Skip to content

DIGGSweden/dataportal-web

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sveriges dataportal webbklient

Här finns källkoden för dataportalens webbklient https://www.dataportal.se

Förutsättningar

  • node 12.13.0 (LTS)
  • yarn

EntryScape

Den svenska dataportalen är starkt integrerad med produktsviten EntryScape från MetaSolutions AB, https://entryscape.com/sv/. EntryScape Registry är en lösning för att hantera ett register över datakataloger och relaterad information.

Federerat innehåll

Den svenska dataportalen konsumerar nyheter och innehållssidor via en GraphQL proxy, som presenteras med hjälp av Apollo GraphQL och React. GraphQL-proxyn är för tillfället inte publicerad på Github.

Utveckling

yarn
yarn start

Gå till http://localhost:8080 i din webbläsare.

Lokal server

För att testa applikationen via en node express-server kör följande:

yarn
yarn build
yarn localserver

Besök http://localhost:3003 i din webbläsare.

Produktionsbygge

Bygg för produktion genom att köra följande:

yarn build

Detta kommer generera applikationen som statiska filer i dist-mappen. dist/server för server och dist/client för klient.

Stack

Noteringar

Projektet har ett beroende till Diggs designsystemspaket @digg/design-system. I skrivande stund är källkoden till detta paket inte publicerad på Github eller NPM.