Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
43 lines (37 sloc) 2.17 KB

Headers

Headers worden gebruikt om informatie mee te geven aan een e-mail. Er zijn gestandaardiseerde headers zoals "From" en "Subject", maar je kunt ook zogenaamde "X-headers" gebruiken.

In de Marketing Suite vind je al deze headers bovenaan de Template Editor bij het aanmaken van een e-mail. In Publisher kun je deze vinden bij het aanmaken van een mailing onder het E-mailings menu.

BCC-header

De BCC (Blind Carbon Copy) kan gebruikt worden om kopieën van e-mails te versturen naar een of meerdere adressen, zonder dat deze elkaars e-mailadres < te zien krijgen. Zo is er minder kans dat de adressen bij spammers belanden, of dat er per ongeluk een lange ketting van "Allen beantwoorden" e-mails ontstaat. Ook kunnen de adressen niet gebruikt worden door virussen die zichzelf door adressen verspreiden.

X-headers

X-headers zijn extra headers die toegevoegd worden naast de gebruikelijke headers als "From", "Subject" en dergelijke. De "X-" in X-header staat voor eXperimenteel of eXtensie. Je kunt hier je eigen waarden voor gebruiken om extra informatie mee te geven aan je e-mail. Je kunt dus helemaal zelf bepalen welke X-headers je gebruikt of wat je meegeeft. Je kan bijvoorbeeld de naam van je selectie of campagne meegeven voor je eigen statistieken.

Met Copernica kun je hier ook personalisatie gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld aan elke e-mail een "X-PF-ID" meegeven, waar je de ID van een profiel meegeeft (bijvoorbeeld omdat deze anders is in je eigen database). Als de e-mail vervolgens niet aankomt kun je dit profiel zo terug zoeken in je eigen database en contacteren om het probleem op te lossen.

List-Unsubscribe header

Je kunt ook altijd de list unsubscribe header toevoegen. Hiermee kunnen sommige e-mailclients meteen een unsubscribe link bovenaan de e-mail plaatsen. Wij raden je aan altijd minstens een uitschrijflink te plaatsen. Dit komt ten goede aan je reputatie als verzender en je kan het uitschrijfgedrag zelf instellen.

Meer informatie