Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
452 lines (451 sloc) 22.4 KB
ברוכים הבאים חזרה לפרק אחר של חדש
כל יום כל כך שמחה שאתה מכוון פנימה ואני כל כך
נרגשים לארח את אבא שלי בחזרה על המופע
רוב האינטרנט ואנחנו הולכים לדבר גם
על ישוע טוען לאל כך אנחנו
נרגש לדבר על זה ועל
המשך לעקוב
יש לך כישורים מטורפים עכשיו לחדד אותם
ללמוד מיומנויות חדשות או לשפר את
קיימים עם וידאו מקוון
הדרכות אימון מ לינדה רגוע
דרך הקישור המיוחד שלנו בחתול חמש נקודה
טלוויזיה / לינדה ללמוד טכנולוגיית תוכנה
יצירתיים וכישורים עסקיים אתה יכול להשתמש
היום כדי לעזור לך להשיג את
מטרות מקצועיות להצטרף היום ולהתחיל
למידה ייתן לך את ההזדמנות הזאת
לנסות את זה לגמרי בחינם עם בלתי מוגבל
גישה לכל הקורסים להירשם עכשיו
חינם חתול חמש נקודה טלוויזיה / לינדה בסדר
ברוך הבא תודה שוב אבא על הקרובים
על המופע ופטפט איתי ועם
בואו רק נרים את המקום שבו עזבנו
דיברנו על הסמכות
של כתבי הקודש וכיצד כאשר אנו מדברים
לאחרים ואנחנו אומרים גם אתה יודע את
התנ"ך אומר את זה להחמיץ על אלוהים
על הישועה מפני התנ"ך
כי זה אומר איך אנחנו יכולים להיות בטוחים
כי לתנ"ך יש סמכות לומר
כי היא מילה של אלוהים אתה
הדגיש כמה דברים כבר
אבל אתה לעתים קרובות להשתמש קצת ב
טריק זיכרון לזכור מה בקלות
הוסף אבא באמצעות היד שלך בסדר זה
דרך לזכור את סמכותו של
כתבי הקודש והאזורים שבתוכו
לנו סיבות להאמין ויש לי את זה
מ גרג קקאו לעמוד סיבה גדולה
אתר המשרד הגדול שהוא עושה ו
אז הרעיון הוא שיש לנו את הקטנה שלנו
פינקי זה מתחיל עם P לנבואה
אשר דיברנו על כך בשבוע שעבר אז אנחנו
יש ראיות לסמכות של
כתבי הקודש כי הנבואה היא
מילא את מקומם ומילא כפי שאנו
דיברנו על השבוע שעבר ואז יש לנו
האצבע הבאה שלנו היא שלנו סוף שלנו
אצבע ואצבע זו היא עם
אצבע שיש לנו טבעת על זה
זה ראיה לאחדות זו יחידה
היו מאוחדים בנישואים וזה המקום
אנחנו שם את הטבעת שם כדי לסמן כך
זה אצבע מזכיר לנו אחדות
זה מזכיר לנו את כתבי הקודש שאנחנו
להשתמש בזה כדי לזכור
אלה הם הזיכרון הקטן שלנו
תרגיל זיכרון כאן כדי לזכור את זה
הסיבות להאמין שיש לנו את הטבעת שלנו
אצבע אשר מעידים על כך הוא מזכיר לנו
של אחדות של כתבי הקודש כי
66 ספרים כולם קשורים זה בזה ויוצרים
לנו הצגה קוהרנטית של התוכנית של אלוהים
לישועה כבר מההתחלה
לסיום התגלות פרוגרסיבית אפילו
אם כי יש לנו 66 ספרים אלה נכתבו
מעל 1500 שנים על ידי מעל 40 שונים
סופרים יש שם אחדות שם
לא ניתן להכחיש כאשר אתה עובר את אלה
ספרים אז זו סיבה נוספת
להאמין ולאחר מכן את האצבע השלישית אשר
היא האצבע הגדולה ביותר שאתה מדבר שאנחנו משתמשים
כי לזכור כי הוא עונה על גדול
שאלות החיים תשובות האצבע הגדולה
שאלה גדולה כן ככה זה בסדר
עכשיו אתה יודע שיש לנו נבואה שיש לנו
יש אחדות יש לנו את הנבואות ב
האחדות של כתבי הקודש כל
ספרים ויש לנו את השאלות הגדולות
השאלות הגדולות הן לאן באתי
האם יש דרך לחיות את חיי
יש מטרה היא שיש
דרך מוסרית יש משמעות לחיי
ולאן אני הולך כל כך מוצאו
כלומר מוסר וגורל
לתנ"ך יש מצגת קוהרנטית
אלה 1500 שנים של ספרים בתנ"ך
מתוך 66 הספרים יש קוהרנטיות
הצגת אותם פרספקטיבות
מוצא מאיפה באתי ממשמעות
מה מטרת המוסר
אני צריך לחיות את חיי כן
לחלוטין וגורל מה קורה כאשר
אני מת את התנ"ך עונה על כל אלה
שאלות בצורה קוהרנטית כי קווים
עם המציאות שאנו חיים בה
שום דבר אחר ולכן יש לנו אלה שלושה
אז האצבע הרביעית עם זה שלך שלך
האצבע כך אנו משתמשים בו כאינדקס
היסטוריה לזכור כי התנ"ך הוא
מדויק מבחינה היסטורית, והוא משמש
וזה כבר בשימוש על ידי
ארכיאולוגים ומדענים להסתכל פנימה
ההיסטורי של הוכחות ו
אז זה נעמד זה נבדק ו
זה משמש כל הזמן כמו היסטורי
הפניה וזה תמיד נמצא
להיות מאה אחוז מדויק אז זה
היסטורית מבחינה היסטורית, כך שזה אחרת
דבר הראיות של כתבי הקודש
בסדר אז יש לנו אחדות הנבואה של
כתבי הקודש הוא עונה על השאלות הגדולות
של משמעות מקור
מציאות וגורל זה עולה בקנה אחד עם
אינדקס של ההיסטוריה ולאחר מכן מה שלנו
האגודל גם זה אינדקס אינדקס
היסטוריה וכפי שאנחנו מסתכלים דרך זה כל כך
אצבע מזכירה לנו שזה טוב שלו
היסטורית היא היסטורית גדולה
כי אלוהים קיבל את ההיסטוריה שלו
ימינה ולבסוף את האגודל שאנחנו מכניסים
אגודל כזה וזה התנ"ך
משנה חיים אם נעשה מה שהתנ"ך
אומר לנו לעשות ולחיות את חיינו
כאלה ולקבל את המשיח כמושיענו
זוכר שאמרנו את הנושא של התנ"ך
הוא ישוע המשיח ואת המטרה של
התנ"ך שאנו קוראים ב 2 טימותי 3 15 הוא
כי נהיה נבון לישועה
באמצעות ישוע המשיח כאשר אנו נעים
ולעשות כפי שכתוב בתנ"ך
הפך אלוהים אלוהים הופך אותנו נכון
אנחנו כמו שאנחנו הולכים ממוות לחיים
אני אוהב את זה אה, בסדר, אז אנחנו יכולים
להשתמש ביד שלנו כי זה רק איתנו
כדרך מהירה לזכור כמו שאנחנו
מדבר על הדברים האלה עם מישהו
בסדר אז הראיות שם אני לא
אכפת לך איך אתה יוצא התנ"ך זה
עכשיו אתה רוצה לשבור לקחת אותנו
כמה כתבי הקודש ישמור את זה בחשבון
כמו שאנחנו כמו סוג של בניין
ראיות כדי לתמוך אלה אם כך אם אנחנו
הקמנו את הסמכות של
כתבי קודש דרך אותם אמצעים כן
כאשר אנו מסתכלים על מה ישו אומר על
עצמו בגלל שאלה זו של ישוע
אלוהויות שאנשים יגידו לך
גם הוא מעולם לא טען שהוא אלוהים הו ו
כי אנשים אומרים לי כן כן
אז מה אני רוצה להראות לך עכשיו
הוא רק שני מקומות בכתבי הקודש
שם הוא עושה טוב תביעה להיות אלוהים
יש שם רבים וכך הלאה
פרק שני וישו לא רק אומר
תאמין לי שאני אלוהים בסדר כמו אמון
ילדים כמו שדיברנו בשבוע שעבר
חייב להיות ראיות כדי לתמוך האמונה שלנו
וברגע שאנו מאמינים במשהו ואת
ראיות חזקות מספיק לנו לזוז פנימה
כי הכוונה להשקיע את עצמנו
אשר אנו מאמינים וזו אמונה
זה אמונה בפעולה זה מה האמונה
הוא הנכון כך בפרק פרק 2 ישו הוא
מטיף בבית והוא אומר את זה
הכתוב אומר זאת
הוא נכנס לכפר נחום ואחרי כמה ימים
זה היה שהיא נמצאת בבית
מיד רבים התאספו כך
כי אין עוד מקום לקבל
אותם אפילו לא ליד הדלת והוא
הטיפו להם את המילה ואז באו
לו להביא משתק
נישא על ידי ארבעה גברים ומתי הם יכלו
לא להתקרב אליו בגלל ההמון
הם חשפו את הגג שבו הוא נמצא
כאשר הם פרצו הם הרשו
על המיטה שעליה היה משותק
שוכב כאשר ישו ראה את אמונתם עכשיו
לשים לב למילה הזאת שהוא ראה את אמונתם
אמונתם הייתה מה אני מניח שלהם
פעולה בדיוק הם האמינו שישו יכול
לרפא את חבר שלהם ולכן האמונה שלהם
את אמונתם בפעולת הורדתו
דרך הגג אישור אמונה בסיסית ב
פעולה היא אמונה אישור כאשר הוא ראה שלהם
האמונה הוא אמר לבן משותק שלך
חטאים נסלח עכשיו פסוק 6 אבל
כמה מן הסופרים שישבו
שם והגיון ההיגיון שלהם
לב מדוע אדם זה מדבר על חילול הקודש
כמו זה מי יכול לסלוח חטאים אבל אלוהים
לבד ומיד כשישוע
נתפסים ברוח שהם הניחו
וכך בתוך עצמם אמר להם
למה אתה חושב על הדברים האלה
את הלב שלך אשר קל יותר לומר
כדי שיתוק החטאים שלך הם נסלח
או לעלות לקחת את המיטה שלך וללכת פסוק
10 ישוע אומר, אבל אתה עשוי לדעת זאת
כי אתה יודע את זה בן האדם
יש כוח על כדור הארץ כדי לסלוח חטאים הוא
אמר למשתק אני אומר לך להתעורר
קח את המיטה שלך ללכת בדרך שלך
אני יודע שג'סוס בעצם אומר לך
יודע שאתה צודק זה קל לי
תגיד את זה סולח לך חטא חטאיך
הם נסלח, אבל ישו אז אומר כך
אתה יודע כאן את הראיות
לתמוך ההולך שלך אני הולך להראות לכם
משהו פיזי אז אתה
להבין את זה רוחני
ההשלכות הן כי הבן של
לאדם יש סמכות לסלוח על חטאים
והם אפילו אמרו את האדם היחיד
רק רק אחד שיכול לסלוח חטאים הוא
אלוהים הוא אומר להם שאני אלוהים אני יכול לעשות כן
בדיוק הוא נותן ראיות לתמיכה
מה שהוא אמר וכך זה
כי עקרונות הניח לאורך כל הדרך
כתבי הקודש אלוהים לא
אתה יודע שאנחנו מבוססים על אמונתנו
את הראיות שאלוהים נתן לנו
זה באמצעות התגלות כללית
הבריאה וזה מיוחד
התגלות של התנ"ך ואת ישו ואנחנו
יש לנו את ההתגלות האישית שלנו
בואו להכיר את אלוהים והוא חי
חנית של אלוהים חי בנו וכך
רק מקום אחד שבו ישו מדובר
תביעה עקיפה לאלוהות כן
מעניין אני אוהב את זה הוא אומר שהוא
קל יותר לומר החטאים שלך נסלח או
לומר לקום תופסים מחצלת שלך וללכת
כן אחד בעולם הפיזי זה
בלתי אפשרי לשיתוק פשוט להגיע
למעלה וללכת כן אז שניהם שניהם באותה מידה
בלתי אפשרי אבל זה הראשון יכול להיות רק
נעשה על ידי אלוהים נכון והוא מודה
כי העובדה שהוא יכול לרפא את האיש הזה
הוא גם הוכחה כי הוא אלוהים כן
הוא לוקח את האתגר הנכון היא בסדר
זה אתגר הוגן אבל זה תפס אותי
לומר את זה והוא נותן לו
ראיות כדי לתמוך במה אמרת
ראיות של דברים בלתי נראים בדיוק א
סליחה דקה של חטאים הוא בלתי נראה
ראיות על חטאים שלי להיות נסלח שלי
חיים משלו מתבטא ואיך
אנשים רואים איך אני חי כן ואת
טרנספורמציות בלב כן כן ו
כי ישו הלך אל הצלב ו
מת עבורנו ועשה אותנו צדיקים לפני
אלוהים, כי אנחנו כן שלו כך
רק מקום אחד בכתבי הקודש היינו
ראה ישו עושה טענה עקיפה
אלוהות דרך האירועים שהם
הוא עושה את זה שוב ואחד
זה אחד האהובים עלי מתיו
פרק 12 פסוק 1 אנו מתחילים שם אנו רואים
ב מתיו ישו זה שבת וכך
ב אני אקרא מפרק 12 פסוק 1
של מתיו באותו זמן ישוע הלך
דרך שדות הדגן בשבת
יום ותלמידיו היו רעבים
והתחיל לקטוף ראשי תבואה וללכת
לאכול, אבל כאשר הפרושים ראו את המסור
הם אמרו לו להסתכל תלמידיו
עושים מה שלא חוקי לעשות
בשבת ואז אמר להם אז
ישוע אמר להם לא קראת
מה דוד מה עשה דוד כשהוא
היה רעב הוא ואלה אתו
איך הוא נכנס לבית האלוהים ואכל
את פוחלץ אשר לא היה חוקי
לו לאכול ולא לאלה שהיו עם
לו אבל רק לכומר
או שלא קראת את החוק כי ב
שבת הכהן והמקדש
חולף את השבת והם חסרי אשמה
למה זה אומר את זה כי הם
עבודה הכוהנים הם באמת עושה
כל חובות הכהונה שם
אבל הם עובדים על זה
שבת כי הם עובדים
אמור להיות יום מנוחה וזהו
וישו רק מסמר אותו כאן אבל אני אומר
לך כי במקום הזה יש
אחד גדול יותר מאשר המקדש, אבל אם אתה
ידע מה זה אומר שאני רוצה רחמים
ולא להקריב לא היה לך
גינו את אלה ללא אשמה על
בן האדם הוא אדון אפילו בשבת
אז הוא עושה התייחסות כפי שהוא עשה הכל
דרך כי הברית החדשה ב
הבשורה ישו הפניות כמו עצמו
בן אדם כן למה הוא עושה את זה
כי הוא בן אדם כי הוא
הוא קל בבני אדם כן והוא אלוהים
הפך לאדם לקחת את החטא שלנו מאיתנו אשר
התחיל עם אדם ולכן הוא הבן של
אבל היא גם בנו של אלוהים וכך
הוא אומר כאן כי בן האדם הוא
לורד שבת טוב היה שבת
התחיל כאשר אתה יודע מתי הבריאה
בדיוק בבריאה אז הוא אומר שאני
אדון השבת אני הבורא
אלוהים אני אדון איך זה יכול להיות אדון זה
אם הוא נוצר בדיוק כך שלו
תביעה ישירה אז אתה יודע את זה
להוכיח שהוא המרחק
הוכח כי הוא הוכיח שהוא
אמר כי הוא אלוהים נכון אנשים אומרים הו
הוא מעולם לא אמר שהוא עשה את זה זה
תביעה ישירה כן עד היום כאן
בסימן אנו רואים את ה 'לתת את
ראיות זה בסדר ואם אנחנו עושים את שלנו
המחקר שלנו למה אנחנו צריכים לסמוך עלינו
הסמכות של כתבי הקודש כאשר ישוע
מדבר אנו יכולים להאמין להם בגלל
את הסמכות של המילה הזאת וכך
זה לא היגיון מעגלי
ראיות בתוך ומחוץ
כתבי הקודש מצביעים על הסמכותי
כתבי הקודש והמציאות
ישו הוא אלוהים והגיע כחטא
להקריב לנו מה זה אומר
על אופיו וחסדו של אלוהים
ומי הוא התכונות שלו למעשה
כאשר אנו מדברים על החסד של אלוהים כלומר
הסיפור הגדול של אלוהים הוא החסד שלו
הספר כולו שהוא נתן לנו את המילה שלו
זה כל החסד שאנחנו אומרים עכשיו שאנחנו בתוך
זמן של הכנסייה הוא הזמן של
חסד זה כל חסד על ידי החסד שלו הוא
נתן לנו את כל המלים שלו וזהו
זה הוא מלא את הביטוי של
אהבתו וחסדו ורחמיו
כלפינו, ומרחמים ניצחון
שיפוט ואלוהים אינו מוכן לכך
צריך למות אבל כל צריך לבוא
בתשובה ובגאולה דרך ישו
ישו הוא לא מוכן שכל אחד צריך
אז הוא הלך אל הגדולים האלה
אורכים ומראה לנו את אהבתו
לידי ביטוי באמצעות הקורבן שנעשה על ידי
ישוע המשיח בשמנו זה מדהים
וזו החדשות הטובות
חדשות טובות כי הוא חדשות טובות כן
נהדר כן הוא ואת הראיות כי
תומך בחדשות נהדרות
ובגלל זה זה משנה חיים כן
כן כן אני יודע שזה היה בחיים שלי
ב שלך גם כן כן כן כאשר אתה
לקרוא את התנ"ך שלך ואתה יודע שיש לך
בוא כי אתה כבר התיישבו
סמכות כתבי הקודש עכשיו כשאתה
לקרוא את זה ואתה רואה מה אלוהים אומר
על מי הוא ועל מה אתה נמצא
אותו ואת החסד שלו ואנחנו מסתכלים הוא אומר
אני יודע את ההתחלה מהסוף ו
אנו רואים את כל הדרך דרך התנ"ך
דרך סוף ההתגלות
אלוהים החסד של אלוהים החסד הוא
ניכוי שיפוט, אבל אנחנו חייבים
להבין כי אתה יודע שכולנו
חוטאים וכולנו הפרנו את אלוהים
מוסרי והוא סיפק לנו דרך
כדי לא לקחת את העונש כי הוא
בצדק שלנו על הפרת החוק שלו
באמצעות ישוע המשיח הוא סיפק דרך
כדי להימלט מהסיכון שבשם
כל אחד מאיתנו כן וכך מקבלים
ישו הפך להיות שלו ואנחנו צדיקים
לפניו בגלל זה לא עשינו
לא כן לא היינו ראויים למכוניות
מדהים הוא מדהים מדהים אז הוא
מדהים זה המילה שלו
ופשוט גירדנו את פני השטח ואנחנו
רק לאכול את כל זה יש וואו זה יותר
יש כל כך הרבה פשוט זה פשוט
זה נפלא ואני יודע לפעמים
שיתוף עם אנשים שאתה מכיר פעם
לקבל אבא עצבני ועדיין לעשות לפעמים
עם אלוהים אני חושב שזה עוזר לי עם זה
עסקה אני חייב לשתף אני די מהר
לתת סיבה מדוע אני מאמין בזה
כי זה כל כך מדהים אני יכול לדעת שלו
החסד כלפי כל כך מדהים ואני
צריך לזכור את התאריך של ישעיהו ואני
אני צריך לזכור את כל הדברים האלה, אבל אני
מצא כי זה לא משנה כל כך הרבה
כי זה אלוהים שעובד בך
ינהג לפי תכליתו הטובה
בהחלט והוא עושה את העבודה והוא
רוצה עם מי אתה מדבר אם
זה בן הזוג שלך את הילדים שלך
ההורים והחברים שלך הוא רוצה לראות אותם
לבוא איתו יחסים טובים
אפילו יותר ממה שאנחנו רוצים אותם ולכן הוא
באהבתו הוא מצייר אותו בחבלים
באהבה אוהבת זה אומר במילה שלו
אני רק מחזיק את זה לפעמים אני הולך
הייתי צריך להגיד שאני
לא צריך להגיד את זה אבל בסופו של דבר
הוא בידיו והוא אוהב אותם
כן, וזה לא עניין של צודק
הבנה אינטלקטואלית נכון אבל
זה העבודה של הרוח ב
הלב של אלה אשר אלוהים הוא ציור
את עצמו ואת כן כן הראיות צריך
להיות שם וזה מה זה עבור
אנחנו שיודעים את אלוהים כמו לאלה
זה לא נותן לנו בונה את אמונתנו
נכון זה מאשרת כן שלנו
מחזקת את הנחישות שלנו ללכת וללכת
לשרת אותו ולדעת שאנחנו זה אנחנו
הוא נכון ולכן כאשר הראיות
דרש שזה שם יש לך את זה יש לנו
זה כן וזה יכול להיות הדבר
מציין את האדם בכיוון החוב
וכשהם נעים בכיוון זה זה
רוח אלוהים אשר מובילה אותם אני מתכוון
כמה צמחים כמה מים אלוהים גורם
להגדיל היי כל כך טוב למה אנחנו לא
סגירת תפילה היית מתפלל שוב אבא
אבא מודה לך על הזמן הזה ואנחנו
תודה על מילתך אנו מודים לך
אלוהים על החסד שלך כלפינו אבא
להתפלל לכל מי שמקשיב
צופה באב
אתה אפילו עכשיו ברגע זה לגעת
הלב שלהם עם האמת של מי אתה
הם ואת החסד שיש לך עבורם
ואת רחמים זה זמין דרך
ישוע המשיח וכי אתה משתוקק
להם לפנות אליך ואת אורכי זה
הלכת לאבא אנו מודים לך
תודה לך על הפעם הזאת בשם jesus
אמן אמן שוב תודה על כוונון
לבדוק את האתר שלנו כל יום חדש טלוויזיה
אתה יכול גם למצוא אותנו בפייסבוק ואתה
יכול להאזין לנו על תפר גם כן
אנו מקווים כי תוכל לכוון בשבוע הבא
וכי תתחיל לפתוח את Word
של אלוהים ולתת לו לדבר איתך
זה הולך לשנות את החיים שלך תודה
האבא שוב לא נראה מטושטש בסדר יש
שבוע נהדר
אתה
אתה
You can’t perform that action at this time.