Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Feedback style #3

Closed
roberrrt-s opened this issue Nov 25, 2019 · 1 comment

Comments

@roberrrt-s
Copy link

@roberrrt-s roberrrt-s commented Nov 25, 2019

Hi Sjoerd,
Mooie code, ik ben wel geintrigeerd door je inmiddels best wel substantiele verzameling scripts.js. Het idee van git en github is dat je met version control niet dit soort bestanden hoeft aan te maken, doordat je in de history van je commits terug kan kijken en deze kan rollbacken if necessary. Je cleaningData.js file is zeg maar het type file waar ik als programmeur blij van wordt, probeer zoveel mogelijk die standaard aan te houden. Als je dit echter importeert kun je het beter wel een wat betekenisvollere naam dan 'functie' geven. Bijv. import clean from './modules/cleaningData.js'.
Verder lekker op weg, veel succes deze week

@Choerd

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

@Choerd Choerd commented Nov 28, 2019

De grote hoeveelheid aan script.js bestanden was inderdaad om mijn proces van mijn update pattern bij te kunnen houden! bedankt voor je feedback

@Choerd Choerd closed this Nov 28, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.