Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
171 lines (170 sloc) 6.34 KB
I18n.fi =
menu:
schema: "Kaavio"
new: "Uusi ..."
load: "Avaa ..."
save: "Tallenna"
save_as: "Tallenna nimellä ..."
templates: "Kaaviopohjat ..."
properties: "Ominaisuudet ..."
share: "Jaa ..."
import: "Tuo ..."
edit: "Muokkaa"
undo: "Kumoa"
redo: "Tee uudelleen"
select_all: "Valitse kaikki"
select_none: "Tyhjennä valinnat"
delete_selected: "Poista valitut"
insert: "Luo"
table: "Taulu"
note: "Merkintä"
view: "Näytä"
show_minimap: "Näytä minikaavio"
hide_minimap: "Piilota minikaavio"
show_sidebar: "Näytä sivupalkki"
hide_sidebar: "Piilota sivupalkki"
show_grid: "Näytä ruudukko"
hide_grid: "Piilota ruudukko"
sort_items: "Järjestä automaattisesti"
linetype: "Viivan tyyppi"
bezier: "Kaareva"
cornered: "Kulmikas"
options: "Valinnat ..."
export: "Vie"
sql: "SQL ..."
image: "Kuva ..."
help: "Ohje"
index: "Aiheet"
changes: "Muutokset"
shortcuts: "Näppäinoikotiet"
feedback: "Palaute"
about: "Tietoja"
guest: "Vieras"
login: "Kirjaudu"
logout: "Kirjaudu ulos"
settings: "Asetukset"
panel:
history: "Historia"
last_versions_label: "Tämän kaavion 10 viimeisintä versiota:"
properties: "Ominaisuudet"
properties_schema_name: "Kaavion nimi:"
properties_database: "Tietokanta:"
comments: "Kommentit"
comment_placeholder: "Syötä kommenttisi tähän"
send: "Lähetä"
dialog:
new_schema: "Uusi kaavio"
new_schema_title: "Nimi"
new_schema_database: "Tietokanta"
new_schema_type_info: """Valitsemalla "generic" tietokannan tyypiksi voit generoida SQL-skriptin mille tahansa tietokantatyypille, mutta kaaviossasi on käytössä ainoastaan geneeriset tietotyyppit."""
new_schema_create_new: "Luo uusi kaavio"
load_schema: "Avaa kaavio"
load_schema_your_schemas: "Tallennetut kaaviot:"
load_schema_schema_name: "Kaavion nimi"
load_schema_database: "Tietokanta"
load_schema_last_save: "Viimeksi tallennettu"
load_schema_shared_with_you: "Kanssasi jaetut kaaviot:"
load_schema_owner: "Omistaja"
load_schema_no_schemas: "Et ole tallentanut yhtään kaaviota"
load_schema_no_shared_schemas: "Yhtään kaaviota ei ole jaettu kanssasi"
saveas: "Tallenna nimellä"
saveas_title: "Nimi"
saveas_button: "Tallenna"
templates: "Kaaviopohjat"
templates_schema_name: "Kaavion nimi"
templates_database: "Tietokanta"
templates_description: "Kuvaus"
properties: "Kaavan ominaisuudet"
properties_title: "Nimi"
properties_publish: "Julkaise kaaviopohjana"
properties_template_info: "(Kaaviopohjat näkyvät kaikille käyttäjille)"
properties_delete_schema: "Poista kaavio"
properties_delete_alert: "(Kaavio ja sen kommentit poistetaan pysyvästi)"
properties_save: "Tallenna muutokset"
share: "Jaa"
share_info: "Voit jakaa kaaviosi korkeintaan viidelle käyttäjälle"
share_email: "Sähköposti"
share_access: "Pääsytaso"
share_read_only: "Vain luku"
share_read_write: "Luku ja kirjoitus"
share_send_email: "Lähetä kutsu sähköpostilla"
share_invite_button: "Kutsu"
share_collaborators: "Jaettu seuraaville käyttäjille:"
import: "Tuo SQL"
login_email: "Sähköposti"
login_password: "Salasana"
login_button: "Kirjaudu sisään"
login_forgot_password: "Olen unohtanut salasanani"
options: "Valinnat"
options_line_colors: "Viivan väri"
options_invert_line_direction: "Vaihda nuolien suunta"
options_show_fk_icon: "Näytä viiteavaimen ikoni"
options_show_ai_icon: "Näytä Lisää automaattisesti -ikoni"
options_show_not_null_icon: "Näytä Not Null -ikoni"
options_show_default_values: "Näytä oletusarvot"
options_language: "Kieli"
options_save_changes: "Tallenna muutokset"
export_sql: "Vie SQL"
export_sql_generate: "Generoi SQL"
export_sql_download: "Lataa SQL-tiedosto"
export_image: "Vie kuva"
export_image_zoomin: "Lähennä"
export_image_zoomout: "Loitonna"
export_image_reset: "Palauta oletus"
export_image_open_in_new_tab: "Avaa kuva uudessa välilehdessä"
help: "Ohje"
shortcuts: "Näppäinoikotiet"
help_changelog: "Muutokset"
feedback: "Palaute"
feedback_type: "Palautteen tyyppi"
feedback_bug: "Bugiraportti"
feedback_feature: "Uusi ominaisuus"
feedback_help: "Avunpyyntö"
feedback_other: "Muu"
feedback_message: "Viesti"
feedback_button: "Lähetä palaute"
about: "Tietoa palvelusta dbdesigner.net"
user_settings: "Käyttäjäasetukset"
user_settings_username: "Käyttäjänimi"
user_settings_email: "Sähköposti"
user_settings_save: "Tallenna muutokset"
login: "Kirjaudu sisään"
close: "Sulje"
back: "Takaisin"
dirty_schema_confirmation: "Tallentamattomia muutoksia!"
dirty_schema_confirmation_message: "Kaaviossa on tallentamattomia muutoksia. Haluatko tallentaa muutokset?"
dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Tallenna muutokset"
dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Hylkää muutokset"
dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Peruuta"
designer:
save_note_edit: "Tallenna"
cancel_note_edit: "Peruuta"
delete_note: "Poista"
table_name: "Taulun nimi"
table_comment: "Kommentti"
table_save: "Tallenna"
table_cancel: "Peruuta"
table_delete: "Poista taulu"
table_clone: "Luo taulusta kopio"
table_add_field: "Lisää kenttä"
field_name: "Nimi"
field_type: "Tyyppi"
field_size: "Koko"
field_default: "Oletus"
field_unique: "Uniikki"
field_allow_nulls: "Salli null-arvot"
field_autoincrement: "Lisää automaattisesti"
field_primary_key: "Perusavain"
field_foreign_key: "Viiteavain"
field_save: "Tallenna"
field_update: "Päivitä"
field_cancel: "Peruuta"
field_delete: "Poista kenttä"
field_delete_alert: "Oletko varma että haluat poistaa tämän kentän?\n(pidä <shift> pohjassa poistaaksesi ilman varmistusta)"
field_ref_table: "Viitattu taulu"
field_ref_field: "Viitattu kenttä"
alerts:
delete_schema: "Oletko varma että haluat poistaa tämän kaavion?"
server_error: "Virhe taustajärjestelmässä"
schema_owner_error: "Ainoastaan kaavion omistaja voi muuttaa jakoasetuksia"
login_to_use_this_function: "Kirjaudu sisään käyttääksesi tätä toimintoa"