Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
170 lines (170 sloc) 6.23 KB
I18n.tr =
menu:
schema: "Şema"
new: "Yeni ..."
load: "Yükle ..."
save: "Kaydet"
save_as: "Farklı Kaydet ..."
templates: "Şablonlar ..."
properties: "Özellikler ..."
share: "Paylaş ..."
import: "İçeri aktar ..."
edit: "Düzenle"
undo: "Geri Al"
redo: "Yinele"
select_all: "Tümünü Seç"
select_none: "Seçimi Kaldır"
delete_selected: "Seçimi Sil"
insert: "Ekle"
table: "Tablo"
note: "Not"
view: "Görünüm"
show_minimap: "Haritayı Göster"
hide_minimap: "Haritayı Gizle"
show_sidebar: "Yan Paneli Göster"
hide_sidebar: "Yan Paneli Gizle"
show_grid: "Mazgalı göster"
hide_grid: "Mazgalı gizle"
sort_items: "Sırala"
linetype: "Çizgi Şekli"
bezier: "Bezier"
cornered: "Köşeli"
options: "Ayarlar ..."
export: "Oluştur"
sql: "Sql ..."
image: "Resim ..."
help: "Yardım"
index: "Indeks"
changes: "Değişiklikler"
shortcuts: "Klavye Kısayolları"
feedback: "Geribildirim"
about: "Hakkında"
guest: "Misafir"
login: "Giriş"
logout: "Çıkış"
settings: "Ayarlar"
panel:
history: "Geçmiş"
last_versions_label: "Bu şemanın son 10 hali:"
properties: "Özellikler"
properties_schema_name: "Şema Adı:"
properties_database: "Veritabanı:"
comments: "Yorumlar"
comment_placeholder: "Yorumunuzu buraya yazın"
send: "Gönder"
dialog:
new_schema: "Yeni Şema"
new_schema_title: "Başlık"
new_schema_database: "Veritabanı"
new_schema_type_info: "Generic veritabanını seçtiğinizde tüm veritabanları için SQL çıktısı alabilirsiniz; fakat sadece genel veritiplerini seçebilirsiniz"
new_schema_create_new: "Yeni Şema Oluştur"
load_schema: "Yükle"
load_schema_your_schemas: "Kaydettiğiniz Şemalar:"
load_schema_schema_name: "Şema adı"
load_schema_database: "Veritabanı"
load_schema_last_save: "Son Kaydedilme"
load_schema_shared_with_you: "Sizinle paylaşılan şemalar:"
load_schema_owner: "Kullanıcı"
load_schema_no_schemas: "Henüz hiçbir şemanızı kaydetmediniz."
load_schema_no_shared_schemas: "Henüz sizinle paylaşılmış bir şema bulunmuyor."
saveas: "Farklı Kaydet"
saveas_title: "Başlık"
saveas_button: "Farklı Kaydet"
templates: "Şablonlar"
templates_schema_name: "Şema Adı"
templates_database: "Veritabanı"
templates_description: "Açıklama"
properties: "Şema Ayarları"
properties_title: "Başlık"
properties_publish: "Şablon olarak yayınla"
properties_template_info: "(Şablonları tüm kullanıcılar görebilir)"
properties_delete_schema: "Şemayı Sil"
properties_delete_alert: "(Bu şema ve bağlı tüm yorumlar silinecek)"
properties_save: "Değişiklikleri Kaydet"
share: "Paylaş"
share_info: "Şemanızı en fazla 5 kullanıcıyla paylaşabilirsiniz"
share_email: "E-posta"
share_access: "Erişim"
share_read_only: "Sadece okuma"
share_read_write: "Okuma ve yazma"
share_send_email: "Davet için e-posta gönder"
share_invite_button: "Davet Et"
share_collaborators: "Erişimi olan kullanıcılar:"
import: "Import Sql"
login_email: "E-posta"
login_password: "Şifre"
login_button: "Giriş"
login_forgot_password: "Şifremi unuttum"
options: "Ayarlar"
options_line_colors: "Çizgi Renkleri"
options_invert_line_direction: "Bağlantı yönlerini ters çevir"
options_show_fk_icon: "Yabancı Anahtar ikonu"
options_show_ai_icon: "Otomatik artırım ikonu"
options_show_not_null_icon: "Boş değer ikonu"
options_show_default_values: "Varsayılan değerleri göster"
options_language: "Dil"
options_save_changes: "Değişiklikleri Kaydet"
export_sql: "SQL Oluştur"
export_sql_generate: "SQL Oluştur"
export_sql_download: "SQL dosyasını indir"
export_image: "Resim"
export_image_zoomin: "Yakınlaştır"
export_image_zoomout: "Uzaklaştır"
export_image_reset: "Sıfırla"
export_image_open_in_new_tab: "Resmi yeni sekmede aç"
help: "Yardım"
shortcuts: "Klavye Kısayolları"
help_changelog: "Değişiklikler"
feedback: "Geribildirim"
feedback_type: "Geribildirim şekli"
feedback_bug: "Hata Bildirimi"
feedback_feature: "Yeni Özellik İsteği"
feedback_help: "Yardım"
feedback_other: "Diğer"
feedback_message: "Mesajınız"
feedback_button: "Gönder"
about: "DbDesigner.net Hakkında"
user_settings: "Kullanıcı Ayarları"
user_settings_username: "Kullanıcı Adı"
user_settings_email: "E-posta"
user_settings_save: "Değişiklikleri Kaydet"
login: "Giriş"
close: "Kapat"
back: "Geri"
dirty_schema_confirmation: "Kaydedilmemiş Şema!"
dirty_schema_confirmation_message: "Kaydedilmemiş değişiklikleriniz var, kaydetmek ister misiniz?"
dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Değişiklikleri kaydet"
dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Kaydetmeden devam et"
dirty_schema_confirmation_cancel_button: "İptal"
designer:
save_note_edit: "Kaydet"
cancel_note_edit: "İptal"
delete_note: "Sil"
table_name: "Tablo Adı"
table_comment: "Tablo Yorumu"
table_save: "Kaydet"
table_cancel: "İptal"
table_delete: "Tabloyu Sil"
table_clone: "Tabloyu Klonla"
table_add_field: "Alan Ekle"
field_name: "İsim"
field_type: "Tip"
field_size: "Boyut"
field_default: "Varsayılan"
field_unique: "Tekil Alan"
field_allow_nulls: "Boş Değer"
field_autoincrement: "Otomatik Artan"
field_primary_key: "Birincil Anahtar"
field_foreign_key: "Yabancı Anahtar"
field_save: "Kaydet"
field_update: "Kaydet"
field_cancel: "İptal"
field_delete: "Alanı Sil"
field_delete_alert: "Bu alanı silmek istediğinizden emin misiniz?\n(onay olmadan silmek için silerken SHIFT tuşunu basılı tutun)"
field_ref_table: "Ref. Tablo"
field_ref_field: "Ref. Alan"
alerts:
delete_schema: "Bu şemayı silmek istediğinize emin misiniz?"
server_error: "Sunucu hatası"
schema_owner_error: "Sadece şema sahibi bu işlemi gerçekleştirebilir"
login_to_use_this_function: "Bu işlevi kullanabilmek için giriş yapmalısınız"