Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

DELab UW - szkoła letnia analizy danych 2015

Repozytorium zawiera materiały użyte w Szkole Letniej Analizy Danych 2015, organizowanej przez DELab UW.

Były to intensywne, 5-dniowe warsztaty skoncentrowane na eksploracyjnej analizie i wizualizacji danych dla przedstawicieli nauk społecznych i pokrewnych. Zajęcia odbywały się w dniach 30 czerwca – 4 lipca 2015 roku, w godzinach 9:00 – 17:00.

Materiały zostały przygotowane dla DELab UW przez Piotra Migdała i Juliana Zubka; kierownikiem organizacyjnym był Łukasz Jonak.

wykres promujący szkołę letnią z analizy danych

Licencja

Otwarta licencja CC BY.

Dlaczego?

Tradycyjne narzędzia przetwarzania i analiz danych – graficzne arkusze kalkulacyjne i pakiety statystyczne – nie zawsze dają sobie radę ze wszystkimi wyzwaniami stającymi przed badaczami. Nie chodzi tu tylko o wolumen danych, ale także o ich wielowymiarowość, zapewnienie powtarzalności procesu analiz, potrzebę generowania dużej liczby wysokiej jakości wizualizacji.

Program ramowy

Materiały są dostępne w folderze zajecia/ w postaci notatników IPython Notebook. Można je oglądać w przeglądarce, by móc z nimi interagować, najlepiej ściągnąć całe repozytorium.

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.