No description, website, or topics provided.
Jupyter Notebook
Latest commit 5a48472 Dec 23, 2015 @stared stared licencja CC BY
Permalink
Failed to load latest commit information.
dane geolokalizacja wyczyszczona Jul 19, 2015
demo wykresy reklamowe Jul 19, 2015
zajecia Renamed according to numbering convention. Jul 20, 2015
.gitignore wwyrazy i inne modyfikacje Jun 27, 2015
README.md licencja CC BY Dec 23, 2015

README.md

DELab UW - szkoła letnia analizy danych 2015

Repozytorium zawiera materiały użyte w Szkole Letniej Analizy Danych 2015, organizowanej przez DELab UW.

Były to intensywne, 5-dniowe warsztaty skoncentrowane na eksploracyjnej analizie i wizualizacji danych dla przedstawicieli nauk społecznych i pokrewnych. Zajęcia odbywały się w dniach 30 czerwca – 4 lipca 2015 roku, w godzinach 9:00 – 17:00.

Materiały zostały przygotowane dla DELab UW przez Piotra Migdała i Juliana Zubka; kierownikiem organizacyjnym był Łukasz Jonak.

wykres promujący szkołę letnią z analizy danych

Licencja

Otwarta licencja CC BY.

Dlaczego?

Tradycyjne narzędzia przetwarzania i analiz danych – graficzne arkusze kalkulacyjne i pakiety statystyczne – nie zawsze dają sobie radę ze wszystkimi wyzwaniami stającymi przed badaczami. Nie chodzi tu tylko o wolumen danych, ale także o ich wielowymiarowość, zapewnienie powtarzalności procesu analiz, potrzebę generowania dużej liczby wysokiej jakości wizualizacji.

Program ramowy

Materiały są dostępne w folderze zajecia/ w postaci notatników IPython Notebook. Można je oglądać w przeglądarce, by móc z nimi interagować, najlepiej ściągnąć całe repozytorium.