Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (28 sloc) 2.14 KB

Collecties

Een collectie is een soort minidatabase binnen een profiel. Een profiel kan bijvoorbeeld een collectie orders, een collectie gedownloade whitepapers, of een collectie contactpersonen (wanneer een profiel een bedrijf is in het geval van een B2B-database) bevatten. Een collectie wordt, net als de database, opgebouwd uit velden naar keuze. Een collectie wordt gevuld met zogeheten subprofielen en deze bevatten, gelijk aan profielen, informatie over kenmerken als naam, aantal, prijs en categorie.

Selecties en miniselecties:

Een selectie selecteert profielen op basis van veldwaarden (kenmerken) binnen een database, aan de hand van een conditie. Een miniselectie doet hetzelfde, maar dan met subprofielen binnen een collectie. Het is ook mogelijk om een selectie te maken van profielen met subprofielen die voldoen aan de condities van een miniselectie. In dat geval moet er een aparte selectie worden aangemaakt met als conditie dat de profielen erin tenminste '1 subprofiel' hebben dat voldoet aan de condities van de miniselectie, of helemaal geen. Je zou bijvoorbeeld een selectie kunnen maken van profielen die ooit een order hebben geplaatst (minimaal 1 subprofiel in de collectie 'Orders'), of juist van profielen die nog nooit een order hebben geplaatst (0 subprofielen in de collectie 'Orders').

Een collectie aanmaken

Een collectie kun je aanmaken via Aanmaken > Maak een collectie aan. Kies onder welke database de collectie geplaatst moet worden en geef de collectie een naam. Na het aanmaken kun je via de optie velden in de toolbar de velden toevoegen aan je collectie.

Aanmaken of wijzigen van een miniselectie

Om een miniselectie aan te maken kies je onderin eerst voor de optie Collecties. De bestaande collecties en miniselecties worden nu getoond tussen je databases en selecties. Vervolgens kies je de collectie waaronder je een miniselectie wilt aanmaken en klik je op Aanmaken > Maak een miniselectie aan. Hier geef je de miniselectie een naam. Na het aanmaken kun je condities toevoegen aan de miniselectie.

Om de condities aan te passen klik je op de optie Regels in de toolbar van de betreffende miniselectie.