The DIYbio course at DJO Groningen
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Experiments
Meetings
Presentations
Workshops
CourseSetup.md
LICENSE
PosterSeptember2014.png
README.md

README.md

Makercourse

(English: see below)

Poster

3D printen, Arduino, electronica en lasersnijden zijn technieken die een biologie makerspace gebruikt om experimenten te kunnen doen. Zo kweken we insecten (om op te eten!), doen we onderzoek met DNA, verven we met bacterien en meer. Vind je biologie leuk en/of deze technieken, doe dan mee met de Makercourse bij De Jonge Onderzoekers!

Over de cursus

 • Wanneer: elke vrijdagavond
 • Hoe laat: van 19:00-22:00 (pauze van 20:30-21:00)
 • Waar: De Jonge Onderzoekers Groningen (www.djog.nl)
 • Periode: 22 augustus tot kerstvakantie
 • Kosten: 10 euro eenmalig
 • Leeftijd: 10 jaar en ouder
 • Wanneer instromen: altijd!

Makercourse (English)

Makercourse given by DIYbio at De Jonge Onderzoekers Groningen.

About the course

 • Frequency: Weekly
 • Day: Fridays
 • Time: 19:00-22:00
 • Location: De Jonge Onderzoekers Groningen (www.djog.nl)
 • Time span: from August 22nd to Christmas
 • Costs: 10 euro, once
 • Age: 10 years old and above
 • When to enter: anytime!

GitHub structure

The course setup

 • Presentations: one speaks, the rest listens
 • Projects: multi-week group collaboration
 • Workshops: one speaks, the rest has to do things