ADY - Bakı Sumqayıt Bakı üzrə hərəkət cədvəlini görmək üçün CLI tətbiq.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
ady.py

README.md

ADY - Hərəkət Cədvəli

Azərbaycan Dəmir Yolları - Bakı Sumqayıt Bakı üzrə hərəkət cədvəlini görmək üçün CLI tətbiq.

İstifadə qaydası

$ python ady.py argumentlər vasitəsilə istədiyiniz nəticəni verəcək

$ python ady.py -h kömək üçün

$ python ady.py argumentləri:

$ python ady.py [-b] [--baku] [--bakı] [-s] [--sum] [--sumgait] [--sumqayıt] [-a] [--all] [--ha] [--hamısı]

Niyə?

Hər gün Bakı Sumqayıt Bakı üçün Dəmir Yol vağzalından istifadə edirəm. Müxtəlif zamanlarda çıxdığım üçün hər dəfə cədvələ baxmalı olurdum. ady.az saytında isə bunu etmək bir növ vaxt tələb edirdi(saytı açılması -> hərəkət cədvəli tapmaq -> ətraflı clickləmək və s.). İşin sürətlənməsi üçün və hərgün demək olar Terminal istifadə etdiyimə görə daha qısa yol olaraq bunu hazırladıq.

Lisenziya

MIT licensed, (c) @hchingiz, @valeh2012