Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
171 lines (170 sloc) 6.4 KB
I18n.cs =
menu:
schema: "Schéma"
new: "Nový ..."
load: "Načíst ..."
save: "Uložit"
save_as: "Uložit jako ..."
templates: "Šablony ..."
properties: "Vlastnosti ..."
share: "Sdílet ..."
import: "Importovat ..."
edit: "Upravit"
undo: "Zpět"
redo: "Vrátit zpět"
select_all: "Označit vše"
select_none: "Označit poznámku"
delete_selected: "Odstranit označené"
insert: "Vložit"
table: "Tabulka"
note: "Poznámka"
view: "Zobrazit"
show_minimap: "Zobrazit Minimapu"
hide_minimap: "Skrýt Minimapu"
show_sidebar: "Zobrazit postranní panel"
hide_sidebar: "Skrýt postranní panel"
show_grid: "Zobrazit mřížku"
hide_grid: "Skrýt mřížku"
sort_items: "Seřadit položky"
linetype: "Styl čar"
bezier: "Plynulá křivka"
cornered: "Pravoúhlé zalomení"
options: "Možnosti ..."
export: "Exportovat"
sql: "SQL ..."
image: "Obrázek ..."
help: "Nápověda"
index: "Index"
changes: "Změny"
shortcuts: "Klávesové zkratky"
feedback: "Zpětná vazba"
about: "O nás"
guest: "Host"
login: "Přihlásit se"
logout: "Odhlásit se"
settings: "Nastavení"
panel:
history: "Historie"
last_versions_label: "10 posledních verzí tohoto schématu:"
properties: "Vlastnosti"
properties_schema_name: "Název schématu:"
properties_database: "Databáze:"
comments: "Komentáře"
comment_placeholder: "Zadejte Váš komentář sem:"
send: "Odeslat"
dialog:
new_schema: "Nové schéma"
new_schema_title: "Název"
new_schema_database: "Databáze"
new_schema_type_info: """Volba databáze typu "obecný" Vám umožní vytvářet SQL pro všechny druhy databází, ale budete mít přístup jen k základním datovým typům."""
new_schema_create_new: "Vytvořit nové schéma"
load_schema: "Načíst schéma"
load_schema_your_schemas: "Vaše schémata:"
load_schema_schema_name: "Název schématu"
load_schema_database: "Databáze"
load_schema_last_save: "Poslední uložení"
load_schema_shared_with_you: "S Vámi sdílená schémata:"
load_schema_owner: "Majitel"
load_schema_no_schemas: "Nemáte uložené žádné schéma."
load_schema_no_shared_schemas: "Neexistují žádná s Vámi sdílená schémata"
saveas: "Uložit jako"
saveas_title: "Název"
saveas_button: "Uložit jako"
templates: "Šablony"
templates_schema_name: "Název schématu"
templates_database: "Databáze"
templates_description: "Popis"
properties: "Vlastnosti schématu"
properties_title: "Název"
properties_publish: "Publikováno jako šablona"
properties_template_info: "(Šablony jsou viditelné všem uživatelům)"
properties_delete_schema: "Odstranit schéma"
properties_delete_alert: "(Dojde k trvalému odstranění tohoto schématu a všech přidružených komentářů.)"
properties_save: "Uložit změny"
share: "Sdílet"
share_info: "Své schéma můžete sdílet až s 5ti dalšími uživateli."
share_email: "Email"
share_access: "Přístup"
share_read_only: "Pouze ke čtení"
share_read_write: "Číst a zapisovat"
share_send_email: "Poslat pozvánku emailem"
share_invite_button: "Pozvat"
share_collaborators: "Spolupracovníci:"
import: "Importovat SQL"
login_email: "Email"
login_password: "Heslo"
login_button: "Přihlásit se"
login_forgot_password: "Zapomenuté heslo"
options: "Možnosti"
options_line_colors: "Barva čáry"
options_invert_line_direction: "Převrátit směr čáry"
options_show_fk_icon: "Zobrazit ikonu cizího klíče"
options_show_ai_icon: "Show Auto Increment Icon"
options_show_not_null_icon: "Zobrazí ikonu not-NULL"
options_show_default_values: "Zobrazit výchozí hodnoty"
options_language: "Jazyk"
options_save_changes: "Uložit změny"
export_sql: "Exportovat SQL"
export_sql_generate: "Vygenerovat SQL"
export_sql_download: "Stáhnout SQL soubor"
export_image: "Exportovat obrázek"
export_image_zoomin: "Přiblížit"
export_image_zoomout: "Oddálit"
export_image_reset: "Obnovit"
export_image_open_in_new_tab: "Otevřít obrázek v nové kartě"
help: "Nápověda"
shortcuts: "Klávesové zkratky"
help_changelog: "Změny"
feedback: "Zpětná vazba"
feedback_type: "Druh zpětné vazby"
feedback_bug: "Chybová zpráva"
feedback_feature: "Návrh na rozšíření"
feedback_help: "Nápověda"
feedback_other: "Ostatní"
feedback_message: "Zpráva"
feedback_button: "Odeslat reakci"
about: "O dbdesigner.net"
user_settings: "Uživatelské nastavení"
user_settings_username: "Uživatelské jméno"
user_settings_email: "Email"
user_settings_save: "Uložit změny"
login: "Přihlásit se"
close: "Zavřít"
back: "Zpět"
dirty_schema_confirmation: "Neuložené změny!"
dirty_schema_confirmation_message: "Ve schématu máte neuložené změny, chcete je uložit?"
dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Uložit změny"
dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Neukládat změny"
dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Zrušit"
designer:
save_note_edit: "Uložit"
cancel_note_edit: "Zrušit"
delete_note: "Odstranit"
table_name: "Název tabulky"
table_comment: "Komentář"
table_save: "Uložit"
table_cancel: "Zrušit"
table_delete: "Odstranit tabulku"
table_clone: "Duplikovat tabulku"
table_add_field: "Přidat pole"
field_name: "Název"
field_type: "Typ"
field_size: "Velikost"
field_default: "Výchozí"
field_unique: "Unikátní"
field_allow_nulls: "Povolit neprázdné"
field_autoincrement: "Auto Increment"
field_primary_key: "Primární klíč"
field_foreign_key: "Cizí klíč"
field_save: "Uložit"
field_update: "Aktualizovat"
field_cancel: "Zrušit"
field_delete: "Odstranit pole"
field_delete_alert: "Opravdu chcete odstranit toto pole?\n(přidržte shift pro odstranění bez potvrzení)"
field_ref_table: "Obnovit tabulku"
field_ref_field: "Obnovit pole"
alerts:
delete_schema: "Opravdu chcete odstranit toto schéma?"
server_error: "Došlo k chybě serveru"
schema_owner_error: "Pouze majitel může měnit tyto nastavení"
login_to_use_this_function: "Pokud chcete používat tyto funkce, musíte se přihlásit!"