Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
2811 lines (2395 sloc) 249 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
translation: Ivan Masár, 2008-2019.
review: Dana Kovářová, 2008-2012.
The contents of this file are subject to the license and copyright
detailed in the LICENSE and NOTICE files at the root of the source
tree and available online at
http://www.dspace.org/license/
Version: $Revision$
Date: $Date$
-->
<catalogue xml:lang="cs" xmlns:i18n="http://apache.org/cocoon/i18n/2.1">
<!--
The format used by all keys is as follows
xmlui.<Aspect>.<Java Class>.<name>
There are a few exceptions to this naming format,
1) Some general keys are in the xmlui.general namespace
because they are used very frequently.
2) Some general keys which are specific to a particular aspect
may be found at xmlui.<Aspect> without specifying a
particular java class.
-->
<!-- General keys -->
<message key="xmlui.general.dspace_home">Domovská stránka DSpace</message>
<message key="xmlui.general.search">Hledat</message>
<message key="xmlui.general.go">Vykonat</message>
<message key="xmlui.general.go_home">Přejít na domovskou stránku DSpace</message>
<message key="xmlui.general.save">Uložit</message>
<message key="xmlui.general.cancel">Zrušit</message>
<message key="xmlui.general.return">Návrat</message>
<message key="xmlui.general.update">Aktualizovat</message>
<message key="xmlui.general.delete">Smazat</message>
<message key="xmlui.general.next">Další</message>
<message key="xmlui.general.untitled">Nepojmenovaný</message>
<message key="xmlui.general.perform">Vykonat</message>
<message key="xmlui.general.queue">Fronta</message>
<!-- Keys which are used by exception2dri.xsl on error pages -->
<message key="xmlui.error.contact_msg">Pokud chcete nahlásit tuto chybu, prosím kontaktujte správce. Pokud je to možné, uveďte prosím podrobnosti o tom, co jste dělali v době, kdy k této chybě došlo.</message>
<message key="xmlui.error.contact">Kontaktovat správce</message>
<message key="xmlui.error.show_stack">Zobrazit podrobnosti této chyby</message>
<!--
Page not found keys
This is a special component that is not part of any aspect but is added
by manakin to all aspect chains.
-->
<message key="xmlui.PageNotFound.title">Stránka nenalezena</message>
<message key="xmlui.PageNotFound.head">Stránka nenalezena</message>
<message key="xmlui.PageNotFound.para1">Stránka, kterou jste požadovali, nebyla nalezena.</message>
<!--
The "utils" non-aspect
-->
<message key="xmlui.utils.AuthenticationUtil.onlyAdmins">Pouze správci stránek se mohou přihlásit pod identitou jiného uživatele.</message>
<message key="xmlui.utils.AuthenticationUtil.onlyAuthenticatedAdmins">Pouze přihlášení uživatelé, kteří jsou správci, se mohou přihlásit pod identitou jiného uživatele.</message>
<message key="xmlui.utils.AuthenticationUtil.notAnotherAdmin">Není možné se přihlásit pod identitou jiného správce.</message>
<!--
This section is for feed syndications (RSS, atom, etc)
-->
<message key="xmlui.feed.general_description">Digitální repozitář DSpace přijímá, ukládá, indexuje, uchovává a šíří digitální vědeckovýzkumné dokumenty.</message>
<message key="xmlui.feed.header">Kanály RSS</message>
<message key="xmlui.feed.logo_title">Obrázek kanálu</message>
<message key="xmlui.feed.untitled">Nepojmenovaný</message>
<!--
Default notice header
-->
<message key="xmlui.general.notice.default_head">Oznámení</message>
<!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ArtifactBrowser Aspect
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.AbstractSearch.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.head1_community">Výsledky hledání komunity: {0}</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.head1_collection">Výsledky hledání kolekce: {0}</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.head1_none">Výsledky hledání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.result_query">Váš dotaz „{0}“ vrátil {1} výsledků.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.head2">Komunity a kolekce odpovídající vašemu dotazu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.head3">Záznamy odpovídající vašemu dotazu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.no_results">Hledání nepřineslo žádné výsledky.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.all_of_dspace">Vše v DSpace</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.sort_by.title">název</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.sort_by.dateissued">datum publikování</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.sort_by.dateaccessioned">datum zaslání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.sort_by.relevance">relevance</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.sort_by">Seřadit záznamy dle</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.order">v pořadí</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.order.asc">vzestupně</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.order.desc">sestupně</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AbstractSearch.rpp">Výsledků na stránku</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.AdvancedSearch.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.title">Rozšířené hledání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.trail">Rozšířené hledání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.head">Rozšířené hledání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.search_scope">Rozsah vyhledávání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.search_scope_help">Omezte vyhledávání na komunitu nebo kolekci.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.conjunction">Operátor</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.search_type">Typ vyhledávání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.search_for">Hledat</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_author">Autor</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_title">Název</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_subject">Klíčové slovo</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_abstract">Abstrakt</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_series">Řada</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_sponsor">Sponzor</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_identifier">Identifikátor (jakýkoliv)</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_language">Kód jazyka</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_keyword">Klíčové slovo</message>
<!-- some common other possibilities for Advanced Search Fields -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_contributor">Přispěvatel</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_creator">Tvůrce</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_description">Popis</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_relation">Vztah</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_mime">Typ MIME</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_other">Jiný přispěvatel</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_advisor">Poradce</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_department">Oddělení</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.type_ANY">Plný text</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.and">A</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.or">NEBO</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.not">NE</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ConfigureableBrowse.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.starts_with">Nebo zadejte několik prvních písmen:</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.starts_with_help">Prohlížet záznamy, které začínají těmito písmeny</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.jump_select">Přejít na záznam v rejstříku:</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.choose_month">(Zvolte měsíc)</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.choose_year">(Zvolte rok)</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.jump_year">Nebo napište rok:</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.jump_year_help">Prohlížet záznamy z daného roku.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.no_results">Tento dotaz nevrátil žádné výsledky.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.sort_by">Seřadit dle:</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.order">Řazení:</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.rpp">Výsledky:</message><!-- /Page -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.etal">Autorů na záznam:</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.etal.all">Všechny</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.sort_by.title">název</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.sort_by.dateissued">datum publikování</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.sort_by.dateaccessioned">datum zaslání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.order.asc">vzestupně</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.order.desc">sestupně</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.author.column_heading">Jméno autora</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.subject.column_heading">Klíčové slovo</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.author">Prohlížení {0} dle autora {1}</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.trail.metadata.author">Prohlížení {0} dle autora</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.subject">Prohlížení {0} dle předmětu {1}</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.trail.metadata.subject">Prohlížení {0} dle předmětu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.item.title">Prohlížení {0} dle názvu {1}</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.trail.item.title">Prohlížení {0} dle názvu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.item.dateissued">Procházení {0} dle data publikování {1}</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.trail.item.dateissued">Procházení dle data publikování</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.item.dateaccessioned">Procházení {0} dle data zaslání {1}</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.trail.item.dateaccessioned">Procházení {0} dle data zaslání</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.WithdrawnItems.java -->
<message key="xmlui.Administrative.WithdrawnItems.title.item.title">Stažené záznamy dle názvu</message>
<message key="xmlui.Administrative.WithdrawnItems.trail.item.title">Stažené záznamy dle názvu</message>
<message key="xmlui.Administrative.WithdrawnItems.title.item.dateissued">Stažené záznamy dle data publikování</message>
<message key="xmlui.Administrative.WithdrawnItems.trail.item.dateissued">Stažené záznamy dle data publikování</message>
<message key="xmlui.Administrative.WithdrawnItems.title.item.dateaccessioned">Stažené záznamy dle data zaslání</message>
<message key="xmlui.Administrative.WithdrawnItems.trail.item.dateaccessioned">Stažené záznamy dle data zaslání</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.PrivateItems.java -->
<message key="xmlui.Administrative.PrivateItems.title.item.title">Soukromé záznamy dle názvu</message>
<message key="xmlui.Administrative.PrivateItems.trail.item.title">Soukromé záznamy dle názvu</message>
<message key="xmlui.Administrative.PrivateItems.title.item.dateissued">Soukromé záznamy dle data publikování</message>
<message key="xmlui.Administrative.PrivateItems.trail.item.dateissued">Soukromé záznamy dle data publikování</message>
<message key="xmlui.Administrative.PrivateItems.title.item.dateaccessioned">Soukromé záznamy dle data zaslání</message>
<message key="xmlui.Administrative.PrivateItems.trail.item.dateaccessioned">Soukromé záznamy dle data zaslání</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.CollectionViewer.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.search_scope">Rozsah vyhledávání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.all_of_dspace">Vše v DSpace</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.full_text_search">Vyhledat v rámci této kolekce:</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.head_browse">Procházet dle</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.browse_titles">Názvy</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.browse_authors">Autoři</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.browse_dates">Datumy</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.advanced_search_link">Rozšířené hledání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CollectionViewer.head_recent_submissions">Poslední příspěvky</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.CommunityBrowser.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityBrowser.title">Seznam komunit</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityBrowser.trail">Seznam komunit</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityBrowser.head">Komunity v DSpace</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityBrowser.select">Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.CommunityViewer.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.search_scope">Rozsah vyhledávání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.all_of_dspace">Vše v DSpace</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.full_text_search">Hledat v rámci této komunity a jejích kolekcí.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.head_browse">Procházet dle</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.browse_titles">Názvy</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.browse_authors">Autoři</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.browse_dates">Datumy</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.advanced_search_link">Rozšířené hledání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.head_sub_communities">Podkomunita v komunitě</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.head_sub_collections">Kolekce v této komunitě</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.CommunityViewer.head_recent_submissions">Poslední příspěvky</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.Contact.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Contact.title">Kontaktujte nás</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Contact.trail">Kontaktujte nás</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Contact.head">Kontaktujte nás</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Contact.para1">Správce {0} můžete kontaktovat na:</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Contact.feedback_label">Online formulář</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Contact.feedback_link">Vyjádření názoru</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Contact.email">E-mail</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.FeedbackForm.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackForm.title">Vyjádření názoru</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackForm.trail">Vyjádření názoru</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackForm.head">Vyjádření názoru</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackForm.para1">Děkujeme, že jste věnovali svůj čas na sdělení názoru o systému DSpace. Vašich připomínek si vážíme!</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackForm.email">Vaše e-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackForm.email_help">Na tuto adresu budou zaslány odpovědi na vaše komentáře.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackForm.comments">Komentáře</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackForm.submit">Vyjádření názoru</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.FeedbackSent.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackSent.title">Vyjádření názoru</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackSent.trail">Vyjádření názoru</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackSent.head">Vyjádření názoru odesláno</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.FeedbackSent.para1">Vaše poznámky byly přijaty.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemViewer.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.trail">Zobrazit záznam</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.head_parent_collections">Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple">Zobrazit minimální záznam</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_full">Zobrazit celý záznam</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.withdrawn">Tento záznam byl vyřazen a není nadále dostupný.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.Navigation.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.head_browse">Procházet</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.head_all_of_dspace">Vše v DSpace</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.communities_and_collections">Komunity a kolekce</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_title">Názvy</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_author">Autoři</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_subject">Klíčová slova</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_dateissued">Dle data publikování</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_dateaccessioned">Dle data zaslání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.head_this_collection">Tato kolekce</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.head_this_community">Tato komunita</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.SimpleSearch.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.SimpleSearch.title">Hledat</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.SimpleSearch.trail">Hledat</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.SimpleSearch.head">Hledat</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.SimpleSearch.search_scope">Rozsah vyhledávání</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.SimpleSearch.full_text_search">Plnotextové hledání</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.RestrictedItem.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.title">Toto je zdroj s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.trail">Omezený přístup</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.head_resource">Toto je zdroj s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.head_community">Toto je komunita s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.head_collection">Toto je kolekce s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.head_item">Toto je záznam s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.head_bitstream">Toto je bitový tok s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.para_resource">Nemáte potřebné přístupové oprávnění ke zdroji s omezeným přístupem.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.para_community">Nemáte potřebná přístupová oprávnění ke komunitě <b>{0}</b> s omezeným přístupem.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.para_collection">Nemáte potřebná přístupová oprávnění ke kolekci <b>{0}</b> s omezeným přístupem.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.para_item">Nemáte potřebná přístupová oprávnění k záznamu <b>{0}</b> s omezeným přístupem.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.para_bitstream">Nemáte potřebná přístupová oprávnění k bitovému toku <b>{0}</b> s omezeným přístupem.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.type_collection">kolekce</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.type_community">komunita</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.type_bitstream">bitový tok</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.type_item">záznam</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.type_resource">zdroj</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.unknown">neznámý</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.login">Pokračujte na přihlašovací obrazovku.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.head_item_withdrawn">Tento záznam byl vyřazen</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.para_item_withdrawn">Vybraný záznam byl vyřazen a není nadále dostupný.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.para_item_restricted_auth">Vybraný záznam je záznam s omezeným přístupem a pro jeho zobrazení musíte mít potřebná oprávnění. Prosím, pro zobrazení tohoto záznamu se přihlaste.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.para_item_restricted">Váš účet nemá potřebná oprávnění pro zobrazení tohoto záznamu. Jestli máte jakékoliv nejasnosti, obraťte se na správce systému.</message>
<!-- Authentication messages used at the top of the login page: -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.auth_header">Toto je záznam s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.RestrictedItem.auth_message">Záznam, ke kterému se pokoušíte přistoupit, je záznam s omezeným přístupem a jeho zobrazení vyžaduje oprávnění. Prosím, přihlaste se pro získání přístupu k záznamu.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.StatisticsViewer.choose_month">měsíční sestavy</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.StatisticsViewer.report.title">Statistický souhrn</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.StatisticsViewer.no_report.title">Nyní nejsou dostupné žádné sestavy</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.StatisticsViewer.no_report.text">Nyní nejsou pro tuto službu dostupné žádné sestavy. Prosím, vraťte se později.</message>
<!-- Authentication messages used for bitstream authentication -->
<message key="xmlui.BitstreamReader.auth_header">Toto je soubor s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.BitstreamReader.auth_message">Soubor, ke kterému se pokoušíte přistoupit, je soubor s omezeným přístupem a jeho zobrazení vyžaduje oprávnění. Prosím, přihlaste se pro získání přístupu k souboru.</message>
<!-- Export Archive download messages -->
<message key="xmlui.ItemExportDownloadReader.auth_header">Toto je exportní archiv s omezeným přístupem</message>
<message key="xmlui.ItemExportDownloadReader.auth_message">Exportní archiv, ke kterému se pokoušíte přistoupit, je zdroj s omezeným přístupem a jeho zobrazení vyžaduje oprávnění. Prosím, přihlaste se pro získání přístupu k exportnímu archivu.</message>
<!-- REQUEST COPY -->
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestForm.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.title">Vyžádání kopie dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.trail">Vyžádání kopie dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.head">Vyžádání kopie dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login_para">Uživatelé tohoto systému se mohou přihlásit pro zobrazení tohoto dokumentu.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.login">Přihlásit se</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.para1">Pro vyžádání kopie dokumentu od odpovědné osoby vyplňte následující informace.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.requesterEmail">Vaše e-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.requesterEmail_help">Tato e-mailová adresa se použije pro zaslání dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.requesterEmail.error">Adresu je nutné vyplnit</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.message">Zpráva</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.message.error">Zprávu je nutné vyplnit</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.files">Soubory</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.allFiles">Všechny soubory (tohoto záznamu) s omezeným přístupem.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.notAllFiles">Pouze požadovaný soubor.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.requesterName">Jméno</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.requesterName.error">Jméno je nutné vyplnit</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestForm.submit">Vyžádat kopii</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestSent.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestSent.title">Váš požadavek byl odeslán.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestSent.trail">Váš požadavek byl odeslán.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestSent.head">Váš požadavek byl odeslán.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestSent.para1">Váš požadavek byl odeslán autorovi nebo odpovědné osobě.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.title">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.trail">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.head">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.para1">POKUD JSTE AUTOREM (NEBO JEDNÍM Z AUTORŮ) DOKUMENTU „{0}“, odpovězte na tento požadavek uživatele pomocí tlačítek.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.para2">Tento repozitář nabídne vhodnou modelovou odpověď, kterou můžete upravit.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.send">Poslat kopii</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.contactRequester">Počáteční odpověď žadateli</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.contactAuthor"> Požádat autora o povolení</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.send">Poslat kopii</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseDecisionForm.dontSend">Neposlat kopii</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestResponseTrueForm.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseFalseForm.title">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseFalseForm.trail">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseFalseForm.head">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseFalseForm.para1">Toto je text, který se pošle žadateli.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseFalseForm.message">Zpráva</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseFalseForm.subject">Klíčové slovo</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseFalseForm.mail">Poslat</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseFalseForm.back">Zpět</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestResponseFalseForm.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseTrueForm.title">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseTrueForm.trail">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseTrueForm.head">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseTrueForm.para1">Toto je text, který se pošle žadateli (spolu s dokumentem).</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseTrueForm.message">Zpráva</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseTrueForm.subject">Klíčové slovo</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseTrueForm.mail">Poslat</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseTrueForm.back">Zpět</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestChangeStatusForm.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.title">Požadavek na změnu oprávnění</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.trail">Požadavek na změnu oprávnění</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.head">Požadavek na změnu oprávnění</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.para1">Můžete využít tuto příležitost na opětovné zvážení omezení tohoto dokumentu (abyste nemuseli odpovídat na tyto požadavky), pokud není důvod pro zachování omezení dokumentu. Pokud tak chcete učinit, po vložení vašeho jména a e-mailu (pro ověření) klikněte na tlačítko „Změnit na Open Access“.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.name">Jméno</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.email">E-mail</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.name.error">Jméno je nutné vyplnit</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.email.error">E-mailovou adresu je nutné vyplnit</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestChangeStatusForm.changeToOpen">Změnit na Open Access</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestResponseFalseForm.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestStatusChanged.title">Požadavek byl odeslán</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestStatusChanged.trail">Požadavek byl odeslán</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestStatusChanged.head">Váš požadavek na změnu oprávnění byl odeslán</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestStatusChanged.para1">Váš požadavek byl odeslán správci</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestStatusChanged.para2">Děkujeme</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestContactRequester.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.title">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.trail">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.head">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.para1">Počáteční komunikace se žadatelem oznamující mu, že se jeho žádost zpracovává.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.toEmail">Komu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.subject">Předmět</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.message">Zpráva</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.mail">Odeslat</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactRequester.back">Zpět</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestContactAuthor.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.title">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.trail">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.head">Žádost o kopii dokumentu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.para1">Tento text bude odeslán žadateli (spolu s dokumentem).</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.toEmail">Komu</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.subject">Předmět</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.message">Zpráva</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.mail">Odeslat</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestContactAuthor.back">Zpět</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.artifactbrowser.ItemRequestResponseSent.java -->
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseSent.title">Vaše odpověď byla odeslána.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseSent.trail">Vaše odpověď byla odeslána.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseSent.head">Vaše odpověď byla odeslána.</message>
<message key="xmlui.ArtifactBrowser.ItemRequestResponseSent.para1">Vaše odpověď byla odeslána.</message>
<!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EPerson Aspect
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->
<!-- General keys used by the EPerson aspect -->
<message key="xmlui.EPerson.trail_new_registration">Registrace nového uživatele</message>
<message key="xmlui.EPerson.trail_forgot_password">Zapomenuté heslo</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.CannotRegister.java -->
<message key="xmlui.EPerson.CannotRegister.title">Registrace není dostupná</message>
<message key="xmlui.EPerson.CannotRegister.head">Registrace není dostupná</message>
<message key="xmlui.EPerson.CannotRegister.para1">Nastavení systému DSpace vám nedovoluje registraci v tomto kontextu. S jakýmikoliv dotazy a komentáři kontaktujte prosím <a href="../contact">správce lokality</a>.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.EditProfile.java -->
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.title_update">Aktualizovat profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.title_create">Vytvořit profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.trail_update">Aktualizovat profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.head_update">Aktualizovat profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.head_create">Vytvořit profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.email_address">E-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.first_name">Jméno</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.last_name">Příjmení</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.telephone">Kontaktní telefon</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.Language">Jazyk</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.subscriptions">Odběry</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.subscriptions_help">Můžete se přihlásit k odběru denních oznámení o nových záznamech v kolekcích prostřednictvím e-mailu. Tímto způsobem můžete sledovat libovolný počet kolekcí podle vašeho přání. Jinou alternativou k denním oznámením e-mailem je použití kanálů RSS, které jsou dostupné pro každou kolekci.</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.email_subscriptions">Odběry e-mailem</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.select_collection">( Vyberte kolekci )</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.update_password_instructions">Můžete vložit nové heslo do níže uvedeného pole a potvrdit ho opětovným zadáním do druhého pole. Mělo by mít nejméně šest znaků.</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.create_password_instructions">Prosím, vložte nové heslo do níže uvedeného pole a potvrďte ho opětovným zadáním do druhého pole. Mělo by mít nejméně šest znaků.</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.password">Heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.confirm_password">Napište znovu pro potvrzení</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.submit_update">Dokončit registraci</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.submit_create">Aktualizovat profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.error_required">Toto pole je povinné</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.error_invalid_password">Vyberte si heslo dlouhé alespoň 6 znaků</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.error_unconfirmed_password">Pro potvrzení zopakujte vaše heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.head_auth">Jste členem těchto skupin oprávnění:</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.head_identify">Identifikace</message>
<message key="xmlui.EPerson.EditProfile.head_security">Bezpečnost</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.EPersonUtils.java -->
<message key="xmlui.EPerson.EPersonUtils.register_verify_email">Ověření e-mailu</message>
<message key="xmlui.EPerson.EPersonUtils.register_create_profile">Vytvořit profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.EPersonUtils.register_finished">Hotovo</message>
<message key="xmlui.EPerson.EPersonUtils.forgot_verify_email">Ověření e-mailu</message>
<message key="xmlui.EPerson.EPersonUtils.forgot_reset_password">Vygenerovat heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.EPersonUtils.forgot_finished">Hotovo</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.ForgotPasswordFinished.java -->
<message key="xmlui.EPerson.ForgotPasswordFinished.title">Heslo vygenerováno</message>
<message key="xmlui.EPerson.ForgotPasswordFinished.head">Heslo vygenerováno</message>
<message key="xmlui.EPerson.ForgotPasswordFinished.para1">Vaše heslo bylo vygenerováno.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.InvalidToken.java -->
<message key="xmlui.EPerson.InvalidToken.title">Neplatný token</message>
<message key="xmlui.EPerson.InvalidToken.trail">Neplatný token</message>
<message key="xmlui.EPerson.InvalidToken.head">Neplatný token</message>
<message key="xmlui.EPerson.InvalidToken.para1">URL, které jste poskytli, je neplatné. Váš e-mailový klient mohl rozdělit URL na několik řádků následovně:</message>
<message key="xmlui.EPerson.InvalidToken.para2">Pokud se tak stalo, měli byste zkopírovat celé URL do adresního řádku vašeho prohlížeče místo kliknutí na něj. Adresní řádek by měl pak obsahovat něco jako:</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.Navigation.java -->
<message key="xmlui.EPerson.Navigation.my_account">Můj účet</message>
<message key="xmlui.EPerson.Navigation.profile">Profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.Navigation.logout">Odhlásit se</message>
<message key="xmlui.EPerson.Navigation.login">Přihlásit se</message>
<message key="xmlui.EPerson.Navigation.register">Zaregistrovat se</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.PasswordLogin.java -->
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.title">Přihlášení</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.trail">Přihlášení</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.head1">Přihlášení do DSpace</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.email_address">E-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.error_bad_login">E-mailová adresa nebo heslo, které jste zadali, nebyly správné.</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.password">Heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.forgot_link">Zapomněli jste heslo?</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.submit">Přihlášení</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.head2">Zaregistrovat nového uživatele</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.para1">Zaregistrujte si účet, abyste se mohli přihlásit k odběru aktualizací kolekcí a zasílat nové záznamy do DSpace.</message>
<message key="xmlui.EPerson.PasswordLogin.register_link">Zaregistrujte se kliknutím zde.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.LDAPLogin.java -->
<message key="xmlui.EPerson.LDAPLogin.title">Přihlášení</message>
<message key="xmlui.EPerson.LDAPLogin.trail">Přihlášení</message>
<message key="xmlui.EPerson.LDAPLogin.head1">Přihlášení do DSpace</message>
<message key="xmlui.EPerson.LDAPLogin.username">Uživatelské jméno</message>
<message key="xmlui.EPerson.LDAPLogin.error_bad_login">Zadané uživatelské jméno nebo heslo, které jste zadali, nebylo správné.</message>
<message key="xmlui.EPerson.LDAPLogin.password">Heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.LDAPLogin.submit">Přihlášení</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.LoginChooser.java -->
<message key="xmlui.EPerson.LoginChooser.title">Vyberte si způsob přihlášení</message>
<message key="xmlui.EPerson.LoginChooser.trail">Vyberte si přihlašovací jméno</message>
<message key="xmlui.EPerson.LoginChooser.head1">Vyberte si způsob přihlášení</message>
<message key="xmlui.EPerson.LoginChooser.para1">Přihlásit se prostřednictvím:</message>
<message key="org.dspace.authenticate.ShibAuthentication.title">Autentifikace Shibboleth</message>
<message key="org.dspace.eperson.LDAPAuthentication.title">Autentifikace LDAP</message>
<message key="org.dspace.eperson.PasswordAuthentication.title">Autentifikace heslem</message>
<message key="org.dspace.eperson.X509Authentication.title">Autentifikace webovým certifikátem</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.FailedAuthentication -->
<message key="xmlui.EPerson.FailedAuthentication.BadCreds">Poskytnuté přihlašovací údaje jsou neplatné.</message>
<message key="xmlui.EPerson.FailedAuthentication.BadArgs">Nebylo možné ověřit, protože byly přijaty neplatné argumenty.</message>
<message key="xmlui.EPerson.FailedAuthentication.NoSuchUser">Uživatel s uvedenými přihlašovacími údaji nebyl nalezen.</message>
<message key="xmlui.EPerson.FailedAuthentication.title">Autentifikace se nezdařila</message>
<message key="xmlui.EPerson.FailedAuthentication.trail">Nezdařená autentifikace</message>
<message key="xmlui.EPerson.FailedAuthentication.h1">Autentifikace se nezdařila</message>
<!-- Login xml files -->
<message key="xmlui.eperson.noAuthMethod.head">Metoda autentifikace nebyla nalezena</message>
<message key="xmlui.eperson.noAuthMethod.p1">Nebyla nalezena žádná metoda autentifikace. Prosím kontaktujte správce lokality.</message>
<message key="xmlui.eperson.shibbLoginFailure.head">Přihlášení prostřednictvím Shibboleth se nezdařilo</message>
<message key="xmlui.eperson.shibbLoginFailure.p1">Autentifikace Shibboleth není momentálně dostupná. Prosím kontaktujte správce lokality.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.ProfileUpdated.java -->
<message key="xmlui.EPerson.ProfileUpdated.title">Profil aktualizován</message>
<message key="xmlui.EPerson.ProfileUpdated.trail">Aktualizovat profil</message>
<message key="xmlui.EPerson.ProfileUpdated.head">Profil aktualizován</message>
<message key="xmlui.EPerson.ProfileUpdated.para1">Informace ve vašem profilu byly aktualizovány.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.RegistrationFinished.java -->
<message key="xmlui.EPerson.RegistrationFinished.title">Registrace dokončena</message>
<message key="xmlui.EPerson.RegistrationFinished.head">Registrace dokončena</message>
<message key="xmlui.EPerson.RegistrationFinished.para1">Nyní jste registrováni jako uživatelé systému DSpace. Můžete se přihlásit k odběru kolekcí a příjmu e-mailových zpráv o nových záznamech.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.ResetPassword.java -->
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.title">Vygenerovat heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.head">Vygenerovat heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.para1">Prosím napište nové heslo do níže uvedeného pole a potvrďte ho opětovným zadáním do druhého pole. Mělo by mít nejméně šest znaků.</message>
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.email_address">E-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.new_password">Nové heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.confirm_password">Heslo znovu pro potvrzení</message>
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.submit">Vygenerovat heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.error_invalid_password">Vyberte si heslo dlouhé alespoň 6 znaků</message>
<message key="xmlui.EPerson.ResetPassword.error_unconfirmed_password">Pro potvrzení zopakujte vaše heslo</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.StartForgotPassword.java -->
<message key="xmlui.EPerson.StartForgotPassword.title">Zapomenuté heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartForgotPassword.head">Zapomenuté heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartForgotPassword.para1">Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci do DSpace. Na tuto adresu bude zaslán e-mail s dalšími instrukcemi.</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartForgotPassword.email_address">E-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartForgotPassword.email_address_help">Zadejte stejnou e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci.</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartForgotPassword.error_not_found">E-mailová adresa nenalezena.</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartForgotPassword.submit">Odeslat informace</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.StartRegistration.java -->
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.title">Registrace nového uživatele</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.head1">E-mail je již v systému registrován</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.para1">Tuto e-mailovou adresu již používá jiný účet. Chcete-li vygenerovat heslo pro tento účet, klikněte na tlačítko dole.</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.reset_password_for">Vygenerovat heslo pro</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.submit_reset">Vygenerovat heslo</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.head2">Registrace nového uživatele</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.para2">Zaregistrujte si účet, abyste se mohli přihlásit k odběru aktualizací kolekcí a zasílat nové záznamy do DSpace.</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.email_address">E-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.email_address_help">Tato adresa bude ověřena a použita jako vaše přihlašovací jméno.</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.error_bad_email">Nepodařilo se zaslat e-mail na tuto adresu.</message>
<message key="xmlui.EPerson.StartRegistration.submit_register">Zaregistrovat se</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.eperson.VerifyEmail.java -->
<message key="xmlui.EPerson.VerifyEmail.title">Registrační e-mail zaslán</message>
<message key="xmlui.EPerson.VerifyEmail.head">Registrační e-mail zaslán</message>
<message key="xmlui.EPerson.VerifyEmail.para">Na adresu {0} byl odeslán e-mail obsahující speciální URL a další instrukce.</message>
<!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Submission Aspect
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->
<!-- general submission aspect messages -->
<message key="xmlui.Submission.general.mydspace_home">Domovská stránka MyDSpace</message>
<message key="xmlui.Submission.general.go_mydspace">Přejít na domovskou stránku MyDSpace</message>
<message key="xmlui.Submission.general.submission.title">Zaslání záznamu</message>
<message key="xmlui.Submission.general.submission.trail">Zaslání záznamu</message>
<message key="xmlui.Submission.general.submission.head">Zaslání záznamu</message>
<message key="xmlui.Submission.general.submission.previous">&lt; Předchozí</message>
<message key="xmlui.Submission.general.submission.save">Uložit a ukončit</message>
<message key="xmlui.Submission.general.submission.next">Další &gt;</message>
<message key="xmlui.Submission.general.submission.complete">Dokončit příspěvek</message>
<message key="xmlui.Submission.general.workflow.title">Zaslání záznamu</message>
<message key="xmlui.Submission.general.workflow.trail">Zaslání záznamu</message>
<message key="xmlui.Submission.general.workflow.head">Zaslání záznamu</message>
<message key="xmlui.Submission.general.showfull">Zobrazit celý záznam</message>
<message key="xmlui.Submission.general.showsimple">Zobrazit minimální záznam</message>
<message key="xmlui.Submission.general.default.title">Příspěvek</message>
<message key="xmlui.Submission.general.default.trail">Příspěvek</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.submission.CollectiovViewer -->
<message key="xmlui.Submission.CollectionViewer.link1">Zaslat do této kolekce nový záznam</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.submission.Navigation -->
<message key="xmlui.Submission.Navigation.submissions">Příspěvky</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submissions -->
<message key="xmlui.Submission.Submissions.title">Příspěvky a workflow</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.trail">Příspěvky</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.head">Příspěvky a úlohy workflow</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.untitled"><i>Nepojmenovaný</i></message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.email">e-mail:</message>
<!-- Same transformer, workflow section -->
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_head1">Úlohy workflow</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_info1">Tyto úlohy jsou záznamy, které čekají na schválení před přidáním do repozitáře. Existují dvě fronty úloh. Jedna pro úlohy, které jste se rozhodli přijmout, a druhá pro úlohy, které zatím nikdo nepřijal.</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_head2">Úlohy, které vlastníte</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_column1"/>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_column2">Úloha</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_column3">Záznam</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_column4">Kolekce</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_column5">Odesílatel</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_submit_return">Vrátit vybrané úlohy do zásobníku</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_info2">Nebyli vám přiděleny žádné úlohy</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_head3">Úlohy v zásobníku</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_submit_take">Převzít vybrané úlohy</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.workflow_info3">Žádné úlohy v zásobníku</message>
<!-- Same transformer, submissions section -->
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_head1">Příspěvky</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_info1a">Můžete</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_info1b">začít nový příspěvek</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_info1c">Pro zasílání je potřebné vyplnit popis záznamu a nahrát soubor(y), z kterých se skládá. Každá komunita a kolekce si může nastavit vlastní pravidla pro zasílání.</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_head2">Nedokončené příspěvky</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_info2a">Toto jsou nedokončené příspěvky. Můžete také</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_info2b">začít další příspěvek</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_info2c">.</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_column1"/>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_column2">Název</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_column3">Kolekce</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_column4">Odesílatel</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_head3">Vytváří:</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_info3">Žádné příspěvky nejsou nedokončené.</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_head4">Dohlíží:</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.submit_submit_remove">Odstranit vybrané příspěvky</message>
<!-- Same transformer, inprogress section -->
<message key="xmlui.Submission.Submissions.progress_head1">Kontrolované příspěvky</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.progress_info1">Toto jsou vaše dokončené příspěvky, které momentálně kontrolují správci kolekce.</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.progress_column1">Název</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.progress_column2">Kolekce</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.progress_column3">Stav</message>
<!-- Same transformer, workflow status -->
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_0">Odesláno</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_1">Čeká na zpracování kontrolórem</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_2">Příspěvek se kontroluje</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_3">Čeká na zpracování redaktorem</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_4">Příspěvek se edituje</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_5">Čeká na konečné zpracování redaktorem</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_6">Příspěvek se edituje</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_7">Příspěvek archivován</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.status_unknown">Neznámý stav</message>
<!-- Same transformer, completed submissions section -->
<message key="xmlui.Submission.Submissions.completed.head">Archivované příspěvky</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.completed.info">Toto jsou vaše příspěvky, které byly zpracované a přijaté do DSpace.</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.completed.column1">Datum přijetí</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.completed.column2">Název</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.completed.column3">Kolekce</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.completed.limit">Výše jsme uvedli pouze 50 z vašich archivovaných příspěvků.</message>
<message key="xmlui.Submission.Submissions.completed.displayall">Zobrazit všechny mé archivované příspěvky</message>
<!-- submission progress bar messages -->
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.initial-questions">Odpovědi na počáteční otázky</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.describe">Popsat</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.access">Přístup</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.upload">Nahrát</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.verify">Kontrola</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.creative-commons">Creative Commons</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.CClicense">Licence CC</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.license">Licence</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.progressbar.complete">Dokončeno</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.ResumeStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.ResumeStep.submit_resume">Pokračovat</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.SelectCollection -->
<message key="xmlui.Submission.submit.SelectCollection.head">Vybrat kolekci</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.SelectCollection.collection">Kolekce</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.SelectCollection.collection_help">Vyberte kolekci, do které si přejete vložit záznam.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.SelectCollection.collection_default">Vybrat kolekci...</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.SaveOrRemoveStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.SaveOrRemoveStep.head">Uložit nebo zrušit váš příspěvek?</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.SaveOrRemoveStep.info1">Chcete příspěvek odstranit nebo jej chcete uložit pro pozdější dokončení? K procesu odeslání se můžete vrátit, i když jste omylem klikli na Ukončit.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.SaveOrRemoveStep.submit_back">Pokračovat v odeslání</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.SaveOrRemoveStep.submit_save">Uložit pro pozdější dokončení</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.SaveOrRemoveStep.submit_remove">Odstranit záznam</message>
<!-- org.dpspace.app.xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.head">Odpovědi na počáteční otázky</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.important_note">Důležitá poznámka:</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.and">a</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.separator">,</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.open_set">(</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.close_set">)</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.multiple_titles">Více názvů</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.multiple_titles_help">Záznam má více než jeden název, <i>např. přeložený název</i></message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.multiple_titles_note">Je-li zaškrtávací pole nahoře označeno, následující názvy budou ze záznamu odstraněny:</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.published_before">Zveřejněno</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.published_before_help">Dokument byl již dříve publikován</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.published_before_note">Je-li zaškrtávací pole nahoře označeno, ze záznamu se odstraní následující:</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.date_issued">Datum publikování</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.citation">Citace zdrojového dokumentu</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.InitialQuestionsStep.publisher">Nakladatel</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.DescribeStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.head">Popište záznam</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.unknown_field">Chyba: neznámý typ pole</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.required_field">Toto pole je povinné</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.last_name_help">Příjmení, <i>např. Erben</i></message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.first_name_help">Křestní jméno (jména), <i>např. Karel Jaromír</i></message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.year">Rok</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.month">Měsíc</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.day">Den</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.series_name">Jméno řady</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.report_no">Č. zprávy nebo dokumentu</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.controlledvocabulary.link">Předmětové kategorie</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.controlledvocabulary.title">Předmětové kategorie</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.controlledvocabulary.filter.label">Filtrovat předměty</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.controlledvocabulary.filter.button">Filtrovat</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.controlledvocabulary.loading">Prosím, čekejte na načtení řízeného slovníku.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.DescribeStep.controlledvocabulary.error">Vyskytl se problém s načtením řízeného slovníku. Zkuste to, prosím, znovu později.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.AccessStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.head">Nastavení přístupu</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.access_settings">Viditelný skupině vybraných uživatelů (pro skupinu Anonymní není nutno nic vybírat)</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.open_access">Záznam bude viditelný po jeho přijetí do archivu</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.embargo">Embargo na přístup do určeného data</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.embargo_visible">Viditelný/embargo</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.name">Název</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.name_help">Krátký, popisný název politiky (do 30 znaků). Může se zobrazit koncovému uživateli. Např. „Pouze pro zaměstnance“. Nepovinný, ale doporučuje se vyplnit.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.description">Popis</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.reason">Důvod</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.reason_help">Důvod embarga. Typicky pouze pro interní využití. Nepovinný.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.submit_add_policy">Potvrďte politiku a přidejte další</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.list_assigned_groups">Skupiny</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.error_format_date">Chyba formátu datumu</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.error_missing_date">Když je zvoleno embargo, vyžaduje se datum</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.error_duplicated_policy">Identická politika pro tuto skupinu a tuto operaci již existuje.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.table_policies">Seznam politik</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.policies_help">Politiky uvedené v této sekci mají prioritu před jakýmikoliv výchozími politikami kolekcí, do kterých přidáváte záznam. Pokud si přejete nastavit embargo, ale cílová kolekce umožňuje přístup pro libovolného uživatele, musíte nastavit politiku, která povoluje přístup pro skupinu Anonymous pouze od určitého data dále.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.no_policies">Pro tento záznam nebyly nastaveny žádné skupinové politiky.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.new_policy_head">Embargo</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.private_settings">Soukromý záznam</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.private_settings_help">Pokud je volba vybrána, záznam se nebude prohledávat</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.private_settings_label">Soukromý</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.column0">Název</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.column1">Operace</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.column2">Skupina</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.column3">Datum začátku</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.column4">Datum konce</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.table_edit_button">Upravit</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.table_delete_button">Odstranit</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AccessStep.label_date_help">První den, od kterého je povolen přístup. Akceptovaný formát: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AccessStep.label_date_displayonly_help">První den, od kterého je povolen přístup. <b>Toto datum nelze v tomto formuláři změnit.</b> Chcete-li nastavit datum embarga bitového toku, přejděte na kartu <i>Stav záznamu</i>, klikněte na <i>Autorizace...</i>, vytvořte nebo upravte u dotyčného bitového toku politiku typu <i>READ</i> a nastavte požadované <i>Datum začátku</i>.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.review_policy_line">Název: {0}; operace: {1}, skupina: {2}, platí od: {3}, platí do: {4}</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.review_public_item">Záznam bude možné vyhledat</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.AccessStep.review_private_item">Záznam nebude možné vyhledat</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.EditPolicyStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.EditPolicyStep.head">Upravit politiku</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.UploadStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.head">Nahrát soubory</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.file">Soubor</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.file_help">Prosím, zadejte plnou cestu k souboru na vašem počítači, která odpovídá vašemu záznamu. Po kliknutí na „Procházet...“ se zobrazí nové okno, které vám umožní vybrat soubor z vašeho počítače.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.file_error">Záznam musí obsahovat alespoň jeden soubor.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.upload_error">Vyskytl se problém při nahrávání vašeho souboru. Buď nebyl správně zadán název souboru nebo nastal problém v síti, který znemožnil korektní uložení vašeho souboru. Další příčinou může být pokus o nahrání souboru ve formátu, který je jen pro interní použití. Prosím, zkuste to znovu.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.virus_error">Soubor nebyl nahraný, protože to vypadá, že obsahuje virus.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.virus_checker_error">Vyskytli se technické potíže při pokusu o kontrolu virů. Prosím, kontaktujte správce systému.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.description">Popis souboru</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.description_help">Můžete poskytnout stručný popis souboru, např. „<i>Hlavní článek</i>“ nebo „<i>Experimentální hodnoty dat</i>“.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.submit_upload">Nahrát soubor a přidat další</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.head2">Nahrané soubory</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.column0">Primární</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.column1"> </message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.column2">Soubor</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.column3">Velikost</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.column4">Popis</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.column5">Formát</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.column6"/>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.unknown_name">Neznámý</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.unknown_format">neznámý formát</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.supported">(Podporovaný)</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.known">(Známý)</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.unsupported">(nepodporovaný)</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.submit_edit">Editovat</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.checksum">Kontrolní součet souboru:</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadStep.submit_remove">Odstranit vybrané soubory</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.head">Nahrané soubory</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.file">Soubor</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.file_help">Prosím, zadejte plnou cestu k souboru odpovídajícímu vašemu záznamu na vašem počítači. Pokud kliknete na „Procházet...“, nové okno vám umožní vybrat soubor z vašeho počítače.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.file_error">Záznam musí obsahovat alespoň jeden soubor.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.upload_error">Vyskytl se problém s nahráváním vašeho souboru. Buď jste zadali nesprávný název souboru nebo nastal problém se sítí, který způsobil, že se k nám soubor nedostal, nebo jste se pokusili nahrát formát souboru určený pouze pro vnitřní použití.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.virus_error">Soubor nebyl nahrán, protože pravděpodobně obsahuje virus. Prosím, kontaktujte správce systému.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.virus_checker_error">Vyskytl se technický problém během pokusu o kontrolu přítomnosti virů v souboru. Prosím, kontaktujte správce systému.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.description">Popis souboru</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.description_help">Nepovinně můžete poskytnout stručný popis souboru, např. „<i>Hlavní článek</i>“ nebo „<i>Data měření experimentu</i>“.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.submit_upload">Nahrát soubor a přidat další</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.head2">Nahraných souborů</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.column0">Primární</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.column1"> </message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.column2">Soubor</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.column3">Velikost</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.column4">Popis</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.column5">Formát</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.column6"></message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.unknown_name">Neznámý</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.unknown_format">neznámý formát</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.supported">(Podporovaný)</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.known">(Známý)</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.unsupported">(Nepodporovaný)</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.submit_edit">Upravit</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.checksum">Kontrolní součet souboru:</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.submit_remove">Odstranit vybrané soubory</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.UploadWithEmbargoStep.submit_policy">Politiky</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.EditFileStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.head">Editovat soubor</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.file">Soubor</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.description">Popis souboru</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.description_help">Můžete dodat stručný popis obsahu tohoto souboru. Například „<i>Hlavní článek</i>“ nebo „<i>Experimentální hodnoty dat</i>“.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.info1">Z níže uvedeného seznamu vyberte formát souboru, například „<i>Adobe PDF</i>“ nebo „<i>Microsoft Word</i>“. <strong>Není-li formát v seznamu</strong>, a popište ho v textovém poli pod seznamem.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.format_detected">Zjištěný formát</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.format_selected">Vybraný formát</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.format_default">Formát není v seznamu</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.info2">Není-li formát ve výše uvedeném seznamu, <strong>vyberte „Formát není v seznamu“ výše</strong> a popište formát souboru ve spodním poli.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.format_user">Jiný formát</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.EditFileStep.format_user_help">Název aplikace, kterou jste použili k vytvoření souboru, a číslo verze (např. „<i>ACMESoft SuperApp verze 1.5</i>“).</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.EditBitstreamPolicies -->
<message key="xmlui.Submission.submit.EditBitstreamPolicies.head">Upravit přístup k bitovému toku</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.ReviewStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.head">Zkontrolovat záznam</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.yes">Ano</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.no">Ne</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.submit_jump">Opravit</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.submit_jump_files">Přidat nebo odstranit soubor</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.head1">Odpovědi na počáteční otázky</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.head2">Popsat stránku {0}</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.head3">Nahrávané soubory</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.multiple_titles">Více názvů</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.published_before">Vydané před</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.no_metadata">-</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.unknown">neznámý</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.known">známý</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.ReviewStep.supported">podporovaný</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.ccws_error">Vyskytla se chyba ... {0}</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.head">Licencujte své dílo</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.info1">Jestli si přejete, můžete ke svému dílu připojit licenci <a href="http://creativecommons.org/">Creative Commons</a>. <strong>Licence Creative Commons definují, jak mohou ostatní lidé nakládat s vaším dílem.</strong></message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.submit_choose_creative_commons">Zvolit licenci</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.submit_to_creative_commons">Pokračovat na výběr licence na webu Creative Commons</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.license">Typ licence</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.select_change">Vyberte nebo změňte svou licenci ...</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.no_license">Bez licence Creative Commons</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CCLicenseStep.save_changes">Pro uložení změn musíte kliknout na tlačítko Další.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.LicenseStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.LicenseStep.head">Distribuční licence</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.LicenseStep.info1"><strong>Ještě poslední krok:</strong> Aby mohl DSpace kopírovat, překládat a šířit váš příspěvek celosvětově, musíte souhlasit s následujícími podmínkami.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.LicenseStep.info2">Udělte standardní distribuční licenci vybráním „Uděluji licenci“ a potom klikněte na „Dokončit příspěvek“.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.LicenseStep.info3">Pokud máte dotazy týkající se této licence, prosím kontaktujte správce systému.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.LicenseStep.decision_label">Distribuční licence</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.LicenseStep.decision_checkbox">Uděluji licenci</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.LicenseStep.decision_error">Abyste mohli dokončit zaslání příspěvku, musíte udělit tuto licenci. Pokud momentálně nejste schopni udělit tuto licenci, můžete svou práci uložit a vrátit se k ní později nebo můžete odstranit příspěvek kliknutím na tlačítko „Uložit a ukončit“.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.RemovedStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.RemovedStep.head">Příspěvek odstraněn</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.RemovedStep.info1">Vkládání vašeho záznamu bylo zrušeno a nedokončený záznam byl odstraněn ze systému.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.RemovedStep.go_submission">Přejít na stránku Příspěvky</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.submit.CompletedStep -->
<message key="xmlui.Submission.submit.CompletedStep.head">Vložení příspěvku dokončeno</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CompletedStep.info1">Váš příspěvek nyní projde schvalovacím procesem kolekce, do které jste přispěli. Jakmile bude váš záznam přidán do repozitáře DSpace, obdržíte oznámení e-mailem. Také v případě, že váš záznam nebude přidán do repozitáře, budete informováni e-mailem. Na stránce vašich příspěvků si můžete ověřit, v jaké fázi schvalování se váš záznam nachází.</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CompletedStep.go_submission">Přejít na stránku Příspěvky</message>
<message key="xmlui.Submission.submit.CompletedStep.submit_again">Zaslat další záznam</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep -->
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.info1">Operace, které můžete na této úloze vykonat:</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.take_help">Přidělit tuto úlohu sobě.</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.take_submit">Převzít úlohu</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.leave_help">Ponechat tuto úlohu v zásobníku, aby ji převzal někdo jiný.</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.leave_submit">Zanechat úlohu</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.approve_help">Vyberte „Schválit“, pokud záznam splňuje podmínky pro vložení do repozitáře DSpace.</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.approve_submit">Schválit záznam</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.commit_help">Pokud jste již záznam editovali, použijte tuto volbu pro zapsání záznamu do archivu.</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.commit_submit">Uložit do archivu</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.reject_help">Jestli jste zkontrolovali záznam a je <strong>ne</strong>vhodný pro vložení do kolekce, vyberte „Zamítnout“. Do následující zprávy pak vyplňte, proč je záznam nevhodný a zda by měl odesílatel něco změnit a záznam znovu odeslat.</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.reject_submit">Zamítnout záznam</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.edit_help">Vyberte tuto volbu pro změnu metadat záznamu.</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.edit_submit">Editovat metadata</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.return_help">Vrátit tuto úlohu do zásobníku tak, aby ji mohl provést jiný uživatel.</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.PerformTaskStep.return_submit">Vrátit úlohu do zásobníku</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.Submission.workflow.RejectTaskStep -->
<message key="xmlui.Submission.workflow.RejectTaskStep.info1">Prosím, napište důvod zamítnutí příspěvku do pole níže a uveďte, zda zasílatel může problém opravit a příspěvek znovu poslat.</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.RejectTaskStep.reason">Důvod</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.RejectTaskStep.reason_required">Pole důvod je povinné</message>
<message key="xmlui.Submission.workflow.RejectTaskStep.submit_reject">Zamítnout záznam</message>
<!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Administrative Aspect
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->
<!-- action-generated messages. These are referenced from the sitemap rather than a transformer -->
<message key="xmlui.administrative.FlowCurationUtils.curate_success_notice">Úloha byla úspěšně dokončena.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowCurationUtils.curate_failed_notice">Úloha nečekaně skončila nebo selhala. Pro další informace prosím kontaktujte vašeho správce systému nebo zkontrolujte protokol systému.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowCurationUtils.queue_success_notice">Úloha byla úspěšně zařazena do fronty.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowCurationUtils.queue_failed_notice">Úlohu nebylo možné zařadit do fronty. Pro další informace prosím kontaktujte vašeho správce systému nebo zkontrolujte protokol systému.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowEPersonUtils.add_eperson_success_notice">Uživatel byl úspěšně přidán.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowEPersonUtils.edit_eperson_success_notice">Uživatel byl úspěšně editován.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowEPersonUtils.reset_password_success_notice">Uživateli byla zaslána e-mailová zpráva obsahující token, který může využít k výběru nového hesla.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowEPersonUtils.delete_eperson_success_notice">Uživatel byl úspěšně smazán.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowEPersonUtils.delete_eperson_failed_notice">Uvedení uživatelé nebyli smazáni, protože existují omezení zabraňující jejich smazání. Další informace na stránce podrobností e-osoby.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowGroupUtils.edit_group_success_notice">Uživatel byl úspěšně editován.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowGroupUtils.delete_group_success_notice">Vybrané skupiny byli úspěšně smazány.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowRegistryUtils.add_metadata_schema_success_notice">Nové schéma bylo úspěšně vytvořeno.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowRegistryUtils.delete_metadata_schema_success_notice">Schéma bylo úspěšně smazáno.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowRegistryUtils.add_metadata_field_success_notice">Pole metadat bylo úspěšně přidáno.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowRegistryUtils.edit_metadata_field_success_notice">Pole metadat bylo úspěšně editováno.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowRegistryUtils.move_metadata_field_success_notice">Pole byla úspěšně přesunuta.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowRegistryUtils.delete_metadata_field_success_notice">Pole byla úspěšně smazána.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowRegistryUtils.edit_bitstream_format_success_notice">Formát byl úspěšně uložen.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowRegistryUtils.delete_bitstream_format_success_notice">Formáty byly úspěšně smazány.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.metadata_updated">Metadata záznamu byla úspěšně aktualizována.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.metadata_added">Byla přidána nová metadata.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.item_withdrawn">Záznam byl vyřazen.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.item_reinstated">Záznam byl znovu zařazen.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.item_moved">Záznam byl přesunut.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.item_move_failed">Vybraná cílová kolekce nebyla nalezena.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.bitstream_added">Nový bitový tok byl úspěšně nahrán.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.bitstream_failed">Chyba při nahrávání souboru.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.bitstream_updated">Bitový tok byl aktualizován.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowItemUtils.bitstream_delete">Vybrané bitové toky byly smazány.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowMapperUtils.map_items">Záznam byl úspěšně namapován.</message>
<message key="xmlui.administrative.FlowMapperUtils.unmaped_items">Záznam byl úspěšně odmapován.</message>
<!-- general items for all of the eperson classes -->
<message key="xmlui.administrative.eperson.general.epeople_trail">Spravovat e-osoby</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.Navigation -->
<!-- contextual menu items -->
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_head">Kontext</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_edit_item">Editovat tento záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_edit_collection">Editovat kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_item_mapper">Mapování záznamů</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_edit_community">Editovat komunitu</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_create_collection">Vytvořit kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_create_subcommunity">Vytvořit podkomunitu</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_create_community">Vytvořit komunitu</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_export_item">Exportovat záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_export_collection">Exportovat kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_export_community">Exportovat komunitu</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_export_metadata">Exportovat metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.context_search_export_metadata">Exportovat metadata vyhledávání</message>
<!-- Site administrator options -->
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_head">Správa</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_access_control">Řízení přístupu</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_people">Osoby</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_groups">Skupiny</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_authorizations">Autorizace</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_registries">Registry</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_metadata">Metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_format">Formát</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_content">Správa obsahu</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_items">Záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_withdrawn">Vyřazené záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_private">Soukromé záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_control_panel">Ovládací panel</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.statistics">Statistiky</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_batch_import">Dávkový import (ZIP)</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_import_metadata">Importovat metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.Navigation.administrative_curation">Úlohy správy</message>
<!-- my account items -->
<message key="xmlui.administrative.Navigation.account_export">Moje exporty</message>
<!-- export item -->
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.head">Exportovat archiv</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.item.id.error">Poskytnuté ID záznamu je neplatné.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.collection.id.error">Poskytnuté ID kolekce je neplatné.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.community.id.error">Poskytnuté ID komunity je neplatné.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.item.not.found">Požadovaný záznam nebyl nalezen.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.collection.not.found">Požadovaná kolekce nebyla nalezena.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.community.not.found">Požadovaná komunita nebyla nalezena.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.item.success">Záznam byl úspěšně exportován. Měli byste obdržet e-mail, jakmile bude archiv připraven ke stažení. Můžete také použít odkaz „Moje exporty“ k zobrazení seznamu archivů, které jsou pro vás dostupné.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.collection.success">Kolekce byla úspěšně exportována. Měli byste obdržet e-mail, jakmile bude archiv připraven ke stažení. Můžete také použít odkaz „Moje exporty“ k zobrazení seznamu archivů, které jsou pro vás dostupné.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.community.success">Komunita byla úspěšně exportována. Měli byste obdržet e-mail, jakmile bude archiv připraven ke stažení. Můžete také použít odkaz „Moje exporty“ k zobrazení seznamu archivů, které jsou pro vás dostupné.</message>
<message key="xmlui.administrative.ItemExport.available.head">Exportní archivy dostupné ke stažení:</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain -->
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.title">Spravovat e-osoby</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.main_head">Správa e-osob</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.actions_head">Operace</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.actions_create">Vytvořit novou e-osobu</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.actions_create_link">Novou e-osobu přidáte kliknutím zde.</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.actions_browse">Prohlížet e-osoby</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.actions_browse_link">Všechny e-osoby můžete prohlížet kliknutím zde.</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.actions_search">Hledat e-osoby</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.search_help">E-osoby jsou prohledávány pomocí řetězců znaků z e-mailu či jména.</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.search_para1">Níže je seznam e-osob, které odpovídaly vašim požadavkům. Vyberte e-osoby, které chcete smazat a pokračujte kliknutím na tlačítko smazat. Kliknutím na e-mail či jméno e-osoby ji můžete editovat.</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.search_head">Výsledky hledání</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.search_column1"/>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.search_column2">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.search_column3">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.search_column4">E-mail</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.submit_delete">Smazat e-osobu</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.ManageEPeopleMain.no_results">Hledání nepřineslo žádné výsledky...</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm -->
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.title">Přidat e-osobu</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.trail">Přidat e-osobu</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.head1">Vytvořit nového uživatele</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.email_taken">Tuto e-mailovou adresu již používá jiná e-osoba. E-maily musí být jedinečné.</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.head2">Informace nové e-osoby:</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.error_email_unique">E-mailová adresa musí být jedinečná</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.error_email">Požadována je e-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.error_fname">Křestní jméno je povinné</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.error_lname">Příjmení je povinné</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.req_certs">Požadovat certifikát</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.can_log_in">Může se přihlásit</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.AddEPersonForm.submit_create">Vytvořit e-osobu</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm -->
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.title">Editovat e-osobu</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.trail">Editovat e-osobu</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.head1">Editovat e-osobu</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.email_taken">Tuto e-mailovou adresu již používá jiná e-osoba. E-maily musí být jedinečné.</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.head2">Informace o uživateli {0}:</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.error_email_unique">E-mailová adresa musí být jedinečná</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.error_email">Požadována je e-mailová adresa</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.error_fname">Křestní jméno je povinné</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.error_lname">Příjmení je povinné</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.req_certs">Požadovat certifikát</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.can_log_in">Může se přihlásit</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.submit_reset_password">Vygenerovat heslo</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.special_help">Můžete trvale odstranit tuto e-osobu ze systému nebo jí vygenerovat nové heslo. Po vygenerování hesla se uživateli odešle e-mail obsahující speciální odkaz, kde si může své heslo změnit.</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.submit_delete">Smazat e-osobu</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.submit_login_as">Přihlásit se jako e-osoba</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.delete_constraint">Tuto e-osobu nelze vymazat kvůli následujícím omezením:</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.delete_constraint.last_conjunction">a</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.delete_constraint.item">e-osoba zaslala jeden nebo více záznamů</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.delete_constraint.workflowitem">e-osoba má aktivní proces zasílání příspěvku</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.delete_constraint.tasklistitem">e-osoba má proces zaslání příspěvku, který čeká na její reakci</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.delete_constraint.unknown">e-osoba má v systému neidentifikované omezení</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.member_head">Skupiny, v nichž je tato e-osoba členem:</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.indirect_member">(prostřednictvím skupiny: {0})</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.EditEPersonForm.member_none">žádná</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm -->
<message key="xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm.title">Potvrdit smazání e-osoby</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm.trail">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm.confirm_head">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm.confirm_para">Následující e-osoby budou smazány:</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm.submit_confirm">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm.head_id">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm.head_name">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.eperson.DeleteEPeopleConfirm.head_email">E-mail</message>
<!-- general items for all of the group classes -->
<message key="xmlui.administrative.group.general.group_trail">Spravovat skupiny</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain -->
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.title">Spravovat skupiny</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.main_head">Správa skupin</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.actions_head">Operace</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.actions_create">Vytvořit novou skupinu</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.actions_create_link">Přidat novou skupinu.</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.actions_browse">Procházet skupiny</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.actions_browse_link">Prohlížet všechny skupiny.</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.actions_search">Hledat skupiny</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.search_help">Skupiny je možné vyhledávat zadáním podřetězce jejich názvu</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.search_head">Výsledky hledání</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.search_column1"/>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.search_column2">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.search_column3">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.search_column4">Členové</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.search_column5">Komunita/kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.collection_link">Zobrazit</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.submit_delete">Smazat skupiny</message>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.no_results">Hledání nepřineslo žádné výsledky...</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.group.EditGroupForm -->
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.title">Editor skupin</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.trail">Editovat skupinu</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.main_head">Editor skupin: {0} (ID: {1})</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.main_head_new">Editor skupin: nová skupina</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.submit_clear">Vyčistit hledání</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.member">Člen</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.cycle">Cyklus</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.pending">Čeká</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.pending_warn">Čekající změny nebudou uloženy dokud nekliknete na tlačítko uložit.</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.submit_add">Přidat</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.submit_remove">Odstranit</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.collection_para">Tato skupina je spojena s kolekcí:</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.community_para">Tato skupina je přidružena ke komunitě: </message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.label_name">Změnit název skupiny:</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.label_instructions">Tato skupina je spojena s určitou kolekcí nebo komunitou a není možné změnit její název.</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.label_search">Hledat členy pro přidání:</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.submit_search_people">E-osoby...</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.submit_search_groups">Skupiny...</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.no_results">Hledání nepřineslo žádné výsledky...</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.epeople_column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.epeople_column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.epeople_column3">E-mail</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.epeople_column4"/>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.groups_column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.groups_column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.groups_column3">Členové</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.groups_column4">Kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.groups_column5"/>
<message key="xmlui.administrative.group.ManageGroupsMain.groups_collection_link">zobrazit</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.members_head">Členové</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.members_column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.members_column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.members_column3">E-mail</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.members_column4"/>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.members_group_name">skupina: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.members_none">Tato skupina nemá žádné členy.</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.members_pending">[čeká]</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.instructions_para">Odstranit členy</message>
<message key="xmlui.administrative.group.EditGroupForm.collection_link_para">Odstranit členy</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm -->
<message key="xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm.title">Potvrďte smazání skupiny</message>
<message key="xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm.trail">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm.head">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm.para">Následující skupiny budou smazány:</message>
<message key="xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm.column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm.column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm.column3">E-osoby</message>
<message key="xmlui.administrative.group.DeleteGroupsConfirm.column4">Skupiny</message>
<!-- general items for all of the registries classes -->
<message key="xmlui.administrative.registries.general.format_registry_trail">Registr formátů bitových toků</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.general.metadata_registry_trail">Registr metadat</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.registries.DeleteBitstreamFormatsConfirm.java -->
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteBitstreamFormatsConfirm.title">Smazat formáty bitových toků</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteBitstreamFormatsConfirm.trail">Smazat formáty bitových toků</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteBitstreamFormatsConfirm.head">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteBitstreamFormatsConfirm.para1">Jste si jistý, že chcete formát smazat? Všechny existující bitové toky tohoto formátu budou převedeny na neznámý formát bitového toku.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteBitstreamFormatsConfirm.column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteBitstreamFormatsConfirm.column2">Typ MIME</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteBitstreamFormatsConfirm.column3">Jméno</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.java -->
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.title">Smazat pole</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.trail">Smazat pole</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.head">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.para1">Jste si <b>definitivně</b> jistý, že chcete smazat tato pole? Pokud existují záznamy obsahující metadata pro tato pole, pole nebude možné smazat. Musíte se ujistit, že žádné záznamy nepoužívají tato pole.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.warning">UPOZORNĚNÍ:</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.para2">To bude mít za následek chybu, pokud existují záznamy obsahující metadata v těchto polích.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataFieldsConfirm.column3">Poznámka o rozsahu</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.java-->
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.title">Smazat schéma</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.trail">Smazat schéma</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.head">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.para1">Jste si <b>definitivně</b> jistý, že chcete smazat toto schéma? Pokud existují záznamy obsahující metadata pro pole obsažené v tomto schématu, schéma nebude možné smazat. Musíte se ujistit, že žádné záznamy nepoužívají metadata z tohoto schématu.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.warning">UPOZORNĚNÍ:</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.para2">To bude mít za následek chybu v případě, že existují záznamy s vyplněnou hodnotou v rámci tohoto schématu.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.column2">Jmenný prostor</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.DeleteMetadataSchemaConfirm.column3">Jméno</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.java -->
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.title">Formát bitového toku</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.trail">Formát bitového toku</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.head1">Nový formát bitového toku</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.head2">Formát bitového toku: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.para1">Níže zadejte popisná metadata formátu bitového toku. Názvy formátu musí být jedinečné, typy MIME nemusí. Můžete mít oddělené záznamy registru formátů pro různé verze Microsoft Word, i když typ MIME bude pro každý z nich stejný.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.name">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.name_help">Jedinečný název tohoto formátu, (např. Microsoft Word XP nebo Microsoft Word 2000)</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.name_error">Pole název je povinné.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.mimetype">Typ MIME</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.mimetype_help">Typ MIME příslušící tomuto formátu, nemusí být jedinečný.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.description">Popis</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.support">Úroveň podpory</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.support_help">Úroveň, v jaké se vaše instituce zavazuje tento formát podporovat.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.support_0">Neznámý</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.support_1">Známý</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.support_2">Podporováno</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.internal">Interní</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.internal_help">Formáty označené jako interní jsou uživateli skryté a používají se pro účely správy.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.extensions">Přípony souborů</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditBitstreamFormat.extensions_help">Přípony jsou přípony souborů, které se použijí pro automatickou identifikaci formátu vkládaných souborů. Můžete zadat několik přípon pro každý formát.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.java -->
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.title">Schéma metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.trail">Schéma metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.head1">Schéma metadat: „{0}“</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.para1">Toto je schéma metadat pro „{0}“. Můžete přidat nové nebo aktualizovat stávající pole metadat tohoto schématu. Pole můžete také vybrat pro smazání nebo přesun do jiného schématu.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.head2">Pole schematu metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.column1"/>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.column2">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.column3">Pole</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.column4">Poznámka o rozsahu</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.empty">Žádná pole metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.submit_delete">Smazat pole</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.submit_move">Přesunout pole do jiného schématu</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.head3">Přidat pole metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.name">Název pole</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.note">Poznámka o rozsahu</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.note_help">Další poznámky o tomto metadatovém poli.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.submit_add">Přidat pole metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.head4">Aktualizovat pole: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.submit_update">Aktualizovat pole</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.error">Chyba</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.error_duplicate_field">Název pole se již používá, všechny prvky a kvalifikátory musí být jedinečné.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.error_element_empty">Prvek pole je povinný.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.error_element_badchar">Prvek pole obsahuje nepovolený znak. Prvek NESMÍ obsahovat mezery, podtržítka ani tečky.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.error_element_tolong">Prvek pole je příliš dlouhý, musí být kratší než 32 znaků.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.error_qualifier_tolong">Kvalifikátor pole je příliš dlouhý, musí být kratší než 32 znaků.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.EditMetadataSchema.error_qualifier_badchar">Kvalifikátor pole obsahuje nepovolený znak. Prvek NESMÍ obsahovat mezery, podtržítka ani tečky.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.java -->
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.title">Registr formátů</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.head">Registr formátů bitového toku</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.para1">Tento seznam formátů bitových toků poskytuje informace o známých formátech a úrovni jejich podpory. Pomocí tohoto nástroje můžete upravovat nebo přidávat nové formáty bitových toků. Formáty označené jako „interní“ jsou uživatelům skryté a používají se pro účely správy.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.new_link">Přidat nový formát bitového toku</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.column1"/>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.column2">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.column3">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.column4">Typ MIME</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.column5">Úroveň podpory</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.internal">(<i>Interní</i>)</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.support_0">Neznámý</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.support_1">Známý</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.support_2">Podpora</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.FormatRegistryMain.submit_delete">Smazat formáty</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.registries.MetadatRegistryMain.java -->
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.title">Registr metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.head1">Registr metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.para1">Registr metadat udržuje seznam všech metadatových polí dostupných v repozitáři. Tato pole je možné rozdělit do více schémat. DSpace však vyžaduje kvalifikované schéma Dublin Core. Schéma Dublin Core můžete rozšířit o další pole nebo přidat nová schémata do registru.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.column1"/>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.column2">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.column3">Jmenný prostor</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.column4">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.submit_delete">Smazat schéma</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.head2">Přidat nové schéma</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.namespace">Jmenný prostor</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.namespace_help">Jmenný prostor by měl být zavedenou URI lokací pro nové schéma.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.namespace_error">Toto pole je povinné.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.name">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.name_help">Zkrácený zápis tohoto schématu. Použije se jako předpona názvu pole (např. dc.element.qualifier). Název schématu musí mít méně než 32 znaků a nemůže obsahovat mezery, podtržítka ani tečky.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.name_error">Toto pole je povinné a musí mít méně než 32 znaků a nemůže obsahovat mezery, podtržítka ani tečky.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MetadataRegistryMain.submit_add">Přidat nové schéma</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.java -->
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.title">Přesunout pole</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.trail">Přesunout pole</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.head1">Přesunout pole metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.para1">Vyberte cílové schéma, kam se tato pole přesunou. Pokud již má cílové schéma pole se stejnými názvy, pole se nepřesunou.</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.column3">Poznámka o rozsahu</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.para2">Přesunout do schématu:</message>
<message key="xmlui.administrative.registries.MoveMetadataField.submit_move">Přesunout pole</message>
<!-- general authorization keywords -->
<message key="xmlui.administrative.authorization.general.authorize_trail">Autorizace</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.general.policyList_trail">Seznam politik</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain -->
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.title">Správa autorizačních politik</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.main_head">Správa autorizačních politik</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.actions_head">Autorizace záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.bad_name">ID, které jste zadali, nemá vazbu na záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.actions_item_lookup">Vyhledat záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.search_help">Záznamy je možné nalézt dle handle nebo interního ID</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.submit_find">Najít</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.actions_advanced">Pokročilá správa autorizace</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.actions_advanced_link">Nástroj na správu politik zástupných znaků</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.containerList_head">Oprávnění komunity/kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AuthorizationMain.containerList_para">Vyberte komunitu nebo kolekci k editaci jejích politik.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies -->
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.title">Editovat politiku</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.trail">Seznam politik</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.main_head_collection">Politiky kolekce „{0}“ ({1},ID: {2})</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.main_head_community">Politiky komunity „{0}“ ({1},ID: {2})</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.main_add_link">Kliknutím zde přidáte novou politiku.</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.submit_add">Přidat</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.head_id">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.head_name">Název</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.head_action">Operace</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.head_group">Skupina</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.head_start_date">Datum začátku</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.head_end_date">Datum konce</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.submit_delete">Smazat vybrané</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.group_edit">Editovat</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies -->
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.title">Editovat politiky záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.trail">Seznam politik</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.main_head">Politiky pro záznam {0} (ID={1})</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.main_para1">Pomocí tohoto editoru můžete prohlížet a měnit politiky záznamu a měnit politiky individuálních složek záznamu: svazky a bitové toky. Stručně, záznam je kontejner svazků a svazky jsou kontejnery bitových toků (souborů). Kontejnery obvykle mají politiky ADD/REMOVE/READ/WRITE, zatímco bitové toky mají pouze politiky READ/WRITE.</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.main_para2">Všimněte si dalšího svazku a bitového toku, které obsahují text licence pro každý záznam.</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.subhead_item">Politiky záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.subhead_bundle">Politiky pro svazek {0} ({1})</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.subhead_bitstream">Bitový tok {0} ({1})</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.add_itemPolicy_link">Přidat novou politiku záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.add_bundlePolicy_link">Přidat novou politiku svazku</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditItemPolicies.add_bitstreamPolicy_link">Přidat novou politiku bitového toku</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditContainerPolicies.no_policies">Pro tento objekt nebyly nalezeny žádné politiky.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm -->
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.title">Editovat politiku</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.trail">Editovat politiku</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.main_head_new">Vytvořit novou politiku pro {0} {1}</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.main_head_edit">Editovat politiku {0} pro {1} {2}</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.error_no_group">Nebyla vybrána skupina</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.error_no_action">Nebyla vybrána operace</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.groups_column4"/>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.groups_column1">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.groups_column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.groups_column3">Operace pro tento zdroj</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.set_group">Nastavit</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.current_group">aktuální</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.groups_head">Výsledky hledání</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.policy_currentGroup">Vybrat skupinu</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.label_search">Hledat skupinu</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.submit_search_groups">Hledat</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.label_action">Vybrat operaci</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.label_name">Název</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.label_description">Popis</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.label_start_date">Datum začátku</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.label_end_date">Datum konce</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.error_date_format">Neplatné datum</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.error_duplicated_policy">Identická politika pro tuto skupinu a tuto operaci již existuje.</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.error_start_date_greater_than_end_date">Datum začátku je po datu konce</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.EditPolicyForm.label_date_help">Akceptovaný formát: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm -->
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.title">Pokročilý správce politik</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.trail">Pokročilé autorizace</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.main_head">Pokročilý správce politik</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.main_para">Dovoluje použití zástupných znaků a vyčištění politik pro typy obsahu v rámci konkrétních kolekcí. UPOZORNĚNÍ - odstranění práva čtení (READ) ze záznamu ho učiní nezobrazitelným!</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.actions_groupSentence">Pro všechny vybrané skupiny...</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.actions_actionSentence">...udělit schopnost vykonat následující operaci...</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.actions_resourceSentence">...pro všechny následující typy objektů...</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.actions_collectionSentence">...v následujících kolekcích.</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.actions_policyGroup">Skupina</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.actions_policyAction">Operace</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.actions_policyResource">Typ obsahu</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.actions_policyCollections">Kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.submit_add">Přidat politiky</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.submit_remove_all">Vyčistit politiky</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvacedAuthorizationsForm.label_date_help">Akceptovaný formát: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvancedAuthorizationsForm.actions_name">Název</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvancedAuthorizationsForm.actions_description">Popis</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvancedAuthorizationsForm.actions_start_date">Datum začátku</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvancedAuthorizationsForm.actions_end_date">Datum konce</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvancedAuthorizationsForm.error_date_format">Neplatné datum</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvancedAuthorizationsForm.error_start_date_greater_than_end_date">Datum začátku je po datu konce</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvancedAuthorizationsForm.error_groupIds">Vyberte alespoň jednu skupinu</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.AdvancedAuthorizationsForm.error_collectionIds">Vyberte alespoň jednu kolekci</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.authorization.DeletePoliciesConfirm -->
<message key="xmlui.administrative.authorization.DeletePoliciesConfirm.title">Potvrdit smazání politiky</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.DeletePoliciesConfirm.trail">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.DeletePoliciesConfirm.confirm_head">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.DeletePoliciesConfirm.confirm_para">Následující politiky budou odstraněny:</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.DeletePoliciesConfirm.head_id">ID</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.DeletePoliciesConfirm.head_action">Operace</message>
<message key="xmlui.administrative.authorization.DeletePoliciesConfirm.head_group">Skupina</message>
<!-- Batch Import Tool -->
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.batchimport -->
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.select_collection">Vyberte kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.collection">Kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.collection_help">Vyberte kolekci, do které chcete poslat záznam.</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.collection_default">Vyberte kolekci...</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.title">Dávkový import (ZIP)</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.head1">Dávkový import (ZIP)</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.trail">Dávkový import (ZIP)</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.changes">změny</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.no_changes">Nebyly zjištěny žádné změny</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.general.new_item">Nový záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.flow.upload_successful">Soubor byl úspěšně nahrán</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.flow.upload_failed">nahrávání selhalo nebo nebyl vybrán soubor</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.flow.upload_badschema">Neznámý jmenný prostor metadat v záhlaví</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.flow.upload_badelement">Neznámý metadatový prvek v záhlaví</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.flow.import_successful">Import proběhl úspěšně</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.flow.import_failed">Import selhal</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.flow.failed_no_collection">Nebyla zadána cílová kolekce</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.batchimport.BatchImportConfirm -->
<message key="xmlui.administrative.batchimport.BatchmportMain.submit_upload">Nahrát SimpleArchiveFormat ZIP</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.batchimport.BatchImportConfirm -->
<message key="xmlui.administrative.batchimport.BatchImportConfirm.success">Úspěšně zpracováno</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.BatchImportConfirm.changes_committed">Změny záznamu byly použity</message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.BatchImportConfirm.item_added">Přidáno: </message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.BatchImportConfirm.item_removed">Odstraněno: </message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.batchimport.BatchImportUpload -->
<message key="xmlui.administrative.batchimport.BatchImportUpload.item_add">Přidat: </message>
<message key="xmlui.administrative.batchimport.BatchImportUpload.item_remove">Odstranit: </message>
<!-- general edit item messages -->
<message key="xmlui.administrative.item.general.item_trail">Záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.item.general.template_head">Editovat šablonu záznamu kolekce: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.item.general.option_head">Editovat záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.item.general.option_status">Stav záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.general.option_bitstreams">Bitové toky záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.general.option_metadata">Metadata záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.general.option_view">Zobrazit záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.item.general.option_curate">Spravovat</message>
<message key="xmlui.administrative.item.general.option_queue">Fronta</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm -->
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.title">Nahrát bitový tok</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.trail">Nahrát bitový tok</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.head1">Nahrát nový bitový tok</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.bundle_label">Svazek</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.bundle.ORIGINAL">Soubory s obsahem (výchozí)</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.bundle.METADATA">Soubory metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.bundle.THUMBNAIL">Náhledy</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.bundle.LICENSE">Licence</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.bundle.CC-LICENSE">Licence Creative Commons</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.file_label">Soubor</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.file_help">Prosím, zadejte název souboru na vašem počítači, který odpovídá vašemu záznamu. Po kliknutí na „Procházet...“ se zobrazí nové okno, které vám umožní vybrat soubor z vašeho počítače.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.description_label">Popis</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.description_help">Můžete poskytnout stručný popis souboru, např. „<i>Hlavní článek</i>“ nebo „<i>Experimentální hodnoty dat</i>“.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.submit_upload">Nahrát</message>
<message key="xmlui.administrative.item.AddBitstreamForm.no_bundles">Potřebujete oprávnění ADD a WRITE alespoň na jednom svazku, abyste mohli nahrávat nové bitové toky.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.DeleteBitstreamConfirm -->
<message key="xmlui.administrative.item.DeleteBitstreamConfirm.title">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.item.DeleteBitstreamConfirm.trail">Potvrďte odstranění</message>
<message key="xmlui.administrative.item.DeleteBitstreamConfirm.head1">Potvrďte odstranění</message>
<message key="xmlui.administrative.item.DeleteBitstreamConfirm.para1">Jste si jistý, že chcete smazat tyto bitové toky?</message>
<message key="xmlui.administrative.item.DeleteBitstreamConfirm.column1">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.item.DeleteBitstreamConfirm.column2">Popis</message>
<message key="xmlui.administrative.item.DeleteBitstreamConfirm.column3">Formát</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm -->
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.title">Potvrzení</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.trail">Potvrzení</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.head1">Změnit záznam: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.para_delete">Jste si jistý, že chcete úplně vymazat tento záznam? Upozornění: V té chvíli by nezůstal žádný náhrobek.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.para_withdraw">Jste si jistý, že chcete záznam vyřadit z archivu?</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.para_reinstate">Jste si jistý, že chcete tento záznam znovu zařadit do archivu?</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.column1">Pole</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.column2">Hodnota</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.column3">Jazyk</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.submit_withdraw">Vyřadit</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.submit_reinstate">Znovu zařadit</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.submit_private">Označit jako soukromý</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ConfirmItemForm.submit_public">Označit jako veřejný</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.aspect.administrative.item.MoveItemForm -->
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.title">Přesunout</message>
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.trail">Přesunout</message>
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.head1">Přesunout záznam: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.collection">Kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.collection_help">Vyberte kolekci, do které chcete přesunout tento záznam.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.collection_default">Vyberte kolekci...</message>
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.submit_move">Přesunout</message>
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.inherit_policies">Zdědit politiky</message>
<message key="xmlui.administrative.item.MoveItemForm.inherit_policies_help">Zdědit výchozí politiky cílové kolekce</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm -->
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.title">Editovat bitový tok</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.trail">Editovat bitový tok</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.head1">Editovat bitový tok</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.file_label">Soubor</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.primary_label">Primární bitový tok</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.primary_option_yes">ano</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.primary_option_no">ne</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.description_label">Popis</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.description_help">Můžete poskytnout stručný popis souboru, např. „<i>Hlavní článek</i>“ nebo „<i>Experimentální hodnoty dat</i>“.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.para1">Ze seznamu níže vyberte formát souboru, například „<i>Adobe PDF</i>“ nebo „<i>Microsoft Word</i>“, <b>NEBO</b> pokud se formát souboru nenachází v seznamu, popište ho prosím do pole níže.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.format_label">Vybraný formát</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.format_default">Formát není v seznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.para2">Není-li formát uveden na seznamu výše, <strong>vyberte „Formát není v seznamu“ výše</strong> a popište ho v poli níže.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.user_label">Jiný formát</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.user_help">Aplikace, kterou jste použili k vytvoření souboru a číslo verze (např. „<i>ACMESoft SuperApp verze 1.5</i>“).</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.name_label">Název souboru</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditBitstreamForm.name_help">Změna názvu souboru tohoto bitového toku. Tímto se změní zobrazený URL bitového toku, ale staré odkazy budou pořád fungovat dokud se nezmění číslo sekvence.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm -->
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.title">Bitové toky záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.trail">Bitové toky záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.head1">Bitové toky</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.column1"/>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.column3">Popis</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.column4">Formát</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.column5">Zobrazit</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.column6">Pořadí</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.column7"> </message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.bundle_label"><strong>Svazek: {0}</strong></message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.primary_label">(primární)</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.view_link">zobrazit</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.submit_add">Nahrát nový bitový tok</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.submit_delete">Smazat bitové toky</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.submit_reorder">Aktualizovat pořadí bitových toků</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.no_upload">Potřebujete oprávnění ADD a WRITE alespoň na záznamu a svazku, abyste mohli nahrávat nové bitové toky.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.no_remove">Pouze správci systému mají oprávnění smazat bitové toky/soubory.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.previous_order">Předchozí:</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.order_up">Přesunout výš</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemBitstreamsForm.order_down">Přesunout níž</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm -->
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.title">Metadata záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.trail">Metadata záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.head1">Přidat nová metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.name_label">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.value_label">Hodnota</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.lang_label">Jazyk</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.submit_add">Přidat nová metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.para1">PAMATUJTE PROSÍM: Tyto změny nejsou žádným způsobem ověřovány. Zodpovídáte za vložení dat ve správném formátu. Jestliže si nejste jistý, o jaký formát se jedná, prosím NEPROVÁDĚJTE změny.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.head2">Metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.column1">Odstranit</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.column2">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.column3">Hodnota</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemMetadataForm.column4">Jazyk</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm -->
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.title">Stav záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.trail">Stav záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.para1">Vítejte na stránce správy záznamů. Odsud můžete vyřadit, znovu zařadit, přesunout nebo smazat záznam. Na dalších kartách můžete také aktualizovat nebo přidávat nová metadata a bitové toky.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_id">Interní ID záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_handle">Handle</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_modified">Poslední změna</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_in">V kolekcích</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_page">Stránka záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_auth">Upravit politiku autorizace záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_withdraw">Vyřadit záznam z repozitáře</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_reinstate">Znovu zařadit záznam do repozitáře</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_move">Přesunout záznam do jiné kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_delete">Kompletně vymazat záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.submit_authorizations">Autorizace...</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.submit_withdraw">Vyřadit...</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.submit_reinstate">Znovu zařadit...</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.submit_move">Přesunout...</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.submit_delete">Trvale vymazat</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.na">n/a</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.sysadmins_only">(jen pro správce systému)</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.collection_admins_only">(jen pro správce kolekce)</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.not_allowed">(nemáte oprávnění vykonat tuto operaci)</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_private">Označit záznam jako soukromý</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.label_public">Označit záznam jako veřejný</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.submit_private">Označit jako soukromý...</message>
<message key="xmlui.administrative.item.EditItemStatusForm.submit_public">Označit jako veřejný...</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.ViewItem -->
<message key="xmlui.administrative.item.ViewItem.title">Zobrazit záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.item.ViewItem.trail">Zobrazit záznam</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.CurateItemForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.item.CurateItemForm.main_head">Spravovat záznam: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.item.CurateItemForm.title">Spravovat záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.item.CurateItemForm.trail">Kurátor</message>
<message key="xmlui.administrative.item.CurateItemForm.label_name">Úloha</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.item.FindItemForm -->
<message key="xmlui.administrative.item.FindItemForm.title">Najít záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.item.FindItemForm.head1">Najít záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.item.FindItemForm.identifier_label">Interní ID/handle záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.item.FindItemForm.identifier_error">Nepodařilo se přeložit identifikátor.</message>
<message key="xmlui.administrative.item.FindItemForm.find">Najít</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.metadataimport -->
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.general.title">Importovat Metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.general.head1">Importovat Metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.general.trail">Importovat Metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.general.changes">změn</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.general.no_changes">Nebyly zjištěny změny</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.general.new_item">Nový záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.flow.upload_successful">Nahrání proběhlo úspěšně</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.flow.upload_failed">Nahrání selhalo</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.flow.upload_badschema">Neznámé schéma metadat v hlavičce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.flow.upload_badelement">Neznámý element metadat v hlavičce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.flow.import_successful">Import proběhl úspěšně</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.flow.import_failed">Import selhal</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.flow.over_limit">Počet změn překročil povolené maximum. Omezte změny nebo změňte bulkedit.gui-item-limit v dspace.cfg</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm -->
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportMain.submit_upload">Nahrát CSV</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm -->
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.success">Úspěšně zpracováno</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.changes_committed">Změny byly aplikovány v záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.item_added">Přidané: </message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.item_removed">Odstraněné: </message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.collection_newowner">Přidané do vlastnící kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.collection_oldowner">Odstraněné z vlastnící kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.collection_mapped">Namapované do kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.collection_unmapped">Odmapované z kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.item_deleted">Záznam smazán</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.item_withdrawn">Záznam vyřazen</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportConfirm.item_reinstated">Záznam znovu zařazen</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload -->
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.item_add">Přidat: </message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.item_remove">Odstranit: </message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.collection_newowner">Přidat do vlastnící kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.collection_oldowner">odstranit z vlastnící kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.collection_mapped">Namapovat do kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.collection_unmapped">Odmapovat z kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.changes_pending">Čekající změny záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.submit_confirm">Použít změny</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.hint">Změny záznamu čekající na kontrolu jsou uvedeny níže</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.item_delete">Smazat záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.item_withdraw">Vyřadit záznam</message>
<message key="xmlui.administrative.metadataimport.MetadataImportUpload.item_reinstate">Znovu zařadit záznam</message>
<!-- general mapper messages -->
<message key="xmlui.administrative.mapper.general.mapper_trail">Mapování záznamů</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.mapper.MapperMain -->
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.title">Mapování záznamů</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.head1">Mapování záznamů - Namapuje záznamy z jiných kolekcí</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.para1">Kolekce: „<strong>{0}</strong>“</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.para2">Toto je nástroj na mapování záznamů, který umožňuje správcům kolekce mapovat záznamy z jiných kolekcí do této kolekce. Můžete hledat záznamy z jiných kolekcí a mapovat je nebo procházet seznam aktuálně mapovaných záznamů.</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.stat_label">Statistiky</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.stat_info"><strong>{0} z {1}</strong> záznamů v této kolekci je mapovaných z jiných kolekcí</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.search_label">Hledat</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.submit_search">Hledat záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.submit_browse">Procházet mapované záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.MapperMain.no_add">(vyžaduje oprávnění ADD do kolekce)</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm -->
<message key="xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm.title">Hledat záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm.trail">Hledat záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm.head1">Hledat záznamy odpovídající: „{0}“</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm.submit_map">Mapovat vybrané záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm.column1"/>
<message key="xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm.column2">Kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm.column3">Autor</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.SearchItemForm.column4">Název</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm -->
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.title">Procházet mapované záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.trail">Procházet mapované záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.head1">Prohlížení mapovaných záznamů</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.submit_unmap">Odmapovat vybrané záznamy</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.column1"/>
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.column2">Kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.column3">Autor</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.column4">Název</message>
<message key="xmlui.administrative.mapper.BrowseItemForm.no_remove">K odmapování záznamů z této kolekce potřebujete oprávnění REMOVE pro tuto kolekci.</message>
<!-- General tags for collection management -->
<message key="xmlui.administrative.collection.general.collection_trail">Kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.general.options_metadata">Editovat metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.general.options_roles">Přidělit role</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.general.options_curate">Spravovat</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.general.options_queue">Fronta</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.java -->
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.title">Editovat role kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.trail">Role</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.main_head">Editovat kolekci: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.no_role">žádná</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.create">Vytvořit...</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.restrict">Omezit přístup...</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.help_admins">Správci kolekce rozhodují, kdo může do kolekce přispívat, editovat metadata záznamů (po zařazení) a přidávat (mapovat) do této kolekce existující záznamy z jiných kolekcí (podléhá autorizaci dané kolekce).</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.help_wf_step1">Osoby zodpovědné za tento krok mohou přijmout nebo odmítnout příchozí příspěvky. Nemohou však upravovat metadata příspěvku.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.help_wf_step2">Osoby zodpovědné za tento krok mohou upravovat metadata příchozích příspěvků a potom je přijmout nebo odmítnout.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.help_wf_step3">Osoby zodpovědné za tento krok mohou upravovat metadata příchozích příspěvků. Nemohou je však odmítnout.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.help_submitters">E-osoby a skupiny, které budou mít oprávnění posílat nové záznamy do této kolekce.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.help_default_read">E-osoby a skupiny, které mohou číst nové záznamy zaslané do této kolekce. Změny této role nejsou retroaktivní. Stávající záznamy v systému budou stále zobrazovány pro ty, kteří měli přístup pro čtení v čase jejich přidání.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.default_read_custom">Tato kolekce používá upravené výchozí nastavení přístupu.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.default_read_anonymous">Výchozí čtení pro příchozí záznamy a bitové toky je momentálně nastavené na Anonymní.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.edit_authorization">Editovat autorizační politiky přímo.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.role_name">Role</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.role_group">Příslušná skupina</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.role_buttons"> </message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.label_admins">Správci</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.label_wf">Kroky workflow</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.label_wf_step1">Krok přijetí/zamítnutí</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.label_wf_step2">Krok přijetí/zamítnutí/editace metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.label_wf_step3">Krok editace metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.label_submitters">Přispěvatelé</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.label_default_read">Výchozí přístup pro čtení</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.sysadmins_only"><nobr>(jen pro správce systému)</nobr></message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.repository_role"><br/>(Skupina na úrovni repozitáře, pouze správci systému)</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.AssignCollectionRoles.not_allowed"><nobr>(nemáte oprávnění ke konfiguraci)</nobr></message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.collection.CurateCollectionForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.collection.CurateCollectionForm.main_head">Spravovat kolekci: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.CurateCollectionForm.title">Spravovat kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.CurateCollectionForm.trail">Kurátor</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.CurateCollectionForm.label_name">Úloha</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionConfirm.java -->
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionConfirm.title">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionConfirm.trail">Potvrzení</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionConfirm.main_head">Potvrďte smazání kolekce {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionConfirm.main_para">Jste si jistý, že chcete smazat kolekci {0}? Tím se smaže:</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionConfirm.confirm_item1">Všechny záznamy a nekompletní zadání v této kolekci, které nejsou obsaženy v jiných kolekcích</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionConfirm.confirm_item2">Obsah těchto záznamů</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionConfirm.confirm_item3">Všechny související autorizační politiky</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionRoleConfirm.java -->
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionRoleConfirm.title">Potvrdit smazání role</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionRoleConfirm.trail">Potvrzení</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionRoleConfirm.main_head">Potvrdit smazání role {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionRoleConfirm.main_para_read">Jste si jistý, že chcete smazat tuto roli? Smazání této skupiny přidělí přístup READ všem uživatelům pro všechny záznamy zaslané do kolekce od tohoto okamžiku. Prosím, pamatujte, že tato změna není retroaktivní. Stávající záznamy v systému budou stále omezeny na členy definované rolí, kterou se chystáte smazat.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.DeleteCollectionRoleConfirm.main_para">Jste si jistý, že chcete smazat tuto roli? Všechny dosud provedené změny a úpravy skupiny {0} budou ztraceny a bylo by je třeba vytvořit od začátku.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.title">Editace metadat kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.trail">Metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.main_head">Editovat kolekci: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_name">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_short_description">Krátký popis</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_introductory_text">Úvodní text (HTML)</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_copyright_text">Text autorských práv (HTML)</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_side_bar_text">Novinky (HTML)</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_license">Licence</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_provenance_description">Původ</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_logo">Nahrát nové logo</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_existing_logo">Aktuální logo</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.label_item_template">Šablona záznamu</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.submit_create_template">Vytvořit...</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.submit_edit_template">Editovat...</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.submit_delete_logo">Odstranit logo</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.submit_delete">Smazat kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.submit_save">Uložit aktualizace</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionMetadataForm.sysadmins_only"><nobr>(jen pro správce systému)</nobr></message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.collection.CreateCollectionForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.collection.CreateCollectionForm.title">Vytvořit kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.CreateCollectionForm.trail">Vytvořit kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.CreateCollectionForm.main_head">Zadejte metadata pro novou kolekci {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.CreateCollectionForm.submit_save">Vytvořit</message>
<!-- General to the harvesting options under collection -->
<message key="xmlui.administrative.collection.GeneralCollectionHarvestingForm.title">Nastavení sklízení kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.GeneralCollectionHarvestingForm.trail">Sklízení</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.GeneralCollectionHarvestingForm.options_harvest">Zdroj obsahu</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.GeneralCollectionHarvestingForm.label_source">Zdroj obsahu</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.GeneralCollectionHarvestingForm.source_normal">Toto je standardní kolekce DSpace</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.GeneralCollectionHarvestingForm.source_harvested">Tato kolekce sklízí svůj obsah z externího zdroje</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.GeneralCollectionHarvestingForm.submit_save">Uložit</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.main_settings_head">Umístění sklízené kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.options_head">Možnosti sklízení kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.label_oai_provider">Poskytovatel OAI</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.label_setid">ID množiny OAI</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.label_metadata_format">Formát metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.help_oaiurl">URL služby poskytovatele OAI cílového repozitáře</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.error_oaiurl">Musíte zadat ID množiny cílové kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.help_oaisetid">Perzistentní identifikátor, který používá poskytovatel OAI na určení cílové kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.error_oaisetid">Musíte zadat ID množiny cílové kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.label_harvest_level">Sklízený obsah</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.option_md_only">Sklízet pouze metadata.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.option_md_and_ref">Sklízet metadata a odkazy na bitové toky (vyžaduje podporu ORE).</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.option_md_and_bs">Sklízet metadata a bitové toky (vyžaduje podporu ORE).</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.SetupCollectionHarvestingForm.submit_test">Otestovat nastavení</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.main_settings_head">Umístění sklízené kolekce</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.label_oai_provider">Poskytovatel OAI</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.label_setid">ID množiny OAI</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.label_metadata_format">Formát metadat</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.label_harvest_level">Sklízený obsah</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.label_harvest_result">Výsledek poslední sklizně</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.harvest_result_new">Tato kolekce zatím nebyla sklizena.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.label_harvest_status">Aktuální stav sklizně</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.harvest_status_ready">Kolekce je připravena na sklízení</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.harvest_status_busy">Kolekce se právě sklízí</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.harvest_status_queued">Kolekce čeká na sklízení ve frontě</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.harvest_status_oai_error">Během poslední sklizně se vyskytla chyba OAI</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.harvest_status_unknown_error">Během poslední sklizně se vyskytla neočekávaná chyba</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.option_md_only">Sklízet pouze metadata.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.option_md_and_ref">Sklízet metadata a odkazy na bitové toky.</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.option_md_and_bs">Sklízet metadata a bitové toky (kompletní replikace).</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.submit_change_settings">Změnit nastavení</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.submit_import_now">Importovat nyní</message>
<message key="xmlui.administrative.collection.EditCollectionHarvestingForm.submit_reimport_collection">Resetovat a znovu importovat kolekci</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.option_harvest">Sklízení</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_scheduler_head">Ovládání plánovače sklízení</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_status">Stav</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_status_refresh">(aktualizovat)</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_actions">Operace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_submit_start">Spustit sklizeň</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_submit_reset">Resetovat stav sklizně</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_submit_resume">Pokračovat</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_submit_pause">Pozastavit</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_submit_stop">Zastavit</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_collections">Kolekce nastavené na sklízení</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_active">Aktivní sklizně</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_queued">Sklizně ve frontě</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_oai_errors">Chyby OAI</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_internal_errors">Vnitřní chyby</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_head_generator_settings">Nastavení generátoru</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_oai_url">OAI-PMH URL</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_label_oai_source">Zdroj ORE</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.harvest_head_harvester_settings">Nastavení sklízení</message>
<!-- General tags for community management -->
<message key="xmlui.administrative.community.general.community_trail">Komunity</message>
<message key="xmlui.administrative.community.general.options_metadata">Upravit metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.community.general.options_roles">Přidělit role</message>
<message key="xmlui.administrative.community.general.options_curate">Spravovat</message>
<message key="xmlui.administrative.community.general.options_queue">Fronta</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.java -->
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.title">Upravit role komunity</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.trail">Role</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.main_head">Upravit komunitu: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.no_role">žádná</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.create">Vytvořit...</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.help_admins">Správci komunity mohou vytvářet podkomunity nebo kolekce a přidělovat správu těchto podkomunit nebo kolekcí. Navíc rozhodují, kdo může zasílat záznamy do kterékoliv subkolekce, upravovat metadata záznamů (po zaslání) a přidávat (mapovat) stávající záznamy z jiných kolekcí (to je předmětem autorizace).</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.default_read_custom">Tato komunita umožňuje úpravy výchozího přístupu.</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.default_read_anonymous">Výchozí čtení příchozích záznamů a bitových toků je momentálně nastaveno na Anonymní.</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.edit_authorizations">Upravovat autorizační politiky přímo.</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.role_name">Role</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.role_group">Přidružená skupina</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.role_buttons"> </message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.label_admins">Správci</message>
<message key="xmlui.administrative.community.AssignCommunityRoles.sysadmins_only"><nobr>(pouze správci systému)</nobr></message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.community.CurateCommunityForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.community.CurateCommunityForm.main_head">Spravovat komunitu: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.community.CurateCommunityForm.title">Spravovat komunitu</message>
<message key="xmlui.administrative.community.CurateCommunityForm.trail">Spravovat</message>
<message key="xmlui.administrative.community.CurateCommunityForm.label_name">Úloha</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.java -->
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.title">Potvrdit smazání</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.trail">Potvrzení</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.main_head">Potvrďte smazání komunity {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.main_para">Jste si jistý, že chcete smazat komunitu <strong>{0}</strong>? Tím se smaže:</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.confirm_item1">Všechny kolekce v komunitě, které nejsou obsaženy v jiných komunitách</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.confirm_item2">Všechny záznamy a nekompletní příspěvky v této komunitě, které nejsou obsaženy v jiných komunitách</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.confirm_item3">Obsah těchto záznamů</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityConfirm.confirm_item4">Všechny související autorizační politiky</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.community.DeleteCommunityRoleConfirm.java -->
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityRoleConfirm.title">Potvrdit smazání role</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityRoleConfirm.trail">Potvrdit</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityRoleConfirm.main_head">Potvrdit smazání role {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.community.DeleteCommunityRoleConfirm.main_para">Jste si jistý, že chcete tuto roli smazat? Všechny stávající úpravy skupiny {0} budou ztraceny a bylo by je třeba vytvořit znovu.</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.title">Editovat metadata komunity</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.trail">Metadata</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.main_head">Editovat metadata komunity {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.edit_authorizations">Editovat autorizační politiky</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.label_name">Jméno</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.label_short_description">Krátký popis</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.label_introductory_text">Úvodní text (HTML)</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.label_copyright_text">Text autorských práv (HTML)</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.label_side_bar_text">Novinky (HTML)</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.label_logo">Nahrát nové logo</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.label_existing_logo">Aktuální logo</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.submit_delete_logo">Odstranit logo</message>
<message key="xmlui.administrative.community.EditCommunityMetadataForm.submit_delete">Smazat komunitu</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.community.CreateCommunityForm.java -->
<message key="xmlui.administrative.community.CreateCommunityForm.title">Vytvořit komunitu</message>
<message key="xmlui.administrative.community.CreateCommunityForm.trail">Vytvořit komunitu</message>
<message key="xmlui.administrative.community.CreateCommunityForm.main_head_sub">Zadejte metadata pro novou subkomunitu {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.community.CreateCommunityForm.main_head_top">Editovat metadata nové komunity nejvyšší úrovně</message>
<message key="xmlui.administrative.community.CreateCommunityForm.submit_save">Vytvořit</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.ControlPanel.java -->
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.title">Ovládací panel</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.trail">Ovládací panel</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.head">Ovládací panel</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.option_java">Informace prostředí Java</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.option_dspace">Konfigurace DSpace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.option_alerts">Celosystémové upozornění</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.hours">{0} h</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.minutes">{0} m</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.seconds">{0} s</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.java_head">Java a operační systém</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.java_version">Verze prostředí Java (JRE)</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.java_vendor">Dodavatel prostředí Java (JRE)</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.os_name">Název operačního systému</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.os_arch">Architektura operačního systému</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.os_version">Verze operačního systému</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.runtime_head">Dynamická statistika</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.runtime_processors">Dostupné procesory</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.runtime_max">Maximální paměť</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.runtime_total">Alokovaná paměť</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.runtime_used">Využitá paměť</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.runtime_free">Volná paměť</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cocoon_head">Info o Cocoon</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cocoon_version">Verze Cocoon</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cocoon_cache_dir">Adresář vyrovnávací paměti Cocoon</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cocoon_work_dir">Pracovní adresář Cocoon</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cocoon_main_cache_size">Velikost hlavní vyrovnávací paměti ({0})</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cocoon_cache_clear">(Okamžitě vymazat vyrovnávací paměť)</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cocoon_persistent_cache_size">Velikost perzistentní vyrovnávací paměti ({0})</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cocoon_transient_cache_size">Velikost přechodné vyrovnávací paměti ({0})</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.dspace_head">Nastavení DSpace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.dspace_version">Verze DSpace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.dspace_dir">Instalační adresář DSpace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.dspace_url">Základ URL DSpace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.dspace_hostname">Název serveru DSpace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.dspace_name">Název lokality</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.db_name">Název databáze</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.db_url">URL databáze</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.db_driver">Ovládač JDBC</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.db_maxconnections">Max. počet připojení k DB v zásobníku</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.db_maxwait">Max. čas čekání na DB</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.db_maxidle">Max. nečinných spojení</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.mail_server">Poštovní server SMTP</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.mail_from_address">Z e-mailové adresy</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.mail_feedback_recipient">Příjemce komentáře</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.mail_admin">Obecný e-mail správce lokality</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_head">Celosystémové upozornění</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_warning"><strong>Upozornění pro systémy s load balancingem</strong>: Celosystémová upozornění jsou účinná jen pro uzel, na kterém byla aktivována. Musíte se ujistit, že každý uzel v sadě dostane příkaz activate alert.</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_message_label">Zpráva s upozorněním</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_message_default">Systém bude vypnut z důvodu pravidelné údržby. Prosím, uložte svou práci a odhlaste se</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_countdown_label">Odpočet</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_countdown_none">Bez odpočtu</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_countdown_5">5 minut</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_countdown_15">15 minut</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_countdown_30">30 minut</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_countdown_60">1 hodina</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_countdown_keep">Ponechat aktuální odpočet</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_session_label">Spravovat relaci</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_session_all_sessions">Nadále povolovat ověřené relace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_session_current_sessions">Omezit ověřování, ale ponechat aktuální relace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_session_only_administrative_sessions">Omezit ověřování a ukončit aktuální relace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_session_note"><strong>Poznámka:</strong> Správců lokality se netýká správa relací.</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_submit_activate">Aktivovat</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.alerts_submit_deactivate">Deaktivovat</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.activity_head">Aktuální aktivita (maximálně {0} stránek)</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.stop_anonymous">ZASTAVIT záznam aktivity anonymů.</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.start_anonymous">SPUSTIT záznam aktivity anonymů.</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.stop_bot">ZASTAVIT záznam aktivity robotů.</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.start_bot">SPUSTIT záznam aktivity robotů.</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.activity_sort_time">Časová známka</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.activity_sort_user">Uživatel</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.activity_sort_ip">IP adresa</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.activity_sort_url">Stránka URL</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.activity_sort_Agent">User-Agent</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.activity_anonymous">Anonymní {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.activity_none">Nebyla zaznamenána žádná zobrazení stránek.</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.detail">Podrobnosti</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.show_hide">zobrazit/skrýt</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.host">Hostitel: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.puser">Hlavní uživatel: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.headers">Hlavičky: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.cookies">Cookies: {0}</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.select_panel">Vyberte informace, které chcete zobrazit pomocí záložek výše</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.tabs.Java Information">Informace o Javě</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.tabs.Configuration">Konfigurace</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.tabs.SystemWide Alerts">Celosystémová upozornění</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.tabs.Harvesting">Sklízení</message>
<message key="xmlui.administrative.ControlPanel.tabs.Current Activity">Aktuální aktivita</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.SystemwideAlerts -->
<message key="xmlui.administrative.SystemwideAlerts.countdown"><strong>Za {0} minut</strong>:</message>
<!-- org.dspace.app.xmlui.administrative.NotAuthorized -->
<message key="xmlui.administrative.NotAuthorized.title">Bez oprávnění</message>
<message key="xmlui.administrative.NotAuthorized.trail">Nemá oprávnění</message>
<message key="xmlui.administrative.NotAuthorized.head">Nedostatečné oprávnění</message>
<message key="xmlui.administrative.NotAuthorized.para1a">Váš účet nemá dostatečné oprávnění na vykonání požadované operace. Jestli si myslíte, že to tak nemá být nebo máte dotaz ohledně vašich oprávnění, prosím, kontaktujte</message>
<message key="xmlui.administrative.NotAuthorized.para1b">správci systému</message>
<message key="xmlui.administrative.NotAuthorized.para1c">.</message>
<message key="xmlui.administrative.NotAuthorized.para2">Přihlásit se jako jiný uživatel</message>
<!-- System-wide Curation Tasks form (org.dspace.app.xmlui.aspect.administrative.CurateForm) -->
<message key="xmlui.administrative.CurateForm.title">Systémové úlohy správy</message>
<message key="xmlui.administrative.CurateForm.trail">Úlohy správy</message>
<message key="xmlui.administrative.CurateForm.object_label_name">Handle objektu DSpace</message>
<message key="xmlui.administrative.CurateForm.object_hint">Tip: zadejte [váš-prefix-handle]/0 pro spuštění úlohy napříč celým repozitářem (ne všechny úlohy musí podporovat tuto možnost)</message>
<message key="xmlui.administrative.CurateForm.task_label_name">Úloha</message>
<!-- Used by Curate<DSO>Form classes also -->
<message key="xmlui.administrative.CurateForm.taskgroup_label_name">Vyberte si z následujících skupin</message>
<!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Statistics Aspect
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->
<message key="xmlui.statistics.title">Statistiky</message>
<message key="xmlui.statistics.search.title">Statistiky vyhledávání</message>
<message key="xmlui.statistics.search.head">Statistiky vyhledávání</message>
<message key="xmlui.statistics.search.head-dso">Statistiky vyhledávání pro {0}</message>
<message key="xmlui.statistics.search.error">Vyskytla se chyba během generování statistik vyhledávání. Prosím, zkuste to znovu později.</message>
<message key="xmlui.statistics.search.no-results">Pro vybrané časové období nejsou k dispozici žádné statistiky vyhledávání.</message>
<message key="xmlui.statistics.workflow.title">Statistiky workflow</message>
<message key="xmlui.statistics.visits.total">Návštěvy celkem</message>
<message key="xmlui.statistics.visits.month">Návštěvy celkem za měsíc</message>
<message key="xmlui.statistics.visits.views">Zobrazení</message>
<message key="xmlui.statistics.visits.countries">Nejvíce zobrazení ze země</message>
<message key="xmlui.statistics.visits.cities">Nejvíce zobrazení z města</message>
<message key="xmlui.statistics.visits.bitstreams">Stažení souborů</message>
<message key="xmlui.statistics.Navigation.title">Statistiky</message>
<message key="xmlui.statistics.Navigation.usage.view">Zobrazit statistiky využívání</message>
<message key="xmlui.statistics.Navigation.usage-Elasticsearch.view">Zobrazit statistiky využívání</message>
<message key="xmlui.statistics.Navigation.search.view">Zobrazit statistiky vyhledávání</message>
<message key="xmlui.statistics.Navigation.workflow.view">Zobrazit statistiky workflow</message>
<message key="xmlui.statistics.trail">Statistiky</message>
<message key="xmlui.statistics.trail-search">Statistiky vyhledávání</message>
<message key="xmlui.statistics.trail-workflow">Statistiky workflow</message>
<message key="xmlui.statistics.workflow.no-results">Pro vybrané časové období nejsou k dispozici žádné statistiky workflow.</message>
<message key="xmlui.statistics.workflow.error">Vyskytla se chyba během generování statistik workflow. Prosím, zkuste to znovu později.</message>
<message key="xmlui.statistics.workflow.head">Statistiky workflow</message>
<message key="xmlui.statistics.workflow.head-dso">Statistiky workflow pro {0}</message>
<message key="xmlui.statistics.StatisticsSearchTransformer.search-terms.head">Nejčastěji vyhledávaná klíčová slova</message>
<message key="xmlui.statistics.StatisticsSearchTransformer.search-total.head">Celkem</message>
<message key="xmlui.statistics.StatisticsSearchTransformer.time-filter.last-month">Předchozí měsíc</message>
<message key="xmlui.statistics.StatisticsSearchTransformer.time-filter.last-6-months">Předchozích 6 měsíců</message>
<message key="xmlui.statistics.StatisticsSearchTransformer.time-filter.last-year">Předchozí rok</message>
<message key="xmlui.statistics.StatisticsSearchTransformer.time-filter.overall">Celkem</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.column-label.search-terms">Vyhledávaná klíčová slova</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.column-label.searches">Hledání</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.column-label.percent-total">% celku</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.column-label.views-search">Zobrazení / Hledání</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.column-label.step">Krok</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.column-label.performed">Vykonáno</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.column-label.average">Průměr</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.STEP1POOL">Krok Přijmout/Zamítnout z fronty</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.STEP1">Krok Přijmout/Zamítnout</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.STEP2POOL">Krok Přijmout/Zamítnout/Upravit metadata z fronty</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.STEP2">Krok Přijmout/Zamítnout/Upravit metadata</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.STEP3POOL">Krok Upravit metadata z fronty</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.STEP3">Krok Upravit metadata</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.default.reviewstep.claimaction">Krok Přijmout/Zamítnout z fronty</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.default.reviewstep.reviewaction">Krok Přijmout/Zamítnout</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.default.editstep.claimaction">Krok Přijmout/Zamítnout/Upravit metadata z fronty</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.default.editstep.editaction">Krok Přijmout/Zamítnout/Upravit metadata</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.default.finaleditstep.claimaction">Krok Upravit metadata z fronty</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.default.finaleditstep.finaleditaction">Krok Upravit metadata</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.scoreReview.scoreReviewStep.claimaction">Krok Kontroly skóre</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.scoreReview.scoreReviewStep.scorereviewaction">Kontrola skóre</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.scoreReview.evaluationStep.evaluationaction">Vyhodnocení kontroly skóre</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.scoreReview.evaluationStep.noUserSelectionAction">Konfigurace vyhodnocení kontroly skóre</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.selectSingleReviewer.selectReviewerStep.claimaction">Kontrola jedním uživatelem z fondu</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.selectSingleReviewer.singleUserReviewStep.autoassignAction">Operace automatického přiřazení jednomu uživateli</message>
<message key="xmlui.statistics.display.table.workflow.step.selectSingleReviewer.singleUserReviewStep.singleuserreviewaction">Operace kontroly jedním uživatelem</message>
<!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Google Analytics Statistics Aspect
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.Navigation.title">Statistiky</message>
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.Navigation.usage.view">Zobrazit statistiky Google Analytics</message>
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.trail">Statistiky</message>
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.title">Statistiky Google Analytics</message>
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.dates.startDate">Datum začátku</message>
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.dates.endDate">Datum konce</message>
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.dates.refresh">Obnovit</message>
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.pageViews.title">Zobrazení stránek</message>
<message key="xmlui.statisticsGoogleAnalytics.downloads.title">Stažení souborů</message>
<!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dri2xhtml
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->
<!-- structural.xsl -->
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.footer-promotional">
<a href="http://di.tamu.edu" id="ds-logo-link">
<span id="ds-footer-logo">&#160;</span>
</a>
<p>
Tato webstránka používá Manakin, nové uživatelské rozhraní pro DSpace, které vytvořily Texas A&amp;M University Libraries.
Rozhraní lze do velké míry přizpůsobit pomocí Manakin Aspects a témat vzhledu založených na XSL.
Další informace naleznete na
<a href="http://di.tamu.edu">http://di.tamu.edu</a> a
<a href="http://dspace.org">http://dspace.org</a>
</p>
</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.contact-link">Kontaktujte nás</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.feedback-link">Vyjádření názoru</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.head-subtitle">Repozitář DSpace/Manakin</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.profile">Profil:</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.logout">Odhlásit se</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.login">Přihlásit se</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.search">Prohledat DSpace</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.search-advanced">Rozšířené hledání</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.search-in-community">V této komunitě</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.search-in-collection">V této kolekci</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.pagination-previous">předchozí strana</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.pagination-info">Zobrazují se záznamy {0}-{1} z {2}</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.pagination-next">další strana</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.link_cc">Creative Commons</message>
<message key="xmlui.dri2xhtml.structural.link_original_license">Původní licence</message>