Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4312 lines (2877 sloc) 142 KB
WEBVTT
Kind: captions
Language: gl
Style:
::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204);
}
::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229);
}
##
00:00:04.819 --> 00:00:09.870
Benvido á <c.colorCCCCCC>televisión de categoría cinco </c>
00:00:08.040 --> 00:00:11.790
<c.colorE5E5E5>eo que estás a </c><c.colorCCCCCC>experimentar é un </c>
00:00:09.870 --> 00:00:14.460
<c.colorE5E5E5>emisión interactiva gratuíta en todo o mundo </c>
00:00:11.790 --> 00:00:16.830
de Ontario Canada <c.colorCCCCCC>transmitimos en directo </c>
00:00:14.460 --> 00:00:18.900
todos os <c.colorCCCCCC>martes ás 19:00 horas do </c><c.colorE5E5E5>leste </c>
00:00:16.830 --> 00:00:22.560
<c.colorCCCCCC>fai que as túas </c><c.colorE5E5E5>preguntas se unan á comunidade </c>
00:00:18.900 --> 00:00:25.710
sala de chat na <c.colorE5E5E5>TV de triple W na categoría 5 ou </c>
00:00:22.560 --> 00:00:28.769
Envíanos por correo electrónico <c.colorE5E5E5>en directo na categoría 5 de TV e </c>
00:00:25.710 --> 00:00:32.189
agora imos comezar <c.colorCCCCCC>aquí o teu anfitrión Rob you </c>
00:00:28.769 --> 00:00:35.880
<c.colorCCCCCC>Ferguson é benvido ao </c><c.colorE5E5E5>episodio número 230 </c>
00:00:32.189 --> 00:00:39.629
<c.colorE5E5E5>da televisión de tecnoloxía 5 categoría é martes </c>
00:00:35.880 --> 00:00:44.370
14 de febreiro de 2012 é <c.colorCCCCCC>bo verte que eu son </c>
00:00:39.629 --> 00:00:45.210
Robbie <c.colorE5E5E5>e eu son Rachel, </c><c.colorCCCCCC>ben, como están </c>
00:00:44.370 --> 00:00:47.309
<c.colorE5E5E5>todos vostedes fan </c><c.colorCCCCCC>hoxe </c>
00:00:45.210 --> 00:00:52.170
<c.colorCCCCCC>parécese o teu pelo, si son diferente </c>
00:00:47.309 --> 00:00:53.430
<c.colorE5E5E5>algo que é diferente nesta semana </c>
00:00:52.170 --> 00:00:57.020
en vez <c.colorCCCCCC>diso estás a ver este espectáculo </c>
00:00:53.430 --> 00:00:57.020
<c.colorE5E5E5>de facer algo para San Valentín </c>
00:00:57.980 --> 00:01:02.670
xa ben <c.colorE5E5E5>direi o que é </c>
00:01:00.989 --> 00:01:05.070
<c.colorCCCCCC>chegando </c><c.colorE5E5E5>na </c><c.colorCCCCCC>sala de noticias </c>
00:01:02.670 --> 00:01:08.189
temos o <c.colorE5E5E5>prezo das accións de Apple superado </c>
00:01:05.070 --> 00:01:11.909
<c.colorE5E5E5>500 dólares por acción, así que espero </c>
00:01:08.189 --> 00:01:14.189
algunhas accións <c.colorE5E5E5>na mesma e </c><c.colorCCCCCC>Netflix pagou </c>
00:01:11.909 --> 00:01:17.189
<c.colorE5E5E5>9 millóns de dólares </c><c.colorCCCCCC>para resolver </c><c.colorE5E5E5>unha privacidade </c>
00:01:14.189 --> 00:01:19.680
<c.colorE5E5E5>acción legal relacionada e presidente Obama </c>
00:01:17.189 --> 00:01:21.840
planea <c.colorE5E5E5>axudar á exploración de Marte a favor </c>
00:01:19.680 --> 00:01:23.759
do <c.colorE5E5E5>voo espacial </c><c.colorCCCCCC>humano </c><c.colorE5E5E5>cando leo por primeira vez </c>
00:01:21.840 --> 00:01:29.640
<c.colorE5E5E5>que pensaba que era a favor dos humanos </c>
00:01:23.759 --> 00:01:31.650
sacrificio <c.colorE5E5E5>segue </c><c.colorCCCCCC>a </c><c.colorE5E5E5>Microsoft India </c><c.colorCCCCCC>Web </c>
00:01:29.640 --> 00:01:34.170
<c.colorCCCCCC>A tenda </c><c.colorE5E5E5>foi pirateada </c><c.colorCCCCCC>e os contrasinais dos usuarios </c>
00:01:31.650 --> 00:01:35.790
roubáronse, así que <c.colorE5E5E5>colócanse nas súas costas </c>
00:01:34.170 --> 00:01:38.729
as historias aparecen <c.colorE5E5E5>máis tarde no </c><c.colorCCCCCC>show </c>
00:01:35.790 --> 00:01:41.040
cousas asustadas que <c.colorE5E5E5>me sento coma se estiveses </c>
00:01:38.729 --> 00:01:44.250
esta noite curta <c.colorE5E5E5>é a túa cadeira </c><c.colorCCCCCC>dobre </c><c.colorE5E5E5>baixa </c>
00:01:41.040 --> 00:01:47.520
<c.colorE5E5E5>só si, quizais </c><c.colorCCCCCC>me estou </c><c.colorE5E5E5>ben </c>
00:01:44.250 --> 00:01:49.680
<c.colorE5E5E5>Estou a falar alí, é que xa tes </c>
00:01:47.520 --> 00:01:51.180
fixo <c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>o </c><c.colorE5E5E5>fixeches ben esta noite </c>
00:01:49.680 --> 00:01:53.340
<c.colorE5E5E5>van ser que imos construír o </c>
00:01:51.180 --> 00:01:54.720
<c.colorCCCCCC>Virtual </c><c.colorE5E5E5>Box </c><c.colorCCCCCC>final </c><c.colorE5E5E5>configurar </c><c.colorCCCCCC>quere </c>
00:01:53.340 --> 00:01:56.850
quédate <c.colorCCCCCC>un </c><c.colorE5E5E5>pouco </c>
00:01:54.720 --> 00:01:58.200
<c.colorE5E5E5>imos máis realistas </c>
00:01:56.850 --> 00:02:00.560
os meus fillos foron sentado naquela cadeira <c.colorCCCCCC>I </c>
00:01:58.200 --> 00:02:03.149
creo <c.colorE5E5E5>que</c><c.colorCCCCCC> está afundiron-lo para abaixo </c>
00:02:00.560 --> 00:02:04.890
<c.colorE5E5E5>estiveron afastados </c><c.colorCCCCCC>en super </c><c.colorE5E5E5>tux my </c>
00:02:03.149 --> 00:02:07.330
a filla é como <c.colorE5E5E5>namorada do super tux </c>
00:02:04.890 --> 00:02:09.910
agora mesmo <c.colorE5E5E5>ambos </c>
00:02:07.330 --> 00:02:11.890
Os italianos actúan debuxando imaxes de <c.colorE5E5E5>súper </c>
00:02:09.910 --> 00:02:13.410
<c.colorE5E5E5>Tux que lles gusta se non o conseguiu </c>
00:02:11.890 --> 00:02:17.650
<c.colorCCCCCC>para os </c><c.colorE5E5E5>teus fillos </c><c.colorCCCCCC>asegúrate de ir </c>
00:02:13.410 --> 00:02:20.160
incrible que sexa un <c.colorCCCCCC>dos máis importantes </c>
00:02:17.650 --> 00:02:23.010
<c.colorE5E5E5>os problemas que xurdiron esta semana son </c>
00:02:20.160 --> 00:02:27.970
Cricket Jiminy <c.colorCCCCCC>está pagando un </c><c.colorE5E5E5>visitante </c>
00:02:23.010 --> 00:02:30.750
<c.colorE5E5E5>é como a súa conciencia </c><c.colorCCCCCC>Robbie si </c>
00:02:27.970 --> 00:02:33.780
obtivo <c.colorCCCCCC>rosquillas de Christie </c>
00:02:30.750 --> 00:02:39.280
<c.colorCCCCCC>Pizza </c><c.colorE5E5E5>Christie </c><c.colorCCCCCC>e </c><c.colorE5E5E5>Krista a </c><c.colorCCCCCC>semana pasada </c>
00:02:33.780 --> 00:02:45.580
<c.colorE5E5E5>Krista si a semana pasada Eric quedou cereixa </c>
00:02:39.280 --> 00:02:51.160
torta así que escoitei que é isto e si
00:02:45.580 --> 00:02:52.990
entón aquí non somos <c.colorE5E5E5>nada que me arrepinte ben </c>
00:02:51.160 --> 00:02:56.020
pero é o <c.colorE5E5E5>día de San Valentín </c><c.colorCCCCCC>e xa o sei </c>
00:02:52.990 --> 00:03:04.420
simplemente non podía simplemente <c.colorE5E5E5>non velarte </c>
00:02:56.020 --> 00:03:07.780
<c.colorE5E5E5>sofre un </c><c.colorCCCCCC>feliz día de San Valentín </c>
00:03:04.420 --> 00:03:09.250
<c.colorE5E5E5>mm-hmm tamén lle enviaría un </c>
00:03:07.780 --> 00:03:12.340
<c.colorE5E5E5>Podo cheirar desde aquí </c>
00:03:09.250 --> 00:03:14.980
cheira <c.colorCCCCCC>chocolate puro </c>
00:03:12.340 --> 00:03:16.930
<c.colorE5E5E5>Deus </c><c.colorCCCCCC>non é </c><c.colorE5E5E5>xerez, sabes que non </c>
00:03:14.980 --> 00:03:20.070
Obteña calquera comida que poida visitar a nosa
00:03:16.930 --> 00:03:23.500
sitio web móbil é <c.colorCCCCCC>CAT5 </c><c.colorE5E5E5>barra dot TV </c>
00:03:20.070 --> 00:03:25.420
móbil ou como di <c.colorCCCCCC>na </c><c.colorE5E5E5>pantalla como eu </c>
00:03:23.500 --> 00:03:28.390
<c.colorCCCCCC>entender que tamén ten unha redirección </c>
00:03:25.420 --> 00:03:29.950
<c.colorE5E5E5>TV de punto móbil dot </c><c.colorCCCCCC>cat5 </c><c.colorE5E5E5>que sería a </c>
00:03:28.390 --> 00:03:31.720
xeito <c.colorCCCCCC>de chegar ou </c><c.colorE5E5E5>pode dixitalizar este QR </c>
00:03:29.950 --> 00:03:34.989
código <c.colorE5E5E5>moi bo para levalo </c>
00:03:31.720 --> 00:03:37.780
o seu <c.colorE5E5E5>dispositivo dixitalizará este código e estalla </c>
00:03:34.989 --> 00:03:41.320
xorde na pantalla <c.colorE5E5E5>gato móbil </c><c.colorCCCCCC>5 TV </c>
00:03:37.780 --> 00:03:44.230
Tamén <c.colorCCCCCC>queremos </c><c.colorE5E5E5>recibir a súa </c>
00:03:41.320 --> 00:03:48.120
tarxeta postal o <c.colorE5E5E5>único que tes que facer é envialo </c>
00:03:44.230 --> 00:03:52.060
para a <c.colorE5E5E5>tecnoloxía de categoría 5 </c><c.colorCCCCCC>Caixa de </c><c.colorE5E5E5>TV </c><c.colorCCCCCC>P o </c>
00:03:48.120 --> 00:03:55.060
<c.colorCCCCCC>20900 9 Barrie Ontario </c><c.colorE5E5E5>que é Canadá l </c>
00:03:52.060 --> 00:03:57.190
<c.colorE5E5E5>4n 7w7 e por suposto cando nos envías </c>
00:03:55.060 --> 00:03:59.140
a súa <c.colorE5E5E5>tarxeta postal mostrarémola por vía aérea </c>
00:03:57.190 --> 00:04:01.660
nós Adoraríamos ver <c.colorE5E5E5>de onde é </c><c.colorCCCCCC>posible </c>
00:03:59.140 --> 00:04:04.209
unha imaxe <c.colorE5E5E5>dun lugar </c><c.colorCCCCCC>algo </c>
00:04:01.660 --> 00:04:05.320
escénico <c.colorCCCCCC>pode ser unha atracción turística ou </c>
00:04:04.209 --> 00:04:08.769
algo que nos <c.colorCCCCCC>interesaría </c>
00:04:05.320 --> 00:04:11.290
<c.colorE5E5E5>iso sería moi legal, así que non </c>
00:04:08.769 --> 00:04:13.989
<c.colorCCCCCC>Sabes se sabes isto, pero </c><c.colorE5E5E5>Robbie </c>
00:04:11.290 --> 00:04:15.880
traballando no seu <c.colorE5E5E5>sitio web hmm e teñen </c>
00:04:13.989 --> 00:04:18.489
un novo recurso legal <c.colorCCCCCC>eu teño permiso </c><c.colorE5E5E5>para </c>
00:04:15.880 --> 00:04:19.290
espreita-la <c.colorE5E5E5>onde hai calquera postal </c>
00:04:18.489 --> 00:04:21.690
<c.colorE5E5E5>enviado </c>
00:04:19.290 --> 00:04:23.730
está colocado como un mapa de visualizador semellante
00:04:21.690 --> 00:04:25.560
quen vixía xusto semellante <c.colorE5E5E5>e si </c>
00:04:23.730 --> 00:04:27.930
faga clic <c.colorCCCCCC>sobre </c><c.colorE5E5E5>el e podes ver cal é o </c>
00:04:25.560 --> 00:04:30.360
postal postal <c.colorE5E5E5>e tes unha foto </c>
00:04:27.930 --> 00:04:31.440
<c.colorE5E5E5>á fronte da postal para que chegue </c>
00:04:30.360 --> 00:04:34.140
vexa <c.colorE5E5E5>onde están o mundo </c>
00:04:31.440 --> 00:04:36.750
enviado de xeito que <c.colorCCCCCC>debería </c><c.colorE5E5E5>ser genial así que envíe </c>
00:04:34.140 --> 00:04:39.900
<c.colorE5E5E5>en miles deles para que </c><c.colorCCCCCC>Rob se </c><c.colorE5E5E5>acabe </c>
00:04:36.750 --> 00:04:41.460
toda a semana <c.colorCCCCCC>para subir </c><c.colorE5E5E5>estes e só </c>
00:04:39.900 --> 00:04:42.750
<c.colorE5E5E5>facelos facer </c><c.colorCCCCCC>máis traballo que pode ser moi </c>
00:04:41.460 --> 00:04:45.240
legal <c.colorCCCCCC>se envías unha postal </c>
00:04:42.750 --> 00:04:46.650
en realidade vaise a facer <c.colorCCCCCC>ese mapa </c>
00:04:45.240 --> 00:04:48.930
verás <c.colorE5E5E5>un pino e fas clic </c><c.colorCCCCCC>nel como </c>
00:04:46.650 --> 00:04:50.190
<c.colorCCCCCC>Rachel </c><c.colorE5E5E5>cantou así que hai algunhas moi boas </c>
00:04:48.930 --> 00:04:52.230
<c.colorCCCCCC>características que </c><c.colorE5E5E5>aparecen no novo sitio. </c><c.colorCCCCCC>Eu son </c>
00:04:50.190 --> 00:04:54.660
tan entusiasmado <c.colorE5E5E5>con el que vai ser </c>
00:04:52.230 --> 00:04:57.660
<c.colorE5E5E5>Ingresando moi pronto os </c><c.colorCCCCCC>datos da </c><c.colorE5E5E5>fase </c><c.colorCCCCCC>1 </c>
00:04:54.660 --> 00:04:59.130
conseguiu un gran <c.colorE5E5E5>equipo de </c><c.colorCCCCCC>espectadores </c>
00:04:57.660 --> 00:05:01.110
especialmente <c.colorCCCCCC>que van estar probando </c><c.colorE5E5E5>o </c>
00:04:59.130 --> 00:05:02.640
lugar para <c.colorE5E5E5>nós, se vostede está interesado en </c><c.colorCCCCCC>que </c>
00:05:01.110 --> 00:05:05.490
todo o que tes que facer para <c.colorE5E5E5>involucralo </c>
00:05:02.640 --> 00:05:07.470
o betta <c.colorE5E5E5>que é unha beta pechada está aberta </c>
00:05:05.490 --> 00:05:09.090
para <c.colorE5E5E5>todos, </c><c.colorCCCCCC>pero ten que rexistrarte </c>
00:05:07.470 --> 00:05:11.340
así que o único que tes <c.colorE5E5E5>que facer é enviar un correo electrónico </c>
00:05:09.090 --> 00:05:15.380
na categoría <c.colorE5E5E5>5 de TV asegúrese de </c>
00:05:11.340 --> 00:05:18.960
liña de asunto <c.colorCCCCCC>que di v3 betta </c><c.colorE5E5E5>ou beta </c>
00:05:15.380 --> 00:05:20.010
<c.colorE5E5E5>dependendo de onde estás pero diso </c>
00:05:18.960 --> 00:05:21.840
vai <c.colorE5E5E5>te </c><c.colorCCCCCC>implicados que </c><c.colorE5E5E5>vai ser un </c>
00:05:20.010 --> 00:05:24.870
moi <c.colorE5E5E5>divertido que vai ser incrible </c>
00:05:21.840 --> 00:05:27.420
actualizar <c.colorCCCCCC>ao noso </c><c.colorE5E5E5>sitio web moi emocionado </c>
00:05:24.870 --> 00:05:29.700
sobre iso <c.colorE5E5E5>si sería moito máis fácil </c>
00:05:27.420 --> 00:05:31.140
<c.colorE5E5E5>para ver episodios e todo para </c>
00:05:29.700 --> 00:05:32.880
Na verdade <c.colorCCCCCC>navega </c>
00:05:31.140 --> 00:05:34.710
si, está disposto <c.colorCCCCCC>moito máis e é </c>
00:05:32.880 --> 00:05:37.410
conseguiu un gran botón de lanzamento e todo
00:05:34.710 --> 00:05:39.390
<c.colorE5E5E5>para facer </c><c.colorCCCCCC>máis doado </c><c.colorE5E5E5>unha das cousas </c>
00:05:37.410 --> 00:05:42.810
Eu <c.colorE5E5E5>realmente traballou para non sei </c>
00:05:39.390 --> 00:05:45.450
se a <c.colorE5E5E5>xente </c><c.colorCCCCCC>realmente se </c><c.colorE5E5E5>dá conta do real ou do pecado </c>
00:05:42.810 --> 00:05:48.540
correr un programa como este <c.colorE5E5E5>nun </c>
00:05:45.450 --> 00:05:50.340
<c.colorE5E5E5>sitio web é cando é moi específico </c>
00:05:48.540 --> 00:05:52.020
ventá sabes o martes á noite ás <c.colorE5E5E5>7 </c>
00:05:50.340 --> 00:05:54.150
en punto é <c.colorCCCCCC>cando vivimos así o noso </c>
00:05:52.020 --> 00:05:56.430
Os servidores son moi duros
00:05:54.150 --> 00:05:57.570
durante <c.colorCCCCCC>ese tempo e </c><c.colorE5E5E5>así un dos </c>
00:05:56.430 --> 00:05:59.550
<c.colorE5E5E5>cousas que estamos a traballar e </c><c.colorCCCCCC>que </c>
00:05:57.570 --> 00:06:01.140
Estou a <c.colorCCCCCC>traballar neste novo sitio </c>
00:05:59.550 --> 00:06:03.210
<c.colorE5E5E5>ser extremadamente lixeiro e iso </c>
00:06:01.140 --> 00:06:04.590
significa que vai <c.colorE5E5E5>ser moi zippy cando </c>
00:06:03.210 --> 00:06:06.930
<c.colorE5E5E5>trae o sitio web que vai cargar </c>
00:06:04.590 --> 00:06:08.460
moi rapidamente <c.colorCCCCCC>veremos estes </c>
00:06:06.930 --> 00:06:09.600
erros que <c.colorCCCCCC>ás veces nos damos </c>
00:06:08.460 --> 00:06:11.700
<c.colorE5E5E5>sitio web cando hai demasiado tráfico </c>
00:06:09.600 --> 00:06:17.050
<c.colorE5E5E5>os que van desaparecer </c><c.colorCCCCCC>tamén </c>
00:06:11.700 --> 00:06:19.300
estamos moi <c.colorCCCCCC>emocionados con iso </c>
00:06:17.050 --> 00:06:21.520
<c.colorE5E5E5>unha pregunta na sala de chat de Ignacio </c>
00:06:19.300 --> 00:06:23.830
<c.colorE5E5E5>82 di unha pregunta rápida que teño un </c>
00:06:21.520 --> 00:06:25.870
logitech c910 <c.colorE5E5E5>en </c><c.colorCCCCCC>boom - </c>
00:06:23.830 --> 00:06:28.660
problema é <c.colorE5E5E5>que a resolución </c><c.colorCCCCCC>máxima </c>
00:06:25.870 --> 00:06:33.550
que podo escoller <c.colorE5E5E5>é 640 por 360 calquera idea </c>
00:06:28.660 --> 00:06:35.500
porque eu non podo define-lo <c.colorE5E5E5>para 720 que </c><c.colorCCCCCC>é iso </c>
00:06:33.550 --> 00:06:36.940
<c.colorE5E5E5>será coma un vídeo para </c><c.colorCCCCCC>Linux </c>
00:06:35.500 --> 00:06:38.890
pero pensarías <c.colorCCCCCC>que se o eres </c>
00:06:36.940 --> 00:06:41.560
queixo que <c.colorE5E5E5>lle permitirá axustar </c>
00:06:38.890 --> 00:06:44.050
que usaches o queixo para probalo
00:06:41.560 --> 00:06:45.720
estea interesado <c.colorCCCCCC>: non hai queixo </c>
00:06:44.050 --> 00:06:49.930
só <c.colorCCCCCC>usar </c><c.colorE5E5E5>un menú despregable e e </c>
00:06:45.720 --> 00:06:52.900
tiralo <c.colorCCCCCC>cara abaixo pero tes un queixo </c>
00:06:49.930 --> 00:06:54.450
queixo que soa <c.colorCCCCCC>Cheesy </c><c.colorE5E5E5>como </c>
00:06:52.900 --> 00:06:58.570
cámara <c.colorCCCCCC>que coñeces e gústache dicir queixo </c>
00:06:54.450 --> 00:07:01.630
mm-hmm <c.colorE5E5E5>ten sentido así </c>
00:06:58.570 --> 00:07:04.900
<c.colorE5E5E5>que, desgraciadamente, </c><c.colorCCCCCC>non teño un </c>
00:07:01.630 --> 00:07:06.640
<c.colorE5E5E5>esas cámaras </c><c.colorCCCCCC>non podo probar por ti </c>
00:07:04.900 --> 00:07:08.800
<c.colorE5E5E5>será unha proba e un </c><c.colorCCCCCC>erro </c><c.colorE5E5E5>pero eu son </c>
00:07:06.640 --> 00:07:11.710
seguro de <c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>hai algúns foros que poden </c>
00:07:08.800 --> 00:07:12.910
ser capaz <c.colorE5E5E5>de axudar </c><c.colorCCCCCC>certamente para o seu </c>
00:07:11.710 --> 00:07:14.830
distribución específica <c.colorE5E5E5>se está a usar </c>
00:07:12.910 --> 00:07:16.630
unha bendición <c.colorCCCCCC>- por exemplo, pasar </c><c.colorE5E5E5>un boom </c>
00:07:14.830 --> 00:07:19.030
<c.colorE5E5E5>- foros e ver se hai alguén </c>
00:07:16.630 --> 00:07:21.310
<c.colorE5E5E5>experimentou o mesmo problema </c><c.colorCCCCCC>que sería </c>
00:07:19.030 --> 00:07:22.000
a miña <c.colorE5E5E5>mellor recomendación </c><c.colorCCCCCC>neste momento </c>
00:07:21.310 --> 00:07:24.250
unha das <c.colorE5E5E5>cousas que estou realmente </c>
00:07:22.000 --> 00:07:25.900
<c.colorCCCCCC>traballando con categoría </c><c.colorE5E5E5>5 </c>
00:07:24.250 --> 00:07:28.360
especialmente se podes crer que <c.colorE5E5E5>somos </c>
00:07:25.900 --> 00:07:32.740
<c.colorE5E5E5>chegando no </c><c.colorCCCCCC>noso </c><c.colorE5E5E5>quinto aniversario </c>
00:07:28.360 --> 00:07:34.150
pasamos <c.colorE5E5E5>á tempada </c><c.colorCCCCCC>6 este outono </c>
00:07:32.740 --> 00:07:36.730
animado que <c.colorE5E5E5>imos poñer máis </c>
00:07:34.150 --> 00:07:38.020
<c.colorCCCCCC>de empurrar cara á compatibilidade de Linux como </c>
00:07:36.730 --> 00:07:40.450
como o <c.colorE5E5E5>hardware vai e cousas como </c>
00:07:38.020 --> 00:07:42.340
<c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>así </c><c.colorE5E5E5>veremos máis </c><c.colorCCCCCC>e máis </c><c.colorE5E5E5>de </c>
00:07:40.450 --> 00:07:43.660
<c.colorCCCCCC>pero, desgraciadamente, sabes que é </c>
00:07:42.340 --> 00:07:47.490
<c.colorE5E5E5>chegar a ese </c><c.colorCCCCCC>lugar </c><c.colorE5E5E5>onde temos </c>
00:07:43.660 --> 00:07:50.500
<c.colorE5E5E5>hardware para probar con tanto gusto para saber se </c>
00:07:47.490 --> 00:07:53.500
<c.colorE5E5E5>atopa un </c><c.colorCCCCCC>recurso que o </c><c.colorE5E5E5>axuda a solucionar </c>
00:07:50.500 --> 00:07:55.870
<c.colorCCCCCC>pero, desgraciadamente, o meu coñecemento </c>
00:07:53.500 --> 00:07:58.750
<c.colorCCCCCC>Ata que a </c><c.colorE5E5E5>cámara non vai </c>
00:07:55.870 --> 00:08:02.260
<c.colorCCCCCC>axudarche </c><c.colorE5E5E5>esta noite tan aplausos </c><c.colorCCCCCC>para o </c>
00:07:58.750 --> 00:08:04.960
pregunta de todos os xeitos legal, así que temos que facer
00:08:02.260 --> 00:08:07.150
reciba unha palabra <c.colorCCCCCC>do noso patrocinador e </c><c.colorE5E5E5>imos </c>
00:08:04.960 --> 00:08:09.880
<c.colorCCCCCC>volvo </c><c.colorE5E5E5>en </c><c.colorCCCCCC>só un momento despois </c>
00:08:07.150 --> 00:08:12.840
esta é a súa última <c.colorE5E5E5>oportunidade de relaxarse </c>
00:08:09.880 --> 00:08:12.840
camiño ata o <c.colorCCCCCC>outeiro </c>
00:08:12.960 --> 00:08:17.669
<c.colorE5E5E5>pode capturar toda </c><c.colorCCCCCC>a acción como </c>
00:08:14.850 --> 00:08:19.800
nunca antes <c.colorCCCCCC>sen </c><c.colorE5E5E5>unha cámara deportiva abultada </c>
00:08:17.669 --> 00:08:27.000
<c.colorCCCCCC>é </c><c.colorE5E5E5>unha </c><c.colorCCCCCC>cámara de </c><c.colorE5E5E5>vídeo de </c><c.colorCCCCCC>alta definición </c>
00:08:19.800 --> 00:08:28.500
máscara <c.colorE5E5E5>da imaxe líquida </c><c.colorCCCCCC>Canadá tranquilo mesmo </c>
00:08:27.000 --> 00:08:35.370
<c.colorCCCCCC>pouca luz capturarás </c><c.colorE5E5E5>as memorias </c>
00:08:28.500 --> 00:08:40.349
<c.colorCCCCCC>como experimentas </c><c.colorE5E5E5>agora </c>
00:08:35.370 --> 00:08:43.080
de <c.colorE5E5E5>imaxe líquida canada.com isto é </c>
00:08:40.349 --> 00:08:46.320
<c.colorCCCCCC>TV de tecnoloxía </c><c.colorE5E5E5>categoría </c><c.colorCCCCCC>5 e atopámosnos / atopámonos </c>
00:08:43.080 --> 00:08:54.959
en liña na <c.colorE5E5E5>categoría de puntos dobre de cinco puntos </c>
00:08:46.320 --> 00:08:56.850
TV falando <c.colorE5E5E5>Eu miro por ti que o coñecías </c>
00:08:54.959 --> 00:09:04.649
sabía <c.colorE5E5E5>e gardaches isto un segredo </c>
00:08:56.850 --> 00:09:07.890
<c.colorCCCCCC>Oh banda </c><c.colorE5E5E5>ben, así que falamos </c><c.colorCCCCCC>un pouco </c>
00:09:04.649 --> 00:09:10.380
sobre <c.colorCCCCCC>webcams e </c><c.colorE5E5E5>Linux e webcams </c>
00:09:07.890 --> 00:09:14.190
en xeral e un dos grandes excitantes
00:09:10.380 --> 00:09:17.130
cousas <c.colorE5E5E5>desta semana é que </c><c.colorCCCCCC>Wirecast </c>
00:09:14.190 --> 00:09:18.480
Telestream cat5 <c.colorCCCCCC>dot </c><c.colorE5E5E5>TV slash </c><c.colorCCCCCC>Wirecast if </c>
00:09:17.130 --> 00:09:20.370
vai a ese enlace <c.colorCCCCCC>que verás </c>
00:09:18.480 --> 00:09:22.560
software que usamos para transmitir o
00:09:20.370 --> 00:09:24.360
<c.colorCCCCCC>mostran </c><c.colorE5E5E5>que se chama Telestream </c><c.colorCCCCCC>Wirecast e </c>
00:09:22.560 --> 00:09:26.399
con este software podemos conectarnos
00:09:24.360 --> 00:09:27.779
todas as nosas cámaras <c.colorE5E5E5>nunha única computadora e nós </c>
00:09:26.399 --> 00:09:30.570
pode cambiar de cámara e facer todo este <c.colorCCCCCC>tipo </c>
00:09:27.779 --> 00:09:33.120
de cousas <c.colorCCCCCC>tan </c><c.colorE5E5E5>interesantes que temos </c>
00:09:30.570 --> 00:09:36.180
esperaba o pracer <c.colorE5E5E5>de anunciar </c>
00:09:33.120 --> 00:09:39.060
que <c.colorE5E5E5>chegou </c><c.colorCCCCCC>catro puntos </c><c.colorE5E5E5>un punto tres </c>
00:09:36.180 --> 00:09:42.450
fóra de <c.colorCCCCCC>fundición e é compatible </c>
00:09:39.060 --> 00:09:48.029
<c.colorE5E5E5>con Microsoft Studio LifeCam isto </c>
00:09:42.450 --> 00:09:49.620
<c.colorCCCCCC>é unha </c><c.colorE5E5E5>cámara web de </c><c.colorCCCCCC>1080 </c><c.colorE5E5E5>p </c><c.colorCCCCCC>ben a webcam HD </c><c.colorE5E5E5>está dentro </c>
00:09:48.029 --> 00:09:50.610
o que estamos a usar <c.colorE5E5E5>esta noite, así que non </c>
00:09:49.620 --> 00:09:52.860
sabe se observa <c.colorE5E5E5>que estamos a usar un </c>
00:09:50.610 --> 00:09:55.470
nova cámara pero é unha <c.colorE5E5E5>destas </c>
00:09:52.860 --> 00:09:59.070
estudo de Microsoft <c.colorCCCCCC>así que si estás </c>
00:09:55.470 --> 00:10:00.390
vendo <c.colorE5E5E5>e es un </c><c.colorCCCCCC>usuario de Wirecast </c>
00:09:59.070 --> 00:10:01.980
en <c.colorCCCCCC>realidade estamos facendo esta noite </c>
00:10:00.390 --> 00:10:03.990
transmitindo a <c.colorE5E5E5>través do estudo en </c>
00:10:01.980 --> 00:10:05.550
<c.colorCCCCCC>Wirecast catro puntos un punto tres e </c>
00:10:03.990 --> 00:10:07.860
<c.colorCCCCCC>Eu quería </c><c.colorE5E5E5>tocalo porque </c>
00:10:05.550 --> 00:10:09.660
Sei que <c.colorCCCCCC>moitos de vostedes están </c><c.colorE5E5E5>curiosos </c>
00:10:07.860 --> 00:10:11.220
<c.colorE5E5E5>sobre o </c><c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>sería </c><c.colorCCCCCC>necesario para </c><c.colorE5E5E5>poder </c>
00:10:09.660 --> 00:10:12.540
transmite o <c.colorE5E5E5>teu propio show ou quizais ti </c>
00:10:11.220 --> 00:10:14.730
xa <c.colorE5E5E5>transmitiu un programa e ti realmente </c>
00:10:12.540 --> 00:10:17.670
quero <c.colorE5E5E5>pasalo a HD ben aquí </c>
00:10:14.730 --> 00:10:18.959
<c.colorCCCCCC>oportunidade </c><c.colorE5E5E5>de facelo moi barato </c>
00:10:17.670 --> 00:10:21.270
pode descubrir máis sobre <c.colorE5E5E5>esta realidade </c>
00:10:18.959 --> 00:10:25.320
webcam na nosa <c.colorE5E5E5>web realmente </c><c.colorCCCCCC>na miña </c>
00:10:21.270 --> 00:10:27.360
blog <c.colorCCCCCC>is cat v </c><c.colorE5E5E5>dot TV </c><c.colorCCCCCC>slash life </c>
00:10:25.320 --> 00:10:28.589
<c.colorE5E5E5>kamme </c><c.colorCCCCCC>e se vas a </c><c.colorE5E5E5>ese sitio </c>
00:10:27.360 --> 00:10:30.420
aprenderás un <c.colorE5E5E5>pouco </c><c.colorCCCCCC>máis </c>
00:10:28.589 --> 00:10:32.759
sobre os procesos que pasaron <c.colorE5E5E5>por </c>
00:10:30.420 --> 00:10:35.310
<c.colorE5E5E5>a fin </c><c.colorCCCCCC>de obter este xogo está cámara </c>
00:10:32.759 --> 00:10:36.620
traballando en Telestream <c.colorCCCCCC>Wirecast pero agora </c>
00:10:35.310 --> 00:10:38.910
que está aquí
00:10:36.620 --> 00:10:40.589
fantástico, <c.colorE5E5E5>así que vou facer </c>
00:10:38.910 --> 00:10:42.420
<c.colorE5E5E5>mostrar a manipulación da imaxe GNU </c>
00:10:40.589 --> 00:10:45.360
<c.colorE5E5E5>programa quero mostrarche un pouco </c>
00:10:42.420 --> 00:10:46.860
<c.colorE5E5E5>pouca demostración </c><c.colorCCCCCC>e </c><c.colorE5E5E5>xa sabes </c>
00:10:45.360 --> 00:10:49.250
Falo, é dicir <c.colorE5E5E5>, podes comer </c>
00:10:46.860 --> 00:10:54.360
<c.colorE5E5E5>esa </c><c.colorCCCCCC>cousa de </c><c.colorE5E5E5>cupcake </c>
00:10:49.250 --> 00:10:55.800
o enorme cupcake <c.colorE5E5E5>que quero mostrar </c>
00:10:54.360 --> 00:10:58.620
ti aquí só <c.colorCCCCCC>vou darte unha rápida </c>
00:10:55.800 --> 00:11:00.990
demo do que é un <c.colorE5E5E5>pouco diferente </c>
00:10:58.620 --> 00:11:04.199
<c.colorCCCCCC>aquí sobre o estudio estabamos así </c>
00:11:00.990 --> 00:11:11.790
anteriormente transmitir en 720p <c.colorE5E5E5>así </c>
00:11:04.199 --> 00:11:14.819
isto é a <c.colorCCCCCC>resolución de 1280 por 720 </c>
00:11:11.790 --> 00:11:17.819
720p por iso esencialmente sabes que digamos
00:11:14.819 --> 00:11:19.079
que iso <c.colorCCCCCC>é o tamaño </c><c.colorE5E5E5>da nosa xanela así </c>
00:11:17.819 --> 00:11:20.459
<c.colorE5E5E5>Vou colorear isto en negro para que nós </c>
00:11:19.079 --> 00:11:23.490
ten algo que <c.colorCCCCCC>facer referencia </c>
00:11:20.459 --> 00:11:25.350
<c.colorE5E5E5>Crearase unha nova capa </c><c.colorCCCCCC>aquí no </c>
00:11:23.490 --> 00:11:28.050
<c.colorCCCCCC>Programa de manipulación de imaxes GNU e eu son </c>
00:11:25.350 --> 00:11:32.160
<c.colorE5E5E5>vai ir e cambiar o tamaño da pantalla agora </c>
00:11:28.050 --> 00:11:35.610
<c.colorE5E5E5>proporcionalmente a 1080p 1920 ata 1080 </c>
00:11:32.160 --> 00:11:39.569
agora <c.colorE5E5E5>verás iso comparativamente </c>
00:11:35.610 --> 00:11:42.510
a cantidade de datos de <c.colorE5E5E5>vídeo da cámara </c>
00:11:39.569 --> 00:11:46.649
que agora <c.colorE5E5E5>agregamos ao vídeo </c>
00:11:42.510 --> 00:11:50.639
<c.colorE5E5E5>que a caixa negra é a de 720 p </c>
00:11:46.649 --> 00:11:52.260
de feito 1080p así que comproba o que son
00:11:50.639 --> 00:11:54.029
vou te amosar e iso <c.colorCCCCCC>é algo </c><c.colorE5E5E5>para </c>
00:11:52.260 --> 00:11:56.790
<c.colorE5E5E5>Wirecast broadcasters persoas que son </c>
00:11:54.029 --> 00:11:59.519
considerar o <c.colorCCCCCC>uso de Microsoft LifeCam </c>
00:11:56.790 --> 00:12:01.980
<c.colorE5E5E5>estudio porque ás veces o que non facemos </c>
00:11:59.519 --> 00:12:04.680
Dámosche conta <c.colorCCCCCC>cunha </c><c.colorE5E5E5>cámara de 1080p </c><c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>é </c><c.colorCCCCCC>iso </c>
00:12:01.980 --> 00:12:07.260
non <c.colorE5E5E5>necesariamente teño </c><c.colorCCCCCC>para transmitir </c><c.colorE5E5E5>en </c>
00:12:04.680 --> 00:12:08.339
1080p <c.colorE5E5E5>Eu vou te amosar o que quero dicir </c><c.colorCCCCCC>en </c>
00:12:07.260 --> 00:12:09.000
só <c.colorE5E5E5>un segundo aquí vou agarrar </c>
00:12:08.339 --> 00:12:12.420
outra <c.colorCCCCCC>cor </c>
00:12:09.000 --> 00:12:17.389
Eu <c.colorE5E5E5>vou ver e encher </c>
00:12:12.420 --> 00:12:17.389
esa <c.colorE5E5E5>capa verde non é </c><c.colorCCCCCC>así </c>
00:12:23.610 --> 00:12:27.150
si, imos
00:12:29.610 --> 00:12:32.530
creou <c.colorCCCCCC>a guarida nunha </c><c.colorE5E5E5>orde incorrecta </c>
00:12:31.600 --> 00:12:37.120
alí imos <c.colorE5E5E5>ben </c>
00:12:32.530 --> 00:12:40.980
So <c.colorCCCCCC>Green é 1080p </c><c.colorE5E5E5>negro é </c><c.colorCCCCCC>reloxo </c><c.colorE5E5E5>720p </c>
00:12:37.120 --> 00:12:44.200
o que <c.colorE5E5E5>podo facer con esta caixa negra </c>
00:12:40.980 --> 00:12:48.570
o <c.colorE5E5E5>que espero que poida entender é </c>
00:12:44.200 --> 00:12:50.500
a 1080p <c.colorE5E5E5>digamos que teño e </c>
00:12:48.570 --> 00:12:53.940
Rachel <c.colorCCCCCC>encantaralle </c><c.colorE5E5E5>isto porque son </c>
00:12:50.500 --> 00:12:53.940
un artista <c.colorCCCCCC>como isto </c>
00:12:54.360 --> 00:13:02.710
imos facer <c.colorCCCCCC>novas </c><c.colorE5E5E5>capas </c>
00:12:58.830 --> 00:13:04.240
<c.colorE5E5E5>aquí está unha persoa ben, </c><c.colorCCCCCC>así que é iso </c>
00:13:02.710 --> 00:13:06.670
<c.colorE5E5E5>vai ser ti Rachel </c><c.colorCCCCCC>que estás na cámara </c>
00:13:04.240 --> 00:13:08.950
<c.colorE5E5E5>aquí estáme ben </c>
00:13:06.670 --> 00:13:11.500
<c.colorE5E5E5>Lembre que xa estamos a 1080p con isto </c>
00:13:08.950 --> 00:13:13.870
cámara <c.colorE5E5E5>ben, polo que non estamos </c>
00:13:11.500 --> 00:13:18.090
transmitir a 1080p estamos a usar <c.colorE5E5E5>un </c>
00:13:13.870 --> 00:13:20.860
<c.colorE5E5E5>Cámara de 1080p por iso, se vostede está interesado </c><c.colorCCCCCC>en </c>
00:13:18.090 --> 00:13:25.960
usando o chamado <c.colorE5E5E5>reloxo de zoom dixital </c>
00:13:20.860 --> 00:13:28.780
este é o meu cadro de 720p, <c.colorE5E5E5>así que si </c>
00:13:25.960 --> 00:13:31.750
estaba a usar unha <c.colorE5E5E5>cámara 1080p que permite </c>
00:13:28.780 --> 00:13:36.780
<c.colorCCCCCC>verme</c><c.colorE5E5E5> que o espazo enteiro, pero eu fose </c>
00:13:31.750 --> 00:13:40.510
para transmitir en 720p <c.colorE5E5E5>agora podo ampliar </c>
00:13:36.780 --> 00:13:44.680
dixitalmente e eu teño <c.colorCCCCCC>vídeo lossless </c><c.colorE5E5E5>todo </c>
00:13:40.510 --> 00:13:46.510
o <c.colorCCCCCC>camiño </c><c.colorE5E5E5>ao redor deste marco </c><c.colorCCCCCC>para que </c><c.colorE5E5E5>poida facer </c><c.colorCCCCCC>zoom </c>
00:13:44.680 --> 00:13:51.070
para <c.colorCCCCCC>que sexa máis ben </c><c.colorE5E5E5>Rachel </c>
00:13:46.510 --> 00:13:53.470
practicamente <c.colorE5E5E5>só en 720p dixitalmente </c>
00:13:51.070 --> 00:13:55.210
e <c.colorCCCCCC>non necesito varias cámaras </c>
00:13:53.470 --> 00:13:56.890
móvase <c.colorE5E5E5>pola pantalla de </c><c.colorCCCCCC>xeito </c><c.colorE5E5E5>que poida </c><c.colorCCCCCC>ver </c>
00:13:55.210 --> 00:13:59.470
aquí estamos en <c.colorE5E5E5>sabes que temos o </c>
00:13:56.890 --> 00:14:04.540
<c.colorE5E5E5>Cámara 1080p reducida </c>
00:13:59.470 --> 00:14:08.050
<c.colorE5E5E5>a 720p aquí temos un zoom de 1080p nun </c>
00:14:04.540 --> 00:14:09.370
<c.colorCCCCCC>pouco e aquí de novo </c><c.colorE5E5E5>para que vaia </c>
00:14:08.050 --> 00:14:12.070
Sexa sen perda porque podemos
00:14:09.370 --> 00:14:14.980
<c.colorCCCCCC>en realidade móvense sen escalar </c>
00:14:12.070 --> 00:14:16.690
ese vídeo é moi <c.colorE5E5E5>legal para </c><c.colorCCCCCC>poder </c><c.colorE5E5E5>facer </c>
00:14:14.980 --> 00:14:18.400
que <c.colorCCCCCC>podes facelo </c><c.colorE5E5E5>porque o temos </c>
00:14:16.690 --> 00:14:22.210
<c.colorCCCCCC>máis </c><c.colorE5E5E5>datos </c><c.colorCCCCCC>de píxeles </c><c.colorE5E5E5>saíndo </c><c.colorCCCCCC>desta </c>
00:14:18.400 --> 00:14:25.180
cámara con cousas <c.colorE5E5E5>tan interesantes agora </c>
00:14:22.210 --> 00:14:26.590
<c.colorCCCCCC>Wirecast </c><c.colorE5E5E5>para o punto 1.3 </c><c.colorCCCCCC>e de </c><c.colorE5E5E5>novo eu </c>
00:14:25.180 --> 00:14:29.710
<c.colorCCCCCC>animámosche a consultar </c><c.colorE5E5E5>o sitio web </c>
00:14:26.590 --> 00:14:31.240
<c.colorCCCCCC>cap v dot </c><c.colorE5E5E5>TV slash Wirecast este é un </c>
00:14:29.710 --> 00:14:33.370
software de conmutación de cámara polo que é o que
00:14:31.240 --> 00:14:35.290
<c.colorE5E5E5>usamos para crear realmente </c>
00:14:33.370 --> 00:14:36.670
<c.colorE5E5E5>categoría </c><c.colorCCCCCC>5 TV </c><c.colorE5E5E5>desde unha técnica </c>
00:14:35.290 --> 00:14:38.320
e as <c.colorE5E5E5>cámaras de punto conectan con iso </c>
00:14:36.670 --> 00:14:40.149
<c.colorE5E5E5>computador </c><c.colorCCCCCC>e poderá </c><c.colorE5E5E5>se está </c>
00:14:38.320 --> 00:14:41.589
<c.colorE5E5E5>vai utilizar unha </c><c.colorCCCCCC>cámara </c><c.colorE5E5E5>1080p </c><c.colorCCCCCC>como </c><c.colorE5E5E5>esta, </c>
00:14:40.149 --> 00:14:45.790
non ter unha chea <c.colorE5E5E5>de poder de que está </c><c.colorCCCCCC>a usar un </c>
00:14:41.589 --> 00:14:47.920
i7 <c.colorE5E5E5>2608 gigas de ram </c><c.colorCCCCCC>non 16 gigas </c><c.colorE5E5E5>de RAM </c>
00:14:45.790 --> 00:14:49.690
perdóame e é <c.colorE5E5E5>moi poderoso </c>
00:14:47.920 --> 00:14:51.310
hai <c.colorE5E5E5>seis discos duros e </c>
00:14:49.690 --> 00:14:54.399
todo está <c.colorE5E5E5>en un ataque </c><c.colorCCCCCC>de cero </c><c.colorE5E5E5>e é </c>
00:14:51.310 --> 00:14:57.850
moi <c.colorCCCCCC>poderoso, </c><c.colorE5E5E5>pero mesmo con ese </c><c.colorCCCCCC>duro </c>
00:14:54.399 --> 00:15:00.339
configuración da unidade <c.colorCCCCCC>aínda non podo codificar </c><c.colorE5E5E5>en 1080p </c>
00:14:57.850 --> 00:15:02.740
<c.colorE5E5E5>directamente ao disco duro para que poidamos </c>
00:15:00.339 --> 00:15:05.259
codifique só en 720, por iso é polo que
00:15:02.740 --> 00:15:07.240
Sabemos que podemos comprometer usando
00:15:05.259 --> 00:15:09.579
a cámara <c.colorCCCCCC>en 1080p completa </c><c.colorE5E5E5>e despois </c>
00:15:07.240 --> 00:15:11.350
<c.colorE5E5E5>facer zoom sobre el e quedar sen perda </c>
00:15:09.579 --> 00:15:14.620
zoom dixital que é bonito
00:15:11.350 --> 00:15:16.449
<c.colorE5E5E5>cousa bonita para a difusión en rede así que calquera </c>
00:15:14.620 --> 00:15:19.660
preguntas que <c.colorCCCCCC>nos fan saber na sala de chat </c>
00:15:16.449 --> 00:15:22.720
Wirecast <c.colorCCCCCC>para o punto 1.3 agora introducindo </c>
00:15:19.660 --> 00:15:26.110
<c.colorE5E5E5>a capacidade de usar cámaras como </c>
00:15:22.720 --> 00:15:28.810
<c.colorE5E5E5>o </c><c.colorCCCCCC>estudo de </c><c.colorE5E5E5>LifeCam moi emocionante </c>
00:15:26.110 --> 00:15:30.009
<c.colorCCCCCC>Garbi di Robbie F cando o cambias </c>
00:15:28.810 --> 00:15:33.160
<c.colorCCCCCC>para ampliala tamén </c><c.colorE5E5E5>non se fai moito </c>
00:15:30.009 --> 00:15:34.930
pixelizada <c.colorE5E5E5>e, a continuación, el é como </c><c.colorCCCCCC>si </c><c.colorE5E5E5>que é </c>
00:15:33.160 --> 00:15:37.029
o que <c.colorCCCCCC>espero que o meu pouco </c>
00:15:34.930 --> 00:15:39.009
<c.colorE5E5E5>demostración usando esa axuda gráfica </c>
00:15:37.029 --> 00:15:41.170
<c.colorE5E5E5>entender por que isto é </c>
00:15:39.009 --> 00:15:44.339
estamos <c.colorE5E5E5>gravando transmisións en 720p </c>
00:15:41.170 --> 00:15:48.399
podemos mover <c.colorCCCCCC>ese </c><c.colorE5E5E5>espazo de 1080p </c>
00:15:44.339 --> 00:15:50.110
en vez <c.colorE5E5E5>de tomar unha </c><c.colorCCCCCC>cámara de </c><c.colorE5E5E5>720p </c><c.colorCCCCCC>e </c>
00:15:48.399 --> 00:15:52.089
facer zoom <c.colorE5E5E5>sobre el que estende a </c>
00:15:50.110 --> 00:15:54.370
imaxe e perdemos <c.colorCCCCCC>calidade </c><c.colorE5E5E5>aquí </c>
00:15:52.089 --> 00:15:56.680
capaz de <c.colorCCCCCC>moverse pola </c><c.colorE5E5E5>imaxe sen </c>
00:15:54.370 --> 00:16:00.569
<c.colorE5E5E5>perder calidade polo que é pregunta </c>
00:15:56.680 --> 00:16:03.490
<c.colorCCCCCC>Quere </c><c.colorE5E5E5>calidade </c><c.colorCCCCCC>completa </c><c.colorE5E5E5>esta </c><c.colorCCCCCC>roupa fáciles </c><c.colorE5E5E5>si </c>
00:16:00.569 --> 00:16:05.560
<c.colorE5E5E5>vexa no noso caso por exemplo que temos </c>
00:16:03.490 --> 00:16:08.170
un <c.colorE5E5E5>espazo bastante limitado que non </c><c.colorCCCCCC>sei se </c>
00:16:05.560 --> 00:16:10.750
<c.colorE5E5E5>realmente pode ter unha </c><c.colorCCCCCC>noción aquí </c><c.colorE5E5E5>é o </c>
00:16:08.170 --> 00:16:12.310
Estudo de LifeCam e sabemos nós
00:16:10.750 --> 00:16:13.839
Non podía poñer <c.colorE5E5E5>cámaras ao </c><c.colorCCCCCC>noso </c><c.colorE5E5E5>ao redor </c>
00:16:12.310 --> 00:16:16.029
porque temos monitores ao noso ao redor
00:16:13.839 --> 00:16:19.870
<c.colorE5E5E5>se ves aquí é o noso </c>
00:16:16.029 --> 00:16:22.630
<c.colorCCCCCC>configuración correcta </c><c.colorE5E5E5>para que, nese </c><c.colorCCCCCC>caso, </c><c.colorE5E5E5>poder </c>
00:16:19.870 --> 00:16:24.160
usar algún tipo de <c.colorCCCCCC>zoom dixital é </c>
00:16:22.630 --> 00:16:25.899
verdadeiramente crítico <c.colorE5E5E5>que debemos ser </c>
00:16:24.160 --> 00:16:27.730
capaz <c.colorE5E5E5>de facelo para poder facelo </c>
00:16:25.899 --> 00:16:30.509
sen perdas co estudo de cámara en directo <c.colorE5E5E5>e </c>
00:16:27.730 --> 00:16:36.699
<c.colorCCCCCC>Wirecast </c><c.colorE5E5E5>é unha cousa bonita </c>
00:16:30.509 --> 00:16:39.040
cousa bonita <c.colorE5E5E5>legal Coolio Coolio </c><c.colorCCCCCC>si </c>
00:16:36.699 --> 00:16:40.269
<c.colorE5E5E5>así temos preguntas de dous espectadores </c>
00:16:39.040 --> 00:16:42.009
que <c.colorCCCCCC>probablemente debemos saltar </c>
00:16:40.269 --> 00:16:43.689
<c.colorE5E5E5>estou a </c><c.colorCCCCCC>suceder </c><c.colorE5E5E5>moito </c><c.colorCCCCCC>esta noite </c><c.colorE5E5E5>e estou moi ben </c>
00:16:42.009 --> 00:16:45.550
moi emocionado <c.colorCCCCCC>de mostrarte </c>
00:16:43.689 --> 00:16:46.750
<c.colorCCCCCC>imos con VirtualBox </c>
00:16:45.550 --> 00:16:48.190
<c.colorE5E5E5>realmente baixo </c>
00:16:46.750 --> 00:16:51.730
capo e non <c.colorE5E5E5>imos </c><c.colorCCCCCC>a </c><c.colorE5E5E5>mirar </c>
00:16:48.190 --> 00:16:54.340
<c.colorE5E5E5>desde unha experiencia de usuario </c>
00:16:51.730 --> 00:16:55.570
como unha <c.colorE5E5E5>especie de administrador do servidor </c>
00:16:54.340 --> 00:16:58.590
a experiencia así que quededes <c.colorCCCCCC>ao redor </c>
00:16:55.570 --> 00:16:58.590
<c.colorE5E5E5>estar falando diso </c><c.colorCCCCCC>en poucos minutos </c>
00:16:58.710 --> 00:17:06.250
<c.colorE5E5E5>todo </c><c.colorCCCCCC>ben polo que temos </c><c.colorE5E5E5>algo aquí </c>
00:17:03.270 --> 00:17:09.670
Robert <c.colorCCCCCC>Meineke Espero que o pronunciara </c>
00:17:06.250 --> 00:17:11.230
<c.colorE5E5E5>Robert correcto e el dixo que o fixen </c>
00:17:09.670 --> 00:17:14.020
a <c.colorE5E5E5>cooperativa de crédito da miña nai o outro día </c>
00:17:11.230 --> 00:17:14.890
tratar un pouco de negocio <c.colorCCCCCC>e moito </c>
00:17:14.020 --> 00:17:17.740
<c.colorE5E5E5>para a miña </c><c.colorCCCCCC>sorpresa </c>
00:17:14.890 --> 00:17:19.900
<c.colorE5E5E5>Os fillos de Eric, xemelgos perdidos hai moito tempo </c>
00:17:17.740 --> 00:17:22.510
me da <c.colorE5E5E5>galería do </c><c.colorCCCCCC>consello de administración </c>
00:17:19.900 --> 00:17:24.339
na <c.colorCCCCCC>parede </c><c.colorE5E5E5>e ten unha ligazón mellor </c>
00:17:22.510 --> 00:17:26.439
Respecta a Robert <c.colorCCCCCC>em </c><c.colorE5E5E5>menciona onde </c>
00:17:24.339 --> 00:17:28.380
isto é <c.colorCCCCCC>ben os enlaces que pode traer </c>
00:17:26.439 --> 00:17:33.550
<c.colorE5E5E5>Lo na </c><c.colorCCCCCC>pantalla quizais seguro </c><c.colorE5E5E5>si </c><c.colorCCCCCC>okay </c>
00:17:28.380 --> 00:17:36.490
<c.colorE5E5E5>para que poidamos ver a este empregado da educación </c>
00:17:33.550 --> 00:17:41.290
<c.colorE5E5E5>crédito oh o meu </c><c.colorCCCCCC>hahaha </c>
00:17:36.490 --> 00:17:45.370
e alí está el <c.colorCCCCCC>que é misterioso </c>
00:17:41.290 --> 00:17:50.890
podes imaxinar <c.colorE5E5E5>que sabe diso </c>
00:17:45.370 --> 00:17:52.630
Xemelga <c.colorE5E5E5>que agora fai, que é tola si </c>
00:17:50.890 --> 00:17:54.340
parece <c.colorCCCCCC>como el que é </c><c.colorE5E5E5>raro </c>
00:17:52.630 --> 00:17:56.380
cousa <c.colorCCCCCC>de ter espectadores por todas partes </c>
00:17:54.340 --> 00:17:58.150
mundo <c.colorCCCCCC>é que sabes que che vexas </c>
00:17:56.380 --> 00:17:59.230
<c.colorE5E5E5>entrar nunha cooperativa de crédito e atopar un </c>
00:17:58.150 --> 00:18:03.220
cara que se <c.colorCCCCCC>parece a </c><c.colorE5E5E5>un </c><c.colorCCCCCC>dos nosos </c>
00:17:59.230 --> 00:18:05.680
co-hosts <c.colorE5E5E5>que é hilarante </c><c.colorCCCCCC>espero que sexa </c>
00:18:03.220 --> 00:18:07.360
só tolo <c.colorE5E5E5>eu vou ter que publicar o </c>
00:18:05.680 --> 00:18:09.310
ligazón <c.colorE5E5E5>no programa sinala </c><c.colorCCCCCC>esta </c><c.colorE5E5E5>cooperativa de crédito </c>
00:18:07.360 --> 00:18:12.010
<c.colorCCCCCC>será como por que </c><c.colorE5E5E5>fixen o noso </c>
00:18:09.310 --> 00:18:13.270
<c.colorE5E5E5>os golpes só </c><c.colorCCCCCC>atravesan o tellado </c>
00:18:12.010 --> 00:18:16.450
<c.colorE5E5E5>de súpeto todo o mundo está golpeando a este </c>
00:18:13.270 --> 00:18:20.650
páxina para que esta <c.colorE5E5E5>unión de crédito </c><c.colorCCCCCC>está Fresno </c>
00:18:16.450 --> 00:18:23.080
California <c.colorE5E5E5>polo que Eric aparentemente ten un xemelgo </c>
00:18:20.650 --> 00:18:27.430
<c.colorCCCCCC>que pensas </c><c.colorE5E5E5>que fai </c><c.colorCCCCCC>iso parece </c>
00:18:23.080 --> 00:18:31.120
sorprendentemente <c.colorCCCCCC>como Eric, </c><c.colorE5E5E5>e é parella </c>
00:18:27.430 --> 00:18:34.930
<c.colorCCCCCC>o mesmo </c><c.colorE5E5E5>que si </c>
00:18:31.120 --> 00:18:38.890
escuro <c.colorE5E5E5>de</c><c.colorCCCCCC> cabelo </c><c.colorE5E5E5>gris mesma estancia de saída </c>
00:18:34.930 --> 00:18:44.110
xa que o noso bebé é <c.colorE5E5E5>interesante </c>
00:18:38.890 --> 00:18:49.270
<c.colorE5E5E5>pregunta de espectador </c><c.colorCCCCCC>de Jim Franklin </c><c.colorE5E5E5>aka </c>
00:18:44.110 --> 00:18:51.220
<c.colorE5E5E5>o ancián Jim a súa pregunta é </c><c.colorCCCCCC>Robbie f </c>
00:18:49.270 --> 00:18:53.140
Fun fan da <c.colorE5E5E5>animación en stop-motion </c>
00:18:51.220 --> 00:18:53.860
desde que asistín por primeira vez a King Kong e logo
00:18:53.140 --> 00:18:56.590
poderoso
00:18:53.860 --> 00:18:58.450
<c.colorE5E5E5>e ningún vello Jim non é o </c><c.colorCCCCCC>vello que vin </c>
00:18:56.590 --> 00:19:04.600
como un <c.colorE5E5E5>neno na televisión </c>
00:18:58.450 --> 00:19:06.940
<c.colorCCCCCC>volve a executar, así que me fascinou o </c><c.colorE5E5E5>teu </c>
00:19:04.600 --> 00:19:09.010
<c.colorE5E5E5>tributo a episodio de stop-motion a Star Trek </c>
00:19:06.940 --> 00:19:10.780
<c.colorCCCCCC>mostraches a webcam que facías </c>
00:19:09.010 --> 00:19:12.910
escena agarra <c.colorCCCCCC>Eu estou a buscar un novo </c>
00:19:10.780 --> 00:19:14.950
comida e <c.colorCCCCCC>dúas </c><c.colorE5E5E5>webcam amigas que poden </c>
00:19:12.910 --> 00:19:17.350
aínda se pode mercar de novo Non tiven <c.colorE5E5E5>moito </c>
00:19:14.950 --> 00:19:19.870
éxito para atopar <c.colorE5E5E5>un co necesario </c>
00:19:17.350 --> 00:19:21.820
controlador <c.colorE5E5E5>se é necesario que funciona co meu </c>
00:19:19.870 --> 00:19:24.580
<c.colorE5E5E5>versión actual de Ubuntu </c><c.colorCCCCCC>e </c>
00:19:21.820 --> 00:19:26.290
o stop-motion <c.colorE5E5E5>fai vostede ou alguén no </c><c.colorCCCCCC>chat </c>
00:19:24.580 --> 00:19:28.150
<c.colorCCCCCC>a sala ten unha suxestión sobre o que </c><c.colorE5E5E5>funciona </c>
00:19:26.290 --> 00:19:29.710
como de costume <c.colorE5E5E5>grazas a ti e </c><c.colorCCCCCC>ao teu </c>
00:19:28.150 --> 00:19:32.440
<c.colorE5E5E5>excelentes </c><c.colorCCCCCC>acolledores para unha calidade </c>
00:19:29.710 --> 00:19:35.560
difundir a <c.colorE5E5E5>nota do meu compañeiro de traballo guitarra </c><c.colorCCCCCC>Playa </c>
00:19:32.440 --> 00:19:38.740
<c.colorCCCCCC>mm tamén </c><c.colorE5E5E5>goza da transmisión </c><c.colorCCCCCC>Cheers old </c>
00:19:35.560 --> 00:19:42.550
o mozo <c.colorE5E5E5>Jim incrible grazas a Jim por webcams </c>
00:19:38.740 --> 00:19:43.720
e <c.colorCCCCCC>agora </c><c.colorE5E5E5>Linux </c><c.colorCCCCCC>está ben, así que estivemos no chat </c>
00:19:42.550 --> 00:19:45.790
Un cuarto un <c.colorCCCCCC>pouco parece </c><c.colorE5E5E5>ser o </c>
00:19:43.720 --> 00:19:47.320
o tema convértese en webcam e <c.colorE5E5E5>iso é fantástico </c>
00:19:45.790 --> 00:19:50.980
<c.colorE5E5E5>porque só pasamos </c><c.colorCCCCCC>a cambiar de webcam </c>
00:19:47.320 --> 00:19:52.180
aquí, <c.colorE5E5E5>pero tiñamos un espectador no chat </c>
00:19:50.980 --> 00:19:54.010
sala que <c.colorE5E5E5>estaba tendo problemas para </c><c.colorCCCCCC>conseguir un </c>
00:19:52.180 --> 00:19:58.020
<c.colorCCCCCC>cámara específica que </c><c.colorE5E5E5>traballa en Linux como </c>
00:19:54.010 --> 00:20:01.600
ata chegar <c.colorE5E5E5>á súa plena gloria de 720p </c>
00:19:58.020 --> 00:20:04.120
<c.colorCCCCCC>o </c><c.colorE5E5E5>que teño conectado a isto </c>
00:20:01.600 --> 00:20:05.920
sistema <c.colorE5E5E5>e Jim me vas a facer </c>
00:20:04.120 --> 00:20:07.900
Parece que estou <c.colorE5E5E5>tentando vender a Microsoft </c>
00:20:05.920 --> 00:20:09.370
cámaras e eu e eu non son <c.colorCCCCCC>moito, pero </c>
00:20:07.900 --> 00:20:10.750
<c.colorCCCCCC>Quero que </c><c.colorE5E5E5>saibas </c><c.colorCCCCCC>que hai </c><c.colorE5E5E5>algúns </c>
00:20:09.370 --> 00:20:14.200
<c.colorE5E5E5>boas cámaras por aí que poden </c>
00:20:10.750 --> 00:20:15.940
<c.colorCCCCCC>por moito </c><c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>se </c><c.colorE5E5E5>tivese </c><c.colorCCCCCC>por exemplo </c>
00:20:14.200 --> 00:20:20.400
todo ben <c.colorCCCCCC>vou </c><c.colorE5E5E5>facer isto Jim son </c>
00:20:15.940 --> 00:20:23.110
irá a <c.colorE5E5E5>catro cadeas de televisión de </c><c.colorCCCCCC>vida de </c><c.colorE5E5E5>catro ok </c>
00:20:20.400 --> 00:20:25.920
esa é a pequena entrada de bloqueo <c.colorE5E5E5>que eu </c>
00:20:23.110 --> 00:20:28.240
sabe <c.colorE5E5E5>que está dedicado a isto </c>
00:20:25.920 --> 00:20:30.400
conseguir que esta <c.colorCCCCCC>cámara funcionase ben </c>
00:20:28.240 --> 00:20:31.750
<c.colorCCCCCC>entón vou ir </c><c.colorE5E5E5>alí e </c><c.colorCCCCCC>verás se </c>
00:20:30.400 --> 00:20:34.300
Desprázate <c.colorCCCCCC>un </c><c.colorE5E5E5>pouco que podes ir </c>
00:20:31.750 --> 00:20:37.180
<c.colorCCCCCC>por esta </c><c.colorE5E5E5>cámara aquí así que </c><c.colorCCCCCC>isto é o que eu </c>
00:20:34.300 --> 00:20:40.680
dicir <c.colorE5E5E5>con </c><c.colorCCCCCC>isto </c><c.colorE5E5E5>é barato, entón imos ir </c>
00:20:37.180 --> 00:20:45.130
aquí <c.colorCCCCCC>e eu vou estudo LifeCam </c>
00:20:40.680 --> 00:20:47.770
<c.colorE5E5E5>só </c><c.colorCCCCCC>unha busca rápida alí está </c><c.colorE5E5E5>ben </c>
00:20:45.130 --> 00:20:53.170
<c.colorE5E5E5>actualmente está á venda </c><c.colorCCCCCC>e podes ter </c>
00:20:47.770 --> 00:20:55.480
esta cámara 1080p <c.colorCCCCCC>450 $ 4,99 está ben </c>
00:20:53.170 --> 00:20:58.930
asegúrese de seguir a ligazón a <c.colorE5E5E5>través do meu </c>
00:20:55.480 --> 00:21:00.580
blog no <c.colorCCCCCC>cap </c><c.colorE5E5E5>5 TV slash life cam porque </c>
00:20:58.930 --> 00:21:02.610
facemos <c.colorE5E5E5>un pouco de </c><c.colorCCCCCC>seguimento de cantos </c>
00:21:00.580 --> 00:21:05.350
<c.colorCCCCCC>a xente fai clic sobre </c><c.colorE5E5E5>isto e axúdanos </c>
00:21:02.610 --> 00:21:07.510
<c.colorE5E5E5>entón é un gran prezo agora teño un </c>
00:21:05.350 --> 00:21:10.710
<c.colorE5E5E5>Afortunadamente conectouse ao noso sistema de demostración </c>
00:21:07.510 --> 00:21:12.720
así que vou <c.colorE5E5E5>traer queixo </c>
00:21:10.710 --> 00:21:14.240
así que Rachel pode ver que é <c.colorCCCCCC>iso </c>
00:21:12.720 --> 00:21:17.640
falamos <c.colorCCCCCC>cando dicimos queixo </c>
00:21:14.240 --> 00:21:21.570
<c.colorE5E5E5>alí imos ben, hai unha </c><c.colorCCCCCC>vida </c>
00:21:17.640 --> 00:21:23.220
<c.colorE5E5E5>estudo se vou preferencias de edición </c>
00:21:21.570 --> 00:21:25.350
vexa que está por <c.colorCCCCCC>defecto </c>
00:21:23.220 --> 00:21:29.010
640 por 480 que non é widescreen I
00:21:25.350 --> 00:21:30.900
quería <c.colorE5E5E5>ir 640 por 360 no seu lugar </c>
00:21:29.010 --> 00:21:35.640
<c.colorE5E5E5>que é un modo de pantalla panorámica </c><c.colorCCCCCC>un pouco </c>
00:21:30.900 --> 00:21:37.800
<c.colorCCCCCC>máis agradable, pero </c><c.colorE5E5E5>por suposto podes irte a ti </c>
00:21:35.640 --> 00:21:39.390
coñece <c.colorCCCCCC>a resolución completa que non </c><c.colorE5E5E5>creo </c>
00:21:37.800 --> 00:21:41.310
este ordenador poderá <c.colorE5E5E5>manexar </c>
00:21:39.390 --> 00:21:44.130
esa <c.colorCCCCCC>resolución creo que sería </c>
00:21:41.310 --> 00:21:45.930
vexada choppy <c.colorE5E5E5>así que se consegue </c>
00:21:44.130 --> 00:21:48.690
<c.colorE5E5E5>reducir a resolución </c><c.colorCCCCCC>que significa </c>
00:21:45.930 --> 00:21:51.660
<c.colorE5E5E5>ordenador non pode tratar con isto el </c><c.colorCCCCCC>720p </c><c.colorE5E5E5>velocidade </c>
00:21:48.690 --> 00:21:55.230
parece facer moi ben e por suposto
00:21:51.660 --> 00:21:57.300
sabes por uso de webcam ou calquera <c.colorE5E5E5>outra cousa </c>
00:21:55.230 --> 00:21:59.610
<c.colorCCCCCC>non ten importancia de 640 por 360 </c>
00:21:57.300 --> 00:22:02.130
<c.colorE5E5E5>que te quedan ben sabes realmente </c>
00:21:59.610 --> 00:22:04.230
<c.colorE5E5E5>bo, </c><c.colorCCCCCC>porque </c><c.colorE5E5E5>aínda </c><c.colorCCCCCC>está aínda</c><c.colorE5E5E5> está </c>
00:22:02.130 --> 00:22:06.690
usando <c.colorE5E5E5>a apertura </c><c.colorCCCCCC>ao </c><c.colorE5E5E5>final da lente </c>
00:22:04.230 --> 00:22:10.050
<c.colorE5E5E5>aquí hai unha cámara de 1080p </c>
00:22:06.690 --> 00:22:11.490
<c.colorCCCCCC>redimensionouno a 640 por 360 </c>
00:22:10.050 --> 00:22:15.210
imos <c.colorE5E5E5>pechar con iso </c><c.colorCCCCCC>e dixo </c>
00:22:11.490 --> 00:22:16.350
que <c.colorCCCCCC>está </c><c.colorE5E5E5>interesado en en facer algún </c>
00:22:15.210 --> 00:22:18.810
stop-motion así que vou <c.colorE5E5E5>levar </c>
00:22:16.350 --> 00:22:20.250
stop-motion que teño instalado <c.colorE5E5E5>desde </c>
00:22:18.810 --> 00:22:22.290
a nosa demostración fai clic na <c.colorE5E5E5>cámara </c>
00:22:20.250 --> 00:22:23.970
<c.colorE5E5E5>alí e alí imos nós </c><c.colorCCCCCC>así que vai ver </c><c.colorE5E5E5>que </c>
00:22:22.290 --> 00:22:25.260
esta <c.colorE5E5E5>cámara funciona de feito </c>
00:22:23.970 --> 00:22:28.940
stop-motion así que imos crear <c.colorCCCCCC>un rápido </c>
00:22:25.260 --> 00:22:34.020
<c.colorE5E5E5>stop-motion video permanece moi tranquilo </c><c.colorCCCCCC>eu </c>
00:22:28.940 --> 00:22:35.780
<c.colorE5E5E5>móvase un pouco </c><c.colorCCCCCC>máis que </c><c.colorE5E5E5>agora </c>
00:22:34.020 --> 00:22:41.870
<c.colorE5E5E5>un pouco máis </c>
00:22:35.780 --> 00:22:41.870
e <c.colorCCCCCC>un pouco máis </c>
00:22:45.160 --> 00:22:59.600
este non é o <c.colorCCCCCC>xeito correcto de facer un </c>
00:22:47.420 --> 00:23:10.670
stop-motion video xente <c.colorE5E5E5>alí Ok </c><c.colorCCCCCC>entón </c>
00:22:59.600 --> 00:23:12.350
Apague <c.colorCCCCCC>a cámara e </c><c.colorE5E5E5>ben Jim </c>
00:23:10.670 --> 00:23:14.030
é o <c.colorCCCCCC>estudo LifeCam que podes descubrir </c>
00:23:12.350 --> 00:23:16.220
máis <c.colorCCCCCC>sobre a </c><c.colorE5E5E5>cámara,</c><c.colorCCCCCC> por favor percorrer </c>
00:23:14.030 --> 00:23:18.860
<c.colorE5E5E5>o meu blogue porque, como digo, esas ligazóns son </c>
00:23:16.220 --> 00:23:21.440
rastrexado e conseguimos <c.colorE5E5E5>algún crédito se </c>
00:23:18.860 --> 00:23:23.090
<c.colorE5E5E5>compra-lo, pero iso é vostede </c>
00:23:21.440 --> 00:23:24.830
<c.colorE5E5E5>sei que non estou avalado de ningún xeito </c>
00:23:23.090 --> 00:23:27.890
Microsoft ou algo <c.colorE5E5E5>así </c><c.colorCCCCCC>eu só </c>
00:23:24.830 --> 00:23:29.210
<c.colorCCCCCC>Eu estou a buscar un acordo </c><c.colorE5E5E5>eu </c><c.colorCCCCCC>ok </c><c.colorE5E5E5>para que </c>
00:23:27.890 --> 00:23:31.910
somos capaces <c.colorE5E5E5>de incorporarse esas cámaras </c><c.colorCCCCCC>para </c>
00:23:29.210 --> 00:23:33.980
<c.colorCCCCCC>cincuenta e cinco dólares </c><c.colorE5E5E5>e os </c><c.colorCCCCCC>seus 1080p </c>
00:23:31.910 --> 00:23:36.830
non podes conseguir Jim 1080p, pero se é así
00:23:33.980 --> 00:23:38.960
<c.colorE5E5E5>o caso como o </c><c.colorCCCCCC>viches ata en 640 por </c>
00:23:36.830 --> 00:23:41.690
360 é unha <c.colorE5E5E5>cámara de boa calidade para o </c>
00:23:38.960 --> 00:23:44.120
prezo USB 2.0 polo <c.colorCCCCCC>que é compatible con </c>
00:23:41.690 --> 00:23:47.000
a maioría dos <c.colorCCCCCC>sistemas que require son bastante </c>
00:23:44.120 --> 00:23:49.850
especificacións pesadas pero <c.colorE5E5E5>fai un bo traballo </c>
00:23:47.000 --> 00:23:52.940
<c.colorCCCCCC>e como ves alí, </c><c.colorE5E5E5>funciona en Linux </c>
00:23:49.850 --> 00:23:55.520
<c.colorE5E5E5>e se fas algo con </c><c.colorCCCCCC>vello </c>
00:23:52.940 --> 00:23:57.470
Jim <c.colorCCCCCC>deberías envialo para que podamos ver </c>
00:23:55.520 --> 00:23:59.210
iso porque realmente <c.colorE5E5E5>fun</c><c.colorCCCCCC> á escola </c><c.colorE5E5E5>para </c>
00:23:57.470 --> 00:24:00.020
<c.colorE5E5E5>animación así que fixemos stop-motion </c>
00:23:59.210 --> 00:24:02.060
animación
00:24:00.020 --> 00:24:03.950
legal na <c.colorE5E5E5>escola, así que me interesaría </c>
00:24:02.060 --> 00:24:05.630
<c.colorCCCCCC>ao ver algo </c><c.colorE5E5E5>que fixeches agora </c>
00:24:03.950 --> 00:24:06.920
<c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>foi á </c><c.colorE5E5E5>escola </c><c.colorCCCCCC>para animación </c>
00:24:05.630 --> 00:24:08.510
que tipo <c.colorCCCCCC>de cousas entrou </c>
00:24:06.920 --> 00:24:10.820
estea interesado en aprender <c.colorCCCCCC>un pouco máis </c>
00:24:08.510 --> 00:24:12.170
<c.colorCCCCCC>sobre o que fixeches e sabemos </c>
00:24:10.820 --> 00:24:14.360
<c.colorE5E5E5>que fagas estes incribles debuxos animados </c>
00:24:12.170 --> 00:24:15.560
porque <c.colorE5E5E5>viches os debuxos animados que ves </c>
00:24:14.360 --> 00:24:17.500
no <c.colorCCCCCC>noso sitio </c><c.colorE5E5E5>agora mesmo se vai </c>
00:24:15.560 --> 00:24:20.510
hai o <c.colorE5E5E5>San Valentín e cousas así </c>
00:24:17.500 --> 00:24:26.590
<c.colorCCCCCC>si ben traballei como animación en 2d </c>
00:24:20.510 --> 00:24:29.570
e stop-motion e flash animation así
00:24:26.590 --> 00:24:32.420
si, sería <c.colorE5E5E5>bo </c><c.colorCCCCCC>ver que me lembro </c>
00:24:29.570 --> 00:24:35.120
unha vez pasando <c.colorCCCCCC>un día enteiro </c><c.colorE5E5E5>facendo un </c>
00:24:32.420 --> 00:24:38.720
pouco de <c.colorCCCCCC>animación </c><c.colorE5E5E5>por </c><c.colorCCCCCC>stop-motion </c>
00:24:35.120 --> 00:24:41.060
hai 24 fotogramas por segundo, así como un
00:24:38.720 --> 00:24:42.350
o minuto de vídeo <c.colorE5E5E5>foi tardado para sempre </c><c.colorCCCCCC>e </c>
00:24:41.060 --> 00:24:44.960
despois para <c.colorCCCCCC>o </c><c.colorE5E5E5>final o profesor veu </c>
00:24:42.350 --> 00:24:48.820
e <c.colorE5E5E5>dixo oh non non non facelo de novo </c>
00:24:44.960 --> 00:24:51.160
<c.colorE5E5E5>non é o suficientemente bo </c>
00:24:48.820 --> 00:24:52.720
pero se che gusta <c.colorCCCCCC>recoméndome pensar </c>
00:24:51.160 --> 00:24:54.940
<c.colorE5E5E5>chámase Jan Fink e </c><c.colorCCCCCC>Meyer ou </c>
00:24:52.720 --> 00:24:57.420
algo fixo unha película chamada <c.colorE5E5E5>Alicia agora </c>
00:24:54.940 --> 00:25:00.370
isto é unha estraña animación de stop-motion
00:24:57.420 --> 00:25:02.470
compróbao fresco
00:25:00.370 --> 00:25:04.000
si as cousas que <c.colorCCCCCC>fixen </c>
00:25:02.470 --> 00:25:05.380
stop-motion Quero dicir que creo que é realmente
00:25:04.000 --> 00:25:07.050
<c.colorE5E5E5>moi bo, pero eu só estou de verdade </c>
00:25:05.380 --> 00:25:09.610
axudou <c.colorE5E5E5>e fixemos un </c>
00:25:07.050 --> 00:25:11.410
<c.colorE5E5E5>demostración no espectáculo no que </c>
00:25:09.610 --> 00:25:15.510
sabe <c.colorE5E5E5>literalmente sabes canto traballa </c>
00:25:11.410 --> 00:25:18.370
<c.colorCCCCCC>é </c><c.colorE5E5E5>facer 24 fotogramas por segundo </c><c.colorCCCCCC>para facer unha </c>
00:25:15.510 --> 00:25:22.300
10 segundos de <c.colorCCCCCC>vídeo nun </c><c.colorE5E5E5>15 minutos </c>
00:25:18.370 --> 00:25:26.650
<c.colorE5E5E5>a xanela é a </c><c.colorCCCCCC>calidade das cousas </c>
00:25:22.300 --> 00:25:29.710
baleirar <c.colorCCCCCC>tan ben </c><c.colorE5E5E5>que poida realmente </c>
00:25:26.650 --> 00:25:31.990
<c.colorE5E5E5>enviar as súas preguntas espectador </c><c.colorCCCCCC>ir</c><c.colorE5E5E5> ao seu </c>
00:25:29.710 --> 00:25:36.160
<c.colorCCCCCC>a aplicación de correo electrónico </c><c.colorE5E5E5>envíenos un correo electrónico en directo </c>
00:25:31.990 --> 00:25:38.080
<c.colorE5E5E5>na </c><c.colorCCCCCC>TV de 5 puntos da </c><c.colorE5E5E5>categoría que nos encantaría </c>
00:25:36.160 --> 00:25:40.570
campo a túa <c.colorE5E5E5>pregunta tenta </c><c.colorCCCCCC>respondela </c>
00:25:38.080 --> 00:25:42.040
<c.colorE5E5E5>aquí vive no show menos </c>
00:25:40.570 --> 00:25:43.720
as preguntas <c.colorE5E5E5>desta noite </c><c.colorCCCCCC>son traídas por vostede </c>
00:25:42.040 --> 00:25:45.670
<c.colorE5E5E5>trimestre eléctrico son o oficial </c>
00:25:43.720 --> 00:25:48.280
empresa eléctrica de categoría <c.colorCCCCCC>cinco </c>
00:25:45.670 --> 00:25:50.560
Tecnoloxía TV <c.colorE5E5E5>saber máis sobre elas </c>
00:25:48.280 --> 00:25:53.710
poñéndose en contacto con eles o <c.colorE5E5E5>noso </c><c.colorCCCCCC>trimestre en </c>
00:25:50.560 --> 00:25:55.150
trimestre de electricidade <c.colorE5E5E5>e por suposto </c>
00:25:53.710 --> 00:25:56.980
vai <c.colorCCCCCC>coidar </c><c.colorE5E5E5>do seu </c>
00:25:55.150 --> 00:26:01.330
necesidades eléctricas en <c.colorCCCCCC>calquera lugar dentro de </c><c.colorE5E5E5>100 </c>
00:25:56.980 --> 00:26:06.460
quilómetros <c.colorE5E5E5>de moi Ontario así que compróbanos </c>
00:26:01.330 --> 00:26:08.320
frío podería facer unha <c.colorE5E5E5>pregunta no </c>
00:26:06.460 --> 00:26:10.300
sala de chat se hai <c.colorE5E5E5>algunha parella </c>
00:26:08.320 --> 00:26:12.100
<c.colorE5E5E5>de minutos aquí </c><c.colorCCCCCC>antes de </c><c.colorE5E5E5>saltar </c><c.colorCCCCCC>á </c>
00:26:10.300 --> 00:26:15.100
noticias que <c.colorE5E5E5>eu ía dicir </c><c.colorCCCCCC>porque eu </c>
00:26:12.100 --> 00:26:17.170
mencionouno <c.colorCCCCCC>anteriormente para </c><c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>lles </c><c.colorE5E5E5>gusten algunhas </c><c.colorCCCCCC>persoas </c>
00:26:15.100 --> 00:26:20.350
os debuxos <c.colorCCCCCC>si entón se alguén ten </c><c.colorE5E5E5>o </c>
00:26:17.170 --> 00:26:22.870
idea divertida de debuxos animados relacionada <c.colorCCCCCC>coa categoría </c><c.colorE5E5E5>5 </c>
00:26:20.350 --> 00:26:25.180
ou o <c.colorCCCCCC>Rob ou o </c><c.colorE5E5E5>co-anfitrión ou o que sexa </c>
00:26:22.870 --> 00:26:27.430
<c.colorCCCCCC>envía algo relacionado co programa </c>
00:26:25.180 --> 00:26:29.560
as túas ideas <c.colorE5E5E5>e se hai un que </c><c.colorCCCCCC>me gusta </c>
00:26:27.430 --> 00:26:30.760
<c.colorCCCCCC>farano por ti e quizais Rob fará </c>
00:26:29.560 --> 00:26:33.250
móstralla <c.colorE5E5E5>no espectáculo ou o que sexa </c>
00:26:30.760 --> 00:26:36.190
<c.colorCCCCCC>depende de ti así que agora conseguimos </c>
00:26:33.250 --> 00:26:39.100
divertido <c.colorE5E5E5>para os que quizais teñan </c>
00:26:36.190 --> 00:26:40.510
<c.colorE5E5E5>Non vin un </c><c.colorCCCCCC>deseño animado zapatos Rachael </c><c.colorE5E5E5>se </c>
00:26:39.100 --> 00:26:42.580
vai á nosa <c.colorE5E5E5>galería de fotos no noso sitio web </c>
00:26:40.510 --> 00:26:44.770
<c.colorCCCCCC>TV de categoría 5 podes ver algúns </c><c.colorE5E5E5>deles </c>
00:26:42.580 --> 00:26:49.450
aquí é o seu día de San Valentín feliz <c.colorE5E5E5>por </c>
00:26:44.770 --> 00:26:50.980
hoxe e hai todo o que somos, <c.colorCCCCCC>hai unha </c>
00:26:49.450 --> 00:26:52.870
<c.colorE5E5E5>parella alí tivemos un Nadal </c>
00:26:50.980 --> 00:26:56.860
así que a <c.colorCCCCCC>Rachael fixo si </c><c.colorE5E5E5>un </c>
00:26:52.870 --> 00:26:59.530
gran idea de enviar as <c.colorE5E5E5>túas </c><c.colorCCCCCC>ideas </c>
00:26:56.860 --> 00:27:01.700
envialas por correo electrónico para <c.colorE5E5E5>vivir na </c><c.colorCCCCCC>TV de 5 puntos </c>
00:26:59.530 --> 00:27:06.200
<c.colorE5E5E5>e </c><c.colorCCCCCC>Rachel recibirá esa solicitude </c>
00:27:01.700 --> 00:27:11.269
e <c.colorE5E5E5>é diversión legal ben </c><c.colorCCCCCC>feito </c>
00:27:06.200 --> 00:27:13.460
moi ben <c.colorCCCCCC>feito así que o ordenador ten un </c>
00:27:11.269 --> 00:27:15.080
pregunta <c.colorE5E5E5>se tes tempo que di </c>
00:27:13.460 --> 00:27:20.600
Saber como configurar <c.colorCCCCCC>un Active Directory </c>
00:27:15.080 --> 00:27:24.740
<c.colorCCCCCC>Servidor LD AP co tempo que </c><c.colorE5E5E5>temos </c>
00:27:20.600 --> 00:27:28.429
como mutante invencible diría que vou
00:27:24.740 --> 00:27:32.570
diríxete cara a <c.colorCCCCCC>Linux turnkey, non </c>
00:27:28.429 --> 00:27:34.669
non <c.colorE5E5E5>como outras </c><c.colorCCCCCC>9 horas, </c><c.colorE5E5E5>ben, un </c>
00:27:32.570 --> 00:27:36.500
A configuración de Active Directory está configurando un
00:27:34.669 --> 00:27:40.309
<c.colorCCCCCC>dominio para a súa rede de Windows </c>
00:27:36.500 --> 00:27:41.840
pode estar profundamente implicado o que é
00:27:40.309 --> 00:27:43.639
é que queres ir ao completo activo?
00:27:41.840 --> 00:27:45.080
<c.colorE5E5E5>Servizos de directorio con como un pequeno </c>
00:27:43.639 --> 00:27:46.789
<c.colorE5E5E5>servidor de negocios de Microsoft ou </c>
00:27:45.080 --> 00:27:50.750
algo así como <c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>pagar a través </c><c.colorE5E5E5>do </c>
00:27:46.789 --> 00:27:53.260
os dentes <c.colorE5E5E5>para licenciar só </c><c.colorCCCCCC>permiten </c>
00:27:50.750 --> 00:27:55.519
<c.colorCCCCCC>só o software en si, pero a licenza </c>
00:27:53.260 --> 00:27:58.190
<c.colorE5E5E5>Cal's usuario do terminal e cousas así </c>
00:27:55.519 --> 00:28:02.269
<c.colorE5E5E5>pode custar unha fortuna en vez diso </c>
00:27:58.190 --> 00:28:04.340
En realidade, <c.colorE5E5E5>volve a estar baseado en Linux Active </c>
00:28:02.269 --> 00:28:05.720
<c.colorE5E5E5>Arquitectura do directorio , así que se seguimos </c>
00:28:04.340 --> 00:28:08.750
Linux turnkey a razón pola que eu
00:28:05.720 --> 00:28:11.059
recoméndolles <c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>xa está </c>
00:28:08.750 --> 00:28:13.090
pre-construído para <c.colorCCCCCC>ti é realmente realmente </c>
00:28:11.059 --> 00:28:18.139
<c.colorE5E5E5>sinxelo de comezar fóra da caixa </c>
00:28:13.090 --> 00:28:19.700
turn <c.colorE5E5E5>org para Linux se desprazamos </c><c.colorCCCCCC>cara a abaixo xusto </c>
00:28:18.139 --> 00:28:22.279
<c.colorE5E5E5>un pouco comezarás a atopar o </c>
00:28:19.700 --> 00:28:24.769
aparellos hai unha tonelada de <c.colorE5E5E5>pre-construído </c>
00:28:22.279 --> 00:28:25.909
<c.colorCCCCCC>Aparellos de máquina virtual pila de lámpadas </c>
00:28:24.769 --> 00:28:29.960
por exemplo, se quere crear un
00:28:25.909 --> 00:28:33.769
Linux Apache MySQL <c.colorE5E5E5>pila para aloxar </c>
00:28:29.960 --> 00:28:37.070
sitios web <c.colorCCCCCC>Joomla WordPress redirixir etc </c>
00:28:33.769 --> 00:28:40.059
etc e aquí está o único <c.colorCCCCCC>dominio chave en man </c>
00:28:37.070 --> 00:28:44.149
aparello controlador <c.colorE5E5E5>que de </c><c.colorCCCCCC>feito </c>
00:28:40.059 --> 00:28:46.639
substitúa a necesidade <c.colorCCCCCC>dunha primaria de Windows </c>
00:28:44.149 --> 00:28:48.830
controlador de dominio usando <c.colorE5E5E5>Linux </c>
00:28:46.639 --> 00:28:50.510
tecnoloxía <c.colorE5E5E5>para que poida crear o </c>
00:28:48.830 --> 00:28:52.909
mesmo ambiente <c.colorE5E5E5>para os seus usuarios de Windows </c>
00:28:50.510 --> 00:28:55.399
pero é gratis, así que <c.colorCCCCCC>compróbao </c>
00:28:52.909 --> 00:28:56.919
turn orgánico en liña <c.colorE5E5E5>e ese particular </c>
00:28:55.399 --> 00:28:58.130
un <c.colorCCCCCC>chámase </c><c.colorE5E5E5>controlador de dominio </c>
00:28:56.919 --> 00:29:01.039
<c.colorCCCCCC>está ben </c>
00:28:58.130 --> 00:29:02.960
comproba que <c.colorCCCCCC>iso é </c><c.colorE5E5E5>todo o tempo que </c>
00:29:01.039 --> 00:29:05.059
hoxe temos <c.colorE5E5E5>para preguntas do espectador </c>
00:29:02.960 --> 00:29:06.200
quedarse <c.colorE5E5E5>porque despois das noticias </c>
00:29:05.059 --> 00:29:08.600
<c.colorCCCCCC>vai </c><c.colorE5E5E5>saltar directamente </c><c.colorCCCCCC>no noso </c>
00:29:06.200 --> 00:29:10.490
tutorial sobre VirtualBox <c.colorE5E5E5>e ciertamente </c>
00:29:08.600 --> 00:29:12.920
se vai estar <c.colorCCCCCC>metendo </c>
00:29:10.490 --> 00:29:14.630
aparellos que son máquinas virtuais
00:29:12.920 --> 00:29:15.950
<c.colorE5E5E5>que aloxa no teu ordenador </c>
00:29:14.630 --> 00:29:18.170
unha oportunidade <c.colorE5E5E5>para que </c><c.colorCCCCCC>vostede </c><c.colorE5E5E5>leve </c><c.colorCCCCCC>a </c><c.colorE5E5E5>cabo </c>
00:29:15.950 --> 00:29:20.720
esta noite tutorial <c.colorE5E5E5>e logo toma unha </c>
00:29:18.170 --> 00:29:23.059
aqueles aparellos chave en man de Linux e
00:29:20.720 --> 00:29:24.770
instala-lo usando o que imos aprender
00:29:23.059 --> 00:29:27.470
un pouco <c.colorE5E5E5>máis tarde </c><c.colorCCCCCC>, </c><c.colorE5E5E5>así que fica </c>
00:29:24.770 --> 00:29:30.170
que vai <c.colorE5E5E5>ser moi divertido se está </c>
00:29:27.470 --> 00:29:33.380
preparado, imos <c.colorE5E5E5>saltar directamente no </c>
00:29:30.170 --> 00:29:34.490
as novas que están pasando cousas emocionantes é
00:29:33.380 --> 00:29:37.460
seguindo <c.colorE5E5E5>aquí </c>
00:29:34.490 --> 00:29:39.440
así as accións <c.colorCCCCCC>da </c><c.colorE5E5E5>tecnoloxía xigante de Apple </c>
00:29:37.460 --> 00:29:42.380
cruzaron $ 500 por acción para o primeiro
00:29:39.440 --> 00:29:44.360
<c.colorCCCCCC>tempo e encerra un retorno notable </c>
00:29:42.380 --> 00:29:48.290
para <c.colorE5E5E5>o </c><c.colorCCCCCC>fabricante de </c><c.colorE5E5E5>iPhone </c><c.colorCCCCCC>cuxas accións eran </c>
00:29:44.360 --> 00:29:50.210
por valor de só <c.colorCCCCCC>3 dólares en 19 centavos en 1997 cando </c>
00:29:48.290 --> 00:29:52.309
enfrontouse <c.colorE5E5E5>á posibilidade </c><c.colorCCCCCC>de quebra </c>
00:29:50.210 --> 00:29:59.300
Entón, se vostede é unha <c.colorE5E5E5>desas</c><c.colorCCCCCC> persoas </c><c.colorE5E5E5>que </c>
00:29:52.309 --> 00:30:04.220
chegaches a <c.colorE5E5E5>$ 3 imaxinaches </c><c.colorCCCCCC>que sería </c>
00:29:59.300 --> 00:30:06.530
insano, así que agora vale <c.colorE5E5E5>catro </c>
00:30:04.220 --> 00:30:09.200
<c.colorCCCCCC>cen </c><c.colorE5E5E5>e </c><c.colorCCCCCC>sesenta millóns de dólares de </c><c.colorE5E5E5>Apple </c>
00:30:06.530 --> 00:30:11.360
é <c.colorE5E5E5>oh e o mes pasado Apple informou </c>
00:30:09.200 --> 00:30:14.480
beneficios netos récord para o último
00:30:11.360 --> 00:30:16.700
tres meses <c.colorCCCCCC>de 2011 </c><c.colorE5E5E5>os beneficios foron </c>
00:30:14.480 --> 00:30:24.350
o cuarto <c.colorE5E5E5>máis grande das </c><c.colorCCCCCC>corporacións </c><c.colorE5E5E5>estadounidenses </c>
00:30:16.700 --> 00:30:26.210
historia <c.colorE5E5E5>quere que teña acceso a iso </c>
00:30:24.350 --> 00:30:28.280
pagou <c.colorE5E5E5>nove millóns de dólares para establecerse </c>
00:30:26.210 --> 00:30:31.490
<c.colorE5E5E5>unha </c><c.colorCCCCCC>acción legal </c><c.colorE5E5E5>relacionada coa privacidade </c>
00:30:28.280 --> 00:30:33.559
a presentación financeira <c.colorE5E5E5>revelou a liña </c>
00:30:31.490 --> 00:30:35.150
<c.colorE5E5E5>empresa de transmisión que </c><c.colorCCCCCC>non ingresou </c>
00:30:33.559 --> 00:30:36.860
<c.colorE5E5E5>de maldade dixo o acordo </c>
00:30:35.150 --> 00:30:40.610
relacionado co <c.colorCCCCCC>cumprimento do vídeo </c>
00:30:36.860 --> 00:30:42.620
<c.colorE5E5E5>protección á privacidade. Lei dos EUA de 1988 </c>
00:30:40.610 --> 00:30:44.660
a lexislación prohibe a divulgación <c.colorE5E5E5>de </c>
00:30:42.620 --> 00:30:46.610
historias de aluguer de vídeo e <c.colorE5E5E5>así é </c>
00:30:44.660 --> 00:30:48.920
<c.colorE5E5E5>informou de que a </c><c.colorCCCCCC>acción </c><c.colorE5E5E5>legal en </c><c.colorCCCCCC>cuestión </c>
00:30:46.610 --> 00:30:50.450
alegacións de <c.colorCCCCCC>que as próximas películas </c><c.colorE5E5E5>estaban fallando </c>
00:30:48.920 --> 00:30:53.210
<c.colorE5E5E5>para eliminar as historias </c><c.colorCCCCCC>de </c><c.colorE5E5E5>visualización </c><c.colorCCCCCC>de </c>
00:30:50.450 --> 00:30:55.250
clientes que deixaran o servizo <c.colorE5E5E5>así </c>
00:30:53.210 --> 00:30:57.050
<c.colorE5E5E5>Netflix argumentou contra partes do </c>
00:30:55.250 --> 00:30:58.790
<c.colorE5E5E5>Legislación de 24 anos de idade no </c><c.colorCCCCCC>pasado </c>
00:30:57.050 --> 00:31:01.280
xa que os impide <c.colorCCCCCC>ofrecer un </c>
00:30:58.790 --> 00:31:03.320
Netflix Facebook <c.colorE5E5E5>aplicación que </c><c.colorCCCCCC>permitirá</c><c.colorE5E5E5> US </c>
00:31:01.280 --> 00:31:05.090
usuarios baseados para <c.colorCCCCCC>compartir información </c><c.colorE5E5E5>sobre o que </c>
00:31:03.320 --> 00:31:08.210
están a <c.colorE5E5E5>ver con amigos de Facebook </c>
00:31:05.090 --> 00:31:10.460
<c.colorE5E5E5>eo </c><c.colorCCCCCC>asentamento fixo un significativo </c>
00:31:08.210 --> 00:31:11.840
<c.colorE5E5E5>dente e as finanzas de Netflix despois </c>
00:31:10.460 --> 00:31:14.330
contabilización <c.colorCCCCCC>do pagamento </c>
00:31:11.840 --> 00:31:16.130
as ganancias do cuarto trimestre caeron de corenta
00:31:14.330 --> 00:31:21.790
punto <c.colorE5E5E5>sete millóns a trinta e cinco puntos </c>
00:31:16.130 --> 00:31:21.790
dous <c.colorCCCCCC>millóns realmente para eles </c>
00:31:21.820 --> 00:31:27.679
<c.colorE5E5E5>duro si, teño que aceptar que teño que </c><c.colorCCCCCC>admitir </c>
00:31:25.190 --> 00:31:29.390
aínda que estou un <c.colorE5E5E5>pouco de </c><c.colorCCCCCC>lado </c>
00:31:27.679 --> 00:31:32.419
<c.colorE5E5E5>con respecto </c><c.colorCCCCCC>a </c><c.colorE5E5E5>iso </c><c.colorCCCCCC>quero dicir como </c>
00:31:29.390 --> 00:31:32.809
A película que viu a semana pasada non o diga
00:31:32.419 --> 00:31:38.120
<c.colorE5E5E5>nós </c>
00:31:32.809 --> 00:31:40.220
<c.colorCCCCCC>porque é ilegal, quero dicir que debería ser a miña </c>
00:31:38.120 --> 00:31:41.840
elección <c.colorE5E5E5>se digo á </c><c.colorCCCCCC>xente que son as películas </c>
00:31:40.220 --> 00:31:44.809
observado <c.colorE5E5E5>ben </c><c.colorCCCCCC>podo entender como iso </c>
00:31:41.840 --> 00:31:49.039
a lexislación <c.colorE5E5E5>entrou en vigor pero cantas </c>
00:31:44.809 --> 00:31:50.870
<c.colorE5E5E5>24 anos despois </c><c.colorCCCCCC>Internet é enorme e </c>
00:31:49.039 --> 00:31:53.390
a xente quere <c.colorE5E5E5>compartir cousas que eu estaba dicindo </c>
00:31:50.870 --> 00:31:54.590
<c.colorE5E5E5>e non é como a xente </c>
00:31:53.390 --> 00:31:55.899
mostráronse as historias que non son as
00:31:54.590 --> 00:31:59.120
os que <c.colorCCCCCC>obtiveron os </c><c.colorE5E5E5>nove millóns de dólares </c>
00:31:55.899 --> 00:32:01.970
<c.colorE5E5E5>moi probablemente non </c><c.colorCCCCCC>si, así que é </c><c.colorE5E5E5>quen é Deus </c>
00:31:59.120 --> 00:32:04.340
debería queixarse ​​de que <c.colorE5E5E5>gardaron o meu eu </c>
00:32:01.970 --> 00:32:05.690
quero compartir que <c.colorCCCCCC>eu debería ir </c><c.colorE5E5E5>a </c>
00:32:04.340 --> 00:32:07.279
<c.colorCCCCCC>tenda de películas e só </c><c.colorE5E5E5>digo que me pode dicir </c>
00:32:05.690 --> 00:32:09.169
o que eu <c.colorE5E5E5>alugado a semana pasada e </c><c.colorCCCCCC>só </c><c.colorE5E5E5>ver se </c>
00:32:07.279 --> 00:32:12.710
din si <c.colorE5E5E5>e </c><c.colorCCCCCC>despois nove millóns </c>
00:32:09.169 --> 00:32:14.299
<c.colorE5E5E5>que me recorda aínda iso </c>
00:32:12.710 --> 00:32:16.669
só me fai pensar que non <c.colorE5E5E5>digresse pero </c>
00:32:14.299 --> 00:32:17.690
xa sabes como moita <c.colorCCCCCC>xente gusta </c>
00:32:16.669 --> 00:32:19.190
<c.colorE5E5E5>Twitter ou algo que teñen </c>
00:32:17.690 --> 00:32:21.110
plug-in <c.colorE5E5E5>instalado no seu reprodutor multimedia </c>
00:32:19.190 --> 00:32:22.909
para que <c.colorCCCCCC>diga </c><c.colorE5E5E5>en Twitter </c><c.colorCCCCCC>que son </c>
00:32:21.110 --> 00:32:24.110
<c.colorE5E5E5>escoitala así que penso que non sería </c><c.colorCCCCCC>así </c>
00:32:22.909 --> 00:32:27.620
divertido pasar por todos os seus mp3
00:32:24.110 --> 00:32:29.120
biblioteca e refacer <c.colorE5E5E5>todas as súas etiquetas id3 así </c>
00:32:27.620 --> 00:32:30.679
non importa o <c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>é o rapaz de Eric </c>
00:32:29.120 --> 00:32:32.179
Escoitar <c.colorE5E5E5>podía ser todo </c><c.colorCCCCCC>e </c>
00:32:30.679 --> 00:32:33.620
<c.colorE5E5E5>de súpeto o </c><c.colorCCCCCC>seu Twitter é </c>
00:32:32.179 --> 00:32:37.580
escoitando <c.colorE5E5E5>a Justin Bieber's Greatest </c>
00:32:33.620 --> 00:32:42.220
<c.colorE5E5E5>Hits fantastic que se o fas </c>
00:32:37.580 --> 00:32:42.220
Quero unha <c.colorCCCCCC>captura de pantalla </c><c.colorE5E5E5>para a noticia </c>
00:32:42.760 --> 00:32:48.500
<c.colorCCCCCC>bo xa </c>
00:32:44.980 --> 00:32:51.020
O orzamento do presidente Barack Obama en 2013
00:32:48.500 --> 00:32:52.940
<c.colorE5E5E5>a solicitude da NASA reduciría os gastos </c>
00:32:51.020 --> 00:32:55.279
Mars Exploration e quendas fondos <c.colorE5E5E5>para </c>
00:32:52.940 --> 00:32:58.370
<c.colorCCCCCC>voo espacial humano e tecnoloxía espacial </c>
00:32:55.279 --> 00:32:59.890
<c.colorE5E5E5>entón creo que non vas ver o meu </c>
00:32:58.370 --> 00:33:03.559
<c.colorE5E5E5>familia </c><c.colorCCCCCC>despois de todo </c>
00:32:59.890 --> 00:33:05.149
<c.colorCCCCCC>e segundo informou BBC News a </c><c.colorE5E5E5>semana pasada </c>
00:33:03.559 --> 00:33:06.980
isto significa que os <c.colorE5E5E5>Estados Unidos puxarán a enchufe </c>
00:33:05.149 --> 00:33:09.380
<c.colorE5E5E5>as súas misións conxuntas a Marte con Europa </c>
00:33:06.980 --> 00:33:11.120
sempre <c.colorCCCCCC>aprobado polo Congreso o orzamento </c>
00:33:09.380 --> 00:33:12.940
<c.colorCCCCCC>solicitude reduciría os fondos dispoñibles </c>
00:33:11.120 --> 00:33:15.679
<c.colorE5E5E5>a ciencia planetaria arredor do </c><c.colorCCCCCC>21 por cento </c>
00:33:12.940 --> 00:33:17.720
<c.colorE5E5E5>pero gastar en exploración humana e </c>
00:33:15.679 --> 00:33:20.870
A <c.colorE5E5E5>tecnoloxía espacial aumentaría en </c><c.colorCCCCCC>seis </c>
00:33:17.720 --> 00:33:25.370
por cento <c.colorCCCCCC>e </c><c.colorE5E5E5>22 por cento respectivamente </c>
00:33:20.870 --> 00:33:27.230
así o Mars <c.colorCCCCCC>Science Laboratory </c><c.colorE5E5E5>MSL </c><c.colorCCCCCC>rover </c>
00:33:25.370 --> 00:33:28.850
<c.colorE5E5E5>vai aterrar no </c><c.colorCCCCCC>planeta vermello este ano </c>
00:33:27.230 --> 00:33:30.649
e a <c.colorE5E5E5>misión maven para estudar a </c>
00:33:28.850 --> 00:33:34.789
A atmosfera marciana <c.colorE5E5E5>seguirá adiante </c>
00:33:30.649 --> 00:33:35.330
<c.colorCCCCCC>en 2013 </c><c.colorE5E5E5>respondendo ás críticas de </c>
00:33:34.789 --> 00:33:37.460
<c.colorCCCCCC>balance </c>
00:33:35.330 --> 00:33:39.350
corta para <c.colorCCCCCC>o </c><c.colorE5E5E5>programa mr Marte. Bolden dixo </c>
00:33:37.460 --> 00:33:41.420
para que alguén <c.colorCCCCCC>diga que estamos camiñando </c>
00:33:39.350 --> 00:33:43.160
de Marte coa <c.colorCCCCCC>maior </c><c.colorE5E5E5>Rover MSL non </c>
00:33:41.420 --> 00:33:45.290
incluso alí <c.colorCCCCCC>aínda non creo que iso </c><c.colorE5E5E5>faga </c>
00:33:43.160 --> 00:33:47.810
moito sentido que a NASA <c.colorE5E5E5>recibiría en xeral </c>
00:33:45.290 --> 00:33:50.960
<c.colorE5E5E5>preto de 17 puntos </c><c.colorCCCCCC>7 millóns para o próximo </c><c.colorE5E5E5>ano </c>
00:33:47.810 --> 00:33:52.510
cun orzamento plano previsto <c.colorE5E5E5>sobre o </c>
00:33:50.960 --> 00:33:58.130
<c.colorE5E5E5>poucos anos </c>
00:33:52.510 --> 00:34:02.840
<c.colorCCCCCC>ok hmm alguén ten </c><c.colorE5E5E5>ben os meus </c><c.colorCCCCCC>pensamentos </c>
00:33:58.130 --> 00:34:07.310
o pensamento <c.colorCCCCCC>é coma se fose tan difícil </c>
00:34:02.840 --> 00:34:09.980
chegar <c.colorCCCCCC>a Marte estou tan esperanzado que quero dicir que son un </c>
00:34:07.310 --> 00:34:12.140
<c.colorCCCCCC>Camiña cara ben como esperas </c>
00:34:09.980 --> 00:34:13.700
o capitán <c.colorE5E5E5>das cartas vai e será como si </c>
00:34:12.140 --> 00:34:16.640
sería bo <c.colorCCCCCC>se </c><c.colorE5E5E5>fose o capitán Picard </c>
00:34:13.700 --> 00:34:18.530
<c.colorE5E5E5>Klingons pero non o sei moito </c>
00:34:16.640 --> 00:34:19.970
Klingons porque probablemente <c.colorE5E5E5>neste momento </c>
00:34:18.530 --> 00:34:23.870
e paso no <c.colorE5E5E5>xogo estarían en guerra </c>
00:34:19.970 --> 00:34:26.600
<c.colorCCCCCC>Con nós, os </c><c.colorE5E5E5>meus fillos </c><c.colorCCCCCC>adorarían </c>
00:34:23.870 --> 00:34:31.010
un par de <c.colorE5E5E5>mil persoas </c><c.colorCCCCCC>que comen </c>
00:34:26.600 --> 00:34:33.080
pílulas <c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>non vin o </c><c.colorE5E5E5>que parece </c>
00:34:31.010 --> 00:34:34.640
<c.colorE5E5E5>como parece que nunca vai </c>
00:34:33.080 --> 00:34:37.120
ocorre <c.colorE5E5E5>como o </c><c.colorCCCCCC>voo espacial e é como </c>
00:34:34.640 --> 00:34:39.500
están falando <c.colorCCCCCC>de ir </c><c.colorE5E5E5>ao espazo e </c>
00:34:37.120 --> 00:34:48.730
é coma se estivésemos fóra
00:34:39.500 --> 00:34:51.350
<c.colorCCCCCC>da </c><c.colorE5E5E5>atmosfera </c><c.colorCCCCCC>entón </c>
00:34:48.730 --> 00:34:53.480
Microsoft parece ter o seu indio
00:34:51.350 --> 00:34:55.690
<c.colorE5E5E5>Web Store entrou nun novo rexistro de señor </c>
00:34:53.480 --> 00:34:59.690
<c.colorE5E5E5>as credenciais roubadas polos hackers chineses </c>
00:34:55.690 --> 00:35:02.060
<c.colorCCCCCC>hmm e iso non era eu e </c><c.colorE5E5E5>web do </c><c.colorCCCCCC>sitio </c><c.colorE5E5E5>web </c><c.colorCCCCCC>tecnolóxico </c>
00:34:59.690 --> 00:35:05.870
<c.colorE5E5E5>a salsa de chícharos informou o domingo de </c><c.colorCCCCCC>que </c>
00:35:02.060 --> 00:35:07.610
grupo de programas que leva o <c.colorE5E5E5>nome </c>
00:35:05.870 --> 00:35:10.070
<c.colorE5E5E5>O equipo de malas sombras conseguiu desfigurar </c><c.colorCCCCCC>o </c>
00:35:07.610 --> 00:35:12.260
web publicando unha imaxe <c.colorE5E5E5>dun V para </c>
00:35:10.070 --> 00:35:15.260
<c.colorE5E5E5>Máscara Vendetta cunha mensaxe insegura </c>
00:35:12.260 --> 00:35:17.480
o sistema será bautizado <c.colorE5E5E5>ata </c><c.colorCCCCCC>agora como ti </c>
00:35:15.260 --> 00:35:19.130
podes <c.colorE5E5E5>ver </c><c.colorCCCCCC>nesta imaxe </c><c.colorE5E5E5>o sitio continúa </c>
00:35:17.480 --> 00:35:21.410
estar <c.colorE5E5E5>fóra de liña cun pouco máis </c>
00:35:19.130 --> 00:35:23.030
mensaxe de aparencia oficial <c.colorE5E5E5>segundo </c>
00:35:21.410 --> 00:35:24.380
<c.colorE5E5E5>usuario de varios informes en lugar do </c>
00:35:23.030 --> 00:35:26.480
Os contrasinais tamén foron <c.colorE5E5E5>roubados pola </c>
00:35:24.380 --> 00:35:29.240
hackers unha situación significativa
00:35:26.480 --> 00:35:30.800
peor porque <c.colorE5E5E5>aparentemente </c><c.colorCCCCCC>están </c><c.colorE5E5E5>feitos </c><c.colorCCCCCC>Kwas </c>
00:35:29.240 --> 00:35:37.280
o erro <c.colorE5E5E5>do estudante de almacenalos </c>
00:35:30.800 --> 00:35:41.750
<c.colorCCCCCC>texto claro Oh, moi </c><c.colorE5E5E5>bo que parece </c>
00:35:37.280 --> 00:35:43.220
bos en Microsoft <c.colorE5E5E5>non para que os usuarios de </c>
00:35:41.750 --> 00:35:45.020
<c.colorCCCCCC>Están sendo as tendas de Microsoft na India </c>
00:35:43.220 --> 00:35:46.820
aconsellamos <c.colorE5E5E5>cambiar os seus contrasinais no </c>
00:35:45.020 --> 00:35:48.890
sitio tan <c.colorE5E5E5>pronto como volva en liña </c>
00:35:46.820 --> 00:35:50.420
<c.colorCCCCCC>cambiar as súas credenciais en calquera outro </c>
00:35:48.890 --> 00:35:53.240
<c.colorE5E5E5>sitios se usan os mesmos </c>
00:35:50.420 --> 00:35:54.980
múltiples <c.colorE5E5E5>contas en liña e así se </c>
00:35:53.240 --> 00:35:58.160
quere que as historias completas vaian a categoría
00:35:54.980 --> 00:35:59.960
<c.colorCCCCCC>cinco </c><c.colorE5E5E5>salas de </c><c.colorCCCCCC>televisión na </c><c.colorE5E5E5>sala de redacción na categoría </c><c.colorCCCCCC>cinco </c>
00:35:58.160 --> 00:36:02.780
a sala de novas está investigada por Roy W <c.colorE5E5E5>Nash </c>
00:35:59.960 --> 00:36:04.460
<c.colorE5E5E5>con </c><c.colorCCCCCC>contribucións da nosa </c><c.colorE5E5E5>comunidade de </c>
00:36:02.780 --> 00:36:06.320
o teu <c.colorCCCCCC>se tes unha nova historia que pensas </c>
00:36:04.460 --> 00:36:08.930
é digno <c.colorCCCCCC>de </c><c.colorE5E5E5>falar por correo electrónico </c>
00:36:06.320 --> 00:36:11.450
redacción na categoría <c.colorE5E5E5>cinco TV para a TV </c>
00:36:08.930 --> 00:36:12.920
categoría <c.colorCCCCCC>cinco </c><c.colorE5E5E5>redacción de TV </c><c.colorCCCCCC>Eu son Rachel </c>
00:36:11.450 --> 00:36:14.480
<c.colorCCCCCC>tiro </c><c.colorE5E5E5>Grazas </c><c.colorCCCCCC>Rachel </c>
00:36:12.920 --> 00:36:17.090
á <c.colorCCCCCC>noite trae a noticia </c>
00:36:14.480 --> 00:36:19.310
<c.colorE5E5E5>Facenda </c><c.colorCCCCCC>Garden Gate certificada orgánica </c>
00:36:17.090 --> 00:36:20.990
brotes de brócolis e <c.colorE5E5E5>zumes de pastas de trigo </c>
00:36:19.310 --> 00:36:25.130
pode <c.colorE5E5E5>velos pola </c><c.colorCCCCCC>porta do xardín </c><c.colorE5E5E5>en liña </c>
00:36:20.990 --> 00:36:26.900
as granxas <c.colorCCCCCC>tamén comecen o planeta Calypso </c>
00:36:25.130 --> 00:36:30.860
multijugador masivo en liña gratuíto
00:36:26.900 --> 00:36:34.130
xogo de role-play en <c.colorCCCCCC>cat5 dot TV slash </c>
00:36:30.860 --> 00:36:35.420
Calypso é a <c.colorE5E5E5>tecnoloxía de categoría cinco </c>
00:36:34.130 --> 00:36:37.490
TV grazas por unirse a nós no show
00:36:35.420 --> 00:36:39.920
<c.colorCCCCCC>esta noite </c><c.colorE5E5E5>e podes atopar o noso sitio web en </c>
00:36:37.490 --> 00:36:42.050
Tripla <c.colorE5E5E5>categoría W </c><c.colorCCCCCC>cinco </c><c.colorE5E5E5>TV alí </c>
00:36:39.920 --> 00:36:45.260
<c.colorE5E5E5>tamén temos o sitio móbil </c>
00:36:42.050 --> 00:36:47.620
<c.colorE5E5E5>campamento aplicación móbil </c><c.colorCCCCCC>cinco dot TV </c><c.colorE5E5E5>Adoraríamos </c>
00:36:45.260 --> 00:36:51.080
únete a <c.colorCCCCCC>nós alí </c><c.colorE5E5E5>ou na nosa </c><c.colorCCCCCC>web </c>
00:36:47.620 --> 00:36:55.850
<c.colorCCCCCC>Estás familiarizado con cousas interesantes </c>
00:36:51.080 --> 00:36:58.190
virtualización <c.colorE5E5E5>ben unha das cousas </c>
00:36:55.850 --> 00:37:01.250
que de verdade espero <c.colorCCCCCC>conseguir </c>
00:36:58.190 --> 00:37:04.220
<c.colorE5E5E5>categoría </c><c.colorCCCCCC>5 TV e creo que nós </c>
00:37:01.250 --> 00:37:06.560
tipo de facelo <c.colorE5E5E5>é poder ofrecer </c>
00:37:04.220 --> 00:37:09.170
tes formas de <c.colorCCCCCC>aforrar diñeiro </c><c.colorE5E5E5>usando </c>
00:37:06.560 --> 00:37:11.720
<c.colorE5E5E5>tecnoloxía á súa vantaxe </c><c.colorCCCCCC>e unha </c><c.colorE5E5E5>das </c>
00:37:09.170 --> 00:37:13.880
as <c.colorE5E5E5>cousas máis frescas dos negocios e incluso </c>
00:37:11.720 --> 00:37:15.350
<c.colorCCCCCC>como un usuario doméstico que que viñeron </c><c.colorE5E5E5>ao longo </c>
00:37:13.880 --> 00:37:17.840
en moito <c.colorCCCCCC>tempo </c><c.colorE5E5E5>chámase </c><c.colorCCCCCC>algo </c>
00:37:15.350 --> 00:37:20.690
virtualización <c.colorE5E5E5>significa basicamente que podo </c>
00:37:17.840 --> 00:37:22.310
estar <c.colorE5E5E5>executando Linux pero, se o necesito </c>
00:37:20.690 --> 00:37:22.940
Windows din para Photoshop ou algo así
00:37:22.310 --> 00:37:25.310
<c.colorCCCCCC>así </c>
00:37:22.940 --> 00:37:28.580
<c.colorE5E5E5>Podo arrincar </c><c.colorCCCCCC>Windows dentro de Linux </c><c.colorE5E5E5>como </c>
00:37:25.310 --> 00:37:30.050
se era un <c.colorCCCCCC>programa así que agora </c><c.colorE5E5E5>todo </c>
00:37:28.580 --> 00:37:32.600
<c.colorCCCCCC>de súpeto teño o </c><c.colorE5E5E5>meu ambiente Windows </c>
00:37:30.050 --> 00:37:34.790
pode <c.colorCCCCCC>crear a miña máquina virtual como é </c>
00:37:32.600 --> 00:37:37.040
chamado <c.colorCCCCCC>e dentro </c><c.colorE5E5E5>dese ambiente </c>
00:37:34.790 --> 00:37:39.320
instala o meu software de contabilidade
00:37:37.040 --> 00:37:40.910
<c.colorCCCCCC>Windows só aínda que tecnicamente son </c>
00:37:39.320 --> 00:37:42.770
executando Linux porque a virtualización
00:37:40.910 --> 00:37:45.050
permítame facelo que che deixe moi rápido
00:37:42.770 --> 00:37:47.240
cambiar <c.colorE5E5E5>entre diferentes operativos </c>
00:37:45.050 --> 00:37:49.730
sistemas porque <c.colorE5E5E5>é virtualizado </c>
00:37:47.240 --> 00:37:51.170
ambiente <c.colorE5E5E5>que trata o teu Windows </c>
00:37:49.730 --> 00:37:53.240
<c.colorCCCCCC>instalación coma se fose outra </c>
00:37:51.170 --> 00:37:55.550
<c.colorCCCCCC>programa instalado no seu ordenador </c><c.colorE5E5E5>para </c>
00:37:53.240 --> 00:37:57.950
podes tabulación na que coñeces
00:37:55.550 --> 00:37:58.910
Linux <c.colorE5E5E5>instantaneamente e navega pola </c><c.colorCCCCCC>web ou </c>
00:37:57.950 --> 00:38:01.700
o que sexa moito <c.colorE5E5E5>máis seguro </c>
00:37:58.910 --> 00:38:03.020
así coa <c.colorE5E5E5>virtualización no </c>
00:38:01.700 --> 00:38:05.630
ambiente de negocios, está claro <c.colorCCCCCC>que iso </c>
00:38:03.020 --> 00:38:08.810
significa que é <c.colorE5E5E5>capaz de ti </c>
00:38:05.630 --> 00:38:10.460
crear <c.colorE5E5E5>servidores virtuais que buscamos </c>
00:38:08.810 --> 00:38:12.350
pouco <c.colorCCCCCC>máis cedo </c><c.colorE5E5E5>esta noite </c>
00:38:10.460 --> 00:38:14.360
aparellos chave en man de Linux onde podes
00:38:12.350 --> 00:38:16.490
<c.colorE5E5E5>substituír un controlador dominio enteiro </c><c.colorCCCCCC>ben </c>
00:38:14.360 --> 00:38:19.430
Imaxina <c.colorE5E5E5>que sabe se volvemos </c><c.colorCCCCCC>10 anos </c>
00:38:16.490 --> 00:38:21.680
co tempo <c.colorE5E5E5>teriamos un servidor que o faría </c>
00:38:19.430 --> 00:38:23.810
teña un <c.colorCCCCCC>prezo demasiado grande </c>
00:38:21.680 --> 00:38:25.040
<c.colorCCCCCC>reparar moi caro </c>
00:38:23.810 --> 00:38:28.190
sempre vai <c.colorCCCCCC>mal con el porque é todo </c>
00:38:25.040 --> 00:38:30.290
<c.colorCCCCCC>propietario e cada servidor funcionaría </c>
00:38:28.190 --> 00:38:32.450
unha tarefa que realmente <c.colorE5E5E5>terías un dominio </c>
00:38:30.290 --> 00:38:34.250
o servidor do controlador era un servidor
00:38:32.450 --> 00:38:36.650
Unidade física se <c.colorE5E5E5>quería ter </c>
00:38:34.250 --> 00:38:38.210
<c.colorE5E5E5>intercambiar moi frecuentemente sistemas de caixas de correo </c>
00:38:36.650 --> 00:38:40.250
non eran o <c.colorE5E5E5>suficientemente poderosos como </c><c.colorCCCCCC>para levar ambos </c>
00:38:38.210 --> 00:38:42.320
tarefas para que teñas que <c.colorE5E5E5>executalo nun </c>
00:38:40.250 --> 00:38:45.440
servidor separado <c.colorE5E5E5>e terías </c><c.colorCCCCCC>un </c>
00:38:42.320 --> 00:38:47.060
servidor de ficheiros para <c.colorCCCCCC>cousas de ftp e samba </c>
00:38:45.440 --> 00:38:48.740
así así acabas <c.colorE5E5E5>cun </c><c.colorCCCCCC>todo </c>
00:38:47.060 --> 00:38:51.050
<c.colorE5E5E5>grupo de servidores na túa empresa </c>
00:38:48.740 --> 00:38:53.420
ambiente ben agora podemos asumir <c.colorCCCCCC>que </c>
00:38:51.050 --> 00:38:55.130
obter un básicamente <c.colorCCCCCC>súper poderoso </c>
00:38:53.420 --> 00:38:57.500
ordenador que é moito <c.colorE5E5E5>menor que eles </c>
00:38:55.130 --> 00:38:59.120
sempre <c.colorCCCCCC>adoitaba ser, e en </c><c.colorE5E5E5>que</c><c.colorCCCCCC> ordenador </c>
00:38:57.500 --> 00:39:01.580
pode instalar todo un grupo virtual
00:38:59.120 --> 00:39:04.490
ordenadores literalmente é como <c.colorE5E5E5>ter un </c>
00:39:01.580 --> 00:39:06.710
todo o <c.colorCCCCCC>conxunto de </c><c.colorE5E5E5>computadores instalados </c>
00:39:04.490 --> 00:39:08.210
un <c.colorE5E5E5>computador así que comezamos coma con </c>
00:39:06.710 --> 00:39:11.740
Linux como a nosa <c.colorE5E5E5>base porque é vostede </c>
00:39:08.210 --> 00:39:13.660
<c.colorE5E5E5>coñecer o virus máis estable </c>
00:39:11.740 --> 00:39:16.400
[Música]
00:39:13.660 --> 00:39:18.410
inmune, creo que sería a <c.colorCCCCCC>palabra que nós </c>
00:39:16.400 --> 00:39:21.410
<c.colorCCCCCC>non ten que xestionar </c><c.colorE5E5E5>os virus de Windows </c>
00:39:18.410 --> 00:39:22.760
<c.colorCCCCCC>por suposto porque é Linux, así </c><c.colorE5E5E5>que estás </c>
00:39:21.410 --> 00:39:25.790
<c.colorE5E5E5>comezando con Linux como a nosa base, </c><c.colorCCCCCC>podemos </c>
00:39:22.760 --> 00:39:27.230
a continuación, <c.colorCCCCCC>instale un dispositivo en liña turnkey </c>
00:39:25.790 --> 00:39:29.480
para o <c.colorCCCCCC>noso controlador de dominio podemos instalar </c>
00:39:27.230 --> 00:39:32.090
un <c.colorCCCCCC>sistema Windows XP para poder </c><c.colorE5E5E5>executalo </c>
00:39:29.480 --> 00:39:33.530
o noso <c.colorCCCCCC>photoshop e todo o que podamos </c>
00:39:32.090 --> 00:39:35.390
instalar unha chea de diferentes
00:39:33.530 --> 00:39:36.920
<c.colorCCCCCC>os sistemas e </c><c.colorE5E5E5>poden executar simulacións </c><c.colorCCCCCC>como </c>
00:39:35.390 --> 00:39:39.110
sempre que teñas <c.colorCCCCCC>suficiente memoria RAM </c>
00:39:36.920 --> 00:39:41.420
quere <c.colorE5E5E5>dar a cada máquina </c><c.colorCCCCCC>catro concertos </c>
00:39:39.110 --> 00:39:44.480
de <c.colorCCCCCC>RAM e ten 16 concertos no teu </c>
00:39:41.420 --> 00:39:46.160
o sistema <c.colorE5E5E5>non ten ningún problema </c>
00:39:44.480 --> 00:39:48.200
para executar polo menos <c.colorE5E5E5>dous ou tres virtuales </c>
00:39:46.160 --> 00:39:49.610
as máquinas son simultáneas
00:39:48.200 --> 00:39:51.700
só <c.colorE5E5E5>vas a menos que sexa un servidor </c>
00:39:49.610 --> 00:39:53.630
<c.colorE5E5E5>só </c><c.colorCCCCCC>terás que executar un ou </c><c.colorE5E5E5>dous </c>
00:39:51.700 --> 00:39:55.100
así que esta noite o que quero mostrarche é
00:39:53.630 --> 00:39:57.650
<c.colorCCCCCC>como </c><c.colorE5E5E5>crear basicamente o último </c>
00:39:55.100 --> 00:39:59.390
<c.colorE5E5E5>ambiente baseado no servidor que estamos falando </c>
00:39:57.650 --> 00:40:02.540
sobre unha lista de cabeza <c.colorCCCCCC>sen cabeza </c>
00:39:59.390 --> 00:40:04.700
VirtualBox <c.colorE5E5E5>volve configurar cousas moi interesantes </c>
00:40:02.540 --> 00:40:07.600
se estás <c.colorE5E5E5>na empresa </c><c.colorCCCCCC>ou digamos </c>
00:40:04.700 --> 00:40:10.100
<c.colorCCCCCC>Eu adoro o exemplo de cousas como </c>
00:40:07.600 --> 00:40:11.900
organizacións sen ánimo de lucro ou igrexas <c.colorE5E5E5>e </c>
00:40:10.100 --> 00:40:14.210
<c.colorCCCCCC>cousas como esa onde </c><c.colorE5E5E5>realmente </c><c.colorCCCCCC>necesitas </c>
00:40:11.900 --> 00:40:14.940
para ser capaz de aforrar cartos <c.colorCCCCCC>así que aquí está un </c>
00:40:14.210 --> 00:40:19.099
oportunidade <c.colorCCCCCC>para </c><c.colorE5E5E5>ti </c>
00:40:14.940 --> 00:40:21.930
faino empregando unha boa <c.colorCCCCCC>PC así hmm </c>
00:40:19.099 --> 00:40:25.290
ben, <c.colorE5E5E5>só escribo </c><c.colorCCCCCC>notas para min </c>
00:40:21.930 --> 00:40:26.640
<c.colorCCCCCC>okay </c><c.colorE5E5E5>todo Eric dereito fai esta cousa </c>
00:40:25.290 --> 00:40:33.240
onde <c.colorE5E5E5>rasguña algo </c>
00:40:26.640 --> 00:40:35.609
<c.colorE5E5E5>entón está tan ben esta noite, imaxina </c>
00:40:33.240 --> 00:40:38.250
<c.colorE5E5E5>todo ben que temos un sistema que está </c><c.colorCCCCCC>construído </c><c.colorE5E5E5>para </c>
00:40:35.609 --> 00:40:40.109
<c.colorE5E5E5>sexa un servidor de virtualización </c><c.colorCCCCCC>ben, </c><c.colorE5E5E5>así que é </c>
00:40:38.250 --> 00:40:42.630
<c.colorE5E5E5>vai pasar </c><c.colorCCCCCC>unha chea de outras cousas </c>
00:40:40.109 --> 00:40:44.700
<c.colorCCCCCC>para que ese </c><c.colorE5E5E5>sistema poida ter </c><c.colorCCCCCC>un pouco de </c><c.colorE5E5E5>ti </c>
00:40:42.630 --> 00:40:45.750
sabe <c.colorE5E5E5>bastante cantidade </c><c.colorCCCCCC>de RAM, </c><c.colorE5E5E5>pero nós </c>
00:40:44.700 --> 00:40:47.550
quere <c.colorCCCCCC>poñelas nunha </c><c.colorE5E5E5>esquina</c><c.colorCCCCCC> nalgún lugar </c>
00:40:45.750 --> 00:40:49.319
nunha sala de servidores <c.colorE5E5E5>queremos que estea nun </c>
00:40:47.550 --> 00:40:51.270
UPS polo que ten batería e <c.colorE5E5E5>é </c>
00:40:49.319 --> 00:40:54.180
Estaremos facendo a súa cousa <c.colorE5E5E5>e podemos empregar </c>
00:40:51.270 --> 00:40:56.280
escritorio remoto ou VNC ou calquera destes
00:40:54.180 --> 00:40:59.310
tipos de <c.colorE5E5E5>cousas para poder acceder a elas </c>
00:40:56.280 --> 00:41:00.660
pero non <c.colorCCCCCC>queremos ter que estar dentro </c>
00:40:59.310 --> 00:41:02.130
<c.colorE5E5E5>diante do servidor </c><c.colorCCCCCC>porque estes días </c>
00:41:00.660 --> 00:41:04.470
non <c.colorE5E5E5>necesitas podo administrar un </c>
00:41:02.130 --> 00:41:06.270
servidor camiño abaixo en <c.colorCCCCCC>California </c><c.colorE5E5E5>desde a </c>
00:41:04.470 --> 00:41:08.880
<c.colorE5E5E5>aquí e </c><c.colorCCCCCC>Barry podo coidar </c>
00:41:06.270 --> 00:41:10.140
todo para <c.colorCCCCCC>ti de xeito remoto sen </c><c.colorE5E5E5>nunca </c>
00:41:08.880 --> 00:41:11.700
ter <c.colorE5E5E5>que estar no servidor e </c>
00:41:10.140 --> 00:41:13.950
<c.colorCCCCCC>iso é o que nos dá a virtualización </c>
00:41:11.700 --> 00:41:15.390
o <c.colorCCCCCC>ambiente do mundo real </c><c.colorE5E5E5>e unha parella </c>
00:41:13.950 --> 00:41:19.260
<c.colorE5E5E5>das ferramentas </c><c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>realmente necesita dun </c>
00:41:15.390 --> 00:41:22.790
<c.colorE5E5E5>chámase VirtualBox </c><c.colorCCCCCC>que xa teño </c>
00:41:19.260 --> 00:41:25.680
VirtualBox instalado neste sistema
00:41:22.790 --> 00:41:27.900
<c.colorE5E5E5>VirtualBox é un </c><c.colorCCCCCC>software gratuíto </c>
00:41:25.680 --> 00:41:30.210
que <c.colorCCCCCC>che permite ver basicamente </c>
00:41:27.900 --> 00:41:31.410
aquí e estes erros <c.colorE5E5E5>son xustos </c>
00:41:30.210 --> 00:41:33.270
por algunhas <c.colorE5E5E5>das máquinas virtuais </c>
00:41:31.410 --> 00:41:34.710
que o <c.colorE5E5E5>teño só </c><c.colorCCCCCC>vostede </c><c.colorE5E5E5>sabe ou o ten </c>
00:41:33.270 --> 00:41:36.060
<c.colorE5E5E5>foi eliminado ou o que vexas </c>
00:41:34.710 --> 00:41:38.220
si, como teño instalado Windows 7
00:41:36.060 --> 00:41:38.760
Teño un boom <c.colorCCCCCC>á 11.10 Linux Mint </c>
00:41:38.220 --> 00:41:42.030
Debian
00:41:38.760 --> 00:41:44.730
<c.colorCCCCCC>Kimmo </c><c.colorE5E5E5>e eu teño o meu </c><c.colorCCCCCC>sitio web todos estes </c>
00:41:42.030 --> 00:41:46.980
as cousas <c.colorCCCCCC>son máquinas virtuais no meu sistema </c>
00:41:44.730 --> 00:41:49.440
para que <c.colorE5E5E5>eu poida arrincar calquera </c><c.colorCCCCCC>daqueles</c><c.colorE5E5E5> moi </c>
00:41:46.980 --> 00:41:50.910
cousas xentes, <c.colorE5E5E5>pero o que quero facer </c>
00:41:49.440 --> 00:41:53.250
sei <c.colorCCCCCC>que aínda novo teño que sentar </c><c.colorE5E5E5>aquí </c>
00:41:50.910 --> 00:41:55.460
<c.colorCCCCCC>diante </c><c.colorE5E5E5>dun ordenador, así que non </c><c.colorCCCCCC>vou </c>
00:41:53.250 --> 00:41:58.560
leva-lo <c.colorCCCCCC>paso a paso a través da </c><c.colorE5E5E5>instalación </c>
00:41:55.460 --> 00:42:00.810
<c.colorE5E5E5>Linux e cousas </c><c.colorCCCCCC>así </c><c.colorE5E5E5>que está </c>
00:41:58.560 --> 00:42:02.369
<c.colorE5E5E5>que necesitaremos é basicamente Linux </c>
00:42:00.810 --> 00:42:04.109
necesitará un <c.colorE5E5E5>parche II que poida </c>
00:42:02.369 --> 00:42:08.010
instala <c.colorE5E5E5>vostede sabe se ten Debian ou </c>
00:42:04.109 --> 00:42:11.849
perdoame <c.colorE5E5E5>Ubuntu Estou usando Zorin OS só </c>
00:42:08.010 --> 00:42:14.609
<c.colorE5E5E5>instalar o </c><c.colorCCCCCC>paquete </c><c.colorE5E5E5>meta 5 PHP </c>
00:42:11.849 --> 00:42:16.140
O <c.colorE5E5E5>xestor de paquetes sináptico vai a PHP 5 e </c>
00:42:14.609 --> 00:42:17.579
basta con <c.colorE5E5E5>instalar </c><c.colorCCCCCC>que che dará </c>
00:42:16.140 --> 00:42:20.460
un <c.colorE5E5E5>PHP desigual e todo o que necesitamos </c>
00:42:17.579 --> 00:42:26.460
<c.colorE5E5E5>hoxe </c><c.colorCCCCCC>ou podes entrar no </c><c.colorE5E5E5>teu terminal </c>
00:42:20.460 --> 00:42:27.599
<c.colorCCCCCC>e escriba sudo apt-get space PHP </c><c.colorE5E5E5>5 all </c>
00:42:26.460 --> 00:42:28.950
<c.colorCCCCCC>unha palabra PHP </c><c.colorE5E5E5>a </c>
00:42:27.599 --> 00:42:31.589
<c.colorCCCCCC>ou cinco que o poden instalar </c>
00:42:28.950 --> 00:42:34.609
<c.colorE5E5E5>con </c><c.colorCCCCCC>PHP cinco que de novo dálle un </c>
00:42:31.589 --> 00:42:38.160
<c.colorE5E5E5>o que significa isto é o meu </c><c.colorCCCCCC>ordenador </c><c.colorE5E5E5>ou </c>
00:42:34.609 --> 00:42:42.029
<c.colorE5E5E5>neste caso din que o meu servidor está indo </c><c.colorCCCCCC>ben </c>
00:42:38.160 --> 00:42:47.609
<c.colorE5E5E5>para converterse nun servidor, convértese nunha </c>
00:42:42.029 --> 00:42:48.660
o servidor web <c.colorCCCCCC>que o ficheiro </c><c.colorE5E5E5>é de feito o que </c>
00:42:47.609 --> 00:42:49.220
está a ver <c.colorCCCCCC>alí onde el di </c><c.colorE5E5E5>que </c>
00:42:48.660 --> 00:42:52.589
funciona
00:42:49.220 --> 00:42:55.319
Eu vou <c.colorE5E5E5>VAR w </c><c.colorCCCCCC>W </c><c.colorE5E5E5>hai un ficheiro </c>
00:42:52.589 --> 00:42:57.450
chamado index.php neste cartafol <c.colorCCCCCC>se eu </c>
00:42:55.319 --> 00:43:03.029
<c.colorE5E5E5>aberto que verás exactamente o </c><c.colorCCCCCC>que </c>
00:42:57.450 --> 00:43:06.829
<c.colorCCCCCC>o ficheiro é correcto Engadín un </c><c.colorE5E5E5>script de correo electrónico </c>
00:43:03.029 --> 00:43:12.319
hai que probalo pero di que funciona
00:43:06.829 --> 00:43:14.789
<c.colorCCCCCC>ben, iso é todo o que é brillante </c>
00:43:12.319 --> 00:43:16.289
<c.colorE5E5E5>bo, </c><c.colorCCCCCC>así que ese é o Apache </c>
00:43:14.789 --> 00:43:18.930
vai ter <c.colorE5E5E5>ben, entón temos VirtualBox </c>
00:43:16.289 --> 00:43:20.190
instalado imos a rockin <c.colorE5E5E5>sobre isto </c><c.colorCCCCCC>nun </c>
00:43:18.930 --> 00:43:22.049
<c.colorE5E5E5>pechado VirtualBox porque o que somos </c>
00:43:20.190 --> 00:43:23.279
vai facer é que imos crear <c.colorE5E5E5>un todo </c>
00:43:22.049 --> 00:43:24.630
ambiente do servidor para <c.colorE5E5E5>permitirlle </c>
00:43:23.279 --> 00:43:26.880
<c.colorCCCCCC>administrar esta </c><c.colorE5E5E5>cousa a través da súa web </c>
00:43:24.630 --> 00:43:28.289
<c.colorE5E5E5>navegador desde calquera lugar da súa terra ou </c>
00:43:26.880 --> 00:43:29.700
<c.colorCCCCCC>pode abrir </c><c.colorE5E5E5>un porto na </c><c.colorCCCCCC>súa devasa </c>
00:43:28.289 --> 00:43:32.039
poderás <c.colorE5E5E5>administra-lo remotamente </c>
00:43:29.700 --> 00:43:35.969
<c.colorE5E5E5>e as primeiras cousas que necesitamos primeiro </c>
00:43:32.039 --> 00:43:38.160
Non <c.colorE5E5E5>engada ao </c><c.colorCCCCCC>usuario de Linux </c><c.colorE5E5E5>para engadilo </c>
00:43:35.969 --> 00:43:41.279
<c.colorE5E5E5>Para </c><c.colorCCCCCC>realizar basicamente VirtualBox </c><c.colorE5E5E5>son </c>
00:43:38.160 --> 00:43:43.229
vai crear un <c.colorE5E5E5>novo usuario para usuarios de Linux </c>
00:43:41.279 --> 00:43:45.599
eu e para ti <c.colorE5E5E5>probablemente estarás </c>
00:43:43.229 --> 00:43:46.920
<c.colorCCCCCC>en </c><c.colorE5E5E5>usuarios de </c><c.colorCCCCCC>administración de sistemas </c><c.colorE5E5E5>e </c>
00:43:45.599 --> 00:43:48.479
grupos <c.colorCCCCCC>ben </c>
00:43:46.920 --> 00:43:51.450
cree un novo usuario. <c.colorE5E5E5>Chamareo </c>
00:43:48.479 --> 00:43:53.039
un <c.colorE5E5E5>cadro </c><c.colorCCCCCC>V </c><c.colorE5E5E5>ben só para facelo agradable </c>
00:43:51.450 --> 00:43:55.019
<c.colorCCCCCC>e fácil e sei </c><c.colorE5E5E5>o </c><c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>é </c><c.colorCCCCCC>iso </c>
00:43:53.039 --> 00:43:57.329
será o <c.colorE5E5E5>meu usuario de VirtualBox </c>
00:43:55.019 --> 00:43:58.650
vai tocar <c.colorCCCCCC>ben, </c><c.colorE5E5E5>non hai moitas cousas que facer </c>
00:43:57.329 --> 00:44:00.989
<c.colorCCCCCC>acontecer con ese </c><c.colorE5E5E5>usuario porque realmente </c>
00:43:58.650 --> 00:44:02.609
son só <c.colorE5E5E5>para autenticar que vou </c>
00:44:00.989 --> 00:44:04.440
chamar á miña contrasinal un-dous-tres-catro
00:44:02.609 --> 00:44:08.190
un-dous-tres-catro un-dous-tres-catro
00:44:04.440 --> 00:44:10.200
un-dous-tres-catro <c.colorCCCCCC>nunca definiría un </c>
00:44:08.190 --> 00:44:11.940
contrasinal para <c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>nós imos facelo </c>
00:44:10.200 --> 00:44:13.469
<c.colorE5E5E5>só para a demostración porque ti </c>
00:44:11.940 --> 00:44:14.700
sei que <c.colorE5E5E5>non </c><c.colorCCCCCC>imos </c><c.colorE5E5E5>crear un gran forte </c>
00:44:13.469 --> 00:44:16.229
contrasinal no concerto <c.colorE5E5E5>e logo vou </c>
00:44:14.700 --> 00:44:18.329
<c.colorE5E5E5>Séntate </c><c.colorCCCCCC>aquí </c><c.colorE5E5E5>preguntándote </c><c.colorCCCCCC>que sabes o que fixo </c>
00:44:16.229 --> 00:44:19.969
<c.colorE5E5E5>Díxenlle así para vós </c>
00:44:18.329 --> 00:44:21.690
use algo <c.colorE5E5E5>que sexa en maiúsculas en maiúsculas </c>
00:44:19.969 --> 00:44:23.579
<c.colorE5E5E5>alfanumérico ten un par de </c>
00:44:21.690 --> 00:44:26.759
Os personaxes <c.colorE5E5E5>que coñeces son coma el </c>
00:44:23.579 --> 00:44:29.309
un símbolo @ ou punto de explicación ou
00:44:26.759 --> 00:44:30.809
comas ou calquera outra cousa para <c.colorCCCCCC>que sexa </c>
00:44:29.309 --> 00:44:32.219
bo <c.colorCCCCCC>e forte para que </c><c.colorE5E5E5>as persoas non poden </c><c.colorCCCCCC>adiviñar </c>
00:44:30.809 --> 00:44:33.660
está <c.colorE5E5E5>ben e mentres tanto imos </c>
00:44:32.219 --> 00:44:35.150
vai un dous <c.colorCCCCCC>tres catro un </c><c.colorE5E5E5>dous </c><c.colorCCCCCC>tres catro </c>
00:44:33.660 --> 00:44:38.549
<c.colorCCCCCC>está ben </c>
00:44:35.150 --> 00:44:40.940
<c.colorCCCCCC>creo que o meu usuario de VBox estou listo para ir </c>
00:44:38.549 --> 00:44:43.469
<c.colorE5E5E5>pechado de </c><c.colorCCCCCC>cheo </c><c.colorE5E5E5>agora vou entrar </c>
00:44:40.940 --> 00:44:44.910
<c.colorE5E5E5>ben imos primeiro o meu navegador </c>
00:44:43.469 --> 00:44:47.009
e por riba de todo e imos conseguir <c.colorE5E5E5>un </c>
00:44:44.910 --> 00:44:50.099
copia <c.colorE5E5E5>da ferramenta que </c><c.colorCCCCCC>imos </c><c.colorE5E5E5>necesitar </c>
00:44:47.009 --> 00:44:51.869
<c.colorE5E5E5>bo, entón eu vou facer </c>
00:44:50.099 --> 00:44:57.210
para crear <c.colorCCCCCC>unha </c><c.colorE5E5E5>pequena ligazón </c><c.colorCCCCCC>agradable </c>
00:44:51.869 --> 00:44:58.920
<c.colorE5E5E5>Cat5 dot TV </c><c.colorCCCCCC>/ v </c><c.colorE5E5E5>b está </c><c.colorCCCCCC>ben definido </c>
00:44:57.210 --> 00:45:02.430
<c.colorE5E5E5>VirtualBox se ten que recordar </c>
00:44:58.920 --> 00:45:04.079
ese <c.colorE5E5E5>cat5 dot TV / vb cando fai clic </c>
00:45:02.430 --> 00:45:06.900
que <c.colorE5E5E5>agora</c><c.colorCCCCCC> onde </c><c.colorE5E5E5>iso vai take </c>
00:45:04.079 --> 00:45:09.719
<c.colorE5E5E5>me directamente ás descargas de PHP </c>
00:45:06.900 --> 00:45:11.279
VirtualBox <c.colorE5E5E5>e eu vou conseguir o máis novo </c>
00:45:09.719 --> 00:45:13.380
A versión <c.colorCCCCCC>verá a data sobre </c>
00:45:11.279 --> 00:45:14.969
alí hai <c.colorCCCCCC>catro puntos un punto </c><c.colorE5E5E5>sete </c>
00:45:13.380 --> 00:45:17.069
no <c.colorCCCCCC>momento de facelo e vou </c>
00:45:14.969 --> 00:45:21.239
<c.colorE5E5E5>descarga ese pequeno clic pequeno sobre el </c>
00:45:17.069 --> 00:45:25.700
<c.colorE5E5E5>e </c><c.colorCCCCCC>abrilo </c><c.colorE5E5E5>non é bo eu vou </c>
00:45:21.239 --> 00:45:28.319
<c.colorCCCCCC>para </c><c.colorE5E5E5>extraelo ao meu cartafol temporal / tmp </c>
00:45:25.700 --> 00:45:31.799
aquí estamos en <c.colorCCCCCC>linux facendo todo isto e </c>
00:45:28.319 --> 00:45:34.109
<c.colorE5E5E5>Vou </c><c.colorCCCCCC>pechar isto ben </c><c.colorE5E5E5>agora </c>
00:45:31.799 --> 00:45:36.869
tes <c.colorCCCCCC>unha copia </c><c.colorE5E5E5>deste PHP VirtualBox </c><c.colorCCCCCC>en </c>
00:45:34.109 --> 00:45:40.589
o <c.colorCCCCCC>cartafol temporal do meu computador imos </c>
00:45:36.869 --> 00:45:46.519
<c.colorCCCCCC>no noso </c><c.colorE5E5E5>terminal e eu vou </c>
00:45:40.589 --> 00:45:50.130
<c.colorCCCCCC>en CD / TMP e despois vai espazo en CD e </c>
00:45:46.519 --> 00:45:51.509
<c.colorE5E5E5>chamábase PHP e logo peguei a pestana </c>
00:45:50.130 --> 00:45:52.589
cubra o resto <c.colorE5E5E5>para que non teña que tomar </c>
00:45:51.509 --> 00:45:54.390
toda a cousa <c.colorE5E5E5>e entra a entrar </c>
00:45:52.589 --> 00:45:56.069
agora se fago un LS <c.colorE5E5E5>que me mostra un </c>
00:45:54.390 --> 00:45:59.160
o directorio da lista contén <c.colorCCCCCC>todos os ficheiros </c>
00:45:56.069 --> 00:46:00.630
así que agora teño que <c.colorE5E5E5>ir recordamos onde facemos </c>
00:45:59.160 --> 00:46:02.880
recordas onde están os ficheiros
00:46:00.630 --> 00:46:08.160
situado <c.colorE5E5E5>para o noso sitio web </c><c.colorCCCCCC>un pequeno cuestionario </c>
00:46:02.880 --> 00:46:11.759
para <c.colorCCCCCC>ti </c><c.colorE5E5E5>slash var slash coa opción predeterminada </c>
00:46:08.160 --> 00:46:13.319
instalación de Apache PHP <c.colorE5E5E5>5 baixo esta </c>
00:46:11.759 --> 00:46:14.339
<c.colorCCCCCC>ambiente particular en que se basea </c>
00:46:13.319 --> 00:46:16.609
<c.colorCCCCCC>florece tamén </c>
00:46:14.339 --> 00:46:18.960
así que o que vou facer é que me sudo
00:46:16.609 --> 00:46:20.279
porque ten que ser un super usuario <c.colorCCCCCC>e </c>
00:46:18.960 --> 00:46:22.440
por suposto se está a <c.colorCCCCCC>usar Debian </c>
00:46:20.279 --> 00:46:25.049
basta facer un su para converterse en raíz e logo
00:46:22.440 --> 00:46:29.009
só terás <c.colorCCCCCC>que facer lixo </c>
00:46:25.049 --> 00:46:30.869
<c.colorE5E5E5>der VAR ww / e eu chamaré VB </c>
00:46:29.009 --> 00:46:32.009
ou <c.colorCCCCCC>podo chamalo caixa </c><c.colorE5E5E5>virtual </c><c.colorCCCCCC>ou podo </c>
00:46:30.869 --> 00:46:35.390
chama <c.colorE5E5E5>todo o que queira </c><c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>vou </c>
00:46:32.009 --> 00:46:37.799
crea ese cartafol e <c.colorCCCCCC>introduza o meu contrasinal </c><c.colorE5E5E5>e </c>
00:46:35.390 --> 00:46:41.729
alí imos <c.colorE5E5E5>así que </c><c.colorCCCCCC>agora creou un cartafol </c>
00:46:37.799 --> 00:46:44.369
en <c.colorCCCCCC>ww chamouse </c><c.colorE5E5E5>VB así que agora si vou </c>
00:46:41.729 --> 00:46:45.869
<c.colorE5E5E5>localhost / vb que me levará </c>
00:46:44.369 --> 00:46:47.460
ese cartafol así <c.colorCCCCCC>que agora o </c><c.colorE5E5E5>que quero </c><c.colorCCCCCC>facer é </c>
00:46:45.869 --> 00:46:52.890
sudo
00:46:47.460 --> 00:46:54.990
<c.colorE5E5E5>MV star slash var slash w / vb / </c>
00:46:52.890 --> 00:46:56.400
Lembre que <c.colorE5E5E5>backs á </c><c.colorCCCCCC>dereita, que </c><c.colorE5E5E5>cortan </c>
00:46:54.990 --> 00:46:58.590
<c.colorE5E5E5>o que vai facer é só moverse </c>
00:46:56.400 --> 00:47:02.190
<c.colorE5E5E5>todos os ficheiros agora se fago un LS o </c>
00:46:58.590 --> 00:47:05.070
cartafoles baleiros <c.colorE5E5E5>pero se fago un LS nisto </c>
00:47:02.190 --> 00:47:07.800
carpeta <c.colorE5E5E5>que é onde os arquivos </c><c.colorCCCCCC>foron </c>
00:47:05.070 --> 00:47:09.960
mudouse para a próxima etapa, <c.colorE5E5E5>cómpre</c><c.colorCCCCCC> realmente </c>
00:47:07.800 --> 00:47:11.610
<c.colorE5E5E5>configure </c><c.colorCCCCCC>VirtualBox porque é bo </c>
00:47:09.960 --> 00:47:15.120
sobre VirtualBox <c.colorCCCCCC>tamén é que </c><c.colorE5E5E5>chega </c>
00:47:11.610 --> 00:47:18.060
<c.colorCCCCCC>cun programa de servidor de xabón que o permite </c>
00:47:15.120 --> 00:47:20.490
Interfaces de programación de aplicacións API
00:47:18.060 --> 00:47:24.360
para interactuar directamente con VirtualBox
00:47:20.490 --> 00:47:25.200
con sen interface gráfica <c.colorE5E5E5>tan xenial e que </c>
00:47:24.360 --> 00:47:28.440
imos <c.colorE5E5E5>facer é que imos definir isto </c>
00:47:25.200 --> 00:47:31.830
<c.colorCCCCCC>isto </c><c.colorE5E5E5>é tan sinxelo </c><c.colorCCCCCC>todo o que temos que facer </c>
00:47:28.440 --> 00:47:34.020
é ir sudo G editar <c.colorCCCCCC>ok necesitamos </c><c.colorE5E5E5>crear un </c>
00:47:31.830 --> 00:47:36.600
ficheiro que probablemente <c.colorE5E5E5>non </c><c.colorCCCCCC>existe pero </c>
00:47:34.020 --> 00:47:40.590
<c.colorE5E5E5>iremos por defecto, así que </c><c.colorCCCCCC>é slash etc ' </c>
00:47:36.600 --> 00:47:41.670
cortar estándar <c.colorE5E5E5>cortar </c><c.colorCCCCCC>Virtual Box e que </c>
00:47:40.590 --> 00:47:43.350
o que facemos <c.colorE5E5E5>é que imos sudo xusto </c>
00:47:41.670 --> 00:47:45.210
<c.colorCCCCCC>converterse nun super usuario que imos editar </c>
00:47:43.350 --> 00:47:46.710
para abrir o <c.colorCCCCCC>noso editor de texto e logo </c><c.colorE5E5E5>estamos </c>
00:47:45.210 --> 00:47:49.200
dicíndolle <c.colorE5E5E5>que arquivo queremos ensinar </c>
00:47:46.710 --> 00:47:51.690
en editor de texto <c.colorCCCCCC>é </c><c.colorE5E5E5>slash etc ' </c>
00:47:49.200 --> 00:47:53.610
a <c.colorE5E5E5>barra predeterminada VirtualBox </c><c.colorCCCCCC>non se deixa </c>
00:47:51.690 --> 00:47:55.020
<c.colorE5E5E5>este paso porque </c><c.colorCCCCCC>se </c><c.colorE5E5E5>o fixeches </c>
00:47:53.610 --> 00:47:56.730
non <c.colorCCCCCC>vai ser capaz </c><c.colorE5E5E5>de iniciar o xabón </c>
00:47:55.020 --> 00:47:58.320
un daemon que <c.colorCCCCCC>lle </c><c.colorE5E5E5>permitirá executar </c>
00:47:56.730 --> 00:47:59.550
o teu servidor web terás erros
00:47:58.320 --> 00:48:01.980
e vas preguntar que está a <c.colorCCCCCC>suceder </c>
00:47:59.550 --> 00:48:03.750
ten <c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>dar </c><c.colorCCCCCC>este paso ben porque </c>
00:48:01.980 --> 00:48:05.730
<c.colorE5E5E5>o </c><c.colorCCCCCC>que faremos con este ficheiro é </c>
00:48:03.750 --> 00:48:08.490
imos contar <c.colorE5E5E5>este sistema que imos </c>
00:48:05.730 --> 00:48:10.890
dille a VirtualBox <c.colorCCCCCC>quen ten o usuario </c>
00:48:08.490 --> 00:48:13.710
autoridade para <c.colorE5E5E5>facelo e nós xa </c>
00:48:10.890 --> 00:48:16.380
<c.colorCCCCCC>creou ese usuario </c><c.colorE5E5E5>para que o </c><c.colorCCCCCC>sinal de VBox na web </c>
00:48:13.710 --> 00:48:18.930
o usuario iguala a <c.colorCCCCCC>caixa de cota porque é a </c>
00:48:16.380 --> 00:48:21.900
user creamos se <c.colorE5E5E5>quixésemos </c><c.colorCCCCCC>que puiden </c>
00:48:18.930 --> 00:48:24.210
<c.colorCCCCCC>execútao </c><c.colorE5E5E5>como </c><c.colorCCCCCC>Robby, pero </c><c.colorE5E5E5>creámolo </c>
00:48:21.900 --> 00:48:26.370
fai un usuario especificamente <c.colorE5E5E5>para VirtualBox </c>
00:48:24.210 --> 00:48:28.200
Facer <c.colorCCCCCC>unha copia de seguranza moi </c><c.colorE5E5E5>sinxela e vou salvar </c>
00:48:26.370 --> 00:48:31.170
ese ficheiro se <c.colorE5E5E5>ten problemas para aforralo </c>
00:48:28.200 --> 00:48:34.620
probablemente esqueceu de facer sudo <c.colorE5E5E5>alí imos nós </c>
00:48:31.170 --> 00:48:39.390
<c.colorCCCCCC>O </c><c.colorE5E5E5>usuario de </c><c.colorCCCCCC>sinal de debuxo </c><c.colorE5E5E5>web do </c><c.colorCCCCCC>VBox </c><c.colorE5E5E5>é igual a caixa </c><c.colorCCCCCC>V </c>
00:48:34.620 --> 00:48:40.530
iso é todo o que necesitas saír <c.colorCCCCCC>ben </c>
00:48:39.390 --> 00:48:43.380
<c.colorE5E5E5>erros non se preocupan por iso </c>
00:48:40.530 --> 00:48:45.840
só <c.colorE5E5E5>G edit non é nada fantástico </c><c.colorCCCCCC>agora son </c>
00:48:43.380 --> 00:48:48.180
Vou probar <c.colorE5E5E5>isto. Voume notar </c>
00:48:45.840 --> 00:48:53.310
comezou a <c.colorCCCCCC>escribir et Cie Esquecín que me faltaba </c>
00:48:48.180 --> 00:48:56.810
sudo slash etc 'slash in <c.colorE5E5E5>aínda punto d / </c><c.colorCCCCCC>V </c>
00:48:53.310 --> 00:48:58.530
caixa aquí está a característica interesante <c.colorCCCCCC>v </c><c.colorE5E5E5>box web - </c>
00:48:56.810 --> 00:49:02.100
servizo e nós
00:48:58.530 --> 00:49:03.780
vai comezar <c.colorE5E5E5>ben </c><c.colorCCCCCC>entrou o di se fixo </c>
00:49:02.100 --> 00:49:06.240
isto significa que funcionou <c.colorCCCCCC>non había </c>
00:49:03.780 --> 00:49:10.590
erros <c.colorCCCCCC>se o fago de </c><c.colorE5E5E5>novo golpeino </c><c.colorCCCCCC>e eu </c>
00:49:06.240 --> 00:49:13.890
go status di que <c.colorE5E5E5>comproba a web </c><c.colorCCCCCC>VBox </c>
00:49:10.590 --> 00:49:15.270
<c.colorE5E5E5>o servizo funciona ben que é o que necesitamos </c>
00:49:13.890 --> 00:49:17.130
para chegar <c.colorE5E5E5>a ese é o punto que </c><c.colorCCCCCC>necesitamos </c>
00:49:15.270 --> 00:49:17.370
<c.colorCCCCCC>estar para </c><c.colorE5E5E5>facelo </c>
00:49:17.130 --> 00:49:20.880
traballo
00:49:17.370 --> 00:49:24.590
<c.colorCCCCCC>Síntome que o tipo Slap Chop </c><c.colorE5E5E5>é vostede </c>
00:49:20.880 --> 00:49:32.180
<c.colorE5E5E5>seguíndose me ata agora </c><c.colorCCCCCC>está </c><c.colorE5E5E5>me seguindo </c>
00:49:24.590 --> 00:49:34.320
<c.colorE5E5E5>veña a cámara </c><c.colorCCCCCC>que estou xogando ben </c>
00:49:32.180 --> 00:49:37.310
seguinte <c.colorCCCCCC>paso imos </c><c.colorE5E5E5>facer esa </c><c.colorCCCCCC>cousa </c>
00:49:34.320 --> 00:49:39.870
<c.colorE5E5E5>en realidade iremos ben aquí </c>
00:49:37.310 --> 00:49:43.190
tan fácil <c.colorE5E5E5>tan fácil </c><c.colorCCCCCC>siga </c><c.colorE5E5E5>os pasos </c>
00:49:39.870 --> 00:49:45.900
ben vou o <c.colorCCCCCC>CD slash var slash </c><c.colorE5E5E5>ww </c>
00:49:43.190 --> 00:49:49.140
<c.colorE5E5E5>/ BB é o cartafol </c><c.colorCCCCCC>onde están os meus ficheiros </c>
00:49:45.900 --> 00:49:50.580
é este é o programa <c.colorCCCCCC>que vai </c><c.colorE5E5E5>deixar </c>
00:49:49.140 --> 00:49:52.560
fago isto a través do <c.colorE5E5E5>meu navegador </c>
00:49:50.580 --> 00:49:55.020
como hai un config dot <c.colorE5E5E5>PHP - exemplo </c>
00:49:52.560 --> 00:50:00.120
imos <c.colorE5E5E5>mover </c><c.colorCCCCCC>ese mV </c><c.colorE5E5E5>que o necesitemos </c>
00:49:55.020 --> 00:50:02.940
<c.colorE5E5E5>sudo non somos MV config dot PHP - </c>
00:50:00.120 --> 00:50:04.830
aviso exemplo <c.colorE5E5E5>que acabo de </c><c.colorCCCCCC>pegar e fixo </c>
00:50:02.940 --> 00:50:06.930
que <c.colorE5E5E5>agora só vou cambiarlle o nome </c>
00:50:04.830 --> 00:50:08.730
dot PHP <c.colorCCCCCC>así que estou dicindo movemento, pero realmente </c>
00:50:06.930 --> 00:50:11.280
o que <c.colorE5E5E5>fixen é renombrárono agora </c>
00:50:08.730 --> 00:50:14.010
hai un ficheiro de config dot PHP no seu lugar
00:50:11.280 --> 00:50:17.520
agora vou ir a sudo G edit config point
00:50:14.010 --> 00:50:18.990
PHP <c.colorCCCCCC>para que poidamos montar o </c><c.colorE5E5E5>noso </c><c.colorCCCCCC>whoa </c><c.colorE5E5E5>usuario </c>
00:50:17.520 --> 00:50:20.340
mire o <c.colorCCCCCC>que o usuario xa estaba chamado </c>
00:50:18.990 --> 00:50:21.750
<c.colorE5E5E5>Caixa </c><c.colorCCCCCC>V </c><c.colorE5E5E5>pero necesitarás </c><c.colorCCCCCC>poñer o teu </c>
00:50:20.340 --> 00:50:25.140
<c.colorE5E5E5>nome de usuario alí podería ser </c><c.colorCCCCCC>Robby </c>
00:50:21.750 --> 00:50:29.930
<c.colorE5E5E5>vamos a ir á </c><c.colorCCCCCC>caixa de V que se </c><c.colorE5E5E5>lembra da miña </c>
00:50:25.140 --> 00:50:31.890
<c.colorE5E5E5>Hai un contrasinal ultra duro alí </c>
00:50:29.930 --> 00:50:33.240
vai <c.colorE5E5E5>ter que configurar isto </c>
00:50:31.890 --> 00:50:34.830
ademais <c.colorE5E5E5>diso </c><c.colorCCCCCC>, probablemente poida saír </c>
00:50:33.240 --> 00:50:36.690
todas as outras configuracións <c.colorCCCCCC>como son </c>
00:50:34.830 --> 00:50:38.190
se queres <c.colorCCCCCC>ficar </c><c.colorE5E5E5>moi duro </c>
00:50:36.690 --> 00:50:40.410
<c.colorE5E5E5>isto pode pasar pola configuración </c>
00:50:38.190 --> 00:50:41.550
alí <c.colorE5E5E5>e realmente personalizar cousas pero dentro </c>
00:50:40.410 --> 00:50:42.870
<c.colorE5E5E5>neste caso porque é a primeira </c><c.colorCCCCCC>vez </c>
00:50:41.550 --> 00:50:44.370
fixémolo. <c.colorE5E5E5>Imos </c><c.colorCCCCCC>deixar </c>
00:50:42.870 --> 00:50:47.130
todo do <c.colorCCCCCC>xeito que é que </c><c.colorE5E5E5>definimos </c>
00:50:44.370 --> 00:50:49.290
<c.colorE5E5E5>o noso usuario estamos preparados para ir </c><c.colorCCCCCC>así que agora son </c>
00:50:47.130 --> 00:50:51.140
<c.colorE5E5E5>vai pechar isto e pechar todo </c>
00:50:49.290 --> 00:50:53.730
<c.colorE5E5E5>cara arriba e imos levar o meu navegador web </c>
00:50:51.140 --> 00:50:55.380
de novo recorda que teño <c.colorCCCCCC>instalado </c><c.colorE5E5E5>PHP </c><c.colorCCCCCC>5 </c>
00:50:53.730 --> 00:50:56.160
que ten Apache, entón eu teño localhost
00:50:55.380 --> 00:51:01.710
<c.colorE5E5E5>certo </c>
00:50:56.160 --> 00:51:04.370
pero agora teño que <c.colorE5E5E5>ver localhost / VB </c>
00:51:01.710 --> 00:51:07.740
creamos <c.colorE5E5E5>agora que vou e </c>
00:51:04.370 --> 00:51:09.900
nome de usuario é a contrasinal do administrador é admin
00:51:07.740 --> 00:51:15.450
<c.colorE5E5E5>ben, se fixemos </c><c.colorCCCCCC>este dereito </c><c.colorE5E5E5>, pego </c>
00:51:09.900 --> 00:51:17.970
<c.colorCCCCCC>login e iso é o que estou a ver no meu </c>
00:51:15.450 --> 00:51:20.190
navegador web real <c.colorCCCCCC>parece </c><c.colorE5E5E5>certo </c>
00:51:17.970 --> 00:51:21.750
sorprendentemente como <c.colorE5E5E5>VirtualBox </c><c.colorCCCCCC>comproba isto </c>
00:51:20.190 --> 00:51:24.869
saen <c.colorE5E5E5>ben as primeiras cousas primeiro </c>
00:51:21.750 --> 00:51:28.710
<c.colorCCCCCC>o administrador do administrador do </c><c.colorE5E5E5>meu </c><c.colorCCCCCC>amigo non é seguro </c>
00:51:24.869 --> 00:51:31.320
imos o contrasinal de cambio de ficheiro antigo
00:51:28.710 --> 00:51:35.100
Contrasinal contrasinal nova <c.colorE5E5E5>por suposto </c>
00:51:31.320 --> 00:51:39.300
<c.colorCCCCCC>o noso contrasinal super seguro 1 2 3 4 1 2 3 </c>
00:51:35.100 --> 00:51:42.330
<c.colorCCCCCC>4 1 2 </c><c.colorE5E5E5>3 </c><c.colorCCCCCC>4 1 2 3 4 que vai ser o teu </c>
00:51:39.300 --> 00:51:43.950
contraseña super segura <c.colorCCCCCC>que é </c><c.colorE5E5E5>a </c>
00:51:42.330 --> 00:51:45.450
<c.colorCCCCCC>primeiro o que </c><c.colorE5E5E5>quero </c><c.colorCCCCCC>facer agora mirar </c>
00:51:43.950 --> 00:51:47.280
isto <c.colorE5E5E5>se fai clic en VirtualBox alí </c>
00:51:45.450 --> 00:51:50.190
fálame <c.colorCCCCCC>da instancia en curso de </c>
00:51:47.280 --> 00:51:54.660
VirtualBox recorda que <c.colorE5E5E5>iniciou / et </c><c.colorCCCCCC>c / n @ </c>
00:51:50.190 --> 00:51:56.070
d <c.colorCCCCCC>/ v box </c><c.colorE5E5E5>web - service Comecei isto </c>
00:51:54.660 --> 00:51:58.230
servizo e <c.colorCCCCCC>iso é o </c><c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>é agora </c>
00:51:56.070 --> 00:52:00.180
permítelle <c.colorE5E5E5>conectarse porque configurou </c>
00:51:58.230 --> 00:52:04.140
as <c.colorCCCCCC>credenciais do usuario para ese usuario de V Box </c>
00:52:00.180 --> 00:52:06.840
<c.colorCCCCCC>ok, agora </c><c.colorE5E5E5>imos crear un </c><c.colorCCCCCC>novo virtual </c>
00:52:04.140 --> 00:52:11.820
máquina <c.colorCCCCCC>coma se </c><c.colorE5E5E5>estivese </c>
00:52:06.840 --> 00:52:13.710
VirtualBox <c.colorCCCCCC>seguinte nome do meu virtual </c>
00:52:11.820 --> 00:52:15.810
<c.colorE5E5E5>máquina </c><c.colorCCCCCC>agora podo lembra- </c><c.colorE5E5E5>lo aquí que estou </c>
00:52:13.710 --> 00:52:18.210
<c.colorCCCCCC>o meu navegador web non </c><c.colorE5E5E5>é </c><c.colorCCCCCC>Chrome </c>
00:52:15.810 --> 00:52:21.510
executando VirtualBox agora <c.colorCCCCCC>podía estar en calquera </c>
00:52:18.210 --> 00:52:22.859
ordenador <c.colorE5E5E5>que podía traer </c><c.colorCCCCCC>na miña rede </c>
00:52:21.510 --> 00:52:25.109
<c.colorE5E5E5>pode ir ao meu enderezo IP </c>
00:52:22.859 --> 00:52:27.000
<c.colorCCCCCC>barra </c><c.colorE5E5E5>VB e </c><c.colorCCCCCC>poderás </c><c.colorE5E5E5>acceder </c>
00:52:25.109 --> 00:52:28.859
esta interfaz tamén <c.colorE5E5E5>calquera persoa no teu </c>
00:52:27.000 --> 00:52:32.310
rede, pero recorda <c.colorE5E5E5>por iso que temos </c>
00:52:28.859 --> 00:52:34.680
<c.colorE5E5E5>ese contrasinal seguro pode </c><c.colorCCCCCC>abrilo </c>
00:52:32.310 --> 00:52:38.940
<c.colorE5E5E5>ata </c><c.colorCCCCCC>o porto de firewall 80 se o quere </c>
00:52:34.680 --> 00:52:42.060
<c.colorE5E5E5>ok pero de novo é que é seguro na </c><c.colorCCCCCC>medida </c><c.colorE5E5E5>en </c><c.colorCCCCCC>que </c>
00:52:38.940 --> 00:52:44.369
é que é <c.colorE5E5E5>creado cun </c><c.colorCCCCCC>certo </c><c.colorE5E5E5>contrasinal </c>
00:52:42.060 --> 00:52:46.290
e é tan seguro <c.colorCCCCCC>como o </c><c.colorE5E5E5>configura </c>
00:52:44.369 --> 00:52:48.119
<c.colorCCCCCC>Observe o seu firewall aínda que queremos </c>
00:52:46.290 --> 00:52:49.410
non <c.colorE5E5E5>imos </c><c.colorCCCCCC>entrar </c><c.colorE5E5E5>en seguridade </c>
00:52:48.119 --> 00:52:50.880
Neste punto imos <c.colorCCCCCC>facer problemas </c>
00:52:49.410 --> 00:52:52.830
<c.colorE5E5E5>todo </c><c.colorCCCCCC>no </c><c.colorE5E5E5>terreo por agora vou chamar </c>
00:52:50.880 --> 00:52:55.410
este meu <c.colorE5E5E5>sistema de Windows chamamos isto </c>
00:52:52.830 --> 00:52:58.950
Windows 7 para que os usuarios queiran
00:52:55.410 --> 00:53:01.560
instala a <c.colorE5E5E5>versión 7 de </c><c.colorCCCCCC>Microsoft </c><c.colorE5E5E5>Windows ok </c>
00:52:58.950 --> 00:53:03.119
<c.colorE5E5E5>32-bit </c><c.colorCCCCCC>digamos e despois pegamos o seguinte </c>
00:53:01.560 --> 00:53:04.830
<c.colorE5E5E5>e contámoslle </c><c.colorCCCCCC>canta memoria tes </c>
00:53:03.119 --> 00:53:07.500
quero e verás que isto é <c.colorCCCCCC>exactamente igual </c>
00:53:04.830 --> 00:53:09.359
VirtualBox <c.colorE5E5E5>o que quere facer </c>
00:53:07.500 --> 00:53:10.470
un <c.colorE5E5E5>novo disco duro é virtual duro </c>
00:53:09.359 --> 00:53:12.330
discos polos que non tes que preocuparte
00:53:10.470 --> 00:53:13.910
<c.colorCCCCCC>formatándoas, non o van </c>
00:53:12.330 --> 00:53:16.619
<c.colorE5E5E5>toque o sistema operativo do host real </c>
00:53:13.910 --> 00:53:18.630
<c.colorCCCCCC>ok e segues as indicacións como </c>
00:53:16.619 --> 00:53:20.600
estabas configurando <c.colorE5E5E5>un verdadeiro virtual </c>
00:53:18.630 --> 00:53:22.700
<c.colorE5E5E5>está feito en VirtualBox </c>
00:53:20.600 --> 00:53:25.400
entón agora teño unha máquina <c.colorCCCCCC>para </c><c.colorE5E5E5>Windows 7 </c>
00:53:22.700 --> 00:53:29.960
<c.colorCCCCCC>todo o que teño que facer é ir á configuración </c>
00:53:25.400 --> 00:53:32.570
<c.colorE5E5E5>ao almacenar e coller onde está o meu CD </c>
00:53:29.960 --> 00:53:34.970
escolla á dereita un <c.colorCCCCCC>disco de </c><c.colorE5E5E5>CD virtual </c>
00:53:32.570 --> 00:53:37.820
arquivo de imaxe e podo <c.colorE5E5E5>usar unha ISO ou podo </c>
00:53:34.970 --> 00:53:40.550
<c.colorCCCCCC>use a miña actual </c><c.colorE5E5E5>unidade de </c><c.colorCCCCCC>CD </c><c.colorE5E5E5>e instale o meu </c>
00:53:37.820 --> 00:53:42.110
sistema así, aquí está o que realmente é
00:53:40.550 --> 00:53:44.720
limpo agora non <c.colorE5E5E5>temos ningún virtual </c>
00:53:42.110 --> 00:53:47.120
As máquinas instaladas <c.colorE5E5E5>aínda vou dicir </c>
00:53:44.720 --> 00:53:48.620
-lle algo real rápido <c.colorCCCCCC>porque algúns dos </c>
00:53:47.120 --> 00:53:51.530
pode que teña <c.colorE5E5E5>notado </c><c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>agora </c>
00:53:48.620 --> 00:53:52.940
<c.colorE5E5E5>executa esta instancia de VirtualBox </c>
00:53:51.530 --> 00:53:54.860
teña en conta ben onde fixeron <c.colorCCCCCC>as máquinas de Robbie </c>
00:53:52.940 --> 00:53:57.080
ir adoitaba ter Windows 7 <c.colorE5E5E5>boom de </c><c.colorCCCCCC>2 </c>
00:53:54.860 --> 00:54:00.020
11.10 onde <c.colorE5E5E5>recordaron todos aqueles </c>
00:53:57.080 --> 00:54:01.940
que aqueles estaban baixo o <c.colorCCCCCC>usuario de Robie ok </c>
00:54:00.020 --> 00:54:03.590
Agora <c.colorE5E5E5>creo un novo </c><c.colorCCCCCC>usuario chamado box V </c>
00:54:01.940 --> 00:54:05.810
e <c.colorE5E5E5>ese </c><c.colorCCCCCC>é o usuario que está a </c><c.colorE5E5E5>executar </c><c.colorCCCCCC>agora </c>
00:54:03.590 --> 00:54:07.370
este programa <c.colorCCCCCC>en segundo plano </c>
00:54:05.810 --> 00:54:08.630
sen cabeza <c.colorE5E5E5>xa non teño que seguir </c>
00:54:07.370 --> 00:54:10.520
nesa <c.colorE5E5E5>computadora </c><c.colorCCCCCC>usaré a miña web </c>
00:54:08.630 --> 00:54:13.480
<c.colorCCCCCC>navegador desde </c><c.colorE5E5E5>calquera outro ordenador que </c><c.colorCCCCCC>eu uso </c>
00:54:10.520 --> 00:54:16.400
o navegador web dende <c.colorE5E5E5>unha tableta </c>
00:54:13.480 --> 00:54:17.990
se <c.colorE5E5E5>quero acceder a esas máquinas </c><c.colorCCCCCC>, podo </c>
00:54:16.400 --> 00:54:19.430
<c.colorE5E5E5>movelos ao longo </c><c.colorCCCCCC>I pode copia-los sobre I </c>
00:54:17.990 --> 00:54:21.230
pode crear <c.colorE5E5E5>ligazóns simbólicas ou o que necesite </c>
00:54:19.430 --> 00:54:23.570
<c.colorCCCCCC>facer, </c><c.colorE5E5E5>pero neste caso estamos </c><c.colorCCCCCC>empezando </c>
00:54:21.230 --> 00:54:25.640
cunha nova instalación imos crear
00:54:23.570 --> 00:54:28.220
<c.colorE5E5E5>novas </c><c.colorCCCCCC>máquinas virtuais </c><c.colorE5E5E5>se queres agarrar </c>
00:54:25.640 --> 00:54:30.560
<c.colorE5E5E5>pode instalar un dispositivo Linux </c>
00:54:28.220 --> 00:54:32.360
así <c.colorE5E5E5>que ten unha opción aquí </c><c.colorCCCCCC>enriba en </c>
00:54:30.560 --> 00:54:34.400
a <c.colorCCCCCC>parte superior polo que </c><c.colorE5E5E5>isto é para ti se </c><c.colorCCCCCC>estás </c>
00:54:32.360 --> 00:54:37.700
<c.colorCCCCCC>mirando esa chave en man que </c><c.colorE5E5E5>vai importar </c>
00:54:34.400 --> 00:54:39.290
aparello correcto <c.colorE5E5E5>ou alternativamente o que eu </c>
00:54:37.700 --> 00:54:41.630
<c.colorCCCCCC>adoita facer é só crear un novo </c>
00:54:39.290 --> 00:54:43.070
<c.colorCCCCCC>Prefiro facer a máquina virtual e baixalo </c>
00:54:41.630 --> 00:54:45.110
descarga a ISO e <c.colorCCCCCC>só tes que pasar por un </c>
00:54:43.070 --> 00:54:48.680
<c.colorE5E5E5>A instalación completa é moi rápida </c>
00:54:45.110 --> 00:54:51.230
así que así é <c.colorCCCCCC>como creamos o último </c>
00:54:48.680 --> 00:54:52.970
VirtualBox <c.colorE5E5E5>configurado por suposto que isto </c><c.colorCCCCCC>só iso </c>
00:54:51.230 --> 00:54:54.230
<c.colorCCCCCC>só </c><c.colorE5E5E5>nos dá </c><c.colorCCCCCC>tanta liberdade que é </c>
00:54:52.970 --> 00:54:56.540
<c.colorE5E5E5>baseado no navegador </c>
00:54:54.230 --> 00:54:58.820
xa non temos <c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>ter </c><c.colorCCCCCC>por diante </c>
00:54:56.540 --> 00:55:00.770
<c.colorE5E5E5>Agora toma a máquina de VirtualBox </c>
00:54:58.820 --> 00:55:02.930
VirtualBox na plataforma do servidor en
00:55:00.770 --> 00:55:05.360
así o VMware era o camiño <c.colorE5E5E5>a seguir </c>
00:55:02.930 --> 00:55:07.010
en <c.colorCCCCCC>anos anteriores así que agora se executas </c><c.colorE5E5E5>un </c>
00:55:05.360 --> 00:55:09.260
servidor se é <c.colorE5E5E5>administrador e informático </c>
00:55:07.010 --> 00:55:10.220
<c.colorCCCCCC>director </c><c.colorE5E5E5>ou </c><c.colorCCCCCC>calquera cousa </c><c.colorE5E5E5>en </c><c.colorCCCCCC>calquera lugar </c>
00:55:09.260 --> 00:55:12.500
<c.colorCCCCCC>que cando está lidando </c><c.colorE5E5E5>con </c>
00:55:10.220 --> 00:55:15.200
<c.colorE5E5E5>virtualización e necesidade de reducir custos </c>
00:55:12.500 --> 00:55:17.600
Necesito usar o hardware <c.colorE5E5E5>ao máximo </c>
00:55:15.200 --> 00:55:20.590
poder porque recorda estes días
00:55:17.600 --> 00:55:22.970
os computadores son <c.colorE5E5E5>tan incribles que </c><c.colorCCCCCC>eu </c>
00:55:20.590 --> 00:55:25.370
apareza aquí o meu <c.colorE5E5E5>monitor do sistema </c>
00:55:22.970 --> 00:55:27.590
<c.colorE5E5E5>e eu teño isto é o meu </c>
00:55:25.370 --> 00:55:30.800
só o meu sistema de demostración <c.colorE5E5E5>e meu CPU </c><c.colorCCCCCC>é </c>
00:55:27.590 --> 00:55:33.829
funcionando <c.colorE5E5E5>como 20 por cento de uso </c><c.colorCCCCCC>10 </c><c.colorE5E5E5>por cento </c>
00:55:30.800 --> 00:55:36.259
<c.colorCCCCCC>2% de </c><c.colorE5E5E5>uso </c>
00:55:33.829 --> 00:55:37.849
que desperdicio de <c.colorCCCCCC>recursos si son </c>
00:55:36.259 --> 00:55:39.229
só executar un <c.colorCCCCCC>sistema operativo agora </c>
00:55:37.849 --> 00:55:40.910
<c.colorCCCCCC>coa virtualización </c><c.colorE5E5E5>podo executar múltiples </c>
00:55:39.229 --> 00:55:44.599
<c.colorCCCCCC>sistemas operativos </c><c.colorE5E5E5>e despois </c><c.colorCCCCCC>un servidor </c>
00:55:40.910 --> 00:55:46.789
<c.colorCCCCCC>é un xeito fantástico de reducir custos e </c><c.colorE5E5E5>é </c>
00:55:44.599 --> 00:55:49.190
<c.colorE5E5E5>hardware virtual se o </c><c.colorCCCCCC>teu hardware real </c>
00:55:46.789 --> 00:55:51.049
os erros toman <c.colorE5E5E5>a copia de seguridade </c><c.colorCCCCCC>dese virtual </c>
00:55:49.190 --> 00:55:53.299
<c.colorCCCCCC>a máquina móveo </c><c.colorE5E5E5>a outro servidor </c>
00:55:51.049 --> 00:55:55.309
<c.colorCCCCCC>movelo </c><c.colorE5E5E5>a un portátil </c><c.colorCCCCCC>simplemente </c><c.colorE5E5E5>instalalo </c>
00:55:53.299 --> 00:55:57.890
<c.colorCCCCCC>virtualbox que é virtualbox.org gratuíto </c>
00:55:55.309 --> 00:55:59.690
<c.colorCCCCCC>e entón podes mover ese virtual </c>
00:55:57.890 --> 00:56:01.549
aparello esa <c.colorE5E5E5>máquina virtual en calquera lugar </c>
00:55:59.690 --> 00:56:03.170
<c.colorE5E5E5>pode almacenalo </c><c.colorCCCCCC>na súa rede </c><c.colorE5E5E5>e </c>
00:56:01.549 --> 00:56:05.719
arrincalo desde calquera ordenador
00:56:03.170 --> 00:56:07.759
fantásticas <c.colorE5E5E5>tantas </c><c.colorCCCCCC>cousas </c><c.colorE5E5E5>boas </c><c.colorCCCCCC>para </c><c.colorE5E5E5>dicilo </c>
00:56:05.719 --> 00:56:10.729
sobre <c.colorE5E5E5>virtualización e VirtualBox </c>
00:56:07.759 --> 00:56:12.890
agora entrou no reino do servidor <c.colorE5E5E5>non </c>
00:56:10.729 --> 00:56:15.049
<c.colorE5E5E5>máis tempo só </c><c.colorCCCCCC>para o </c><c.colorE5E5E5>escritorio isto é </c>
00:56:12.890 --> 00:56:17.979
<c.colorE5E5E5>categoría </c><c.colorCCCCCC>cinco tecnoloxía TV e nós somos </c>
00:56:15.049 --> 00:56:21.289
en liña na <c.colorCCCCCC>TV </c><c.colorE5E5E5>triple </c><c.colorCCCCCC>W de cinco puntos </c>
00:56:17.979 --> 00:56:22.700
<c.colorE5E5E5>Estou seguro de que eu esperaría </c><c.colorCCCCCC>que non </c>
00:56:21.289 --> 00:56:24.680
<c.colorE5E5E5>pode haber algunhas preguntas na sala de chat </c>
00:56:22.700 --> 00:56:27.799
temos <c.colorCCCCCC>un par de minutos aquí </c><c.colorE5E5E5>ao </c><c.colorCCCCCC>campo </c>
00:56:24.680 --> 00:56:30.709
<c.colorE5E5E5>aqueles </c><c.colorCCCCCC>mutantes realmente invisibles tiñan </c>
00:56:27.799 --> 00:56:33.109
unha pregunta, pero <c.colorE5E5E5>estaba atrás no </c>
00:56:30.709 --> 00:56:35.900
lista así que aínda o tes que <c.colorE5E5E5>o </c><c.colorCCCCCC>queres </c>
00:56:33.109 --> 00:56:40.190
para repasar o <c.colorE5E5E5>que mutante </c><c.colorCCCCCC>invisible non </c>
00:56:35.900 --> 00:56:47.269
<c.colorE5E5E5>lembro que era como se nós, déixeme ver </c><c.colorCCCCCC>que </c>
00:56:40.190 --> 00:56:49.009
creo <c.colorE5E5E5>que nós </c><c.colorCCCCCC>non </c><c.colorE5E5E5>recordo que minuto </c>
00:56:47.269 --> 00:56:50.989
era iso pero tiña unha pregunta
00:56:49.009 --> 00:56:53.029
<c.colorE5E5E5>nalgún lugar alí podemos permitir a multi </c>
00:56:50.989 --> 00:56:54.079
<c.colorE5E5E5>Creo que os usuarios non </c><c.colorCCCCCC>eran diferentes </c>
00:56:53.029 --> 00:56:56.209
que <c.colorE5E5E5>todo ben </c>
00:56:54.079 --> 00:56:58.279
<c.colorCCCCCC>Eu teño complementos invitados </c><c.colorE5E5E5>e USP </c>
00:56:56.209 --> 00:57:00.229
extensións <c.colorCCCCCC>aquí </c>
00:56:58.279 --> 00:57:01.849
<c.colorCCCCCC>Robbie F se </c><c.colorE5E5E5>tes tempo ao </c><c.colorCCCCCC>finalizar </c>
00:57:00.229 --> 00:57:05.180
o espectáculo é <c.colorE5E5E5>posible discutir un pouco </c>
00:57:01.849 --> 00:57:06.410
sobre <c.colorE5E5E5>s tarxeta SD </c><c.colorCCCCCC>todo o que vai </c>
00:57:05.180 --> 00:57:11.089
quere saber sobre <c.colorCCCCCC>un SSD </c>
00:57:06.410 --> 00:57:12.440
isto é un disco duro de estado sólido
00:57:11.089 --> 00:57:14.569
saber o <c.colorE5E5E5>que quere saber </c><c.colorCCCCCC>que eu estaría </c>
00:57:12.440 --> 00:57:16.130
<c.colorE5E5E5>feliz de falar </c><c.colorCCCCCC>contigo </c><c.colorE5E5E5>pero imos </c>
00:57:14.569 --> 00:57:18.410
probalo <c.colorE5E5E5>se hai </c><c.colorCCCCCC>preguntas </c>
00:57:16.130 --> 00:57:19.999
específicamente <c.colorCCCCCC>sobre VirtualBox e como </c>
00:57:18.410 --> 00:57:22.880
esta tecnoloxía <c.colorCCCCCC>pódese </c><c.colorE5E5E5>usar </c>
00:57:19.999 --> 00:57:24.650
<c.colorCCCCCC>para permanecer no bo camiño </c><c.colorE5E5E5>con </c><c.colorCCCCCC>iso </c>
00:57:22.880 --> 00:57:27.469
<c.colorE5E5E5>que é algo como todo aquí </c>
00:57:24.650 --> 00:57:30.319
<c.colorE5E5E5>recurso, pero desexa actualizar </c><c.colorCCCCCC>a </c>
00:57:27.469 --> 00:57:31.579
SSD SSD <c.colorCCCCCC>para obter o mesmo </c>
00:57:30.319 --> 00:57:33.769
<c.colorCCCCCC>sei </c><c.colorE5E5E5>que oes que son máis rápidos </c>
00:57:31.579 --> 00:57:35.569
posiblemente sexan máis fiables que son
00:57:33.769 --> 00:57:37.430
non sensible <c.colorE5E5E5>aos factores de choque e </c>
00:57:35.569 --> 00:57:40.009
<c.colorE5E5E5>cousas como esta </c><c.colorCCCCCC>se pon un SSD </c><c.colorE5E5E5>nun </c>
00:57:37.430 --> 00:57:41.900
<c.colorE5E5E5>portátil e </c><c.colorCCCCCC>queda empurrado </c><c.colorE5E5E5>posibilidades son </c>
00:57:40.009 --> 00:57:43.339
<c.colorE5E5E5>aínda vai arrancar se tes un </c>
00:57:41.900 --> 00:57:45.890
xirando o disco duro <c.colorE5E5E5>alí e faino </c>
00:57:43.339 --> 00:57:46.789
<c.colorE5E5E5>empuxa moi duro que vai danar o </c>
00:57:45.890 --> 00:57:49.219
<c.colorE5E5E5>conducir e </c><c.colorCCCCCC>ti </c>
00:57:46.789 --> 00:57:53.449
<c.colorE5E5E5>datos así que hai vantaxes como </c>
00:57:49.219 --> 00:57:54.859
<c.colorE5E5E5>o custo do </c><c.colorCCCCCC>gigabyte </c><c.colorE5E5E5>vai </c>
00:57:53.449 --> 00:57:59.029
pagarei os <c.colorE5E5E5>dentes agora mesmo </c>
00:57:54.859 --> 00:58:00.679
<c.colorE5E5E5>para calquera realmente </c><c.colorCCCCCC>de gigabyte a </c>
00:57:59.029 --> 00:58:01.729
o gigabyte vai pagar máis, <c.colorE5E5E5>pero entón </c>
00:58:00.679 --> 00:58:03.919
novo <c.colorE5E5E5>eu </c><c.colorCCCCCC>creo que o que vai acabar </c>
00:58:01.729 --> 00:58:05.479
<c.colorCCCCCC>pasando é </c><c.colorE5E5E5>que estamos vexa vai porque </c><c.colorCCCCCC>o </c>
00:58:03.919 --> 00:58:06.949
prezo do <c.colorE5E5E5>disco duro xirando discos duros </c>
00:58:05.479 --> 00:58:09.169
sobe e suba e despois da inundación
00:58:06.949 --> 00:58:11.179
<c.colorCCCCCC>veremos ese oco tipo de peche </c>
00:58:09.169 --> 00:58:13.779
en si mesmo de xeito que o SSD sexa
00:58:11.179 --> 00:58:16.369
vai ser o camiño a seguir, pero iso dixo
00:58:13.779 --> 00:58:18.650
hai <c.colorCCCCCC>moitas opcións alí </c>
00:58:16.369 --> 00:58:22.929
un <c.colorCCCCCC>mozo de Kingston, </c><c.colorE5E5E5>pero hai algúns </c>
00:58:18.650 --> 00:58:25.309
toneladas e <c.colorE5E5E5>toneladas de </c><c.colorCCCCCC>cousas </c><c.colorE5E5E5>boas alí </c><c.colorCCCCCC>fóra, de xeito </c>
00:58:22.929 --> 00:58:29.329
<c.colorCCCCCC>o </c><c.colorE5E5E5>que quere facer é mirar para fóra </c>
00:58:25.309 --> 00:58:32.689
porque <c.colorE5E5E5>a velocidade é realmente crucial </c><c.colorCCCCCC>e non </c>
00:58:29.329 --> 00:58:34.849
para conectar crucial pero iso é o real
00:58:32.689 --> 00:58:36.829
a cousa entra <c.colorE5E5E5>nos foros SSD é moi </c>
00:58:34.849 --> 00:58:38.539
maldito, xa que non é noite e día
00:58:36.829 --> 00:58:41.150
non é <c.colorCCCCCC>máis branco e negro </c>
00:58:38.539 --> 00:58:43.939
os discos duros adoitaban <c.colorE5E5E5>dicir 7200 </c>
00:58:41.150 --> 00:58:45.799
rpm <c.colorCCCCCC>grande que é bastante rápido 10.000 rpm </c>
00:58:43.939 --> 00:58:47.749
isto é aínda <c.colorE5E5E5>máis rápido poñelo nun </c>
00:58:45.799 --> 00:58:50.239
ataque <c.colorCCCCCC>cero </c><c.colorE5E5E5>e é aínda máis rápido </c><c.colorCCCCCC>con </c>
00:58:47.749 --> 00:58:53.299
a cun SSD <c.colorCCCCCC>que tes </c><c.colorE5E5E5>que mirar </c>
00:58:50.239 --> 00:58:59.539
comentarios <c.colorCCCCCC>porque funciona moi </c><c.colorE5E5E5>ben </c>
00:58:53.299 --> 00:59:01.549
de forma diferente o que pasa é <c.colorCCCCCC>moto que </c><c.colorE5E5E5>preguntar </c>
00:58:59.539 --> 00:59:04.009
<c.colorCCCCCC>Robbie cal controlador </c><c.colorE5E5E5>definido debes </c>
00:59:01.549 --> 00:59:06.650
vaia para iso <c.colorE5E5E5>cambia </c><c.colorCCCCCC>de semana a semana </c>
00:59:04.009 --> 00:59:08.809
dereita para entrar <c.colorE5E5E5>no </c><c.colorCCCCCC>foro do obtén </c><c.colorE5E5E5>obter </c>
00:59:06.650 --> 00:59:10.249
facer preguntas preguntar
00:59:08.809 --> 00:59:13.969
a sitios <c.colorE5E5E5>como Amazon </c><c.colorCCCCCC>son xeniais </c>
00:59:10.249 --> 00:59:15.409
porque <c.colorCCCCCC>levas a xente que normalmente eu </c>
00:59:13.969 --> 00:59:17.689
significa que as persoas que revisan as cousas son as
00:59:15.409 --> 00:59:18.829
persoas que están <c.colorE5E5E5>descontentas así que </c>
00:59:17.689 --> 00:59:21.949
queres saber o que pasa con <c.colorE5E5E5>algo </c>
00:59:18.829 --> 00:59:23.599
<c.colorE5E5E5>entrar </c><c.colorCCCCCC>en </c><c.colorE5E5E5>Amazon e mira a xente </c>
00:59:21.949 --> 00:59:25.219
<c.colorE5E5E5>que </c><c.colorCCCCCC>comprou e probablemente vai </c>
00:59:23.599 --> 00:59:26.719
vexa unha chea de xente <c.colorCCCCCC>que dixo algúns </c>
00:59:25.219 --> 00:59:28.759
<c.colorCCCCCC>cousas negativas </c><c.colorE5E5E5>para </c><c.colorCCCCCC>que poidas </c><c.colorE5E5E5>ponderar </c>
00:59:26.719 --> 00:59:29.839
o <c.colorE5E5E5>bo cos malos </c><c.colorCCCCCC>e os que realmente </c>
00:59:28.759 --> 00:59:32.539
sabe de <c.colorCCCCCC>que </c><c.colorE5E5E5>se está </c><c.colorCCCCCC>falando e pode </c>
00:59:29.839 --> 00:59:34.849
<c.colorE5E5E5>dicir en termos técnicos, por así </c><c.colorCCCCCC>dicir, que </c>
00:59:32.539 --> 00:59:37.429
<c.colorE5E5E5>xa sabes que esta </c><c.colorCCCCCC>unidade ten isto </c>
00:59:34.849 --> 00:59:39.409
cuestión <c.colorE5E5E5>ou o que sexa pero é moi </c>
00:59:37.429 --> 00:59:41.269
<c.colorCCCCCC>diferente do que faga as unidades </c>
00:59:39.409 --> 00:59:43.219
non teño <c.colorE5E5E5>tempo para entrar en SSD </c>
00:59:41.269 --> 00:59:45.140
agora mesmo, lamento, <c.colorE5E5E5>pero se o quere </c>
00:59:43.219 --> 00:59:47.239
coñecer máis <c.colorE5E5E5>me envíe por correo electrónico na </c><c.colorCCCCCC>categoría-cinco </c>
00:59:45.140 --> 00:59:49.219
Televisión e imos falar sobre <c.colorCCCCCC>iso </c><c.colorE5E5E5>nun futuro </c>
00:59:47.239 --> 00:59:52.489
amosar, <c.colorE5E5E5>pero iso é todo o </c><c.colorCCCCCC>tempo que </c><c.colorE5E5E5>nós </c>
00:59:49.219 --> 00:59:54.679
teño esta noite <c.colorE5E5E5>si como está o bolo que podes </c>
00:59:52.489 --> 00:59:56.369
dame un garfo <c.colorE5E5E5>que estiven suposto </c>
00:59:54.679 --> 01:00:00.059
a só a casa
00:59:56.369 --> 01:00:00.479
<c.colorCCCCCC>Oh, en </c><c.colorE5E5E5>serio, iso é </c><c.colorCCCCCC>o </c><c.colorE5E5E5>camiño </c>
01:00:00.059 --> 01:00:02.910
Faino
01:00:00.479 --> 01:00:05.249
Estou <c.colorE5E5E5>listo todo cantas </c><c.colorCCCCCC>noites </c>
01:00:02.910 --> 01:00:07.259
todo o mundo é <c.colorCCCCCC>bo ver, </c><c.colorE5E5E5>si </c>
01:00:05.249 --> 01:00:09.869
coidados <c.colorCCCCCC>que lle veremos a </c><c.colorE5E5E5>próxima semana </c>
01:00:07.259 --> 01:00:12.210
<c.colorE5E5E5>Hillary Rumble </c><c.colorCCCCCC>vai </c><c.colorE5E5E5>estar aquí para que nós </c>
01:00:09.869 --> 01:00:14.369
<c.colorE5E5E5>falará </c><c.colorCCCCCC>contigo o </c><c.colorE5E5E5>martes pola noite ás 7 </c>
01:00:12.210 --> 01:00:16.590
hora <c.colorCCCCCC>oriental ás </c><c.colorE5E5E5>4 horas do Pacífico </c>
01:00:14.369 --> 01:00:34.630
e xa o veremos
01:00:16.590 --> 01:00:34.630
[Música]
You can’t perform that action at this time.