Simple migrations runner
PHP HTML
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Migration
migrations
tests
.gitignore
README.md
composer.json
license.md

README.md

Migrace

Napojeni na aplikaci

Pokud používáte Composer a Skeleton, nemusíte nic řešit.

V opačném případě:

  • do rootu aplikace zkopírujte složku /migrations.
  • založte v ní podsložky struct a data (vysvětleno níže)

Práce s migracemi

Spuštění

Migrace spustíte v prohlížeči na adrese /migrations/index.php.

Resetovat celou databázi (POZOR VŠE SMAŽE) můžete přes /migrations/run.php?reset.

Na adrese /migrations/index.html najdete další možnosti

Přidání nové

(Doporučená konvence pojmenování.)

Ve složce /migrations/struct nebo migrations/data vytvoříte soubor s příponou *.sql ve formátu YYYY-MM-DD[-N][-description].sql.

Description je volitelný ale doporučuje se ho psát. N je číslo pro určení pořádí v případě několika souboru ze stejným datumem. Např. 2011-12-29.sql, 2011-12-30-1-foo.sql, 2011-12-30-2-bar.sql, 2011-12-31-boo.sql.

Složky struct a data mají následující účel:

  • ve složce struct jsou migrace, které budou součástí výsledné aplikace a nahrají se po dokončení na produkci. Jde o všechny změny struktur, ale patří sem i různé číselníky, které budou ve výsledné aplikaci
  • ve složce data jsou migrace s testovacími daty potřebné pro běh integračních testů. Nebudou tedy ve výsledné aplikaci a nebudou nahrávány na produkci

Migrace se nesmí smazat ani editovat.