Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1367 lines (913 sloc) 37.3 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: sv
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:00.000 --> 00:00:05.790
välkommen tillbaka till en annan episod av nya
00:00:02.310 --> 00:00:07.440
<c.colorCCCCCC>varje dag så glad att du stämde in och </c><c.colorE5E5E5>jag är så </c>
00:00:05.790 --> 00:00:09.719
Upphetsad <c.colorCCCCCC>att få </c><c.colorE5E5E5>min pappa tillbaka på showen </c>
00:00:07.440 --> 00:00:14.610
Rob webben och vi ska <c.colorE5E5E5>prata också </c>
00:00:09.719 --> 00:00:15.949
om Jesus hävdar gudom så vi är
00:00:14.610 --> 00:00:19.130
Upphetsad att prata om det <c.colorE5E5E5>och </c>
00:00:15.949 --> 00:00:19.130
håll dig stämd
00:00:42.600 --> 00:00:48.100
du har galna färdigheter, nu skärpa dem
00:00:45.850 --> 00:00:49.750
lära sig nya färdigheter eller förbättra din
00:00:48.100 --> 00:00:51.910
befintliga med online video
00:00:49.750 --> 00:00:55.120
handledning i träning från Linda lugn
00:00:51.910 --> 00:00:58.810
genom vår speciella länk vid katt fem prick
00:00:55.120 --> 00:01:01.060
TV <c.colorE5E5E5>/ Linda lär sig mjukvaruteknik </c>
00:00:58.810 --> 00:01:02.620
kreativa <c.colorE5E5E5>och affärsmässiga färdigheter du kan använda </c>
00:01:01.060 --> 00:01:05.680
idag för att hjälpa dig att <c.colorE5E5E5>uppnå din </c>
00:01:02.620 --> 00:01:07.510
Professionella mål går med idag och börjar
00:01:05.680 --> 00:01:09.820
lärande <c.colorE5E5E5>kommer att ge dig denna chans att </c>
00:01:07.510 --> 00:01:13.120
prova <c.colorE5E5E5>det helt gratis med obegränsat antal </c>
00:01:09.820 --> 00:01:19.210
Tillgång till <c.colorE5E5E5>alla kurser registreras nu </c>
00:01:13.120 --> 00:01:22.090
gratis katt fem dot TV <c.colorE5E5E5>/ Linda </c><c.colorCCCCCC>okej </c>
00:01:19.210 --> 00:01:24.210
välkommen tillbaka tack igen <c.colorE5E5E5>pappa för att komma </c>
00:01:22.090 --> 00:01:26.410
på showen och chattar med mig och
00:01:24.210 --> 00:01:28.420
låt oss <c.colorCCCCCC>bara plocka rätt upp där vi lämnade </c>
00:01:26.410 --> 00:01:30.490
off vi pratade om myndigheten
00:01:28.420 --> 00:01:33.160
av Skriften och hur när vi talar
00:01:30.490 --> 00:01:34.900
till andra och vi säger väl <c.colorCCCCCC>du känner </c><c.colorE5E5E5>till </c>
00:01:33.160 --> 00:01:37.119
Bibeln <c.colorCCCCCC>säger att den här missen </c><c.colorE5E5E5>om Gud </c>
00:01:34.900 --> 00:01:39.820
om frälsning eftersom Bibeln
00:01:37.119 --> 00:01:43.780
för att <c.colorE5E5E5>det står så, hur kan </c><c.colorCCCCCC>vi vara säkra </c>
00:01:39.820 --> 00:01:45.340
det som Bibeln har auktoritet att säga
00:01:43.780 --> 00:01:47.650
att det är Guds ord och <c.colorCCCCCC>du </c>
00:01:45.340 --> 00:01:53.370
markerade vissa saker redan
00:01:47.650 --> 00:01:56.830
nämns men du använder ofta <c.colorE5E5E5>lite på </c>
00:01:53.370 --> 00:02:00.810
minne för att komma ihåg vad <c.colorE5E5E5>en lätt </c>
00:01:56.830 --> 00:02:04.090
<c.colorE5E5E5>lägg till pappa med din hand okej det här är a </c>
00:02:00.810 --> 00:02:06.700
sätt <c.colorE5E5E5>att komma ihåg myndigheten av </c>
00:02:04.090 --> 00:02:09.489
Skriften och de områden i det som ger
00:02:06.700 --> 00:02:13.269
Vi har skäl att <c.colorE5E5E5>tro och jag fick det här </c>
00:02:09.489 --> 00:02:15.670
från Greg <c.colorCCCCCC>kakao står anledningen stor </c>
00:02:13.269 --> 00:02:20.440
hemsida stor tjänst som han gör och
00:02:15.670 --> 00:02:23.170
<c.colorE5E5E5>så tanken är att vi har vår lilla </c>
00:02:20.440 --> 00:02:25.209
pinky det börjar med P för profetia
00:02:23.170 --> 00:02:26.950
som vi pratade om <c.colorE5E5E5>förra veckan så vi </c>
00:02:25.209 --> 00:02:28.239
ha <c.colorE5E5E5>bevis på auktoriteten för </c>
00:02:26.950 --> 00:02:31.180
<c.colorCCCCCC>Skriften eftersom profetian </c><c.colorE5E5E5>är </c>
00:02:28.239 --> 00:02:33.459
uppfyllt förutses och uppfylls som vi
00:02:31.180 --> 00:02:35.440
pratade <c.colorE5E5E5>om förra veckan och då har vi </c>
00:02:33.459 --> 00:02:38.350
vårt nästa finger som är vårt slut vår
00:02:35.440 --> 00:02:40.590
ringfinger och detta finger är <c.colorE5E5E5>med </c>
00:02:38.350 --> 00:02:43.930
finger som vi har en ring på <c.colorE5E5E5>och den </c>
00:02:40.590 --> 00:02:46.570
Det är <c.colorE5E5E5>ett bevis på enhet </c><c.colorCCCCCC>som är en enhet </c>
00:02:43.930 --> 00:02:48.190
var förenade i äktenskapet och <c.colorE5E5E5>det var där </c>
00:02:46.570 --> 00:02:50.560
<c.colorE5E5E5>vi sätter ringen där för att beteckna det så </c>
00:02:48.190 --> 00:02:53.680
detta här påminner <c.colorE5E5E5>oss om enhet och </c>
00:02:50.560 --> 00:02:54.670
det påminner oss om <c.colorCCCCCC>skriften som vi </c>
00:02:53.680 --> 00:02:56.590
använd detta för att komma ihåg
00:02:54.670 --> 00:02:58.660
de som <c.colorE5E5E5>är vårt lilla minne till </c>
00:02:56.590 --> 00:03:02.260
minnesövning här för att komma ihåg det
00:02:58.660 --> 00:03:04.690
anledningarna <c.colorCCCCCC>att tro att vi har vår ring </c>
00:03:02.260 --> 00:03:06.130
finger som bevisas <c.colorE5E5E5>det påminner oss </c>
00:03:04.690 --> 00:03:09.010
av <c.colorE5E5E5>Skriftens enhet att </c>
00:03:06.130 --> 00:03:12.310
66 böcker är alla bundna och ge
00:03:09.010 --> 00:03:14.080
vi en sammanhängande presentation av Guds <c.colorE5E5E5>plan </c>
00:03:12.310 --> 00:03:17.620
för frälsning <c.colorE5E5E5>från början </c>
00:03:14.080 --> 00:03:19.600
att avsluta en progressiv uppenbarelse även
00:03:17.620 --> 00:03:22.540
även om vi har skrivit dessa 66 böcker
00:03:19.600 --> 00:03:24.190
över 1500 år med över 40 olika
00:03:22.540 --> 00:03:25.870
Författare där finns en enhet där
00:03:24.190 --> 00:03:28.450
kan inte nekas när du går igenom dessa
00:03:25.870 --> 00:03:31.450
böcker så det är en annan anledning till
00:03:28.450 --> 00:03:33.850
tro och då ditt tredje finger som
00:03:31.450 --> 00:03:35.410
är ditt största finger du pratar vi använder
00:03:33.850 --> 00:03:37.959
det för <c.colorE5E5E5>att komma ihåg att det svarar de stora </c>
00:03:35.410 --> 00:03:39.819
frågor om livets största fingersvar
00:03:37.959 --> 00:03:41.500
en stor fråga ja det är <c.colorCCCCCC>okej så </c>
00:03:39.819 --> 00:03:43.930
nu vet du så vi har profetia vi har
00:03:41.500 --> 00:03:46.000
fick enighet vi fick profetiorna i
00:03:43.930 --> 00:03:47.650
Bibelens enhet i <c.colorE5E5E5>skrifterna alla </c>
00:03:46.000 --> 00:03:50.739
böcker <c.colorE5E5E5>och vi har de stora frågorna </c>
00:03:47.650 --> 00:03:53.799
de stora frågorna var var kom jag
00:03:50.739 --> 00:03:55.420
från är det ett sätt <c.colorCCCCCC>att leva mitt liv är </c>
00:03:53.799 --> 00:03:57.280
där <c.colorE5E5E5>ett syfte är att det finns en </c>
00:03:55.420 --> 00:03:59.769
moraliskt sätt är det <c.colorCCCCCC>en mening för </c><c.colorE5E5E5>mitt liv </c>
00:03:57.280 --> 00:04:02.440
och <c.colorCCCCCC>vart ska jag gå så sitt ursprung </c>
00:03:59.769 --> 00:04:05.140
vilket betyder <c.colorE5E5E5>moral och öde och </c>
00:04:02.440 --> 00:04:08.380
Bibeln <c.colorCCCCCC>har en sammanhängande presentation över </c>
00:04:05.140 --> 00:04:10.269
dessa <c.colorCCCCCC>1500 </c><c.colorE5E5E5>års böcker i Bibeln </c>
00:04:08.380 --> 00:04:13.140
av <c.colorE5E5E5>de 66 böckerna har en sammanhängande </c>
00:04:10.269 --> 00:04:16.030
Presentation av dessa perspektiv
00:04:13.140 --> 00:04:19.510
Ursprung var kom jag från mening
00:04:16.030 --> 00:04:21.970
Vad är syftet med moralen är det a
00:04:19.510 --> 00:04:24.550
sätt jag behöver leva mitt liv rätt ja
00:04:21.970 --> 00:04:26.530
absolut och öde vad händer när
00:04:24.550 --> 00:04:29.500
Jag dör bibeln svarar alla dem
00:04:26.530 --> 00:04:31.720
frågor på ett sammanhängande sätt som linjer
00:04:29.500 --> 00:04:34.479
upp med den verklighet som vi lever i
00:04:31.720 --> 00:04:36.280
<c.colorE5E5E5>inget annat så vi har de tre </c><c.colorCCCCCC>och </c>
00:04:34.479 --> 00:04:38.710
då det fjärde fingret med din <c.colorCCCCCC>det </c><c.colorE5E5E5>ditt </c>
00:04:36.280 --> 00:04:41.050
pekfingret så vi använder det som ett index till
00:04:38.710 --> 00:04:43.380
historia att komma ihåg <c.colorE5E5E5>att Bibeln är </c>
00:04:41.050 --> 00:04:46.289
historiskt noggrann och det används oh
00:04:43.380 --> 00:04:48.520
och det har <c.colorCCCCCC>använts av av </c>
00:04:46.289 --> 00:04:51.370
arkeologer och forskare att titta in
00:04:48.520 --> 00:04:53.169
Det historiska av bevis och och och och
00:04:51.370 --> 00:04:55.360
<c.colorE5E5E5>så det står upp det har testats och </c>
00:04:53.169 --> 00:04:56.889
Den används hela tiden som en historisk
00:04:55.360 --> 00:04:59.169
<c.colorE5E5E5>referens och det har alltid visat sig </c>
00:04:56.889 --> 00:05:00.850
var ett hundra procent exakt så det är
00:04:59.169 --> 00:05:02.830
historiskt noggrann så det är en annan
00:05:00.850 --> 00:05:05.620
sak för <c.colorE5E5E5>bevis på skrifterna </c>
00:05:02.830 --> 00:05:07.780
<c.colorE5E5E5>okej så vi fick profetia enhet av </c>
00:05:05.620 --> 00:05:08.740
<c.colorE5E5E5>skrifterna svarar de stora frågorna </c>
00:05:07.780 --> 00:05:10.630
Ursprungsbetydelse
00:05:08.740 --> 00:05:12.099
verklighet och öde det stämmer <c.colorE5E5E5>med </c>
00:05:10.630 --> 00:05:14.050
<c.colorE5E5E5>historia och sedan vad är vårt </c>
00:05:12.099 --> 00:05:15.430
tumma bra det här är <c.colorCCCCCC>indexindexeringen </c>
00:05:14.050 --> 00:05:17.319
historia och när vi tittar igenom det så
00:05:15.430 --> 00:05:18.910
finger påminner oss om att det är en hans bra
00:05:17.319 --> 00:05:20.710
historiskt är det en <c.colorE5E5E5>stor historisk </c>
00:05:18.910 --> 00:05:24.580
hänvisning eftersom Gud fick sin historia
00:05:20.710 --> 00:05:26.740
höger och slutligen tummen vi sätter vår
00:05:24.580 --> 00:05:29.620
tummen så och det är bibeln
00:05:26.740 --> 00:05:31.300
ändrar liv om vi gör vad Bibeln gör
00:05:29.620 --> 00:05:33.240
<c.colorE5E5E5>berättar att vi ska göra och leva våra liv som </c>
00:05:31.300 --> 00:05:35.500
så och ta emot Kristus som vår Frälsare
00:05:33.240 --> 00:05:39.340
kom ihåg att vi sa Bibelns tema
00:05:35.500 --> 00:05:41.759
är Jesus Kristus <c.colorE5E5E5>och syftet med </c>
00:05:39.340 --> 00:05:44.580
Bibeln läser vi i <c.colorE5E5E5>2 Timothy 3 15 är </c>
00:05:41.759 --> 00:05:48.190
att vi skulle <c.colorCCCCCC>vara kloka till frälsning </c>
00:05:44.580 --> 00:05:50.560
genom Jesus Kristus när vi flyttar och
00:05:48.190 --> 00:05:53.530
och gör som bibeln säger att livet är
00:05:50.560 --> 00:05:55.599
transformerade <c.colorCCCCCC>Åh Gud förvandlar oss rätt </c>
00:05:53.530 --> 00:05:59.860
<c.colorCCCCCC>Vi är som vi går från död till liv </c>
00:05:55.599 --> 00:06:01.659
rätt jag gillar det <c.colorCCCCCC>okej och så kan vi </c>
00:05:59.860 --> 00:06:03.250
använd vår hand eftersom det bara är <c.colorE5E5E5>med oss </c>
00:06:01.659 --> 00:06:04.509
som ett snabbt sätt att komma ihåg <c.colorE5E5E5>som vi är </c>
00:06:03.250 --> 00:06:07.599
diskutera dessa saker med någon
00:06:04.509 --> 00:06:08.860
<c.colorCCCCCC>okej så bevisen </c><c.colorE5E5E5>är där jag inte gör det </c>
00:06:07.599 --> 00:06:12.250
bryr <c.colorCCCCCC>dig hur du kommer ut i bibeln är det </c>
00:06:08.860 --> 00:06:13.570
där ville du nu bryta oss till
00:06:12.250 --> 00:06:15.610
vissa skrifter kommer att hålla detta <c.colorE5E5E5>i åtanke </c>
00:06:13.570 --> 00:06:19.210
som vi är typiska att bygga
00:06:15.610 --> 00:06:21.070
bevis för att stödja dessa så om vi har om
00:06:19.210 --> 00:06:23.909
Vi har etablerat myndighetens ansvar
00:06:21.070 --> 00:06:26.740
<c.colorE5E5E5>Skrifterna genom dessa betyder ja då </c>
00:06:23.909 --> 00:06:28.990
när vi tittar på vad <c.colorE5E5E5>Jesus sa om </c>
00:06:26.740 --> 00:06:31.419
själv eftersom denna fråga <c.colorCCCCCC>om </c><c.colorE5E5E5>Jesu </c>
00:06:28.990 --> 00:06:34.120
gudom som vissa människor <c.colorE5E5E5>kommer att berätta för dig </c>
00:06:31.419 --> 00:06:36.070
<c.colorE5E5E5>Han hade aldrig hävdat </c><c.colorCCCCCC>att han </c><c.colorE5E5E5>var Gud, oh och </c>
00:06:34.120 --> 00:06:39.099
att <c.colorE5E5E5>folk berätta för mig det ja ja och </c>
00:06:36.070 --> 00:06:41.050
då och vad jag vill <c.colorE5E5E5>visa</c><c.colorCCCCCC> dig nu </c>
00:06:39.099 --> 00:06:43.840
är bara två platser i <c.colorE5E5E5>skrifterna </c>
00:06:41.050 --> 00:06:46.870
där han gör <c.colorE5E5E5>okej hävdar att han är Gud och </c>
00:06:43.840 --> 00:06:51.659
det finns många där och så in i märket
00:06:46.870 --> 00:06:55.719
kapitel <c.colorCCCCCC>två och Jesus säger inte bara </c>
00:06:51.659 --> 00:06:58.060
tro mig jag är <c.colorE5E5E5>gud okej som bara lita på </c>
00:06:55.719 --> 00:07:01.300
<c.colorE5E5E5>Jag barn som vi talade förra veckan finns det </c>
00:06:58.060 --> 00:07:03.729
måste vara bevis för att stödja vår tro
00:07:01.300 --> 00:07:05.620
och när vi tror på något <c.colorE5E5E5>och </c>
00:07:03.729 --> 00:07:07.599
Beviset <c.colorE5E5E5>är starkt nog vi går in </c>
00:07:05.620 --> 00:07:09.370
den riktningen investerar oss i
00:07:07.599 --> 00:07:11.680
det som vi tror och det är tro
00:07:09.370 --> 00:07:17.349
<c.colorE5E5E5>Det är tro på handling som är vilken tro </c>
00:07:11.680 --> 00:07:19.539
är rätt så i Markera kapitel <c.colorE5E5E5>2 Jesus är </c>
00:07:17.349 --> 00:07:22.100
predikar i ett hus och han säger <c.colorCCCCCC>detta </c>
00:07:19.539 --> 00:07:24.510
skriften säger detta
00:07:22.100 --> 00:07:26.130
Han gick in i <c.colorE5E5E5>Kapernaum och efter några dagar </c>
00:07:24.510 --> 00:07:28.080
Det var henne <c.colorCCCCCC>att han var i ett hus </c>
00:07:26.130 --> 00:07:30.060
omedelbart samlades många så
00:07:28.080 --> 00:07:32.550
att det inte fanns mer utrymme att ta emot
00:07:30.060 --> 00:07:34.590
dem inte ens <c.colorE5E5E5>nära dörren och han </c>
00:07:32.550 --> 00:07:36.180
predikade ordet till dem då de kom
00:07:34.590 --> 00:07:38.520
till honom att föra en paralytic som var
00:07:36.180 --> 00:07:40.260
buren av fyra män och när de kunde
00:07:38.520 --> 00:07:42.480
<c.colorCCCCCC>Kom inte nära honom på grund av publiken </c>
00:07:40.260 --> 00:07:44.520
de avtäckte taket där han var och
00:07:42.480 --> 00:07:46.770
<c.colorE5E5E5>när de hade brutit igenom lät de </c>
00:07:44.520 --> 00:07:49.530
ner i sängen som den paralytiska var
00:07:46.770 --> 00:07:50.820
ljuger när Jesus såg sin tro nu
00:07:49.530 --> 00:07:53.460
märker det ordet han såg sin tro på
00:07:50.820 --> 00:07:56.160
deras tro var vad jag antar <c.colorE5E5E5>deras </c>
00:07:53.460 --> 00:07:58.860
handling precis som de trodde att Jesus kunde
00:07:56.160 --> 00:08:01.470
läka deras vän och så var deras tro
00:07:58.860 --> 00:08:03.810
deras tro <c.colorE5E5E5>på att sänka honom </c>
00:08:01.470 --> 00:08:07.230
genom taket <c.colorCCCCCC>ok grundläggande tro på </c>
00:08:03.810 --> 00:08:09.660
handling är tro <c.colorCCCCCC>ok när han såg deras </c>
00:08:07.230 --> 00:08:12.960
tro han sa till den förlamade sonen din
00:08:09.660 --> 00:08:14.850
syndar är förlåtna nu vers 6 men
00:08:12.960 --> 00:08:16.740
<c.colorE5E5E5>några av de skriftlärda som satt </c>
00:08:14.850 --> 00:08:19.260
<c.colorCCCCCC>där och motivera resonemang i deras </c>
00:08:16.740 --> 00:08:21.450
hjärtan varför talar denna man för blasfemi
00:08:19.260 --> 00:08:23.850
som den som kan förlåta synder, men Gud
00:08:21.450 --> 00:08:25.650
ensam och omedelbart när Jesus
00:08:23.850 --> 00:08:27.330
uppfattas i en anda som <c.colorCCCCCC>de motiverade </c>
00:08:25.650 --> 00:08:29.610
alltså inom sig sade han till dem
00:08:27.330 --> 00:08:31.979
varför berättar du <c.colorE5E5E5>om dessa saker i </c>
00:08:29.610 --> 00:08:34.349
dina hjärtan som är lättare <c.colorCCCCCC>att säga </c>
00:08:31.979 --> 00:08:38.580
till de förlamade dina synder är förlåtna
00:08:34.349 --> 00:08:44.820
eller stiga ta upp din säng och gå vers
00:08:38.580 --> 00:08:47.190
10 Jesus <c.colorCCCCCC>säger, men att du kanske vet det </c>
00:08:44.820 --> 00:08:50.640
<c.colorCCCCCC>att du kommer att veta att Människosonen </c>
00:08:47.190 --> 00:08:52.950
har makt på jorden för att förlåta synder han
00:08:50.640 --> 00:08:54.930
sade till den paralytiska jag säger att du uppstår
00:08:52.950 --> 00:08:56.940
ta upp <c.colorE5E5E5>din säng </c><c.colorCCCCCC>och gå din väg till dig </c>
00:08:54.930 --> 00:08:58.500
<c.colorE5E5E5>vet så </c><c.colorCCCCCC>jesus säger faktiskt dig </c>
00:08:56.940 --> 00:09:00.900
vet att du har rätt det är lätt <c.colorE5E5E5>för mig att </c>
00:08:58.500 --> 00:09:03.930
säg detta, <c.colorE5E5E5>förlåt vår synd för era synder </c>
00:09:00.900 --> 00:09:06.930
är förlåtna men <c.colorE5E5E5>Jesus säger det så </c>
00:09:03.930 --> 00:09:08.640
du <c.colorCCCCCC>vet att det här är beviset för </c>
00:09:06.930 --> 00:09:10.080
stödja dig <c.colorE5E5E5>kommer </c><c.colorCCCCCC>jag att visa </c><c.colorE5E5E5>dig </c>
00:09:08.640 --> 00:09:13.020
något i <c.colorE5E5E5>det fysiska så kommer du </c>
00:09:10.080 --> 00:09:15.540
förstå det andligt
00:09:13.020 --> 00:09:18.360
konsekvenser är <c.colorE5E5E5>det som Sonen av </c>
00:09:15.540 --> 00:09:20.370
Mannen har befogenhet att förlåta synder
00:09:18.360 --> 00:09:22.320
och de <c.colorE5E5E5>sa även den enda personen </c>
00:09:20.370 --> 00:09:25.800
bara <c.colorE5E5E5>en som kan förlåta synder är </c>
00:09:22.320 --> 00:09:27.900
Gud säger han till <c.colorCCCCCC>dem jag är </c><c.colorE5E5E5>gud jag kan göra ja </c>
00:09:25.800 --> 00:09:31.260
exakt <c.colorE5E5E5>ger han bevis för att stödja </c>
00:09:27.900 --> 00:09:33.930
vad han har sagt och så är det det är
00:09:31.260 --> 00:09:35.870
dessa principer fastställdes hela tiden
00:09:33.930 --> 00:09:38.839
Skrifterna Gud är inte
00:09:35.870 --> 00:09:40.430
du vet vi har vår tro baserad på
00:09:38.839 --> 00:09:42.589
beviset som <c.colorE5E5E5>Gud har gett oss och </c>
00:09:40.430 --> 00:09:44.330
Det är det genom allmän uppenbarelse
00:09:42.589 --> 00:09:47.029
skapandet och det är genom special
00:09:44.330 --> 00:09:49.670
uppenbarelse <c.colorE5E5E5>av Bibeln och Jesus och vi </c>
00:09:47.029 --> 00:09:51.560
ha vår personliga uppenbarelse som vi har
00:09:49.670 --> 00:09:53.839
kom <c.colorCCCCCC>känna Herren och han </c><c.colorE5E5E5>levde </c>
00:09:51.560 --> 00:09:55.790
<c.colorCCCCCC>Guds spjut bor i </c><c.colorE5E5E5>oss och så är det </c>
00:09:53.839 --> 00:09:58.250
bara ett ställe där Jesus <c.colorCCCCCC>är en </c>
00:09:55.790 --> 00:10:00.770
indirekt påstå gudom ja vad är det?
00:09:58.250 --> 00:10:03.529
intressant Jag gillar det han säger som är
00:10:00.770 --> 00:10:05.660
<c.colorE5E5E5>lättare att säga att dina synder är förlåtna eller </c>
00:10:03.529 --> 00:10:08.690
att säga gå upp ta <c.colorE5E5E5>upp </c><c.colorCCCCCC>din matta och gå </c>
00:10:05.660 --> 00:10:10.790
ja <c.colorE5E5E5>för en i den fysiska världen är det </c>
00:10:08.690 --> 00:10:13.010
<c.colorE5E5E5>omöjligt för en paralytisk att bara få </c>
00:10:10.790 --> 00:10:14.750
upp och gå ja så båda är lika
00:10:13.010 --> 00:10:16.850
omöjligt men det här först kan bara vara
00:10:14.750 --> 00:10:19.570
gjort av Gud rätt och han erkänner
00:10:16.850 --> 00:10:23.150
att det faktum att <c.colorE5E5E5>han kan läka denna man </c>
00:10:19.570 --> 00:10:25.520
är <c.colorCCCCCC>också bevis på att </c><c.colorE5E5E5>han är Gud ja och </c>
00:10:23.150 --> 00:10:27.770
Han tar utmaningen rätt, hon är okej
00:10:25.520 --> 00:10:29.450
Det är en <c.colorCCCCCC>rättvis utmaning, men </c><c.colorE5E5E5>det grep mig </c>
00:10:27.770 --> 00:10:30.950
att säga det och han ger honom
00:10:29.450 --> 00:10:33.830
bevis för att stödja vad du sa
00:10:30.950 --> 00:10:36.440
bevis på saker osynligt exakt a
00:10:33.830 --> 00:10:38.900
Minsta förlåtelse <c.colorE5E5E5>för synder är osynlig </c>
00:10:36.440 --> 00:10:42.410
bevis på att <c.colorE5E5E5>mina synder har förlåtits i mina </c>
00:10:38.900 --> 00:10:44.270
eget liv är uppenbart i och hur
00:10:42.410 --> 00:10:46.640
<c.colorCCCCCC>folk ser hur jag lever ja </c><c.colorE5E5E5>och </c>
00:10:44.270 --> 00:10:48.320
omvandlingar i hjärtat ja ja och
00:10:46.640 --> 00:10:51.080
att <c.colorE5E5E5>Kristus har gått till korset och </c>
00:10:48.320 --> 00:10:54.740
dog för oss och gjorde oss rättfärdiga inför
00:10:51.080 --> 00:10:56.630
Gud och att vi <c.colorCCCCCC>är hans ja så det är </c>
00:10:54.740 --> 00:10:59.270
bara ett ställe i skrifterna var vi
00:10:56.630 --> 00:11:00.950
se Jesus gör ett indirekt påstående till
00:10:59.270 --> 00:11:02.870
gudom genom de händelser som är
00:11:00.950 --> 00:11:05.330
händer gör han det igen och <c.colorCCCCCC>en </c>
00:11:02.870 --> 00:11:10.040
<c.colorE5E5E5>det är en av mina favoriter Matthew </c>
00:11:05.330 --> 00:11:14.089
kapitel 12 vers 1 <c.colorE5E5E5>vi börjar där vi ser </c>
00:11:10.040 --> 00:11:16.339
i Matteus Jesus är det sabbaten och så
00:11:14.089 --> 00:11:18.350
på jag läser från kapitel 12 vers 1
00:11:16.339 --> 00:11:20.089
<c.colorCCCCCC>av Matteus på den tiden gick </c><c.colorE5E5E5>Jesus </c>
00:11:18.350 --> 00:11:22.970
genom kornfälten på <c.colorCCCCCC>sabbaten </c>
00:11:20.089 --> 00:11:24.589
<c.colorCCCCCC>dag och hans lärjungar var hungriga </c>
00:11:22.970 --> 00:11:27.950
och började plocka kornhuvud och till
00:11:24.589 --> 00:11:30.200
äta men när fariséerna såg sågen
00:11:27.950 --> 00:11:31.790
Det de sa till honom, <c.colorE5E5E5>se dina lärjungar </c>
00:11:30.200 --> 00:11:35.029
gör vad som inte är lagligt att göra på
00:11:31.790 --> 00:11:36.529
På sabbaten sade han till dem då
00:11:35.029 --> 00:11:39.170
Jesus sa till dem har du inte läst
00:11:36.529 --> 00:11:41.120
Vad David vad vad David gjorde när han
00:11:39.170 --> 00:11:43.820
var hungrig han <c.colorCCCCCC>och de som är med honom </c>
00:11:41.120 --> 00:11:45.560
hur han gick in <c.colorE5E5E5>i Guds hus och åt </c>
00:11:43.820 --> 00:11:47.690
den showbread som inte var laglig för
00:11:45.560 --> 00:11:49.550
honom att äta eller för dem som var med
00:11:47.690 --> 00:11:52.220
honom men bara för <c.colorE5E5E5>prästen </c>
00:11:49.550 --> 00:11:54.200
eller har du inte läst i lagen som på
00:11:52.220 --> 00:11:55.970
sabbaten prästen och <c.colorCCCCCC>templet </c>
00:11:54.200 --> 00:11:57.529
profane <c.colorE5E5E5>sabbaten och är oförskämda </c>
00:11:55.970 --> 00:11:59.660
varför <c.colorCCCCCC>säger det </c><c.colorE5E5E5>för att de är </c>
00:11:57.529 --> 00:12:01.519
Att arbeta prästerna gör faktiskt
00:11:59.660 --> 00:12:03.260
alla prästerliga uppgifter där
00:12:01.519 --> 00:12:04.490
arbetar och ändå är <c.colorE5E5E5>de avskyvärda </c>
00:12:03.260 --> 00:12:05.930
Sabbat eftersom de arbetar det är det
00:12:04.490 --> 00:12:09.140
skulle vara en vilodag och det här är
00:12:05.930 --> 00:12:12.410
och Jesus spikar bara det här men <c.colorE5E5E5>jag säger </c>
00:12:09.140 --> 00:12:15.110
till dig att det här <c.colorE5E5E5>på det här stället finns </c>
00:12:12.410 --> 00:12:17.540
<c.colorCCCCCC>en större </c><c.colorE5E5E5>än templet men </c><c.colorCCCCCC>om du </c>
00:12:15.110 --> 00:12:19.700
hade vetat vad detta innebär att jag önskar barmhärtighet
00:12:17.540 --> 00:12:22.399
och inte offra du inte skulle ha
00:12:19.700 --> 00:12:25.420
fördömde dessa de skuldlösa för
00:12:22.399 --> 00:12:29.060
Människosonen är Herre, även på sabbaten
00:12:25.420 --> 00:12:31.220
så han gör en referens som han gjorde allt
00:12:29.060 --> 00:12:33.649
genom det Nya testamentet i
00:12:31.220 --> 00:12:35.329
<c.colorE5E5E5>Evangelier Jesus refererar som sig själv som en </c>
00:12:33.649 --> 00:12:37.640
människa ja, varför gör han det
00:12:35.329 --> 00:12:41.300
för att han är människors son, för han
00:12:37.640 --> 00:12:45.140
är lätt i människan ja och han är gud
00:12:41.300 --> 00:12:48.529
blev en man för att ta vår synd från oss som
00:12:45.140 --> 00:12:50.899
började med Adam och så <c.colorE5E5E5>är han son till </c>
00:12:48.529 --> 00:12:53.269
man men hon är också guds son och så
00:12:50.899 --> 00:12:56.589
Han <c.colorE5E5E5>säger här att Människosonen är </c>
00:12:53.269 --> 00:13:01.779
Sabbatsherre, väl sabbaten var
00:12:56.589 --> 00:13:05.690
<c.colorE5E5E5>började när du vet när en skapelse </c>
00:13:01.779 --> 00:13:09.320
exakt i skapelsen så han säger att jag är
00:13:05.690 --> 00:13:11.660
Herre på sabbaten jag är skaparen jag är
00:13:09.320 --> 00:13:14.959
Gud, jag är herre, hur kan <c.colorCCCCCC>det vara </c><c.colorE5E5E5>Herre </c>
00:13:11.660 --> 00:13:18.050
om han är skapad exakt så han är detta
00:13:14.959 --> 00:13:20.990
ett direkt påstående så du vet gör det här
00:13:18.050 --> 00:13:23.480
bevisa att han är här avståndet är
00:13:20.990 --> 00:13:25.790
bevisat om det är han <c.colorCCCCCC>bevisas att han </c>
00:13:23.480 --> 00:13:28.190
sa <c.colorCCCCCC>att han är gud rätt folk säger oh </c>
00:13:25.790 --> 00:13:30.290
han sa aldrig att han gjorde det <c.colorE5E5E5>här är det här </c>
00:13:28.190 --> 00:13:32.300
direkt hävdar ja datum datum här
00:13:30.290 --> 00:13:35.270
i märket ser vi <c.colorE5E5E5>Herren ge </c>
00:13:32.300 --> 00:13:38.029
bevis <c.colorE5E5E5>för det ok och om vi har gjort vårt </c>
00:13:35.270 --> 00:13:39.920
vår studie av <c.colorE5E5E5>varför vi borde vi kan lita på </c>
00:13:38.029 --> 00:13:43.579
Skriftens auktoritet när Jesus
00:13:39.920 --> 00:13:46.730
<c.colorCCCCCC>talar vi kan tro dem på grund av </c>
00:13:43.579 --> 00:13:48.230
<c.colorCCCCCC>auktoritet av detta ord och så så </c>
00:13:46.730 --> 00:13:49.699
<c.colorE5E5E5>Det är inte cirkulär resonemang där </c>
00:13:48.230 --> 00:13:51.290
bevis inom och utanför
00:13:49.699 --> 00:13:54.410
<c.colorCCCCCC>Skrifterna pekar på den auktoritativa </c>
00:13:51.290 --> 00:13:57.649
skrifterna och och <c.colorE5E5E5>verkligheten som </c>
00:13:54.410 --> 00:14:00.680
Jesus är Gud och kom som <c.colorE5E5E5>en syndlös </c>
00:13:57.649 --> 00:14:02.790
offer för oss och vad <c.colorE5E5E5>som säger </c>
00:14:00.680 --> 00:14:05.880
om Guds karaktär och nåd
00:14:02.790 --> 00:14:07.590
och vem han är hans egenskaper i själva verket
00:14:05.880 --> 00:14:10.980
när vi pratar om Guds nåd <c.colorCCCCCC>det är </c>
00:14:07.590 --> 00:14:13.590
<c.colorE5E5E5>Guds stora berättelse är hans nåd detta </c>
00:14:10.980 --> 00:14:17.130
hela boken som han gav oss <c.colorCCCCCC>hans ord </c>
00:14:13.590 --> 00:14:18.450
Det är all nåd vi säger nu är vi i
00:14:17.130 --> 00:14:22.140
<c.colorE5E5E5>kyrkans tid och är tiden för </c>
00:14:18.450 --> 00:14:25.620
nåd det är all nåd för hans nåd han
00:14:22.140 --> 00:14:29.730
gav <c.colorCCCCCC>oss hans ord allt och det är det </c>
00:14:25.620 --> 00:14:31.800
är <c.colorCCCCCC>det är </c><c.colorE5E5E5>det är fullt av uttrycket av </c>
00:14:29.730 --> 00:14:34.530
<c.colorE5E5E5>hans kärlek och hans nåd </c><c.colorCCCCCC>och hans nåd </c>
00:14:31.800 --> 00:14:37.320
mot oss och barmhärtighet triumferar över
00:14:34.530 --> 00:14:39.380
dom och gud är inte villig att någon
00:14:37.320 --> 00:14:42.390
bör förgås men alla bör komma till
00:14:39.380 --> 00:14:44.010
ånger och frälsning genom Jesus
00:14:42.390 --> 00:14:45.990
Kristus, han är inte villig att någon borde
00:14:44.010 --> 00:14:47.880
förgås och <c.colorE5E5E5>så är han borta till dessa stora </c>
00:14:45.990 --> 00:14:51.060
längder och visar oss hans kärlek
00:14:47.880 --> 00:14:54.300
uttryckt genom <c.colorCCCCCC>offret gjord av </c>
00:14:51.060 --> 00:14:56.460
Jesus Kristus på vår väg är det fantastiskt
00:14:54.300 --> 00:14:58.800
<c.colorE5E5E5>och det är den goda nyheten som är den </c>
00:14:56.460 --> 00:15:00.960
goda nyheter som <c.colorE5E5E5>är bra nyheter ja det är </c>
00:14:58.800 --> 00:15:05.580
bra ja det är <c.colorCCCCCC>och </c><c.colorE5E5E5>beviset att </c>
00:15:00.960 --> 00:15:07.950
stöder den stora nyheten är underbar
00:15:05.580 --> 00:15:10.950
och det är därför det förändras i livet ja
00:15:07.950 --> 00:15:14.700
ja ja jag vet att det har varit <c.colorCCCCCC>i mitt liv och </c>
00:15:10.950 --> 00:15:17.400
<c.colorE5E5E5>i din också och ja ja så när du </c>
00:15:14.700 --> 00:15:18.870
läs <c.colorE5E5E5>din </c><c.colorCCCCCC>bibel och du vet att du har </c>
00:15:17.400 --> 00:15:20.190
kom <c.colorE5E5E5>att du har bestämt dig för </c>
00:15:18.870 --> 00:15:22.380
auktorisera skriften nu när du
00:15:20.190 --> 00:15:25.290
läs det <c.colorE5E5E5>och du ser vad Gud säger </c>
00:15:22.380 --> 00:15:28.680
<c.colorE5E5E5>om vem han </c><c.colorCCCCCC>är och vad du är i </c>
00:15:25.290 --> 00:15:30.330
han och hans nåd och vi tittar på han säger
00:15:28.680 --> 00:15:32.100
Jag vet början från slutet och
00:15:30.330 --> 00:15:33.480
vi ser hela vägen genom <c.colorE5E5E5>Bibeln </c>
00:15:32.100 --> 00:15:36.270
<c.colorE5E5E5>till och med slutet av uppenbarelsen </c>
00:15:33.480 --> 00:15:39.600
Guds nåd Guds nåd och är
00:15:36.270 --> 00:15:41.100
undanhållande av dom men vi <c.colorE5E5E5>måste </c>
00:15:39.600 --> 00:15:43.200
förstår att <c.colorE5E5E5>du vet att vi är </c><c.colorCCCCCC>alla </c>
00:15:41.100 --> 00:15:46.350
syndare och vi har alla brutit mot Guds
00:15:43.200 --> 00:15:49.470
moralisk lag och han är ett sätt för oss
00:15:46.350 --> 00:15:51.950
att inte ta det straff som <c.colorCCCCCC>är </c>
00:15:49.470 --> 00:15:54.960
rättvist vår för att bryta <c.colorE5E5E5>hans lag </c>
00:15:51.950 --> 00:15:57.750
genom Jesus Kristus har han försett <c.colorE5E5E5>ett sätt </c>
00:15:54.960 --> 00:16:00.750
att <c.colorE5E5E5>undkomma Jeopardy som finns där för </c>
00:15:57.750 --> 00:16:04.050
alla <c.colorE5E5E5>oss ja och så de som mottar </c>
00:16:00.750 --> 00:16:06.720
Kristus blir hans och vi är rättfärdiga
00:16:04.050 --> 00:16:09.750
framför honom på grund av <c.colorE5E5E5>det gjorde vi ingenting </c>
00:16:06.720 --> 00:16:13.110
nej ja nej det förtjänar vi inte bilar
00:16:09.750 --> 00:16:15.150
fantastisk han <c.colorCCCCCC>är fantastisk va så han är </c>
00:16:13.110 --> 00:16:18.060
<c.colorCCCCCC>fantastiskt det här är </c><c.colorE5E5E5>hans ord </c>
00:16:15.150 --> 00:16:21.990
och vi repade bara ytan och vi
00:16:18.060 --> 00:16:23.670
bara äta det är allt där <c.colorE5E5E5>wow det är mer </c>
00:16:21.990 --> 00:16:30.180
det finns så mycket <c.colorE5E5E5>där bara det är bara </c>
00:16:23.670 --> 00:16:32.520
det är underbart och jag vet <c.colorE5E5E5>ibland </c>
00:16:30.180 --> 00:16:34.260
dela med personer du känner som jag <c.colorCCCCCC>brukade </c>
00:16:32.520 --> 00:16:36.150
<c.colorE5E5E5>bli nervös pappa och gör det ibland </c>
00:16:34.260 --> 00:16:39.030
med <c.colorCCCCCC>gud tror jag att hjälper mig med det </c>
00:16:36.150 --> 00:16:40.770
en affär oj jag måste dela med mig snällt snabbt
00:16:39.030 --> 00:16:42.390
Ge en anledning till varför <c.colorE5E5E5>jag tror på det </c>
00:16:40.770 --> 00:16:45.120
för att det är så fantastiskt kan jag känna hans
00:16:42.390 --> 00:16:47.490
nåd mot mig och så fantastisk och <c.colorE5E5E5>jag </c>
00:16:45.120 --> 00:16:49.470
Jag måste komma ihåg Jesajas och jagas datum
00:16:47.490 --> 00:16:53.580
Jag måste komma ihåg alla dessa saker men jag
00:16:49.470 --> 00:16:56.670
fann <c.colorE5E5E5>att det spelar ingen roll så mycket </c>
00:16:53.580 --> 00:16:58.410
för att det är Gud som jobbar i dig med
00:16:56.670 --> 00:17:01.740
kommer att <c.colorE5E5E5>anta enligt hans goda syfte </c>
00:16:58.410 --> 00:17:04.500
absolut och <c.colorE5E5E5>han gör jobbet och han </c>
00:17:01.740 --> 00:17:07.860
vill ha den du pratar med om
00:17:04.500 --> 00:17:10.770
Det är din make, dina dina barn
00:17:07.860 --> 00:17:12.270
föräldrar dina vänner han vill att de <c.colorE5E5E5>ska </c>
00:17:10.770 --> 00:17:15.240
komma i <c.colorE5E5E5>kontakt med honom bra </c>
00:17:12.270 --> 00:17:17.070
ännu mer <c.colorE5E5E5>än vi vill att dom </c><c.colorCCCCCC>ska och så han </c>
00:17:15.240 --> 00:17:19.650
i sin kärlek drar han honom med sladdar av
00:17:17.070 --> 00:17:21.720
<c.colorCCCCCC>kärleksfull vänlighet står det i hans ord och </c>
00:17:19.650 --> 00:17:23.910
Jag <c.colorE5E5E5>håller fast vid det ibland går jag </c>
00:17:21.720 --> 00:17:26.450
bort åh man jag borde ha <c.colorE5E5E5>sagt att jag </c>
00:17:23.910 --> 00:17:29.310
borde inte ha sagt <c.colorCCCCCC>det men </c><c.colorE5E5E5>i slutändan </c>
00:17:26.450 --> 00:17:31.370
Det är i hans händer <c.colorE5E5E5>och han älskar dem </c>
00:17:29.310 --> 00:17:34.080
ja och det handlar inte bara om
00:17:31.370 --> 00:17:35.790
förstå intellektuellt rätt men
00:17:34.080 --> 00:17:37.500
Det är ett verk av den <c.colorCCCCCC>anda </c><c.colorE5E5E5>i </c>
00:17:35.790 --> 00:17:40.020
hjärtat av dem som <c.colorE5E5E5>är Gud ritar till </c>
00:17:37.500 --> 00:17:41.400
själv och så ja beviset behöver
00:17:40.020 --> 00:17:43.920
var där och det är vad det är så mycket för
00:17:41.400 --> 00:17:46.950
vi som känner Herren som för dem som
00:17:43.920 --> 00:17:48.960
ger det inte oss det bygger vår tro
00:17:46.950 --> 00:17:51.870
rätt det bekräftar vårt eget ja och
00:17:48.960 --> 00:17:55.590
stärker vår beslutsamhet att gå och till
00:17:51.870 --> 00:17:58.050
tjäna honom och veta att <c.colorE5E5E5>vi är vi här </c>
00:17:55.590 --> 00:18:01.200
är sant och så när bevisen är
00:17:58.050 --> 00:18:03.330
krävde att det är där har du det vi <c.colorCCCCCC>har </c>
00:18:01.200 --> 00:18:05.160
det <c.colorE5E5E5>ja och det kan vara det som </c>
00:18:03.330 --> 00:18:07.320
pekar personen i <c.colorCCCCCC>skuldriktningen </c>
00:18:05.160 --> 00:18:09.630
och när de rör sig i den riktningen är det
00:18:07.320 --> 00:18:12.300
<c.colorE5E5E5>Guds Ande som leder dem betyder jag </c>
00:18:09.630 --> 00:18:14.730
några växter lite vatten som Gud orsakar
00:18:12.300 --> 00:18:17.780
öka <c.colorE5E5E5>hej så bra varför gör vi inte </c>
00:18:14.730 --> 00:18:20.310
avslutande bön skulle du be igen pappa
00:18:17.780 --> 00:18:22.140
pappa tack för den här gången <c.colorE5E5E5>och vi </c>
00:18:20.310 --> 00:18:25.680
tack <c.colorE5E5E5>för ditt ord tackar vi dig </c>
00:18:22.140 --> 00:18:26.910
Herre för din nåd mot oss far jag
00:18:25.680 --> 00:18:28.770
be <c.colorE5E5E5>för alla som lyssnar </c>
00:18:26.910 --> 00:18:31.290
tittar på far
00:18:28.770 --> 00:18:33.360
du skulle även nu i detta ögonblick röra vid
00:18:31.290 --> 00:18:36.300
deras hjärtan med sanningen <c.colorE5E5E5>om vem du </c>
00:18:33.360 --> 00:18:38.220
är och nåd som du har för <c.colorE5E5E5>dem </c>
00:18:36.300 --> 00:18:40.680
och den nåd som finns tillgänglig
00:18:38.220 --> 00:18:44.130
Jesus Kristus och det du längtar efter
00:18:40.680 --> 00:18:46.500
dem att vända sig till dig <c.colorCCCCCC>och längderna som </c>
00:18:44.130 --> 00:18:48.090
du har gått till pappa tacka dig
00:18:46.500 --> 00:18:52.520
tack för den här <c.colorCCCCCC>tiden i jesus namn </c>
00:18:48.090 --> 00:18:55.380
amen amen tack igen <c.colorE5E5E5>för att ställa in </c>
00:18:52.520 --> 00:18:58.290
kolla in vår hemsida nya vardagliga TV
00:18:55.380 --> 00:19:00.720
Du kan också hitta oss på <c.colorE5E5E5>Facebook och dig </c>
00:18:58.290 --> 00:19:02.490
kan <c.colorE5E5E5>lyssna på oss på stitcher samt och </c>
00:19:00.720 --> 00:19:04.830
Vi <c.colorE5E5E5>hoppas att du kommer att ställa in nästa vecka </c>
00:19:02.490 --> 00:19:06.750
och <c.colorE5E5E5>att du börjar öppna </c><c.colorCCCCCC>ordet </c>
00:19:04.830 --> 00:19:09.060
av <c.colorCCCCCC>Gud och låta honom prata med dig och </c>
00:19:06.750 --> 00:19:11.040
Det kommer <c.colorE5E5E5>att förändra ditt liv tack </c>
00:19:09.060 --> 00:19:13.430
<c.colorE5E5E5>igen pappa ser inte fuzzy </c><c.colorCCCCCC>okej har </c>
00:19:11.040 --> 00:19:13.430
en bra vecka
00:19:16.550 --> 00:19:18.610
du
00:19:28.890 --> 00:19:30.950
du
00:19:33.130 --> 00:19:35.190
du
You can’t perform that action at this time.