00:05:39.340
Vergeet niet dat we het thema van de Bijbel hebben gezegd
00:05:35.500 --> 00:05:41.759
is Jezus Christus <c.colorE5E5E5>en het doel van de </c>
00:05:39.340 --> 00:05:44.580
Bijbel lezen we in <c.colorE5E5E5>2 Timotheüs 3 15 is </c>
00:05:41.759 --> 00:05:48.190
dat we <c.colorCCCCCC>wijs zouden zijn tot behoud </c>
00:05:44.580 --> 00:05:50.560
door Jezus Christus wanneer we bewegen en
00:05:48.190 --> 00:05:53.530
en doen zoals de Bijbel zegt dat levens zijn
00:05:50.560 --> 00:05:55.599
getransformeerd <c.colorCCCCCC>Oh God transformeert ons goed </c>
00:05:53.530 --> 00:05:59.860
<c.colorCCCCCC>we zijn alsof we van dood naar leven gaan </c>
00:05:55.599 --> 00:06:01.659
Oké, dat vind ik leuk <c.colorCCCCCC>oke en dat kunnen we </c>
00:05:59.860 --> 00:06:03.250
gebruik onze hand omdat deze alleen <c.colorE5E5E5>bij ons is </c>
00:06:01.659 --> 00:06:04.509
als een snelle manier om te onthouden <c.colorE5E5E5>zoals we zijn </c>
00:06:03.250 --> 00:06:07.599
deze dingen bespreken met iemand
00:06:04.509 --> 00:06:08.860
<c.colorCCCCCC>Oké, het bewijs </c><c.colorE5E5E5>is er, dat weet ik niet </c>
00:06:07.599 --> 00:06:12.250
zorg dat <c.colorCCCCCC>je uit de bijbel komt </c>
00:06:08.860 --> 00:06:13.570
daar waar je wilde breken, breng ons naar
00:06:12.250 --> 00:06:15.610
sommige geschriften zullen dat <c.colorE5E5E5>in gedachten houden </c>
00:06:13.570 --> 00:06:19.210
zoals we zijn soort van het bouwen van de
00:06:15.610 --> 00:06:21.070
bewijs om deze te ondersteunen, dus als we dat hebben
00:06:19.210 --> 00:06:23.909
we hebben de autoriteit van de
00:06:21.070 --> 00:06:26.740
<c.colorE5E5E5>Schriften door die middelen ja dan </c>
00:06:23.909 --> 00:06:28.990
wanneer we kijken naar waar <c.colorE5E5E5>Jezus over sprak </c>
00:06:26.740 --> 00:06:31.419
zichzelf omdat deze kwestie <c.colorCCCCCC>van </c><c.colorE5E5E5>Jezus </c>
00:06:28.990 --> 00:06:34.120
godheid die sommige mensen je <c.colorE5E5E5>zullen vertellen </c>
00:06:31.419 --> 00:06:36.070
<c.colorE5E5E5>nou hij had nooit beweerd </c><c.colorCCCCCC>dat </c><c.colorE5E5E5>hij God was o en </c>
00:06:34.120 --> 00:06:39.099
dat <c.colorE5E5E5>mensen me dat vertellen ja ja en </c>
00:06:36.070 --> 00:06:41.050
dan en wat ik <c.colorCCCCCC>je nu wil </c><c.colorE5E5E5>laten </c><c.colorCCCCCC>zien </c>
00:06:39.099 --> 00:06:43.840
is slechts twee plaatsen in <c.colorE5E5E5>de Schriften </c>
00:06:41.050 --> 00:06:46.870
waar hij <c.colorE5E5E5>oke beweert God te zijn en </c>
00:06:43.840 --> 00:06:51.659
er zijn er veel en zo in mark
00:06:46.870 --> 00:06:55.719
hoofdstuk <c.colorCCCCCC>twee en Jezus zegt niet alleen </c>
00:06:51.659 --> 00:06:58.060
geloof me, ik ben <c.colorE5E5E5>God oke, gewoon vertrouwen </c>
00:06:55.719 --> 00:07:01.300
<c.colorE5E5E5>me kinderen zoals we vorige week spraken </c>
00:06:58.060 --> 00:07:03.729
moet bewijs zijn om ons geloof te ondersteunen
00:07:01.300 --> 00:07:05.620
en als we eenmaal in iets geloven en <c.colorE5E5E5>het </c>
00:07:03.729 --> 00:07:07.599
bewijs <c.colorE5E5E5>is sterk genoeg, we gaan erin </c>
00:07:05.620 --> 00:07:09.370
die richting waarin we onszelf investeren
00:07:07.599 --> 00:07:11.680
dat wat we geloven en dat is geloof
00:07:09.370 --> 00:07:17.349
<c.colorE5E5E5>het is geloof in actie, dat is wat geloof </c>
00:07:11.680 --> 00:07:19.539
heeft gelijk, dus let op hoofdstuk <c.colorE5E5E5>2, Jezus </c>
00:07:17.349 --> 00:07:22.100
in een huis prediken en hij zegt <c.colorCCCCCC>dit </c>
00:07:19.539 --> 00:07:24.510
de Schrift zegt dit
00:07:22.100 --> 00:07:26.130
hij ging <c.colorE5E5E5>Kafarnaüm binnen en na een paar dagen </c>
00:07:24.510 --> 00:07:28.080
zij was het <c.colorCCCCCC>dat hij in een huis was </c>
00:07:26.130 --> 00:07:30.060
onmiddellijk verzamelden velen elkaar zo
00:07:28.080 --> 00:07:32.550
dat er geen ruimte meer was om te ontvangen
00:07:30.060 --> 00:07:34.590
ze niet eens <c.colorE5E5E5>bij de deur en hij </c>
00:07:32.550 --> 00:07:36.180
predikte het woord aan hen toen kwamen ze
00:07:34.590 --> 00:07:38.520
om hem een ​​verlamde te brengen die dat was
00:07:36.180 --> 00:07:40.260
gedragen door vier mannen en wanneer ze konden
00:07:38.520 --> 00:07:42.480
<c.colorCCCCCC>niet in de buurt van hem komen vanwege de menigte </c>
00:07:40.260 --> 00:07:44.520
ze hebben het dak blootgelegd waar hij was en
00:07:42.480 --> 00:07:46.770
<c.colorE5E5E5>toen ze waren doorgebroken, lieten ze het </c>
00:07:44.520 --> 00:07:49.530
door het bed waarop de verlamde was
00:07:46.770 --> 00:07:50.820
liegen toen Jezus hun geloof nu zag
00:07:49.530 --> 00:07:53.460
let op dat woord, hij zag hun geloof
00:07:50.820 --> 00:07:56.160
hun geloof was wat ik <c.colorE5E5E5>hun vermoedde </c>
00:07:53.460 --> 00:07:58.860
actie precies zoals ze geloofden dat Jezus het kon
00:07:56.160 --> 00:08:01.470
genees hun vriend en zo was hun geloof
00:07:58.860 --> 00:08:03.810
hun geloof in actie <c.colorE5E5E5>om hem te verlagen </c>
00:08:01.470 --> 00:08:07.230
door het dak <c.colorCCCCCC>ok basis geloof in </c>
00:08:03.810 --> 00:08:09.660
actie is geloof <c.colorCCCCCC>oké toen hij hun zag </c>
00:08:07.230 --> 00:08:12.960
geloof zei hij tegen de verlamde zoon jouw
00:08:09.660 --> 00:08:14.850
zonden zijn nu vers 6 vergeven, maar de
00:08:12.960 --> 00:08:16.740
<c.colorE5E5E5>enkele van de schriftgeleerden die zaten </c>
00:08:14.850 --> 00:08:19.260
<c.colorCCCCCC>er en reden redenering in hun </c>
00:08:16.740 --> 00:08:21.450
harten waarom spreekt deze man godslastering
00:08:19.260 --> 00:08:23.850
zoals deze die zonden kan vergeven behalve God
00:08:21.450 --> 00:08:25.650
alleen en onmiddellijk toen Jezus
00:08:23.850 --> 00:08:27.330
waargenomen in een geest die <c.colorCCCCCC>ze redeneerden </c>
00:08:25.650 --> 00:08:29.610
aldus zei hij tegen zichzelf
00:08:27.330 --> 00:08:31.979
waarom redeneer je <c.colorE5E5E5>over deze dingen in </c>
00:08:29.610 --> 00:08:34.349
je harten wat gemakkelijker <c.colorCCCCCC>te zeggen is </c>
00:08:31.979 --> 00:08:38.580
voor de lamme zijn uw zonden vergeven
00:08:34.349 --> 00:08:44.820
of sta op, neem je bed op en loop vers
00:08:38.580 --> 00:08:47.190
10 Jezus <c.colorCCCCCC>zegt dat u het mag weten </c>
00:08:44.820 --> 00:08:50.640
<c.colorCCCCCC>dat u zult weten dat de Zoon des mensen </c>
00:08:47.190 --> 00:08:52.950
heeft macht op aarde om zonden te vergeven hij
00:08:50.640 --> 00:08:54.930
zei tegen de verlamde, ik zeg je dat je opstaat
00:08:52.950 --> 00:08:56.940
neem <c.colorE5E5E5>je bed op </c><c.colorCCCCCC>en ga zoals jij </c>
00:08:54.930 --> 00:08:58.500
<c.colorE5E5E5>weet dat </c><c.colorCCCCCC>Jezus jou eigenlijk zegt </c>
00:08:56.940 --> 00:09:00.900
weet dat je gelijk hebt, het is makkelijk <c.colorE5E5E5>voor mij om dat te doen </c>
00:08:58.500 --> 00:09:03.930
zeg dit, <c.colorE5E5E5>je vergeeft onze zonden je zonden </c>
00:09:00.900 --> 00:09:06.930
zijn vergeven maar <c.colorE5E5E5>Jezus zegt dan dat </c>
00:09:03.930 --> 00:09:08.640
je zult <c.colorCCCCCC>weten dat hier het bewijs voor is </c>
00:09:06.930 --> 00:09:10.080
ondersteuning van uw <c.colorE5E5E5>ga </c><c.colorCCCCCC>ik ga </c><c.colorE5E5E5>je </c><c.colorCCCCCC>laten zien </c>
00:09:08.640 --> 00:09:13.020
iets in <c.colorE5E5E5>het fysieke, dus je zult het doen </c>
00:09:10.080 --> 00:09:15.540
begrijp dat geestelijk de
00:09:13.020 --> 00:09:18.360
implicaties zijn <c.colorE5E5E5>dat dat de Zoon van </c>
00:09:15.540 --> 00:09:20.370
de mens heeft het gezag om zonden te vergeven
00:09:18.360 --> 00:09:22.320
en ze <c.colorE5E5E5>zeiden zelfs de enige persoon de </c>
00:09:20.370 --> 00:09:25.800
slechts <c.colorE5E5E5>één die zonden kan vergeven is </c>
00:09:22.320 --> 00:09:27.900
God, hij zegt tegen <c.colorCCCCCC>hen, ik ben </c><c.colorE5E5E5>god, ik kan het doen </c>
00:09:25.800 --> 00:09:31.260
precies <c.colorE5E5E5>geeft hij een bewijs om te ondersteunen </c>
00:09:27.900 --> 00:09:33.930
wat hij heeft gezegd en dat is het dus
00:09:31.260 --> 00:09:35.870
die principes legden alles vast
00:09:33.930 --> 00:09:38.839
de Schriften God is dat niet
00:09:35.870 --> 00:09:40.430
je weet dat we op ons geloof gebaseerd zijn
00:09:38.839 --> 00:09:42.589
het bewijs dat <c.colorE5E5E5>God ons heeft gegeven en </c>
00:09:40.430 --> 00:09:44.330
het is het door algemene openbaring
00:09:42.589 --> 00:09:47.029
creatie en het is via speciaal
00:09:44.330 --> 00:09:49.670
openbaring <c.colorE5E5E5>van de Bijbel en Jezus en wij </c>
00:09:47.029 --> 00:09:51.560
hebben onze persoonlijke openbaring zoals we hebben
00:09:49.670 --> 00:09:53.839
<c.colorCCCCCC>Leer de Heer kennen en hij </c><c.colorE5E5E5>leefde de </c>
00:09:51.560 --> 00:09:55.790
speer <c.colorCCCCCC>van God leeft in </c><c.colorE5E5E5>ons en dat is het ook </c>
00:09:53.839 --> 00:09:58.250
slechts één plaats waar Jezus dit <c.colorCCCCCC>is </c>
00:09:55.790 --> 00:10:00.770
indirecte claim op god, ja wat is dat
00:09:58.250 --> 00:10:03.529
interessant vind ik dat hij zegt wat is
00:10:00.770 --> 00:10:05.660
<c.colorE5E5E5>makkelijker om te zeggen dat je zonden zijn vergeven of </c>
00:10:03.529 --> 00:10:08.690
om te zeggen opstaan ​​neem <c.colorE5E5E5>je </c><c.colorCCCCCC>je mat en loop </c>
00:10:05.660 --> 00:10:10.790
ja <c.colorE5E5E5>voor een in de fysieke wereld is het </c>
00:10:08.690 --> 00:10:13.010
<c.colorE5E5E5>onmogelijk om een ​​verlamde te krijgen </c>
00:10:10.790 --> 00:10:14.750
en ja, dus beide zijn gelijk
00:10:13.010 --> 00:10:16.850
onmogelijk, maar deze eerste kan alleen maar zijn
00:10:14.750 --> 00:10:19.570
door God goed gedaan en hij erkent
00:10:16.850 --> 00:10:23.150
dat het feit dat <c.colorE5E5E5>hij deze man kan genezen </c>
00:10:19.570 --> 00:10:25.520
is <c.colorCCCCCC>ook een bewijs dat </c><c.colorE5E5E5>hij God inderdaad is en </c>
00:10:23.150 --> 00:10:27.770
hij gaat de uitdaging aan, het is goed
00:10:25.520 --> 00:10:29.450
dat is een <c.colorCCCCCC>eerlijke uitdaging maar </c><c.colorE5E5E5>toch greep het me </c>
00:10:27.770 --> 00:10:30.950
om dat te zeggen en hij geeft hem de
00:10:29.450 --> 00:10:33.830
bewijs om te ondersteunen wat u heeft gezegd
00:10:30.950 --> 00:10:36.440
bewijs van dingen die onzichtbaar zijn precies een
00:10:33.830 --> 00:10:38.900
minuut vergeving <c.colorE5E5E5>van zonden is ongezien de </c>
00:10:36.440 --> 00:10:42.410
bewijs dat <c.colorE5E5E5>mijn zonden zijn vergeven in mijn </c>
00:10:38.900 --> 00:10:44.270
het eigen leven wordt gemanifesteerd in en hoe
00:10:42.410 --> 00:10:46.640
<c.colorCCCCCC>mensen zien hoe ik leef, ja en </c><c.colorE5E5E5>het </c>
00:10:44.270 --> 00:10:48.320
transformaties in hart en nieren ja ja en
00:10:46.640 --> 00:10:51.080
dat <c.colorE5E5E5>Christus naar het kruis is gegaan en </c>
00:10:48.320 --> 00:10:54.740
stierf voor ons en heeft ons eerder rechtvaardig gemaakt
00:10:51.080 --> 00:10:56.630
God en dat wij <c.colorCCCCCC>zijn zijn, ja dat is het ook </c>
00:10:54.740 --> 00:10:59.270
slechts één plaats in de Schriften waar wij waren
00:10:56.630 --> 00:11:00.950
zie Jezus een indirecte claim maken op
00:10:59.270 --> 00:11:02.870
Godheid door de gebeurtenissen die dat zijn
00:11:00.950 --> 00:11:05.330
gebeurt hij doet het opnieuw en <c.colorCCCCCC>één </c>
00:11:02.870 --> 00:11:10.040
<c.colorE5E5E5>dat is een van mijn favoriete Matthew </c>
00:11:05.330 --> 00:11:14.089
hoofdstuk 12 vers 1 <c.colorE5E5E5>we beginnen daar we zien </c>
00:11:10.040 --> 00:11:16.339
in Matteüs Jezus is het de sabbat en zo
00:11:14.089 --> 00:11:18.350
bij de ik zal lezen van hoofdstuk 12 vers 1
00:11:16.339 --> 00:11:20.089
<c.colorCCCCCC>van Mattheüs in die tijd </c><c.colorE5E5E5>ging Jezus </c>
00:11:18.350 --> 00:11:22.970
door de graanvelden op <c.colorCCCCCC>de sabbat </c>
00:11:20.089 --> 00:11:24.589
<c.colorCCCCCC>dag en zijn zijn discipelen hadden honger </c>
00:11:22.970 --> 00:11:27.950
en begon graankorrels te plukken en naar
00:11:24.589 --> 00:11:30.200
eet maar toen de Farizeeën de zaag zagen
00:11:27.950 --> 00:11:31.790
zij zeiden tegen hem: <c.colorE5E5E5>kijk naar je discipelen </c>
00:11:30.200 --> 00:11:35.029
doen wat niet legaal is om te doen
00:11:31.790 --> 00:11:36.529
de sabbat dan zei hij toen tot hen
00:11:35.029 --> 00:11:39.170
Jezus zei tegen jou dat je niet hebt gelezen
00:11:36.529 --> 00:11:41.120
wat David wat David deed toen hij
00:11:39.170 --> 00:11:43.820
had honger en hij <c.colorCCCCCC>die bij hem was </c>
00:11:41.120 --> 00:11:45.560
hoe hij het <c.colorE5E5E5>huis van God binnenging en at </c>
00:11:43.820 --> 00:11:47.690
de toonbroden die niet legaal waren
00:11:45.560 --> 00:11:49.550
hem om te eten noch voor degenen die bij waren
00:11:47.690 --> 00:11:52.220
hij maar alleen voor <c.colorE5E5E5>de priester </c>
00:11:49.550 --> 00:11:54.200
of heb je dat in de wet niet gelezen?
00:11:52.220 --> 00:11:55.970
de sabbat de priester en <c.colorE5E5E5>de </c><c.colorCCCCCC>tempel </c>
00:11:54.200 --> 00:11:57.529
ontheilig de <c.colorE5E5E5>sabbat en zijn onberispelijk </c>
00:11:55.970 --> 00:11:59.660
waarom <c.colorCCCCCC>zegt het dat </c><c.colorE5E5E5>omdat ze zijn </c>
00:11:57.529 --> 00:12:01.519
werken waar de priesters eigenlijk mee bezig zijn
00:11:59.660 --> 00:12:03.260
alle priesterlijke taken daar
00:12:01.519 --> 00:12:04.490
werken en toch <c.colorE5E5E5>ontheiligen ze het </c>
00:12:03.260 --> 00:12:05.930
Sabbat omdat ze werken zoals het is
00:12:04.490 --> 00:12:09.140
verondersteld een rustdag te zijn en dit is het dan
00:12:05.930 --> 00:12:12.410
en Jezus nagelt het hier gewoon maar <c.colorE5E5E5>ik zeg </c>
00:12:09.140 --> 00:12:15.110
voor jou dat dat hier <c.colorE5E5E5>op deze plaats is </c>
00:12:12.410 --> 00:12:17.540
<c.colorCCCCCC>één groter </c><c.colorE5E5E5>dan de tempel maar </c><c.colorCCCCCC>als jij </c>
00:12:15.110 --> 00:12:19.700
had geweten wat dit betekent Ik wens genade
00:12:17.540 --> 00:12:22.399
en niet offeren die je niet zou hebben
00:12:19.700 --> 00:12:25.420
veroordeelde deze de onschuldigen voor de
00:12:22.399 --> 00:12:29.060
Mensenzoon is de Heer, zelfs van de sabbat
00:12:25.420 --> 00:12:31.220
dus hij maakt een referentie terwijl hij alles deed
00:12:29.060 --> 00:12:33.649
door dat het Nieuwe Testament in de
00:12:31.220 --> 00:12:35.329
<c.colorE5E5E5>Evangelies verwijst Jezus naar zichzelf als een </c>
00:12:33.649 --> 00:12:37.640
man van man ja, waarom doet hij dat
00:12:35.329 --> 00:12:41.300
omdat hij de zoon van de mens is omdat hij
00:12:37.640 --> 00:12:45.140
is gemakkelijk in het menselijk ja en hij is God
00:12:41.300 --> 00:12:48.529
werd mens om onze zonde van ons af te nemen wat
00:12:45.140 --> 00:12:50.899
begon met Adam en dus is hij <c.colorE5E5E5>de zoon van </c>
00:12:48.529 --> 00:12:53.269
man maar zij is ook de zoon van god en zo
00:12:50.899 --> 00:12:56.589
hij <c.colorE5E5E5>zegt hier dat de Zoon des mensen is </c>
00:12:53.269 --> 00:13:01.779
Heer van de sabbat en de sabbat was dat
00:12:56.589 --> 00:13:05.690
<c.colorE5E5E5>begon toen je weet wanneer één creatie </c>
00:13:01.779 --> 00:13:09.320
precies in de schepping, dus hij zegt dat ik ben
00:13:05.690 --> 00:13:11.660
heer van de sabbat ik ben de schepper die ik ben
00:13:09.320 --> 00:13:14.959
God, ik ben heer van hoe kan <c.colorCCCCCC>het de </c><c.colorE5E5E5>Heer ervan zijn </c>
00:13:11.660 --> 00:13:18.050
als hij precies zo is gemaakt dat dit dit is
00:13:14.959 --> 00:13:20.990
een directe claim zodat je weet dat dit werkt
00:13:18.050 --> 00:13:23.480
bewijzen dat hij dit is, de afstand is
00:13:20.990 --> 00:13:25.790
bewezen, alhoewel hij is <c.colorCCCCCC>bewezen dat hij </c>
00:13:23.480 --> 00:13:28.190
zei <c.colorCCCCCC>dat hij god is, goede mensen zeggen oh </c>
00:13:25.790 --> 00:13:30.290
hij zei nooit dat hij dit deed, <c.colorE5E5E5>dit is a </c>
00:13:28.190 --> 00:13:32.300
directe claim ja tot op heden de datum hier
00:13:30.290 --> 00:13:35.270
in het oog zien we dat de <c.colorE5E5E5>Heer de </c>
00:13:32.300 --> 00:13:38.029
bewijs <c.colorE5E5E5>daarvoor is goed en als we onze hebben gedaan </c>
00:13:35.270 --> 00:13:39.920
onze studie van <c.colorE5E5E5>waarom we zouden moeten kunnen vertrouwen </c>
00:13:38.029 --> 00:13:43.579
het gezag van de Schrift wanneer Jezus
00:13:39.920 --> 00:13:46.730
<c.colorCCCCCC>spreekt dat we ze kunnen geloven vanwege </c>
00:13:43.579 --> 00:13:48.230
<c.colorCCCCCC>de autoriteit van dit woord en zo </c>
00:13:46.730 --> 00:13:49.699
<c.colorE5E5E5>het is geen cirkelredenering </c>
00:13:48.230 --> 00:13:51.290
bewijs binnen en buiten de
00:13:49.699 --> 00:13:54.410
<c.colorCCCCCC>Schrift verwijst naar het gezaghebbende </c>
00:13:51.290 --> 00:13:57.649
geschriften en en de <c.colorE5E5E5>realiteit dat </c>
00:13:54.410 --> 00:14:00.680
Jezus is God en kwam als <c.colorE5E5E5>een zondeloze </c>
00:13:57.649 --> 00:14:02.790
offer voor ons en wat <c.colorE5E5E5>dat zegt </c>
00:14:00.680 --> 00:14:05.880
over het karakter en de genade van God
00:14:02.790 --> 00:14:07.590
en wie hij eigenlijk zijn attributen is
00:14:05.880 --> 00:14:10.980
wanneer we praten over Gods genade <c.colorCCCCCC>dat is </c>
00:14:07.590 --> 00:14:13.590
<c.colorE5E5E5>het grote verhaal van God is dit Zijn genade </c>
00:14:10.980 --> 00:14:17.130
hele boek dat hij ons <c.colorCCCCCC>zijn woord gaf </c>
00:14:13.590 --> 00:14:18.450
het is allemaal genade, we zeggen dat we nu in de
00:14:17.130 --> 00:14:22.140
<c.colorE5E5E5>tijd van de kerk en is de tijd van </c>
00:14:18.450 --> 00:14:25.620
genade het is allemaal genade, door zijn genade hij
00:14:22.140 --> 00:14:29.730
gaf <c.colorCCCCCC>ons zijn woord alles en het is het </c>
00:14:25.620 --> 00:14:31.800
is <c.colorCCCCCC>het dat </c><c.colorE5E5E5>het vol is van de expressie van </c>
00:14:29.730 --> 00:14:34.530
<c.colorE5E5E5>zijn liefde en zijn genade </c><c.colorCCCCCC>en zijn genade </c>
00:14:31.800 --> 00:14:37.320
naar ons toe en de barmhartigheid triomfeert
00:14:34.530 --> 00:14:39.380
oordeel en God wil dat niet
00:14:37.320 --> 00:14:42.390
zou omkomen, maar alles zou moeten komen
00:14:39.380 --> 00:14:44.010
bekering en redding door Jezus
00:14:42.390 --> 00:14:45.990
Christus, hij is niet bereid dat dat zou moeten
00:14:44.010 --> 00:14:47.880
vergaan en <c.colorE5E5E5>daarom is hij hierheen gegaan </c>
00:14:45.990 --> 00:14:51.060
lengtes en toont ons zijn liefde
00:14:47.880 --> 00:14:54.300
uitgedrukt door het <c.colorCCCCCC>offer gemaakt door </c>
00:14:51.060 --> 00:14:56.460
Jezus Christus in onze naam is geweldig
00:14:54.300 --> 00:14:58.800
<c.colorE5E5E5>en dat is het goede nieuws dat het is </c>
00:14:56.460 --> 00:15:00.960
goed nieuws dat <c.colorE5E5E5>is goed nieuws ja dat is </c>
00:14:58.800 --> 00:15:05.580
geweldig ja het is <c.colorCCCCCC>en het </c><c.colorE5E5E5>bewijs dat </c>
00:15:00.960 --> 00:15:07.950
ondersteunt dat geweldig nieuws geweldig is
00:15:05.580 --> 00:15:10.950
en daarom is het levensveranderend ja
00:15:07.950 --> 00:15:14.700
ja ja ik weet dat het <c.colorCCCCCC>in mijn leven is geweest en </c>
00:15:10.950 --> 00:15:17.400
<c.colorE5E5E5>in de jouwe ook en ja ja, dus wanneer jij </c>
00:15:14.700 --> 00:15:18.870
lees <c.colorE5E5E5>je </c><c.colorCCCCCC>Bijbel en je weet dat je dat hebt </c>
00:15:17.400 --> 00:15:20.190
kom <c.colorE5E5E5>dat je het hebt geregeld </c>
00:15:18.870 --> 00:15:22.380
gezag de Schrift nu als u
00:15:20.190 --> 00:15:25.290
lees het <c.colorE5E5E5>en je ziet wat God zegt </c>
00:15:22.380 --> 00:15:28.680
<c.colorE5E5E5>over wie hij </c><c.colorCCCCCC>is en wat je bent </c>
00:15:25.290 --> 00:15:30.330
hij en zijn genade en we kijken naar hij zegt
00:15:28.680 --> 00:15:32.100
Ik ken het begin vanaf het einde en
00:15:30.330 --> 00:15:33.480
we zien de hele weg door <c.colorE5E5E5>de Bijbel </c>
00:15:32.100 --> 00:15:36.270
<c.colorE5E5E5>tot het einde van Openbaring </c>
00:15:33.480 --> 00:15:39.600
Gods genade Gods genade en is
00:15:36.270 --> 00:15:41.100
inhouden van oordeel maar we <c.colorE5E5E5>moeten wel </c>
00:15:39.600 --> 00:15:43.200
begrijp dat <c.colorE5E5E5>je weet dat we </c><c.colorCCCCCC>allemaal zijn </c>
00:15:41.100 --> 00:15:46.350
zondaars en we hebben allemaal Gods overtreden
00:15:43.200 --> 00:15:49.470
morele wet en hij heeft ons een weg geboden
00:15:46.350 --> 00:15:51.950
om de straf die dat <c.colorCCCCCC>is niet te nemen </c>
00:15:49.470 --> 00:15:54.960
met recht de onze vanwege het overtreden van <c.colorE5E5E5>zijn wet </c>
00:15:51.950 --> 00:15:57.750
door Jezus Christus heeft hij <c.colorE5E5E5>een weg geboden </c>
00:15:54.960 --> 00:16:00.750
om te <c.colorE5E5E5>ontsnappen aan de Jeopardy waar ze voor zijn </c>
00:15:57.750 --> 00:16:04.050
wij allemaal <c.colorE5E5E5>ja en dus degenen die ontvangen </c>
00:16:00.750 --> 00:16:06.720
Christus wordt de zijne en we zijn rechtvaardig
00:16:04.050 --> 00:16:09.750
voor hem <c.colorE5E5E5>hebben we niets gedaan </c>
00:16:06.720 --> 00:16:13.110
nee ja nee we hebben het geen auto's verdiend
00:16:09.750 --> 00:16:15.150
geweldig hij <c.colorCCCCCC>is geweldig he, hij is dat ook </c>
00:16:13.110 --> 00:16:18.060
<c.colorCCCCCC>geweldig dit is </c><c.colorE5E5E5>zijn woord </c>
00:16:15.150 --> 00:16:21.990
en we hebben net de oppervlakte bekrast en wij
00:16:18.060 --> 00:16:23.670
gewoon eten, het is er allemaal <c.colorE5E5E5>wauw, het is meer </c>
00:16:21.990 --> 00:16:30.180
er is daar zoveel <c.colorE5E5E5>, het is gewoon rechtvaardig </c>
00:16:23.670 --> 00:16:32.520
het is geweldig en ik weet het soms wel <c.colorE5E5E5>binnen </c>
00:16:30.180 --> 00:16:34.260
delen met mensen die je kent die ik <c.colorCCCCCC>vroeger was </c>
00:16:32.520 --> 00:16:36.150
<c.colorE5E5E5>word nerveuze vader en doe het nog steeds </c>
00:16:34.260 --> 00:16:39.030
met <c.colorCCCCCC>god, ik denk dat het me daarmee helpt </c>
00:16:36.150 --> 00:16:40.770
een deal oh ik moet ik een beetje snel delen
00:16:39.030 --> 00:16:42.390
geef een reden waarom <c.colorE5E5E5>ik het geloof </c>
00:16:40.770 --> 00:16:45.120
omdat het zo geweldig is, kan ik de zijne kennen
00:16:42.390 --> 00:16:47.490
genade jegens mij en zo geweldig en <c.colorE5E5E5>ik </c>
00:16:45.120 --> 00:16:49.470
moet de datum van Jesaja en ik onthouden
00:16:47.490 --> 00:16:53.580
Ik moet al deze dingen onthouden, maar ik
00:16:49.470 --> 00:16:56.670
vond <c.colorE5E5E5>dat dat er niet zoveel toe doet </c>
00:16:53.580 --> 00:16:58.410
omdat het God is die in jou werkt
00:16:56.670 --> 00:17:01.740
zal <c.colorE5E5E5>uitvoeren volgens zijn goede doel </c>
00:16:58.410 --> 00:17:04.500
absoluut en <c.colorE5E5E5>hij doet het werk en hij </c>
00:17:01.740 --> 00:17:07.860
wil iedereen met wie je praat
00:17:04.500 --> 00:17:10.770
het is jouw echtgenoot jouw jouw kinderen jouw
00:17:07.860 --> 00:17:12.270
ouders je vrienden die hij wil dat ze <c.colorE5E5E5>doen </c>
00:17:10.770 --> 00:17:15.240
in goede <c.colorE5E5E5>relatie met hem komen </c>
00:17:12.270 --> 00:17:17.070
zelfs meer <c.colorE5E5E5>dan we willen, </c><c.colorCCCCCC>en hij ook </c>
00:17:15.240 --> 00:17:19.650
in zijn liefde trekt hij hem met koorden van
00:17:17.070 --> 00:17:21.720
<c.colorCCCCCC>liefdevolle vriendelijkheid staat er in zijn woord en </c>
00:17:19.650 --> 00:17:23.910
Ik <c.colorE5E5E5>hou gewoon vast aan dat ik soms loop </c>
00:17:21.720 --> 00:17:26.450
weg oh man, ik had moeten <c.colorE5E5E5>zeggen dat ik </c>
00:17:23.910 --> 00:17:29.310
had dat niet moeten zeggen <c.colorCCCCCC>, maar </c><c.colorE5E5E5>uiteindelijk </c>
00:17:26.450 --> 00:17:31.370
het ligt in zijn handen <c.colorE5E5E5>en hij houdt van ze </c>
00:17:29.310 --> 00:17:34.080
ja en het is geen kwestie van rechtvaardig
00:17:31.370 --> 00:17:35.790
intellectueel begrijpen, goed maar
00:17:34.080 --> 00:17:37.500
het is het werk van de <c.colorCCCCCC>geest in </c><c.colorE5E5E5>de </c>
00:17:35.790 --> 00:17:40.020
het hart van hen die <c.colorE5E5E5>God zijn strekt zich uit naar </c>
00:17:37.500 --> 00:17:41.400
zichzelf en dus ja het bewijsmateriaal moet
00:17:40.020 --> 00:17:43.920
wees erbij en daar is het voor
00:17:41.400 --> 00:17:46.950
ons die de Heer kennen als voor degenen die
00:17:43.920 --> 00:17:48.960
geeft het ons niet dat het ons geloof opbouwt
00:17:46.950 --> 00:17:51.870
juist het bevestigt ons eigen ja en
00:17:48.960 --> 00:17:55.590
versterkt ons voornemen om te lopen en naar
00:17:51.870 --> 00:17:58.050
dien Hem en weet dat <c.colorE5E5E5>wij dit zijn </c>
00:17:55.590 --> 00:18:01.200
is waar en dus als het bewijsmateriaal is
00:17:58.050 --> 00:18:03.330
eiste dat hij daar is, wij <c.colorCCCCCC>hebben het </c>
00:18:01.200 --> 00:18:05.160
<c.colorE5E5E5>ja en dat is misschien het ding dat </c>
00:18:03.330 --> 00:18:07.320
wijst de persoon in de <c.colorCCCCCC>schuldrichting </c>
00:18:05.160 --> 00:18:09.630
en terwijl ze in die richting bewegen, is het dat wel
00:18:07.320 --> 00:18:12.300
de <c.colorE5E5E5>Geest van God die hen leidt, bedoel ik </c>
00:18:09.630 --> 00:18:14.730
enige plant wat water God veroorzaakt de
00:18:12.300 --> 00:18:17.780
ga <c.colorE5E5E5>zo goed, waarom doen we niet </c>
00:18:14.730 --> 00:18:20.310
afsluitend gebed zou je weer bidden papa
00:18:17.780 --> 00:18:22.140
Vader bedankt voor deze tijd <c.colorE5E5E5>en wij </c>
00:18:20.310 --> 00:18:25.680
bedankt <c.colorE5E5E5>voor je woord we danken je </c>
00:18:22.140 --> 00:18:26.910
Heer voor uw genade jegens ons, vader I
00:18:25.680 --> 00:18:28.770
bid <c.colorE5E5E5>voor al diegenen die luisteren </c>
00:18:26.910 --> 00:18:31.290
vader kijken
00:18:28.770 --> 00:18:33.360
je zou zelfs nu op dit moment aanraken
00:18:31.290 --> 00:18:36.300
hun hart met de waarheid <c.colorE5E5E5>van wie jij bent </c>
00:18:33.360 --> 00:18:38.220
zijn en de gratie die je voor <c.colorE5E5E5>hen hebt </c>
00:18:36.300 --> 00:18:40.680
en de genade die beschikbaar is via
00:18:38.220 --> 00:18:44.130
Jezus Christus en waar je naar verlangt
00:18:40.680 --> 00:18:46.500
ze zich tot u wenden <c.colorCCCCCC>en de lengtes dat </c>
00:18:44.130 --> 00:18:48.090
je bent naar vader gegaan, we danken je
00:18:46.500 --> 00:18:52.520
bedankt voor deze <c.colorCCCCCC>keer in jezus naam </c>
00:18:48.090 --> 00:18:55.380
amen amen nogmaals bedankt <c.colorE5E5E5>voor het afstemmen </c>
00:18:52.520 --> 00:18:58.290
Bekijk onze website nieuwe alledaagse tv
00:18:55.380 --> 00:19:00.720
je kunt ons ook vinden op <c.colorE5E5E5>Facebook en jij </c>
00:18:58.290 --> 00:19:02.490
kan <c.colorE5E5E5>ook op stitcher naar ons luisteren </c>
00:19:00.720 --> 00:19:04.830
we <c.colorE5E5E5>hopen dat je volgende week kunt afstemmen </c>
00:19:02.490 --> 00:19:06.750
en <c.colorE5E5E5>dat je het </c><c.colorCCCCCC>Woord gaat openen </c>
00:19:04.830 --> 00:19:09.060
van <c.colorCCCCCC>God en hem hem laten spreken en </c>
00:19:06.750 --> 00:19:11.040
het gaat <c.colorE5E5E5>je leven transformeren, bedankt </c>
00:19:09.060 --> 00:19:13.430
<c.colorE5E5E5>opnieuw vader niet kijken fuzzy </c><c.colorCCCCCC>orde hebben </c>
00:19:11.040 --> 00:19:13.430
een geweldige week
00:19:16.550 --> 00:19:18.610
u
00:19:28.890 --> 00:19:30.950
u
00:19:33.130 --> 00:19:35.190
u
You can’t perform that action at this time.