Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (44 sloc) 2.27 KB

Tips, tricks en achtergrond

De Copernica software heeft vele functionaliteiten die gebaseerd zijn op vele technieken en kennis over het verzenden van email. We hebben daarom een lijst samengesteld van tips en tricks om het resultaat van je mailings te verbeteren en je meer bekend te maken met de software. Sommige van deze artikelen zullen gebaseerd zijn op achtergrondkennis, terwijl andere dieper ingaan op de software. Als je een onbekende term tegenkomt kun je de begrippenlijst raadplegen.

Database reputatie en onderhoud

Je reputatie bij email clients is heel belangrijk. Als deze niet in orde is, kan het zijn dat je emails niet bij je klanten aankomen. Een schone database, lage spamscore en nette HTML dragen allemaal bij aan een goede reputatie, maar in de onderstaande artikelen geven we je nog veel meer tips.

Smarty

Hieronder vind je veelvoorkomende Smarty toepassingen.

Tutorials

Hieronder vind je tutorials voor veelvoorkomende toepassingen.

Sender domains

Sender domains zorgen ervoor dat Copernica in jouw naam mag mailen. Er zijn namelijk vele technieken om misbruik van jouw naam te voorkomen. Daarnaast zorgen de sender domains dat Copernica alles up-to-date houdt, zodat je dat zelf niet hoeft te doen.

Andere

Hier vind je nog meer uitleg en tips over verschillende onderwerpen.