Skip to content
DZIALEK edited this page Jun 23, 2022 · 8 revisions

Specyfikacja projektu inżynierskiego

"Wspomaganie mechanizmów decyzyjnych w branży medycznej za pomocą raportowania w systemie BI"


Autor: Paweł Dziatłowicz

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Przedmiot: Projekt P1/P2/P3