New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vrstva letiště - moc atributů #26

Closed
jachym opened this Issue Dec 12, 2017 · 7 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@jachym
Contributor

jachym commented Dec 12, 2017

Zobrazit pouze atributy

  • name
  • iata
  • icao

@jachym jachym added the task label Dec 12, 2017

@jachym jachym added this to the Fáze 1 milestone Dec 12, 2017

@jachym

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jachym

jachym Dec 14, 2017

Contributor

nebo to mám vytáhnout z těch dat já?

Contributor

jachym commented Dec 14, 2017

nebo to mám vytáhnout z těch dat já?

@jachym

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jachym

jachym Jan 2, 2018

Contributor

data jsem upravil tak, aby obsahovala jenom použitelné atributy

platí i pro přístavy

@marcel-dancak můžeš to prosím aktualizovat?

Contributor

jachym commented Jan 2, 2018

data jsem upravil tak, aby obsahovala jenom použitelné atributy

platí i pro přístavy

@marcel-dancak můžeš to prosím aktualizovat?

@marcel-dancak

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@marcel-dancak

marcel-dancak Jan 3, 2018

Contributor

@jachym nechal si tam aj 'website', tak aj ten som nechal zobrazovať, v prípade že je zadaný. Niektoré linky už ale nie sú aktuálne, tak neviem či sa zaktualizujú, alebo ten atribút nezobrazíme vôbec.

Contributor

marcel-dancak commented Jan 3, 2018

@jachym nechal si tam aj 'website', tak aj ten som nechal zobrazovať, v prípade že je zadaný. Niektoré linky už ale nie sú aktuálne, tak neviem či sa zaktualizujú, alebo ten atribút nezobrazíme vôbec.

@jachym

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jachym

jachym Jan 3, 2018

Contributor

pockej, to by melo byt url, jak to udelam, sry

Contributor

jachym commented Jan 3, 2018

pockej, to by melo byt url, jak to udelam, sry

@jachym

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jachym

jachym Jan 3, 2018

Contributor

fixed

Contributor

jachym commented Jan 3, 2018

fixed

@marcel-dancak

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@marcel-dancak

marcel-dancak Jan 3, 2018

Contributor

Teraz som si všimol, že niektoré linky začínajú http:// protokolom, iné nie. A preto potom niektoré nefungujú. Zdá sa mi, že rovnaký problém bol už riešený pri iných vrstvách.

Contributor

marcel-dancak commented Jan 3, 2018

Teraz som si všimol, že niektoré linky začínajú http:// protokolom, iné nie. A preto potom niektoré nefungujú. Zdá sa mi, že rovnaký problém bol už riešený pri iných vrstvách.

@jachym

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@jachym

jachym Jan 3, 2018

Contributor

jééje, děkuju za testování - opraveno.

Contributor

jachym commented Jan 3, 2018

jééje, děkuju za testování - opraveno.

@filipzava filipzava closed this Jan 17, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment