Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (14 sloc) 834 Bytes

Campagnes

Via deze pagina kunnen meerdere campagnes bezocht worden. In de onderstaande artikelen wordt behandeld hoe je deze campagnes binnen Copernica kunt opzeggen. Mocht je toch moeite hebben met het opzetten van deze campagnes, volg dan een van onze trainingen. Meerdere van deze campagnes komen ook terug in onze training. Wil je toch graag een custom campagne opstarten? Neem dan contact op met een van onze vele partners.

You can’t perform that action at this time.