Daniel Rapp DanielRapp

@DanielRapp
@DanielRapp
DanielRapp commented on issue DanielRapp/doppler#13
@DanielRapp

It is published to npm! But it's only got 7 downloads, so I don't consider it worth the effort to also publish to bower :)

@DanielRapp
publish this to bower and npm?
@DanielRapp

Granskad! Snyggt!

@DanielRapp
@DanielRapp
@DanielRapp

Är "mellan alla medlemmar" bättre?

@DanielRapp

@palka285 Känner mig rätt klar med min enskilda rapport! Skulle vara super awesome om du ville läsa igenom den och hitta mina felstavningar och kon…

@DanielRapp
  • @DanielRapp f1b339a
    Wrote on my individual contribution. Feeling pretty much done with it.
@DanielRapp
@DanielRapp
@DanielRapp

Tackar! Bra kommentarer!

@DanielRapp
@DanielRapp
  • @DanielRapp 78d9abc
    Added an image and wrote a bit on the rapport
@DanielRapp

Typo! Vertktyg -> Verktyg @fannedalk

@DanielRapp

Granskad!

@DanielRapp

Jag var osäker på om man fick skriva "npm" (med liten bokstav) om den är i början av meningen (trots att namnet faktiskt "är" i lower-case). Men se…

@DanielRapp

Bokstavligt översatt "query language" till "frågespråk" låter lite konstigt. Kanske räcker med MSSQL är en databashanterare från Microsoft som anvä…

@DanielRapp

Granskad!

@DanielRapp

Granskad!