Permalink
Find file
54a06e4 Mar 1, 2016
@VisualBean @cenan
170 lines (170 sloc) 5.89 KB
I18n.da =
menu:
schema: "Skema"
new: "Ny ..."
load: "Hent ..."
save: "Gem"
save_as: "Gem Som ..."
templates: "Skabeloner ..."
properties: "Egenskaber ..."
share: "Del ..."
import: "Importér ..."
edit: "Rediger"
undo: "Fortryd"
redo: "Fortryd Annullering"
select_all: "Vælg Alle"
select_none: "Vælg Ingen"
delete_selected: "Slet Valgte"
insert: "Indsæt"
table: "Tabel"
note: "Note"
view: "Vis"
show_minimap: "Vis Kort"
hide_minimap: "Skjul Minimap"
show_sidebar: "Vis Sidebar"
hide_sidebar: "Skjul Sidebar"
show_grid: "Vis Gitter"
hide_grid: "Skjul Gitter"
sort_items: "Sortér Elementer"
linetype: "Linie Type"
bezier: "Bezier"
cornered: "Afrundet"
options: "Indstillinger ..."
export: "Eksporter"
sql: "Sql ..."
image: "Billede ..."
help: "Hjælp"
index: "Index"
changes: "Ændringer"
shortcuts: "Genvejstaster"
feedback: "Feedback"
about: "Om"
guest: "Gæst"
login: "Log Ind"
logout: "Log Ud"
settings: "Indstillinger"
panel:
history: "Historik"
last_versions_label: "Sidste 10 versioner af dette skema:"
properties: "Egenskaber"
properties_schema_name: "Skema Navn:"
properties_database: "Database:"
comments: "Kommentarer"
comment_placeholder: "Skriv din kommentar her"
send: "Send"
dialog:
new_schema: "Nyt Skema"
new_schema_title: "Titel"
new_schema_database: "Database"
new_schema_type_info: """Vælg database typen "generic" for at generere SQL til alle databaserne; Du vil kun have adgang til generiske datatyper"""
new_schema_create_new: "Lav Nyt Skema"
load_schema: "Hent Skema"
load_schema_your_schemas: "Dine Skemaer:"
load_schema_schema_name: "Skema Navn"
load_schema_database: "Database"
load_schema_last_save: "Sidste Gem"
load_schema_shared_with_you: "Skemaer, delt med dig:"
load_schema_owner: "Ejer"
load_schema_no_schemas: "Du har ikke gemt nogle skemaer"
load_schema_no_shared_schemas: "Du har ingen delte skemaer"
saveas: "Gem Som"
saveas_title: "Titel"
saveas_button: "Gem Som"
templates: "Skabeloner"
templates_schema_name: "Skema Navn"
templates_database: "Database"
templates_description: "Beskrivelse"
properties: "Skema Egenskaber"
properties_title: "Titel"
properties_publish: "Udgiv som skabelon"
properties_template_info: "(Skabeloner kan ses af alle brugere)"
properties_delete_schema: "Slet Skema"
properties_delete_alert: "(Du sletter skemaet og alle tilknyttede kommentare, permanent)"
properties_save: "Gem Ændringer"
share: "Del"
share_info: "Du kan dele dit skema med op til 5 personer"
share_email: "E-mail"
share_access: "Adgang"
share_read_only: "Læs"
share_read_write: "Læs og Skriv"
share_send_email: "Send invitations e-mail"
share_invite_button: "Inviter"
share_collaborators: "Samarbejdspartnere:"
import: "Importér Sql"
login_email: "E-mail"
login_password: "Kodeord"
login_button: "Log ind"
login_forgot_password: "Glemt kodeord"
options: "Indstillinger"
options_line_colors: "Linje Farver"
options_invert_line_direction: "Vend linje retning"
options_show_fk_icon: "Vis Foreign Key Ikon"
options_show_ai_icon: "Show Auto Increment Icon"
options_show_not_null_icon: "Vis Not Null Ikon"
options_show_default_values: "Vis Default Værdier"
options_language: "Sprog"
options_save_changes: "Gem Ændringer"
export_sql: "Exportér SQL"
export_sql_generate: "Generér SQL"
export_sql_download: "Download SQL fil"
export_image: "Exportér Billede"
export_image_zoomin: "Zoom ind"
export_image_zoomout: "Zoom ud"
export_image_reset: "Reset"
export_image_open_in_new_tab: "Åben billeder i ny tab"
help: "Hjælp"
shortcuts: "Genvejstaster"
help_changelog: "Ændringer"
feedback: "Feedback"
feedback_type: "Feedback Type"
feedback_bug: "Fejlrapport"
feedback_feature: "Feature Request"
feedback_help: "Hjælper"
feedback_other: "Andet"
feedback_message: "Besked"
feedback_button: "Send Feedback"
about: "Om dbdesigner.net"
user_settings: "Bruger Indstillinger"
user_settings_username: "Brugernavn"
user_settings_email: "E-mail"
user_settings_save: "Gem Ændringer"
login: "Log ind"
close: "Luk"
back: "Tilbage"
dirty_schema_confirmation: "Unsaved changes!"
dirty_schema_confirmation_message: "You have unsaved changes in your schema, would you like to save it?"
dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Save changes"
dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Discard changes"
dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Cancel"
designer:
save_note_edit: "Gem"
cancel_note_edit: "Afbryd"
delete_note: "Slet"
table_name: "Tabel Navn"
table_comment: "Tabel Kommentar"
table_save: "Gem"
table_cancel: "Afbryd"
table_delete: "Slet Tabel"
table_clone: "Klon Tabel"
table_add_field: "Tilføj felt"
field_name: "Navn"
field_type: "Type"
field_size: "Størrelse"
field_default: "Default"
field_unique: "Unik"
field_allow_nulls: "Tillad nulls"
field_autoincrement: "Auto Increment"
field_primary_key: "Primary Key"
field_foreign_key: "Foreign Key"
field_save: "Gem"
field_update: "Updatér"
field_cancel: "Afbryd"
field_delete: "Slet Felt"
field_delete_alert: "Er du sikker på at du vil slette dette felt?\n(hold shift nede, for at slette uden at skulle give tilladelse)"
field_ref_table: "Ref. Tabel"
field_ref_field: "Ref. Felt"
alerts:
delete_schema: "Er du sikker på at du vil slette dette skema?"
server_error: "Der skete en fejl på serveren"
schema_owner_error: "Kun skema ejeren kan ændre delingsindstillinger"
login_to_use_this_function: "Du skal logge ind for at bruge denne funktionalitet"