Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
171 lines (170 sloc) 6.41 KB
I18n.nl =
menu:
schema: "Schema"
new: "Nieuw ..."
load: "Laden ..."
save: "Opslaan"
save_as: "Opslaan als ..."
templates: "Sjablonen ..."
properties: "Eigenschappen ..."
share: "Delen ..."
import: "Importeren ..."
edit: "Bewerken"
undo: "Ongedaan maken"
redo: "Opnieuw uitvoeren"
select_all: "Alles selecteren"
select_none: "Alles deselecteren"
delete_selected: "Geselecteerde verwijderen"
insert: "Invoegen"
table: "Tabel"
note: "Notitie"
view: "Beeld"
show_minimap: "Minimap tonen"
hide_minimap: "Minimap verbergen"
show_sidebar: "Zijbalk tonen"
hide_sidebar: "Zijbalk verbergen"
show_grid: "Raster tonen"
hide_grid: "Raster verbergen"
sort_items: "Items sorteren"
linetype: "Lijntype"
bezier: "Gebogen"
cornered: "Hoekig"
options: "Opties ..."
export: "Exporteren"
sql: "SQL ..."
image: "Afbeelding ..."
help: "Help"
index: "Index"
changes: "Wijzigingen"
shortcuts: "Sneltoetsen"
feedback: "Feedback geven"
about: "Over"
guest: "Gast"
login: "Inloggen"
logout: "Uitloggen"
settings: "Instellingen"
panel:
history: "Geschiedenis"
last_versions_label: "Laatste 10 versies van dit schema:"
properties: "Eigenschappen"
properties_schema_name: "Schemanaam:"
properties_database: "Database:"
comments: "Opmerkingen"
comment_placeholder: "Plaats jouw opmerkingen hier."
send: "Versturen"
dialog:
new_schema: "Nieuw schema"
new_schema_title: "Titel"
new_schema_database: "Database"
new_schema_type_info: """Door te kiezen voor het databasetype "generic" type kan je SQL genereren voor alle databases, maar je hebt dan alleen toegang tot de generieke datatypes."""
new_schema_create_new: "Nieuw schema maken"
load_schema: "Schema laden"
load_schema_your_schemas: "Jouw schema's:"
load_schema_schema_name: "Schemanaam"
load_schema_database: "Database"
load_schema_last_save: "Laatst opgeslagen"
load_schema_shared_with_you: "Schema's die met jou gedeeld zijn:"
load_schema_owner: "Eigenaar"
load_schema_no_schemas: "Je hebt geen schema's opgeslagen."
load_schema_no_shared_schemas: "Er zijn geen schema's met jou gedeeld."
saveas: "Opslaan als"
saveas_title: "Titel"
saveas_button: "Opslaan als"
templates: "Sjablonen"
templates_schema_name: "Schemanaam"
templates_database: "Database"
templates_description: "Beschrijving"
properties: "Schema-eigenschappen"
properties_title: "Titel"
properties_publish: "Publiceren als sjabloon"
properties_template_info: "(Sjablonen zijn zichtbaar voor alle gebruikers.)"
properties_delete_schema: "Schema verwijderen"
properties_delete_alert: "(Hiermee verwijder je dit schema en alle geassocieerde opmerkingen.)"
properties_save: "Wijzigingen opslaan"
share: "Delen"
share_info: "Je kan je schema met maximaal 5 gebruiker delen."
share_email: "E-mailadres"
share_access: "Toegang"
share_read_only: "Alleen lezen"
share_read_write: "Lezen en schrijven"
share_send_email: "Verstuur uitnodiging via e-mail"
share_invite_button: "Uitnodigen"
share_collaborators: "Medewerkers:"
import: "SQL importeren"
login_email: "E-mailadres"
login_password: "Wachtwoord"
login_button: "Inloggen"
login_forgot_password: "Ik ben mijn wachtwoord vergeten"
options: "Opties"
options_line_colors: "Lijnkleuren"
options_invert_line_direction: "Lijnrichting omkeren"
options_show_fk_icon: """"Foreign Key"-pictogram tonen"""
options_show_ai_icon: """"Auto Increment"-pictogram tonen"""
options_show_not_null_icon: """"Not Null"-pictogram tonen"""
options_show_default_values: "Standaardwaarden tonen"
options_language: "Taal"
options_save_changes: "Wijzigingen opslaan"
export_sql: "SQL exporteren"
export_sql_generate: "SQL genereren"
export_sql_download: "SQL-bestand downloaden"
export_image: "Afbeelding exporteren"
export_image_zoomin: "Inzoomen"
export_image_zoomout: "Uitzoomen"
export_image_reset: "Herstellen"
export_image_open_in_new_tab: "Afbeelding in nieuw tabblad openen"
help: "Help"
shortcuts: "Sneltoetsen"
help_changelog: "Wijzigingen"
feedback: "Feedback"
feedback_type: "Feedbacksoort"
feedback_bug: "Bugraport"
feedback_feature: "Functievoorstel"
feedback_help: "Help"
feedback_other: "Anders"
feedback_message: "Bericht"
feedback_button: "Feedback versturen"
about: "Over dbdesigner.net"
user_settings: "Gebruikers Instellingen"
user_settings_username: "Gebruikersnaam"
user_settings_email: "E-mailadres"
user_settings_save: "Wijzigingen opslaan"
login: "Inloggen"
close: "Sluiten"
back: "Terug"
dirty_schema_confirmation: "Onopgeslagen wijzigingen!"
dirty_schema_confirmation_message: "Je hebt onopgeslagen wijzigingen in je schema, wil je het opslaan?"
dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Wijzigingen nietopslaan"
dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Wijzigingen niet opslaan"
dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Annuleren"
designer:
save_note_edit: "Opslaan"
cancel_note_edit: "Annuleren"
delete_note: "Verwijderen"
table_name: "Tabelnaam"
table_comment: "Tabelopmerking"
table_save: "Opslaan"
table_cancel: "Annuleren"
table_delete: "Tabel verwijderen"
table_clone: "Tabel dupliceren"
table_add_field: "Veld toevoegen"
field_name: "Naam"
field_type: "Type"
field_size: "Grootte"
field_default: "Staandaardwaarde"
field_unique: "Unique"
field_allow_nulls: """"null"-waardes toestaan"""
field_autoincrement: "Auto Increment"
field_primary_key: "Primaire sleutel"
field_foreign_key: "Vreemde sleutel"
field_save: "Opslaan"
field_update: "Bijwerken"
field_cancel: "Annuleren"
field_delete: "Veld verwijderen"
field_delete_alert: "Weet je zeker dat je dit veld wilt verwijderen?\n(Houd shift ingedrukt om te verwijderen zonder bevestiging.)"
field_ref_table: "Referentietabel"
field_ref_field: "Referentieveld"
alerts:
delete_schema: "Weet je zeker dat je dit schema wilt verwijderen?"
server_error: "Er deed zich een probleem voor op de server."
schema_owner_error: "Alleen de schema eigenaar kan de instellingen voor delen wijzigen."
login_to_use_this_function: "Je moet inloggen om van deze functie gebruik te maken."