Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Tips, tricks en achtergrond

De Copernica-software biedt vele functionaliteiten voor het verzenden van e-mail. We hebben daarom een lijst samengesteld van tips en tricks om het resultaat van mailings te verbeteren en je meer bekend te maken met de software. Als je een onbekende term tegenkomt kun je de begrippenlijst raadplegen.

Database reputatie en onderhoud

Je reputatie bij emailclients is heel belangrijk. Als deze niet in orde is kan het zijn dat je e-mails niet bij je klanten aankomen. Een schone database, lage spamscore en nette HTML dragen allemaal bij aan een goede reputatie. In de onderstaande artikelen geven we je nog veel meer tips.

Smarty

Hieronder vind je veelvoorkomende Smarty-toepassingen.

Tutorials

Hieronder vind je tutorials over veelvoorkomende toepassingen.

Senderdomains

Senderdomains zorgen ervoor dat Copernica namens jou mag mailen. Er bestaan vele technieken om misbruik van jouw naam te voorkomen. Daarnaast zorgen senderdomains dat Copernica up-to-date blijft.

Overige

Hieronder vind je verdere uitleg en tips over verschillende onderwerpen.