Permalink
Browse files

Translation - Separating AOSP and CM strings

Change-Id: I18b8456d2fe74181402c9fa9f6cab8e996434cfc
  • Loading branch information...
1 parent d53e351 commit b5e8b8ce6f49e28b46955f6a31b71e02eac5f333 @tothtamassyman tothtamassyman committed Apr 9, 2013
Showing with 30 additions and 23 deletions.
  1. +30 −23 core/res/res/values-hu/strings.xml
@@ -139,20 +139,6 @@
<string name="turn_off_radio" msgid="8198784949987062346">"Vezeték nélküli eszköz kikapcsolása"</string>
<string name="screen_lock" msgid="799094655496098153">"Képernyő lezárása"</string>
<string name="power_off" msgid="4266614107412865048">"Kikapcsolás"</string>
- <string name="reboot_system" product="tablet">Táblagép újraindítása</string>
- <string name="reboot_system" product="default">Telefon újraindítása</string>
- <string name="global_action_screenshot">Képernyőmentés</string>
- <string name="global_actions_toggle_expanded_desktop_mode">Kiterjesztett képernyő</string>
- <string name="global_actions_expanded_desktop_mode_on_status">Engedélyezve</string>
- <string name="global_actions_expanded_desktop_mode_off_status">Letiltva</string>
- <string name="reboot_reboot">Újraindítás</string>
- <string name="reboot_recovery">Recovery</string>
- <string name="reboot_bootloader">Bootloader</string>
- <string name="reboot_bootmenu">Bootmenü</string>
- <string name="reboot_fastboot">Fastboot</string>
- <string name="reboot_download">Download</string>
- <string name="reboot_progress">Újraindítás\u2026</string>
- <string name="reboot_confirm">A telefon újraindul.</string>
<string name="silent_mode_silent" msgid="319298163018473078">"Csengő kikapcsolva"</string>
<string name="silent_mode_vibrate" msgid="7072043388581551395">"Csengő rezeg"</string>
<string name="silent_mode_ring" msgid="8592241816194074353">"Csengő bekapcsolva"</string>
@@ -388,8 +374,6 @@
<string name="permdesc_clearAppCache" product="default" msgid="2459441021956436779">"Lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy tárhelyet szabadítson fel a telefonon azáltal, hogy fájlokat töröl más alkalmazások gyorsítótármappáiból. Ez a többi alkalmazás lassabb elindulását okozhatja, mert azoknak újra le kell kérniük az adataikat."</string>
<string name="permlab_movePackage" msgid="3289890271645921411">"alkalmazás-erőforrások áthelyezése"</string>
<string name="permdesc_movePackage" msgid="319562217778244524">"Lehetővé teszi az alkalmazás számára alkalmazás-erőforrások áthelyezését a belső tárolóról egy külső tárolóra, és fordítva."</string>
- <string name="permlab_preventpower">kikapcsológomb felülbírálata</string>
- <string name="permdesc_preventpower">Lehetővé teszi egy alkalmazás számára a kikapcsológomb felülbírálatát</string>
<string name="permlab_readLogs" msgid="6615778543198967614">"érzékeny naplóadatok olvasása"</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="tablet" msgid="82061313293455151">"Lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy olvassa a rendszer különböző naplófájljait. Ezáltal általános információkat deríthet ki arról, hogy mire használja a táblagépét, valamint személyes, magánjellegű adatokhoz is hozzájuthat."</string>
<string name="permdesc_readLogs" product="default" msgid="2063438140241560443">"Lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy olvassa a rendszer különböző naplófájljait. Ezáltal általános információkat deríthet ki arról, hogy mire használja a telefonját, valamint személyes, magánjellegű adatokhoz is hozzájuthat."</string>
@@ -492,10 +476,6 @@
<string name="permdesc_asec_rename" msgid="1794757588472127675">"Lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy átnevezze a belső tárhelyet."</string>
<string name="permlab_vibrate" msgid="7696427026057705834">"rezgés szabályozása"</string>
<string name="permdesc_vibrate" msgid="6284989245902300945">"Lehetővé teszi az alkalmazás számára a rezgés vezérlését."</string>
- <string name="permlab_fm_radio_receiver">FM rádióvevő vezérlése</string>
- <string name="permdesc_fm_radio_receiver">Lehetővé teszi az alkalmazás számára az FM rádióvevő vezérlését.</string>
- <string name="permlab_fm_radio_transmitter">FM rádióadó vezérlése</string>
- <string name="permdesc_fm_radio_transmitter">Lehetővé teszi az alkalmazás számára az FM rádióadó vezérlését.</string>
<string name="permlab_flashlight" msgid="2155920810121984215">"vaku vezérlése"</string>
<string name="permdesc_flashlight" msgid="6522284794568368310">"Lehetővé teszi az alkalmazás számára a vaku vezérlését."</string>
<string name="permlab_manageUsb" msgid="1113453430645402723">"USB-eszközök preferenciáinak és engedélyeinek kezelése"</string>
@@ -782,7 +762,6 @@
<string name="lockscreen_password_wrong" msgid="5737815393253165301">"Újra"</string>
<string name="faceunlock_multiple_failures" msgid="754137583022792429">"Elérte az arcalapú feloldási kísérletek maximális számát"</string>
<string name="lockscreen_plugged_in" msgid="8057762828355572315">"Töltés (<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>)"</string>
- <string name="lockscreen_discharging">Lemerítés, <xliff:g id="number">%d</xliff:g><xliff:g id="percent">%%</xliff:g></string>
<string name="lockscreen_charged" msgid="321635745684060624">"Feltöltve"</string>
<string name="lockscreen_battery_short" msgid="4477264849386850266">"<xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g><xliff:g id="PERCENT">%%</xliff:g>"</string>
<string name="lockscreen_low_battery" msgid="1482873981919249740">"Csatlakoztassa a töltőt."</string>
@@ -1373,7 +1352,6 @@
<string name="action_menu_overflow_description" msgid="2295659037509008453">"További lehetőségek"</string>
<string name="storage_internal" msgid="4891916833657929263">"Belső tárhely"</string>
<string name="storage_sd_card" msgid="3282948861378286745">"SD-kártya"</string>
- <string name="storage_sd_dock_card">Dokkoló SD-kártyája</string>
<string name="storage_usb" msgid="3017954059538517278">"USB-tár"</string>
<string name="extract_edit_menu_button" msgid="8940478730496610137">"Szerkesztés"</string>
<string name="data_usage_warning_title" msgid="1955638862122232342">"Adathasználati figyelmeztetés"</string>
@@ -1412,7 +1390,6 @@
<string name="sending" msgid="3245653681008218030">"Küldés…"</string>
<string name="launchBrowserDefault" msgid="2057951947297614725">"Böngésző indítása?"</string>
<string name="SetupCallDefault" msgid="5834948469253758575">"Fogadja a hívást?"</string>
- <string name="app_killed_message">Alkalmazás leállítva</string>
<string name="activity_resolver_use_always" msgid="8017770747801494933">"Mindig"</string>
<string name="activity_resolver_use_once" msgid="2404644797149173758">"Csak egyszer"</string>
<string name="default_audio_route_name" product="tablet" msgid="4617053898167127471">"Táblagép"</string>
@@ -1479,6 +1456,33 @@
<string name="enable_accessibility_canceled" msgid="3833923257966635673">"Hozzáférés megszakítva."</string>
<string name="user_switched" msgid="3768006783166984410">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> az aktuális felhasználó."</string>
<string name="owner_name" msgid="2716755460376028154">"Tulajdonos"</string>
+
+ <!-- CYANOGENMOD ADDITIONS END -->
+
+ <string name="reboot_system" product="tablet">Táblagép újraindítása</string>
+ <string name="reboot_system" product="default">Telefon újraindítása</string>
+ <string name="global_action_screenshot">Képernyőmentés</string>
+ <string name="global_actions_toggle_expanded_desktop_mode">Kiterjesztett képernyő</string>
+ <string name="global_actions_expanded_desktop_mode_on_status">Engedélyezve</string>
+ <string name="global_actions_expanded_desktop_mode_off_status">Letiltva</string>
+ <string name="reboot_reboot">Újraindítás</string>
+ <string name="reboot_recovery">Recovery</string>
+ <string name="reboot_bootloader">Bootloader</string>
+ <string name="reboot_bootmenu">Bootmenü</string>
+ <string name="reboot_fastboot">Fastboot</string>
+ <string name="reboot_download">Download</string>
+ <string name="reboot_progress">Újraindítás\u2026</string>
+ <string name="reboot_confirm" product="tablet">A telefon újraindul.</string>
+ <string name="reboot_confirm" product="default">A táblagép újraindul.</string>
+ <string name="permlab_preventpower">kikapcsológomb felülbírálata</string>
+ <string name="permdesc_preventpower">Lehetővé teszi egy alkalmazás számára a kikapcsológomb felülbírálatát</string>
+ <string name="permlab_fm_radio_receiver">FM rádióvevő vezérlése</string>
+ <string name="permdesc_fm_radio_receiver">Lehetővé teszi az alkalmazás számára az FM rádióvevő vezérlését.</string>
+ <string name="permlab_fm_radio_transmitter">FM rádióadó vezérlése</string>
+ <string name="permdesc_fm_radio_transmitter">Lehetővé teszi az alkalmazás számára az FM rádióadó vezérlését.</string>
+ <string name="lockscreen_discharging">Lemerítés, <xliff:g id="number">%d</xliff:g><xliff:g id="percent">%%</xliff:g></string>
+ <string name="storage_sd_dock_card">Dokkoló SD-kártyája</string>
+ <string name="app_killed_message">Alkalmazás leállítva</string>
<string name="global_action_reboot">Újraindítás</string>
<string name="global_action_choose_profile">Profil</string>
<string name="profileNameDefault">Alapértelmezett</string>
@@ -1494,4 +1498,7 @@
<string name="wildcardProfile">Egyéb</string>
<string name="toast_rotation_unlocked">Képernyő elforgatás engedélyezve</string>
<string name="toast_rotation_locked">Képernyő elforgatás letiltva</string>
+
+ <!-- CYANOGENMOD ADDITIONS END -->
+
</resources>

0 comments on commit b5e8b8c

Please sign in to comment.