Skip to content

Latest commit

 

History

History
65 lines (56 loc) · 3.5 KB

campaign-tutorial-double-opt-in.md

File metadata and controls

65 lines (56 loc) · 3.5 KB

Dubbele opt-in Campagne

Commerciële e-mailverzenders mogen alleen verzenden naar adressen die daartoe expliciet toestemming hebben gegeven: dit noemen we een opt-in. Dit houdt in dat je niet zomaar een lijst met e-mailadressen mag kopen of scrapen van het web. Wanneer een persoon zijn e-mailadres aan jou doorgeeft, bijvoorbeeld door zich aan te melden voor nieuwsbrieven en aanbiedingen op jouw website, geldt dat als een enkele opt-in.

Het is echter nog beter voor je sender reputation als je altijd een dubbele opt-in gebruikt. Een dubbele opt-in bevestigt dat een gebruiker jouw e-mail wilt ontvangen door te vragen om een confirmatie van hun inschrijving, meestal door op een link te klikken die ze per email ontvangen.

Aanmaken in Marketing Suite

  1. Er is een databaseveld nodig die de dubbele optin bewaart. Ga naar Database & Profielen, klik op het tandwiel en ga vervolgens naar Structuur bewerken. Voeg een DoubleOptin veld toe met type meerkeuzeveld met waardes "Ja"/"Nee" en standaardwaarde "Nee".

  2. Nu dient er een opvolgactie aangemaakt te worden, die een mailing verstuurd wanneer er een nieuw profiel wordt aangemaakt. Klik weer op het tandwiel en klik vervolgens op Opvolgacties. Kies voor een nieuwe opvolgactie door op Create followup te klikken. De reden waarom deze opvolgactie start is Profile created, selecteer deze optie en klik op proceed. Klik aan de linkerkant op Send email en verbindt dit blok aan FollowUp start. Klik op edit in het send email-blok om de welkomstmail te selecteren. Als dit gedaan is, sluit je de opvolgactie en sla je deze op.

  3. Als laatste stap gaan we een opvolgactie aan de mail koppelen. Klik op Email designer en ga klik de welkomstmail aan. Selecteer de button die het emailadres gaat bevestigen, klik rechts op Follow-up en klik vervolgens op aanpassen. Klik aan de linkerkant op Update destination en verbindt dit blok aan Klik op een knop. Klik op edit in het update destination blok en zet het veld DoubleOptin naar nieuwe waarde "Ja".

Let op: zet deze actie alleen in de Marketing Suite. Zet hem niet ook nog in de Publisher, dan krijgen klanten 2 mails.

Aanmaken in Publisher

  1. Er is een databaseveld nodig die de dubbele optin bewaart. Ga naar Profielen en klik op Databasebeer > Databasevelden wijzigen. Voeg een DoubleOptin veld toe met type meerkeuzeveld met waardes "Ja"/"Nee" en standaardwaarde "Nee".

  2. Nu dient er een opvolgactie aangemaakt te worden, die een mailing verstuurd bij een nieuw profiel. Klik Databasebeheer > Database opvolgacties en klik op Nieuwe opvolgactie aanmaken. De aanleiding is er is een profiel aangemaakt, de actie is Verstuur een opgemaakt document per e-mail en er is geen wachttijd. Klik op volgende en selecteer de welkomstmail.

  3. Als laatste stap gaan we een opvolgactie aan de mail koppelen. Ga naar E-mailings en selecteer het document die je als welkomstmail wilt gebruiken. Klik bovenin op Document naam > Opvolgacties en klik op Nieuwe opvolgactie aanmaken. De aanleiding is het registeren van een klik, vul de juiste link in, de actie is Wijzig gegevens van het (sub)profiel en er is geen wachttijd. Klik op volgende, stel in dat veld 1 DoubleOptin is en dat waarde 1 Ja is.

Let op: zet deze actie alleen in de Publisher. Zet hem niet ook in de Marketing Suite, dan krijgen klanten 2 mails.