Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

README.md

DHLAB

Nasjonalbiblioteket har utviklet et API (Application Programming Interface) mot tekstene i NB Digital (bøker og aviser) og en funksjonalitet for bruk av API-et i Jupyter Notebook som kan benyttes av forskere. Jupyter Notebook kan benyttes uten kjennskap til programmering. Med API-et er det mulig å studere data fra de digitale tekstene for eksempel ved generering av ordfrekvenslister, konkordanser, kollokasjoner og n-grammer og ved uttrekk av navn og narrative grafer. Alle uttrekk kan gjøres på enkeltverk eller definerte korpus. Bak API-et er det en kobling til metadata slik at korpus kan defineres på bakgrunn av bibliografisk informasjon.

https://mybinder.org/v2/gh/DH-LAB-NB/DHLAB/master

DOI

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Packages

No packages published