Skip to content

Latest commit

 

History

History
98 lines (74 loc) · 5.12 KB

rest-oauth.md

File metadata and controls

98 lines (74 loc) · 5.12 KB

OAuth2

OAuth 2.0 is het standaardprotocol voor autorisatie. OAuth 2.0 vervangt het werk dat is verricht op het oorspronkelijke OAuth protocol dat in 2006 is ontworpen. Door OAuth 2.0 kunnen gebruikers toegang verlenen tot gegevens, zonder hun gebruikersnaam en wachtwoord uit handen te geven.

Waarvoor heb je dit nodig?

De OAuth2 functionaliteit komt van pas als je een applicatie maakt die je aan heel veel Copernica accounts wilt koppelen. Bijvoorbeeld aan accounts van andere bedrijven. Veronderstel dat je een website hebt gemaakt die met behulp van kunstmatige intelligentie Copernica-databases kan analyseren en selecties kan optimaliseren. Deze tool is handig voor jezelf, maar ook voor anderen. Je kunt dan een button op jouw website plaatsen: "klik hier om ook jouw Copernica database te analyseren". Als iemand op de button klikt, wordt hij automatisch doorverwezen naar Copernica.com, en wordt een vraag gesteld zoals: "De database-analyzer wil toegang tot jouw account om je database te analyseren. Vind je dat goed?".

Applicatie aanmelden

De hierboven beschreven koppeling kun je met OAuth2 maken. Om te beginnen moet je je applicatie aanmelden via de configuratie-module in Marketing Suite. Je moet hierbij een naam en omschrijving van je applicatie opgeven. Zorg dat dit een duidelijke naam en omschrijving is, want deze gegevens krijgen mensen te zien als ze op de pagina "applicatie X wil graag toegang tot jouw gegevens" komen.

Nadat je de applicatie hebt aangemeld, ontvang je een client_key en client_secret. Dit is de logincode en het wachtwoord dat je later moet doorgeven aan Copernica om toegang te krijgen tot andere accounts. Let op dat je de waarde van client_secret geheim houdt. Alleen jij mag toegang hebben tot deze data.

Button of hyperlink plaatsen

Met de logingegevens van je applicatie (de client_key en client_secret) kun je een link of button op je website plaatsen. Als mensen deze link aanklikken worden ze doorverwezen naar Copernica.com alwaar ze hun account toegankelijk kunnen maken voor jouw applicatie. De link moet verwijzen naar de volgende URL:

https://www.copernica.com/nl/authorize?client_id=XXX&redirect_uri=XXX&state=XXX&response_type=code

In de URL staat een aantal variabelen op de waarde XXX. Deze variabelen moet je invullen met waardes die voor jou relevant zijn:

  • client_id: de waarde van de client_key van je applicatie
  • redirect_uri: het volledige adres (url) van de pagina op jouw website waar de gebruiker naar wordt terugverwezen nadat hij toegang heeft verleend
  • state: een moeilijk te raden random string die je zelf hebt gegenereerd (dit moet telkens een andere waarde zijn!)
  • response_type: dit moet de waarde code hebben

Je moet er goed voor zorgen dat de state variabele echt een moeilijk te raden random string is. Als de string niet naar onze zin is (te kort, te voorspelbaar), dan wordt sowieso geen toegang verleend.

De terugkeerpagina

Ook moet je een terugkeerpagina maken. Nadat iemand op de link op je website heeft geklikt en op copernica.com jouw applicatie toegang heeft gegeven tot zijn accountgegevens, keert hij terug naar deze pagina. Copernica voegt twee variabelen toe aan de URL van de terugkeerpagina: de variabelen state en de variabele code.

Op de terugkeerpagina moet je twee dingen doen. Ten eerste moet je controleren of de waarde van de variabele state overeenkomt met de waarde die je in de oorspronkelijke link had gezet. Als dat niet het geval is, is er iets vreemds aan de hand (misbruik!) en hoef je dus niks meer te doen.

Als de state variabele in orde is, kun je de REST API gebruiken om de access key te downloaden. Gebruik hiervoor de volgende URL:

https://api.copernica.com/v2/token?client_id=XXX&client_secret=XXX&redirect_uri=XXX&code=XXX

Ook hier moet je de XXX waarden weer vervangen door je eigen variabelen:

  • client_id: de waarde van de client_key van je applicatie
  • client_secret: de waarde van de client_secret van je applicatie
  • redirect_uri: precies hetzelfde adres als in de oorspronkelijke link of button
  • code: de waarde van de code variabele die door Copernica is meegegeven aan de terugkeerurl

Voor de duidelijkheid: deze URL is dus een REST API adres. Deze URL moet je niet aan de gebruiker tonen, en je hoeft hem of haar er ook niet naar door te verwijzen. Het is de bedoeling dat je vanaf jouw server een HTTP GET request naar dit adres stuurt. De redirect_url parameter in deze URL wordt overigens niet meer gebruikt. Er zal geen gebruiker meer worden doorverwezen. De parameter is alleen nodig zodat Copernica kan controleren dat het request afkomstig is van hetzelfde adres als de oorspronkelijke call.

Als alles goed gaat, dan krijg je als resultaat van deze API call een access_token terug. Dit token kan je vervolgens gebruiken om API calls te doen, en de gegevens in het desbetreffende account op te vragen.

{ access_token : "ed430a95c58fd7d230c9dc453396cf5" }

Meer informatie