Projektovy seminar 2 - deskova hra
Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
help
lib
spec
.gitignore
Rakefile
h6.pdf
readme

readme

Hrací potřeby

Hrací deska 9×9 linií
16 černých a 16 bílých kamenů

Počet hráčů - 2

== Pravidla ==

Cíl hry
Zajmout všechny soupeřovy kameny.

Výchozí situace
Základní postavení je na obrázku nahoře. Hru zahajuje bily.

Hra
Hráč na tahu posune kamenem po čáře o jedno pole libovolným směrem.
Diagonální pohyb není povolen.
Kámen, který je obklopen jinými kameny tak, že se nemůže hnout žádným směrem, je zajat a odstraněn z desky.
Obklíčení našeho kamene musí dokončit kámen soupeřův.
Jestliže během přesunu svých kamenů zatarasíme některému z nich poslední cestu, tento kámen není soupeřem zajat.
Zbývá-li hráči jen jediný kámen, zajímá soupeřovy kameny přeskokem. Přeskok může být proveden z jednoho bodu, přes kámen na sousedním bodu, na následující bod. Ten musí být volný a všechny tři body musí ležet na jedné linii.
Přeskok soupeřova kamene není povinný.

Konec hry
Zvítězí hráč, který zajme všechny soupeřovy kameny.
Hráči se dohodnou na remíze v případě, že žádný z hráčů nemá dostatek kamenů k tomu, aby zvitezil.