Skip to content

Latest commit

 

History

History
51 lines (43 loc) · 5.08 KB

smarty-personalization-functions.md

File metadata and controls

51 lines (43 loc) · 5.08 KB

Smarty-functies

Wanneer je personalisatie toepast door middel van Smarty-code kun je gebruik maken van verschillende functies. Een aantal van die functies zijn specifiek aan Copernica.

De meeste functies bestaan uit een open- en sluittag. De gebruikte code beïnvloed de tekst binnen die twee tags. De mailonly-tag is hiervan een voorbeeld:

{mailonly}
    Klik <a href="{webversion}">hier</a> voor de webversie
{/mailonly}

De bovenstaande code zorgt ervoor dat tekst alleen getoond wordt wanneer een gebruiker de nieuwsbrief vanuit een e-mailclient bekijkt.

Copernica-specifieke functies

Naam Omschrijving
{condition} Conditioneel blok op basis van JavaScript
{fetch} Inladen van extern gehoste content
{in_miniselection} Blok dat alleen getoond wordt indien het subprofiel tot een miniselectie behoort
{in_selection} Blok dat alleen getoond wordt indien het profiel tot een selectie behoort
{linkfile} Linken naar een bestand
{linkpdf} Linken naar een PDF-bestand
{loadfeed} Inladen van een externe RSS-feed
{loadfile} Inladen van een bestand
{loadprofile} Inladen van een profiel
{loadsubprofile} Inladen van een subprofiel
{mailonly} Blok markeren dat alleen in de mailversie getoond wordt
{$smarty.now} Datumvariabele
{survey} Inladen van een enquête
{unsubscribe} Uitschrijflink
{webform} Inladen van een webformulier
{webonly} Blok markeren dat alleen in de webversie getoond wordt
{webversion} Link naar de webversie

Standaardfuncties

Naam Omschrijving
{assign} Waarde toekennen aan een variabele
{capture} Tekst in een variabele opslaan
{counter} Teller
{foreach} Itereren van een array
{if} Conditionele blokken
{literal} Blok markeren voor letterlijke interpretatie
{math} Berekening uitvoeren
{$smarty.now} Datumvariabele
{textformat} Tekst formatteren