Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
366 lines (339 sloc) 9.58 KB
#ifndef IV_LV5_RAILGUN_OP_H_
#define IV_LV5_RAILGUN_OP_H_
#include <cassert>
#include <iv/detail/cstdint.h>
#include <iv/detail/array.h>
#include <iv/detail/unordered_map.h>
#include <iv/token.h>
#include <iv/lv5/symbol.h>
#include <iv/lv5/railgun/direct_threading.h>
namespace iv {
namespace lv5 {
class Map;
namespace railgun {
// opcode name and length
#define IV_LV5_RAILGUN_OP_LIST(V)\
V(NOP, 1)\
V(ENTER, 1)\
V(MV, 2)\
\
V(UNARY_POSITIVE, 2)\
V(UNARY_NEGATIVE, 2)\
V(UNARY_NOT, 2)\
V(UNARY_BIT_NOT, 2)\
\
V(BINARY_ADD, 2)\
V(BINARY_SUBTRACT, 2)\
V(BINARY_MULTIPLY, 2)\
V(BINARY_DIVIDE, 2)\
V(BINARY_MODULO, 2)\
V(BINARY_LSHIFT, 2)\
V(BINARY_RSHIFT, 2)\
V(BINARY_RSHIFT_LOGICAL, 2)\
V(BINARY_LT, 2)\
V(BINARY_LTE, 2)\
V(BINARY_GT, 2)\
V(BINARY_GTE, 2)\
V(BINARY_INSTANCEOF, 2)\
V(BINARY_IN, 2)\
V(BINARY_EQ, 2)\
V(BINARY_STRICT_EQ, 2)\
V(BINARY_NE, 2)\
V(BINARY_STRICT_NE, 2)\
V(BINARY_BIT_AND, 2)\
V(BINARY_BIT_XOR, 2)\
V(BINARY_BIT_OR, 2)\
\
V(RETURN, 2)\
V(THROW, 2)\
V(POP_ENV, 1)\
V(WITH_SETUP, 2)\
V(RETURN_SUBROUTINE, 2)\
V(DEBUGGER, 1)\
\
V(LOAD_REGEXP, 2)\
V(LOAD_OBJECT, 3)\
\
V(LOAD_ELEMENT, 2)\
V(STORE_ELEMENT, 2)\
V(DELETE_ELEMENT, 2)\
V(INCREMENT_ELEMENT, 2)\
V(DECREMENT_ELEMENT, 2)\
V(POSTFIX_INCREMENT_ELEMENT, 2)\
V(POSTFIX_DECREMENT_ELEMENT, 2)\
\
V(TO_NUMBER, 2)\
V(TO_PRIMITIVE_AND_TO_STRING, 2)\
V(CONCAT, 2)\
V(RAISE, 2)\
\
V(TYPEOF, 2)\
\
V(STORE_OBJECT_DATA, 3)\
V(STORE_OBJECT_GET, 3)\
V(STORE_OBJECT_SET, 3)\
V(STORE_OBJECT_INDEXED, 3)\
\
/* property lookup opcodes */\
V(LOAD_PROP, 5)\
V(LOAD_PROP_GENERIC, 5)\
V(LOAD_PROP_OWN, 5)\
V(LOAD_PROP_PROTO, 5)\
V(LOAD_PROP_CHAIN, 5)\
V(STORE_PROP, 4)\
V(STORE_PROP_GENERIC, 4)\
V(DELETE_PROP, 5)\
V(INCREMENT_PROP, 5)\
V(DECREMENT_PROP, 5)\
V(POSTFIX_INCREMENT_PROP, 5)\
V(POSTFIX_DECREMENT_PROP, 5)\
\
V(LOAD_CONST, 2)\
\
/* jump opcodes. first arg layout is always JUMP-SSW and W is jump width */\
V(JUMP_BY, 2)\
V(JUMP_SUBROUTINE, 2)\
V(IF_FALSE, 2)\
V(IF_TRUE, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_LT, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_LT, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_LTE, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_LTE, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_GT, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_GT, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_GTE, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_GTE, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_INSTANCEOF, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_INSTANCEOF, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_IN, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_IN, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_EQ, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_EQ, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_NE, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_NE, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_STRICT_EQ, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_STRICT_EQ, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_STRICT_NE, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_STRICT_NE, 2)\
V(IF_FALSE_BINARY_BIT_AND, 2)\
V(IF_TRUE_BINARY_BIT_AND, 2)\
V(FORIN_SETUP, 2)\
V(FORIN_ENUMERATE, 2)\
/* jump opcodes end. */\
\
V(FORIN_LEAVE, 2)\
V(TRY_CATCH_SETUP, 2)\
\
/* name lookup opcodes */\
V(LOAD_NAME, 2)\
V(STORE_NAME, 2)\
V(DELETE_NAME, 2)\
V(INCREMENT_NAME, 2)\
V(DECREMENT_NAME, 2)\
V(POSTFIX_INCREMENT_NAME, 2)\
V(POSTFIX_DECREMENT_NAME, 2)\
V(TYPEOF_NAME, 2)\
\
V(LOAD_GLOBAL, 4)\
V(STORE_GLOBAL, 4)\
V(DELETE_GLOBAL, 4)\
V(TYPEOF_GLOBAL, 4)\
V(LOAD_GLOBAL_DIRECT, 3)\
V(STORE_GLOBAL_DIRECT, 3)\
\
V(LOAD_HEAP, 3)\
V(STORE_HEAP, 3)\
V(DELETE_HEAP, 3)\
V(INCREMENT_HEAP, 3)\
V(DECREMENT_HEAP, 3)\
V(POSTFIX_INCREMENT_HEAP, 3)\
V(POSTFIX_DECREMENT_HEAP, 3)\
V(TYPEOF_HEAP, 3)\
\
V(INCREMENT, 2)\
V(DECREMENT, 2)\
V(POSTFIX_INCREMENT, 2)\
V(POSTFIX_DECREMENT, 2)\
V(PREPARE_DYNAMIC_CALL, 2)\
\
V(CALL, 2)\
V(CONSTRUCT, 2)\
V(EVAL, 2)\
V(RESULT, 2)\
\
V(LOAD_FUNCTION, 2)\
\
V(INIT_VECTOR_ARRAY_ELEMENT, 3)\
V(INIT_SPARSE_ARRAY_ELEMENT, 3)\
V(LOAD_ARRAY, 2)\
V(DUP_ARRAY, 2)\
\
/* binding instantiations */\
V(BUILD_ENV, 2)\
V(INSTANTIATE_DECLARATION_BINDING, 2)\
V(INSTANTIATE_VARIABLE_BINDING, 2)\
V(INITIALIZE_HEAP_IMMUTABLE, 2)\
V(LOAD_ARGUMENTS, 2)
struct OP {
#define IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_ENUM(V, N) V,
enum Type {
IV_LV5_RAILGUN_OP_LIST(IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_ENUM)
NUM_OF_OP
};
#undef IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_ENUM
static_assert(NUM_OF_OP <= 256, "The number of OPs should be less than 256");
#define IS_NAME_LOOKUP_OP(op)\
( (op) == OP::LOAD_NAME ||\
(op) == OP::STORE_NAME ||\
(op) == OP::DELETE_NAME ||\
(op) == OP::INCREMENT_NAME ||\
(op) == OP::DECREMENT_NAME ||\
(op) == OP::POSTFIX_INCREMENT_NAME ||\
(op) == OP::POSTFIX_DECREMENT_NAME ||\
(op) == OP::TYPEOF_NAME )
template<OP::Type op>
struct IsNameLookupOP {
static const bool value = IS_NAME_LOOKUP_OP(op);
};
static bool IsNameLookup(OP::Type op) {
return IS_NAME_LOOKUP_OP(op);
}
#undef IS_NAME_LOOKUP_OP
static const int kJumpOPStart = JUMP_BY;
static const int kJumpOPEnd = FORIN_ENUMERATE;
static OP::Type ToHeap(uint8_t op) {
assert(IsNameLookup(static_cast<OP::Type>(op)));
return static_cast<OP::Type>(op + (OP::LOAD_HEAP - OP::LOAD_NAME));
}
static bool IsJump(uint8_t op) {
return kJumpOPStart <= op && op <= kJumpOPEnd;
}
static bool IsReturn(uint8_t op) {
return op == RETURN || op == RETURN_SUBROUTINE;
}
static bool IsThrow(uint8_t op) {
return op == THROW || op == RAISE;
}
static Type BinaryOPFused(core::Token::Type token, bool if_true) {
switch (token) {
case core::Token::TK_LT:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_LT : IF_FALSE_BINARY_LT;
case core::Token::TK_GT:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_GT : IF_FALSE_BINARY_GT;
case core::Token::TK_LTE:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_LTE : IF_FALSE_BINARY_LTE;
case core::Token::TK_GTE:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_GTE : IF_FALSE_BINARY_GTE;
case core::Token::TK_INSTANCEOF:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_INSTANCEOF : IF_FALSE_BINARY_INSTANCEOF;
case core::Token::TK_IN:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_IN : IF_FALSE_BINARY_IN;
case core::Token::TK_EQ:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_EQ : IF_FALSE_BINARY_EQ;
case core::Token::TK_NE:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_NE : IF_FALSE_BINARY_NE;
case core::Token::TK_EQ_STRICT:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_STRICT_EQ : IF_FALSE_BINARY_STRICT_EQ;
case core::Token::TK_NE_STRICT:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_STRICT_NE : IF_FALSE_BINARY_STRICT_NE;
case core::Token::TK_BIT_AND:
return (if_true) ?
IF_TRUE_BINARY_BIT_AND : IF_FALSE_BINARY_BIT_AND;
default:
return OP::NOP;
}
}
static OP::Type BinaryOP(core::Token::Type token) {
switch (token) {
case core::Token::TK_ASSIGN_ADD:
case core::Token::TK_ADD: return OP::BINARY_ADD;
case core::Token::TK_ASSIGN_SUB:
case core::Token::TK_SUB: return OP::BINARY_SUBTRACT;
case core::Token::TK_ASSIGN_SHR:
case core::Token::TK_SHR: return OP::BINARY_RSHIFT_LOGICAL;
case core::Token::TK_ASSIGN_SAR:
case core::Token::TK_SAR: return OP::BINARY_RSHIFT;
case core::Token::TK_ASSIGN_SHL:
case core::Token::TK_SHL: return OP::BINARY_LSHIFT;
case core::Token::TK_ASSIGN_MUL:
case core::Token::TK_MUL: return OP::BINARY_MULTIPLY;
case core::Token::TK_ASSIGN_DIV:
case core::Token::TK_DIV: return OP::BINARY_DIVIDE;
case core::Token::TK_ASSIGN_MOD:
case core::Token::TK_MOD: return OP::BINARY_MODULO;
case core::Token::TK_LT: return OP::BINARY_LT;
case core::Token::TK_GT: return OP::BINARY_GT;
case core::Token::TK_LTE: return OP::BINARY_LTE;
case core::Token::TK_GTE: return OP::BINARY_GTE;
case core::Token::TK_INSTANCEOF: return OP::BINARY_INSTANCEOF;
case core::Token::TK_IN: return OP::BINARY_IN;
case core::Token::TK_EQ: return OP::BINARY_EQ;
case core::Token::TK_NE: return OP::BINARY_NE;
case core::Token::TK_EQ_STRICT: return OP::BINARY_STRICT_EQ;
case core::Token::TK_NE_STRICT: return OP::BINARY_STRICT_NE;
case core::Token::TK_ASSIGN_BIT_AND:
case core::Token::TK_BIT_AND: return OP::BINARY_BIT_AND;
case core::Token::TK_ASSIGN_BIT_XOR:
case core::Token::TK_BIT_XOR: return OP::BINARY_BIT_XOR;
case core::Token::TK_ASSIGN_BIT_OR:
case core::Token::TK_BIT_OR: return OP::BINARY_BIT_OR;
default: {
UNREACHABLE();
}
}
return OP::NOP; // makes compiler happy
}
static OP::Type UnaryOP(core::Token::Type token) {
switch (token) {
case core::Token::TK_NOT: return OP::UNARY_NOT;
case core::Token::TK_ADD: return OP::UNARY_POSITIVE;
case core::Token::TK_SUB: return OP::UNARY_NEGATIVE;
case core::Token::TK_BIT_NOT: return OP::UNARY_BIT_NOT;
default: {
UNREACHABLE();
}
}
return OP::NOP; // makes compiler happy
}
static inline const char* String(int op);
};
static_assert(OP::NOP == 0, "NOP op should be 0");
#define IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_STRINGS(V, N) #V,
static const std::array<const char*, OP::NUM_OF_OP + 1> kOPString = { {
IV_LV5_RAILGUN_OP_LIST(IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_STRINGS)
"NUM_OF_OP"
} };
#undef IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_STRINGS
#define IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_LENGTH(V, N) N,
static const std::array<std::size_t, OP::NUM_OF_OP + 1> kOPLength = { {
IV_LV5_RAILGUN_OP_LIST(IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_LENGTH)
1
} };
#undef IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_LENGTH
template<OP::Type op>
struct OPLength;
#define IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_LENGTH(V, N)\
template<>\
struct OPLength<OP::V> {\
static const int value = N;\
};
IV_LV5_RAILGUN_OP_LIST(IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_LENGTH)
#undef IV_LV5_RAILGUN_DEFINE_LENGTH
const char* OP::String(int op) {
assert(0 <= op && op < NUM_OF_OP);
return kOPString[op];
}
typedef std::array<const void*, OP::NUM_OF_OP + 1> DirectThreadingDispatchTable;
typedef std::unordered_map<const void*, OP::Type> LabelOPTable;
} } } // namespace iv::lv5::railgun
#endif // IV_LV5_RAILGUN_OP_H_